fbpx
Претрага
Close this search box.
Ж | Ž

Подијелите вијест:

Јасеновачке жртве 1941-1945. године – попис

По насељима општине Грубишно Поље (1078)

Брзаја (4)

Драгичевић Раде Тоде Српкиња, рођена 1895. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032033)

Мудринић Јован Симо Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029034)

Почуч Јово Сава Српкиња, рођена 1901. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035040)

Совић Никола Анка Српкиња, рођена 1924. убиле је усташе 1942. године у масовном терору, Градина код Јасеновца (2133028014)

Цремушина (41)

Бижић Милка Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе1942. године у логору Јасеновац (2138040105)

Бижић Јован Станко Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040104)

Бижић Миле Стево Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2427097024)

Гавриловић Стеван Тода Српкиња, рођена 1895. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022134)

Грковић Лазо Милка Српкиња, рођена 1908. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029024)

Грковић Миле Саво Србин, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029023)

Јелчић Ђуро Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040136)

Косић Петар Сава Хрватица, рођена 1908. убиле је усташе 1943. године у логору Стара Градишка (2101071010)

Лукач Јаћим Мара Српкиња, рођена 1930. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029050)

Лукач Јаћим Митра Српкиња, рођена 1938. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029052)

Лукач Јаћим Сава Српкиња, рођена 1934. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029051)

Маљковић Јово Евица Српкиња, рођена 1873. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040137)

Мркић Стеван Ружица Српкиња, рођена 1884. Убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024015)

Новаковић Миле Ана Српкиња, рођена 1902. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032043)

Папржан Стеван Јосип Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029035)

Петровић Раде Станко Србин, рођен 1892. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029011)

Петровић Станко Раде Србин, рођен 1921. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029012)

Петровић Томо Ђуро Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029014)

Поповић Стево Љубица Српкиња, рођена 1905. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0492068005)

Попржан Јосип Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040111)

Радичевић Раде Ката Српкиња, рођена 1891. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2101072004)

Руварац Стево Боја Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029003)

Саблић Адам Саво Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133028007)

Саблић Марко Никола Србин, рођен 1882. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133028006)

Страина Миле Сара Српкиња, рођена 1863. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0864072008)

Штековић Михајло Миле Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2330006029)

Штековић Миле Божо Србин, рођен 1906. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2330006028)

Ујић Стоја Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000372)

Ујић Ђуро Илија Србин, рођен 1898. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000373)

Велагић Митар Милан Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029013)

Велагић Митар Никола Србин, рођен 1909. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029025)

Велагић Раде Љубан Србин, рођен 1893. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029004)

Видић ПетарМилош Србин, рођен 1911. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0645010013)

Видић ПетарМилош Србин, рођен 1912. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029022)

Видић ПетарУрош Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029021)

Видић СимоДушан Србин, рођен 1923. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029040)

Видић Симо Душан Србин, рођен 1924. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040109)

Видић Симо Раде Србин, рођен 1921. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029039).

Видић Симо Раде Србин, рођен 1922. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040108)

Вучковић Миле Миле Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032056)

Здјелар Симо Ката Српкиња, рођена 1893. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0259003010)

Дапчевачки Брђани (14)

Босић Васо Илија Србин, рођен 1924. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001022)

Босић Васо Лазо Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001023)

Кораћ Ђуро Митар Србин, рођен 1927. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001026)

Кораћ Митар Ђуро Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001025)

Кораћ Стево Јула Српкиња, рођена 1875. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001031)

Купреш Ђуро Стојан Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001017)

Купреш Ловреније Раде Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001018)

Купреш Ловро Митар Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001015)

Лалић Алекса Светко Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001004)

Лалић Јандрија Ана Хрватица, рођена 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001007)

Надалин Љубан Даница Српкиња, рођена 1932. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040077)

Надалин Љубан Милојко Србин, рођен 1936. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040078)

Надалин Пане Љубан Србин, рођен 1909. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040076)

Оклобжија Пане Љубомир Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001016)

Доња Ковачица (4)

Гаталица Јуро Стево Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2095003014)

Лончар Раде Љуба Српкиња, рођена 1881. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2099051008)

Мркшић Јово Томо Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2101068007)

Руварац Гавро Мара Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2134029018)

Доња Рашеница (18)

Брковић Митар Миле Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2127004027)

Дјунић Раде Драгиња Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127002026)

Ерор Симо Сава Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032039)

Грубер Никола Ана Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130020010)

Мркшић Стево Драгана Српкиња, рођена 1889. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032015)

Отковић Срђан Миле Србин, рођен 1896. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (0855076013)

Попара Перса Српкиња, рођена 1889. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127002017)

Попара Матија Цвијета Српкиња, рођена 1892. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127002018)

Попара Павле Јула Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005107)

Радојчић Јелена Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127002037)

Радојчић Јово Петар Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0633022038)

Радојчић Јован Петар Србин, рођен 1872. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127002038)

Радојчић Љубан Владо Србин, рођен 1927. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127002022)

Страина Андрија Савка Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0896027022)

Страина Јандрије Сава Српкиња, рођена 1909. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005111)

Тесла Сава Српкиња, рођена 1873. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127002015)

Томић Миле Бранко Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2127002011)

Томић Урош Бранко Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2326038037)

Дјаковац (2)

Тулум Јосип Јела Српкиња, рођена 1922. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2157030094)

Забрдац Јосип Драгица Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2118074039)

Гаково (28)

Буква Миле Милан Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040123)

Буква Митар Сава Србин, рођен 1924. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004017)

Ковачевић Јово Стево Србин, рођен 1914. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004013)

Лакташ Софро Ана Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004003)

Лукаћ Стеван Јелена Српкиња, рођена 1906. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029049)

Мујадин Никола Милан Србин, рођен 1923. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040019)

Мујадин Никола Стево Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040020)

Орановић Цвјета Српкиња, рођена 1926. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2130019046)

Петровић Никола Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038091)

Петровић Марко Сока Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025053)

Радаковић Марко Србин, рођен 1897. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040156)

Радаковић Лазо Спасоја Србин, рођен 1919. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025058)

Радаковић Лазо Раде Србин, рођен 1916. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129014036)

Радиновић Миле Томо Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040091)

Рекић Стеван Евица Српкиња, рођена 1883. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025037)

Слијепчевић Стева Тодор Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0386005011)

Слијепчевић Стево Тодор Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2172069006)

Станчић Гавро Стојан Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040080)

Станчић Миле Јово Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004024)

Трбојевић Илија Душан Србин, рођен 1927. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004006)

Трбојевић Лазо Милан Србин, рођен 1912. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032046)

Трбојевић Миле Петар Србин, рођен 1912. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007041)

Трбојевић Павле Ђуро Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004015)

Трбојевић Павле Љубан Србин, рођен 1898. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004014)

Трбојевић Васо Криста Србин, рођен 1927. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004008)

Витановић Данило Милева Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (0236002006)

Влаисављевић Раде Милан Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004004)

Влаисављевић Раде Васо Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004005)

Горња Ковачица (50)

Бабић Стево Милка Српкиња, рођена 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022107)

Бајевић Лазо Љуба Српкиња, рођена 1861. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032041)

Бјелајац Никола Ђуро Србин, рођен 1927. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032070)

Бобан Коста Милева Српкиња, рођена 1931. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032023)

Бобан Михајло Даница Српкиња, рођена 1932. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032012)

Босанац Аксо Сава Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032048)

Бубан Тошо Крсто Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032021)

Чизмић Марко Миле Србин, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2164027002)

Чизмић Мишко Петар Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032050)

Чизмић Стево Младен Србин, рођен 1921. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (2134032053)

Додиг Дамњан Ката Српкиња, рођена 1863. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032077)

Додиг Ђуро Тимотије Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032076)

Додиг ПавИе Ђуро Србин, рођен 1861. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032075)

Драгичевић Раде Миле Мађар, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032032)

Ерор Лазо Сава Србин, рођен 1874. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032038)

Хајдиновић Марко Ђуро Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032072)

Хајдуковић Лука Митар Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032007)

Хајдуковић Митар Милан Србин, рођен 1933. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032009)

Хајдуковић Тодор Љуба Српкиња, рођена 1863. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032010)

Хамић Ђуро Љубица Ромкиња, рођена 1935. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032118)

Хамић Марко Ђуро Хрват, рођен 1906. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032116)

Хамић Марко Ловро Хрват, рођен 1902. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032103)

Хамић Марко Стево Хрват, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032105)

Хамић Стево Ката Ромкиња, рођена 1939. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032113)

Хамић Стево Ленка Ромкиња, рођена 1928. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032107)

Хамић Стево Мато Хрват, рођен 1918. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032114)

Хамић Стево Милка Ромкиња, рођена 1930. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032108)

Хамић Стево Нада Ромкиња, рођена 1932. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032109)

Хамић Стево Славко Ром, рођен 1936. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032111)

Хамић Стево Звонко Ром, рођен 1934. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032110)

Јошиловић Ђуро Младен Србин, рођен 1939. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7052000038)

Јошиловић Ђуро Невенка Српкиња, рођена 1942. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032083)

Јошиловић Јово Адам Србин, рођен 1875. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032086)

Јурас Миле Стево Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032003)

Јурас Васо Миле Србин, рођен 1867. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032002)

Кнежевић Аксо Пела Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032049)

Косојевић Раде Илија Србин, рођен 1881. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032073)

Криловић Илија Ђуро Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022047)

Малбаша Раде Латинка Српкиња, рођена 1901. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032006)

Маревић Дамњан Томо Србин, рођен 1877. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032079)

Матаковић Миле Драгана Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032067)

Моревић Андрија Проко Србин, рођен 1897. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022076)

Раставић АЈекса Јово Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032090)

Раставић Јово Томо Србин, рођен 1879. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032093)

Усмановић Никола Јованка Српкиња, рођена 1874. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130018008)

Усумовић Божо Васо Србин, рођен 1892. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038060)

Вучковић Миле Раде Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2101069009)

Вучковић Тимотије Милан Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2101069007)

Вукадиновић Васо Томо Србин, рођен 1914. Убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022059)

Звонарић Миле Милка Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022227)

Горња Рашеница (36)

Басарић Саво Србин, рођен 1887. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005009)

Борота Ђуро Бранко Србин, рођен 1916. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (0864066003)

Борота Ђуро Лазо Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (0864066002)

Борота Никола Милан Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005004)

Брковић Ђуро Душан Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (0941014015)

Цетина Лука Драгица Српкиња, рођена 1877. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038094)

Дјукић Митар Дуро Србин, рођен 1887. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005068)

Гавран Милан Благоје Србин, рођен 1924. убиле га усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2127005054)

Гавран Станко Милка Српкиња, рођена 1887. Убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005055)

Јазић Томо Миле Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (0889123036)

Јозић Томо Миле Србин, рођен 1879. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005094)

Ковачевић Глишо Саво Србин, рођен 1864. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005064)

Ковачевић Миле Саво Србин, рођен 1912. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2163024004)

Медић Љубица Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005093)

Милановић Тодор Митар Србин, рођен 1909. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2127005114)

Попара Дмитар Србин, рођен 1883. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0857006004)

Попара Сара Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (1573014048)

Попара Сава Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005116)

Попара Вида Српкиња, рођена 1912. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (1573014049)

Попара Митар Милан Србин, рођен 1919. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2127005106)

Попара Томо Душан Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2127005115)

Попара Томо Митар Србин, рођен 1881. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005105)

Прерадовић Јово Марко Србин, рођен 1886. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2127005120)

Прерадовић Јово Миле Србин, рођен 1879. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005117)

Прерадовић Јово Петар Србин, рођен 1879. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005056)

Прерадовић Лазо Урош Србин, рођен 1869. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005061)

Прерадовић Миле Ђуро Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005034)

Страина Цвијета Српкиња, рођена 1870. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005112)

Страина Симо Анка Српкиња, рођена 1930. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0896027021)

Тесла Никола Илија Србин, рођен 1882. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005099)

Тесла Никола Илија Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2112008022)

Тесла Пане Боја Српкиња, рођена 1889. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005101)

Вудраг Пане Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005082)

Вудраг Вида Српкиња, рођена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005083)

Вудраг Ана Загорка Српкиња, рођена 1936. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005084)

Вукеља Ана Љубица Српкиња, рођена 1895. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015005)

Грбавац (16)

Босанац Ана Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1945. године у логору Јасеновац (2127006012)

Босанац Љуба Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037019)

Босанац Стево Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1945. године у логору Јасеновац (2127006011)

Босанац Михајло Драгана Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1945. године у логору Јасеновац (2127006027)

Босанац Никола Јово Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1945. године у логору Јасеновац (2127006007)

Ђукић Јова Миле Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0407295008)

Глумац Миле Љуба Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035031)

Матиц Саво Никола Србин, рођен 1877. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029027)

ПопараТомо Савица Српкиња, рођена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2426092011)

Срдић Ђорђе Ката Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1945. године у логору Јасеновац (2127006016)

Тихомировић Стојан Ката Српкиња, родена 1863. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022190)

Томашек Фрањо Вено ???, рођен 1927. убиле га усташе 1943. године у масовном терору Црквени Бок (2127006003)

Трбојевић Раде Ана Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015008)

Врањеш Михајло Ката Српкиња, рођена 1883. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027036)

Вукеља Јосиф Ката Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015002)

Зец Симеун Љубица Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000484)

Грубишно Поље (106)

Амиџић Јован Евдокија Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0886105004)

Бабић Стојан Ана Хрватица рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127001013)

Бобић Драгана Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040085)

Бобић Тимо Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040084)

Бобић Тимо Даница Српкиња, рођена 1921. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040086)

Богдан Мијо Реза?? рођена 1901. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (2557022037)

Босанац Андрија Митар Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0895023024)

Босанац Митар Милан Србин, рођен 1901. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2128008001)

Босанац Стојан Милка Српкиња, рођена 1901. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (0920088054)

Божић Миле Саво Србин, рођен 1911. убиле га усташе 1945. године у логору Јасеновац (2163017008)

Брзин Сока Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040169)

Бугариновић Миле Лепосава Српкиња, рођена 1926. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0886107069)

Бугариновић Миле Љепосава Српкиња, рођена 1916. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040047)

Бугариновић Миле Милена Ромкиња рођена 1938. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040048)

Бугариновић Стеван Божица Српкиња, рођена 1904. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0886107068)

Бугариновић Стево Божица Српкиња, рођена 1910. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040046)

Чизмић Миле Србин, рођен 1860. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040170)

Чизмић Сока Српкиња, рођена 1865. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040171)

Делгало Иван Иван Хрват, рођен 1915. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2829017004) ВИДИ М.Грдјевац Делгало

Драгосављевић Миле Сава Српкиња, рођена 1905. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040174)

Дражић Савета Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1943. године у логору Стара Градишка (0897037020)

Џодан Саво Смиља Српкиња, рођена 1897. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2154020023)

Гашпаревић Стево Ђуро Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040071)

Газибара Милош Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1943. године у логору Стара Градишка (2157033129)

Голдбергер Елза Јеврејка, рођена 1908. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2119084091)

Грубер Ђуро Митар Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0930039021)

Грубер Никола Ана Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0930039022)

Грубић Јован Душан Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0854068017)

Грубић Јован Стојан Србин, рођен 1883. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0885100045)

Грубић Никола Марица Српкиња, рођена 1889. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0885100046)

Грубић Петар Евица Српкиња, рођена 1910. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128008008)

Грубишић Евица Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1944. године у масовном терору Ускоци (2324020138) Шандор

Хамиџић Душан Перо Србин, рођен 1924. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007016)

Иванчевић Гајо Стојан Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2112008010)

Иванчевић Илија Доко Србин, рођен 1881. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040073)

Јагић Дане Јула Српкиња, рођена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129017020)

Јелић Михајло Љубица Српкиња, рођена 1892. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022095)

Јелић Станко Илија Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022094)

Јовичић Јека Српкиња, рођена 1899. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127002036)

Јовић Милан Владимир Србин, рођен 1909. убиле га усташе 1941 године у логору Јасеновац (2128007032)

Јовић Митар Миле Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007046)

Јовић Стево Милан Србин, рођен 1867. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007031)

Калањош Иван ? рођен 1900. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2557022088)

Кљаић Алекса Ана Српкиња, рођена 1863. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040228)

Којић Сава Зорка Српкиња, рођена 1906. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0894018025)

Кундаџија Љубан Милорад Србин, роден 1915. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2112008025)

Кундак Томо Емил Србин, рођен 1898. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035012)

Лакташ Јово Ана Српкиња, рођена 1902. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023004)

Ландбегер Филип Маргита Јеврејка, рођена 1908. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007061)

Малбаша Симеон Анђелија Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032005)

Маљковић Саво Србин, рођен 1874. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (2844028004)

Маљковић Даренко Ката Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007018)

Маљковић Саво Савица Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2157030098)

Мамула Симо Јово Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0952103043)

Марчић Јосип Регина Хрватица, рођена 1903. убиле је усташе 1945. године у логору Јасеновац (1540017015)

Милековић Никола Милка Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2767060032)

Миљевић Сава Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5007000376)

Мишчевић Паво Драгана Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (2128010002)

Мујадин Митар Драгана Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135034079)

Обрадовић Љубомир Томо Србин, рођен 1902. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0563038007)

Обрадовић Томо Владимир Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0563038006)

Орловић Душан Србин, рођен 1929. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000602)

Ормановић Илија Србин, рођен 1939. убиле га усташе ?1942. године у логору Јасеновац (7039000603)

Оршош Јосип Стево Ром, рођен 1929. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2557022026)

Пармак Душан Србин, рођен 1930. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000657)

Пенлић Које Сока Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010034)

Попара Јула Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0857006005)

Попара Алекса Љубомир Србин, рођен 1878. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (0841034006)

Попара Алекса Љубан Србин, рођен 1876. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0858015002)

Попара Димитрије Сока Српкиња, рођена 1877. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0858015003)

Попара Митар Сока Српкиња, рођена 1879. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (0841034005)

Поповић Сока Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040150)

Прерадовић Марко Милка Српкиња, рођена 1881. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005119)

Прерадовић Миле Ђуро Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0908020020)

Радичевић Перо Јелена Српкиња, рођена 1909. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2157033041)

Секулић Бранко Србин, рођен 1928. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000819)

Секулић Вукосава Српкиња, рођена 1901. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2113014011)

Шајновић Божо Мара Српкиња, рођена 1883. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац
(2127005088)

Сингер Бранко Јеврејин, рођен 1937. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000827)

Сингер Зденка Јеврејка, рођена 1939. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000830)

Сингер Леополд Јулијана Јеврејка, родена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007058)

Стопоња Мара Томо Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2813029016)

Сучур Никола Ана Српкиња, рођена 1912. убиле је усташе 1943. године у логору Стара Градишка (2769091055)

Шеган Лука Дане Србин, рођен 1874. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2174074075)

Шеган Тадија Јелена Српкиња, рођена 1870. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007001)

Шеловић Матија Ана Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0562037009)

Шућур Никола Ана Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1944. године у масовном терору Ускоци (2324020113)

Шућур Никола Ана Српкиња, рођена 1909. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (0402196006)

Тесла Саво Боја Српкиња, рођена 1894. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2112008023)

Трбојевић Миле Смиља Српкиња, рођена 1935. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040059)

Трбојевић Самојло Стана Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025031)

Тулум Ђуро Ката Српкиња, рођена 1897. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025074)

Тврдоријека Драгана Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040203)

Тврдоријека Богдан Петар Србин, рођен 1924. Убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040202)

Тврдоријека Петар Сава Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128008010)

Угарковић Перо Ана Хрватица рођена 1923. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2475030024)

Векић Павле Никола Србин, рођен 1867. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040163)

Векић Стеван Никола Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1941, године у логору Јасеновац (0847015009)

Веселиновић Стева Ружица Српкиња, рођена 1875. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040061)

Витез Дмитар Ана Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025019)

Виторовић Марко Драган Србин, рођен 1942. убиле га усташе1942. године у логору Јасеновац (0563038010)

Влаић Станко Алекса Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022127)

Влаић Станко Јово Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022179)

Вранко Марко Милка Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027016)

Wеисс Јулио Вилим Хрват убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2800028096)

Звонарић Матија Марица Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0855072013)

Иваново Село (2)

Сабо Јосип Францика рођена 1920. убиле је усташе1944. године у логору Јасеновац (2118068015)

Шварценберг Јосип Сида Јеврејка, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2773036025)

Лончарица (19)

Коларац Станко Стојан Србин, рођен 1913. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129013007)

Коловац Љубан Алекса Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010009)

Лалић Никола Ана Српкиња, рођена 1912. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024022)

Мишчевић Јово Петар Србин, рођен 1874. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010001)

Мунија Благоје Ана Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010029)

Мунија Јоцо Милан Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010028)

Пенлић Лазо Никола Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010033)

Пеулић Ђуро Миле Србин, рођен 1902. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010007)

Пеулић Ђуро Станко Србин, рођен 1876. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010008)

Пеулић Ђуро Стево Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010006)

Певулић Ђуро Стево Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1945. године у логору Јасеновац (2337089006

Прерадовић Глиша Дмитар Србин, рођен 1914. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010013)

Сохол Стеван Мара Српкиња, рођена 1889. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010025)

Трбојевић Милка Српкиња, рођена 1914. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025093)

Трбојевић Стеван Јока Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025026)

Тврдоњехо Ђуро Глишо Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010015)

Тврдоњехо Јандрија Јока Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010016)

Тврдоријека Ђуро Еврем Србин, рођен 1879. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024004)

Тврдоријека Еврем Сава Србин, рођен 1912. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2132024008)

Мала Барна (24)

Богдан Јула Ромкиња, рођена 1933. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000168)

Богдан Рајко Ром, рођен 1929. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000172)

Богдан Славко Ром, рођен 1928. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000173)

Домитровић Никола Ђуро Србин, рођен 1917. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011004)

Домитровић Симо Ана Српкиња, рођена 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2128011005)

Ђордић Раде Љубица Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025067)

Ђуричић Милан Србин, рођен 1939. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000253)

Ђуричић Славко Србин, рођен 1938. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000254)

Јелић Миле Никола Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011027)

Јелић Миле Спасоје Србин, рођен 1901. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011026)

Јелић Раде Јово Србин, рођен 1901. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023047)

Јелић Раде Саво Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0562037017)

Коларац Марко Љубица Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129013008)

Кондић Владо Србин, рођен 1929. убиле га усташе 1942. године у Иогору Јасеновац (7039000427)

Ковачевић Стеван Љуба Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023038)

Милековић Јово Милка Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2835048013)

Милековић Никола Милка Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135034073)

Милековић Стево Раје Србин, рођен 1864. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2767060026)

Рансављевић Никола Танасије Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011016)

Саџак Раде Мирјана Српкиња, рођена 1934. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (0572027007)

Вучан Раде Илија Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011014)

Вучан Стева Игњатије Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011018)

Злопић Митар Милан Србин, рођен 1915. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011025)

Звонарић Совремије Евица Српкиња, рођена 1879. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022251)

Мала Дапчевица (8)

Грубић Стојан Милица Српкиња, рођена 1879. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0409333006)

Ковачевић Јоцо Ђуро Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128012032)

Лалић Анто Ана Српкиња, рођена 1908. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0854070024)

Пекић Раде Милка Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128012007)

Рекић Глишо Јоцо Србин, рођен 1882. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128012037)

Рекиц Марко Томо Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128012012)

Саватовић Стеван Јула Српкиња, рођена 1874. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024054)

Тврдоријека Пела Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024005)

Мала Јасеновача (6)

Бабић Саво Илинка Српкиња, рођена 1868. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022115)

Бараћ Павле Милка Српкиња, рођена 1871. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023077)

Брадешић Миле Паво Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035034)

Јелић Васо Лазо Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027039)

Мачак Микајло Ђуро Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2097017008)

Прерадовић Јован Драгана, Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007023)

Мала Ператовица (24)

Борота Раде Драгица Српкиња, рођена 1897. Убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (0561007003)

Дамјановић Миле Петар Србин, рођен 1911. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129014041)

Гашпаревић Стојан Сока Српкиња, рођена 1911. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0297034005)

Јездић Јаћим Љубан Србин, рођен 1912. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0015008001)

Кашић Петар Стојан Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128008013)

Ковачевић Томо Јаћим Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (2129014009)

Лалић Ђуро Цвијета Српкиња, рођена 1902. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0270019011)

Лолић Стево Србин, рођен 1886. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0270019004)

Лолић Лешо Цвијета Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2126048003)

Лолић Никола Глишо Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0855072014)

Лолић Никола Стеван Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2126048002)

Лукић Миле Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129014038)

Лужајић Дамјан Јаћим Србин, рођен 1896. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2172070023)

Лужајић Танасије Мара Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129014016)

Милаковић Миле Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129014039)

Милаковић Милка Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129014040)

Милаковић Никола Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129014042)

Обрадовић Томо Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000380)

Попара Томо Сока Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129014030)

Ратковић Јандрија Ђуро Србин, рођен 1909. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129014019)

Рекић Томо Милка Српкиња, рођена 1892. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0461004012)

Вукасовић Пантелија Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2173071015)

Вукасовић Глишо Пантелија Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2113010059)

Вукасовић Пантелија Никола Србин, рођен 1918. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2173071016)

Мала Писаница (15)

Бабић Марко Евица Српкиња, рођена 1895. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022104)

Богдан Марија Ромкиња, рођена 1928. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000169)

Богдан Стево Ром, рођен 1936. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000174)

Ђурђевић Бранка Ђуро Ром, рођен 1918. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033013)

Ђурђевић Бранка Златко Ром, рођен 1932. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033014)

Ђурђевић Јоцо Мишо Ром, рођен 1894. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033018)

Ђурђевић Јоцо Муто Ром, рођен 1902. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033015)

Ђурђевић Марко Роза Ромкиња, рођена 1938. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033011)

Ђурђевић Марко Славко Ром, рођен 1932. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2л34033008)

Ђурђевиц Марко Стево Ром, рођен л929. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033009)

Ђурђевић Мато Зора Ромкиња, рођена 1930. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033017)

Ђурђевић Мишо Бицко Ром, рођен 1924. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033021)

Ђурђевић Мишо Луле Ром, рођен 1933. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033023)

Ђурђевић Мишо Мато Ром, рођен 1932. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033022)

Ђурђевић Мишо Рацо Ром, рођен 1911. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2134033020)

Мали Грђевац (22)

Бабић Миле Љуба Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022121)

Бабић Тодор Јула Српкиња, рођена 1879. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035074)

Бобић Мићо Стево Србин, рођен 1883. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2126037003)

Босанац Јово Србин, рођен 1878. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038096)

Босанац Јово Милица Српкиња, рођена 1865. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039104)

Босанац Васо Ката Српкиња, рођена 1925. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039102)

Делгало Иван лван Хрват, рођен 1915. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2830027001) Види Делгало Г. Поље

Драгић Адам Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135034008)

Грубић Марија Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135034046)

Јошиловић Ђуро Евица Српкиња, рођена 1856. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032085)

Јошиловић Стеван Евица Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000527)

Лакташ Илија Србин, рођен 1876. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004002)

Лакташ Милка Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135034028)

Менћанин Јово Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2101071023)

Мујадин Миле Никола Србин, рођен 1887. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040018)

Стопоња Мићо Марија Српкиња, рођена 1910. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0838008030)

Штековић Лука Лака Српкиња, рођена 1870. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039039)

Штимало Адам Стево Србин, рођен 1902. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2101070021)

Ујић Адам Мара Српкиња, рођена 1889. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135034020)

Ујић Јадрија Милка Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135034051)

Велагић Пантелија Ката Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2427097022)

Звонарић Митар Мара Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022222)

Мали Зденци (40)

Бакић Милица Српкиња, рођена 1870. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037006)

Цвијановић Дане Јово Србин, рођен 1892. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0906009005)

Цвијановић Дане Миле Србин, рођен 1879. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015033)

Цвијановић Лука Миле Србин, рођен 1914. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015034)

Грдинић Дане Мара Српкиња, рођена 1875. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015026)

Грдинић Љубан Милан Србин, рођен 1911. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015030)

Грдинић Никола Љубан Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015031)

Грдинић Никола Пела Српкиња, рођена 1874. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015032)

Грдинић Стојан Миле Србин, рођен 1873. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015025)

Јагић Стево Лазо Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015028)

Ковачевић Алекса Никола Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0892014022)

Милошевић Јосиф Анка Српкиња, рођена 1901. убиле је усташе 1944. годихе у логору Јасеновац (2443048015)

Милошевић Лука Десанка Српкиња, рођена 1939. убиле је усташе 1944.. године у логору Јасеновац (2443048017)

Милошевић Лука Ивица Србин, рођен 1938. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновцу (2443048016)

Покрајац Бранко Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023034)

Покрајац Тошо Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007015)

Покрајац Дане Ђуро Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015012)

Покрајац Дане Јован Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2827071016)

Покрајац Дане Никола Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0236002005)

Покрајац Пане Лазо Србин, рођен 1881. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015017)

Покрајац Пане Сава Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015014)

Покрајац Пане Савица Српкиња, рођена 1892. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0943030001)

Покрајац Петар Бранко Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0943030002)

Покрајац Петар Бранко Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015016)

Прерадовиц Матија Ана Српкиња, рођена 1902. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000376)

Шајатовић Ђоко Милка Српкиња, рођена 1902. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0922100004)

Шајатовић Стеван Драгана Српкиња, рођена 1879. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015019)

Шајатовић Стево Драгана Српкиња, рођена 1881. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0922100003)

Штековић Аврам Миле Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1945. године у логору Јасеновац (0888120029)

Трбојевић Миле Марко Србин, рођен 1889. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015036)

Трбојевић Миле Томо Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015007)

Трбојевић Томо Душан Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015009)

Веселиновић Михајло Сава Србин, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2836058036)

Веселиновић Миле Саво Србин, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040060)

Веселиновић Раде Љубан Србин, рођен 1909. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2157030037)

Веселиновић Стојан Јово Србин, рођен 1883. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015021)

Вукеља Ђуро Станко Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015006)

Вукеља Игњатија Стево Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015001)

Вукеља Раде Миле Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015004)

Вукеља Стево Игњатија Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015003)

Муније (4)

Јагодић Дећо Србин, рођен 1892. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2174074003)

Ковач Ђуро Стоја Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038088)

Медић Михајло Станко Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0874037005)

Ожеговић Ђуро Никола Србин, рођен 1922. убиле га усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2129016002)

Орловац (6)

Барац Максим Миле Србин, рођен 1868. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023076)

Цвикић Марко Ката Српкиња, рођена 1892. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0837001012)

Гашпаревић Томо Драгана Српкиња, рођена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023037)

Јагић Танасије Јула Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015029)

Јагић Томо Миле Србин, рођен 1876. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129017019)

Прерадовић Тошо Латинка Српкиња, рођена 1869. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005062)

Павловац (48)

Басара Јово Милка Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035023)

Бобић Алекса Милка Српкиња, рођена 1870. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022124)

Босанац Јово Мара Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039100)

Босанац Паво Драгана Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035070)

Цревар Стево Јово Србин, рођен 1879. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035047)

Цвикић Јово Ката Српкиња, рођена 1889. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035052)

Дракулић Јула Српкиња, рођена 1897. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2100053019)

Ђурђевић Јоцо Мара Хрватица, рођена 1920. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038012)

Ђурђевић Томо Јела Хрватица, рођена 1915. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038027)

Галовић Јово Андрија Србин, рођен 1875. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035056)

Галовић Симо Ана Српкиња, рођена 1895. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035057)

Гашпаревић Стеван Јово Србин, рођена 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0259003012)

Гашпаровић Адам Никола Србин, рођен 1873. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035049)

Гашпаровић Јово Евица Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035050)

Глодић Ђуро Јела Српкиња, рођена 1867. убиле ие усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035069)

Глодић Миле Мара Српкиња, рођена 1903. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022128)

Глумац Миле Пане Србин, рођен 1887. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035030)

Иванчевић Јово Стојан Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035045)

Иванчевић Стојан Ђука Српкиња, рођена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035046)

Јузбашић Ката Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023027)

Косјер Јово Миле Србин, рођен 1893. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035009)

Ковачевић Миле Ката Српкиња, рођена 1903. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035029)

Кундак Петар Ката Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035013)

Маричић Петар Милка Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037022)

Марић Јово Ката Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035066)

Марић Јово Миле Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035061)

Марић Јово Миле Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037024)

Марић Миле Анка Српкиња, рођена 1931. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035063)

Марић Миле Босиљка Српкиња, рођена 1932. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035064)

Марић Миле Даница Српкиња, рођена 1933. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035065)

Марић Миле Јока Српкиња, рођена 1915. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035062)

Марић Никола Пела Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035067)

Мијандјжија Јаћим Ана Српкиња, рођена 1894. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035026)

Пелиновић Никола Ана Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035022)

Пругинић Миле Србин, рођен 1876. убиле га усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2157031066)

Шакић Стево Милан Србин, рођен 1920. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027018)

Везмар Петар Ката Српкиња, рођена 1883. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022181)

Врањеш Петар Ана Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130018003)

Вујић Јово Илија Србин, рођен 1918. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035017)

Вујић Миле Ана Српкиња, рођена 1905. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022137)

Вујић Стеван Мања Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035016)

Вујић Стево Јово Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035015)

Вујић Стево Стево Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022136)

Вукелић Пане Сава Српкиња, рођена 1892. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0927015002)

Вукелић Симо Сава Српкиња, рођена 1883. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035051)

Зец Раде Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038061)

Зец Милан Миле Србин, рођен 1889. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000485)

Звонарић Тодор Ана Српкиња, рођена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035068)

Пољани (4)

Врањеш Петар Славка Српкиња, рођена 1919. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130018004)

Врањеш Тадија Петар Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130018002)

Врањеш Тадија Стево Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027035)

Вујановић Ђуро Милка Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5015000310)

Сибеник (27)

Бижић Ђуро Васо Србин, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036038)

Босанац Милутин Љубан Србин, рођен 1898. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036026)

Босанац Никола Раде Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1945. године у логору Јасеновац (2388019005)

Босанац Симо Василија Српкиња, рођена 1904. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036027)

Божичковић Јово Милка Српкиња, рођена 1905. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2123054008)

Даничић ? Српкиња, рођена 1905. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036013)

Даничић Јефто Бранко Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036006)

Јакшић Дамјан Сара Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0562037018)

Малбаша Илија Божо Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036037)

Малбаша Павле Илија Србин, рођен 1897. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036036)

Новаковић Миле Марко Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036028)

Радотић Тодор Јово Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039053)

Радотић Тодор Миле Србин, рођен 1887. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039050)

Рашета Аксо Васо Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036025)

Рашета Ђуро Пане Србин, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036004)

Рашета Пане Милан Србин, рођен 1928. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036005)

Релић Матија Милка Српкиња, рођена 1914. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2172069011)

Релић Раде Симо Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036033)

Слијепчевић Никола Ђуро Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036018)

Турало Стево Миле Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039027)

Видић Јово Петар Србин, рођен 1876. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029019)

Видић Јово Симо Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029037)

Видић Јово Симо Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040106)

Видић Никола Алекса Србин, рођен 1913. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036011)

Вучковић Никола Јово Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036035)

Вучковић Никола Стево Србин, рођен 1889. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036021)

Вулетић Марко Ђуро Србин, рођен 1901. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136036032)

Тополовица (15)

Данчиловић Пане Јула Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039083)

Гаталица Тимо Стево Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127004020)

Јовичић Цвијета Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (Ж130019007)

Јовичић Драган Србин, рођен 1939. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000393)

Јовичић Милица Српкиња, рођена 1909. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130019015)

Јовичић Стојан Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130019014)

Лукач Митар Јаћим Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029048)

Лукић Лазо Стево Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2173072003)

Маревић Митар Ана Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032078)

Надалин Пане Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040074)

Надалин Сара Српкиња, рођена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040075)

Пеулић СтевоЛазо Србин, рођен 1941. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130019037)

Певлић Михајло Лазо Србин, рођен 1897. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130019038)

Певлић Паво Цвијета Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130019039)

Рекић Никола Драгана Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130019026)

Треглава (4)

Црнокрак Никола Јагода Српкиња, рођена 1902. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (2116053014)

Цвијановић Јандрија Сока Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130020007)

Чизмић Ђуро Бојана Српкиња, рођена 1889. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032051)

Грубер Ђуро Дмитар Србин, рођен 1883. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130020011)

Турчевић Поље (8)

Годеч Гајо Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024061)

Лалић Цвијета Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024021)

Лалић Васо Цвијета Српкиња, рођена 1894. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (2634020015)

Лончар Петра Српкиња, рођена 1873. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2173071013)

Маричић Томо Мика Српкиња, рођена 1902. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130021038)

Рекић Станко Станка Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128012013)

Вукасовић Лука Милица Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130020005)

Зрињов Гајо Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038119)

Велика Барна (188)

Амић Ана Хрватица, рођен 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022276)

Амић Ката Хрватица, рођена 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022272)

Амић Катарина Хрватица, рођен 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновао (2131022286)

Амић Мара Хрватица, рођен 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022284)

Амић Марко Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022278)

Амић Марта Хрватица, рођена1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022271)

Амић Мато Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (213л022280)

Амић Мићо Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеноваћ (2131022277)

Амић Миливој Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022285)

Амић Митар Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2431022274)

Амић Никола Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2л31022275)

Амић Перо Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022279)

Амиц Раде Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (213102287)

Амић Славка Хрватица, рођена 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022283)

Амић Раде Ђуро Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (213102228л)

Амић Раде Сава Хрватица, рођена 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2л3л022282)

Анић Јово Ђуро Србин рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022144)

Бабић Игњатије Љуба Српкиња, рођена 1870. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022113)

Бабић Јандре Адам Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2101069040)

Бабић Јандрија Адам Србин, рођен 1883. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022105)

Бабић Јандрија Петар Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022106)

Бабић Марко Перса Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022117)

Бабић Мартин Алекса Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022120)

Бабић Миле Раде Србин, рођен 1860. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022116)

Бабић Никола Стево Србин, рођен 1912. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022118)

Бабић Симо Алекса Србин, рођен 1865. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2100053010)

Бајевић Драгана Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135034044)

Бакрач Ђуро Љубан Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023046)

Бараћ Божо Павле Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1945. године у логору Јасеновац (0944033004)

Бараћ Миле Ђуро Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023079)

Бараћ Миле Павао Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023078)

Бобић Илија Драгана Српкиња, рођена 1879. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022087)

Бобић Илија Драгана Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022169)

Бобић Лазо Никола Србин, рођен 1898. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022170)

Бобић Миле Стево Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022158)

Бобић Пантелија Миле Србин, рођен 1902. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022125)

Бобић Паво Никола Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022167)

Бобић Стево Миле Србин, рођен 1868. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022154)

Бобић Стево Павао Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022165)

Богдановић Андрија Љубица Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0854069048)

Богдановић Раде Милан Србин, рођен 1889. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022159)

Богдановић Раде Никола Србин, рођен 1898. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0854069047)

Бораћ Цвијета Саво Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022178)

Бораћ Никола Миле Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022177)

Босанац Адам Љуба Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023024)

Босанац Гајо Ђуро Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022036)

Босанац Љубан Никола Србин, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011001)

Босанац Стојан Криста Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022088)

Босанац Стојан Милка Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2128011002)

Босанац Војо Љубан Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1945. године у логору Јасеновац (0920088053)

Бубић Јово Симо Србин, рођен 1878. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039075)

Чабраја Петар Милан Србин, рођен 1923. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023054)

Чабраја Стево Јула Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023055)

Девић Мира Српкиња, рођена 1940. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000245)

Додиг Мићо Милка Српкиња, рођена 1877. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022114)

Дјаковић Никола Адана Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022258)

Ђукић Миле Ана Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2127005069)

Ђевић Милка Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942.године у логору Јасеновац (2132023073)

Ђукић Лазо Никола Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029046)

Ђукић Васо Миле Србин, рођен 1917. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2134032020)

Ђурђевић Марко Милка Хрватица, рођена 1923. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038015)

Ђуричић Марија Српкиња, рођена 1942. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000307)

Гашпаревић Адам Петар Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023036)

Гашпаревић Лазо Митар Србин, рођен 1886. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023006)

Гашпаревић Миле Ана Српкиња, рођена 1902. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0297034007)

Гашпаревић Радош Стево Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0297034006)

Гаталица Љубан Тина Српкиња, рођена 1916. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032027)

Гавран Илија Петар Србин, рођен 1921. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2135035020)

Гавран Павле Доријан Србин, рођен 1906. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022057)

Гавран Петар Павао Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038130)

Гавран Петар Раде Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037009)

Гавран Петар Раде Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022015)

Гавриловић Петар Бошко Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022133)

Газибара Марко Љубомир Србин, рођен 1892. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2597137001)

Граховац Мило Љуба Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022028)

Хамић Јоцо Ђуро Хрват, рођен 1923. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063012)

Хамић Јоцо Перо Хрват, рођен 1926. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063013)

Хамић Јоса Мато Хрват, рођен 1923. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063011)

Хамић Јоса Сава Хрватица, рођена 1920. убиле је усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063010)

Хамић Јосо Љубица Хрватица, рођена 1909. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032106)

Хамић Јосо Мара Хрватица, рођена 1904. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032104)

Хамић Јосо Милка Хрватица, рођена 1921. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032115)

Илић Никола Стево Србин, рођен 1875. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022082)

Илић Стево Митар Србин, рођен 1912. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022084)

Илић Стево Сара Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022083)

Јагић Павле Пава Српкиња, рођена 1895. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022140)

Јакшић Миле Ђуро Србин, рођен 1889. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022032)

Јакшић Симо Сара Српкиња, рођена 1870. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022033)

Јелић Илија Јованка Српкиња, рођена 1924. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022092)

Јелић Илија Ката Српкиња, рођена 1922. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022093)

Јузбашић Никола Томо Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023026)

Кљаић Томо Милан Србин, рођен 1937. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022160)

Кнежевић Ђуро Саво Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022075)

Којић Адам Спасоје Србин, рођен 1878. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011008)

Којић Адам Танасије Србин, рођен 1882. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011007)

Којић Марко Стево Србин, рођен 1892. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022191)

Којић Миле Љубан Србин, рођен 1892. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022200)

Којић Миле Љубо Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022195)

Којић Стево Марица Српкиња, рођена 1925. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022193)

Којић Стево Никола Србин, рођен 1930. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022194)

Корица Ђуро Глишо Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023033)

Косић Ката Хрватица, рођена 1882. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2101071011)

Косић Миле Петар Хрват, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2101071009)

Мачак Спасоје Милан Србин, рођен 1925. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022051)

Малковић Раде Ката Српкиња, рођена 1893. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022029)

Миладиновић Станко Лазо Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023061)

Миладиновић Станко Лазо Србин, рођен 1920. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2138040011)

Милековић Јово Раде Србин, рођен 1882. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022080)

Милековић Раде Никола Србин, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022078)

Милековић Стојан Ана Српкиња, рођена 1917. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022053)

Милековић Стојан Миле Србин, рођен 1920. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022052)

Миленковић Анкица Српкиња, рођена 1939. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000492)

Миленковић Миле Смиља Српкиња, рођена 1940. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022054)

Миленковић Никола Младен Србин, рођен 1928. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022079)

Миљевић Ђуро Саво Србин, рођен 1889. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022173)

Миљевић Митар Стево Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022172)

Миљевић Стево Марко Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022174)

Мркшић Ана Српкиња, рођена 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023043)

Мркшић Ђуро Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023042)

Мркшић Ђуро Сова Српкиња, рођена 1903. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2112008013)

Мркшић Миле Мара Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022248)

Мркшић Миле Васо Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032014)

Мркшић Никола Ђуро Србин, рођен 1882. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2112008011)

Мркшић Стеван Јоцо Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022249)

Мркшић Стево Марица Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023014)

Мркшић Томо Евица Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2112008012)

Новаковић Мара Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022267)

Новаковић Ђуро Лазо Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022013)

Новаковић Ђуро Никола Србин, рођен 1920. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022012)

Новаковић Павле Стево Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022005)

Орловић Драгана Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023072)

Орловић Ђуро Душан Србин, рођен 1929. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023052)

Орловић Глишо Драгана Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022074)

Орловић Миле Ђуро Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023053)

Орловић Миле Стево Србин, рођен 1886. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023044)

Пелиновић Симо Никола Србин, рођен 1927. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022067)

Петровић Митар Милка Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022215)

Петровић Павле Ката Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022214)

Петровић Стојан Марко Србин, рођен 1912. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022213)

Радакавић Ђуро Љубан Србин, рођен 1927. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023066)

Раделиц Милан Гојко Србин, рођен 1929. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023063)

Радивојчевић Миле Андрија Србин, рођен 1924. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022097)

Радивојчевић Миле Стојан Србин, рођен 1927. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022098)

Радукић Миле Милан Србин, рођен 1901. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023062)

Растовић Алекса Вида Српкиња, рођена 1881. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032095)

Рудић Јово Митар Србин, рођен 1909. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022056)

Рудић Миле Душан Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022046)

Рудић Никола Миле Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2098028022)

Рудић Петар Ката Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2098028023)

Слијепац Адам Евица Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022148)

Слијепац Ђуро Ђуро Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022151)

Слијепац Ђуро Милан Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022147)

Слијепац Илија Ђуро Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022149)

Стопоња Драгиња Ана Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2813029017)

Стопоња Никола Бошко Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0838008029)

Сударевић Јово Миле Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022025)

Сударевић Петар Митар Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022023)

Сударевић Стево Лазо Србин, рођен 1889. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022024)

Сужњевић Милорад Милан Србин, рођен 1929. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2125019016)

Шимрак Лазо Евица Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2113011002)

Штрбац Јулка Српкиња, рођена 1905. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038116)

Тихомировић Пане Цвијета Српкиња, рођена 1879. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022188)

Тодорић Ђуро Србин, рођен 1937. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000992)

Тодорић Јованка Српкиња, рођена 1928. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000993)

Тодоровић Младен Србин, рођен 1931. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000994)

Тодоровић Рајо Србин, рођен 1929. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000995)

Тодоровић Стеван Србин, рођен 1937. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000997)

Тодоровић Стево Србин, рођен 1939. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000998)

Везмар Јово Јово Србин, рођен 1906. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022183)

Везмар Никола Јово Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022182)

Влаић Никола Сава Српкиња, рођена 1895. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022180)

Вранко Петар Марија Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027017)

Вучковић Лазо Ана Српкиња, рођена 1870. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022211)

Вујић Јован Милица Српкиња, рођена 1860. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022135)

Вујић Миле Милка Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022145)

Вујић Никола Босиљка Српкиња, рођена 1921. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022009)

Вујић Павле Петар Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022008)

Вукадиновић Саво Дмитар Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022110)

Змијанац Јефто Љубан Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022256)

Звокорић Лазо Павао Србин, рођен 1897. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022146)

Звонариц Игњатије Стево Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022252)

Звонарић Јово Раде Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022017)

Звонарић Митар Саво Србин, рођен 1887. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022223)

Звонарић Пејо Ђуро Србин, рођен 1879. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022228)

Звонарић Раде Стево Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022018)

Звонарић Стево Цвијета Српкиња, рођена 1895. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022250)

Звонковић Лазо Јово Србин, рођен 1941. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022011)

Звонковић Никола Лазо Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022010)

Велика Дапчевица (17)

Башић Јаћим Алекса Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023018)

Глежнић Милан Гојко Србин, рођен 1925. убиле га усташе 1942. године у масовном терору Градина код Јасеновца (2132024030)

Годеч Арсо Јула Српкиња, рођена 1891. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024062)

Грубић Петар Данило Србин, рођен 1875. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0409333005)

Инђић Стево Савица Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024025)

Косановић Самојло Анка Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024024)

Косановић Тејо Којо Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024023)

Мркић Глишо Стево Србин, рођен 1922. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024009)

Мркиц Лазо Љубица Српкиња, рођена 1920. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024016)

Мркић Миле Ђуро Србин, рођен 1925. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024013)

Мркић Раде Михајло Србин, рођен 1882. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024010)

Отковић Сава Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000497)

Отковић Ђорђе Драган Србин, рођен 1937. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000626)

Поповић Савица Драгица Српкиња, рођена 1912. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024026)

Трбојевић Дане Адам Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024017)

Трбојевић Данило Бошко Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128010023)

Трбојевиц Петар Ана Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024067)

Велика Јасеновача (15)

Антолић Стево Ладислав Мађар, рођен 1903. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (2136038079)

Босанац Јован Љубан Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000383)

Босанац Којо Љубан Србин, рођен 1882. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128011003)

Босанац Коста Пане Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037020)

Босанац Коста Раде Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037015)

Босанац Љубан Ђуро Србин, рођен 1904. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000385)

Босанац Љубан Никола Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000386)

Босанац Милин Пела Српкиња, рођена 1883. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037016)

Босанац Раде Јово Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037013)

Маревић Драгана Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037017)

Маревић Лазо Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037018)

Марић Симо Ката Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037023)

Милековић Раде Милка Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022081)

Вимер Иван Ђуро ?, рођен 1909. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (2136037002)

Вукмир Стево Ката Српкиња, рођена 1893. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129013006)

Велика Ператовица (50)

Алексић Лазо Сока Српкиња, рођена 1893. убиле је усташе 1944. године у логору Јасеновац (2133025045)

Алексић Спасоја Борка Српкиња, рођена 1937. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025042)

Бабић Илија Сока Српкиња, рођена 1908. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022119)

Брзин Љубан Ђуро Србин, рођен 1932. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130019049)

Чалић Петар Јелена Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039117)

Дардић Цвијета Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000498)

Дардић Стојан Србин, рођен 1928. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000231)

Ђордић Драгана Српкиња, рођена 1903. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (213302. 092)

Ђордић Лазо Стојан Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025091)

Ергарац Стеван Љубица Српкиња, рођена 1889. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2163011007)

Глежнић Јоцо Сока Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024019)

Грба Илија Србин, рођен 1860. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025013)

Грба Илија Љубица Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025014)

Грубер Љубица Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000493)

Јовчић Петар Милка Српкиња, рођена 1870. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032098)

Јовичић Стево Манојло Србин, рођен 1920. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025004)

Којић Саво Зорка Српкиња, рођена 1907. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5007000375)

Косановић Тадија Милан Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025015)

Лагорац Илија Сава Србин, рођен 1906. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2133025078)

Лукаћ Саво Сава Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029047)

Микелић Тадија Пантелија Србин, рођен 1909. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025010)

Пармак Тадија Душан Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007014)

Поповић Љубан Евица Српкиња, рођена 1907. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2366061045)

Поповић Марко Љубан Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2366061046)

Пармак Захарије Драгана Српкиња, рођена 1897. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025059)

Рекић Јандрија Раде Србин, рођен 1869. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025050)

Рекић Стеван Васо Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025038)

Сингер Филип Леополд Јеврејин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007060)

Станић Софроније Лазо Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0904102010)

Трбојевић Божо Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000499)

Трбојевић Божо Стево Србин, рођен 1925. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038135)

Трбојевић Јанко Васо Србин, рођен 1885. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025021)

Трбојевић Љубан Никола Србин, рођен 1911. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025095)

Трбојевић Љубан Стево Србин, рођен 1915. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025011)

Трбојевић Никола Душан Србин, рођен 1933. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025097)

Трбојевић Никола Петар Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025070)

Трбојевић Павле Лазо Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132024066)

Трбојевић Петар Томо Србин, рођен 1915. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038089)

Трбојевић Саво Милан Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025032)

Трбојевић Саво Сока Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025096)

Трбојевић Томо Саво Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025030)

Трбојевић Томо Божо Србин, рођен 1891. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038134)

Трбојевић Васо Љубан Србин, рођен 1878. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025094)

Трбојевић Васо Алекса Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025022)

Тулум Дмитар Душан Србин, рођен 1923. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025075)

Вудраг Игњатије Марија Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0561002030)

Вудраг Никола Петар Србин, рођен 1908. стрељале га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0561002025)

Вукшић Митар Јово Србин, рођен 1860. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032092)

Загорац Илија Саво Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000388)

Загорац Никола Евица Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000389)

Велики Грђевац (95)

*По Илићу 120, примјер Раделић Ђуро и отац Паразајда Младена

Бабић Ева Српкиња, рођена 1894. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2101069041)

Бобић Стево Јованка Српкиња, рођена 1935. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022156)

Брзик Акантије Софија Српкиња, рођена 1877. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0921093013)

Дејановић Милка Српкиња, рођена 1871. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038054)

Денкмајер Стево Сава Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038049)

Добријевић Дамјан Ката Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038002)

Добријевић Дамјан Ката Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (2844031002)

Добријевић Милан Бранко Србин, рођен 1920. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038004)

Добријевић Милан Бранко Србин, рођен 1921. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2844031003)

Дјаковић. Којо Марија Српкиња, рођена 1896. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022257)

Ђурђевић Ђуро Мато Хрват, рођен 1913. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2л36038026)

Ђурђевић Ђуро Милан Ром, рођен 1940. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038013)

Ђурђевић Ђуро Петар Хрват, рођен 1909. убиле га усташе л942. године у логору Јасеновац (2136038020)

Ђурђевић Јанко Мишо Хрват, рођен 1902. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038006)

Ђурђевић Марко Евица Ромкиња, рођена 1939. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038010)

Ђурђевић Мато Зорица Ромкиња, рођена 1937. убиле је усташе 1942.године у логору Јасеновац (2136038028)

Ђурђевић Мишко Стојанка Ромкиња, рођена 1907. убиле је усташе 1941.године у логору Јасеновац (2098029014)

Ђурђевић Мишо Адам Ром, рођен 1931. убиле га усташе л942. године у логору Јасеновац
Ђурђевиц Мишо Даница Ромкиња, родена 1933. убиле је усташе 1942.. године у логору Јасеновац (2136038018)

Ђурђевић Мишо Ђуро Хрват, рођен 1918. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038011)

Ђурђевиц Мишо Евица Ромкиња, рођена 1935. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038019)

Ђурђевић Мишо Јандро Хрват, рођен 1920. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038014)

Ђурђевић Мишо Марко Хрват, рођен 1916. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038008)

Ђурђевић Мишо Стево Ром, рођен 1929. убиле га усташе 1943. године у логору Стара Градишка (2136038016)

Ђурђевић Петар Антун Ром, рођен 1930. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038022)

Ђурђевић Петар Ђуро Ром, рођен 1932. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038023)

Ђурђевиц Петар Евица Ромкиња, рођена 1934. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038024)

Ђурђевић Петар Ружа Ромкиња, рођена 1936. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038025)

Екштајн Шандор Савка Јеврејка, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (5100000775)

Епштајн Јосип Зденко Јеврејин, рођен 1929. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000308)

Гашпаревић Јоцо Сида Српкиња, рођена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2132023009)

Хајдуковић Марко Кристо Србин, рођен 1897. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032008)

Јошиловић Љубан Љуба Српкиња, родена 1877. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032084)

Јошиловић Милош Љуба Српкиња, рођена 1909. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000526)

Јовановић Мара Српкиња, рођена 1904. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2124004022)

Јовановић Мара Српкиња, рођена 1920. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2124004021)

Јовановић Милка Српкиња, рођена 1915. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2124004027)

Јовановић Ђуро Ђуро Ром, рођен 1934. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038042)

Јовановић Ђуро Јово Ром, рођен 1936. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038043)

Јовановић Ђуро Љубица Ромкиња, рођена 1930. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038040)

Јовановић Ђуро Мара Ромкиња, рођена 1932. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038041)

Јовановић Лазо Бранко Ром, рођен 1934. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038031)

Јовановић Лазо Невенка Ромкиња, рођена 1938. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038033)

Јовановић Лазо Розика Ромкиња, рођена 1940. убиле је усташе 1942. године у логору Јасцновац (2136038034)

Јовановић Лазо Здравко Ром, рођен 1936. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038032)

Јовановић Петар Лазо Хрват, рођен 1914. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038029)

Јовановић Петар Стјепан Хрват, рођен 1916. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038035)

Јовановић Стјепан Владо Ром, рођен 1938. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038038)

Јовановић Стјепан Зорица Ромкиња, рођена 1936. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038037)

Јовановић Тошо Милева Хрватица, рођена 1926. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038046)

Јовановић Тошо Милка Хрватица, рођена 1917. убиле усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038030)

Јовановић Тошо Стево Хрват, рођен 1924. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038045)

Каравидић Раде Србин, рођен 1902. убиле га устасе 1943. године у логору Јасеновац (2136038047)

Кашић Андрија Србин, рођен 1867. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038085)

Казда Фрањо Фрањо, Чех, рођен 1904. убиле га усташе 1945.године у логору Јасеновац (2136038121)

Кесерић Лазо Драгана Хрватица, рођена 1880. убиле је усташе 1942.године у логору Стара Градишка (2101071005)

Кљајић Симо Милка Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022163)

Марић Јалена Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038101)

Марић Арсеније Ђуро Србин, рођен 1908. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038100)

Марић Никола Сока Српкиња, рођена 1910. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037025)

Мицки Шандор Елза Јеврејка, рођена 1892. убиле је усташе 1942. године у логору Стара Градишка (5101000340)

Михаљица Љубомир Вељко Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (2113015050)

Милаковић Стево Теодора Српкиња, рођена 1881. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2165044003)

Миловановић Станко Душан Србин, рођен 1915. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2095006007)

Мркшиц Марко Марија Српкиња, рођена 1892. убиле је усташе 1942. годин у логору Јасеновац (2132023012)

Мркшић Пајо Лука Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Стара Градишка (5006000080)

Мркшић Павле Лука Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000495)

Нанковић Марко Миле Србин, рођен 1887. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038103)

Нанковић Миле Ђуро Србин, рођен 1913. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038102)

Облучар Миле Миле Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2774045006)

Паравина Стево Ката Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2101070019)

Павић Симо Србин, рођен 1870. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038109) Пругинић Миле Ђуро Србин, роћен 1901. убиле га усташе 1944. године у логору Стара Градишка (2157031065)

Раделић Душан Србин, рођен 1933. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000752)

Раделиц Андрија Сока Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038082)

Раделић Ђуро Душан Србин, рођен 1931. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038086)

Раделић Ђуро Никола Србин, рођен 1926. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038084)

Раделић Ђуро Урош Србин, рођен 1924. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038083)

Раделић Стеван Ђуро Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац

Радишевић Ђуро Урош Србин, рођен 1905. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032024)

Радојчић Лука Ана Српкиња, рођена 1894. убиле је усташе 1942. године у Иогору Јасеновац (2127002023)

Радокић Јово Сава Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039108)

Шајатовић Јово Никола Србин, рођен 1879. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038001)

Шакановић Алекса Пантелија Србин, рођен 1875. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038097)

Шенвалд Игњац Берта Хрватица, рођена 1919. убиле је усташе 1945. године у логору Јасеновац (2814050005)

Шенвалд Игњац Драгица Хрватица, рођена 1922. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2814050006)

Штрбац Десанка Српкиња, рођена 1934. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000977)

Штрбац Милан Србин, рођен 1938. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000978)

Штрбац Стево Миланка Српкиња, рођена 1934. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038117)

Штрбац Стево Радојка Српкиња, рођена 1937. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038118)

Трбојевић Филип Коста Србин, рођен 1862. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038064)

Трбојевић Миле Стево Србин, рођен 1901. убиле га усташе 1945. године у логору Јасеновац (2095005018)

Трбојевић Мило Стево Србин, рођен 1901. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2337090003)

Трбојевић Томо Евица Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038090)

Вишњић Симо Љуба Српкиња, рођена 1892. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2101069017)

Wуртзбургер Адела Хрватица, рођена 1903. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2830026009)

Зоргер Алфред Марко Јеврејин, рођен 1923. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2124002008)

Растовац (16)

Глумбић Евица Српкиња, рођена 1877. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (2133026019)

Глумбић Јован Милан Србин, рођен 1922. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133026042)

Глумбић Михајло Богољуб Србин, рођен 1875. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2133026018)

Гргур Никола Ђуро Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1943. године у логору Јасеновац (2113009010)

Гргур Раде Стана Српкиња, рођена 1912. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (2133026026)

Милановић Антоније Ката Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133026036)

Милановић Гајо Ана Српкиња, рођена 1894. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133026037)

Милановић Јандрија Раде Србин, рођен 1897. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133026035)

Опковић Стеван Лазо Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0909025035)

Опковић Стеван Миле Србин, рођен 1896. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0909025034)

Поповић Стеван Евица Српкиња, рођена 1897. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0909025036)

Штековић Стеван Даница Српкиња, рођена 1921. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0857008024)

Штековић Стеван Милош Србин, рођен 1918. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0857008023)

Тијеглић Сава Српкиња, рођена 1905. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133026039)

Томић Станко Ђуро Србин, рођен 1875. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133026009)

Трбојевић Томо Богоје Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1941.године у логору Јасеновац (2133026012)

Велики Зђенци (40)

Босанац Стојан Милка Српкиња, рођена 1888. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000384)

Босанац Тодор Љуба Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1945. године у логору Јасеновац (2127006008)

Даљуг Јово Јока Српкиња, рођена 1868. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007003)

Добријевиц Никола Стево Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027045)

Добријевић Станко Стоја Српкиња, рођена 1874. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027046)

Драгаш Василије Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2842006025)

Гавран Алекса Мара Српкиња, рођена 1869. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037011)

Гавран Милин Петар Србин, рођен 1865. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136037012)

Ханић Марко Ката. Хрватица, рођена 1908. убиле је усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063004)

Јеленић Марко Андрија Хрват, рођен 1901. убиле га усташе л944. године улогору Јасеновац (0900063002)

Јеленић Марко Јанко Хрват, рођен 1901. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063003)

Јеленић Марко Мишко Хрват, рођен 1891. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063001)

Јеленић Мишко Анка Хрватица, рођена 1926. убиле је усташе 1944. године у логору Јашеновац (0900063006)

Јеленић Мишко Славко Хрват, рођен 1916. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063005)

Јелинић Андрија Ђурђа Ромкиња, рођена 1931. убиле је усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063007)

Јелинић Андрија Ката Ромкиња, рођена 1935. убиле је усташе 1944. године у логору Јасеновац (0900063008)

Јухн Феликс Јеврејин, рођен 1886. убиле га усташе 1941. године у логору Стара Градишка (2822026030)

Јухн Јосип Лаура Јеврејка, рођена 1890. убиле је усташе 1941. године у логору Стара Градишка (2822026033)

Каралија Саво Димитрије Србин, рођен 1911. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5005000375)

Косијер Јаков Боја Српкиња, рођена 1887. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2128007055)

Мандл Јосип Елла Јеврејка, рођена 1896. убиле је усташе 1941. године у логору Стара Градишка (2822026034)

Мандл Јосип Виктор Јеврејин, рођен 1886. убиле га усташе 1941. године у логору Стара Градишка (2822026035)

Марић Милица Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2136038114)

Образовић Петар Миле Србин, рођен 1907. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2113009002)

Огњановић Лука Сока Српкиња, рођена 1883. убиле је усташе 1943. године у логору Јасеновац (2136038059)

Покрајац Јула Српкиња, рођена 1873. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015015)

Покрајац Ката Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2129015018)

Покрајац Никола Србин, рођен 1902. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000513)

Робић Ђуро Лазо Србин, рођен 1892. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027029)

Робић Ђуро Никола Србин, рођен 1925. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027026)

Робић Лазо Јово Србин, рођен 1922. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027030)

Робић ПетарЂуро Србин, рођен 1867. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027028)

Робић Стево Миле Србин, рођен 1923. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027027)

Романић Мира Српкиња, рођена 1939. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000750)

Романић Јово Стево Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133027056)

Станековић Никола Ана Српкиња, рођена 1885. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0407295009)

Сударевић Ђуро Петра Српкиња, рођена 1880. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022259)

Татомировић Јово Љуба Српкиња, рођена 1884. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022143)

Усмановић Илија Борка Српкиња, рођена 1902. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2130018007)

Утјешиновић Ђуро Лука Србин, рођен 1919. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (2113009022)

Зринска (62)

Бобић Миле Сава Српкиња, рођена 1873. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022166)

Босанац Раде Ђуро Србин, рођен 1884. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (2137039038)

Бубан Митар Сава Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039125)

Бубан Ружа Даринка Српкиња, рођена 1906. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032011)

Чалић Никола Гаврило Србин, рођен 1859. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0236003009)

Чалић Вас? Дока Српкиња, рођена 1860. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (0236003010)

Чалић Васо Дока Српкиња, рођена 1858. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039119)

Данчиловић Јула Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000506)

Данчиловић Адам Ђуро Србин, рођен 1886. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039082)

Данчиловић Јово Милева Српкиња, рођена 1930. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000230)

Данчиловић Тодор Тода Српкиња, рођена 1897. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039085)

Домозин Томо Србин, рођен 1890. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000507)

Домузин Ана Српкиња, рођена 1900. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000508)

Драгојевић Симо Даринка Српкиња, рођена 1931. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039070)

Гашпаревић Јово Србин, рођен 1900. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000505)

Голић Мара Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000503)

Голић Лазо Ева Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039091)

Голић Петар Ева Српкиња, рођена 1910. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000501)

Голић Стево Марко Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000502)

Илић Нада Српкиња, рођена 1934. убиле је усташе 1941. године у логору Јасеновац (7039000047)

Илић Бранко Смиља Српкиња, рођена 1942. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039112)

Јошиловић Стојан Ката Српкиња, рођена 1878. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032087)

Јошиловић Стојан Ката Српкиња, рођена 1882. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2102073051)

Јовић Саво Миленка Српкиња, рођена 1941. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039089)

Јовић Саво Мира Српкиња, рођена 1941. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039090)

Карановић Нада Српкиња, рођена 1938. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (7039000407)

Карановић Марко Милева Српкиња, рођена 1939. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039073)

Карановић Раде Илија Србин, рођен 1914. убиле га усташе 1941. године у логору Јасеновац (5006000509)

Ковачевић Раде Сока Српкиња, рођена 1897. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2133025090)

Лакташ Лазо Милка Српкиња, рођена 1875. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032055)

Лаздекић Саво Драган Србин, рођен 1940. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7052000036)

Лаздекић Саво Милан Србин, рођен 1939. убиле га усташе 1944. године у логору Јасеновац (7052000035)

Милосављевић Јово Драгана Српкиња, рођена 1892. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039017)

Милосављевић Јово Стеван Србин, рођен 1876. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000510)

Милосављевић Томо Стево Србин, рођен 1876. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039016)

Мркобрад Миле Милка Српкиња, рођена 1898. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039079)

Мркобрад Петар Јово Србин, рођен 1895. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022058)

Мркобрад Танасије Раде Србин, рођен 1854. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039077)

Мркобрад Танасије Ружа Српкиња, рођена 1864. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039078)

Нијемчевић Стево Акса Србин, рођен 1888. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2131022048)

Облучар Игњатије Милан Србин, рођен 1927. убиле га усташе 1943. године у масовном терору Црквени Бок (2137039033)

Поповић Раде Никола Србин, рођен 1893. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039036)

Поповић Станко Љуба Српкиња, рођена 1894. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039037)

Радан Нино Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000514) Радан Никола Јово Србин, рођен 1937. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (7052000034)

Радокић Зок Стево Србин, рођен 1877. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039107)

Радосавац Алекса Алекса Србин, рођен 1903. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039030)

Растовић Стојан Драгана Српкиња, рођена 1886. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134032094)

Страина Јово Јандре Србин, рођен 1920. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0864072011)

Страина Јово Јандре Србин, рођен 1921. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039015)

Страина Кузман Јово Србин, рођен 1894. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0864072009)

Страина Миле Јово Србин, рођен 1893. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039013)

Страина Раде Милка Српкиња, рођена 1895. убиле јц усташе 1942. године у логору Јасеновац (0864072010)

Страина Тодор Никола Србин, рођен 1911. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000517)

Страјина Мара Српкиња, рођена 1890. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000516)

Страјина Кузман Тодор Србин, рођен 1880. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000515)

Страјина Тодор Јово Србин, рођен 1899. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000518)

Штековић Андрија Андрија Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (0236002003)

Штековић Јандре Јандре Српкиња, рођена 1910. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000520)

Штековић Сава Сока Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000519)

Томашиц Сока Српкиња, рођена 1872. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039022)

Томашић Јован Милош Србин, рођен 1910. убиле га усташе 1942. године у логору Јасеновац (5006000525)

Видић Ћиро Ката Српкиња, рођена 1876. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2134029020)

Видић Стево Сава Српкиња, рођена 1907. убиле је усташе 1942. године у логору Јасеновац (2137039106)

(Преузето из Музеја геноцида и Статистике Југославије, стр. 815 -835)

 

< Априлске жртве 1941. године – попис             Садржај                 „Прије педесет година“ – посебно издање „Грубишнопољског листа“ од 29. марта 1991. године >

 

Подијелите вијест:

Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Пратите нас на друштвеним мрежама: