fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž

Podijelite vijest:

Rade R. Lalović: INTEGRATIVNI PRISTUP KULTURI SJEĆANjA U NASTAVNOJ PRAKSI

Iako smo dosta pisali i u stručnim časopisima i posebnim knjigama objavljivali stručne radove sa konkretnim primjerima književnih tekstova čijom obradom, uz jasne zadatke za istraživačko čitanje, se podstiče njegovanje kulture sjećanja na srpska stradanja u 20. vijeku čime se postiže  potpuno razumijevanje ljudske patnje u logorima smrti na području NDH, očigledno je da se u nastavnoj praksi još uvijek prilično luta.
Rade R. Lalović; FOTO: Jadovno 1941.

I upravo zbog toga ovdje, kao pomoć nastavnicima donosimo jedan konkretan model niza časova u integrativnoj nastavi u kojoj obrađujući jednu te istu nastavnu temu nastavnici više predmeta obradom navedenih nastavnih sadržaja doprinose  formiranju kompletne slike i sticanju funkcionalnih znanja o srpskom stradanju u 20. vijeku.

Tako usvojeni ovi nastavni sadržaji prerastaju u trajno pamćenje i razumijevanje stradalničke sudbine srpskog naroda, a učenicima ta materija biva prezentovana na način koji je njima i prihvatljiv, i razumljiv.

Naravno, ovo je samo jedan od niza mogućih modela koji pokazuje kako se osmišljenom korespondencijom i  i kreativnim pristupom u neposrednom nastavnom radu prilično lako ostvaruju  na izgled teški nastavni ciljevi.

Nastavni predmet(i):Srpski jezik, Istorija, Geografija, Engleski jezik, Muzička kultura Nastava se za svaki nastavni predmet izvodi odvojeno, u kontinuiranom nizu,  uz napomenu da se prvo realizuju nastavni sadržaji iz istorije, a zatim iz srpskog jezika, pa redom iz geografije, engleskog jezika i muzičke kulture.  Nastavni sadržaji međusobno korespondiraju.
Tip nastave:Integrativna  nastava
Predmetno / nastavno područje:Zavisno od nastavnog predmeta. U okviru nastavnog predmeta Srpski jezik: Književnost Za ostale nastavne predmete određuje predmetni nastavnik.
Nastavna oblast:      Zavisno od nastavnog predmeta. U okviru nastavnog predmeta Srpski jezik: Lirska poezija Za ostale nastavne predmete određuje predmetni nastavnik.
Nastavna tema:Za sve navedene predmete: Identitet i kultura sjećanja i pamćenja  na srpska stradanja  u Prvom i Drugom svjetskom ratu i u ratovima s kraja 20. vijeka
Nastavna jedinica: Za sve navedene predmete:  Kultura sjećanja na stradanje Srba, u 20. vijeku – sistematizacija
Ishodi / rezultati učenja:         Za nastavni predmet Istorija:   Učenik može, umije zna da:   objasni uzroke i posljedice sloma Jugoslavije u Aprilskom ratu; – navede uzroke formiranja NDH; – objasni uzroke i posljedice genocida nad Srbima u NDH (1941-1945); – definiše, na osnovu udžbenika i drugih izvora pojmove, Genocid nad Srbima u NDH (Srbocid, Pokolj), Holokaust i genocid nad Romima u NDH; – nabroji najznačajnije logore i stratišta u NDH; – izdvoji, na osnovu udžbenika i izvora sa interneta, primjere terora nad Srbima u okupiranoj Jugoslaviji 1941. – 1945. godine s posebnim osvrtom na stradanje u užem i širem zavičaju.    Za nastavni predmet Srpski jezik:   Učenik može, umije zna: -koja su najveća stratišta srpskog naroda u 20. vijeku; -šta je genocid, Srbocid, Pokolj, Porajmos i Holokaust; -da analizira i pravilno razumije poetske motive i pjesničke slike u poeziji stradanja i patnje -razumije značaj književnosti za njegovanje kulture sjećanja. Za nastavni predmet Geografija   Učenik može, umije zna da: -na geografskoj karti da pronađe mjesta stradanja srpskog naroda; -topografske znake za spomenike i muzeje; -na slijepoj karti Republike Srpske  označi mjesta istorijskih događaja, spomenike i muzeje; -sačini geografski vodič sa mjestima stradanja srpskog naroda u 20. vijeku, spomenicima i muzejima.   Za nastavni predmet Engleski jezika ili neki drugi strani jezik  Učenik može, umije zna da:   – na engleskom (ili nekom drugom stranom jeziku) izrazi sve ishode učenja navedene za nastavni predmet Geografija;   Za nastavni predmet Muzička kultura   Učenik može, umije zna:   -ulogu muzike i pjevanja u čuvanju nacionalnog identiteta -horsko pjevanje; -solo i horsko pjevanje uz pratnju na žičanim ili klavirskim instrumentima.
Način provjere ostvarenosti ishoda učenja:ZA SVE PREDMETE U INTEGRATIVNOM MODELU: Kraća diskusija, odgovori na zadatke u vidu petominutne provjere i sl.
Korelacija i integrativnost  sa drugim  nastavnim predmetima:Istorija,  Srpski jezik, Geografija, Engleski jezik, Muzička kultura
Ključne kompetencije:  ZA SVAKI POJEDINAČNI  PREDMET U INTEGRATIVNOM MODELU NASTAVNIK DEFINIŠE  ODGOVARAJUĆE KOMPETENCIJE: Čitanje i razumijevanje pročitanog,  razumijevanje i tumačenje istorijskih događaja u toku 20. vijeka u skladu sa uzrastom učenika, čitanje geografske karte i razumijevanje topografskih znakova na karti, izrada mape spomenika i memorijalnih mjesta na slijepoj karti Republike Srpske, Izrada edukativnog vodiča uz mapu memorijalnih mjesta u Republici Srpskoj na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku, razumijevanje i interpretacija odgovarajuće muzičke kompozicije sa temom vezanom za srpska stradanja i sl.
Izvori učenja:Za nastavni predmet: Srpski jezik:   POETSKI TEKSTOVI ZA ANALIZU   Vito Nikolić, Kod Jasenovca ponire Sava Ljubica Miletić, Liturgija u Jasenovcu Budimir Dubak, Let anđela Slobodan Jović, Tri večernje slike iz crkve u Glini Ante Zemljar, Stihovi o Slani – Umjesto lista palme  Dragan Kolundžija, Kao da su živi Dobrica Erić, Čiko ja tebe gledam s neba Milutin Popadić, Junaci sa Košara Gordana Kukić, Topola bola   Dragan Hamović, Prebilovci   STRUČNA LITERATURA ZA NASTAVNIKE   Poetska rukovet, Pred sjenima srpskih mučenika, urednik Rade R. Lalović, CKI Foča, 2018. Srpska poezija stradanja i patnje, zbornik radova, CKI Foča, 2018. Rade R. Lalović, Pamtim da bih postojao – stručni radovi, CKI Foča, 2021. (Za druge navedene predmete predmetni nastavnik će dodati odgovarajuće izvore učenja)  
Tip časa:      ZA SVE PREDMETE U INTEGRATIVNOM MODELU:  sistematizacija
Nastavni cilj:Nastavnik definiše u skladu sa metodikom svog predmeta.
Nastavni zadaci:Nastavnik definiše u skladu sa metodikom svog predmeta obrazovne, praktične i vaspitne nastavne zadatke.
Nastavni oblici:grupni rad, rad u paru, individualni, frontalni oblik rad
Nastavne metode:dijaloška, tekst metoda, egzemplarna i sl.
Nastavna sredstva:  Za nastavni predmet Istorija: Tablet računari povezani sa internetom. Nastavni listići Za nastavni predmet Srpski jezik: Tekstovi odgovarajućih lirskih pjesama, zadaci za istraživačko čitanje, slajd-prezentacije i sl. Za druge navedene predmete predmetni nastavnik će dodati odgovarajuća nastavna sredstva
Razred i odjeljenje:deveti razred
Nastavni predmet: Istorija  

UVODNI DIO ČASA            

Nastavnik sa učenicima u osmišljenom razgovoru kratko ponavlja uzroke Aprilskog rata i sloma Kraljevine Jugoslavije, uslove u kojim je formirana NDH, odnos NDH prema Srbima, Jevrejima i Romima i navodi mjesta njihovog stradanja, odnosno logore smrti.  

GLAVNI DIO ČASA           

U glavnom dijelu časa sa učenicima se radi u parovima na taj način što im se podijele tableti koji su povezani sa internetom, a zatim se za svaki par učenika daju istraživački zadaci vezani za logore u kojima su stradali Srbi, Jevreji i Romi. Zadatak je da učenici na internetu pronađu odgovarajući materijal relevantan za davanje odgovora na pitanja definisana na dobijenom nastavnom listiću. Nakon isteka ostavljenog vremena za rad svaki par u kratkim crtama obrazloži značaj pronađenog materijala za odgovor na pitanja sa njihovog nastavnog listića.

ZAVRŠNI DIO ČASA (Rezime i provjera dostignutosti ishoda učenja)            

U završnom dijelu časa grupa od tri učenika koji su posebno pratili izlaganje svih parova rezimiraju izloženu materiju ukazujući na kvalitet izabranih materijalnih dokaza koje su učenici radeći u parovima prezentovali s posebnim osvrtom na njihov značaj za njegovanje kulture pamćenja na ustaške zločine počinjene nad Srbima i drugim narodima.

Nastavni predmet: Srpski jezik  

UVODNI DIO ČASA           

Imajući u vidu da su učenici u prethodnim razredima i u prethodnom periodu iz nastavnog predmeta Istorija  usvojili odgovarajuća znanja u skladu sa ishodima učenja iz nastavnog predmeta Istorija, neophodno je, zbog boljeg razumijevanja književnih tekstova koji za osnovni motiv imaju stradanje srpskog naroda na različitim stratištima, u kratkom razgovoru sa učenicima obnoviti ta znanja i podsjetiti se na značenje odgovarajućih termina. Dakle, neophodno je u kraćim crtama osvrnuti se na najveća stratišta kao što su Glina, Jadovno, Jasenovac, Šušnjar, Šargovac, Motike, Drakulić, Stari Brod na Drini, Korićka jama, Prebilovci i slična mjesta. Naravno, neophodno je ukazati i na značenje termina Holokaust, Porajmos, Srbocid, Pokolj, genocid i sl.  

GLAVNI DIO ČASA           

U glavnom dijaelu časa se vrši analiza nekoliko lirskih pjesama čiji je osnovni motiv stradanja Srba na nekom od pomenutih stratišta.  Analiza se vrši u skladu s metodičkim zahtjevima analize lirske pjesme s posebnim akcentom na pjesničke slike i njihovu simboliku. Kao veoma ilustrativni primjeri mogu se uzeti tri pjesme vezane za stratišta na različitim geografskim prostorima Republike Srpske, a to mogu biti  sljedeće pjesme:  Ljubica Miletić, Liturgija u Jasenovcu, Budimir Dubak, Let anđela iSlobodan Jović, Tri večernje slike iz crkve u Glini.

To su poetska svjedočenja o stradanju Srba od Banije do Hercegovine. Za analizu ovih pjesama nastavnik će pripremiti zadatke za istraživačko čitanje, a svaku od ovih pjesama će u  posebnoj grupi, odgovarajući na zadatke za istraživačko čitanje, rješavti posebna grupa učenika. Evo primjera zadataka za istraživačko čitanje za pjesmu Ljubice Miletić, Liturgija u Jasenovcu. Ljubica Miletić, Liturgija u Jasenovcu   Moj narod ima podzemne gradove -Pažljivo pročitaj pjesmu Milice Miletić Liturgija u Jasenovcu. – Pošto je pjesnikinja u iskrenom molitvenom odnosu prema jasenovačkom stratištu pokušaj objasniti zbog čega ona Jasenovac doživljava kao „podzemni grad“? – Očigledno je da pjesnikinja osim Jasenovca misli i na još neke „podzemne gradove“. Objasni kako ti razumiješ sintagmu „podzemni grad“ i razmisli na koje sve još „podzemne gradove“ može da se odnosi prvi stih ove pjesme. – Ko se sve nalazi u tim podzemnim gradovima? –Zbog čega su u podzemnim gradovima crkve samo do temelja? –Šta simbolizuju Žitija, šta Talmud, a šta „dečji vrisak“? –Kako razumiješ sliku „podzemne prestonice“ u drugoj strofi? Moj narod nad njima drži opelo -Kakva je razlika između liturgije i opela? –Kada se služi „liturgija za upokojene“, a kada opelo? –Kome je namijenjeno opelo o kome je riječ u trećoj strofi?  Kako razumiješ stih „I gore i dole“ u trećoj strofi? – Ako uporediš sloj predmetne stvarnosti i sloj misaone suštine u ovoj pjesmi do kojih zaključaka dolaziš?  – Molitveni ton ove pjesme, te pojmovi liturgija i opelo svakako su u funkciji njegovanja kulture sjećanja. Kratko objasni na šta nas trajno podsjeća ova pjesma i šta nikako ne smijemo zaboraviti? Na sličan način nastavnik priprema zadatke za istraživačko čitanje  za pjesmu Slobodana Jovića   Tri večernje slike iz crkve u Glini i za pjesmu Budimira Dubaka, Let anđela koja svjedoči o stradanju u Prebilovcima.    Nakon što se okonča rad u grupama svaka grupa u razumnom vremenu prezentuje svoju analizu odgovarajuće pjesme.

ZAVRŠNI DIO ČASA (Rezime i provjera dostignutosti ishoda učenja)

U samom završnom dijelu časa nastavnik na odgovarajući način provjerava dostignutost planiranih ishoda učenja. To može učiniti dijaloškom metodom u kratkom rezimeu, a može i na bilo koji drugi način koji mu se u tom času učini efikasnim.

Nastavni predmet: Geografija

UVODNI DIO ČASA           

Uvodni dio časa iz nastavnog predmeta Geografija može biti identičan kao i za nastavni predmet Srpski jezik. Razlog je neophodno poznavanje istorijskih činjenica vezanih za nastavnu jedinicu Kultura sjećanja na stradanje Srba, Jevreja i Roma u 20. vijeku – sistematizacija. Osim navedenog, nastavnik sa učenicima vodi razgovor o geografskom rasporedu pomenutih stratišta stavarajući uslov da efikasno pređe na oblast geografije obnavaljajući geografske pojmove-kartografija, vrsta karata, topografski znaci u kartografiji i slično.  

GLAVNI DIO ČASA           

Kako je osnovni nastavni cilj na času geografije obilježavanje memorijalnih centara u Republici Srpskoj nastavnik učenike dijeli u 3 grupe. Jedna grupa će na geografskoj karti pronaći memorijalne centre u Krajini, u Lici i na Kordunu ((Jadovno, Gospić, Pag, Glina, Garevice, Jasenovac, Donja Gradina, Šušnjar, Šargovac, Drakulić i Motike), druga grupa će to isto učiniti za memorijalna područja od Doboja do Višegrada (npr. Dobojski logor, Drinjača, Bratunac – Kravica, Stari Brod kod Višegrada), a treća grupa će pronaći memorijalna područja u Hercegovini (Pridvorica, Korita, Trebinjska šuma, Prebilovci). Nakon završenog ovog zadatka predstavnici svake grupe na „slijepoj karti“ Republike Srpske i dijela Hrvatske ucrtavaju mjesta stradanja i odgovarajućim topografskim znacima obilježavaju spomenike, muzeje i spomen područja. 

ZAVRŠNI DIO ČASA (Rezime i provjera dostignutosti ishoda učenja)

U završnom dijelu časa nastavnik petominutnim testom provjerava dostignute ishode učenja.

Nastavni predmet: Engleski jezik  

UVODNI DIO ČASA       

Uvodni dio časa se sastoji od konverzacije na temu Republika Srpska i njene znamenitosti s posebnim osvrtom na spomenike kulture i istorijske spomenike.  

GLAVNI DIO ČASA      

U glavnom dijelu časa  učenici rješavaju zadatke radeći u paru. Smisao zadataka je u tome da svaki par učenika na engleskom jeziku napiše kratku informaciju o istorijskim spomenicima koji su mapirani na „slijepoj karti“ na času iz nastavnog predmeta Geografija, a riječ je o spomenicima  i memorijalnim područjima na mjestima stradanja srpskog naroda na području Nezavisne države Hrvatske. Kompletan dokument na nivou odjeljenja se može uobličiti kao vodič za strance s ciljem njihovog upoznavanja sa stradanjem Srba na području NDH.  

ZAVRŠNI DIO ČASA (Rezime i provjera dostignutosti ishoda učenja)  

U završnom dijelu časa neophodno je pročitati nekoliko napisanih infoormacija  s ciljem davanja neophodnih uputstava za doradu kompletne ideje o završetku ovako zamišljenog Istorijskog vodiča.

Nastavni predmet: Muzička kultura  

UVODNI DIO ČASA         

Nastavnik sa učenicima razgovara i izvodi odgovarajuće zaključke u vezi s ulogom muzike i muzičkih kompozicija u očuvanju nacionalnog identiteta i navodi ključne događaje u kojim je stradao srpski narod u 20. vijeku.

GLAVNI DIO ČASA     

U glavnom dijelu časa se pprvo slušaju, a zatim solistički mi horski uvježbavaju muzičke kompozicije Pesma malom anđelu, posvećena žrtvi NATO agresije maloj Milici Rakić, a zatim i kompozicije Junaci sa Košara i Pukni zoro.  

ZAVRŠNI DIO ČASA (Rezime i provjera dostignutosti ishoda učenja)

U samom završnom dijelu časa se u kratkom razgovoru sa učenicima izvode zaključci vezani za simboliku navedenih kompozicija i za njihovu ulogu u vezi s čuvanjem nacionalnog identiteta i u vezi s njegovanjem kulture sjećanja.


Od istog autora:

Rade R. Lalović: IZGRADNjA LIČNOG I NACIONALNOG IDENTITETA I KULTURA SJEĆANjA

Rade R. Lalović: NEKOLIKO POETSKIH SLIKA SA ANTISRPSKIM KOMUNISTIČKIM RUKOPISOM

Rade R. Lalović: SRPSKA POEZIJA STRADANjA I PATNjE …

Rade R. Lalović: SONETI NAD SJENIMA SRPSKIH …

Rade R. Lalović: STRADANjE KAO ISTORIJSKA I POETSKA …

Hadži Rade R. Lalović: Jedan model izgradnje ličnog i …

Podijelite vijest:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: