fbpx
Претрага
Close this search box.
Ж | Ž

Подијелите вијест:

Априлске жртве 1941. године – попис

Априлске жртве Покоља 1941. године са подручја тадашњег Котара Грубишно Поље. Попис је преузет из књиге Др Ђуро Затезало: Јадовно – Комплекс усташких логора 1941., издавач Музеј жртава геноцида, Београд, 2007.
Svijece_001.jpg

БРЗАЈА (5)

Гегић Адам, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ребић Миле, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Совић Ђуро, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Спајић Раде, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Трбојевић Ђуро, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ВЕЛИКА БАРНА (127)

Бабић Адама Андрија, 29 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бабић Андрије Павао, 46 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бабић Срђана Митар, 49 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бакић Дмитар, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу

Бакић Михајла Ђуро, 58 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бакић Раде, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бараћ Ђуро, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бараћ Павао, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басташић Марка Лазо, 24 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бикета Милан, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бикета Никола, 46 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бобић Андрије Павао, 55 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бобић Миле Душан, 41 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бобић Урош, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Богдановић Илије Милован, 38 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Богдановић Милан, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Боже Петар, 26 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Душана Марко, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Ђуре Станко, 31 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Ђуро, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Миле Љубан, 44 г., трговац, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Влајић Дмитра Ђуро, 26 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Влајић Дмитра Милан, 34 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Влајић Милан, 37 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Влајић Пане Ђуро, 37 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вујић Васе Милан, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вукадивовић Дмитар, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вучковић Дмитра Раде, 19 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вучковић Дмитра Саво, 21 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вучковић Митар, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вучковић Раде Дмитар, 41 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Вучковић Раде Миле, 30 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гавран Благоје, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гавран Милана Станко, 30 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гавран Николе Ђуро, 27 г., официр, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Газибара Љубан, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гајић Стојана Ђуро, 36 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гајић Стојана Никола, 39 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гашпаревић Илије Милош, 26 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гашпаревић Јове Милан, 41 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гашпаревић Митра Милан, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гашпаревић Станка Стево, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гашпаревић Стеве Душан, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гргур Ђуро, 52 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Грубић Милан, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Грујић Боже Пантелија, 23 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Даљуг Миле Душан, 18 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Даљуг Николе Миле, 43 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Дедић Јандрије Милан, 25 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Денић Раде Душан, 29 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Дивјак Томе Милан, 21 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Дрлић Ђуро, 36 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Дрлић Стеве Глишо, 34 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ђевић Авдрије Милан, 24 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Тодора Илија, 53 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Звонарић Ђуре Раде, 20 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Илија, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Раде Митар, 20 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Саве Ђуро, 35 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Саве Никола, 35 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Спасоја Лазо, 25 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Спасоја Милан, 20 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Спасоја Миле, 31 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Стеве Марко, 24 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Звонарић Стеве Томислав – Томо, 48 г., сељак, Србин. Убијен у Јадовну у јулу.

Змијанац Стеве Дмитар, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Змијанац Стеве Томо, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Илић Стеве Ћуро, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Кљајић Мије Томо, 37 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Гавре Ђуро, 34 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Гаје Дмитар, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Дмитра Раде, 17 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Митра Раде, 27 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Корица Танасија Ђуро, 43 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Лончар Лазо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Лончар Стеве Миле, 40 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Малетић Бошко-Божо, 30 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Мачак Павла Лазо, 63 г, сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Мачак Павла Урош, 56 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Миладиновић Лазо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Миладиновић Стеве Никола, 38 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Миладиновић Стојана Јово, 50 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Милековић Стојава Павле, 29 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Миљевић Ђуре Никола, 46 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Мркшић Лазе Душан, 38 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Мркшић Николе Раде, 47 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Мркшић Раде Душан, 38 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Мркшић Томе Јово, 20 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Надалин Павла Ђуро, 36 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Орловић Ћуре Стево, 28 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Панковић Ђуре Миле, 47 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Пелиновић Ђуре Симо, 43 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Пелиновић Николе Андрија, 46 г., сељак, Србин. Убијен у Јадовну у јулу.

Петровић Марко, студент, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Петровић Миле Ђуро, 37 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Петровић Николе Петар, 53 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Петровић Петра Милан, 24 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Петровић Стеве Милан, 36 г., студент, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Поповић Ђуре Дмитар, 36 г., столар, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Поповић Ђуре Марко, 18 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Попржан Мојсија Никола, 40 г., бравар, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радаковић Лазе Јово, 43 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радаковић Лазе Миле, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радаковић Петар, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радивојчевић Боже Ђуро, 43 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радукић Милана Гојко, 15 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радукић Миле Милан, 36 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радуловић Илије Светозар, 53 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Рељић Томо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Рудић Марка Васо, 43 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Рудић Раде, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Рудић Стеве Васо, 41 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Секулић Пане Миле, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Станековић Николе Игњатије, 39 г., сељак, Србин. Убијен у Јадовну у јулу.

Стопоња Стеве Љубан, 46 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Стопоња Стеве Петар, 47 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Сударевић Тоше Лазо, 46 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијановић Миле Јаћим, 28 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Шакић Адама Јово, 46 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Шакић Адама Петар, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Шакић Митра Илија, 43 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Шакић Митра Лазо, 30 г., Србин. Убијен у логору Слана 8. августа.

Шакић Митра Стево, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Шакић Митра Тодор, 36 г., Србин. Убијен у логору Слана 8. августа.

Шакић Николе Раде, 36 г, сељак, Србин. Убијен у логору Слана 8. августа.

Шакић Раде Влајко, 19 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Шакић Стеве Никола, 23 г., Србин. Убијен у логору Слана 8. августа.

ВЕЛИКА ДАПЧЕВИЦА (2)

Вучковић Миле Ђуро, 38 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Глежнић Кузмана Стојан, 18 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ВЕЛИКА ЈАСЕНОВАЧА (1)

Бараћ Михајла Ђуро, 57 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ВЕЛИКА ПЕРАТОВИЦА (3)

Вукобратовић Васе Михајло, 33 г, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Зајелац Стојана Младен, 39 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Лолић Богдана Стево, 27 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

ВЕЛИКИ ГРЂЕВАЦ (2)

Босанац Миле, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Соргар Самуила Алфред, 20 г., Јеврејин. Убијен у логору Слана у јулу.

ВЕЛИКИ ЗДЕНЦИ (1)

Грин Владислава Ернест, 38 г., Јеврејин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ГОРЊА КОВАЧИЦА (1)

Видаковић Миле Раде, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ГОРЊА РАШЕНИЦА (85)

Антуновић Луке Милан, 24 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Антуновић Петра Лука, 55 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басарић Јове Милан, 28 г., подофицир, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басарић Јове Танасије, 25 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басарић Николе Илија, 31 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басарић Танасија Никола, 54 г., лугар. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Борота Ђуре Лазо, 49 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Борота Ђуре Петар, 45 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Борота Лазе Бранко, 26 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Борота Милана Лука, 30 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Саве Душан, 32 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бота Николе Дмитар, 33 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бота Николе Ђуро, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Брковић Ђуре Душан, 40 г., сељак, Србии. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Брковић Ђуре Симо, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Будисављевић Ђуре Никола, 40 г., сељак. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Будисављевић Ђуре Симо, 60 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Векић Благоје Сава, 36 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Веселиновић Раде Божо, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вудраг Паве Бранко, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вучковић Јове Гојко, 20 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вучковић Томе Јово, 48 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вучковић Томе Лазо, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гавран Милана Станко, 30 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јазић Миле Гојко, 20 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јазић Миле Лазо, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јазић Симе Лазо, 52 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јазић Филипа Благоје, 43 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јовић Филипа Благоје, 43 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Јовичић Милоша Спасоје, 54 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Карадивић Јаћима Ђуро, 25 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Караула Ђуро, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Караула Никола, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Кнежевић Симе Миле, 42 г, тесар, Србин. Убијен у логору Јадовко у јулу.

Ковачевић Алексе Никола, 25 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Илије Глишо, 25 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Ковачевић Лазе Милан, 20 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Миле Глишо, 25 г., студент, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Ковачевић Миле Никола, 22 г., кувар, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Миле Саво, 29 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Саве Милан, 22 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Ковачевић Саво, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Симе Илија, 41 г, радник, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Крајновић Матије Љубан, 30 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Медић Раде Живко, 31 г., полицијски стражар, Србин. Убијен у Јадовну у јулу.

Милановић Обрада Дмитар, 32 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Миљановић Илије Љубан, 50 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Petrović Todora Nikola

Петровић Тодора Никола, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Попара Дмитра Милан, 28 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Попара Косте Душан, 39 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Дане Милан, 59 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Дмитра Милан, 21 г., бријач, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Ђуре Благоје, 21 г., студент, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Илије Томо, 53 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Јове Марко, 55 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Јове Стево, 48 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Лазе Дмитар, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Лазе Дмитар, 56 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Матије Милан, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Милана Илија, 20 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Миле Јово, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Миле Станко, 28 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Митра Милан, 19 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Прерадовић Паве Милан, 45 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Прерадовић Петар, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Петра Јово, 22 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Прерадовић Петра Светозар – Цветко, 48 г., сељак, Србин. Убијен у Јадовну у јулу.

Прерадовић Томе Дмитар, 18 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Томе Душан, 20 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Цветко, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовко у јулу.

Радаковић Миле Љубан, 30 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радаковић Миле Спасоје, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Страхиња Ђуре Симо, 48 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Страхиња Игњатија Петар, 30 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Страхиња Петра Стојан, 22 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Тесла Илија, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Тесла Илије Никола, 29 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Тесла Николе Раде, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Тихомировић Томе Ђуро, 32 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Томић Миле Ђуро, 49 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Томић Миле Стево, 48 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Томић Пане Бранко, 39 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Торбица Ђуре Милан, 28 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Шаиновић Томе Љубан, 32 г., Србин. Убијен у логору Слана 7. августа.

Шаула Миле Крсто, 55 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ГРБАВАЦ (30)

Бабић Адам, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бабић Алекса, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бабић Алексе Лазо, 38 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бабић Митра Раде, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бабић Мишка Урош, 36 г., сељак, Србин.Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бабић Петар, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бабић Стево, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басарић Саве Душан, 32 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Алекса, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Алексе Алекса, 65 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Bosanac Alekse Vladeta

Босанац Алексе Владета, 39 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Јове Никола, 36 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Јове Петар, 62 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Јосифа Миле, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Николе Сава, 54 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Босанац Ф. Миле, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Видић Раде Миле, 48 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Глумац Николе Лазо, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Грба Сава, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Дражић Гојко, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ђукић Јове Никола, 50 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ђурић Томо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јузбаша Николе Васо, 36 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Калинић Ђуро, 33 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Раде Миле, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Саве Стево, 22 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Никшић Владо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Новаковић Миле, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радуловић Станка Ђуро, 39 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Шакић Васо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ГРУБИШНО ПОЉЕ (154)

Амиџић Матије Милан, 53 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у јулу.

Амиџић Милана Лазо, 18 г., ђак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у логор Госпић. Убијен у логору Јадовно у августу.

Амиџић Миле Перо, 21 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у логор Госпић. Убијен у логору Јадовно у августу.

Басарић Митра Љубан, 39 г., Србин. Спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Bastašić Luke Stevo

Басташић Луке Стево, 18 г., пекар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Bastašić Mile Luka

Басташић Миле Лука, 45 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Бишкуп Дане, гостионичар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Бишкуп Ђуре Митар, 33 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Bastašić Rade

Басташић Раде, 39 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Бобић Мије Бранко, 40 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Бобић Миле Петар, 44 г., лугар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Bobić Pavla Danilo - Dane

Бобић Павла Данило – Дане, 30 г., чиновник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Бобић Петра Милан, 19 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Босанац Љубан, 42 г., радник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Bobić Pavla Ilija

Бобић Павла Илија, 25 г., обућар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијек у логору Јадовно.

Босанац Љубан, 49 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Босанац Љубана Милан, 44 г., Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Босанац Миле Јово, 20 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Босанац Петар, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Босанац Петра Томо, 40 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Брзин Божо, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Брзин Ђуре Светислав-Цветко, 25 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Бркић Милан, гостионичар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Бугариновић Боже Милан, 18 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Бугариновић Тодора Божо, 41 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Бугариповић Љубана Саво, 44 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Будисављевић Ђуре Никола, 32 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бурсаћ Николе Раде, 67 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Векић Луке Раде, 44 г., стражар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Векић Љубан-Брезин, 35 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Векић Николе Љубан, 41 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Векић Стеве Дмитар, 31 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Врањеш Мирко, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Врањеш Петар, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Врањеш Петра Павао, 47 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Врањеш Стеван, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Врањеш Тадије Бранко, 42 г., Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Вујновић Петра Угљеша, 21 г., срески писар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Гавран Павла Ђуро, 39 г., гостионичар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Газибара Ђуре Никола, 28 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Газибара Ћуре Владо, 19 г., Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Гашпаревић Љубана Стево, 40 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Голић Николе Милан, 37 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грба Николе Љубан, 37 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Grba Dmitra Milan

Грба Дмитра Милан, 33 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Grba Mitra Lazo

Грба Митра Лазо, 21 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грба Николе Љубомир, 45 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грба Стеве Благоје, 27 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грба Стеве Цветко, 30 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грба Танасија Саво, 37 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грдинић Јово, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грубер Митра Милан, 33 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грубер Павла Стево, 23 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грубић Јове Никола, 52 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грубић Николе Илија, 55 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грубић Николе Стево, 18 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Дражић Алекса, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Дражић Алексе Миле, 28 г., чиновник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Дражић Алексе Стево, 46 г., колар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Дражић Бранко, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Дражић Николе Стеван, 45 г, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Ђукић Стеве Живко, 19 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Đukić Dane Stevo

Ђукић Дане Стево, 49 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Ђурашковић Вучета-Вуле, 48 г., радник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Ђурић Миле Стево, 35 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Зороја Симе Глишо, 45 г, жандармеријски наредник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Изидовић Јове Алекса, 54 г., Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Инђић Лазе Милан, 61 г., гостионичар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Инђић Раде Милан, 52 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Јањић Владо, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Јездић Николе Васо, 52 г, лугар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Јелић Миле, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Јовановић Максима Бранко, 45 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и сроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Јовић Марко, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Јовић Миле Бранко, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Јовић Миле Влајко, 22 г., поштар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Јовић Миле, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Јовић Митра Ђуро, 45 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно

Јовић Цветко, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Клајн Људевита Ђуро, 30 г., Јеврејин. Убијен у логору Слана у јулу.

Кличковић Лазе Благоје, 28 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Кличковић Лазе Миле, 31 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Кличковић Лазе Стево, 44 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Кљаић Боже Бранко, 22 г., учитељ, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Кљаић Миле Божо, 46 г, гостионичар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Кљаић Николе Љубан, 30 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Ковачевић Милана Мирко, 31 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Ковачевић Миле Светозар, 32 г, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Ковачевић Томе Никола, 41 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Ковачевић Цветко, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Косановић Гаје Љубица, 62 г, Српкиња. Убијена у логору Слана у јулу.

Косијер Стеве Љубан, 25 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Кричковић Лазе Благоје, 29 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Кричковић Лазе Милан, 31 г., кројач, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Кричковић Лазе Стево, 34 г., судски чиновник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је Пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Кулић Љубана Коста, 42 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Маљковић Алексе Цветко, 46 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Маљковић Миле Јоцо, 42 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Маљковић Светозара Гојко, 19 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Маљковић Томе Буде, 48 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Мишчевић Митра Марко, 45 г., трговац, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Орлушић Антонија Бранко, 56 г., чиновник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Отковић Лазо, 31 г., радник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Пејновић Илије Никола, 58 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Пејновић Јаћима Миле, 40 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Parmak Tome Gojko

Пармак Томе Гојко, 27 г., чиновник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Пејновић Николе Ђуро, 31 г., кројач, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Пејновић Николе Љубан, 32 г., Србин. Ухапшен 26. априла, спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Пејновић Симо, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Пејновић Стеве Милан, 38 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Петровић Дмитар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Петровић Илија, Србин. Ухапшен 26. априла и споведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Петровић Љубан, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Попара Љубана Дмитар, 37 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Поповић Алекса, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Поповић Љубана Милан, 36 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Поповић Љубана Ненад, 23 г., подофицир, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Поповић Љубана Радован, 34 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Поповић Миле, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Поповић Стевана Јован, 47 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. алрила и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Поткоњак Стеве Мирко – Мишко, 19 г., ђак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Поткоњак Томе Стево, 41 г., полицајац, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Прерадовић Богића Миле, 39 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Прерадовић Боже Јово, 37 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Прерадовић Буде Јово, 36 г., трговац, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Прерадовић Милана Ђуро, 31 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Прерадовић Миле Ђуро, 31 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Preradović Mile Miloš

Прерадовић Миле Милош, 35 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Радивојчевић Ђуре Бранко, 23 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Рељић Стеван, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Смиљанић Павла Петар, 36 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Смиљанић Павла Стево, 37 г., радник, Србин. Ухапшен 26. априла испроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Станковић Алекса, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Станковић Миле Бранко, 35 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Тврдоријека Алексе Раде, 38 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Тврдоријека Алексе Стево, 40 г., радник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Тврдоријека Гаје Васо, 31 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Tvrdorijeka Save Ljuban

Тврдоријека Саве Љубан, 37 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Тврдоријека Саве Никола, 64 г., жељезничар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Тврдоријека Стевана Дане, 30 г., обућар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Тврдоријска Гаје Ђуро, 35 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Трбовић Игњатије Пане, 40 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Турајлић Милан, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Хајдина Миле Никола, 48 г, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Хајдина Стеве Миле, 40 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Цвикић Миле Гојко, 19 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Чакмак Кузман, сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Чубрило Јове Филип, 50 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Чубрило Филипа Љубан, 26 г., сељак, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Чуповић Душан, чиновник, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Шеган Илије Тадија, 49 г., пекар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Шегић Васе Владо, матурант, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Шегић Дане Владо, 19 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Šegić Danila Dane

Шегић Данила Дане, 46 г., лугар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

ГРУБИШНО ПОЉЕ (ПОЉАНИ) (5)

Врањеш Петра Љубан, 24 г., Србин, Пољани. Убијен у логору Слана у јулу.

Врањеш Петра Миле, 31 г., Србин, Пољани. Убијен у логору Слана у јулу.

Врањеш Стеве Миле, 38 г, Србин, Пољани. Убијен у логору Слана у јулу.

Савић Драгутин, сељак, Србин, Пољани. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Трбојевић Ђуро, сељак, Србин, Пољани. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ДЈАКОВАЦ (5)

Јагун Петра Мојсије, 36 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Јогун Бранислав, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јогун Милан, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Карановић Симо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Кундак Никола, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ДОЊА РАШЕНИЦА (14)

Вучан Миле Љубан, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Марковић Ане Јово, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Попара Косте Миле, 42 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Попара Лазе Милан, 26 г., студент, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Попара Луке Станко, 52 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Попара Миле Стеван, 48 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Попара Стеве Миле, 43 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Попара Стеве Томо, 55 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Прерадовић Лазе Милан, 48 г, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Радојчић Миле Никола, 21 г., чиновник, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Радојчић Петар, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Рудић Стевана Стево, 46 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Схамула Јандрије Ђуро, 27 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Схамула Јандрије Никола, 23 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

ИВАНОВО СЕЛО (1)

Вурдеља Лазо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ЛОНЧАРИЦА (1)

Поповић Љубана Петар, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

МАЛА БАРНА (2)

Вучковић Милан, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијановић Стево, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

МАЛА ДАПЧЕВИЦА (1)

Рекић Николе Еврем, 32 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

МАЛА ЈАСЕНОВАЧА (2)

Јелић Лазо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Кнежевић Ђуре Милан, 19 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

МАЛА ПЕРАТОВИЦА (2)

Торбица Лазо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Шегић Ђуре Дане, 36 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

МАЛИ ЗДЕНЦИ (4)

Врзић Луке Стево, 31 г, месар, Србин. Ухапшен 26. априла и спроведен у логор Даница, одакле је пребачен у Госпић. Убијен у логору Јадовно.

Грдинић Саве Јово, 27 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јагић Лука, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Релић Пане, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ОРЛОВАЦ (27)

Басара Мане Никола, 19 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басара Миле Дмитар, 50 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Basara Mile Petar

Басара Миле Петар, 36 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басара Миле Ћуро, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басара Митра Миле, 18 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басара Томе Љубан, 33 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Басара Томе Марко, 48 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бујић Стеве Јово, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јагић Милан, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јагић Миле Јово, 20 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јагић Миле, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јагић Стојан, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јајић Стојана Милан, 20 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Јездић Николе Васо, 62 г., чиновник, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Милаковић Раде Никола, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Пелеш Миле, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Рудић Јована Стојан, 38 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Стопоња Алексе Стеван, 57 г., биљежник, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Стопоња Алексе Стеван, 60 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Стопоња Ђуро, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Стопоња Миле, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Стопоња Митра Миле, 20 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Стопоња Раде Дмитар, 51 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Стопоња Раде Милан, 58 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Tepšić Krste Blagoje

Тепшић Крсте Благоје, 18 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Tepšić Krste Pavao

Тепшић Крсте Павао, 20 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Тепшић Симе Крсто, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ПАВЛОВАЦ (1)

Шакић Стеве Никола, 24 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана 8. августа.

РАСТОВАЦ (52)

Бурсаћ Ђуре Никола, 41 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бурсаћ Ђуре Стојан, 46 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Бурсаћ Стојана Ђуро, 19 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вудраг Дмитра Миле, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вудраг Миле Ђоко, 44 г., сељак, Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Вурдеља Бошко, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вурдеља Јакова Никола, 32 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вурдеља Јакова Чедомир, 22 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вурдеља Милева, 61 г., Српкиња. Убијена у логору Слана у јулу.

Вурдеља Петра Гојко, 17 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Вурдеља Симе Миле, 46 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Глумбић Богољуба Душан, 38 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Глумбић Богољуба Митар, 22 г., ковач, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Глумбић Игњатије Јаћим, 39 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Глумбић Јаћима Митар, 22 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Глумбић Јове Саво, 34 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Глумбић Милоша Младен, 31 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Глумбић Михајла Милан, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гргур Љубана Благоје, 26 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Гргур Николе Благоје, 35 г., бродар, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Девић Станка Васо, 47 г., циглар, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Дражић Стевана Љубан, 39 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Жигић Милана Никола, 16 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Жигић Николе Милан, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Иванчевић Миле Стојан, 42 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Иванчевић Стојана Миле, 21 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Јовичић Петра Раде, 44 г., лугар, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Косановић Ђуро, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Косановић Лазе Ђурђица, 67 г., Српкиња. Убијена у логору Слана у јулу.

Косановић Лазе Јаћим, 57 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Љуштина Миле, 31 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Љуштина Симе Ђуро, 50 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Љуштина Симе Стево, 48 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Микелић Ђуро, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Милаковић Раде Саво, 28 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Милановић Раде Миле, 33 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Милановић Раде Саво, 22 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Отковић Ђорђе, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Отковић Јаћима Миле, 30 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Отковић Јаћима Петар, 38 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Отковић Петра Миле, 36 г., колар, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Слијепчевић Раде Миле, 55 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Слијепчевић Светозар, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Тијеглић Јове Љубан, 42 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Тијеглић Јове Милан, 38 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Тијеглић Јове Миле, 42 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Тијеглић Раде Ћиро, 41 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Томић Ђуре Станко, 34 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијић Ђуре Глишо, 43 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијић Ђуре Стево, 27 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвикић Гаје Стево, 39 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Штековић Милан, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ТРЕГЛАВА (28)

Војновић Јово, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Грубер Лазо, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Грубер Митра Миле, 34 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Грубер Павла Милан, 23 г., Србин. Убијен у логору Слана у јулу.

Грубер Петра Павле, 41 г., Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Дражић Јово, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Дражић Стевана Матија, 46 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Дражић Стевана Стојан, 39 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Ковачевић Миле Никола, 22 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Косановић Илије Никола, 20 г, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Крајновић Станка Игњатије, 41 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Крајновић Станка Самојло, 48 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Крајновић Томе Љубан, 31 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Курага Раде Илија, 57 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Мунија Димитрије-Митар, 49 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Мунија Дмитра Љубан, 21 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Мунија Петар, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Рекић Томе Марко, 45 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Стојаковић Јандрије Благоје, 36 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијановић Дане, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијановић Ђуре Бошко, 34 г., сељак, Србин, Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијановић Јаћим, 28 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијановић Ловре Стеван, 48 г, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијановић Миле Бошко, 39 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Цвијановић Николе Јаков, 40 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у августу.

Цвијановић Пане, сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Црнокрак Лазе Раде, 44 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

Црнокрак Стеве Илија, 30 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

ТУРЧЕВИЋ ПОЉЕ (1)

Вуковић Илије Милан, 41 г., сељак, Србин. Убијен у логору Јадовно у јулу.

(Прилог преузет из књиге Др Ђуро Затезало: Јадовно – Комплекс усташких логора 1941., издавач Музеј жртава геноцида, Београд, 2007).

< Географска карта Грубишног Поља и околине                   Садржај                   Јасеновачке жртве 1941-1945. године – попис >

Подијелите вијест:

Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Пратите нас на друштвеним мрежама: