fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž

Podijelite vijest:

O zločinima nad Srbima iz sela Strmen, Crkveni Bok i Ivanjski Bok na Baniji

Do danas, decenijama nakon Drugog svjetskog rata, nije definitivno utvrđen spisak imena svih žrtava ustaškog genocida na području opštine Crkveni Bok.

Opština Crkveni Bok se sastoji od sela Strmen, Crkveni Bok i Ivanjski Bok.

Ova sela se nalaze na desnoj obali rijeke Save, 40 km daleko od Siska, 50 km uzvodno prema Jasenovcu. Stanovništvo je 100% srpsko-pravoslavno.

Prema popisu stanovništva iz 1931. godine, u ova tri sela bilo je ukupno 2725 stanovnika. U selu su bile crkve Sv. Preobraženja Gospodnjeg, sagrađena 1880 i crkva Sv. Ane, završena 1930 godine.

Nekoliko dana nakon formiranja Nezavisne Države Hrvatske, ustaše preuzimaju vlast u opštini Crkveni Bok, hapse viđenije Srbe, tuku ih, maltretiraju i puštaju nakon tri dana.

Dana 22. oktobra 1941. godine, pravoslavne crkve preuređuju u katoličke i počinju pripreme za prelaz stanovništva na katoličku vjeru.

Iz svake kuće je morala bar jedna osoba ići na prekrštavanje. Postoji svjedočanstvo Augustina Kralja, katoličkog misionara, da je one koji nisu pristali na prekrštavanje tužio kotarskoj oblasti koja je onda na njih vršila dodatni pritisak. Ovaj misionar je posebno pazio da Srbi ne slave pravoslavne praznike.

Mještani ova tri sela su bili na miru sve do 13. oktobra 1942. godine, kada su ih ustaške vlasti pokupile i otjerale u Jasenovac.

Akciju su isplanirale i sprovele ustaše logora Jasenovac, na čelu sa zloglasnim  Ljubom  Milošem.

Rano ujutro, 13. oktobra 1942, ustaše su prešle Savu  u Ivanjskom Boku i opkolile veći dio sela. Jedan broj ustaša je skupljao narod a drugi su pljačkali, izgonili stoku i plenili hranu.

Njih, oko 1500 pohapšenih, krenulo je put Jasenovca. Neki su uspjeli pobjeći ali većina je zarobljena, tučena i zlostavljana na putu ka logoru.

Nakon nekoliko dana boravka u logoru Jasenovac, u užasnim uslovima pod vedrim nebom i bez hrane, odvojene su žene sa djecom od muškaraca i poslani u Sisački logor a potom žene u Staru Gradišku.

Prema svjedočanstvu njemačkog generala Gleza fon Horstenaua, ovom  prilikom ubijeno je oko 100 ljudi, od kojih su neki poput Boška Raka i četrnaestogodišnje djevojčice Jele Rakić, zvjerski izmasakrirani. Jedno je dijete zaklano u kolijevci  a jedna beba ispečena u rerni (dijete oca Đure Radovanovića i majke Ljubice).

Dvadeset drugog oktobra 1942, na intervenciju njemačkog generala, koji je sa svojim vojnicima lično otišao u logor, narod je pušten kući što je bilo za one prilike neočekivano. Pri izlasku iz logora, nije im dozvoljeno da uzmu zlato, novac i druge dragocjenosti koje su im oduzete prilikom ulaska.

Vrativši se kućama, rodbina je tražila svoju djecu u Sisačkom logoru.

Trovanje kojem su sva djeca bila izložena, preživjela su samo ona starijeg uzrasta dok su sva mlađa djeca nastradala:

1. Rak (Boško) Milica rođ. 41-42.
2. Sekulić (Veljko) Nikola rođ. 41-42.
3. Cikota (Božo) Stojan rođ. 42-42.
4. Turajlić (Stojan) Ljubiša rođ. 42-42.
5. Turajlić (Stojan) Milica rođ. 40-42
6. Kovačević (NN) Ljubica rođ. 40-42.
7. Beč (NN) Milica rođ. 41-42.
8. Radovanović (Milan) Ana rođ. 42-42.
9. Todorović (Rade) Milica rođ. 42-42.
10. Vukmir (Stevo) Marica rođ. 42-42.
11. Vladušić (Dušan) Pero rođ. 40-42.

Cijela 1943. godina, praćena je stalnim upadima ustaša u sela. Koga bi uhvatili, deportovali bi u logor Jasenovac ili ga mučili pa ubili.

U jesen 1944. godine (7 – 8 oktobra), počinje prava golgota za žitelje ova tri sela.  Ustaše iz Jasenovca prelaze Savu, opkoljavaju veći dio sela i hapse velik broj ljudi. Akcija je započela u Ivanjskom Boku, sa namjerom “da ni  mačka ne ostane”. Narod je izbezumljeno bježao, ali je velik broj pohapšen i odveden u logor Jasenovac, odakle se niko nije vratio i o njima se kasnije ništa nije znalo.

Prevezli su ih skelom preko Save a onda pješkee u logor. Postoje brojna svjedočanstva o monstruoznim postupcima ustaša, kao što je ono o stradanju Ane Vile, majke četvoro djece koja je tada bila u drugom stanju.

Sa njom su bila djeca Vila (Dušan) Bogdan rođ. 1943, Vila (Dušan) Danica rođ. 1942, Vila (Dušan) Jela rođ. 1939 i Vila (Dušan) Milan rođ. 1938.

Dakle sve djeca starosti od 1 do 6 godina.

Kada je puna skela naroda došla do pola Save, ustaše su naredile majci Ani da baci svoju djecu u rijeku. Žena se žestoko opirala naređenju, a onda su usljedili ustaški udarci. Nesretna majka je pošla da uhvati svoje prvo dijete, ćerkicu koja je počela zapomagati i moliti. Majka ju je pustila i uzela sina. Kada je i on zavapio da ga ne baca, nesrećna žena je sama skočila u Savu, a za njom su ustaše pobacali i njenu djecu, pa su svi našli smrt u rijeci.

Sve je to, skriven na obali, posmatrao i slušao Marko Vila.

Također postoji i svedočanstvo o zločinačkom postupku prema šesnaestogodišnjoj djevojčici Karan (Mile) Ljubi, koja je silovana, mučena i na kraju nabodena na kolac.

Sela su opljačkana i spaljena do temelja.

Mještani koji su uspjeli pobjeći, spas su našli na oslobođenoj teritoriji Banije.

Ukupno je stradalo 142 djece.

Najviše je ubijeno djece rođene 1934. godine, zatim one rođene 1937. i djece rođene 1942. godine.

U Strmenu je stradalo ukupno 357 ljudi, Crkvenom Boku 314 i Ivanjskom Boku 100 ljudi.

Od strane Jasenovačkih ustaša, u periodu od 1942 – 1944 godine, u ova tri sela ukupno je ubijen 771 mještanin.

Spisak žrtava nije potpun te je stoga otvoren za ispravke i dopunu.

Literatura korištena za ovaj rad:

Dragan Lukić-Bili su samo djeca

Muzej žrtava genocida

Autobiografija Gleza Fon Horstenaua

Viktor Novak  Magnum Krimen

Naučni rad Ane Požar

Lična svjedočanstva mještana

Autor priloga: Dr Maja Kljaić -Vejnović

SPISAK  ŽRTAVA USTAŠKOG  TERORA  ZA SELO STRMEN

1.       Arbutina (Dušan) Inđa rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac

2.       Arbutina (Gligo) Ljuba rođ. 1878. Ubijena 1944. Jasenovac

3.       Arbutina (Ilija) Petra rođ. 1884. Ubijena 1942. Teror, mučena

i zaklana u kući

4.       Arbutina (Ilije) Obrad rođ. 1899. Ubijen 1944. Jasenovac

5.       Arbutina (Janko) Stojan rođ. 1892. Ubijen 1943. Jasenovac

6.       Arbutina  ( Luka) Mile rođ. 1879. Ubijen  1944. Teror

7.       Arbutina (Marko) Rade rođ. 1888. Ubijen 1944. Jasenovac

8.       Arbutina (Mićo) Jovan rođ. 1884. Ubijen 1944. Jasenovac

9.        Arbutina (NN) Anica rođ. 1875. Ubijena 1943 . Jasenovac

10.      Arbutina (Stojan) Janja rođ1888. ubijena 1944. Jasenovac

11.       Arbutina (Vaso) Đuro rođ. 1887. Ubijen  1944. Jasenovac

12.       Arbutina (NN) Miloš ubijen 1944. Jasenovac

13.       Arbutina  Dušan

14.       Arbutina Jela ubijena 1944. Jasenovac

15.       Arbutina Milja ubijena 1944. Jasenovac

16.       Arbutina  (Dušan) Đur-Đuka ubijen 1944. Jasenovac

17.       Arbutina (NN) Stojica rođ. 1927. Ubijena 1944. Jasenovac

18.       Bijelac (Ilija) Sofija rođ. 1873. Ubijena 1942 . Teror

19.       Bijelac (Milan) Ilija rođ. 1936. Ubijen 1944. Jasenovac

20.      Bijelac (Milan) Savo rođ. 1939. Ubijen 1944. Jasenovac

21.       Bijelac (NN) Jela, ubijena 1944. Jasenovac

22.      Bijelac (Stevan) Mihajlo rođ. 1883. Ubijen 1945. Jasenovac

23.      Bijelac (Stevan) Petar rođ. 1883. Ubijen 1944. Jasenovac

24.      Bijelac (Miško) rođ. 1886. Ubijena od ustaša 1944.  Drljače

25.       Bijelac (NN) Kata  ubijena 1944. Jasenovac

26.      Cikota (Jefte) Kata  rođ. 1865. Ubijena 1942. Teror-Strmen

27.       Cikota  (Teodor) Milja rođ. 1886. ubijena 1944. Teror-Sunja

28.      Cikota Petar, ubijen 1944. Jasenovac

29.      Čudić (Mile) Stojan rođ. 1908. Ubijen 1943. Jasenovac

30.      Čudić Rade, ubijen  1944. Jasenovac

31.       Danilović (Nikola) Adam rođ. 1880. Ubijen 1944. Teror- Strmen

32.      Danilović (Gligo) Ljuba rođ. 1881. Ubijena 1944. Jasenovac

33.      Danilović (Mile) Jovan rođ. 1886. Ubijen 1944. Jasenovac

34.      Danilović (Petar) Milja rođ. 1891. Ubijena 1944 Teror – Borovići

35.       Danilović (Stevan) Milja rođ 1907. Ubijena 1944. Jasenovac

36.      Danilović (NN) Ranko, ubijen 1944. Jasenovac

37.       Danilović (NN) Stoja, ubijena 1944. Jasenovac

38.      Danilović  (NN) Jovo, ubijen  1944. Jasenovac

39.      Danilović  (Ćiro) Stojan rođ. 1875. Umro 1945. u logoru Jasenovac

40.      Dokman (Petar) Jovan rođ. 1909. Ubijen 1943.

41.       Dokman (Bože) Nikola  rođ. 1935 ubijen 1944. Jasenovac

42.      Dokman (Jovan) Janko rođ. 1888. Ubijen 1944.Teror-zaklan

43.      Dokman (Ljuban) Nikola rođ. 1908. Ubijen 1944. Jasenovac

44.      Dokman (Mićo) Milja rođ. 1904. Ubijena 1944. Jasenovac

45.       Dokman (NN) Stevan ubijen 1944. Jasenovac

46.      Dokman (NN) Stana  rođ. 1892. Ubijena 1944. Jasenovac

47.       Dokman (Luka) Ruža rođ. 1857. Ubijena 1944. Teror-Strmen

48.      Dokman (Nikole) Milica rođ. 1918. Ubijena 1944. Jasenovac

49.      Dokman (Nikole) Đuro rođ. 1934. Ubijen 1944. Jasenovac

50.      Dokman (Petar) Mićo rođ. 1902 ubijen 1942. Jasenovac

51.       Dokman (NN) Jela  ubijena 1944. Jasenovac

52.       Dokman (Božo) Sava rođ. 1910. Ubijena 1944. Jasenovac

53.       Dokman (Bože) Kata rođ. 1897. Ubijena 1942. Jasenovac

54.       Dragosavljević (Mile) Stoja rođ. 1911. Ubijena 1944.  Jasenovac

55.       Dragosavljević (NN)  Damjan  ubijen  1944. Jasenovac

56.       Drakulić (Petar) Joka rođ. 1878. Ubijena 1944. Jasenovac

57.       Drakulić (Gajo) Sofija rođ. 1885. Ubijena 1944. Jasenovac

58.      Drakulić (Jovo) Janko rođ. 1889. Ubijen 1944. Jasenovac

59.       Drakulić (NN) Petra rođ. 1890. Ubijena 1944. Jasenovac

60.      Drakulić (Janka) Mara rođ. 1906. Ubijena 1945. Dabrna

61.       Drakulić (Ilija ) Milja rođ. 1894. Ubijena  1944. Jasenovac

62.      Drakulić (NN) Mara rođ. 1934. Ubijena  1944. Jasenovac

63.      Drakulić (Stevo) rođ. 1934. Ubijen 1944. Jasenovac

64.      Drakulić (NN) Ilija rođ. 1944. Ubijen  1944. Jasenovac

65.       Drakulić (Jovana) Milan rođ. 1883. Ubijen 1944.  Jasenovac

66.      Drakulić (Petar) Nikola  rođ. 1892. Ubijen od ustaša 1941. Kutina

67.       Drakulić (Petar) Teodor rođ. 1912. Ubijen od ustaša 1941. Kutina

68.      Drakulić (Rade) Inđa  rođ. 1889. Ubijen 1943. Jasenovac

69.      Đuričić (NN) Mara rođ. 1875. Ubijena 1942. Teror-zaklana

kod kuće-Strmen

70.      Đuričić (NN) Mara rođ. 1932. Ubijena  1944. Jasenovac

71.       Đuričić (NN) Ruža rođ. 1900. Ubijena 1942. Teror – Strmen

72.       Đuričić (NN) Simeun rođ. 1870. Ubijen  1942. teror – Strmen

73.       Đuričić (Pavla) Ana rođ. 1924. Ubijena 1942. sa djetetom teror – Strmen

74.       Đuričić (Stojana) Stojan rođ. 1889. ubijen 1942. Teror – Strmen

75.       Đuričić (NN) Dragica ubijena 1944.  Jasenovac

76.       Đuričić (Ilije) Đuja rođ. 1873. Ubijena 1944. Jasenovac

77.       Đuričić (Ilije) Ana rođ. 1933. Ubijena 1944. Jasenovac

78.      Đuričić (Ilije) Marica rođ. 1931. Ubijena 1944. Jasenovac

79.       Đuričić (Tanasije) Đuro rođ. 1883. Ubijen 1944. Jasenovac

80.      Đuričić (Jovana) Ružica rođ. 1881 ubijena 1944. Teror – Strmen

81.       Đuričić (Tanasije) Simo rođ. 1873. Ubijen 1944. Jasenovac

82.      Đuričić (Mile) Ruža rođ. 1902. Ubijena 1944. Jasenovac

83.      Đuričić (Ilije) Ana rođ. 1926. Ubijena 1944. Jasenovac

84.      Đuričić (Milan) Nikola rođ. 1940. Ubijen  1944. Jasenovac

85.      Đuričić (Petra) Draga rođ. 1888. Ubijena 1944. Jasenovac

86.      Đuričić (Gligo) Milica rođ. 1894 ubijena 1944. Jasenovac

87.      Đuričić (Milan) Stojica  rođ. 1930. Ubijena  1944. Jasenovac

88.      Đuričić (Nikola) Jela rođ. 1929. Ubijena 1944. Jasenovac

89.      Đuričić (Ilije) Jela  rođ. 1903. Ubijena 1945. Jasenovac

90.      Đuričić (Nikole) Jela rođ. 1884. Ubijena 1945. Jasenovac

91.       Đuričić (Jovo ) Mara rođ. 1920. Ubijena 1944. Jasenovac

92.      Garić ( Ljuban) Ljubica rođ. 1920 umrla u logoru 1942. Jasenovac

93.      Garić (NN ) Đuro ubijen 1944. Jasenovac

94.      Garić (NN) Jela ubijena 1944. Jasenovac

95.       Garić (NN) Mara ubijena 1944. Jasenovac

96.      Garić (Ljubana) Ljuba rođ. 1921. Ubijena 1944. Jasenovac

97.       Garić (NN) Stojan  rođ. 1938. Ubijen 1944. Jasenovac

98.      Garić (Mićo) Ilija rođ. 1856. Ubijen 1942. Teror – Strmen

99.      Garić (Stojan ) Bogdan rođ. 1924. Ubijen 1944. Jasenovac

100.    Garić (Stojan) Ljuba rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac

101.     Garić Milja ubijena 1944. Jasenovac

102.    Garić Petra ubijena 1944. Jasenovac

103.    Garić (Matija) Đorđe rođ.  1938. Ubijen 1944. Jasenovac

104.    Garić (Matija) Milica rođ. 1935. Ubijena  1944.  Jasenovac

105.     Jelisavac (Stojana) Nikola rođ. 1907. Ubijen 1944.

Teror – zaklan u Kozarcu

106.    Jelisavac (NN) Stoja  rođ. 1932. Ubijena  1944. Jasenovac

107.     Jelisavac (Ilije) Petar  rođ. 1898. Ubijen 1944. Jasenovac

108.    Jelisavac (Ilije) Stojan rođ. 1931. Ubijen 1944.  Jasenovac

109.    Jelisavac (Stojana ) Ljuban rođ. 1916. Ubijen 1944. Jasenovac

110.     Kačar (Ilija) Mladen  rođ. 1903. Ubijen  1944.Teror – Strmen

111.      Kačar (Antonija) Ilija rođ. 1882. Ubijen 1944. Jasenovac

112.     Kačar (Stojana) Nikola rođ. 1892. Ubijen 1942. Teror – Strmen

113.     Kačar (Rade)  Kosa  rođ.  1890.  Ubijena  1944.  Jasenovac

114.     Kačar (Janka )  Zorka  rođ. 1908.  Ubijena  1942. Jasenovac

115.     Kačar (Steve)  Ana  rođ.  1915. Ubijena 1944.  Jasenovac

116.     Kačar  (Stojana) Janja  rođ. 1875. Ubijena  1945.  Jasenovac

117.     Kačar (Nikola)  Stevo rođ. 1889. Ubijen 1944.  Jasenovac

118.     Kačar (Gaje)  Ana rođ. 1889 ubijena 1944. Jasenovac

119.     Kačar  Inđa  rođ. 1877.  Ubijena  1944.  Jasenovac

120.    Kačar (Nikole)  Mile  rođ. 1877.  Ubijen  1944. Jasenovac

121.     Kačar (NN)  Rujka  rođ. 1912. Ubijena 1944. Teror-zaklana u Bobovcu

122.     Kačar (Dušana)  Savo rođ. 1934. Ubijen  1944. Teror-zaklan u Bobovcu

123.     Kačar (Dušana)  Nikola  rođ. 1936. Ubijen 1944. Teror-zaklan u Bobovcu

124.     Kačar  (NN)  Soka  rođ. 1908. Ubijena 1944.  Jasenovac

125.     Kačar (Jove)   Joka   rođ. 1884. Ubijena  1944. teror- Strmen

126.     Kačar (Uroša) Uroš  rođ. 1929. Ubijen 1944.  Jasenovac

127.     Kačar (Ilije)  Ljuba  rođ. 1924. Ubijena 1944.  Jasenovac

128.    Kačar  (Uroš) Milan rođ. 1943. Ubijen  1944.  Teror- Strmen

129.     Kačar (Stojan) Dušan rođ. 1906. Ubijen 1944.  Jasenovac

130.    Kačar(NN)   Ilija –Jećo ubijen 1944.  Jasenovac

131.     Kačar(NN)    Janko  rođ. 1905.  Ubijen 1944.  Jasenovac

132.     Kačar (Mile)  Sofija rođ. 1896. Ubijena 1944. Teror-Strmen

133.     Kačar (Mile)  Kata  rođ. 1895 ubijena 1944.  Jasenovac

134.     Kačar (Petra) Milan rođ.1894. ubijen  1944. Teror-zaklan u Bobovcu

135.     Kljaić  (Luka)  Ljubica-Seka  rođ. 1929. Ubijena  1944. Jasenovac

136.     Kljaić  (NN)  Ana  ubijena  1944.  Jasenovac

137.     Kljaić (NN)  Milica ubijena 1944.  Jasenovac

138.    Kljaić  (Dmitra)  Adam  rođ. 1905.  Ubijen 1944.  Jasenovac

139.     Kljaić  (NN)  Kata  ubijena  1944.  Jasenovac

140.    Kljaić  (Teše)  Mićo  rođ. 1884. Ubijen  1944.  Jasenovac

141.     Kljaić  (Teodor)  Stoja  rođ.  1870.  Ubijena 1944.  Jasenovac

142.     Knežević  (Stojan)  Ljuba  rođ. 1913. Ubijena  1944. Teror-Trebež

143.     Knežević (Stojan)  Milja rođ. 1901. Ubijena 1944. Teror-Strmen

144.     Kordić  (Stojan)  Janja  rođ.  1891. Ubijena  1942. Teror-Strmen

145.     Kordić  (Đuro)  Ruža  rođ. 1888.ubijena  1944.  Jasenovac

146.     Kordić  (Đuro)  Anika  rođ. 1910. Ubijena 1944.  Jasenovac

147.     Kovačević  (NN)  Ljubica  rođ. 1940.  Ubijena  1942.  Jasenovac

148.    Kovačević  (Petar)  Marica  rođ. 1879.  Ubijena  1944.  Jasenovac

149.     Kovačević  (Antonije)  Lazar  rođ.  1901.  Ubijen  1941-Laslovo

150.     Kovačević  (Janko)  Nikola  rođ.  1885  ubijena  1944.  Teror-Lonja

151.     Kukavica  (Tešo)  Mara  rođ.  1896.  Ubijena  1943.  Teror-Strmen

152.     Lađević  (Jovan)  Ana rođ.1894. ubijena  1944.  Jasenovac

153.     Lađević  (Dušan)  Ilija  rođ. 1906.  Ubijen 1944.  Teror-Strmen

154.     Lađević  (Simo)  Dušan  rođ.  1880. Ubijen  1944.  Jasenovac

155.     Lađević  (Gligo)  Mara  rođ. 1880.  Ubijena 1944.  Jasenovac

156.     Lađević  ( Drago) Draga  rođ.  1898.  Ubijena 1942.  Teror-Strmen

157.     Lađević (Stevan)  Jelica  rođ. 1863.  Ubijena 1942.  Jasenovac

158.     Lađević  (Jovan)  Stevo rođ.  1895.  Ubijen  1942.  Jasenovac

159.     Lađević (NN)  Dušan   ubijen  1944.  Jasenovac

160.    Lađević   (NN)  Ljuba  ubijena  1944.  Jasenovac

161.     Lađević  (Đuro)  Petar  rođ.  1860.  Ubijen  1942.  Jasenovac

162.     Lađević (NN)  Milja  rođ.  1878. Ubijena  1942.  Jasenovac

163.     Lađević  (NN)  Dragica  rođ. 1898.  Ubijena  1942. Teror-Strmen

164.     Lađević  (Jovana)  Stevan  rođ. 1895. Ubijen 1942.  Jasenovac

165.     Lađević  (Stevan)  Petra  rođ. 1882.  Ubijena   1944.  Jasenovac

166.     Lončarević  (Stojan)  Ana  rođ. 1902. Ubijena 1945.  Jasenovac

167.     Lončarević  (Jovana)  Teodor  rođ. 1882. Ubijen  1944. Teror-Strmen

168.    Lončarević (Mićo)  Ljuba rođ. 1883. Ubijena  1944.  Jasenovac

169.     Lončarević (NN)  Ljubica  rođ.1884. ubijena 1944.  Jasenovac

170.     Maljak  (Đuro)  Ljuban  rođ. 1920.  Ubijen  1944.  Jasenovac

171.     Maljak (NN)  Milja

172.     Maslovara (Mićo)  Julika  rođ. 1885. Ubijena  1944. Teror-Staza

173.     Maslovara (NN)  Bogdan  ubijen  1944. Jasenovac

174.     Maslovara  (Janko)  Ljuba  rođ. 1910  ubijena 1944.  Jasenovac

175.     Maslovara  (Bogdan)  Milica  rođ. 1939.  Ubijena 1944.  Jasenovac

176.     Maslovara  (Maksim)  Ana  rođ. 1885. Ubijena  1944. Jasenovac

177.     Maslovara  (Mladen)  Soka rođ. 1932. Ubijena  1944. Teror-Puska

178.     Maslovara  (Stojan)  Mile  rođ.  1892.  Ubijen  1945. Teror-Novo  Selo

179.     Maslovara (Mile)  Petra  rođ. 1875. Ubijena 1944.  Jasenovac

180.    Maslovara  (Mile)  Stoja  rođ. 1906.  Ubijena 1942.  Teror-Strmen

181.     Maslovara  (Arso)  Lazo  rođ.  1884. Ubijen  1944. Teror-Lonja

182.    Maslovara  Stoja

183.    Maslovara  (Rade)  Ljuban  rođ. 1910.  Ubijen  1944.  Jasenovac

184.    Maslovara  (Tešo)  Simo  rođ. 1884.  Ubijen  1944.  Teror-Staza

185.     Maslovara  (Petar)  Kata  rođ. 1888.  Ubijena  1944.  Jasenovac

186.    Maslovara  (Simo)  Stojan  rođ. 1903.  Ubijen  1944.  Jasenovac

187.     Maslovara  (NN)  Anđa  ubijena  1942.  Teror-Strmen

188.    Maslovara  (Jovan)  Đuro  rođ. 1903.  Ubijen 1942.  Jasenovac

189.    Maslovara  (Lazo)  Janja  rođ.  1915.  Ubijena  1944. Teror-Puska

190.    Maslovara  (Petar)  Ana  rođ.  1910.  Ubijena  1944.  Jasenovac

191.     Maslovara  (Stojan)  Soka  rođ. 1904.  Ubijena  1944.  Jasenovac

192.     Miljković  (NN)  Milja  rođ. 1873.  Ubijena  1943.

Teror-Strmen  zaklana  kod kuće

193.     Novaković (NN)  Matija  ubijen 1943.  Kratečko

194.     Novaković  (Stojana)  Kata  rođ. 1887. Ubijena  1944. Jasenovac

195.     Novaković  (Pantelija)  Teodor  rođ. 1863.  Ubijen  1944.  Jasenovac

196.     Novaković  (Stojan)  Jelena  rođ. 1914.  Ubijena  1943.   St.Gradiška

197.     Novaković  (Teodor)  Draga  rođ.  1910.  Ubijena 1943.  Jasenovac

198.    Novaković  (Luke)  Stojan  rođ. 1895.  Ubijen  1943. St.Gradiška

199.     Pantelić  (Nikole)  Stojan  rođ. 1880.ubijen  1944.  Jasenovac

200.    Pantelić  (Janko)  Ana  rođ. 1882.  Ubijena 1944.  Jasenovac

201.    Pantelić  (Jove)  Savka  rođ. 1909.  Ubijena  1944.  Jasenovac

202.    Pantelić  (Petra)  Đorđe  rođ.  1932.  Ubijen  1944.  Jasenovac

203.    Pantelić  (Stojana)  Jovo  rođ.  1911.  Ubijen  1942. St.Gradiška

204.    Pantelić  (NN)  Stojan  rođ. 1890. Ubijen  1944. Jasenovac

205.    Pantelić  (Mićo) Milja rođ.1896.ubijena 1944.  Jasenovac

206.    Pantelić  (Jovo)  Sava  rođ. 1909.  Ubijen  1944.  Jasenovac

207.    Pantelić  (Nikola) Petar  rođ. 1896.ubijen  1943. Teror-Papići

208.    Pantelić  (Nikole)  Stojan   rođ. 1880. Ubijen  1944.  Jasenovac

209.    Papić  (NN)  Milan  rođ. 1938.  Ubijen 1944.  Jasenovac

210.    Papić  (Tešo)  Stojan rođ. 1876. Ubijen  1944.  Jasenovac

211.     Papić  (Petar) Julika rođ. 1886. Ubijena 1944.  Jasenovac

212.     Papić  (NN)  Ana

213.     Papić  (NN)  Sofija  rođ.  1927. Ubijena 1944.  Jasenovac

214.     Požar  (Mićo) Ljuba  rođ. 1889.  Ubijena  1944.  Jasenovac

215.     Požar  (Nikola)  ilija  rođ.  1935.  Ubijen  1944. Jasenovac

216.     Pralica  (Kuzman)  Petar  rođ. 1900. Ubijen  1944  Matuhauzen

217.     Pralica  (NN)  Soka  ubijena  1944.  Matuhauzen

218.    Pralica (Stevo)  Kata –dijete   1944. Matuhauzen

219.     Pralica  (Jovo)  Draginja  rođ. 1878. Ubijena  1944.  Jasenovac

220.    Pralica  (Božo)  Ljuba  rođ.  1923.  Ubijena  1944. Teror-Bobovac

221.     Radovanović  (Damjan)  Milica  rođ. 1924. Ubijena  1942.  Jasenovac

222.    Radovanović  (Đuro)  Milan  rođ. 1942. Ubijen  1942   Jasenovac

223.    Radovanović  (Dušan)  Stojanka  rođ.  1930.  Ubijena  1942.  Jasenovac

224.    Radovanović  (Jovan)  Ljuban  rođ.  1909. Ubijen  1944.  Teror-Strmen

225.    Radovanović  Mićo

226.    Radovanović  Janja

227.    Radovanović  (Simo)  Milja  rođ. 1907.  Ubijena  1944.  Jasenovac

228.    Radovanović  (Ljuban)  Malenica  rođ.  1928.  Ubijen  1944.  Teror-Strmen

229.    Radovanović (Petar) Marica rođ.  1904.  Ubijena  1942.  Jasenovac

230.    Radovanović  (Ilija)  Stojica rođ.1931.  ubijena 1944.  Jasenovac

231.     Radovanović  Miloš

232.    Radovanović  (Petar)Sava rođ. 1903. Ubijena 1944. Jasenovac

233.    Radovanović  (NN)  Mišo

234.    Radovanović (NN) Vaso

235.    Radovanović (NN)  Mladen

236.    Radovanović  (Nikola)  Milica  rođ.1919.  ubijena  1943.  Jasenovac

237.    Radovanović   (NN)  Stojan  rođ. 1933.  Ubijen  1944.  Jasenovac

238.    Radovanović  (NN)  Stevo    rođ.  1936.  Ubijen  1944.  Jasenovac

239.    Radovanović  (Petar)  Mirko  rođ.  1888. Ubijen   1944.  Jasenovac

240.    Radovanović (NN)  Jela

241.     Radovanović  (Mile)  Malenica  rođ. 1892.  Ubijena  1944.  Jasenovac

242.    Radovanović  (Đure)  Ćiro  rođ. 1871.  Ubijen 1944. Jasenovac

243.    Radovanović (Đure)  Nikola  rođ. 1893.  Ubijen  1943. Teror-Strmen

244.    Radovanović  (Ilije)  Petar  rođ.  1913.  Ubijen  1944.  St.Gradiška

245.    Radovanović  (Jovan)  Milica  rođ. 1888.  Ubijena  1944.  Teror-Strmen

246.    Radovanović  (Jovo)  Inđa  rođ.  1887.  Ubijena  1944.  Jasenovac

247.    Radovanović  (Ljuban)  Milan  rođ.  1920.  Ubijen  1944. Teror-Strmen

248.    Radovanović  (Mile)  Ana  rođ.  1889.  Ubijena  1944.  Jasenovac

249.    Radovanović (Petar)  Mile  rođ. 1864. Ubijen 1943.  Teror-Strmen

250.    Radovanović  (Petar) Mirko  rođ. 1888. Ubijen  1944.  Jasenovac

251.     Radovanović  ( Stevan)  Matija  rođ.  1890.  Ubijen  1942.  Jasenovac

252.    Radovanović  (Stevan)  Stojan  rođ. 1881.  Ubijen  1944.  Teror-Strmen

253.    Radovanović  (Teodor)  Kata  rođ.  1881.  Ubijena  1944.

Teror-zaklana u crkvi

254.    Radovanović  (NN)  Mile  rođ. 1885.  Ubijen  1944. Teror-Strmen

255.     Rak (Jovan)  Stojan  rođ. 1876.  Ubijen  1944. Teror-Strmen-zaklan  na njivi

256.    Rak  (Stojan)  Boško  rođ. 1908.  Ubijen  1942. Teror-zverski mučen i zaklan

257.     Rak  (Boško ) Milica  rođ. 1941.  Ubijena  1942. Jasenovac-Sisački logor

258.    Rak (Đuro)  Soka  rođ. 1914.  Ubijena  1942. Teror-Strmen  zaklana na njivi

259.    Rak (Petar) Đuro  rođ. 1887. Ubijen  1945. Zatvor-Sunja

260.    Rak (NN)  Mirko  ubijen  1944. Jasenovac

261.     Rak (NN)  Jelica   ubijena  1944. Jasenovac

262.    Rak (NN)  Dmitar  ubijen  1944. Jasenovac

263.    Rak (Stojan)  Kata  rođ. 1892.  Ubijena 1944. Jasenovac

264.    Rak  (Janko)  Milica  rođ. 1903. Ubijena  1944.  Jasenovac

265.    Rak  (Petar)  Janko  rođ. 1882.  Ubijen 1944.  Jasenovac

266.    Rakić (Đuro)  Stane rođ. 1888. Ubijen  1944. Jasenovac

267.    Rakić  (Đuro)  Tešo  rođ.  1878. Ubijen  1943.  Jasenovac

268.    Rakić  (Gligo)  Bosiljka  rođ.  1889.  Ubijena 1944.  Jasenovac

269.    Rakić  (Ilije)  Teodor  rođ.  1883. Ubijen 1944.  Jasenovac

270.    Rakić  (Jovan)  Damjan  rođ. 1906.  Ubijen  1944. Teror- Sunjski Krč

271.     Rakić  (Damjan)  Jela  rođ. 1928. Ubijena  1942.

Teror-zverski mučena-nataknuta na kolac

272.    Rakić  (Matija)  Janko  rođ. 1877. Ubijen 1943. Teror-Staza

273.    Rakić  (Petar)  Ana  rođ. 1887.  Ubijena 1945.od posl.log. u log.

274.    Rakić  (Stojan)  Kata  rođ. 1850.   Ubijena  1942.  Jasenovac

275.     Rakić (NN) Lazo  ubijen  1944.  Jasenovac

276.    Rušnov  (Ljuban)  Ljubica    -trudnica-  ubijena  1944.  Jasenovac

277.     Rušnov  (Mile)  Jela  rođ. 1903.  Ubijena  1944.  Teror-Sunja

278.    Rušnov  (Gligo)  Matija  rođ.  1872.  Ubijen  1942.

Teror-Strmen- u dvorištu

279.    Rušnov  (Timo)  Draginja  rođ. 1875.  Ubijena  1944. Jasenovac

280.    Rušnov  (NN)  Ljuban  ubijen  1944.  Jasenovac

281.    Rušnov  (NN)  Sofija  rođ. 1878. Ubijena  1944. Teror- Strmen

282.    Rušnov   (NN)  Mirko  rođ.  1933.  Ubijen  1944.  Jasenovac

283.    Rušnov  (Stevan)  Kuzman  rođ.  1896.  Ubijen 1944.  Jasenovac

284.    Rušnov  (Boško)  Sava  rođ.  1920.  Ubijena  1944. Jasenovac

285.    Rušnov  (Stevo)  Sofija  rođ. 1938.  Ubijena  1944.  Jasenovac

286.    Rušnov  (Stevo) Ljuba  rođ. 1939.  Ubijena  1944. Jasenovac

287.    Rušnov   (NN)  Teodor  ubijen  1944.  Jasenovac

288.    Rušnov  (NN)  Jela  rođ.  1941.  Ubijena  1944.  Jasenovac

289.    Rušnov  (Stojan)  Božica  rođ. 1908.  Ubijena  1944.  Jasenovac

290.    Rušnov  (Stojan)  Miloš   rođ. 1886.  Ubijen 1945. U Njemačkoj-log.

291.     Savurdić  (Stojan)  Uroš  rođ. 1888. Ubijen  1941. Teror-Slovinci

292.    Savurdić  (Janko)  Francika  rođ.  1890. Ubijena 1944.

Teror-Strmen-zaklana u kući

293.    Savurdić  (Uroš) Aleksa  rođ. 1922.  Ubijen 1944.

Teror-Strmen-zaklan u kući

294.    Savurdić  (Jovan)  Kata  rođ. 1883. Ubijena   1944.  Jasenovac

295.    Savurdić  (NN)  Adam  rođ.  1871.  Ubijen 1944. Teror-Selište

296.    Savurdić  (Adam)  Jovo  rođ. 1891.  Ubijen  1944.  Jasenovac

297.    Savurdić  (NN)  Stojan    ubijen  1942.  Jasenovac

298.    Savurdić  (Đuro)  Stojan  rođ. 1891.  Ubijen  1944.  Jasenovac

299.    Savurdić  (Janko)  Petar  rođ. 1882.  Ubijen  1944. teror- Strmen

300.    Savurdić  (Jovo)  Marija  rođ. 1883. Ubijen  1944.  Teror-Strmen

301.    Savurdić  (Mile)  Ana  rođ.  1891.  Ubijena 1944.  Jasenovac

302.    Savurdić  (Petar)  Jagoda  rođ. 1865.  Ubijena 1944.  Jasenovac

303.    Savurdić  (Petar)  Stevo  rođ. 1905.  Ubijen  1944.  Jasenovac

304.    Savurdić  (Petar)  Stevo  rođ.  1883.  Ubijen  1944.  Jasenovac

305.    Škara  (Janko)  Ana rođ. 1864.  Ubijena  1944. Jasenovac

306.    Škara  (Marka)  Mara  rođ.  1915.  Ubijena  1942. jasenovac

307.    Štrbac  (Janko)   Božo  rođ.  1905.  Ubijen  1944.  Jasenovac

308.    Štrbac  (NN)  Ružica  ubijena  1944.  Teror-Staza

309.    Štrbac  (Gajo)  Ana  ubijena  1944.  Teror-Staza

310.    Tubić  (Jovo) Jela  rođ.  1917.  Ubijena  1944.  Jasenovac

311.     Tubić  (Dušana) Anica  – dete-  ubijena  1944.  Jasenovac

312.     Tubić  ( Dušana)  Milan  rođ. 1939.  Ubijen  1944. Jasenovac

313.     Turajlić  ( NN)  Ljuba  rođ. 1932.  Ubijena  1944.  Jasenovac

314.     Turajlić  (Simo)  Kata  rođ. 1867.  Ubijena  1942.  Teror- Strmen

315.     Turajlić  (Đuro) Petar  rođ. 1903.  Ubijen  1941. Teror-Slovinci

316.     Turajlić  (Kuzman ) Sava  rođ. 1903. Ubijena  1944.  Jasenovac

317.     Turajlić  (Petar)  Stojica  rođ.  1932.  Ubijena  1944. Jasenovac

318.    Turajlić  (NN)  Boško   ubijen  1944.  Teror-Staza

319.     Turajlić  ( Jovo)  Ljuba  rođ.  1891.  Ubijen  1942.  Jasenovac

320.    Turajlić  (Nikola ) Milan  rođ. 1914. Ubijen  1943.  Jasenovac

321.     Turajlić  ( Petar)  Milica  rođ.  1909.  Ubijena  1944.  Jasenovac

322.    Turajlić  (Tešo)  Mara  rođ. 1900.  Ubijena  1944.  Jasenovac

323.    Turajlić  (Stojan)  Ljubiša  rođ. 1942.

Ubijen 1942. Jasenovac-Sisački logor

324.    Turajlić  (Stojan)  Milica  rođ. 1940.

Ubijena  1942.  Jasenocac- Sisački logor

325.    Turajlić  ( Nikola  ) Dušan  rođ. 1909. Ubijen  1943.  Jasenovac

326.    Turajlić  ( Nikola)  Milan  rođ.  1924.  Ubijen  1944.  Teror- Puska

327.    Turajlić  (Nikola )  Jovo  rođ.  1919.  Ubijen  1943.  Jasenovac

328.    Turajlić  (Janko)  Bogdan  rođ. 1885.  Ubijen  1944.  Jasenovac

329.    Turajlić  (Jovo)  Ilija  rođ. 1892.  Ubijen  1943.  Jasenovac

330.    Turajlić  (Jovo)  Nikola  rođ. 1884.  Ubijen  1944. Teror-Sunja

331.     Turajlić  (Milan)  Nikola  rođ. 1922.  Ubijen 1942. Teror-Strmen

332.    Turajlić  (Petar)  Stoja  rođ. 1900.  Ubijena  1944.  Jasenovac

333.    Turajlić  (Petar)  Sava  rođ. 1934.  Ubijena  1944.  Jasenovac

334.    Vila  (NN)  Petra  ubijena 1944.  Jasenovac

335.    Vila  (Ilije )  Jela  rođ.  1919.  Ubijena  1944.   Jasenovac

336.    Vila  (Pero)  Milica  rođ. 1937.  Ubijena   1944.   Jasenovac

337.    Vila  (Pero)  Đuro  rođ.  1942.  Ubijen  1944.  Jasenovac

338.    Vila  (NN)  Dušan   ubijen 1944.   Teror-Sunja

339.    Vila  (Tešo)  Ljuba  rođ. 1875.  Ubijena 1942. Teror- Strmen

340.    Vila  (Mile)  Ilija  rođ.  1887.  Ubijen  1944.  Teror-Strmen

341.     Vila  (Mile)  Kata  rođ.  1896.  Ubijena  1944.  Jasenovac

342.    Vila  (Mirko)  Ana  rođ. 1915. –trudnica-  ubijena  1944.  Teror-skela  Lonja

343.    Vila  (Dušan)  Mile  rođ.  1938.  Ubijen  1944.  Teror-skela  Lonja

344.    Vila (Dušan)  Jela  rođ. 1939. Ubijena  1944.  Teror- skela  Lonja

345.    Vila (Dušan)  Danica  rođ.  1942.  Ubijena  1944.  Teror-skela Lonja

346.    Vila  (Dušan)  Bogdan  rođ. 1943.  Ubijen  1944.  Teror- skela  Lonja

347.    Vila  (Simo)  Milica rođ.  1872.  Ubijena  1944.  Jasenovac

348.    Vila  (Stevan)  Maca  rođ. 1888. Ubijena  1944.   Jasenovac

349.    Vila  (Stevan)  Petar  rođ.  1885.  Ubijen  1942.  Jasenovac

350.    Vila (Tešo)  Mile  rođ.  1870.  Ubijen  1945.  Jasenovac

351.     Vila  (Marka)  Mara  rođ. 1885.  Ubijena  1944.  Teror- Strmen

352.    Vujaklija  (Laza)  Sava  rođ.  1912.  Ubijena 1944.  Teror-Staza

353.    Vujaklija(NN)  Draginja  rođ. 1876.  Ubijena  1944.  Jasenovac

354.    Vujaklija  (Simo)  Kata  rođ. 1863.  Ubijena  1943.  Teror- Crkveni  Bok

355.     Vujaklija  (Stevan)  Petra  rođ.  1905.  Ubijena  1944.  Jasenovac

356.    Vujaklija  (Stevo)  Inđa  rođ.  1861.  Ubijena  1944.  Jasenovac

357.     Vujaklija  (Tešo)  Janja  rođ. 1889.  Ubijena  1944.  Jasenovac

SPISAK  ŽRTAVA USTAŠKOG  TERORA  ZA SELO CRKVENI BOK

1.         Beč  (NN)  Ana  rođ. 1932.  Ubijena  1944.  Jasenovac

2.         Beč  (NN)  Đuro  rođ.  1872.  Ubijen  1944.  Teror-C.Bok

3.         Beč  (Jovo)  Milica  rođ.  1941.  Ubijena  1942.  Jasenovac-Sisački logor

4.         Beč  (NN)  Stevo  rođ.  1938.  Ubijen  1944.  Jasenovac

5.         Beč  (NN)  Stojan  rođ. 1862. Ubijen  1944.  Teror-C.Bok

6.         Beč (Damjan)  Mara  rođ.  1913.  Ubijena  1944.  Teror- Puska

7.         Beč  (Đorđe)  Ana  rođ. 1933.  Ubijena  1944.  Teror-Puska

8.        Beč  (Đorđe)  Stevan  rođ.  1937.  Ubijen  1944.  Teror-Puska

9.         Beč  (Đuro)  Ana  rođ. 1922.  Ubijena  1944.  Teror- C.Bok

10.       Beč  (Đuro)  Draga  rođ.  1892.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

11.       Beč  (Gajo)  Sava  rođ.  1888.  Ubijena  1943.  Jasenovac

12.       Beč  (Janko)  Nikola  rođ.  1871.  Ubijen  1944.  Jasenovac

13.       Beč  (Janko)  Stevan  rođ.  1875.  Ubijen  1945. Teror-Kuruzari

14.       Beč  (Mića)  Janko  rođ.  1898.  Ubijen  1945.

15.       Beč  (Nikola)  Stojan  rođ.  1939.  Ubijen  1943.  Teror-C.Bok

16.       Beč  (Tešo)  Petar  rođ.  1885.  Ubijen  1942.  Teror-C.Bok

17.       Beč  (Ilija)  Draga  rođ.  1919.  Ubijena  1943. Sisak-zatvor

18.       Beč  (Jovo)  Draginja  rođ.  1878.  Ubiijena  1943.  Jasenovac

19.       Beč  (Mile)  Ljuba  rođ.  1904.  Ubijena  1944. Teror-zaklana Bistrać

20.      Beč  (Mićo)  Ljuba  rođ.  1891.  Ubijena 1944.  Teror-  C.Bok-zaklana

21.       Bižić  (NN)  Cvetko  rođ.  1937.  Ubijen  1944.  Jasenovac

22.      Bižić  (NN)  Stevo  rođ.  1943.  Ubijen  1944.  Jasenovac

23.      Bižić  (Lazo)  Zorka  rođ.  1906.  Ubijena 1942.  Teror-Staza

24.      Bižić  (Mile)  Draga  rođ.  1919.  Ubijena  1944.  Teror-Puska

25.       Bižić  (Petar)  Stoja  rođ.  1896. Ubijena 1944.  Jasenovac

26.      Bižić  (Savo)  Stevo  rođ. 1942.  Ubijen  1942.  teror-C.Bok

27.       Bižić  (Stevan)  Ana  rođ. 1920.  Ubijena  1942.  Jasenovac

28.      Bižić  (Stevan)  Milja  rođ.  1918.  Ubijena 1942.  Jasenovac

29.      Bižić  (Stojan)  Mladen  rođ.  1896. Ubijen  1944.  Jasenovac

30.      Bižić  (Stojan)  Veljko  rođ. 1939. Ubijen  1944.  Jasenovac

31.       Bižić  (NN)  Joka  rođ.  1904.  Ubijena  1944.  Jasenovac

32.      Bižić  (Stojan)  Marija  rođ.  1882.  Ubijena 1944.  Jasenovac

33.      Burazor  (Đuro)  Ilija  rođ.  1883.  Ubijen  1943.  Teror-C.Bok

34.      Burazor  (Ljuban)  Milja  rođ.  1935.  Ubijena 1945.  Teror-Strmen

35.       Burazor  (Stojan)  Janja  rođ.  1869.  Ubijena  1942.  Teror-Prnjavor

36.      Burazor  (Đuro)  Jela  rođ.  1936.  Ubijena  1942.  Jasenovac-Sisački logor

37.       Cikota (NN)  Stojan  rođ. 1888.  Ubijen  1942.  Jasenovac

38.      Cikota  (Jovo)  Ljuba  rođ.  1875.  Ubijena  1944. Teror-C.Bok-zaklana

39.      Cikota  (Petar)  Milica  rođ.  1900.  Ubijena  1944.  Teror-Bobovac-zaklana

40.      Cikota  (NN)  Jela  rođ.    1918.  Ubijena  1944.  Jasenovac

41.       Cikota  (Matije)  Ruža  -dete-  rođ.  1940.  Ubijena  1944.  Jasenovac

42.      Čakširaš  (Milan)  Ljuba  rođ. 1922.-trudnica-  ubijena 1944. Jasenovac

43.      Čakširaš  (NN)  Soka  rođ.  1883.  Ubijena  1944.  Jasenovac

44.      Čakširaš   (Stojan)  Janko  rođ.  1882.  Ubijen  1942.  Jasenovac

45.       Čakširaš  (Mile)  Mile  rođ.  1944.  Ubijen 1944.  Jasenovac

46.      Dimić  (NN)  Luka  rođ.  1873.  Ubijen  1943.  Teror-C.Bok

47.       Dimić  (Ljubo)  Ana  rođ. 1926.  Ubijena 1944.  Teror- Hrastovac

48.      Dimić  (Matija)  Ljuba  rođ. 1895 ubijena  1943.  Teror-Strmen

49.      Dobrić  (Petar)  Draga  rođ.  1900.  Ubijena  1944.  Jasenovac

50.      Dobrić  (Stevan)  Stoja  rođ.  1896.  Ubijena  1944.  Jasenovac

51.       Dobrić  (Luka)  Anđa  rođ.  1880.  Ubijena  1944.  Teror- Strmen

52.       Dobrić  (Tešo)  Marija  1892.  Ubijena  1942.  Teror-C.Bok

53.       Dokman  (NN)  Petar     ubijen 1944.  Zaklan  na mostu u Kostajnici

54.       Dokman  (NN)  Milja  ubijena  1944.  Zaklana na mostu u Kostajnici

55.       Dokman  (Petar)  Nebojša  rođ.  1932    ubijen  1944.

Zaklan na mostu u Kostajnici

56.       Dokman  (Petar )  Milan  rođ.  1944.  Ubijen  1944.

Zaklan na mostu u Kostajnici

57.       Dokman  (Nikola)  Ruža  rođ.  1908.  Ubijena  1944.  Jasenovac

58.      Dokman  (NN)  Kata  rođ.  1898.  Ubijena  1942. Teror-Strmen

59.       Dokman  (Đuro)  Ljubica  rođ.  1878.  Ubijena  teror-Sunja

60.      Dokman  (Jovo)  Milja  rođ.  1907.  Ubijena  1942.  Teror-C.Bok

61.       Dokman (Nikola)  Đuro  rođ.  1906.  Ubijen  1944.  Jasenovac

62.      Dokman  (NN)  Ruža  rođ.  1857.   Ubijena  1944.  Jasenovac

63.      Dragosavljević   (Dušan)   Jela  rođ.1929.     ubijena  1944.  Teror-Puska

64.      Dragosavljević  (Dušan)  Milan   rođ.1928.   ubijen  1944.  Teror-Puska

65.       Dragosavljević  (Simo)  Kata  rođ. 1909  ubijena  1944.  Teror-Puska

66.      Dragosavljević  (Đuro)  Milica  rođ. 1879.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

67.       Dragosavljević  (NN)  Anđa  rođ. 1867.  Ubijena  1942.  Teror-C.Bok

68.      Dragosavljević  (Matije)  Kata  rođ. 1882.ubijena  1944. Teror-C.Bok

69.      Dragosavljević  (Dušan)  Rade  rođ.  1934.  Ubijen  1944.  Jasenovac

70.      Dragosavljević  (Ilije)  Janko  rođ.  1858.  Ubijen  1942.  Teror-C.Bok

71.       Dragosavljević  (Jakov)  Nikola  rođ. 1894. Ubijen  1894.

Ubijen  1944. Teror-Staza

72.       Dragosavljević  (Mihajlo)  Ilija  rođ.  1888.  Ubijen  1942.  Teror-C.Bok

73.       Dragosavljević  (Mile)  Stoja  rođ.  1911.  Ubijena  1944.  Jasenovac

74.       Dragosavljević  (Miloša)  Ljuban  rođ.  1924.  Ubijen  1944.  Jasenovac

75.       Dragosavljević  (Nikola)  Đuro  rođ.  1877.  Ubijen  1944.  Teror-C.Bok

76.       Dragosavljević  (Petar)  janja  rođ.  1887.  Ubijena  1942.  Teror-C.Bok

77.       Đuričić  (Miloš)  Ilija  rođ.  1918.  Ubijen  1942.  Teror-C.Bok

78.      Đuričić  (NN)  Joka  rođ.  1864.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

79.       Đuričić  (NN)  Mara   rođ.  1872.  Ubijena  1944.  Jasenovac

80.      Đuričić  (NN)  Stana  rođ.  1884.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

81.       Đuričić  (Lazo)  Vojisalv  rođ.  1929.  Ubijen  1944.  Teror-C.Bok

82.      Đuričić  (NN)  Mara  rođ.  1943.  Ubijena  1944.   Jasenovac

83.      Đuričić  (NN)  Milja  rođ.  1872.  Ubijena  1942.  Teror-C.Bok

84.      Đuričić  (NN)  Stojan  rođ.  1942  ubijen  1944.  Jasenovac

85.      Đuričić  (NN)  Stojan  rođ.  1884.  Ubijen  1943.  Jasenovac

86.      Đuričić  (NN)  Stojan  rođ. 1860.  ubijen  1944.  Jasenovac

87.      Đuričić  (Dušan)  Bosiljka  rođ.  1934.  Ubijena  1944. Teror-Puska

88.      Đuričić  (Dušan)  Jela  rođ.  1930.  Ubijena  1944.  Teror-Puska

89.      Đuričić  (Gavro)  Milica  rođ.  1931.  Ubijena  1944.  Teror-Staza

90.      Đuričić  (Jefto)  Mile  rođ.  1887.  Ubijena  1942.  Teror-Puska

91.       Đuričić  (Jefto)  Stojan  rođ. 1895.  ubijen  1943.  Teror-  C.Bok

92.      Đuričić  (Mićo)  Stevo  rođ.  1899.  Ubijen  1944.  Teror-C.Bok

93.      Đuričić  (Mirko)  Mara  rođ.  1944.  Ubijen   1944.  Teror-C.Bok

94.      Đuričić  (Mirko)  Stojan  rođ.  1942.  Ubijen  1944.  Teror-C.Bok

95.       Đuričić  (Petar)  Mile  rođ.  1941.  Ubijen  1942  teror-C.Bok

96.      Đuričić  (Proko)  Lazo  rođ.  1909.  Ubijen  1944.  Teror-C.Bok

97.       Đuričić  (Simo)  Ljuba  rođ.  1906.  Ubijena  1944.  Teror-Puska

98.      Đuričić  (Stevo)  Prokop  rođ.  1941.  Ubijen  1942.  Teror-C.Bok

99.      Đuričić  (Stojan )  Đuro  rođ.  1924.  Ubijen  1944.  Jasenovac

100.    Garić (Stojan)  Ljuba  rođ.  1903.  Ubijena  1944.  Jasenovac

101.     Garić  ( Matija)  Đorđe  rođ.  1938. Ubijen  1944.  Jasenovac

102.    Garić  (Matija)  Milica  rođ.  1935.  Ubijena  1944.  Jasenovac

103.    Grubić  (Luka)  Sava  rođ.  1864.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

104.    Grubić  (Petar)  Božica  rođ.  1900.  Ubijena  1944. Teror-Puska

105.     Grubić  (Jovo)  Janko  rođ.  1868.  Ubijen  1943.  Teror-C.Bok

106.    Grubić  (Mladen)  Janja  rođ.  1878.   Ubijena  1942.  Jasenovac

107.     Grubić  (Stojan)  Petar  rođ.  1895.  Ubijen  1944. Jasenovac

108.    Grubić  (Stojan)  Ana  rođ.  1902.  Ubijena  1942.  Jasenovac

109.    Ivančević  (NN)  Milica  rođ.  1935.  Ubijena  1944.  Jasenovac

110.     Ivančević  (Mladen)  Jela  rođ.  1932.  Ubijena  1943.  Jasenovac

111.      Ivančević  (Stevan)  Stoja  rođ.  1901.  Ubijena  1943.  Teror-C.Bok

112.     Ivančević  (Stojan)  milja  rođ.  1907.  Ubijena  1943.  Jasenovac

113.     Ivanišević  (Ilija)  Milica  rođ.  1932.  Ubijena  1944.  Teror-Papići

114.     Ivanišević   (NN)  Milja   ubijena  1944.   Teror-Papići

115.     Ivanišević  (Tešo)  Stana  rođ.  1868.  Ubijena  1944.  Jasenovac

116.     Ivanišević  (Đuro)  Vaja  rođ.  1893.  Ubijena  1944.  Jasenovac

117.     Karan  (Mile)  Ljuba  rođ.  1928. Ubijena  1944.

Teror-Puska- zverski mučena,nabijena na kolac

118.     Karan  (Miloš)  Jovo  rođ.  1861.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

119.     Karan  (Nikola)  Ljuba  rođ.  1894. Ubijena  1944. Teror-Strmen

120.    Karan  (Tešo)  Milja  rođ.  1907.  Ubijena  1944. Teror-C.Bok

121.     Kesić  (Jovan)  Ana  rođ. 1882.  Ubijen  1944.  Jasenovac

122.     Kesić  (Gojko)  Stojan  rođ.  1882.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

123.     Kesić  (NN)  Milica  rođ.1909.  ubijena  1943.  Jasenovac

124.     Kesić  (Rade)  Soka  rođ. 1929.  Ubijena  1943.  Jasenovac

125.     Katalina  (Petar)  Ljuban  rođ.  1909.  Ubijen  1941.  Teror-C.Bok

126.     Kolar  (Nikole)  Pero  rođ.  1913. Ubijen  1944.  Teror-C.Bok

127.     Konjević   (Janko)  Sofija  rođ.  1884.  Ubijena  1942.  Teror-C.Bok

128.    Konjević   (Teodor)  Mara  rođ.  1900.  Ubijena  1942.  Teror-C.Bok

129.     Konjević  (NN)  Milja  rođ.  1892.  Ubijena  1943.  Teror-Sunja

130.    Konjević  (NN)  Stojca  rođ.  1936.  Ubijena  1944.  Jasenovac

131.     Konjević  (Gligo)  Milica  rođ.1937. ubijena  1944.  Jasenovac

132.     Konjević  (Petar)  Ana rođ.  1912.  Ubijena  1944. Jasenovac

133.     Konjević   (Petar)  Dragoljub  rođ.  1911.  Ubijen  1942.  Jasenovac

134.     Konjević  (Timotije)  Stevan  rođ.  1886.  Ubijen  1944.  Teror-C.Bok

135.     Konjević  (Vaso)  Jefto  rođ.  1890.  Ubijen  1944.  Jasenovac

136.     Konjević  (Adam)  Đuro  rođ.  1885.  Ubijen  1943..

Teror-C.Bok-izmasakriran u kući

137.     Konjević  (NN)  Ljuba  rođ. 1890.  Ubijena  1943.  Teror-Šaš

138.    Konjević  (Petra)  Milja  rođ.  1894.  Ubijena  1944.  Teror- C.Bok

139.     Konjević  (Matija)  Stoja  rođ.  1873.  Ubijena  1942. Logor  St. Gradiška

140.    Konjević  (Jovo)  Soka  rođ.  1890.  Ubijena  1944.  Jasenovac

141.     Kotur  (Stojan)  Kata  rođ.  1899.  Ubijena  1944.

Teror-C.Bok-  zapaljena u štali

142.     Kotur  (Gajo)  Pero  rođ.  1895.  Ubijen  1944.  Jasenovac

143.     Kotur (Stojan)  Milica  rođ.  1909. Ubijena  1942.  Log. St. Gradiška

144.     Kukavica  (Ljubo)  Mara     ubijena  1944.  Jasenovac

145.     Kukavica  (Pero)  Ljuba  rođ.  1916.  Ubijena  1943.  Teror-Sunja

146.     Kukavica  (Mirko)  Jela  rođ.  1900.  Ubijena  1944.  Jasenovac

147.     Kukavica  (Luka)  Dmitar  rođ.  1900.  Ubijen  1943.  Teror-C.Bok

148.    Kukavica  (NN)  Milan  rođ.  1940. Ubijen  1944.  Jasenovac

149.     Kukavica  (Dušan)  Ljubiša  rođ.  1933.  Ubijen  1944.  Teror-Sunja

150.     Kukavica  (Đuro)  Trifun  rođ.  1881.  Ubijen  1942.  Jasenovac

151.     Kukavica  ( Mićo)  Đurorođ.  1876  ubijen  1943.  Teror-C.Bok

152.     Kukavica   (Milan)  Ana  rođ.  1934.  Ubijen  1943.  Teror-C.Bok

153.     Kukavica  (Nikola) Jela  rođ.  1914.  Ubijena  1944. Teror-Sunja

154.     Kukavica  (Proko)  Milja  rođ.  1881.  Ubijena  1944.  Jasenovac

155.     Kukavica  (Proko)  Milja  rođ.  1885.  Ubijena 1943.  Jasenovac

156.     Kukavica  (Stojan)  Milan  rođ.  1940.  Ubijen  1943.  Teror-Sunja

157.     Kukavica  (NN)  Stoja  rođ.  1874.  Ubijena  1944.  Teror-Sunja

158.     Kukavica  (Arso)  Ana  rođ.  1889.  Ubijena  1944.  Teror-Sunja

159.     Marić  (Stojan)  Živko  rođ.  1884.  Ubijen  1942.  Jasenovac

160.    Maslovara  (NN)  Ljuba  rođ.  1918.  Ubijena  1944.  Jasenovac

161.     Maslovara  (Gajo)  Đuja  rođ.  1885.  Ubijena  1944.  Teror-Strmen

162.     Maslovara  (Luka)  Angelina  rođ.  1893.  Ubijena  1944.  Jasenovac

163.     Maslovara  (Luka)  Ljuba  rođ.  1918.  Ubijena  1944.  Jasenovac

164.     Maslovara   (Ljuban)  Nikola  rođ.  1940.  Ubijen  1944.  Jasenovac

165.     Maslovara   (Mićo)  Julka  rođ.  1885.  Ubijena  1944.  Teror-Staza

166.     Maslovara  (Mladen)  Ana  rođ.  1931.  Ubijena  1944.  Jasenovac

167.     Maslovara  (Petar)  Gavro  rođ.  1889.  Ubijen  1944.  Zatvor-Glina

168.    Maslovara  (Rade)  Draginja  1878.  Ubijena  1944.  Jasenovac

169.     Maslovara  (NN)  Anđa  rođ.  1889.  Ubijena  1944. Teror-C.Bok

170.     Mazalica  (NN)  Jela  rođ.  1880.  Ubijena  1943.  Jasenovac

171.     Mazalica  (NN)  Pero  rođ.  1876  ubijen  1944.

172.     Mazalica  (NN)  Stoja  rođ.  1909.ubijena  1943.  Jasenovac

173.     Mazalica  (Đuko)  Đorđe  rođ. 1940.  Ubijen  1943.  Jasenovac

174.     Mazalica  (Đuro)  Jovo  rođ.  1942.  Ubijen 1942.  Teror-C.Bok

175.     Mazalica  (Stevan)  Janja  rođ.  1873.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

176.     Miljković  (NN)  Ljuba  rođ.  1894.  Ubijena  1944.  Jasenovac

177.     Miljković  (Janko)  Julika  rođ.  1879.  Ubijena  1943.  Jasenovac

178.     Nahod  (NN)  Soka  -Hrvatica_  rođ.  1900.  Ubijena  1944.  Jasenovac

179.     Nježić   (Janko)  Ljubica  rođ.  1890. Ubijena  1944.  Jasenovac

180.    Nježić   (Stojan)  Zorka  rođ.  1907.  Ubijena 1944.  Teror-Staza

181.     Nježić  (NN)  Mara  rođ.  1870.  Ubijena  1944.  Teror-Bobovac

182.    Nježić  (Mile)  Mladen  rođ.  1924.  Ubijen  1945.  Jasenovac

183.    Nježić  (Petar)  Mile  rođ.  1891.  Ubijen  1944.  Teror-Staza

184.    Pajić  (NN)  Mićo  rođ.  1865.  Ubijen  1944.  Jasenovac

185.     Pajić  (NN)  Ana  rođ.  1868.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

186.    Pekić  (Petar)  Kata  rođ.  1912.  Ubijena  1944.  Jasenovac

187.     Peulić  (Đuro)  Mladen  rođ.  1923.  Ubijen  1944.  Jasenovac

188.    Peulić  (Đuro)  Ljuba  rođ.  1905.  Ubijena  1944.  Jasenovac

189.    Peulić  (Jovo)  Dušan  rođ.  1898.  Ubijen  1944.  Jasenovac

190.    Peulić  (Ljuban)  Marica  rođ.  1939.  Ubijena 1943.  Jasenovac

191.     Peulić  (Nikola)  Milja  rođ.  1883.  Ubijena  1943.  Teror-Strmen

192.     Popović  (Mićo)  Soka  rođ.  1898.  Ubijena  1944.  Jasenovac

193.     Popović  (Petar)  Mara  rođ.  1915.  Ubijena  1944.  Jasenovac

194.     Popović  (NN)  Jovan  rođ.  1939.  Ubijen  1944.  Jasenovac

195.     Popović  (NN)  Petar  rođ.  1941.  Ubijen  1944.  Jasenovac

196.     Popović  (Jovan)  Milja  rođ.  1886.  Ubijena  1944.  Jasenovac

197.     Pralica  (NN)  Ana rođ.  1924.  Ubijena  1944.  Teror-Puska

198.    Pralica  (Đuro)  Sava  rođ.  1909.  Ubijena 1944.  Jasenovac

199.     Pralica  (NN)  Jela  rođ.  1881.  Ubijena  1944.  Teror-Staza

200.    Pralica  (Đuro)  Ljuban  rođ.  1937.  Ubijen  1944. Jasenovac

201.    Pralica  (Đuro)  Stojan  rođ.  1934.  Ubijen  1944.  Jasenovac

202.    Pralica  (Jovo)  Draginja  rođ.  1878.ubijena  1944.  Jasenovac

203.    Pralica  (Jovo)  Jela  rođ.  1884.  Ubijena  1942.  Jasenovac

204.    Pralica  (Boško)  Đuro  rođ.  1937.  Ubijen  1944.  Teror-Staza

205.    Pralica (Luka)  Boško  rođ.  1901.  Ubijen  1944.  Teror-Sunja

206.    Pralica  (Petar)  Ljubica  rođ.  1878. Ubijena  1943.  Jasenovac

207.    Pralica  (Stevan)  Ruža  rođ.  1897.  Ubijena  1944.  Jasenovac

208.    Pralica  (Stojan)  Zorka  rođ.  1885.ubijena  1944.  Teror-Ivanjski Bok

209.    Radovanović (Jovo)  Kata  rođ.  1897.  Ubijena  1942.  Teror-Strmen

210.    Radovanović   (NN)  Mara  rođ.   1866.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

211.     Radovanović  (Petar)  Milica  rođ.  1913.  Ubijena  1943.  Jasenovac

212.     Radovanović  (NN)  Marija  rođ.  1894.  Ubijena  1942.  Teror-Strmen

213.     Radovanović  (Milan)  Ana  rođ.  1942.  Ubijena  1942.  Logor  jasenovac

214.     Radovanović  (Petar)  Marica  rođ.  1904.  Ubijena  1944.  Jasenovac

215.     Radovanović  (Petar)  Sava  rođ.  1903.  Ubijena  1944.  Jasenovac

216.     Radovanović  (Petar) Savo  rođ.  1900.  Ubijen  1942.  Jasenovac

217.     Radovanović (Simo)  Milja  rođ.  1907.  Ubijena  1944.  Jasenovac

218.    Radovanović  (Stojan)  Milan  rođ.  1931.  Ubijen  1944.  Jasenovac

219.     Radojčić (Stojana)  Soka  rođ.  1900.  Ubijen  1944.  Jasenovac

220.    Radojević  (Stojan)  Jela  rođ.  1934.  Ubijena  1944.  Jasenovac

221.     Radojević  (Stojan)  Soka  rođ.  1930.  Ubijena  1944.  Jasenovac

222.    Radojević  (Stevan)  Danica  rođ.  1912.  Ubijena  1944.  Jasenovac

223.    Radojević  (NN)  Kata  rođ.  1890.  Ubijena  1944.  Jasenovac

224.    Radojević  (Petar)  Ana  rođ.  1904.  Ubijena  1944.  Teror-Bobovac

225.    Radošević  (Jovo)  Ljuba  rođ.  1900.  Ubijena  1944.  Jasenovac

226.    Radošević  (Simo)  Miljka  rođ.  1884.  Ubijena  1944.  Jasenovac

227.    Sekulić  (Veljko)  Nikola  rođ. 1941. Ubijen  1942.  Jasenovac-Sisački logor

228.    Sekulić  (Petar)  Ana  rođ.  1885.  Ubijena 1944.

Teror-Bobovac- zaklana na cesti

229.    Sekulić  (Ilija)  Dušan  rođ.  1931.  Ubijen  1944.

Teror-Strmen-na kruški ga ubili

230.    Sekulić  (Jovo)  Jela  rođ.  1899.  Ubijena  1944.

Teror-Puska-ubili u čamcu tukući veslima

231.     Sekulić  (Petra)  Jovo  rođ.  1879.  Ubijen  1943.

Teror-C.Bok-ubili u kući pucajući u usta

232.    Sekulić  (Petra)  Milan  rođ.  1929.  Ubijen  1944.  Jasenovac

233.    Sekulić  (Petar)  Milica  rođ.  1922. Ubijena  1944.  Jasenovac

234.    Sekulić  (Velimir)   Mile  rođ.  1909. Ubijen  1944.  Jasenovac

235.    Šipov  (Petar)  Julika  rođ.  1909.  Ubijena  1943.  Jasenovac

236.    Todorović  (NN)  Ana  rođ.  1891.  Ubijena  1944.  Teror-Bobovac

237.    Todorović (NN) Stojan rođ. 1885. Ubijen 1942.  Jasenovac

238.    Todorović  (NN)  Stoja  rođ.  1942.  Ubijena 1944.  Jasenovac

239.    Todorović  (NN)  Stojan  rođ.  1882.  Ubijen  1942.  logorSajmište

240.    Todorović  (Đuro)  Stoja  rođ.  1879.  Ubijena  1944.  Jasenovac

241.     Todorović  (Bogdan)  Stojica  rođ. 1935.  Ubijena 1942.  Teror- C.Bok

242.    Todorović  (Cvijo)  Stoja  rođ.  1938.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

243.    Todorović  (Đuro)  Boško  rođ.1899.  ubijen 1944.  Jasenovac

244.    Todorović  (Glišo)  Mara  rođ.  1872.  Ubijena 1944.   teror-Strmen

245.    Todorović  (Janko)  Stojan  rođ. 1870.  Ubijen 1942. Jasenovac

246.    Todorović  (Mićo)  Ljuba  rođ.  1940.  Ubijena  1942.  Teror- C.Bok

247.    Todorović  (Mile)  Stoja  rođ.  1885.  Ubijena  1942.  Jasenovac

248.    Todorović  (Nikole)  Cvijo  rođ.  1911.  Ubijen 1942.  teror-C.Bok

249.    Todorović  (Prokop)  Kata  rođ.  1924.  Ubijena  1944.Jasenovac

250.    Todorović  (Mile)  Božidar (Boško) rođ.1942. ubijen 1942.

Jasenovac, ne Sisački logor

251.     Todorović  (Rade)  Ana  rođ.  1922.  Ubijena  1944.  Jasenovac

252.    Todorović  (Rade)  Milica  rođ.  1942.  Ubijena  1942.

Jasenovac-Sisački logor

253.    Todorović  (Stevan)  Milja  rođ.  1912.  Ubijena  1944.  Teror-Bobovac

254.    Todorović  (Stojan)  Ranko  rođ.  1920.  Ubijen  1945.  Teror-Osijek

255.     Todorović  (Tešo)  Milja  rođ.  1916.  Ubijena 1944.  Teror-Bobovac

256.    Todorović  (Đuro)  Soka  rođ.  1909.  Ubijen  1944.  Jasenovac

257.     Todorović  (Nikola)  Đuja  rođ.  1907.  Ubijena  1944.  Jasenovac

258.    Todorović (Đuro) Petar  rođ. 1904. Ubijen 1944.  Jasenovac

259.    Todorović  (Petar)  Milja  rođ.1882. ubijena 1944. Jasenovac

260.    Toljaga  (NN) Tanasija  rođ.1870. ubijena  1942. Teror-C.Bok

261.     Toljaga (Gajo)  Mara  rođ. 1880.  Ubijena  1944.  Jasenovac

262.    Toljaga  (Luka)  Milka  rođ.  1909. Ubijena 1944.  Jasenovac

263.    Toljga  (Luka)  Nikola  rođ.  1900.  Ubijen  1944.  Jasenovac

264.    Toljaga  (NN)  Stojan  rođ.  1885.    ubijen  1944.  Jasenovac

265.    Toljaga  (Stojan)  Ilija  rođ.  1907.  Ubijen  1944.  Jasenovac

266.    Toljaga  (NN)  Anđa  rođ. 1907.  Ubijena  1944.  Jasenovac

267.    Torbica (Adam)  Boja rođ.  1907. Ubijena    1944. Jasenovac

268.    Torbica  (Đuro)  Ljuban  rođ. 1914.  Ubijen  1944.  Jasenovac

269.    Torbica  (Jovo)  Nikola  rođ.  1905.  Ubijen  1944.  Jasenovac

270.    Torbica  (Mićo)  Jela  rođ.  1908.  Ubijena  1944.  Jasenovac

271.     Torbica  (Nikola)  Ljuba  rođ.  1905.  Ubijena  1944.  Teror-C. Bok

272.    Torbica  (Stojan)  Danica  rođ.  1930.  Ubijena  1944.  Jasenovac

273.    Torbica  (Stojan)  Ljubica  rođ.  1934.  Ubijena  1944.  Jasenovac

274.    Turajlić  (NN)  Ana  rođ.  1880.  Ubijena  1942.  Teror-C.Bok-  ubijena u kući

275.     Turajlić  (Pavle)  Anđa  rođ.  1886.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

276.    Turajlić  (NN)  Ana  rođ.  1885.  Ubijena  1944.  Teror-Sunja

277.     Turajlić  (NN)  Sofija  rođ.  1857.  Ubijena  1943. Teror-C.Bok

278.    Turajlić  (NN)  Stevo  rođ.  1884.  Ubijen  1944.  Jasenovac

279.    Turajlić  (Adam)  Janja  rođ.  1883.  Ubijen  1943.  Teror-C.Bok

280.    Turajlić  (Damjan)  Stojan  rođ.  1885.  Ubijen  1943.  Teror-C.Bok

281.    Turajlić  (Đuka)  Julka  rođ.  1908.  Ubijena  1943.  Teror-C.Bok

282.    Turajlić  (Luka)  Marija  rođ.  1873.  Ubijena  1944.  Jasenovac

283.    Turajlić  (Luka)  Mara  rođ.  1872.  Ubijena  1942.  Jasenovac

284.    Turajlić  (Nikola)  Ljubiša  rođ.  1928.  Ubijen  1944.  Teror-Šaš

285.    Turajlić  (Nikola)  milan  rođ.  1923.  Ubijen  1943.

286.    Turajlić  (Petar)  Jovo  rođ.  1879.  ubijen  1943.  Teror-  C.Bok

287.    Turajlić  (Petar)  Matija  rođ.  1877.  Ubijen  1944. Teror-C.Bok

288.    Turajlić  (Stevan)  Velimir  rođ.  1878.  Ubijen  1944. Teror-C.Bok

289.    Turajlić  (Stojan)  Ljuba  rođ.  1886.  Ubijen  1943.  Teror-C.Bok

290.    Turajlić  (Stojan)  Soka  rođ.  1892.  Ubijen  1944.  Jasenovac

291.     Turajlić  (Trifun)  Ljuba  rođ.  1886.  Ubijena  1944.  Jasenovac

292.    Turajlić  (NN)  Janja  ubijena  1943.  Jasenovac

293.    Vlaisavljević  (Ilija)  Zorka  ubijena  1944.  Jasenovac

294.    Vukmir  (Stevo)  Marica  rođ.  1942.  Ubijena  1942.

Jasenovac, Sisački  logor

295.    Vuruna  (Boško)   Bogdan  rođ.  1925. Ubijen  1943.  C.Bok

296.    Vuruna  (Đuro)  Milica  rođ.  1867.  Ubijen  1944.  Jasenovac

297.    Vuruna  (Gajo)  Jela  rođ.  1872.  Ubijena  1944. Jasenovac

298.    Vuruna  (Mićo)  Janko  rođ.  1868.  Ubijen  1944.  Jasenovac

299.    Vuruna  (Mile)  Dušan  rođ.  1902.  Ubijen  1944.  Jasenovac

300.    Vuruna  (Mladen)  Milica  rođ.  1934.  Ubijena  1944.  Jasenovac

301.    Vuruna  (Petar)  Ana  rođ.  1924.  Ubijena  1944.  Jasenovac

302.    Vuruna  (Mile)  Ljuba  rođ.  1899.  Ubijena  1944.  Zatvor  Sisak

303.    Vuruna  (Mile)  Milena  rođ.  1904.  Ubijena  1944.  Jasenovac

304.    Vuruna  (Mićo)  Janja  rođ.  1892.  Ubijena  1944.  Teror-C.Bok

305.    Zlokapa  (Simo)  Savo  rođ.  1938.  Ubijen  1944.  Teror-Lonja- zaklan

306.    Zlokapa  (NN)  Ljubica    rođ.  1917.  Ubijena  1944.  Teror-Lonja –zaklana

307.    Zlokapa  (Jovo)  Petar  rođ.  1873.  Ubijen  1943.  Teror-  C.Bok

308.    Zlokapa  (Ljuban)  Nikola  rođ.  1914.  Ubijen  1944.  Teror-Puska

309.    Zlokapa  (Mile)  Đorđe  rođ.  1937.  Ubijen  1944.  Jasenovac

310.    Zlokapa  (Mile)  Stojica  rođ.  1934.  Ubijena  1944.  Jasenovac

311.     Zlokapa  (Stevo) Milica  rođ.  1917.  Ubijena  1944.   jasenovac

312.     Zlokapa  (Nikola)  Đorđe  rođ.  1896.  Ubijen  1942.  Jasenovac

313.     Zlokapa  (Petar)  Soka  rođ.  1894.  Ubijena  1944.  Jasenovac

314.     Zlokapa  (Đuro)  Nikola  rođ.  1913.  Ubijen  1942.  Jasenovac

315.     Zlokapa(NN)   Kata  rođ..  1888.  Ubijena  1944.  Glina

316.     Zlokapa  (NN)  Milica  rođ.  1892.  Ubijena  1943.  Teror-C.Bok

317.     Zlokapa  (Petar)  Anđa  rođ. 1886.  Ubijena  1944.  Teror-Ivanjski Bok

318.    Zlokapa  (Stojan)  Milan  rođ.  1922.  Ubijen  1944.  Jasenovac

SPISAK  ŽRTAVA USTAŠKOG  TERORA  ZA SELO IVANjSKI BOK

1.         Balaban  (Đure)  Joka  rođ.  1936.  Ubijena  1942.  Jasenovac  -Sisački  logor

2.         Balaban  (NN)  Marica  1896.  Ubijena  1943.  Jasenovac

3.         Balaban  (Dušan)  Jovo  rođ.  1940.  Ubijen  1944.  Jasenovac

4.         Balaban  (Jefto)  Draga  rođ.  1922.  Ubijena  1944.  Jasenovac

5.         Balaban  (Jovo)  Jefto  rođ.  1885.  Ubijen  1944.  Jasenovac

6.         Baltić  (Jovo)  Janja  rođ.  1861.  Ubijena  1944.  Jasenovac

7.         Baltić  (Nikola)  Sofija  rođ.  1895.  Ubijena  1944.  Jasenovac

8.        Baltić  ( Pero) Nikola  rođ.  1930.  Ubijen  1944.  Jasenovac

9.         Baltić  (Pero)  Jovo  rođ.  1935.  Ubijen 1944.  Jasenovac

10.       Baltić (NN)  majka  Nikole i Jove   ubijena  1944.  Jasenovac

11.       Bašić  (NN)  Inđa   rođ. 1870.  Ubijena  1944.  Jasenovac

12.       Bašić  (NN)  Pavle  rođ.  1865.  Ubijen  1944.  Teror-Ivanjski  Bok

13.       Cikota  (NN)  Stanarođ.  1890.  Ubijena  1942.  St. Gradiška

14.       Cikota  (Božo)  Stojan  rođ.  1942.  Ubijen  1942.  Jasenovac-Sisački  logor

15.       Cikota  (Mihajlo)  Đuro  rođ.  1890.  Ubijen  1942. Log. St.Gradiška

16.       Ćorić  (Đuro)  Jovan  rođ.  1890.  Ubijen  1944.  Teror-Ivanjski Bok

17.       Ćorić  (Mihajlo)  petar  rođ.  1896.  Ubijen  1943.  Jasenovac

18.       Ćorić  (Vaso)  Draga  rođ.  1878.  Ubijen  1944.  Jasenovac

19.       Đuričić  (NN)  Mara  rođ.  1872  ubijena  1944.  Jasenovac

20.      Goga  (Mićo)  Draga  rođ.  1876.  Ubijen  1945.  Jasenovac

21.       Goga  (Pajo)  Miljka  rođ.  1876.  Ubijena  1945.  Jasenovac

22.      Goga  (Tešo)  Anika  rođ.  1901.  Ubijena  1944.  Jasenovac

23.      Goga  (Petar)  Stojanka  rođ.  1936.  Ubijena  1944.  Jasenovac

24.      Ivanišević  (Stojan)  Milja  rođ.  1884.  Ubijena  1942.

Teror-Ivanjski  Bok

25.       Janjić  (Janko)  Stojan  rođ.  1902.  Ubijen  1944.  Teror-Ivanjski Bok

26.      Janjić  (Nikola)  Mara rođ.  1882.  Ubijena  1943.  Jasenovac

27.       Kalinić  (Janko)  Sofija  rođ.  1882.  Ubijena  1943.  Teror-Ivanjski  Bok

28.      Kukavica  (Tešo)  Mara  rođ.  1896.  Ubijena  teror-Strmen

29.      Kukavica  (Pero)  Ljuba  rođ.  1916.  Ubijena  1943.  Teror-Sunja

30.      Kuruzović (Gajo)  Milja  rođ.  1891.  Ubijena  1944.  Jasenovac

31.       Kuruzović  (Đuro)  Anica  rođ.  1880.  Ubijena  1944.  Teror-Ivanjski  Bok

32.      Mašala  (Dušan)  Jela  rođ.  1934.  Ubijena  1944.  Jasenovac

33.      Mašala  (Dušan)  Milan  rođ.  1936.  Ubijen 1944.  Jasenovac

34.      Mašala  (Đuro)  Sava  rođ.  1885.  Ubijena  1944.  Teror-Ivanjski  Bok

35.       Mašala  (Gavro)  Milica  rođ.  1935.  Ubijen  1944.  Teror-Staza

36.      Mašala  (Ilija)  Đuro  rođ.  1930.  Ubijen  1944.  Jasenovac

37.       Mašala  (Jovo)  Simo  rođ.  1889.  Ubijen  1944.  Teror-Sunja

38.      Mašala  (Pero)  Kata  rođ. 1910. Ubijena  1944.  Jasenovac

39.      Mašala  (Stevan)  Jovo  rođ.  1866.  Ubijen 1942.  Jasenovac

40.      Mašala  (Đuro)  Bosa  rođ.  1912.  Ubijen  1944.  Jasenovac

41.       Mašala  (Jovo)  Marica  rođ.  1890.  Ubijena  1944.  Jasenovac

42.      Mataruga  (Stevan)  Stevo  rođ.  1898.  Ubijen  1944.  Jasenovac

43.      Miljković  (NN)  Stoja  rođ.  1892.  Ubijena  1943.  Jasenovac

44.      Miljković  (NN)  Nikola  rođ.  1884.  Ubijen  1944.  Teror-Ivanjski  Bok

45.       Miljković  (Rade)  Kata  rođ.  1921.  Ubijen  1944.  Jasenovac

46.      Pećanac  (Luka)  Draginja  rođ.  1880.ubijena  1943.

Teror-I.Bok-zaklana u njivi

47.       Pećanac  (Mićo)  Petar  rođ.  1912.  Ubijen  1944.  Teror-Živaja-zaklan

48.      Pećanac  (Mićo)  Mara   rođ.  1916. Ubijena  1943.

Teror-I.Bok- zaklana u njivi

49.      Pećanac  (Mićo)  Sava  rođ.  1914.  Ubijena  1943.

Teror-I.Bok –  zaklana u njivi

50.      Pekić  (Janko)  Kata  rođ.  1916.  Ubijena  1943.  Teror-Ivanjski  Bok

51.       Popović  (NN)  Inđa  rođ.  1881.  Ubijena  1944.  Jasenovac

52.       Popović   (NN)  Jovo  rođ.  1865.  Ubijen  1943.  Jasenovac

53.       Popović  (Gligo)  Inđa   rođ.  1878.  Ubijena  1942.  Jasenovac

54.       Popović  (Maksim)  Pantelija  rođ.  1858.  Ubije  1943.  Jasenovac

55.       Popović  (Mićo)  Soka  rođ.  1898.  Ubijena  1944.   Jasenovac

56.       Popović  (Matija)  Draga  rođ.  1882.  Ubijena  1944.  Teror-Bobovac

57.       Popović  (Pantelija) Ilija  rođ.  1899.  Ubijen  1944.  Teror-Ivanjski Bok

58.      Popović   (Simo)  Janko  rođ.  1892.  Ubijen  1944.  Teror-Trebež

59.       Popović  (Stevo)  Simo  rođ.  1877.  Ubijen  1943.  Jasenovac

60.      Popović  (NN)  Jelica  rođ.  1897.  Ubijena  1943.  Jasenovac

61.       Rađenović   (Đuro)  Milja  rođ.  1885.  Ubijena  1944.  Jasenovac

62.      Rađenović   (Filip)  Milja  rođ.  1868.  Ubijena  1944.  Jasenovac

63.      Rađenović  (Jovo)  Mile  rođ.  1910.  Ubijen  1944.

Teror-Iv.Bok- zapaljen u štali

64.      Rađenović   (Tanasije)  Draga  rođ.  1898.  Ubijena  1944.  Jasenovac

65.       Rađenović  (NN)  Mirko  rođ.  1891.  Ubijen  1944.  Jasenovac

66.      Rađenović  (Đuro)  Milica  rođ.  1865.  Ubijena  1944.  Jasenovac

67.       Rađenović  (Filip)  Milica  rođ.  1896.  Ubijena 1944.  Jasenovac

68.      Skrobo  (Nikola)  Ljuba  rođ.  1863.  Ubijena  1943.  Jasenovac

69.      Skrobo  (Jefto)  Kata  rođ.  1874.  Ubijena  1942.  Jasenovac

70.      Skrobo  (Mićo)  Mihajlo  rođ.  1865.  Ubijen  1942.  Jasenovac

71.       Skrobo  (Nikola)  Draga  rođ.  1935.  Ubijena  1944.  Jasenovac

72.       Šteković   (Simo)   Jovo  rođ.  1863.  Ubijen  1943.  Teror-Ivanjski  Bok

73.       Todorović   (Đuro)  Pero  rođ.  1904.  Ubijen  1943.  Jasenovac

74.       Todorović   (Petar)  Milja  rođ.  1882.  Ubijena  1943.  Jasenovac

75.       Umjenović  (Janko)  Mara  rođ.  1887.  Ubijena  1944.  Jasenovac

76.       Umjenović  (Kuzman)  Joka  rođ.  1913.  Ubijena  1944.  Jasenovac

77.       Umjenović  (Nikola)  Mile  rođ.  1912.  Ubijen  1944.  Teror- Bobovac

78.      Umjenović  (Mile)  Stojica  rođ.  1938.  Ubijena  1944.  Jasenovac

79.       Umjenović  (Stojan)  Nikola  rođ.  1927.  Ubijen  1943.  Teror-Lonja

80.      Vladušić    (Sava)  Pero  rođ. 1940. Ubijen  1942. Teror –Iv.Bok

81.       Vladušić   (Sava)  Stojica   rođ.  1938.  Ubijena  1942.  Teror-Iv.Bok

82.      Vladušić  (Dušan) Petar  rođ.  1939.  Ubijen  1942.  Teror-Ivanjski  Bok

83.      Vladušić  (Jovo)  Petar  rođ.  1887.  Ubijen  1944.  Jasenovac

84.      Vladušić  (Petar)  Dušan  rođ.  1917.  Ubijen  1943.  Teror-  Puska

85.      Vladušić   (Tešo)  Cvijeta  rođ.  1885.  Ubijena   1942.  Jasenovac

86.      Vučenović  (NN)  Milan  rođ.  1937.  Ubijen  1944.

Teror-Iv.Bok-zapaljen  sa majkomu kući

87.      Vučenović  (Balaban)  Draga  rođ.  1922.  Ubijena  1944.  Jasenovac

88.      Vučenović  (Đuro)  Ljubomir  rođ.  1880.  Ubijen  1944.jasenovac

89.      Vučenović (Đuro)  Milan  rođ.  1936.  Ubijen  1944.teror-  Strmen

90.      Vučenović  (Jovo)  Pajo  rođ.  1907.  Ubijen  1944.  Teror- Iv.Bok

91.       Vučenović  (Pajo)  Bosa  rođ.  1940.  Ubijea  1944.  Teror-Iv.Bok

92.      Vučenović  (Nikola)  Vaso  rođ.  1900.  Ubijen 1944.  Jasenovac

93.      Vučenović  (Tanasije)  Milica  rođ.  1877.  Ubijena  1944.

Teror- Iv.Bok-  zapaljena u kući

94.      Vučenović   (Vaso)  Petar  rođ.  1884.  Ubijen  1944.  Teror-Bobovac

95.       Vučenović  (Mićo)  Kata  rođ.  1911.  Ubijena  1944.  Teror-Strmen

96.      Vučenović  (Nikola)  Janja  rođ.  1906.  Ubijena  1943.  Teror-Ivanjski  Bok

97.       Vujić  (Stojan)  Mihajlo  rođ.  1888.  Ubijen  1943.  Jasenovac

98.      Vukota  (Jovo)  Ljuba  rođ.  1893.  Ubijena  1943.  Jasenovac

99.      Vukota  (Petar)  Đuro  rođ.  1909.  Ubijen  1943.  Jasenovac

100.    Vukota  (NN)  Stojan  rođ.  1936.  Ubijen  1942. St.Gradiška

 

Tekst napisala:

Dr.  Maja Kljaić Vejnović


Vezane vijesti:

O zločinima nad Srbima iz sela Strmen, Crkveni Bok i

Svedočenje o stradanju Jele Rakić iz sela Strmen


 Maja Kljaić Vejnović
Dr Maja Kljaić Vejnović

Maja Kljaić Vejnović, doktor stomatologije, rođena u Sisku 1971. godine, od oca Petra veterinara iz Strmena i majke Ljubice, profesorke biologije iz Crkvenog Boka. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sisku, a Stomatološki fakultet u Beogradu, gdje i danas živi i radi. U Strmenu i Crkvenom Boku kod svojih baka upoznala se sa stradanjem svojih meštana, a i sama je doživela egzodus Srba iz Hrvatske, što je motivisalo da se posveti proučavanju prošlosti svoga naroda.

Podijelite vijest:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: