fbpx
Претрага
Close this search box.
Ж | Ž

Подијелите вијест:

Раде Р. Лаловић: ИНТЕГРАТИВНИ ПРИСТУП КУЛТУРИ СЈЕЋАЊА У НАСТАВНОЈ ПРАКСИ

Иако смо доста писали и у стручним часописима и посебним књигама објављивали стручне радове са конкретним примјерима књижевних текстова чијом обрадом, уз јасне задатке за истраживачко читање, се подстиче његовање културе сјећања на српска страдања у 20. вијеку чиме се постиже  потпуно разумијевање људске патње у логорима смрти на подручју НДХ, очигледно је да се у наставној пракси још увијек прилично лута.
Раде Р. Лаловић; ФОТО: Јадовно 1941.

И управо због тога овдје, као помоћ наставницима доносимо један конкретан модел низа часова у интегративној настави у којој обрађујући једну те исту наставну тему наставници више предмета обрадом наведених наставних садржаја доприносе  формирању комплетне слике и стицању функционалних знања о српском страдању у 20. вијеку.

Тако усвојени ови наставни садржаји прерастају у трајно памћење и разумијевање страдалничке судбине српског народа, а ученицима та материја бива презентована на начин који је њима и прихватљив, и разумљив.

Наравно, ово је само један од низа могућих модела који показује како се осмишљеном кореспонденцијом и  и креативним приступом у непосредном наставном раду прилично лако остварују  на изглед тешки наставни циљеви.

Наставни предмет(и):Српски језик, Историја, Географија, Енглески језик, Музичка култура Настава се за сваки наставни предмет изводи одвојено, у континуираном низу,  уз напомену да се прво реализују наставни садржаји из историје, а затим из српског језика, па редом из географије, енглеског језика и музичке културе.  Наставни садржаји међусобно кореспондирају.
Тип наставе:Интегративна  настава
Предметно / наставно подручје:Зависно од наставног предмета. У оквиру наставног предмета Српски језик: Књижевност За остале наставне предмете одређује предметни наставник.
Наставна област:      Зависно од наставног предмета. У оквиру наставног предмета Српски језик: Лирска поезија За остале наставне предмете одређује предметни наставник.
Наставна тема:За све наведене предмете: Идентитет и култура сјећања и памћења  на српска страдања  у Првом и Другом свјетском рату и у ратовима с краја 20. вијека
Наставна јединица: За све наведене предмете:  Култура сјећања на страдање Срба, у 20. вијеку – систематизација
Исходи / резултати учења:         За наставни предмет Историја:   Ученик може, умије зна да:   објасни узроке и посљедице слома Југославије у Априлском рату; – наведе узроке формирања НДХ; – објасни узроке и посљедице геноцида над Србима у НДХ (1941-1945); – дефинише, на основу уџбеника и других извора појмове, Геноцид над Србима у НДХ (Србоцид, Покољ), Холокауст и геноцид над Ромима у НДХ; – наброји најзначајније логоре и стратишта у НДХ; – издвоји, на основу уџбеника и извора са интернета, примјере терора над Србима у окупираној Југославији 1941. – 1945. године с посебним освртом на страдање у ужем и ширем завичају.    За наставни предмет Српски језик:   Ученик може, умије зна: -која су највећа стратишта српског народа у 20. вијеку; -шта је геноцид, Србоцид, Покољ, Порајмос и Холокауст; -да анализира и правилно разумије поетске мотиве и пјесничке слике у поезији страдања и патње -разумије значај књижевности за његовање културе сјећања. За наставни предмет Географија   Ученик може, умије зна да: -на географској карти да пронађе мјеста страдања српског народа; -топографске знаке за споменике и музеје; -на слијeпој карти Републике Српске  означи мјеста историјских догађаја, споменике и музеје; -сачини географски водич са мјестима страдања српског народа у 20. вијеку, споменицима и музејима.   За наставни предмет Енглески језика или неки други страни језик  Ученик може, умије зна да:   – на енглеском (или неком другом страном језику) изрази све исходе учења наведене за наставни предмет Географија;   За наставни предмет Музичка култура   Ученик може, умије зна:   -улогу музике и пјевања у чувању националног идентитета -хорско пјевање; -соло и хорско пјевање уз пратњу на жичаним или клавирским инструментима.
Начин провјере остварености исхода учења:ЗА СВЕ ПРЕДМЕТЕ У ИНТЕГРАТИВНОМ МОДЕЛУ: Краћа дискусија, одговори на задатке у виду петоминутне провјере и сл.
Корелација и интегративност  са другим  наставним предметима:Историја,  Српски језик, Географија, Енглески језик, Музичка култура
Кључне компетенције:  ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ  ПРЕДМЕТ У ИНТЕГРАТИВНОМ МОДЕЛУ НАСТАВНИК ДЕФИНИШЕ  ОДГОВАРАЈУЋЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ: Читање и разумијевање прочитаног,  разумијевање и тумачење историјских догађаја у току 20. вијека у складу са узрастом ученика, читање географске карте и разумијевање топографских знакова на карти, израда мапе споменика и меморијалних мјеста на слијепој карти Републике Српске, Израда едукативног водича уз мапу меморијалних мјеста у Републици Српској на енглеском или неком другом страном језику, разумијевање и интерпретација одговарајуће музичке композиције са темом везаном за српска страдања и сл.
Извори учења:За наставни предмет: Српски језик:   ПОЕТСКИ ТЕКСТОВИ ЗА АНАЛИЗУ   Вито Николић, Код Јасеновца понире Сава Љубица Милетић, Литургија у Јасеновцу Будимир Дубак, Лет анђела Слободан Јовић, Три вечерње слике из цркве у Глини Анте Земљар, Стихови о Слани – Умјесто листа палме  Драган Колунџија, Као да су живи Добрица Ерић, Чико ја тебе гледам с неба Милутин Попадић, Јунаци са Кошара Гордана Кукић, Топола бола   Драган Хамовић, Пребиловци   СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА НАСТАВНИКЕ   Поетска руковет, Пред сјенима српских мученика, уредник Раде Р. Лаловић, ЦКИ Фоча, 2018. Српска поезија страдања и патње, зборник радова, ЦКИ Фоча, 2018. Раде Р. Лаловић, Памтим да бих постојао – стручни радови, ЦКИ Фоча, 2021. (За друге наведене предмете предметни наставник ће додати одговарајуће изворе учења)  
Тип часа:      ЗА СВЕ ПРЕДМЕТЕ У ИНТЕГРАТИВНОМ МОДЕЛУ:  систематизација
Наставни циљ:Наставник дефинише у складу са методиком свог предмета.
Наставни задаци:Наставник дефинише у складу са методиком свог предмета образовне, практичне и васпитне наставне задатке.
Наставни облици:групни рад, рад у пару, индивидуални, фронтални облик рад
Наставне методе:дијалошка, текст метода, егземпларна и сл.
Наставна средства:  За наставни предмет Историја: Таблет рачунари повезани са интернетом. Наставни листићи За наставни предмет Српски језик: Текстови одговарајућих лирских пјесама, задаци за истраживачко читање, слајд-презентације и сл. За друге наведене предмете предметни наставник ће додати одговарајућа наставна средства
Разред и одјељење:девети разред
Наставни предмет: Историја  

УВОДНИ ДИО ЧАСА            

Наставник са ученицима у осмишљеном разговору кратко понавља узроке Априлског рата и слома Краљевине Југославије, услове у којим је формирана НДХ, однос НДХ према Србима, Јеврејима и Ромима и наводи мјеста њиховог страдања, односно логоре смрти.  

ГЛАВНИ ДИО ЧАСА           

У главном дијелу часа са ученицима се ради у паровима на тај начин што им се подијеле таблети који су повезани са интернетом, а затим се за сваки пар ученика дају истраживачки задаци везани за логоре у којима су страдали Срби, Јевреји и Роми. Задатак је да ученици на интернету пронађу одговарајући материјал релевантан за давање одговора на питања дефинисана на добијеном наставном листићу. Након истека остављеног времена за рад сваки пар у кратким цртама образложи значај пронађеног материјала за одговор на питања са њиховог наставног листића.

ЗАВРШНИ ДИО ЧАСА (Резиме и провјера достигнутости исхода учења)            

У завршном дијелу часа група од три ученика који су посебно пратили излагање свих парова резимирају изложену материју указујући на квалитет изабраних материјалних доказа које су ученици радећи у паровима презентовали с посебним освртом на њихов значај за његовање културе памћења на усташке злочине почињене над Србима и другим народима.

Наставни предмет: Српски језик  

УВОДНИ ДИО ЧАСА           

Имајући у виду да су ученици у претходним разредима и у претходном периоду из наставног предмета Историја  усвојили одговарајућа знања у складу са исходима учења из наставног предмета Историја, неопходно је, због бољег разумијевања књижевних текстова који за основни мотив имају страдање српског народа на различитим стратиштима, у кратком разговору са ученицима обновити та знања и подсјетити се на значење одговарајућих термина. Дакле, неопходно је у краћим цртама осврнути се на највећа стратишта као што су Глина, Јадовно, Јасеновац, Шушњар, Шарговац, Мотике, Дракулић, Стари Брод на Дрини, Корићка јама, Пребиловци и слична мјеста. Наравно, неопходно је указати и на значење термина Холокауст, Порајмос, Србоцид, Покољ, геноцид и сл.  

ГЛАВНИ ДИО ЧАСА           

У главном дијаелу часа се врши анализа неколико лирских пјесама чији је основни мотив страдања Срба на неком од поменутих стратишта.  Анализа се врши у складу с методичким захтјевима анализе лирске пјесме с посебним акцентом на пјесничке слике и њихову симболику. Као веома илустративни примјери могу се узети три пјесме везане за стратишта на различитим географским просторима Републике Српске, а то могу бити  сљедеће пјесме:  Љубица Милетић, Литургија у Јасеновцу, Будимир Дубак, Лет анђела иСлободан Јовић, Три вечерње слике из цркве у Глини.

То су поетска свједочења о страдању Срба од Баније до Херцеговине. За анализу ових пјесама наставник ће припремити задатке за истраживачко читање, а сваку од ових пјесама ће у  посебној групи, одговарајући на задатке за истраживачко читање, рјешавти посебна група ученика. Ево примјера задатака за истраживачко читање за пјесму Љубице Милетић, Литургија у Јасеновцу. Љубица Милетић, Литургија у Јасеновцу   Мој народ има подземне градове -Пажљиво прочитај пјесму Милице Милетић Литургија у Јасеновцу. – Пошто је пјесникиња у искреном молитвеном односу према јасеновачком стратишту покушај објаснити због чега она Јасеновац доживљава као „подземни град“? – Очигледно је да пјесникиња осим Јасеновца мисли и на још неке „подземне градове“. Објасни како ти разумијеш синтагму „подземни град“ и размисли на које све још „подземне градове“ може да се односи први стих ове пјесме. – Ко се све налази у тим подземним градовима? –Због чега су у подземним градовима цркве само до темеља? –Шта симболизују Житија, шта Талмуд, а шта „дечји врисак“? –Како разумијеш слику „подземне престонице“ у другој строфи? Мој народ над њима држи опело -Каква је разлика између литургије и опела? –Када се служи „литургија за упокојене“, а када опело? –Коме је намијењено опело о коме је ријеч у трећој строфи?  Како разумијеш стих „И горе и доле“ у трећој строфи? – Ако упоредиш слој предметне стварности и слој мисаоне суштине у овој пјесми до којих закључака долазиш?  – Молитвени тон ове пјесме, те појмови литургија и опело свакако су у функцији његовања културе сјећања. Кратко објасни на шта нас трајно подсјећа ова пјесма и шта никако не смијемо заборавити? На сличан начин наставник припрема задатке за истраживачко читање  за пјесму Слободана Јовића   Три вечерње слике из цркве у Глини и за пјесму Будимира Дубака, Лет анђела која свједочи о страдању у Пребиловцима.    Након што се оконча рад у групама свака група у разумном времену презентује своју анализу одговарајуће пјесме.

ЗАВРШНИ ДИО ЧАСА (Резиме и провјера достигнутости исхода учења)

У самом завршном дијелу часа наставник на одговарајући начин провјерава достигнутост планираних исхода учења. То може учинити дијалошком методом у кратком резимеу, а може и на било који други начин који му се у том часу учини ефикасним.

Наставни предмет: Географија

УВОДНИ ДИО ЧАСА           

Уводни дио часа из наставног предмета Географија може бити идентичан као и за наставни предмет Српски језик. Разлог је неопходно познавање историјских чињеница везаних за наставну јединицу Култура сјећања на страдање Срба, Јевреја и Рома у 20. вијеку – систематизација. Осим наведеног, наставник са ученицима води разговор о географском распореду поменутих стратишта ставарајући услов да ефикасно пређе на област географије обнаваљајући географске појмове-картографија, врста карата, топографски знаци у картографији и слично.  

ГЛАВНИ ДИО ЧАСА           

Како је основни наставни циљ на часу географије обиљежавање меморијалних центара у Републици Српској наставник ученике дијели у 3 групе. Једна група ће на географској карти пронаћи меморијалне центре у Крајини, у Лици и на Кордуну ((Јадовно, Госпић, Паг, Глина, Гаревице, Јасеновац, Доња Градина, Шушњар, Шарговац, Дракулић и Мотике), друга група ће то исто учинити за меморијална подручја од Добоја до Вишеграда (нпр. Добојски логор, Дрињача, Братунац – Кравица, Стари Брод код Вишеграда), а трећа група ће пронаћи меморијална подручја у Херцеговини (Придворица, Корита, Требињска шума, Пребиловци). Након завршеног овог задатка представници сваке групе на „слијепој карти“ Републике Српске и дијела Хрватске уцртавају мјеста страдања и одговарајућим топографским знацима обиљежавају споменике, музеје и спомен подручја. 

ЗАВРШНИ ДИО ЧАСА (Резиме и провјера достигнутости исхода учења)

У завршном дијелу часа наставник петоминутним тестом провјерава достигнуте исходе учења.

Наставни предмет: Енглески језик  

УВОДНИ ДИО ЧАСА       

Уводни дио часа се састоји од конверзације на тему Република Српска и њене знаменитости с посебним освртом на споменике културе и историјске споменике.  

ГЛАВНИ ДИО ЧАСА      

У главном дијелу часа  ученици рјешавају задатке радећи у пару. Смисао задатака је у томе да сваки пар ученика на енглеском језику напише кратку информацију о историјским споменицима који су мапирани на „слијепој карти“ на часу из наставног предмета Географија, а ријеч је о споменицима  и меморијалним подручјима на мјестима страдања српског народа на подручју Независне државе Хрватске. Комплетан документ на нивоу одјељења се може уобличити као водич за странце с циљем њиховог упознавања са страдањем Срба на подручју НДХ.  

ЗАВРШНИ ДИО ЧАСА (Резиме и провјера достигнутости исхода учења)  

У завршном дијелу часа неопходно је прочитати неколико написаних инфоормација  с циљем давања неопходних упутстава за дораду комплетне идеје о завршетку овако замишљеног Историјског водича.

Наставни предмет: Музичка култура  

УВОДНИ ДИО ЧАСА         

Наставник са ученицима разговара и изводи одговарајуће закључке у вези с улогом музике и музичких композиција у очувању националног идентитета и наводи кључне догађаје у којим је страдао српски народ у 20. вијеку.

ГЛАВНИ ДИО ЧАСА     

У главном дијелу часа се ппрво слушају, а затим солистички ми хорски увјежбавају музичке композиције Песма малом анђелу, посвећена жртви НАТО агресије малој Милици Ракић, а затим и композиције Јунаци са Кошара и Пукни зоро.  

ЗАВРШНИ ДИО ЧАСА (Резиме и провјера достигнутости исхода учења)

У самом завршном дијелу часа се у кратком разговору са ученицима изводе закључци везани за симболику наведених композиција и за њихову улогу у вези с чувањем националног идентитета и у вези с његовањем културе сјећања.


Од истог аутора:

Раде Р. Лаловић: ИЗГРАДЊА ЛИЧНОГ И НАЦИОНАЛНОГ ИДЕНТИТЕТА И КУЛТУРА СЈЕЋАЊА

Раде Р. Лаловић: НЕКОЛИКО ПОЕТСКИХ СЛИКА СА АНТИСРПСКИМ КОМУНИСТИЧКИМ РУКОПИСОМ

Раде Р. Лаловић: СРПСКА ПОЕЗИЈА СТРАДАЊА И ПАТЊЕ …

Раде Р. Лаловић: СОНЕТИ НАД СЈЕНИМА СРПСКИХ …

Раде Р. Лаловић: СТРАДАЊЕ КАО ИСТОРИЈСКА И ПОЕТСКА …

Хаџи Раде Р. Лаловић: Један модел изградње личног и …

Подијелите вијест:

Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Пратите нас на друштвеним мрежама: