fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž

Podijelite vijest:

SJEĆANjE NA ZLOČIN 3 APRILA 1942. – BEGOVO BRDO, CETINGRAD

U ovom malom kordunaškom selu, Begovo Brdo, ustaše su na najokrutniji način ubile 137 srpskih seljaka, najviše djece u starosti od 15 godina.
Dr Đuro Zatezalo (1931 – 2017.)

Najveći zločin počinili su 3. aprila 1942. godine, kada je ovim krajem prolazila Pavelićeva tjelesna bojna pod komandom Ante Moškova.

Tada su izmasakrirali 121 muškarca, žena i djece. Njih 73 su poklale ustaše u šumi Latićkima kod sela Batnoge iskopavši pod batinama zločinaca sami sebi masovnu grobnicu. Istoga dana hvatali su srpske seljake kod njihovih kuća, na njivama i pobili ih 48 kako iz vatrenog oružja tako noževima, batovima i krampovima.

Ovim ustašama Pavelićeve tjelesne bojne koje su slabije poznavale naselja dati su za pomoć oružnici i dio treće ustaške satnije s područja Cetingrada i Slunja, koji su dobro znali za svako srpskonaselje, poznavali puteve, pa i svoje komšije Srbe.

Ustaša Marko Hrvojević iz Lađevačkog Selišta kaže: “Sa mnom su kao vodiči bili Joso Moćan, Joso Cindrić, Mijo Cindrić i Mića Cindrić. Ja sam u selu ubio sa motikom, dvije žene i četvoro djece. Kada sam ulazio u kuću žene i djeca su pošli van iz kuće, a Joso Moćan iz Slunja doviknuo je: “Udri ih, majku im srpsku!”

Najprije sam ubio te dvije žene, a zatim četvoro djece na taj način što sam ih sa motikom udario u zatiljak glave. Žene i djeca su plakali i molili me govoreći: “Nemoj brate bog ti davao!” Ja na to nisam ništa reagirao nego sam nastavio sa dotucanjem…”

radio-sam-svoj-seljacki-i-kovacki-posao.jpg

Svjedočanstvo o masovnom ustaškom zločinu nad srpskim seljacima u šumi Latićkama kod sela Batnoga 3. aprila 1942. godine zapisao sam u Cetingradu 18. aprila 1961. godine. Jedina koja je preživjela sve strahote masovnog zločina, tada devetogodišnja djevojčica Milica Pekeč-Vranješ sa suzama u očima s velikim bolom, sabrala je snage i ispričala:

“Sjećam se dobro ranog jutra 3. aprila 1942. godine, kada su nas ustaše iznenadile i podigle u svanutak. Djeca su još spavala. Cijelu noć ja nisam mogla spavati, bila sam jako plašljiva, jer smo uvijek morali bježati. U mojoj kući bilo je toga jutra 11 života. Poveli su nas bose po mrazu prema Batnogi. Doveli su nas kod Kalića vrela. Tamo smo našli i sve ostale iz našega sela koje su ustaše uspjele uhvatiti. Tu su se dogovarali gdje da nas kolju. Nisu se mogli složiti jer smo bili blizu vrela. Pokraj vrela. Našao se Hrvat Jure Krunić koji je čuvao krave, bio je bez desne ruke u seljačkoj odjeći. On je rekao ustašama da nas ne kolju pokraj vrela da on ima za nas određeno mjesto u šumi. Moja baba Miholjka i baba Sara nisu mogle od starosti ići te su tražile od ustaša da ih odmah ubiju. Tada su ih zlikovci odveli malo podalje u grm gdje su ih zaklali. Tada su nas ustaše okružile i ispred njih kao vodič na jamu išao je Jure Krunić. Mlada žena Jeka Pekeč (30) imala je troje djece, a četvrto je trebalo svakog dana ugledati svijet.

Starija djevojčica išla je pokraj nje, najmlađu je nosila u naručju, a treće dijete bilo je tako maleno da hodati samo nije moglo, a nositi ga nije mogla. Riješio ju je brige ovaj spomenuti Jure Krunić koji je zastao s čela kolone te uzeo trogodišnju Soku i bacio je na jedan ravni kamen, te uzeo motiku i ušicama udario dijete po trbuhu koje je na mjestu ostalo mrtvo. Majka Jeka je tog momenta rekla starijoj kćeri: “Drago, osta nam Soka.” Jure je krenuo dalje na čelu kolone prema šumi. Tada su nam naredili da sjednemo na zemlju u jednoj dolini. Neki su izjavljivali ustašama da su prešli sa pravoslavne na katoličku vjeru i da ih ostave na životu, ali ustaše su im rekle: “Ostavite vi te potvrde to će vam valjati.” Govorili nam nisu ništa nego su počeli po grupama odvoditi malo podalje, a Jure im je pokazao mjesto. Podijelili su nas u pet grupa. Ja sam bila u četvrtoj grupi. Odredili su dvije djevojke, Ljubu Kresojević od 17 i Macu Mrkobrad od 19 godina, da stoje pokraj jame i gledaju što se radi od žena i djece. One su gledale do posljednjeg, onda su i njih dvije ustaše zaklale. Moja starija sestra Boja od 14 godina bila je u grupi ispred mene sa našim bratom Nikolom od godinu i po starosti kojega je ona nosila, a brat Dragan od 6 godina bio je sa mnom. Ovih dvoje braće došli su pod ustaški nož prije mene, a ja i mali brat Dragan odmah iza njih.

Kada smo došli pokraj jame rekli su nam da legnemo potrbuške. Tada je išao onaj naš komšija-ustaša sa jednom rukom i još jedan nepoznat i počeli bosti nožem po vratu. Od nikoga se nije čuo glas iako je krv krkljala. Vjerovatno iz razloga što smo bili sigurni da ionako idemo u smrt pretrnuli od straha i patnje. Mali Dušan Pekeč star oko 10 godina skočio je da bježi, ali na poziv zločinaca “Stoj, vrati se”, došao je i legao pokraj jame. Njega su uboli noževima nekoliko puta. Onako isklane i izbodene, rukama su bacali u jamu. Mene su uzeli za leđa i bacili me na one mrtve. Mene su ustaše ubole nožem na pet mjesta iza vrata i na dva mjesta u podlakticu. Evo pogledajte, profesore Đuro, ubodi noževa vide se i danas, 18. aprila 1961. godine, a od onda je prošlo 19 godina. Poznat će do moje smrti. Iza mene nabacano je još nekoliko poklanih. Dok su mene ustaše bole po vratu krv mi je krkljala na usta i nos. Međutim uvijek sam znala o sebi i čak od onog momenta kada su nas poveli razmišljala sam da mene zaklati ne mogu. I ovog momenta dok su me boli po vratu i dok je krv tekla ja sam razmišljala da ću pobjeći. Kada su nas sve poklali, pa i one dvije djevojke, Ljubu i Macu, tada su još nožem bockali sve one koji su se micali i davali znak života. Ja, iako pri svijesti, nisam se micala. »čula sam kako govore: “ Još ih ima živih.” Nakon svega, zgurale su ustaše i one dvije djevojke u jamu, zapjevale i otišle.

Tada sam se ja digla i sjedila sva u krvi na hrpi mrtvih i vidjela svoga brata Dragana pokraj sebe. Bio je još živ. Imao je u ustima lišća i bio je sav krvav. Ja sam mu odstranila lišće iz usta i pitala ga: “Bi li mogao ići sa mnom?”, a on je dao znak glavom da ne može. Vidjela sam Ljubomira Bastaju kako se podigao i iz džepa svoje zaklane strine uzeo nešto kuna i pitao me da li ja idem. Ja sam rekla da idem i krenuli smo uza šumu. Za nama je dotrčao moj kum Vlado Bastaja, imao je devet godina, bio je izboden po vratu i rebrima. Kada smo krenuli čuli su se glasovi živih iz jame. Kasnije smo doznali od nekih preživjelih da su dva, tri dana iz te masovne grobnice izlazili, a ustaše su ih hvatale i ubijale onako ispaćene, izranjavane i krvave. Priča se da je iz jame izašla baba Soka Bastaja, majka od preživjelog Vlade, bila je izbodena i prebijene noge i nije mogla ići. Zna se da je moj mali brat Dragan izašao iz jame, ali su ga treći dan ustaše iz Batnoga ubile i bacile u gnojnicu.

Nas troje smo lutali šumom i izašli u Žalčevu Kosu na korito s vodom gdje smo se oprali od krvi i došli u šumu Palež preko Žrvnice u Vučiji Jarak. Kod moje kuće ustaše su nas primijetile i pucale za nama. Mi smo se podigli i bježali kroz šumu i stigli u selo Gojkovac, a zatim u Klokoč. Tamo sam našla majku i brata Milana koji su uspjeli izbjeći ustaškim razbojnicima. U Klokoču su me neke žene oprale, previle rane i odsjekle kosu. Samo su mi partizani u šumi Otrić nekom masti namazali rane. Dalje sam nastavila s ostalim srpskim seljacima bježati od ustaškog noža.” “Milica, kakvo je sada vaše zdravlje?”

“Vidite, nije tako loše što sam sve doživjela. Ponekad kada se vrijeme mijenja malo me žiga i teže govorim, sporije i jedem, valjda mi nešto zapinje u grlu. Boja glasa je malo drugačija. Za vrijeme ove tragedije imala sam devet, a sada imam dvadeset i osam godina.”

U šumi Latićke kod sela Batnoga ustaše su poklale i bacile u  jamu srpske civile sela Begovo Brdo 3. aprila 1942. godine:

1. BastajaMile Anka, 10 godina

2. Bastaja Mile Bogdan, 5 godina

3. Bastaja Mile Bosiljka, 1 godina

4. Bastaja Cvijeta, 55 godina

5. Bastaja Mile Draga, 9 godina

6. Bastaja Petra Dragica, 6 godina

7. Bastaja Mile Dušan, 11 godina

8. Bastaja Petra Dušan, 5 godina

9. Bastaja Mile Ljuba, 3 godine

10. Bastaja Petra Mira, 1 godina

11. Bastaja Miće Mica, 15 godina

12. Bastaja Petra Mica, 10 godina

13. Bastaja Rade Mićo, 43 godine

14. Bastaja Mika, 42 godine

15. Bastaja Petra Milan, 4 godine

16. Bastaja Janka Mile, 40 godina

17. Bastaja Laze Mile, 16 godina

18. Bastaja Miće Mile , 15 godina

19. Bastaja Rade Milica, 37 godina

20. Bastaja Janka Milka, 35 godina

21. Bastaja Miće Petar, 9 godina

22. Bastaja Miće Petar , 2 godine

23. Bastaja Laze Rade, 19 godina

24. Bastaja Milutina Sofija, 43 godine

25. Bastaja Todora Sofija , 50 godina

26. Bastaja Miće Soka, 17 godina

27. Bastaja Stojana Stanka, 42 godine

28. Kresoja Marka Bosiljka, 15 godina

29. Kresoja Marka Darinka, 17 godina

30. Kresoja Marka Dragica, 17 godina

31. Kresoja Marka Dušan, 11 godina

32. Kresoja Marka Ljuba, 17 godina

33. Kresoja Stojana Marko, 36 godina

34. Kresoja Marka Mica, 14 godina

35. Kresoja Marka Mila, 9 godina

36. Kresoja Marka Milan, 12 godina

37. Kresoja Marka Milica, 13 godina

38. Kresoja Nikole Milka, 38 godina

39. Kresoja Marka Milutin, 5 godina

40. Kresoja Marka Mira, 5 godina

41. Kresoja Marka Nada, 2 godine

42. Kresoja Marka Nenadka, 1 godina

43. Kresoja Marka Ranka, 12 godina

44. Kresoja Marka Stanko, 3 godine

45. Pekeč Ana, 58 godina

46. Pekeč Đure Bosiljka, 14 godina

47. Pekeč Nikole Bosiljka, 3 godine

48. Pekeč Đure Dragan, 6 godina

49. Pekeč Mile Dragica, 20 godina

50. Pekeč Nikole Dragica, 8 godina

51. Pekeč Đure Dušan, 6 godina

52. Pekeč Nikole Ignjatija, godina

53. Pekeč Jeka, 24 godine

54. Pekeč Laze Mile, 16 godina

55. Pekeč Laze Milka, 13 godina

56. Pekeč Stojana Milka, 44 godine

57. Pekeč Laze Nikola, 18 godina

58. Pekeč Sara, 60 godina

59. Pekeč Soka, 3 god, 2 godine

61. Mrkobrad Mica, 19 godina

62. Mrkobrad Mila, 46 godina

63. Mrkobrad Nikola, 44 godine

64. Pavković Dragan, 4 godine

65. Pavković Dragica, 15 godina

66. Pavković Dušan, 4 godine

67. Pavković Đuro, 6 godina

68. Pavković Petar, 6 godina

69. Vuletić Anica, 66 godina

70. Dejanović Milan, 2 godine

71. Banda Sara, 21 godina

72. Mazinjanin Dragica, 34 godine

73. Pekeš Đuro, 40 godina

Napomena: Od broja 60 do broja 73 su žrtve, srpski seljaci iz sela: Delić Poljane, Gornje Žrvnice, Polojslog Varoša, Ruševice, Snosa. Njih su ustaše pohvatale u dolasku do šume, poklali ih i bacili u masovnu grobnicu Latićkama, gdje i danas počivaju 73 žrtve ustaškog genocida.

Istoga dana tj. 3. aprila 1942. ustaše su iz vatrenog oružja, noževima i krampovima usmrtile kod njihovih kuća u istom selu Begovo Brdo:

1. Bastaja Mihajla Bosiljka, 34 godine

2. Bastaja Rade Bosiljka, 16 godina

3. Bastaja Rade Dragan, 4 godine

4. Bastaja Miće Ljuba, 22 godine

5. Bastaja Rade Ljuba, 2 godine

6. Bastaja Cvijana Mara, 15 godina

7. Bastaja Rade Mihajlo, 64 godine

8. Bastaja Mihajla Mile, 45 godina

9. Bastaja Rade Nikola, 10 godina

10. Bastaja Rade Petar, 20 godina

11. Bastaja Rade, 45 godina

12. Bastaja Ilije Rade, 39 godina

13. Bastaja Petra Stana, 45 godina

14. Bastaja Stevan, 60 godina

15. Mazinjanin Mila, 44 godine

16. Mazinjanin Rade, 50 godina

17. Pekeč Dragana Bogdan, 2 godine

18. Pekeč Rade Cvijan, 60 godina

19. Pekeč Milivoja Gojko, 3 godine

20. Pekeč Sime Mićo, 31 godina

21. Pekeč Rade Mila, 44 godine

22. Pekeč Sime Milivoj, 11 godina

23. Pekeč Nikole Milka, 23 godine

24. Pekeč Vase Milka, 35 godina

25. Pekeč Nikole Mira, 9 godina

26. Pekeč Rade Nikola, 42 godine

27. Pekeč Rade Nikola, 7 godina

28. Pekeč Petra Rade, 41 godina

29. Pekeč Sofrenija Rade, 50 godina

30. Pekeč Sime Ranka, 17 godina

31. Pekeč Nikola Sara, 40 godina

32. Pekeč Vasilja Savo, 60 godina

33. Pekeč Laze Simo,  50 godina

34. Pekeč Ane Dušan, 16 godina

35. Pekeč Rade Đuro, 40 godina

36. Pekeč Nikole Soka, 5 godina

37. Pekeč Rade Stanka, 45 godina

38. Pekeč Vasilja Vasilija, 52 godina

39. Pekeč Janka Dragić, 38 godina

40. Pekeč Nikole Branko, 4 godine

41. Vukelić Miladina Danica, 13 godina

42. Vukelić Radovana Dragiš, 9 godina

43. Vukelić Milivoja Jeka, 20 godina

44. Vukelić Dragića Milan, 50 godina

45. Vukelić Janka Milka, 3 godine

46. Vukelić Radovana Sara, 2 godine

47. Vukelić Radovana Spasoja, 10 godina

48. Vukelić Rade Stoja, 5 godina

Izvor: Đuro Zatezalo „Radio sam svoj seljački i kovački posao“ – svjedočanstva genocida. SKPD  Prosvjeta, Zagreb 2005.

Podijelite vijest:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

One Response

 1. Dušan Buković:

  SVEDOČANSTVO MILADINA VUJINOVIĆA O POKOLjU SRBA U GUDOVCU KOD BJELOVARA 16 APRILA 1941 GODINE

  Ne ulazeći ni u kakve komentare, Miladin Vujinović ovako prikazuje pokolj Srba u Gudovcu kod Bjelovara 16 aprila 1941 godine u brošuri koju je objavio pod naslovom „Prvi hrvatski masovni zločin“, gde između ostalog stoji:

  Miladin VUJINOVIĆ

  Prvi hrvatski zločin – KRVAVA BELOVARSKA KRAJINA – Delo hrvatske seljačke stranke u Gudovcu

  „Da je nebo list knjige bijele,
  Sinje more divit od mastila,
  ne bi se naši jadi opisali…“
  Narodna

  O hrvatskim zločinima pisano je dosta u srpskoj slobodnoj štampi, a i knjige su o tome izdavane na srpskom i stranim jezicima. No, niko ni do danas nigde ne osudi, već, šta više, danas su u najprisnijoj saradnji: ustaše, komunisti i Hrvatska seljačka stranka u borbi protiv srpskog naroda, zato sam rešio da za srpske rodoljube javno svedočim, iznoseći zločine Hrvata, koje sam video i preživeo u Belovarskoj krajini, a što bi upotpunilo sveukupnu dokumentaciju o tim neljudima.

  Zahvalan sa Srpskoj norodnoj odbrani u Australiji, koja je odobrila štampanje ovog mog svedočanstva. Posebnu zahvalnost dugujem ljudima oko Srpskog Glasnika, koji ne žaleći truda staviše ovu žalosnu, ali istinitu dokumentaciju srpskoj javnosti do znanja.

  U sredu, predveče 16 aprila 1941 godine, na dva dana pre kapitulacije Kraljevske jugoslovenske vojske pred silama osovine Nemačkom i Italijom, zalazilo je sunce za prolistale lugove u dolini reke Česme, a belovarsku krajinu, između Bilo Gore, Kalnik planine i Moslavačke Gore, pokriše sivo olovni oblaci; sa prvim mrakom na Belovarskom krajinom pada tamna noć.

  Dok su srpska sela gudovačke opštine: Malo Korenovo, zvano Boston i Mala Srbija, Veliko Korenovo, Gudovac, Prgomelj, Raič. Klokoševac, Stančić, Tuk i Breza utonuli u nemo doba noći, Hrvati su postavili straže na svim prilazima Belovaru i na svim prelazima reke Velike od pruge Zagreb – Belovar do ušća Velike u reku Česmu. Po svim pomenutim selima Hrvati su postavili straže i zaposeli puteve, i te iste noći POHVATALI još u posteljama 197 Srba i 1 Srpkinju Ljubicu Prodanić iz sela Donji Gudovac kućni broj 28.

  Iz sela Bolč, opština Farkaševac, odvedeni su u Gudovac sveštenik Branko Brzin, učitelj Stevan Ivanović, zvonar crkve Sv. Nedelje u Bolču Jovo Šiljak, Đuro i sin mu Misirača, zvani „Đaja“, otac i brat tršćanske popadije Milke, koja je zaklana u Trstu 1943 g. Sa mužem sveštenikom dr. Petrom Vojnovićem, bogoslov sarajevske bogoslovije Milorad Šiljak iz Šarampova u Bolču uhvaćen je u Gudovcu u kući Milana Prodanića, Sveštenik, učitelj i bogoslov bili su sva srpska inteligencija u toj okolini.

  Hrvati su svim pohvatanim Srbima saopštili da ih oni vode da polože prisegu (zakletvu) poglavniku i domovini hrvatskoj! …
  Pohvatane Srbe čuvali su Hrvati u zatvorima opštine, škole i birtiji „KOD Mojčana“ u Gudovcu.

  Dok su jedni držali blokadu cele gudovačke opštine, drugi su kopali raku na Gemajdi – opštinska livada u Gudovcu, pored leve obale Plavnice uzduž druma Belovar – Zagreb.

  Dan je prolazio. Iz Zagreba je došao u Gudovac, na poziv unijata, Marka Pavlešića iz Prgomalja, poglavnikov hrvatski vojskovođa Slavko Kvaternik.

  Čim je stigao Slavko Kvaternik otpočelo je izvođenje Srba iz zatvora, vezani po dvoica zajedno i svi zajedno između dvojice konopcem. Cikoš, Hrvat – zagorac iz Rašča u Gudovcu, pročitao je Srbima SMRTNU PRESUDU u ime zločinačke „države“ hrvatske!

  Srbi su poterani na Gemajdu. Gonilo je na svakog vezanog Srbina, sa svake strane puta, po dva Hrvata sa noževima na puškama u stavu za klanje.

  Na Gemajdi, Slavko Kvaternik i Unijat Mirko Pavlešić su da se Stevi Vuksanu, junaku sa Balkana, izvadi živom srce! Jer je Steva bio srpski dobrovoljac i nosilac ordena: dvoglavi Beli Orao dobijen u Cerskoj bitci i Karađorđeve Zvezde sa mačevima, dobijene na Kajmakčalanu, gde je Stevan bio ranjen u stomak, držeći levom rukom da mu creva ne ispadnu, dok je desnom rukom izneo iz bugarskog rova živog bugarskog oficira-kapetana i bacio ga pred noge Aralju Aleksandu. Kralj Aleksandar nazvao je Stevu „Junak sa Balkana“, stavio mu je Krađorđevu Zvezdu na grudi, a ceo II Gvozdeni puk izvršio je Stevanu Vuksanu pozdrav u paradnom maršu-defileu.

  Hrvatski doglavnik pitao je Stevu gde mu je stajala Zvezda – Stevan odgovara: „na srpskom srcu“, a zatim gromko uzviknu: „Živela Nebeska Srbija“.

  Slavko Kvaternik je bio preneražen, ali se pribrao, ipak, i opsovao Stevanu MATER SRPSKU. Stevan Vuksan mu, poput Obilića i Principa, dostojanstveno i hladno odgovara: „TI NIKADA NEĆEŠ UBITI SRPSKOG JUNAKA, O KOME ĆE SRPSKE KNjIGE PISATI“…

  Kad Stevanu izvadiše srce, Cikoš je komandovao – POKOLj!

  Dva teška mitraljeza prolamali su dolinu Česme. Srbi su pokošeni po nogama, a zatim ranjeni klani: nedoklani bacani su u grob, posuti tonom neugašenog kreča i mnogi još živi zatrpani zemljom! Srbin Ljubomir Švagonja iz Malog Korenova – „Mala Srbija“; otac tri deteta, tražio je od svojih komšija da ga živog ne sahranjuju – ali su ga oni živog u grob bacili i zatrpali! Jedan Srbin iz sela Breze, ranjen u ruku, uspeo je, pod okriljm noći, da pobegne. Docnije je zaklan u svom selu za vreme rata, kada su hrvatski vojnici poklali sve starce i babe.
  Sutradan su Hrvati isti posao obavili u selu Farkaševcu, pustošeći sela: Bolč, Donji MArkovac, Ivančani, Vukšinac, Srpska Kapela, Stara Kapela, Habjanovac, Haganj, Glog, Remetinac, Zvornik i Žavnic. SAmo iz sela Bolč-a odveli su 30 Srba. Račune im je pokvarila Srpkinja devojka, ćerka beležnika Gvozdenčevića (i danas živa) iz Gudovca.

  U ranu zoru 18 aprila 1941 godine otišla je, po cenu života, u Belovar da zatraži zaštitu, za Srbe, od Nemaca. Jer Hrvati, ogrezli u krv hteli su sve poklati do srpskog pileta – deteta! Govorila je nemački kao intelektualka. Komandant nemačkog garnizona u Belovaru, nepoznatog čina i imena, za koga se docnije utvrdilo da je i on Srbin iz Lužice, saslušao je devojku, pa je u bornim kolima odjurio u Gudovac, 5 km. Od Belovara, video raku, krv i kreč na Gemajdi, uzeo sekciju i odjurio u Farkaševac. Tu je raspustio sve Srbe da idu kućama. Potom se vratio u Gudovac, pustio iz zatvora Srpkinju Ljubicu Prodanič, koja je čekala pokolj sa ostalim Srpkinjama.

  NEMAC JE RAZORUŽAO OKO 500 Hrvata. On je naredio Hrvatima da iskopaju Srbe iz groba, što su „nezavisno-državnici“ bez pogovora poslušali i leševe iskopali. Srbi su bili na Gemajdi poređani kao snoplje. Ovaj je Nemac naredio da se Srbi prenesu u crkvenu portu crkve Sv. Petra u Gudovcu, gde se sahranjeni u 5 zajedničkih grobnica.

  Nemac je Hrvatima održao govor i rekao: „Dve godine sam u ratu. Bio sam na svim frontovima na Zapadu. Ovako što nisam ni čuo ni video“… Zapretio je da če sve krivce izvesti pred vojni sud. No, toga je dana defakto priznata, od Nemaca, „Nezavisna Država Hrvatska“!

  Nemci su pokolj Srba u Gudovcu nazvali „Ustaško delo kod Belovara“ – što odgovara istini i ne. Ako je Hrvat i ustaša jedno te isto, onda je ovaj naziv tačan. Ako pored ustaša ima i Hrvata, onda zločin najmanje pripada ustašama. On je samo delo Hrvatske Seljačke Stranke. Jer sin Stjepana Radića – Vladimir pisaće u „Novoj Hrvatskoj“ br. 135 od 12 juna 1942 u članku „Dom i Domovina“ sledeće: „U glavnim stvarima, u temeljnim načelima ustaški nauk nije stvarno ništa drugo nego nauk Stjepana Radića“, pa nastavlja, „da se pod Poglavnikovim mudrim vođstvom izvodi nauk braće Radića“.

  (Ovaj citat navedosmo samo radi onih Srba koji još uvek misle, pa čak i ispovedaju da postoji razlika između ustaša i Hrvata – što ne odgara istini, i što je to ubistveno za Srbe).

  U opštini Gudovac bilo je oko 2500 domova, od kojih 60% srpskih. Na dan 17 aprila 1941, bilo je tu oko 500 ustaša i oko 1000 hrvatskih domova. Tada ustaška vojna formacija nije ni postojala, te se lako da zaključiti da je zločin u Gudovcu delo Hrvata i njihove HSS, kojoj su pripadali svi Hrvati, izuzev pojedinaca, levo krilo komunističke partije, sredina Mačekovci, a desno krilo ustaše.

  Ustaše i Hrvatska seljačka stranka

  Iz daljih izlaganja će se videti zašto sek. HSS Juraj Krnjević nije dozvoljavao, za vreme rata, da jugoslovenska vlada osudi ustaške zločine, a kao pretsednik HSS je u bliskoj i iskrenoj saradnji sa još iz rata osveštanim savezom ustaše – komunisti.

  Unijat Mirko Pavlešić, prvak HSS i lični prijatelj Vlatka Mačeka i administratora križevačke biskupije dr. Janka Šimraka, organizovao je zločin još pre rata. On je i darivao kreč da se pospe po Srbima…

  U ime HSS obećao je svakom Hrvatu agrarni minimum od 20 jutara obradive zemlje, sa jednom srpskom kućom, pod uslovom da se najviđeniji Srbi pokolju, On je Srbe rasporedio u 3 kategorije:

  najbogatije poubijati, srednje iseliti na Kosovo (tako su Hrvati zvali Srbiju), siromašnijima odseći rep, prekrstiti na uniju.

  Po ovim selima, na očigled vlasti 1939, organizovani su hrvatski seljački sudovi. Srbi osuđeni na smrt poklani su u Gudovcu, dok je Srbe u Farkaševskoj opštini spasao Nemac. U Bolču je održano suđenje Srbima u kući Slavinića, i presude im nisu skrivane.

  Imanje najbogatijeg Srbina u Gudovcu, Emila Margetića, bilo je dodeljeno komandantu pokolja Cikošu, koji je bio i pre rata komandant Hrvatske seljačke zaštite opštine Gudovačke. Cikoš je lično zaklao Emila Margetića i sina mu.

  Imanje Đure Misirače iz Bolča bilo je dodeljeno šokcu Marku Bogoviću, a imanje Emila Misirače – „Đaja“ iz Severina – Mala Srbija, Podravcu Zdelaru. Zagorac Nikola Pisačić iz Donjeg Vuksinovca, i danas je živ, obilazio je livade najbogatijeg Srbina u Vuksincu Milana Piale, uživao u lepoti Milanovog imanja i merio od vrbe do vrbe što će biti njegovo – i to obično nedeljom kada je bio doon!Podravac se hvalio „Đaji“ da će to za koji dan biti njegovo i da on „Đaja“ ne treba da se muči.

  I danas, kada prođete belovarskom krajinom, svaki Srbin vam može i zna reći ime svog naslednika Hrvata, kome je još pre rata HSS obećala njegovo imanje…

  Hrvatski komunisti, kadkad spomenu i Gudovac. U knjizi tzv. „Borbeni put 32 divizije“, kobajagi namenjen u istorijske svrhe, pišu da je narod zagrebačke oblasti, gde ubrajaju i Belovarsku krajinu, bio od prvog dana rata „odlučno antifašistički“ nastrojen…

  Jugoslovenska politika i Srbi

  Pored kriminalaca Hrvata za zločin u Gudovcu, postoje i drugi krivci „VISOKA JUGOSLOVENSKA DRŽAVNA POLITIKA“, koja je obezglavila sve Srbe, te nisu bili u mogućnosti ni da brane državu, ni da sebe same od zločina spasu i sačuvaju. Nekoliko primera radi potvrde naše teze neće biti od štete.

  Srbi su u Belovarskoj krajini klani i pre rata! Nakon hrvatskog zločina 1936 godine Kerestincu.

  Srbin Tomo Piale iz Vuksinca k. br. 6, zaklan je u hrvatskom zagorskom selu Cugovac 1936 godine. Zagorci su Tomu isekli i mrtvome stavili ud u usta. Tomu je brat Nikola pokupio u ponjavu.

  Srbinu Vasi Predragoviću rodom iz Šumenčana, Šokci iz sela Lipovca, još živom ispevali pesmu: „Lipovčani selo je na glasu, još imamo da ubijemo Predragović Vasu“. Vaso je ubijen iz zasede u kukuruzu, vraćajući se motorciklomiz Belovara.

  Srbin Ljubomir Goranović iz Habjanovca zadavljen je ispred sela Skrinjara, vraćajući se sa pijace Sv. Ivana Zabna. I ako se je znalo ko je putovao sa Ljubomirom u društvu jugoslovenska istraga nikad nije saznala ko je zadavio Ljubomira, kao i ko je ubio Vasu Predragovića!!!

  Srbin Božo Kesić iz Kabla, zaklan je kosom. Srbin Cvjianović iz Šumečana ubio se sam opkoljen u kući, da ne padne živ Hrvatima u ruke.
  U okolini Čazme izbodena je noževima Anka Miljanac u avliji. Srbin lugar Predragović ubijen je u šumi. Srbin Đuro Smrtić iz Vojnog križa otišao je u šumu Žutice, razbili su mu glavu tupim predmetima. Srbin Mile Kosanović ubijen je u avliji tupim predmetom…
  Na očigled jugoslovenskih vlasti, Hrvati su još 1938, a naročito od 1939 razoružavali Srbe…

  Skoro tri decenije prohujaše od tog strašnog dana. Širom Srpstva malo je Srba koji već danas znaju gde su Hrvati izvršili PRVI MASOVNI ZLOČIN u doba zločinačke „države“ hrvatske. Jer u Jugoslaviji iz razloga „bratstva i jedinstva“ nije dozvoljeno o tome pisati – da neko nebi uvredio Hrvate!

  Neka ovaj skroman prilog za istoriju, posluži kao dopuna dokumentaciji o radu zločinaca Hrvata, a i kao opomena ljudima iz srpskog javnog i političkog života – šta treba i smeju da rade.

  April 1970
  Australija
  Mileadin VUJINOVIĆ (Vidi: Miladin Vujinović, PRVI HRVATSKI MASOVNI ZLOČIN, „Službeni Glasnik“, Adelaide – Edwardstown, S. Australia, 10 maj 1970, Organ SNO u Australiji).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: