fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž

Podijelite vijest:

SND Prebilovci otkriva: Ante Krešić sudu u Čapljini tužio mučenike sa fresaka iz Hrama Vaskresenja u Prebilovcima

Prebilovci imaju prostran atar sa zemljištem koje pripada prebilovačkim porodicama od predturskog vremena.  Na njemu  je do 1941, živjelo, bilo sito i odjeveno preko 120 porodica sa preko 1.000 čeljadi. Danas je skoro prazan.  Ima svega oko 55 stanovnika. Nije to samo prostran već i veoma vrijedan,  lijep i atraktivan teren,  okružen poljima  u dolinama rijeka i sa jezerima.

Antin pčelinjak na nezakonito otetom zemljištu Prebilovčana
Antin pčelinjak na nezakonito otetom zemljištu Prebilovčana

U srcu su mu kamena brda i površi sa dolovima i 7 naselja koja čine selo Prebilovce. Sve to bogatstvo je pored ili veoma blizu centralne magistralne žile  BiH, koja, Sarajevo spaja Posavinu sa morem koje je 20-30 km od sela. Drugima je prebilovački atar vijekovna želja i mora. Poslije genocida, razaranja, pljačke i progona srpskog stanovništva, sada im se čini da dolazi vrijeme da se prebilovački posjedi konačnu otmu.

Prebilovčanima je opština Čapljina već oduzela vrijedniju polovinu zemljišta. Sve nasilno. Nešto od toga je „pokriveno papirima“, a mnogo toga je „pokriveno“, a da nikada nije sproveden postupak oduzimanja, već ga je nekada  neko prosto ukrao olovkom!

Takav je slučaj sa nekadašnjom štalom bivše  Seljačke radne zadruge „Milko Bulut“. Zadružna štala (kako je narod zove) građena je pedesetih godina prošlog vijeka na dijelovima više privatnih njiva i pašnjaka,  ispod zaseoka Kuline kod jedne stare čatrnje iz turskog vremena. Pored nje  vodi konjski put u ravnicu  pored Neretve, nekad zvanu Gabela ili Gabeosko  polje (Gabela je sada samo na desnoj strani Neretve). Nikakav postupak za oduzimanje dijelova nepokretnosti za štalu nije sprovođen, već je to prosto dogogovoreno  u selu.

Štala je po ukidanju zadruga prestala da se koristi za zatvaranje stoke i pretvorena je u magacin i otkupno mjesto povrća i voća za  čapljinsko preduzeće „Primorka“. I  to je prije više od 50 godina prestalo. Vrijeme i rat su  štalu porušili, a vlasnici zemljišta su isto vratili u svoj posed.  Neko je, međutim, nepoznato kada,  od prebilovačke štale smišljeno u Katastru napravio  posebnu parcelu i lažno je nazvao „kućom“.

Poslije prethodnog rata, kada je i sve privatizovano, svo zemljište oduzeto od Prebilovčana i drugih vlasnika je dodjeljeno ( ne zna se kojom „tehnikom“?) firmi „Agroherc“ iz Čapljine. Ona je to uglavnom izdala Hrvatima u dugoročni zakup, sa izgledom da ga jednoga  dana pretvori u vlasništvo.

Sporni ugovor
Sporni ugovor

Iza leđa i bez znanja Prebilovčana, posebno vlasnika zemljišta,  direktor „Agroherca“ Milenko Soče, privrednik i političar iz Gorice kod Čapljine je prodao, svome komšiji i sunarodniku iz Struga,  Anti Krešiću, takođe privredniku i političaru, prebilovačku „zadružnu štalu“,  sada označenu kao parcela k.č. broj 1306 Njive- Kuline, način korišćenja: kuća i zgrada, površine 312 kvm i način korišćenja pašnjak 2. klase površine 888 kvm!? 

Soče je prilikom zaključenja ugovora pred notarem, dana 30. 4. 2014, dao neistinitu izjavu da je njegovo preduzeće „jedini posjednik i stvarni vlasnik predmeta prodaje i da su zemljišno knjižni vlasnici samo formalno upisani u zemljišnoj knjizi“!?

Nije naveo na osnovu čega to sve tvrdi, odnosno kako je ta firma postala vlasnik predmeta prodaje, ni kako je u papire  upisana kuća koje tu nikada nije bilo, ali je zajedno sa Krešićem naveo tačno da tu ne postoji građevinski objekat „jer je srušen“?!

Dakle, zaključen je, potpisan i ovjeren apsolutno ništav ugovor o prodaji tuđeg vlasništva.

Upisani vlasnici su Prebilovčani, živi i mrtvi koji imaju pravne sljedbenike i neki od njih su pravi vlasnici. Status vlasnika im daje  pravo posjeda koje zbog rata i odsustva iz sela nisu neko vrijeme vršili, što je iskoristio Ante Krešić da isti prostor zauzme, na njega  postavi pčelinjak, te kupi parcelu od nevlasnika „Agroherca“ preko pomenutog Milenka Soče.

KO SU POTPISNICI SPORNOG UGOVORA

Ante Krešić je rođen 1954. Živi u Strugama kod Čapljine. Njegova porodica ima mlinove, pekare i prodavnice. Ante je pored toga postao  poznat kao pčelar i prodavac preparata koji se koriste kao pomoćno sredstvo u liječenju raznih bolesti. Član je SDP i bio je do nedavno i odbornik u Vijeću opštine Čapljina.

Milenko Soče, osim što je direktor „Agroherca“ je isto poznat kao političar. Bio je neuspješni kandidat za načelnika opštine Čapljina na prethodnim izborima na listi HDZ 1990.

Vlasništvo se stiče na osnovu valjanog pravnog posla upisom u zemljišnu knjigu „grunt“ . Pošto ugovor sa nevlasnikom  nije valjan pravni posao Krešić je preko advokata podneo tužbu za utvrđenje prava vlasništva Opštinskom sudu u Čapljini protiv lica koja su upisana kao vlasnici zemljišta na kome se nalazila „zadružna štala“. 

Tužba Ante Krešića, prva strana
Tužba Ante Krešića, prva strana

Među njima je  njih i četvero mučenika, od koji su troje bili nosioci domaćinstava  čija su ognjišta ugašena 1941, godine u genocidnom zločinu čapljinskih ustaša u Prebilovcima. To su mučenici Maksim Ždrakanović. Mila Bulut r. Ekmečić, Stojan Ekmečić i Nikola Ekmečić.

Mila Bulut r. Ekmečić (u sredini), ubijena 1941, u Šurmanačkoj jami sa 2 ćerke, snahom i 2 unuka
Mila Bulut r. Ekmečić (u sredini), ubijena 1941, u Šurmanačkoj jami sa 2 ćerke, snahom i 2 unuka
IZVOD IZ POMENIKA

Anđa supruga Đure, rođ. Stajčić, 1865, + 1941, Šarića bašta- Hutovo blato, 

Maksim /Đure/, 1891, Prebilovci, + 1941, Prebilovci- Do, 

Anđa /Pere/supruga Maksima, rođ. Ćuk, 1893, Prebilovci, + 1941, Šurmanačka jama, 

Stoja /Maksima/, 1924, Prebilovci, + 1941, Šarića bašta- Hutovo blato, 

Vasilija /Maksima/, 1928, Prebilovci, +1941, Šarića bašta- Hutovo blato, 

Mila  /Sime/, rođena Ekmečić, supruga Đure, 1897 Prebilovci, + 1941, Šurmanačka jama

Danica /Đure/, 1925 Prebilovci, + 1941, Šurmanačka jama

Radojka /Đure/, 1928 Prebilovci, + 1941 Šurmanačka jama

Danica /Dušana/ žena Milana, rođena Šarić, 1920 Prebilovci, + 1941, Šurmanačka jama

Velibor /Milana/, 1938 Prebilovci, + 1941, Šurmanačka jama

Đuro /Milana/, 1940 Prebilovci, + 1941, Šurmanačka jama, 

Nikola /Sime/1891 + 1941, Prebilovci, Bregava- Gostiljac.

Dana/Lazara/ supruga Tripka, roć. Suhić, 1919, Prebilovci + 1941, Šurmanačka jama,

Cvija /Nikole/, 1925, Prebilovci,  + 1941, Šurmanačka jama.

Olga /Nikole/ 1928, Prebilovci,  + 1941, Šurmanačka jama.

Stojan /Sime/,  1895, Prebilovci + 1941, Morin Otok, zaklan,

Jelka /Dušana/supruga Stojana, rođ. Medan, 1899, Prebilovci + 1941.Šurmanačka jama,

Joka / Stojana/1922,  Prebilovci + 1941, Šurmanačka jama,

Dušanka /Stojana/, 1925, Prebilovci + 1941. Šurmanačka jama,

Anđa / Stojana/, 1927, Prebilovci +1941, Šurmanačka jama,

Milena /Stojana/,1929, Prebilovci,  +1941, Šurmanačka jama,

Maksim / Stojana/,1933, Prebilovci,  +1941, Šurmanačka jama,

Vasilija /Stojana/, 1935 , Prebilovci, +1941, Šurmanačka jama,

Likovi Maksima i Mile naslikani su na centralnoj freski paraklisa Svetih Prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika, s tim što je mučenik Maksim centralni lik cijele kompozicije!

Sveti Prebilovački mučenici, mučenik Maksim Ždrakanović u središtu freske u Hramu
Sveti Prebilovački mučenici, mučenik Maksim Ždrakanović u središtu freske u Hramu

Mučenici su tuženi da bi njihova zemlja nezakonito pripala Anti Krešiću! Da bi to lakše izveo,  Krešić se, preko advokata, dosjetio da mučenike proglasi „osobama nepoznatog boravka“.  Time je spor prikrio od njihovih zakonskih nasljednika pobijenih Srba i preko suda izdejstvovao da im se postavi privremeni zastupnik u liku odvjetnika Branka Mandrape.

Prvotuženi Maksim Ždrakanivić, ubijen od ustaša 1941, sa celom porodicom
Prvotuženi Maksim
Ždrakanivić, ubijen
od ustaša 1941,
sa celom porodicom

Naravno,  to je pokušaj izigravanja propisa jer Maksim, Mila, Stojan i Nikola nisu nepoznatog boravka, već umrla lica koja imaju pravne sljedbenike kojima se mora dostaviti tužba i omogućiti učešće u parnici. 

Za Antu Krešića ovo pravno neće biti lak slučaj, jer je deo tuženih osporio njegovu tužbu i ukazao na ništavost ugovora i na nedostatke u tužbi kojom nisu obuhvaćeni svi vlasnici.

Međutim, pravda i zakonitost se sve manje vezuju za sudove i sudije. Ante,  kao osoba od svakovrsnog uticaja,  misli da se da se trajno dočepao vrijednog srpskog  zemljišta sa lažno upisanom kućom.

Podigao je tu već neki objekat, uveo struju, ubacio košnice sa pčelama koje napadaju Prebilovčane iz obližnjih kuća…

Jedan slučaj umalo nije završio tragično po žrtvu uboda pčele, zbog nagle alergijske reakcije!

Prebilovčani više  bez rizika ne mogu proći putevima koji ispod Antina pčelinjaka vode u polje.

Antina parnica protiv živih i pobijenih Prebilovčana je u stvari više politički nego pravni predmet  i tiče se položaja Srba u Hercegovačko- neretvanskom  kantonu i njihovih osnovnih prava kakvo je pravo na imovinu.

Ono je ,  prema drugim aktuelnim dešavanjima u Prebilovcima, bez garancija i bez podrške od srpskog faktora u BiH i van nje. Prebilovčanima posle vijekovnog opstajanja i stradanja sada ozbiljno preti konačan izgon iz njihove baštine.

Srpsko nacionalno društvo Prebilovci

Izvor: Slobodna Hercegovina

Podijelite vijest:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: