fbpx
Ж | Ž

Подијелите вијест:

Злочин у селу Катиновац код Топуског

На дан стварања државе ждерњаче српског народа, из књиге Геноцид на Кордуну, Петра Зинаића доносимо дjелимични списак жртава:

Toг тужног 10. априла 1942, године из Катиновца су живи спаљени у ватри запаљених кућа:

 • Пава Баjић 40 (година)
 • Станица Бастаjа 49, у властитоj кући,
 • Стоjан Бастаjа 49,
 • Миољка Бобић 73,
 • Анка Цвjетићанин 5,
 • Даница Цвjетићанин 9,
 • Драгица Цвjетићанин 24,
 • Драгица Цвjетићанин 36,
 • Јека Цвjетићанин 23,
 • Љубан Цвjетићанин 9,
 • Љубица Цвjетићанин 7,
 • Мариjа Цвjетићанин 55,
 • Мариjа Цвjетићанин 28,
 • Матиjа Цвjетићанин 44,
 • Мила Цвjетићанин 10,
 • Миле Цвjетићанин 9,
 • Милка Цвjетићанин 2,
 • Мирко Цвjетићанин 3,
 • Никола Цвjетићанин 5,
 • Павао Цвjетићанин 30,
 • Павао Цвjетићанин 30,
 • Ружица Цвjетићанин 37,
 • Сава Цвjетићанин 30,
 • Стана Цвjетићанин 10,
 • Стоjа Цвjетићанин 36,
 • Стоjа Цвjетићанин 5,
 • Марица Ивошевић 60,
 • Милка Ивошевић 44,
 • Стоjа Ивошевић 24,
 • Драгица Јакшић 30,
 • Анка Малобабић 16,
 • Ђуро Малобабић 7,
 • Љубица Малобабић 10,
 • Милка Малобабић 22,
 • Никола Малобабић 1,
 • Саво Малобабић 44,
 • Симица Малобабић 43,
 • Симо Малобабић 7,
 • Стоjа Малобабић 43,
 • Ружица Мамузић 77,
 • Стана Мамузић 47,
 • Боjа Мишчевић 55,
 • Ђурађ Мишчевић 70,
 • Евица Мишчевић 28,
 • Јока Мишчевић 91,
 • Марица Мишчевић 4,
 • Мариjа Мишчевић 1, заjедно са сестром
 • Зорком Мишчевић 1, близнакиње
 • и њиховом прабабом Јоком.
 • Милка Мишчевић 4,
 • Никола Мишчевић 37,
 • Симо Мишчевић 6,
 • Стана Мишчевић 29,
 • Драган Обрадовић 19,
 • Драгица Обрадовић 1,
 • Душан Обрадовић 1, заjедно са 41 особом у кући Илиjе Обрадовића,
 • Ђуро Обрадовић 14,
 • Ђуро Обрадовић 1,
 • Љубан Обрадовић 2,
 • Љубица Обрадовић 25,
 • Марко Обрадовић 11,
 • Миле Обрадовић 15,
 • Милка Обрадовић 30,
 • Милка Обрадовић 14,
 • Павао Обрадовић 17,
 • Петар Обрадовић 4,
 • Ружица Обрадовић 26,
 • Саво Обрадовић 15,
 • Симица Обрадовић 56,
 • Станко Обрадовић 13,
 • Душан Орешчанин 14,
 • Љубан Орешчанин 12,
 • Анка Поштић 19,
 • Дмитар Поштић 39,
 • Љубица Поштић 38,
 • Мила Поштић 17,
 • Никола Поштић 2,
 • Милка Радић 58,
 • Сава Радић 19,
 • Драгица Радуjковић 12,
 • Ђуро Радуjковић 5,
 • Евица Радуjковић 11,
 • Јека Радуjковић 40,
 • Јелица Радуjковић 29,
 • Љубица Радуjковић 35,
 • Љубица Радуjковић 12,
 • Мариjа Радуjковић 60,
 • Мариjа Радуjковић 6,
 • Мика Радуjковић 15,
 • Павао Радуjковић 9,
 • Петар Радуjковић 3,
 • Стана Радуjковић 50,
 • Стана Радуjковић 1,
 • Стеван Радуjковић 7,
 • Стеван Радуjковић 60,
 • Евица Соколовић 44,
 • Јока Соколовић 46,
 • Љубица Соколовић 44,
 • Милка Соколовић 21,
 • Милка Соколовић 60,
 • Милка Соколовић 13,
 • Васиљ Улемек 49, кад га jе усташа хватао код куће борио се са усташом и ударио усташу колцем по глави, па га jе усташа убио.
 • Милош Соколовић 47,
 • Сава Соколовић 10,
 • Ана Воркапић 70,
 • Анка Воркапић 50,
 • Анка Воркапић 8,
 • Мика Воркапић 31,
 • Мила Воркапић 37,
 • Милка Воркапић 37,
 • Саво Воркапић 4,
 • убиjени па затим спаљени:
 • Мила Блануша 2,
 • Станко Блануша 45,
 • Јања Цвjетићанин 71,
 • Милка Цвjетићанин 7,
 • Ђуро Грбић 3,
 • Јелица Нишевић 47.

Убиjени су:

 • Станица Баjић 65
 • Станка Бакић 50,
 • Драган Бастаjа 2,
 • Анка Блануша 55,
 • Анка Блануша 3,
 • Богдан Блануша 10,
 • Драгица Блануша 12,
 • Душан Блануша 10,
 • Ђуро Блануша 7,
 • Јока Блануша 34,
 • Љубица Блануша 15,
 • Мариjа Блануша 56,
 • Милан Блануша 14,
 • Милка Блануша 35,
 • Милка Блануша 3,
 • Никола Блануша 5,
 • Нинко Блануша 45,
 • Петар Блануша 4,
 • Раде Блануша 24,
 • Симица Блануша 44,
 • Симо Блануша 12,
 • Станко Блануша 42,
 • Драгица Бобић 12,
 • Сока Бобић 50,
 • Стоjа Бобић 16,
 • Ката Бућан 25,
 • Љубица Бућан 1,
 • Миле Бућан 59,
 • Марко Цвjетићанин 4,
 • Милан Цвjетићанин 19,
 • Милинка Цвjетићанин 38,
 • Милош Цвjетићанин 42,
 • Никола Цвjетићанин 27,
 • Петар Цвjетићанин 40,
 • Саво Цвjетићанин 30,
 • Стеван Цвjетићанин 40,
 • Стоjан Цвjетићанин 39,
 • Стоjан Цвjетићанин 22,
 • Анка Ђаковић 7,
 • Миле Ђаковић 51, побjегао из запаљене куће сав у буктињи пламена од запаљене одjеће, усташе га рањаваjу да не побjегне и у мукама рањен дуже времена умире.
 • Драгица Грбић 6,
 • Никола Грбић 2,
 • Нинко Грбић 42,
 • Сава Грбић 64,
 • Стана Грбић 3,
 • Стоjа Грбић 33,
 • Стоjан Грбић 4,
 • Мила Ивковић 7,
 • Богодан Ивошевић 11,
 • Драгица Ивошевић 1,
 • Драгица Ивошевић 30,
 • Милка Ивошевић 52,
 • Милка Јерковић 48,
 • Ђуро Квочка 40,
 • Јека Малобабић 7,
 • Јека Малобабић 4,
 • Ката Малобабић 50,
 • Ката Малобабић 37,
 • Мара Малобабић 2,
 • Милка Малобабић 5,
 • Саво Малобабић 7,
 • Душан Нишевић 9,
 • Ђуро Обрадовић 19,
 • Илиjа Обрадовић 34,
 • Ката Обрадовић 39,
 • Љубан Обрадовић 27,
 • Љубица Обрадовић 13,
 • Мара Обрадовић 17,
 • Марко Обрадовић 65,
 • Милан Обрадовић 19,
 • Милица Обрадовић 63,
 • Милица Обрадовић 52,
 • Милош Обрадовић 15,
 • Станко Обрадовић 53,
 • Стеван Обрадовић 17,
 • Стоjа Обрадовић 8,
 • Стоjан Обрадовић 13,
 • Стоjан Обрадовић 41,
 • Стоjан Орешчанин 41,
 • Љубица Радуjковић 12,
 • Милка Улемек 49,
 • Милинка Воjновић 49,
 • Пава Воjновић 15,
 • Сава Воjновић 41,
 • Даница Воркапић 1,
 • Даница Воркапић 6,
 • Мариjа Воркапић 60,
 • Никола Воркапић 42,
 • Божица Вучетић 53,
 • Драгица Вучетић 15,

сви су убиjени код своjих кућа у Катиновцу.

Истог дана убиjени су:

 • Сава Бакић 3,
 • Милица Бућан 1,
 • Станица Бућан 38,
 • Невенка Ивковић 1,
 • Богдан Малобабић 4,
 • Никола Малобабић 50, сви у Петровоj Гори, а
 • Анка Вучетић 26, у Старом Селу.
 • Из Пjешчанице jе Миле Јеросимић 21, убиjен у Козарцу.
 • Из Подгорjа jе Јован Врга 50, ковач, убиjен код своjе куће.

Из Старог Села убиjени су и спаљени у Катиновцу:

 • Евица Царевић 20,
 • Марица Цвjетићанин 46,
 • Анка Ћелап 7,
 • Евица Ћелап 11,
 • Јека Ћелап 9,
 • Мара Ћелап 46,
 • Петар Грачанин 7,
 • Ана Раjшић 48,
 • Ђорђе Раjшић 3,
 • Саво Раjшић 6 и
 • Мара Виленица 76.
 • Живи су спаљени:
 • Евица Ћелап 19,
 • Љубица Ћелап 35,
 • Раде Ћелап 5,
 • Јека Грачанин 49,
 • Јека Грачанин 8,
 • Љубан Грачанин 12,
 • Љубица Грачанин 8,
 • Мирко Грачанин 5,
 • Милка Виленица 46 и
 • Љубица Виленица 34, сву у селу Катиновац.
 • Исти дан из истог села убиjен jе
 • Марко Баста 5, код Бастина Врела у Старом Селу.
 • Љубица П. Ћелап 36,
 • Љубица С. Ћелап 36,
 • Милица Ћелап 52,
 • Милка Ћелап 14,
 • Стана Ћелап 6,
 • Стоjа Ћелап 50,
 • Стеван Обрадовић 3,
 • и Евица Виленица 48,

убиjени су у селу Катиновац.

Убиjени и спаљени у Старом Селу:

 • Љубица Ивошевић 7,
 • Мирко Котур 6, и
 • Стоjа Котур 45,
 • а заклана jе Љубица Ивошевић 4,
 • сви у Старом Селу.
 • Из Воркапић Села убиjени су у Катиновцу:
 • Марица Јарчов 56,
 • Миле Воркапић 42, а убиjена и спаљена у Катиновцу jе
 • Сава Воркапић 23, док jе
 • Стана Воркапић 61, убиjена код своjе куће.

Позивамо све оне који имају додатне информације, документе и сл. везано за овај догађај, да нас контактирају путем e-maila: udruzenje@jadovno.com, телефоном: +387/65/511-130, или на адреси Удружење Јадовно 1941. Церска 38, 78000 Бања Лука, Република Српска.

Подијелите вијест:

Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

One Response

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Пратите нас на друштвеним мрежама: