fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž

Podijelite vijest:

Ko je bio Dr Milan Bulajić?

Dr Milan Bulajić je rođen u mjestu Vilusi kod Nikšića, (Kraljevina Jugoslavija), 6. septembra 1928. godine. Umro je u Beogradu 29. novembra 2009. godine.
Dr Milan Bulajić
Dr Milan Bulajić

Bio je međunarodni stručnjak za genocid, internacionalni ekspert za izučavanje genocida sa gledišta međunarodnog prava, istoričar i istoriograf genocida, i jugoslovenski diplomata u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodnog prava.

Dr Milan Bulajić je bio pokretač ideje i osnivač Muzeja žrtava genocida, zatim osnivač Fonda za istraživanje genocida, jedan od osnivača i prvi koordinator Međunarodne komisije za utvrđivanje istine o Jasenovcu, kao i zamjenik predsednika odbora SANU za sakupljanje građe o genocidu nad srpskim i drugim narodima u XX vijeku. Bio je pokretač ideje, i zajedno sa prof. dr. Bernardom Klajnom organizator Prve međunarodne konferencije o Jasenovcu u Njujorku 1997. godine. U svojstvu stručnjaka za genocid je učestvovao na suđenjima hrvatskim i njemačkim ratnim zločincima iz vremena Drugog svjetskog rata, te na suđenjima hrvatskim ustaškim organizacijama i pojedincima za terorizam počinjen protiv Jugoslavije u inostranstvu u periodu između 1945-1992. godine.

Biografija

Rođen je 6. septembra 1928. godine u uglednoj srpskoj porodici u Vilusima kod Nikšića. Njegov otac Krsto je bio obrazovni radnik, a njegov đed Todor je bio barjaktar (onaj koji nosi zastavu) u srpskoj vojsci Crne Gore, a kasnije i narodni poslanik. Kao dječak od samo 13 godina, Milan Bulajić odlazi u partizane 1941. godine (prvoborac, nosilac partizanske spomenice), a do kraja Drugog svjetskog rata stiče čin kapetana.

Diplomirao je 1951. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na tadašnjoj Novinarsko-diplomatskoj školi 1952. godine, kao najbolji student. Odbranom svoje doktorske teze „Pravo na samoopredjeljenje“, 1953. godine stiče zvanje doktora „Međunarodnog prava i diplomatske istorije“. Najznačajniji segment njegovog interesovanja bio je istraživanje genocida sa aspekta međunarodnog prava.

U periodu između 1949-1987. godine, punih 38 godina proveo je radeći u Ministarstvu inostranih poslova Jugoslavije. Između ostalog, radio je kao glavni sekretar pri predstavništvu Jugoslavije u Vašingtonu, Sjedinjene Američke Države, i kao izaslanik Ministarstva inostranih poslova Jugoslavije pri predstavništvu Jugoslavije u Džakarti, Indonezija. Penzionisan je 1987. godine kao glavni pravni savjetnik za međunarodne odnose u Ministarstvu inostranih poslova Jugoslavije. Bio je nosilac mnogobrojnih domaćih i međunarodnih priznanja.

Preminuo je u 81. godini života na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu u nedelju 29. novembra 2009. godine. Sahranjen je u svom rodnom mjestu Vilusi kod Nikšića u subotu 5. decembra 2009. godine.

deklaracija

Istraživanje genocida

Dr Milan Bulajić je čitav svoj radni i životni vijek posvetio istraživanju i proučavanju fenomena genocida sa domaćeg i međunarodnog aspekta, prvenstveno ustaškog genocida počinjenog nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH. Njegov rad je težio istoriografskom bilježenju istine o dešavanjima u Drugom svjetskom ratu na području NDH, sa ciljem čuvanja od zaborava da se zlo takvih razmjera više nikad ne ponovi i ne zaboravi, te u cilju javnog objavljivanja i privođenja ustaških ratnih zločinaca pred lice pravde. Pojavio se u javnosti kada su malobrojne preživjele žrtve ustaškog genocida u NDH bile još žive, te je sa tog gledišta njegovo decenijsko istraživanje genocida svojevrsno i neizmjerno važno za istoriju. Iza sebe je ostavio veliki arhiv građe o genocidu u NDH sakupljene tokom više od pola vijeka rada.

Suđenja ratnim zločincima

Kao diplomatski predstavnik i zastupnik Jugoslavije i njenih institucija, te kao stručnjak za genocid, učestvovao je na suđenjima hrvatskim i njemačkim nacističkim ratnim zločincima iz vremena Drugog svjetskog rata:

 • Dr Milan Bulajić je bio predstavnik Jugoslavije u svojstvu posmatrača pred sudom u Los Anđelesu, Južna Kalifornija, 1958. godine, u procesu koji je pokrenula Jugoslavija za izručenje bivšeg nacističko-ustaškog ministra unutrašnjih poslova NDH, ustaškog ratnog zločinca Andrije Artukovića [1].
 • Kao (lat. Amicus curiae – „prijatelj suda“ – nezavisna strana koja pomaže svojim stručnim znanjem u procesu) učestvovao je na suđenju nacističkom ratnom zločincu Adolfu Ajhmanu 1961. godine u Jerusalimu [1].
 • U svojstvu posmatrača ispred Jugoslavije, i kao stručni svjedok je učestvovao na suđenju ustaškim teroristima za napad na Jugoslovensku vojnu misiju u Zapadnom Berlinu, Zapadna Njemačka 1970. godine [1].
 • U svojstvu posmatrača ispred Jugoslavije, i kao stručni svjedok je učestvovao na suđenju ustaškim teroristima za ubistvo Vladimira Rolovića ambasadora Jugoslavije u Stokholmu 1971. godine [1].
 • Kao posmatrač SANU učestvovao je na suđenju ustaškom ratnom zločincu Andriji Artukoviću, u Zagrebu 1986. godine.
  Bio je pokretač optužbe, zahtjeva za ekstradiciju, i suđenja ustaškom komandantu koncentracionog logora smrti Jasenovac, ustaškom ratnom zločincu Dinku Šakiću, čijem je suđenju prisustvovao u Zagrebu 1999. godine.

Objavljenja djela
Dr Milan Bulajić je napisao veliki broj autorskih djela i radova od kojih su njih 67 javno objavljena. Njegova objavljena djela govore najviše o genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH tokom Drugog svjetskog rata, ali i o stradanjima u novijem periodu razbijanja Jugoslavije.

Kapitalno djelo dr Milana Bulajića
Kapitalno djelo dr Milana Bulajića

Izdanja na srpskom jeziku

 • Pravo na samoopredjeljenje u društvu naroda i Ujedinjenim nacijama (1917—1962) / Milan Bulajić, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Jugoslavija, (1963)
 • Međunarodno pravo ekonomskog razvoja: pravni aspekti novog međunarodnog ekonomskog poretka / Milan Bulajić, Beograd, Jugoslavija, (1980)
 • Ustaški zločini genocida i suđenje Andriji Artukoviću 1986. godine / Milan Bulajić, Rad: Biblioteka Svedočanstva, Jugoslavija, (1988)
 • Jugoslavija i Republika Koreja / Milan Bulajić, Jugoslavija, (1989)
 • Misija Vatikana u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj: „politika Stepinac“ razbijanja jugoslovenske države i pokatoličavanja pravoslavnih Srba po cijenu genocida, stvaranje Civitas Dei – Antemurale Christiantatis I-II / Milan Bulajić, Politika, Beograd, Jugoslavija, (1992)
 • Ratni zločini i zločini genocida 1991-1992: naučno savetovanje Odbora SANU za sakupljanje građe o genocidu protiv srpskog naroda i drugih naroda Jugoslavije u XX veku i Državne komisije za ratne zločine i zločine genocida, održano od 6. do 8. avgusta 1992. godine u Beogradu (primljeno na I skupu Odeljenja istorijskih nauka, odražanom 21. januara 1993. godine, na osnovu referata akademika Radovana Samardžića i dr Milana Bulajića) / Priredio: Milan Bulajić, Urednik: Radovan Samardžić, SANU, Odjeljenje istorijskih nauka, Izdavač: Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd, Jugoslavija, (1993)
 • Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, Okrugli sto na temu „Međunarodni sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji“, održan na inicijativu Državne komisije za ratne zločine i zločine genocida i Udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije – Katedra za krivične nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 13. april (1993), na Pravnom fakultetu u Beogradu / Urednik: Milan Bulajić, Muzej žrtava genocida, Beograd, Jugoslavija, (1993)
 • Sistem neistina o zločinima genocida 1991-1993. godine: naučni skup Odbora SANU za sakupljanje građe o genocidu protiv srpskog naroda i drugih naroda Jugoslavije u XX veku, Državne komisije za ratne zločine i zločine genocida i Instituta za savremenu istoriju, održan od 22. do 23. aprila 1993. godine / Priredio: Milan Bulajić, Urednik: Radovan Samardžić, Beograd: SANU; Srpska književna zadruga, 1994. – 382 str. – Naučni skupovi / Srpska akademija nauka i umetnosti; knj. 71, Odeljenje istorijskih nauka; knj. 23, (1994)
 • Sistem neistina o zločinima genocida 1991-1993. godine: naučni skup Odbora SANU za sakupljanje građe o genocidu protiv srpskog naroda i drugih naroda Jugoslavije u XX veku, Državne komisije za ratne zločine i zločine genocida i Instituta za savremenu istoriju, održan od 22. do 23. aprila 1993. godine (primljeno na V skupu Odeljenja istorijskih nauka, održan 29. septembra 1993. godine, na osnovu referata akademika Radovana Samadžića i dr Milana Bulajića) priredio Milan Bulajić, Radovan Samardžić, SANU; Srpska književna zadruga, Beograd, Jugoslavija (1994)
 • Razbijanje jugoslovenske države 1991-1992 – zločin protiv mira: Odgovornost Vatikana i Njemačke / Milan Bulajić, Srpska književna zadruga: Posebna izdanja, Jugoslavija, (1994)
 • Nezavisna Država Hrvatska, Jasenovac, Sistem ustaških logora smrti, Tuđmanov jasenovački mit / Milan Bulajić, Stručna knjiga, Beograd, Jugoslavija, (1994)
 • Zbornik Državne komisije za ratne zločine i zločine genocida od 20. marta 1992. do 23. jula 1993. I / Milan Bulajić, Jugoslovenska državna komisija za ratne zločine i zločine genocida, Muzej žrtava genocida, Beograd, Jugoslavija, (1995)
 • Zbornik Državne komisije za ratne zločine i zločine genocida od 20. marta 1992. do 23. jula 1993. II / Milan Bulajić, Jugoslovenska državna komisija za ratne zločine i zločine genocida, Muzej žrtava genocida, Beograd, Jugoslavija, (1995)
 • Genocid nad Srbima u II svetskom ratu, (Međunarodni naučni skup Odbora Srpske akademije nauka i umetnosti za sakupljanje građe o genocidu protiv srpskog naroda i drugih naroda Jugoslavije u XX veku, održan od 23. do 25. oktobra 1991. godine.) / Priredio: Milan Bulajić, urednik: Radovan Samardžić, Muzej žrtava genocida i Srpska književna zadruga, Beograd, Jugoslavija, (1995)
 • Jasenovac, Ustaški logor smrti, Srpski mit?, Hrvatski ustaški logori genocida nad Srbima, Jevrejima i Ciganima / Milan Bulajić, Muzej žrtava genocida i Stručna knjiga, Beograd, Jugoslavija, (1999)
 • Minimiziranje žrtava ustaškog genocida u logorima Jasenovca / Milan Bulajić, Beograd, Jugoslavija, (1999)
 • Jasenovac na sudu, Suđenje Dinku Šakiću, (Jasenovac – sistem ustaških logora genocida, „Balkanski Aušvic“) / Milan Bulajić, Muzej žrtava genocida, Stručna knjiga, Beograd, Jugoslavija, (2001)
 • Deset godina Muzeja žrtava genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima (Beogad, 1992-2002) / Milan Bulajić, Fond za istraživanje genocida: Stručna knjiga, Beograd, Državna Zajednica Srbija i Crna Gora, (2003)
 • Jasenovac: uloga Vatikana u nacističkoj Hrvatskoj / Milan Bulajić, Fond za istraživanje genocida: Pešić i sinovi, Beograd, Republika Srbija, (2007)

Izdanja na engleskom jeziku

 • Legal aspects of the new international economic order / by Milan Bulajic, Publisher: Washington: World Peace Through Law Center, (Sao Paulo Conference on the Law of the World, August 16-21, 1981. Work paper), (1981)
 • The establishment of the new international economic order and the world peace through law (Berlin Conference of the Law of the World 1985 (Berlin, West Germany)) / by Milan Bulajić, Publisher: World Peace Through Law Center, Washington, D.C. USA, (1985)
  The Charter of Economic Rights and Duties of States: ten years of implementation: the proceedings of the first Yugoslav International Seminar on Legal Aspects of the New International Economic Order, Beograd, April 11-13, 1985 / by Milan Bulajić; Dimitrije Pindić; Momirka Marinković; Institute of International Politics and Economics, Publisher: Institute of International Politics and Economy (IIPE): Macroproject the New International Economic Order (MNIEO), (Yugoslavia), (1986)
 • Principles of international development law: progressive development of the principles of international law relating to the new international economic order / by Milan Bulajic, Publisher: Dordrecht; Boston: M. Nijhoff; Belgrade, Yugoslavia: Exportpress; Hingham, MA, USA: Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers, (1986)
 • Ustashi Crimes Of Genocide (4 volumes) / by Milan Bulajic, (1989)
 • Trial of Andrija Artukovic / by Milan Bulajic, (1989)
 • Yugoslavia and the Republic of Korea / by Milan Bulajić, Publisher: Review of international affairs (1989)
 • Genocide of the Serbs, Jews and Gipsies in the Ustashi Independent State of Croatia / by Milan Bulajić, (1991)
 • Ustasha Crimes of Genocide, Tudjman’s „Jasenovac Myth“ / by Milan Bulajic, Publisher: The Ministry of Information of The Republic of Serbia (Yugoslavia), (1992)
 • Mission of Vatican in the Independent State of Croatia / by Milan Bulajic, (1992)
 • Never again: Ustashi genocide in the Independent State of Croatia (NDH) from 1941-1945 / by Milan Bulajic, Publisher: The Ministry of Information of The Republic of Serbia (Yugoslavia), (1992),
 • The Role of the Vatican in the Break-up of the Yugoslav State, The mission of the Vatican in the Independent State of Croatia (Ustashi Crimes of Genocide) (Documents, facts) / by Milan Bulajic, Publisher: The Ministry of Information of The Republic of Serbia (Yugoslavia), (1993)
 • Principles of International Development Law: Progressive Development of the Principles of International Law Relating to the New International Economic Order / by Milan Bulajic, Publisher: Springer, Dordrecht: Martinus Nijhoff (1993)
 • Break-up of the Yugoslav State 1991/1992 – A Crime Against Peace / by Milan Bulajic, (1994)
 • Tudjman’s „Jasenovac myth“: Genocide against Serbs, Jews and Gypsies / by Milan Bulajic, Publisher: Strucna knjiga, (Yugoslavia), (1994)
 • Never again: Ustashi genocide in independent state of Croatia (NDH) from 1941-1945 / Author: Milan Bulajić; Antun Miletić; Dragoje Lukić; Nebojša Jerković, Publisher: The Ministry of Information of The Republic of Serbia (Yugoslavia), (1995)
 • Alternative Yugoslavia tribunal / by Milan Bulajić, Publisher: Stručna knjiga, Belgrade (Yugoslavia), (1995)
 • The Role of Vatican in the Break-up of the Yugoslav State, Jasenovac: What Happened? / by Milan Bulajic, Publisher: Carnegie Endowment for International Peace, Washington, DC, USA, (1996)
 • The Independent State of Croatia, Jasenovac, The system of Ustasha death Camps, Tudjman’s „Jasenovac myth“ (Tudjman’s „Jasenovac Myth“: genocide against Serbs, Jews and Gypsies, and UNESCO World Heritage) / by Milan Bulajic, Publisher: Stručna knjiga, Belgrade (Yugoslavia), (1996)
 • Shakich Trial – Belated Yugoslav (Croatian) Nurenberg / by Milan Bulajic, Publisher: Wisenthal Center, Museum of Tolerance, Los Angeles, (1997)
 • Jasenovac – Ustasha Death Camps – ‘Serbian Myth?’ / by Milan Bulajic, (1999)
 • Jasenovac on Trial – The Case of Dinko Shakich / by Milan Bulajic, (2001)
 • Jasenovac: system of Croatian Nazi-Ustasha genocide camps for Serbs, Jews and Gypcies: „Balkan Auschwitz“ / by Milan Bulajic, Publisher: Museum of Genocide Victims, Stručna knjiga, Belgrade (Yugoslavia), (2001)
 • Jasenovac / by Milan Bulajić, Publisher: Museum of Genocide Victims: Stručna knjiga, Belgrade (Yugoslavia), (2001)
 • Jasenovac, „Balkan Auschwitz“, System of Croatian Nazi-Ustasha Genocide Camps for Serbs, Jews and Gypsies / by Milan Bulajić, Publisher: Museum of
 • Genocide Victims, Stručna knjiga, Belgrade (Yugoslavia), (2001)
 • Jasenovac – The Jewish Serbian Holocaust (The Role of the Vatican) in Nazi Ustasha Croatia (1941-1945) / by Milan Bulajić, Publisher: Fund for Genocide Research, Stručna knjiga, Belgrade (Yugoslavia), (2002)

Vidi još

Međunarodna komisija za utvrđivanje istine o Jasenovcu

Muzej žrtava genocida

Dr. Milan Bulajic—26 Sept. 1928 – 28 Nov. 2009 (biography follows)

Institut za proučavanje Jasenovca – Jasenovac Reasearch Institute (engleski)

Vezane vijesti

Dr Milan Bulajić – Karlina zamka genocida
Dr Milan Bulajić: Istina će nas osloboditi

Rimski papa i rat protiv Srba

U.S. NAZI HUNTERS TARGET OF INQUIRY

Istina je u jamama

Milan Bulajić je imao i drugu stranu
Radio Televizija Republike Srpske: Vijest o smrti Milana Bulajića 4.12.2009.
RTRS: Preminuo akademik Milan Bulajić 29. nov. 2009.
Izvor: Wikipedia

Podijelite vijest:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: