fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž
Dragoljub Draža Mihailović

Vladimir Kolarić: Dva filma o Draži

O filmovima „General Mihailović – Heroj i kazna“ (2015) i „General Draža Mihailović“ (2018). Snimanje filmova o (do skoro) proskribovanim temama ne predstavlja samo mogućnost da se „čuje druga strana“ ili da se odgovori na

Pročitajte više »

ŠIBENSKI ANTIFAŠISTI PROTIV VUKIĆA

Šibenski antifašisti pokušali su da prekinu promociju knjige „Radni logor Jasenovac“ jednog od vodećih hrvatskih revizionista istorije Igora Vukića, koji brani ustaški režim i negira genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

Pročitajte više »

Oslo­bo­di­o­ci Rav­nog To­po­lov­ca

Ma­lo je sa­ču­va­nih fo­to­gra­fi­ja iz vre­me­na oslo­bo­đe­nja Voj­vo­di­ne pre sto go­di­na. Dra­go­ce­no sve­do­čan­stvo iz tog pe­ri­o­da pred­sta­vlja jed­na sa­ču­va­na fo­to­gra­fi­ja, na ko­joj se vi­de oslo­bo­di­o­ci Rav­nog To­po­lov­ca (Ka­ta­ri­ne) u Ba­na­tu.  U vre­me Ve­li­kog ra­ta bi­lo

Pročitajte više »

Atlas Pokolja