Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu. Ako Bog da, sabraćemo se 19. juna 2021. kod Šaranove jame.

 

Jasenovačke žrtve 1941-1945. godine – popis

Datum objave: četvrtak, 27 maja, 2010
Veličina slova: A- A+

Po naseljima opštine Grubišno Polje (1078)

Brzaja (4)

Dragičević Rade Tode Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032033)

Mudrinić Jovan Simo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029034)

Počuč Jovo Sava Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035040)

Sović Nikola Anka Srpkinja, rođena 1924. ubile je ustaše 1942. godine u masovnom teroru, Gradina kod Jasenovca (2133028014)

Cremušina (41)

Bižić Milka Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše1942. godine u logoru Jasenovac (2138040105)

Bižić Jovan Stanko Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040104)

Bižić Mile Stevo Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2427097024)

Gavrilović Stevan Toda Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022134)

Grković Lazo Milka Srpkinja, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029024)

Grković Mile Savo Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029023)

Jelčić Đuro Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040136)

Kosić Petar Sava Hrvatica, rođena 1908. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (2101071010)

Lukač Jaćim Mara Srpkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029050)

Lukač Jaćim Mitra Srpkinja, rođena 1938. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029052)

Lukač Jaćim Sava Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029051)

Maljković Jovo Evica Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040137)

Mrkić Stevan Ružica Srpkinja, rođena 1884. Ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024015)

Novaković Mile Ana Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032043)

Papržan Stevan Josip Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029035)

Petrović Rade Stanko Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029011)

Petrović Stanko Rade Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029012)

Petrović Tomo Đuro Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029014)

Popović Stevo Ljubica Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0492068005)

Popržan Josip Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040111)

Radičević Rade Kata Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101072004)

Ruvarac Stevo Boja Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029003)

Sablić Adam Savo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133028007)

Sablić Marko Nikola Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133028006)

Straina Mile Sara Srpkinja, rođena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0864072008)

Šteković Mihajlo Mile Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2330006029)

Šteković Mile Božo Srbin, rođen 1906. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2330006028)

Ujić Stoja Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000372)

Ujić Đuro Ilija Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000373)

Velagić Mitar Milan Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029013)

Velagić Mitar Nikola Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029025)

Velagić Rade Ljuban Srbin, rođen 1893. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029004)

Vidić PetarMiloš Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0645010013)

Vidić PetarMiloš Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029022)

Vidić PetarUroš Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029021)

Vidić SimoDušan Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029040)

Vidić Simo Dušan Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040109)

Vidić Simo Rade Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029039).

Vidić Simo Rade Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040108)

Vučković Mile Mile Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032056)

Zdjelar Simo Kata Srpkinja, rođena 1893. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0259003010)

Dapčevački Brđani (14)

Bosić Vaso Ilija Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001022)

Bosić Vaso Lazo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001023)

Korać Đuro Mitar Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001026)

Korać Mitar Đuro Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001025)

Korać Stevo Jula Srpkinja, rođena 1875. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001031)

Kupreš Đuro Stojan Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001017)

Kupreš Lovrenije Rade Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001018)

Kupreš Lovro Mitar Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001015)

Lalić Aleksa Svetko Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001004)

Lalić Jandrija Ana Hrvatica, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001007)

Nadalin Ljuban Danica Srpkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040077)

Nadalin Ljuban Milojko Srbin, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040078)

Nadalin Pane Ljuban Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040076)

Oklobžija Pane Ljubomir Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001016)

Donja Kovačica (4)

Gatalica Juro Stevo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2095003014)

Lončar Rade Ljuba Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2099051008)

Mrkšić Jovo Tomo Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101068007)

Ruvarac Gavro Mara Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2134029018)

Donja Rašenica (18)

Brković Mitar Mile Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127004027)

Djunić Rade Draginja Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002026)

Eror Simo Sava Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032039)

Gruber Nikola Ana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130020010)

Mrkšić Stevo Dragana Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032015)

Otković Srđan Mile Srbin, rođen 1896. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (0855076013)

Popara Persa Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002017)

Popara Matija Cvijeta Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002018)

Popara Pavle Jula Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005107)

Radojčić Jelena Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002037)

Radojčić Jovo Petar Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0633022038)

Radojčić Jovan Petar Srbin, rođen 1872. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002038)

Radojčić Ljuban Vlado Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002022)

Straina Andrija Savka Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0896027022)

Straina Jandrije Sava Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005111)

Tesla Sava Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002015)

Tomić Mile Branko Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127002011)

Tomić Uroš Branko Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2326038037)

Djakovac (2)

Tulum Josip Jela Srpkinja, rođena 1922. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2157030094)

Zabrdac Josip Dragica Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2118074039)

Gakovo (28)

Bukva Mile Milan Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040123)

Bukva Mitar Sava Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004017)

Kovačević Jovo Stevo Srbin, rođen 1914. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004013)

Laktaš Sofro Ana Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004003)

Lukać Stevan Jelena Srpkinja, rođena 1906. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029049)

Mujadin Nikola Milan Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040019)

Mujadin Nikola Stevo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040020)

Oranović Cvjeta Srpkinja, rođena 1926. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2130019046)

Petrović Nikola Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038091)

Petrović Marko Soka Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025053)

Radaković Marko Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040156)

Radaković Lazo Spasoja Srbin, rođen 1919. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025058)

Radaković Lazo Rade Srbin, rođen 1916. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014036)

Radinović Mile Tomo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040091)

Rekić Stevan Evica Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025037)

Slijepčević Steva Todor Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0386005011)

Slijepčević Stevo Todor Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2172069006)

Stančić Gavro Stojan Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040080)

Stančić Mile Jovo Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004024)

Trbojević Ilija Dušan Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004006)

Trbojević Lazo Milan Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032046)

Trbojević Mile Petar Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007041)

Trbojević Pavle Đuro Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004015)

Trbojević Pavle Ljuban Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004014)

Trbojević Vaso Krista Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004008)

Vitanović Danilo Mileva Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (0236002006)

Vlaisavljević Rade Milan Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004004)

Vlaisavljević Rade Vaso Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004005)

Gornja Kovačica (50)

Babić Stevo Milka Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022107)

Bajević Lazo Ljuba Srpkinja, rođena 1861. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032041)

Bjelajac Nikola Đuro Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032070)

Boban Kosta Mileva Srpkinja, rođena 1931. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032023)

Boban Mihajlo Danica Srpkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032012)

Bosanac Akso Sava Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032048)

Buban Tošo Krsto Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032021)

Čizmić Marko Mile Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2164027002)

Čizmić Miško Petar Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032050)

Čizmić Stevo Mladen Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2134032053)

Dodig Damnjan Kata Srpkinja, rođena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032077)

Dodig Đuro Timotije Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032076)

Dodig PavIe Đuro Srbin, rođen 1861. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032075)

Dragičević Rade Mile Mađar, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032032)

Eror Lazo Sava Srbin, rođen 1874. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032038)

Hajdinović Marko Đuro Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032072)

Hajduković Luka Mitar Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032007)

Hajduković Mitar Milan Srbin, rođen 1933. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032009)

Hajduković Todor Ljuba Srpkinja, rođena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032010)

Hamić Đuro Ljubica Romkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032118)

Hamić Marko Đuro Hrvat, rođen 1906. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032116)

Hamić Marko Lovro Hrvat, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032103)

Hamić Marko Stevo Hrvat, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032105)

Hamić Stevo Kata Romkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032113)

Hamić Stevo Lenka Romkinja, rođena 1928. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032107)

Hamić Stevo Mato Hrvat, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032114)

Hamić Stevo Milka Romkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032108)

Hamić Stevo Nada Romkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032109)

Hamić Stevo Slavko Rom, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032111)

Hamić Stevo Zvonko Rom, rođen 1934. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032110)

Jošilović Đuro Mladen Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7052000038)

Jošilović Đuro Nevenka Srpkinja, rođena 1942. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032083)

Jošilović Jovo Adam Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032086)

Juras Mile Stevo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032003)

Juras Vaso Mile Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032002)

Knežević Akso Pela Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032049)

Kosojević Rade Ilija Srbin, rođen 1881. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032073)

Krilović Ilija Đuro Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022047)

Malbaša Rade Latinka Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032006)

Marević Damnjan Tomo Srbin, rođen 1877. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032079)

Mataković Mile Dragana Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032067)

Morević Andrija Proko Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022076)

Rastavić AJeksa Jovo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032090)

Rastavić Jovo Tomo Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032093)

Usmanović Nikola Jovanka Srpkinja, rođena 1874. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018008)

Usumović Božo Vaso Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038060)

Vučković Mile Rade Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069009)

Vučković Timotije Milan Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069007)

Vukadinović Vaso Tomo Srbin, rođen 1914. Ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022059)

Zvonarić Mile Milka Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022227)

Gornja Rašenica (36)

Basarić Savo Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005009)

Borota Đuro Branko Srbin, rođen 1916. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0864066003)

Borota Đuro Lazo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0864066002)

Borota Nikola Milan Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005004)

Brković Đuro Dušan Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0941014015)

Cetina Luka Dragica Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038094)

Djukić Mitar Duro Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005068)

Gavran Milan Blagoje Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2127005054)

Gavran Stanko Milka Srpkinja, rođena 1887. Ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005055)

Jazić Tomo Mile Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (0889123036)

Jozić Tomo Mile Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005094)

Kovačević Glišo Savo Srbin, rođen 1864. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005064)

Kovačević Mile Savo Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2163024004)

Medić Ljubica Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005093)

Milanović Todor Mitar Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127005114)

Popara Dmitar Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0857006004)

Popara Sara Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (1573014048)

Popara Sava Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005116)

Popara Vida Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (1573014049)

Popara Mitar Milan Srbin, rođen 1919. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127005106)

Popara Tomo Dušan Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127005115)

Popara Tomo Mitar Srbin, rođen 1881. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005105)

Preradović Jovo Marko Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2127005120)

Preradović Jovo Mile Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005117)

Preradović Jovo Petar Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005056)

Preradović Lazo Uroš Srbin, rođen 1869. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005061)

Preradović Mile Đuro Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005034)

Straina Cvijeta Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005112)

Straina Simo Anka Srpkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0896027021)

Tesla Nikola Ilija Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005099)

Tesla Nikola Ilija Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008022)

Tesla Pane Boja Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005101)

Vudrag Pane Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005082)

Vudrag Vida Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005083)

Vudrag Ana Zagorka Srpkinja, rođena 1936. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005084)

Vukelja Ana Ljubica Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015005)

Grbavac (16)

Bosanac Ana Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006012)

Bosanac Ljuba Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037019)

Bosanac Stevo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006011)

Bosanac Mihajlo Dragana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006027)

Bosanac Nikola Jovo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006007)

Đukić Jova Mile Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0407295008)

Glumac Mile Ljuba Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035031)

Matic Savo Nikola Srbin, rođen 1877. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029027)

PoparaTomo Savica Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2426092011)

Srdić Đorđe Kata Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006016)

Tihomirović Stojan Kata Srpkinja, rodena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022190)

Tomašek Franjo Veno ???, rođen 1927. ubile ga ustaše 1943. godine u masovnom teroru Crkveni Bok (2127006003)

Trbojević Rade Ana Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015008)

Vranješ Mihajlo Kata Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027036)

Vukelja Josif Kata Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015002)

Zec Simeun Ljubica Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000484)

Grubišno Polje (106)

Amidžić Jovan Evdokija Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0886105004)

Babić Stojan Ana Hrvatica rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127001013)

Bobić Dragana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040085)

Bobić Timo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040084)

Bobić Timo Danica Srpkinja, rođena 1921. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040086)

Bogdan Mijo Reza?? rođena 1901. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2557022037)

Bosanac Andrija Mitar Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0895023024)

Bosanac Mitar Milan Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2128008001)

Bosanac Stojan Milka Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0920088054)

Božić Mile Savo Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2163017008)

Brzin Soka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040169)

Bugarinović Mile Leposava Srpkinja, rođena 1926. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0886107069)

Bugarinović Mile Ljeposava Srpkinja, rođena 1916. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040047)

Bugarinović Mile Milena Romkinja rođena 1938. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040048)

Bugarinović Stevan Božica Srpkinja, rođena 1904. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0886107068)

Bugarinović Stevo Božica Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040046)

Čizmić Mile Srbin, rođen 1860. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040170)

Čizmić Soka Srpkinja, rođena 1865. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040171)

Delgalo Ivan Ivan Hrvat, rođen 1915. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2829017004) VIDI M.Grdjevac Delgalo

Dragosavljević Mile Sava Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040174)

Dražić Saveta Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (0897037020)

Džodan Savo Smilja Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2154020023)

Gašparević Stevo Đuro Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040071)

Gazibara Miloš Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (2157033129)

Goldberger Elza Jevrejka, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2119084091)

Gruber Đuro Mitar Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0930039021)

Gruber Nikola Ana Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0930039022)

Grubić Jovan Dušan Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0854068017)

Grubić Jovan Stojan Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0885100045)

Grubić Nikola Marica Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0885100046)

Grubić Petar Evica Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128008008)

Grubišić Evica Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1944. godine u masovnom teroru Uskoci (2324020138) Šandor

Hamidžić Dušan Pero Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007016)

Ivančević Gajo Stojan Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008010)

Ivančević Ilija Doko Srbin, rođen 1881. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040073)

Jagić Dane Jula Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129017020)

Jelić Mihajlo Ljubica Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022095)

Jelić Stanko Ilija Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022094)

Jovičić Jeka Srpkinja, rođena 1899. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127002036)

Jović Milan Vladimir Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1941 godine u logoru Jasenovac (2128007032)

Jović Mitar Mile Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007046)

Jović Stevo Milan Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007031)

Kalanjoš Ivan ? rođen 1900. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2557022088)

Kljaić Aleksa Ana Srpkinja, rođena 1863. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040228)

Kojić Sava Zorka Srpkinja, rođena 1906. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0894018025)

Kundadžija Ljuban Milorad Srbin, roden 1915. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2112008025)

Kundak Tomo Emil Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035012)

Laktaš Jovo Ana Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023004)

Landbeger Filip Margita Jevrejka, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007061)

Malbaša Simeon Anđelija Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032005)

Maljković Savo Srbin, rođen 1874. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2844028004)

Maljković Darenko Kata Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007018)

Maljković Savo Savica Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2157030098)

Mamula Simo Jovo Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0952103043)

Marčić Josip Regina Hrvatica, rođena 1903. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (1540017015)

Mileković Nikola Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2767060032)

Miljević Sava Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5007000376)

Miščević Pavo Dragana Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2128010002)

Mujadin Mitar Dragana Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034079)

Obradović Ljubomir Tomo Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0563038007)

Obradović Tomo Vladimir Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0563038006)

Orlović Dušan Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000602)

Ormanović Ilija Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše ?1942. godine u logoru Jasenovac (7039000603)

Oršoš Josip Stevo Rom, rođen 1929. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2557022026)

Parmak Dušan Srbin, rođen 1930. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000657)

Penlić Koje Soka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010034)

Popara Jula Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0857006005)

Popara Aleksa Ljubomir Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0841034006)

Popara Aleksa Ljuban Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0858015002)

Popara Dimitrije Soka Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0858015003)

Popara Mitar Soka Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (0841034005)

Popović Soka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040150)

Preradović Marko Milka Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005119)

Preradović Mile Đuro Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0908020020)

Radičević Pero Jelena Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2157033041)

Sekulić Branko Srbin, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000819)

Sekulić Vukosava Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2113014011)

Šajnović Božo Mara Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac
(2127005088)

Singer Branko Jevrejin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000827)

Singer Zdenka Jevrejka, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000830)

Singer Leopold Julijana Jevrejka, rodena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007058)

Stoponja Mara Tomo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2813029016)

Sučur Nikola Ana Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (2769091055)

Šegan Luka Dane Srbin, rođen 1874. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2174074075)

Šegan Tadija Jelena Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007001)

Šelović Matija Ana Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0562037009)

Šućur Nikola Ana Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1944. godine u masovnom teroru Uskoci (2324020113)

Šućur Nikola Ana Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (0402196006)

Tesla Savo Boja Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008023)

Trbojević Mile Smilja Srpkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040059)

Trbojević Samojlo Stana Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025031)

Tulum Đuro Kata Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025074)

Tvrdorijeka Dragana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040203)

Tvrdorijeka Bogdan Petar Srbin, rođen 1924. Ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040202)

Tvrdorijeka Petar Sava Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128008010)

Ugarković Pero Ana Hrvatica rođena 1923. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2475030024)

Vekić Pavle Nikola Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040163)

Vekić Stevan Nikola Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1941, godine u logoru Jasenovac (0847015009)

Veselinović Steva Ružica Srpkinja, rođena 1875. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040061)

Vitez Dmitar Ana Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025019)

Vitorović Marko Dragan Srbin, rođen 1942. ubile ga ustaše1942. godine u logoru Jasenovac (0563038010)

Vlaić Stanko Aleksa Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022127)

Vlaić Stanko Jovo Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022179)

Vranko Marko Milka Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027016)

Weiss Julio Vilim Hrvat ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2800028096)

Zvonarić Matija Marica Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0855072013)

Ivanovo Selo (2)

Sabo Josip Francika rođena 1920. ubile je ustaše1944. godine u logoru Jasenovac (2118068015)

Švarcenberg Josip Sida Jevrejka, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2773036025)

Lončarica (19)

Kolarac Stanko Stojan Srbin, rođen 1913. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129013007)

Kolovac Ljuban Aleksa Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010009)

Lalić Nikola Ana Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024022)

Miščević Jovo Petar Srbin, rođen 1874. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010001)

Munija Blagoje Ana Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010029)

Munija Joco Milan Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010028)

Penlić Lazo Nikola Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010033)

Peulić Đuro Mile Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010007)

Peulić Đuro Stanko Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010008)

Peulić Đuro Stevo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010006)

Pevulić Đuro Stevo Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2337089006

Preradović Gliša Dmitar Srbin, rođen 1914. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010013)

Sohol Stevan Mara Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010025)

Trbojević Milka Srpkinja, rođena 1914. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025093)

Trbojević Stevan Joka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025026)

Tvrdonjeho Đuro Glišo Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010015)

Tvrdonjeho Jandrija Joka Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010016)

Tvrdorijeka Đuro Evrem Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024004)

Tvrdorijeka Evrem Sava Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2132024008)

Mala Barna (24)

Bogdan Jula Romkinja, rođena 1933. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000168)

Bogdan Rajko Rom, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000172)

Bogdan Slavko Rom, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000173)

Domitrović Nikola Đuro Srbin, rođen 1917. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011004)

Domitrović Simo Ana Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2128011005)

Đordić Rade Ljubica Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025067)

Đuričić Milan Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000253)

Đuričić Slavko Srbin, rođen 1938. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000254)

Jelić Mile Nikola Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011027)

Jelić Mile Spasoje Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011026)

Jelić Rade Jovo Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023047)

Jelić Rade Savo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0562037017)

Kolarac Marko Ljubica Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129013008)

Kondić Vlado Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u Iogoru Jasenovac (7039000427)

Kovačević Stevan Ljuba Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023038)

Mileković Jovo Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2835048013)

Mileković Nikola Milka Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034073)

Mileković Stevo Raje Srbin, rođen 1864. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2767060026)

Ransavljević Nikola Tanasije Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011016)

Sadžak Rade Mirjana Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (0572027007)

Vučan Rade Ilija Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011014)

Vučan Steva Ignjatije Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011018)

Zlopić Mitar Milan Srbin, rođen 1915. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011025)

Zvonarić Sovremije Evica Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022251)

Mala Dapčevica (8)

Grubić Stojan Milica Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0409333006)

Kovačević Joco Đuro Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012032)

Lalić Anto Ana Srpkinja, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0854070024)

Pekić Rade Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012007)

Rekić Glišo Joco Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012037)

Rekic Marko Tomo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012012)

Savatović Stevan Jula Srpkinja, rođena 1874. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024054)

Tvrdorijeka Pela Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024005)

Mala Jasenovača (6)

Babić Savo Ilinka Srpkinja, rođena 1868. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022115)

Barać Pavle Milka Srpkinja, rođena 1871. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023077)

Bradešić Mile Pavo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035034)

Jelić Vaso Lazo Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027039)

Mačak Mikajlo Đuro Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2097017008)

Preradović Jovan Dragana, Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007023)

Mala Peratovica (24)

Borota Rade Dragica Srpkinja, rođena 1897. Ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (0561007003)

Damjanović Mile Petar Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014041)

Gašparević Stojan Soka Srpkinja, rođena 1911. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0297034005)

Jezdić Jaćim Ljuban Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0015008001)

Kašić Petar Stojan Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128008013)

Kovačević Tomo Jaćim Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2129014009)

Lalić Đuro Cvijeta Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0270019011)

Lolić Stevo Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0270019004)

Lolić Lešo Cvijeta Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2126048003)

Lolić Nikola Glišo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0855072014)

Lolić Nikola Stevan Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2126048002)

Lukić Mile Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014038)

Lužajić Damjan Jaćim Srbin, rođen 1896. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2172070023)

Lužajić Tanasije Mara Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014016)

Milaković Mile Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014039)

Milaković Milka Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014040)

Milaković Nikola Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014042)

Obradović Tomo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000380)

Popara Tomo Soka Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014030)

Ratković Jandrija Đuro Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129014019)

Rekić Tomo Milka Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0461004012)

Vukasović Pantelija Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2173071015)

Vukasović Glišo Pantelija Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2113010059)

Vukasović Pantelija Nikola Srbin, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2173071016)

Mala Pisanica (15)

Babić Marko Evica Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022104)

Bogdan Marija Romkinja, rođena 1928. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000169)

Bogdan Stevo Rom, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000174)

Đurđević Branka Đuro Rom, rođen 1918. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033013)

Đurđević Branka Zlatko Rom, rođen 1932. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033014)

Đurđević Joco Mišo Rom, rođen 1894. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033018)

Đurđević Joco Muto Rom, rođen 1902. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033015)

Đurđević Marko Roza Romkinja, rođena 1938. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033011)

Đurđević Marko Slavko Rom, rođen 1932. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2l34033008)

Đurđevic Marko Stevo Rom, rođen l929. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033009)

Đurđević Mato Zora Romkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033017)

Đurđević Mišo Bicko Rom, rođen 1924. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033021)

Đurđević Mišo Lule Rom, rođen 1933. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033023)

Đurđević Mišo Mato Rom, rođen 1932. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033022)

Đurđević Mišo Raco Rom, rođen 1911. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2134033020)

Mali Grđevac (22)

Babić Mile Ljuba Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022121)

Babić Todor Jula Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035074)

Bobić Mićo Stevo Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2126037003)

Bosanac Jovo Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038096)

Bosanac Jovo Milica Srpkinja, rođena 1865. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039104)

Bosanac Vaso Kata Srpkinja, rođena 1925. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039102)

Delgalo Ivan lvan Hrvat, rođen 1915. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2830027001) Vidi Delgalo G. Polje

Dragić Adam Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034008)

Grubić Marija Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034046)

Jošilović Đuro Evica Srpkinja, rođena 1856. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032085)

Jošilović Stevan Evica Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000527)

Laktaš Ilija Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004002)

Laktaš Milka Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034028)

Menćanin Jovo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101071023)

Mujadin Mile Nikola Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040018)

Stoponja Mićo Marija Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0838008030)

Šteković Luka Laka Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039039)

Štimalo Adam Stevo Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101070021)

Ujić Adam Mara Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034020)

Ujić Jadrija Milka Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034051)

Velagić Pantelija Kata Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2427097022)

Zvonarić Mitar Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022222)

Mali Zdenci (40)

Bakić Milica Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037006)

Cvijanović Dane Jovo Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0906009005)

Cvijanović Dane Mile Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015033)

Cvijanović Luka Mile Srbin, rođen 1914. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015034)

Grdinić Dane Mara Srpkinja, rođena 1875. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015026)

Grdinić Ljuban Milan Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015030)

Grdinić Nikola Ljuban Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015031)

Grdinić Nikola Pela Srpkinja, rođena 1874. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015032)

Grdinić Stojan Mile Srbin, rođen 1873. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015025)

Jagić Stevo Lazo Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015028)

Kovačević Aleksa Nikola Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0892014022)

Milošević Josif Anka Srpkinja, rođena 1901. ubile je ustaše 1944. godihe u logoru Jasenovac (2443048015)

Milošević Luka Desanka Srpkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1944.. godine u logoru Jasenovac (2443048017)

Milošević Luka Ivica Srbin, rođen 1938. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovcu (2443048016)

Pokrajac Branko Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023034)

Pokrajac Tošo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007015)

Pokrajac Dane Đuro Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015012)

Pokrajac Dane Jovan Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2827071016)

Pokrajac Dane Nikola Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0236002005)

Pokrajac Pane Lazo Srbin, rođen 1881. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015017)

Pokrajac Pane Sava Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015014)

Pokrajac Pane Savica Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0943030001)

Pokrajac Petar Branko Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0943030002)

Pokrajac Petar Branko Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015016)

Preradovic Matija Ana Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000376)

Šajatović Đoko Milka Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0922100004)

Šajatović Stevan Dragana Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015019)

Šajatović Stevo Dragana Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0922100003)

Šteković Avram Mile Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (0888120029)

Trbojević Mile Marko Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015036)

Trbojević Mile Tomo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015007)

Trbojević Tomo Dušan Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015009)

Veselinović Mihajlo Sava Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2836058036)

Veselinović Mile Savo Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040060)

Veselinović Rade Ljuban Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2157030037)

Veselinović Stojan Jovo Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015021)

Vukelja Đuro Stanko Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015006)

Vukelja Ignjatija Stevo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015001)

Vukelja Rade Mile Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015004)

Vukelja Stevo Ignjatija Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015003)

Munije (4)

Jagodić Dećo Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2174074003)

Kovač Đuro Stoja Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038088)

Medić Mihajlo Stanko Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0874037005)

Ožegović Đuro Nikola Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2129016002)

Orlovac (6)

Barac Maksim Mile Srbin, rođen 1868. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023076)

Cvikić Marko Kata Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0837001012)

Gašparević Tomo Dragana Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023037)

Jagić Tanasije Jula Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015029)

Jagić Tomo Mile Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129017019)

Preradović Tošo Latinka Srpkinja, rođena 1869. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005062)

Pavlovac (48)

Basara Jovo Milka Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035023)

Bobić Aleksa Milka Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022124)

Bosanac Jovo Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039100)

Bosanac Pavo Dragana Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035070)

Crevar Stevo Jovo Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035047)

Cvikić Jovo Kata Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035052)

Drakulić Jula Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2100053019)

Đurđević Joco Mara Hrvatica, rođena 1920. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038012)

Đurđević Tomo Jela Hrvatica, rođena 1915. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038027)

Galović Jovo Andrija Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035056)

Galović Simo Ana Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035057)

Gašparević Stevan Jovo Srbin, rođena 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0259003012)

Gašparović Adam Nikola Srbin, rođen 1873. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035049)

Gašparović Jovo Evica Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035050)

Glodić Đuro Jela Srpkinja, rođena 1867. ubile ie ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035069)

Glodić Mile Mara Srpkinja, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022128)

Glumac Mile Pane Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035030)

Ivančević Jovo Stojan Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035045)

Ivančević Stojan Đuka Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035046)

Juzbašić Kata Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023027)

Kosjer Jovo Mile Srbin, rođen 1893. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035009)

Kovačević Mile Kata Srpkinja, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035029)

Kundak Petar Kata Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035013)

Maričić Petar Milka Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037022)

Marić Jovo Kata Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035066)

Marić Jovo Mile Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035061)

Marić Jovo Mile Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037024)

Marić Mile Anka Srpkinja, rođena 1931. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035063)

Marić Mile Bosiljka Srpkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035064)

Marić Mile Danica Srpkinja, rođena 1933. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035065)

Marić Mile Joka Srpkinja, rođena 1915. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035062)

Marić Nikola Pela Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035067)

Mijandjžija Jaćim Ana Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035026)

Pelinović Nikola Ana Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035022)

Pruginić Mile Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2157031066)

Šakić Stevo Milan Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027018)

Vezmar Petar Kata Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022181)

Vranješ Petar Ana Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018003)

Vujić Jovo Ilija Srbin, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035017)

Vujić Mile Ana Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022137)

Vujić Stevan Manja Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035016)

Vujić Stevo Jovo Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035015)

Vujić Stevo Stevo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022136)

Vukelić Pane Sava Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0927015002)

Vukelić Simo Sava Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035051)

Zec Rade Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038061)

Zec Milan Mile Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000485)

Zvonarić Todor Ana Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035068)

Poljani (4)

Vranješ Petar Slavka Srpkinja, rođena 1919. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018004)

Vranješ Tadija Petar Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018002)

Vranješ Tadija Stevo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027035)

Vujanović Đuro Milka Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5015000310)

Sibenik (27)

Bižić Đuro Vaso Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036038)

Bosanac Milutin Ljuban Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036026)

Bosanac Nikola Rade Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2388019005)

Bosanac Simo Vasilija Srpkinja, rođena 1904. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036027)

Božičković Jovo Milka Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2123054008)

Daničić ? Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036013)

Daničić Jefto Branko Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036006)

Jakšić Damjan Sara Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0562037018)

Malbaša Ilija Božo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036037)

Malbaša Pavle Ilija Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036036)

Novaković Mile Marko Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036028)

Radotić Todor Jovo Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039053)

Radotić Todor Mile Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039050)

Rašeta Akso Vaso Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036025)

Rašeta Đuro Pane Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036004)

Rašeta Pane Milan Srbin, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036005)

Relić Matija Milka Srpkinja, rođena 1914. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2172069011)

Relić Rade Simo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036033)

Slijepčević Nikola Đuro Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036018)

Turalo Stevo Mile Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039027)

Vidić Jovo Petar Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029019)

Vidić Jovo Simo Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029037)

Vidić Jovo Simo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040106)

Vidić Nikola Aleksa Srbin, rođen 1913. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036011)

Vučković Nikola Jovo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036035)

Vučković Nikola Stevo Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036021)

Vuletić Marko Đuro Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136036032)

Topolovica (15)

Dančilović Pane Jula Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039083)

Gatalica Timo Stevo Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127004020)

Jovičić Cvijeta Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (Ž130019007)

Jovičić Dragan Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000393)

Jovičić Milica Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019015)

Jovičić Stojan Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019014)

Lukač Mitar Jaćim Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029048)

Lukić Lazo Stevo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2173072003)

Marević Mitar Ana Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032078)

Nadalin Pane Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040074)

Nadalin Sara Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040075)

Peulić StevoLazo Srbin, rođen 1941. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019037)

Pevlić Mihajlo Lazo Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019038)

Pevlić Pavo Cvijeta Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019039)

Rekić Nikola Dragana Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019026)

Treglava (4)

Crnokrak Nikola Jagoda Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2116053014)

Cvijanović Jandrija Soka Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130020007)

Čizmić Đuro Bojana Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032051)

Gruber Đuro Dmitar Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130020011)

Turčević Polje (8)

Godeč Gajo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024061)

Lalić Cvijeta Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024021)

Lalić Vaso Cvijeta Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2634020015)

Lončar Petra Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2173071013)

Maričić Tomo Mika Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130021038)

Rekić Stanko Stanka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128012013)

Vukasović Luka Milica Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130020005)

Zrinjov Gajo Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038119)

Velika Barna (188)

Amić Ana Hrvatica, rođen 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022276)

Amić Kata Hrvatica, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022272)

Amić Katarina Hrvatica, rođen 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovao (2131022286)

Amić Mara Hrvatica, rođen 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022284)

Amić Marko Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022278)

Amić Marta Hrvatica, rođena1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022271)

Amić Mato Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (213l022280)

Amić Mićo Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovać (2131022277)

Amić Milivoj Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022285)

Amić Mitar Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2431022274)

Amić Nikola Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2l31022275)

Amić Pero Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022279)

Amic Rade Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (213102287)

Amić Slavka Hrvatica, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022283)

Amić Rade Đuro Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (213102228l)

Amić Rade Sava Hrvatica, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2l3l022282)

Anić Jovo Đuro Srbin rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022144)

Babić Ignjatije Ljuba Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022113)

Babić Jandre Adam Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069040)

Babić Jandrija Adam Srbin, rođen 1883. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022105)

Babić Jandrija Petar Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022106)

Babić Marko Persa Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022117)

Babić Martin Aleksa Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022120)

Babić Mile Rade Srbin, rođen 1860. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022116)

Babić Nikola Stevo Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022118)

Babić Simo Aleksa Srbin, rođen 1865. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2100053010)

Bajević Dragana Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135034044)

Bakrač Đuro Ljuban Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023046)

Barać Božo Pavle Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (0944033004)

Barać Mile Đuro Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023079)

Barać Mile Pavao Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023078)

Bobić Ilija Dragana Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022087)

Bobić Ilija Dragana Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022169)

Bobić Lazo Nikola Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022170)

Bobić Mile Stevo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022158)

Bobić Pantelija Mile Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022125)

Bobić Pavo Nikola Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022167)

Bobić Stevo Mile Srbin, rođen 1868. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022154)

Bobić Stevo Pavao Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022165)

Bogdanović Andrija Ljubica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0854069048)

Bogdanović Rade Milan Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022159)

Bogdanović Rade Nikola Srbin, rođen 1898. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0854069047)

Borać Cvijeta Savo Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022178)

Borać Nikola Mile Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022177)

Bosanac Adam Ljuba Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023024)

Bosanac Gajo Đuro Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022036)

Bosanac Ljuban Nikola Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011001)

Bosanac Stojan Krista Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022088)

Bosanac Stojan Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2128011002)

Bosanac Vojo Ljuban Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (0920088053)

Bubić Jovo Simo Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039075)

Čabraja Petar Milan Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023054)

Čabraja Stevo Jula Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023055)

Dević Mira Srpkinja, rođena 1940. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000245)

Dodig Mićo Milka Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022114)

Djaković Nikola Adana Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022258)

Đukić Mile Ana Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2127005069)

Đević Milka Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942.godine u logoru Jasenovac (2132023073)

Đukić Lazo Nikola Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029046)

Đukić Vaso Mile Srbin, rođen 1917. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2134032020)

Đurđević Marko Milka Hrvatica, rođena 1923. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038015)

Đuričić Marija Srpkinja, rođena 1942. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000307)

Gašparević Adam Petar Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023036)

Gašparević Lazo Mitar Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023006)

Gašparević Mile Ana Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0297034007)

Gašparević Radoš Stevo Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0297034006)

Gatalica Ljuban Tina Srpkinja, rođena 1916. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032027)

Gavran Ilija Petar Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2135035020)

Gavran Pavle Dorijan Srbin, rođen 1906. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022057)

Gavran Petar Pavao Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038130)

Gavran Petar Rade Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037009)

Gavran Petar Rade Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022015)

Gavrilović Petar Boško Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022133)

Gazibara Marko Ljubomir Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2597137001)

Grahovac Milo Ljuba Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022028)

Hamić Joco Đuro Hrvat, rođen 1923. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063012)

Hamić Joco Pero Hrvat, rođen 1926. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063013)

Hamić Josa Mato Hrvat, rođen 1923. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063011)

Hamić Josa Sava Hrvatica, rođena 1920. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063010)

Hamić Joso Ljubica Hrvatica, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032106)

Hamić Joso Mara Hrvatica, rođena 1904. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032104)

Hamić Joso Milka Hrvatica, rođena 1921. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032115)

Ilić Nikola Stevo Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022082)

Ilić Stevo Mitar Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022084)

Ilić Stevo Sara Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022083)

Jagić Pavle Pava Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022140)

Jakšić Mile Đuro Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022032)

Jakšić Simo Sara Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022033)

Jelić Ilija Jovanka Srpkinja, rođena 1924. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022092)

Jelić Ilija Kata Srpkinja, rođena 1922. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022093)

Juzbašić Nikola Tomo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023026)

Kljaić Tomo Milan Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022160)

Knežević Đuro Savo Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022075)

Kojić Adam Spasoje Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011008)

Kojić Adam Tanasije Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011007)

Kojić Marko Stevo Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022191)

Kojić Mile Ljuban Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022200)

Kojić Mile Ljubo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022195)

Kojić Stevo Marica Srpkinja, rođena 1925. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022193)

Kojić Stevo Nikola Srbin, rođen 1930. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022194)

Korica Đuro Glišo Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023033)

Kosić Kata Hrvatica, rođena 1882. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101071011)

Kosić Mile Petar Hrvat, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101071009)

Mačak Spasoje Milan Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022051)

Malković Rade Kata Srpkinja, rođena 1893. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022029)

Miladinović Stanko Lazo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023061)

Miladinović Stanko Lazo Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2138040011)

Mileković Jovo Rade Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022080)

Mileković Rade Nikola Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022078)

Mileković Stojan Ana Srpkinja, rođena 1917. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022053)

Mileković Stojan Mile Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022052)

Milenković Ankica Srpkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000492)

Milenković Mile Smilja Srpkinja, rođena 1940. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022054)

Milenković Nikola Mladen Srbin, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022079)

Miljević Đuro Savo Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022173)

Miljević Mitar Stevo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022172)

Miljević Stevo Marko Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022174)

Mrkšić Ana Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023043)

Mrkšić Đuro Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023042)

Mrkšić Đuro Sova Srpkinja, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008013)

Mrkšić Mile Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022248)

Mrkšić Mile Vaso Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032014)

Mrkšić Nikola Đuro Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008011)

Mrkšić Stevan Joco Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022249)

Mrkšić Stevo Marica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023014)

Mrkšić Tomo Evica Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2112008012)

Novaković Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022267)

Novaković Đuro Lazo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022013)

Novaković Đuro Nikola Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022012)

Novaković Pavle Stevo Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022005)

Orlović Dragana Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023072)

Orlović Đuro Dušan Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023052)

Orlović Glišo Dragana Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022074)

Orlović Mile Đuro Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023053)

Orlović Mile Stevo Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023044)

Pelinović Simo Nikola Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022067)

Petrović Mitar Milka Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022215)

Petrović Pavle Kata Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022214)

Petrović Stojan Marko Srbin, rođen 1912. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022213)

Radakavić Đuro Ljuban Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023066)

Radelic Milan Gojko Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023063)

Radivojčević Mile Andrija Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022097)

Radivojčević Mile Stojan Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022098)

Radukić Mile Milan Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023062)

Rastović Aleksa Vida Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032095)

Rudić Jovo Mitar Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022056)

Rudić Mile Dušan Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022046)

Rudić Nikola Mile Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2098028022)

Rudić Petar Kata Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2098028023)

Slijepac Adam Evica Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022148)

Slijepac Đuro Đuro Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022151)

Slijepac Đuro Milan Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022147)

Slijepac Ilija Đuro Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022149)

Stoponja Draginja Ana Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2813029017)

Stoponja Nikola Boško Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0838008029)

Sudarević Jovo Mile Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022025)

Sudarević Petar Mitar Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022023)

Sudarević Stevo Lazo Srbin, rođen 1889. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022024)

Sužnjević Milorad Milan Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2125019016)

Šimrak Lazo Evica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2113011002)

Štrbac Julka Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038116)

Tihomirović Pane Cvijeta Srpkinja, rođena 1879. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022188)

Todorić Đuro Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000992)

Todorić Jovanka Srpkinja, rođena 1928. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000993)

Todorović Mladen Srbin, rođen 1931. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000994)

Todorović Rajo Srbin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000995)

Todorović Stevan Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000997)

Todorović Stevo Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000998)

Vezmar Jovo Jovo Srbin, rođen 1906. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022183)

Vezmar Nikola Jovo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022182)

Vlaić Nikola Sava Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022180)

Vranko Petar Marija Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027017)

Vučković Lazo Ana Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022211)

Vujić Jovan Milica Srpkinja, rođena 1860. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022135)

Vujić Mile Milka Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022145)

Vujić Nikola Bosiljka Srpkinja, rođena 1921. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022009)

Vujić Pavle Petar Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022008)

Vukadinović Savo Dmitar Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022110)

Zmijanac Jefto Ljuban Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022256)

Zvokorić Lazo Pavao Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022146)

Zvonaric Ignjatije Stevo Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022252)

Zvonarić Jovo Rade Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022017)

Zvonarić Mitar Savo Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022223)

Zvonarić Pejo Đuro Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022228)

Zvonarić Rade Stevo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022018)

Zvonarić Stevo Cvijeta Srpkinja, rođena 1895. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022250)

Zvonković Lazo Jovo Srbin, rođen 1941. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022011)

Zvonković Nikola Lazo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022010)

Velika Dapčevica (17)

Bašić Jaćim Aleksa Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023018)

Gležnić Milan Gojko Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u masovnom teroru Gradina kod Jasenovca (2132024030)

Godeč Arso Jula Srpkinja, rođena 1891. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024062)

Grubić Petar Danilo Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0409333005)

Inđić Stevo Savica Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024025)

Kosanović Samojlo Anka Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024024)

Kosanović Tejo Kojo Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024023)

Mrkić Glišo Stevo Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024009)

Mrkic Lazo Ljubica Srpkinja, rođena 1920. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024016)

Mrkić Mile Đuro Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024013)

Mrkić Rade Mihajlo Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024010)

Otković Sava Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000497)

Otković Đorđe Dragan Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000626)

Popović Savica Dragica Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024026)

Trbojević Dane Adam Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024017)

Trbojević Danilo Boško Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128010023)

Trbojevic Petar Ana Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024067)

Velika Jasenovača (15)

Antolić Stevo Ladislav Mađar, rođen 1903. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2136038079)

Bosanac Jovan Ljuban Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000383)

Bosanac Kojo Ljuban Srbin, rođen 1882. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128011003)

Bosanac Kosta Pane Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037020)

Bosanac Kosta Rade Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037015)

Bosanac Ljuban Đuro Srbin, rođen 1904. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000385)

Bosanac Ljuban Nikola Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000386)

Bosanac Milin Pela Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037016)

Bosanac Rade Jovo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037013)

Marević Dragana Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037017)

Marević Lazo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037018)

Marić Simo Kata Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037023)

Mileković Rade Milka Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022081)

Vimer Ivan Đuro ?, rođen 1909. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2136037002)

Vukmir Stevo Kata Srpkinja, rođena 1893. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129013006)

Velika Peratovica (50)

Aleksić Lazo Soka Srpkinja, rođena 1893. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2133025045)

Aleksić Spasoja Borka Srpkinja, rođena 1937. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025042)

Babić Ilija Soka Srpkinja, rođena 1908. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022119)

Brzin Ljuban Đuro Srbin, rođen 1932. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130019049)

Čalić Petar Jelena Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039117)

Dardić Cvijeta Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000498)

Dardić Stojan Srbin, rođen 1928. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000231)

Đordić Dragana Srpkinja, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (213302. 092)

Đordić Lazo Stojan Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025091)

Ergarac Stevan Ljubica Srpkinja, rođena 1889. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2163011007)

Gležnić Joco Soka Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024019)

Grba Ilija Srbin, rođen 1860. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025013)

Grba Ilija Ljubica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025014)

Gruber Ljubica Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000493)

Jovčić Petar Milka Srpkinja, rođena 1870. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032098)

Jovičić Stevo Manojlo Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025004)

Kojić Savo Zorka Srpkinja, rođena 1907. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5007000375)

Kosanović Tadija Milan Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025015)

Lagorac Ilija Sava Srbin, rođen 1906. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2133025078)

Lukać Savo Sava Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029047)

Mikelić Tadija Pantelija Srbin, rođen 1909. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025010)

Parmak Tadija Dušan Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007014)

Popović Ljuban Evica Srpkinja, rođena 1907. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2366061045)

Popović Marko Ljuban Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2366061046)

Parmak Zaharije Dragana Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025059)

Rekić Jandrija Rade Srbin, rođen 1869. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025050)

Rekić Stevan Vaso Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025038)

Singer Filip Leopold Jevrejin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007060)

Stanić Sofronije Lazo Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0904102010)

Trbojević Božo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000499)

Trbojević Božo Stevo Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038135)

Trbojević Janko Vaso Srbin, rođen 1885. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025021)

Trbojević Ljuban Nikola Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025095)

Trbojević Ljuban Stevo Srbin, rođen 1915. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025011)

Trbojević Nikola Dušan Srbin, rođen 1933. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025097)

Trbojević Nikola Petar Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025070)

Trbojević Pavle Lazo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132024066)

Trbojević Petar Tomo Srbin, rođen 1915. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038089)

Trbojević Savo Milan Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025032)

Trbojević Savo Soka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025096)

Trbojević Tomo Savo Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025030)

Trbojević Tomo Božo Srbin, rođen 1891. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038134)

Trbojević Vaso Ljuban Srbin, rođen 1878. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025094)

Trbojević Vaso Aleksa Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025022)

Tulum Dmitar Dušan Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025075)

Vudrag Ignjatije Marija Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0561002030)

Vudrag Nikola Petar Srbin, rođen 1908. streljale ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0561002025)

Vukšić Mitar Jovo Srbin, rođen 1860. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032092)

Zagorac Ilija Savo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000388)

Zagorac Nikola Evica Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000389)

Veliki Grđevac (95)

*Po Iliću 120, primjer Radelić Đuro i otac Parazajda Mladena

Babić Eva Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069041)

Bobić Stevo Jovanka Srpkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022156)

Brzik Akantije Sofija Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0921093013)

Dejanović Milka Srpkinja, rođena 1871. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038054)

Denkmajer Stevo Sava Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038049)

Dobrijević Damjan Kata Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038002)

Dobrijević Damjan Kata Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (2844031002)

Dobrijević Milan Branko Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038004)

Dobrijević Milan Branko Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2844031003)

Djaković. Kojo Marija Srpkinja, rođena 1896. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022257)

Đurđević Đuro Mato Hrvat, rođen 1913. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2l36038026)

Đurđević Đuro Milan Rom, rođen 1940. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038013)

Đurđević Đuro Petar Hrvat, rođen 1909. ubile ga ustaše l942. godine u logoru Jasenovac (2136038020)

Đurđević Janko Mišo Hrvat, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038006)

Đurđević Marko Evica Romkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038010)

Đurđević Mato Zorica Romkinja, rođena 1937. ubile je ustaše 1942.godine u logoru Jasenovac (2136038028)

Đurđević Miško Stojanka Romkinja, rođena 1907. ubile je ustaše 1941.godine u logoru Jasenovac (2098029014)

Đurđević Mišo Adam Rom, rođen 1931. ubile ga ustaše l942. godine u logoru Jasenovac
Đurđevic Mišo Danica Romkinja, rodena 1933. ubile je ustaše 1942.. godine u logoru Jasenovac (2136038018)

Đurđević Mišo Đuro Hrvat, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038011)

Đurđevic Mišo Evica Romkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038019)

Đurđević Mišo Jandro Hrvat, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038014)

Đurđević Mišo Marko Hrvat, rođen 1916. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038008)

Đurđević Mišo Stevo Rom, rođen 1929. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Stara Gradiška (2136038016)

Đurđević Petar Antun Rom, rođen 1930. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038022)

Đurđević Petar Đuro Rom, rođen 1932. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038023)

Đurđevic Petar Evica Romkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038024)

Đurđević Petar Ruža Romkinja, rođena 1936. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038025)

Ekštajn Šandor Savka Jevrejka, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (5100000775)

Epštajn Josip Zdenko Jevrejin, rođen 1929. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000308)

Gašparević Joco Sida Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2132023009)

Hajduković Marko Kristo Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032008)

Jošilović Ljuban Ljuba Srpkinja, rodena 1877. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032084)

Jošilović Miloš Ljuba Srpkinja, rođena 1909. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000526)

Jovanović Mara Srpkinja, rođena 1904. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2124004022)

Jovanović Mara Srpkinja, rođena 1920. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2124004021)

Jovanović Milka Srpkinja, rođena 1915. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2124004027)

Jovanović Đuro Đuro Rom, rođen 1934. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038042)

Jovanović Đuro Jovo Rom, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038043)

Jovanović Đuro Ljubica Romkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038040)

Jovanović Đuro Mara Romkinja, rođena 1932. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038041)

Jovanović Lazo Branko Rom, rođen 1934. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038031)

Jovanović Lazo Nevenka Romkinja, rođena 1938. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038033)

Jovanović Lazo Rozika Romkinja, rođena 1940. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jascnovac (2136038034)

Jovanović Lazo Zdravko Rom, rođen 1936. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038032)

Jovanović Petar Lazo Hrvat, rođen 1914. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038029)

Jovanović Petar Stjepan Hrvat, rođen 1916. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038035)

Jovanović Stjepan Vlado Rom, rođen 1938. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038038)

Jovanović Stjepan Zorica Romkinja, rođena 1936. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038037)

Jovanović Tošo Mileva Hrvatica, rođena 1926. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038046)

Jovanović Tošo Milka Hrvatica, rođena 1917. ubile ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038030)

Jovanović Tošo Stevo Hrvat, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038045)

Karavidić Rade Srbin, rođen 1902. ubile ga ustase 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038047)

Kašić Andrija Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038085)

Kazda Franjo Franjo, Čeh, rođen 1904. ubile ga ustaše 1945.godine u logoru Jasenovac (2136038121)

Keserić Lazo Dragana Hrvatica, rođena 1880. ubile je ustaše 1942.godine u logoru Stara Gradiška (2101071005)

Kljajić Simo Milka Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022163)

Marić Jalena Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038101)

Marić Arsenije Đuro Srbin, rođen 1908. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038100)

Marić Nikola Soka Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037025)

Micki Šandor Elza Jevrejka, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (5101000340)

Mihaljica Ljubomir Veljko Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2113015050)

Milaković Stevo Teodora Srpkinja, rođena 1881. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2165044003)

Milovanović Stanko Dušan Srbin, rođen 1915. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2095006007)

Mrkšic Marko Marija Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godin u logoru Jasenovac (2132023012)

Mrkšić Pajo Luka Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Stara Gradiška (5006000080)

Mrkšić Pavle Luka Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000495)

Nanković Marko Mile Srbin, rođen 1887. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038103)

Nanković Mile Đuro Srbin, rođen 1913. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038102)

Oblučar Mile Mile Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2774045006)

Paravina Stevo Kata Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2101070019)

Pavić Simo Srbin, rođen 1870. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038109) Pruginić Mile Đuro Srbin, roćen 1901. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Stara Gradiška (2157031065)

Radelić Dušan Srbin, rođen 1933. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000752)

Radelic Andrija Soka Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038082)

Radelić Đuro Dušan Srbin, rođen 1931. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038086)

Radelić Đuro Nikola Srbin, rođen 1926. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038084)

Radelić Đuro Uroš Srbin, rođen 1924. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038083)

Radelić Stevan Đuro Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac

Radišević Đuro Uroš Srbin, rođen 1905. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032024)

Radojčić Luka Ana Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u Iogoru Jasenovac (2127002023)

Radokić Jovo Sava Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039108)

Šajatović Jovo Nikola Srbin, rođen 1879. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038001)

Šakanović Aleksa Pantelija Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038097)

Šenvald Ignjac Berta Hrvatica, rođena 1919. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2814050005)

Šenvald Ignjac Dragica Hrvatica, rođena 1922. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2814050006)

Štrbac Desanka Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000977)

Štrbac Milan Srbin, rođen 1938. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000978)

Štrbac Stevo Milanka Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038117)

Štrbac Stevo Radojka Srpkinja, rođena 1937. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038118)

Trbojević Filip Kosta Srbin, rođen 1862. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038064)

Trbojević Mile Stevo Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2095005018)

Trbojević Milo Stevo Srbin, rođen 1901. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2337090003)

Trbojević Tomo Evica Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038090)

Višnjić Simo Ljuba Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2101069017)

Wurtzburger Adela Hrvatica, rođena 1903. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2830026009)

Zorger Alfred Marko Jevrejin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2124002008)

Rastovac (16)

Glumbić Evica Srpkinja, rođena 1877. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2133026019)

Glumbić Jovan Milan Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026042)

Glumbić Mihajlo Bogoljub Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2133026018)

Grgur Nikola Đuro Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2113009010)

Grgur Rade Stana Srpkinja, rođena 1912. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2133026026)

Milanović Antonije Kata Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026036)

Milanović Gajo Ana Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026037)

Milanović Jandrija Rade Srbin, rođen 1897. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026035)

Opković Stevan Lazo Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0909025035)

Opković Stevan Mile Srbin, rođen 1896. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0909025034)

Popović Stevan Evica Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0909025036)

Šteković Stevan Danica Srpkinja, rođena 1921. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0857008024)

Šteković Stevan Miloš Srbin, rođen 1918. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0857008023)

Tijeglić Sava Srpkinja, rođena 1905. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026039)

Tomić Stanko Đuro Srbin, rođen 1875. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133026009)

Trbojević Tomo Bogoje Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1941.godine u logoru Jasenovac (2133026012)

Veliki Zđenci (40)

Bosanac Stojan Milka Srpkinja, rođena 1888. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000384)

Bosanac Todor Ljuba Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1945. godine u logoru Jasenovac (2127006008)

Daljug Jovo Joka Srpkinja, rođena 1868. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007003)

Dobrijevic Nikola Stevo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027045)

Dobrijević Stanko Stoja Srpkinja, rođena 1874. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027046)

Dragaš Vasilije Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2842006025)

Gavran Aleksa Mara Srpkinja, rođena 1869. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037011)

Gavran Milin Petar Srbin, rođen 1865. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136037012)

Hanić Marko Kata. Hrvatica, rođena 1908. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063004)

Jelenić Marko Andrija Hrvat, rođen 1901. ubile ga ustaše l944. godine ulogoru Jasenovac (0900063002)

Jelenić Marko Janko Hrvat, rođen 1901. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063003)

Jelenić Marko Miško Hrvat, rođen 1891. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063001)

Jelenić Miško Anka Hrvatica, rođena 1926. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jašenovac (0900063006)

Jelenić Miško Slavko Hrvat, rođen 1916. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063005)

Jelinić Andrija Đurđa Romkinja, rođena 1931. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063007)

Jelinić Andrija Kata Romkinja, rođena 1935. ubile je ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (0900063008)

Juhn Feliks Jevrejin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Stara Gradiška (2822026030)

Juhn Josip Laura Jevrejka, rođena 1890. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Stara Gradiška (2822026033)

Karalija Savo Dimitrije Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5005000375)

Kosijer Jakov Boja Srpkinja, rođena 1887. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2128007055)

Mandl Josip Ella Jevrejka, rođena 1896. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Stara Gradiška (2822026034)

Mandl Josip Viktor Jevrejin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Stara Gradiška (2822026035)

Marić Milica Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2136038114)

Obrazović Petar Mile Srbin, rođen 1907. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2113009002)

Ognjanović Luka Soka Srpkinja, rođena 1883. ubile je ustaše 1943. godine u logoru Jasenovac (2136038059)

Pokrajac Jula Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015015)

Pokrajac Kata Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2129015018)

Pokrajac Nikola Srbin, rođen 1902. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000513)

Robić Đuro Lazo Srbin, rođen 1892. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027029)

Robić Đuro Nikola Srbin, rođen 1925. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027026)

Robić Lazo Jovo Srbin, rođen 1922. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027030)

Robić PetarĐuro Srbin, rođen 1867. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027028)

Robić Stevo Mile Srbin, rođen 1923. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027027)

Romanić Mira Srpkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000750)

Romanić Jovo Stevo Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133027056)

Staneković Nikola Ana Srpkinja, rođena 1885. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0407295009)

Sudarević Đuro Petra Srpkinja, rođena 1880. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022259)

Tatomirović Jovo Ljuba Srpkinja, rođena 1884. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022143)

Usmanović Ilija Borka Srpkinja, rođena 1902. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2130018007)

Utješinović Đuro Luka Srbin, rođen 1919. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (2113009022)

Zrinska (62)

Bobić Mile Sava Srpkinja, rođena 1873. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022166)

Bosanac Rade Đuro Srbin, rođen 1884. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (2137039038)

Buban Mitar Sava Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039125)

Buban Ruža Darinka Srpkinja, rođena 1906. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032011)

Čalić Nikola Gavrilo Srbin, rođen 1859. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0236003009)

Čalić Vas? Doka Srpkinja, rođena 1860. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0236003010)

Čalić Vaso Doka Srpkinja, rođena 1858. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039119)

Dančilović Jula Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000506)

Dančilović Adam Đuro Srbin, rođen 1886. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039082)

Dančilović Jovo Mileva Srpkinja, rođena 1930. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000230)

Dančilović Todor Toda Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039085)

Domozin Tomo Srbin, rođen 1890. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000507)

Domuzin Ana Srpkinja, rođena 1900. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000508)

Dragojević Simo Darinka Srpkinja, rođena 1931. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039070)

Gašparević Jovo Srbin, rođen 1900. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000505)

Golić Mara Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000503)

Golić Lazo Eva Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039091)

Golić Petar Eva Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000501)

Golić Stevo Marko Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000502)

Ilić Nada Srpkinja, rođena 1934. ubile je ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (7039000047)

Ilić Branko Smilja Srpkinja, rođena 1942. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039112)

Jošilović Stojan Kata Srpkinja, rođena 1878. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032087)

Jošilović Stojan Kata Srpkinja, rođena 1882. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2102073051)

Jović Savo Milenka Srpkinja, rođena 1941. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039089)

Jović Savo Mira Srpkinja, rođena 1941. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039090)

Karanović Nada Srpkinja, rođena 1938. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7039000407)

Karanović Marko Mileva Srpkinja, rođena 1939. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039073)

Karanović Rade Ilija Srbin, rođen 1914. ubile ga ustaše 1941. godine u logoru Jasenovac (5006000509)

Kovačević Rade Soka Srpkinja, rođena 1897. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2133025090)

Laktaš Lazo Milka Srpkinja, rođena 1875. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032055)

Lazdekić Savo Dragan Srbin, rođen 1940. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7052000036)

Lazdekić Savo Milan Srbin, rođen 1939. ubile ga ustaše 1944. godine u logoru Jasenovac (7052000035)

Milosavljević Jovo Dragana Srpkinja, rođena 1892. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039017)

Milosavljević Jovo Stevan Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000510)

Milosavljević Tomo Stevo Srbin, rođen 1876. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039016)

Mrkobrad Mile Milka Srpkinja, rođena 1898. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039079)

Mrkobrad Petar Jovo Srbin, rođen 1895. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022058)

Mrkobrad Tanasije Rade Srbin, rođen 1854. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039077)

Mrkobrad Tanasije Ruža Srpkinja, rođena 1864. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039078)

Nijemčević Stevo Aksa Srbin, rođen 1888. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2131022048)

Oblučar Ignjatije Milan Srbin, rođen 1927. ubile ga ustaše 1943. godine u masovnom teroru Crkveni Bok (2137039033)

Popović Rade Nikola Srbin, rođen 1893. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039036)

Popović Stanko Ljuba Srpkinja, rođena 1894. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039037)

Radan Nino Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000514) Radan Nikola Jovo Srbin, rođen 1937. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (7052000034)

Radokić Zok Stevo Srbin, rođen 1877. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039107)

Radosavac Aleksa Aleksa Srbin, rođen 1903. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039030)

Rastović Stojan Dragana Srpkinja, rođena 1886. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134032094)

Straina Jovo Jandre Srbin, rođen 1920. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0864072011)

Straina Jovo Jandre Srbin, rođen 1921. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039015)

Straina Kuzman Jovo Srbin, rođen 1894. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0864072009)

Straina Mile Jovo Srbin, rođen 1893. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039013)

Straina Rade Milka Srpkinja, rođena 1895. ubile jc ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0864072010)

Straina Todor Nikola Srbin, rođen 1911. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000517)

Strajina Mara Srpkinja, rođena 1890. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000516)

Strajina Kuzman Todor Srbin, rođen 1880. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000515)

Strajina Todor Jovo Srbin, rođen 1899. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000518)

Šteković Andrija Andrija Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (0236002003)

Šteković Jandre Jandre Srpkinja, rođena 1910. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000520)

Šteković Sava Soka Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000519)

Tomašic Soka Srpkinja, rođena 1872. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039022)

Tomašić Jovan Miloš Srbin, rođen 1910. ubile ga ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (5006000525)

Vidić Ćiro Kata Srpkinja, rođena 1876. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2134029020)

Vidić Stevo Sava Srpkinja, rođena 1907. ubile je ustaše 1942. godine u logoru Jasenovac (2137039106)

(Preuzeto iz Muzeja genocida i Statistike Jugoslavije, str. 815 -835)

 

< Aprilske žrtve 1941. godine – popis             Sadržaj                 “Prije pedeset godina” – posebno izdanje “Grubišnopoljskog lista” od 29. marta 1991. godine >

 
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top