fbpx
Претрага
Close this search box.
Ж | Ž

Подијелите вијест:

Никола Милованчев: Упућивање 132 земунска Јевреја у логор Јасеновац – Стара Градишка јуна 1942.

Два сачувана документа везана за геноцид над Јеврејима у Срему (којем је тада припадао и Земун) налазе се у Државном архиву Хрватске у Загребу, у фонду 252 – Равнатељство усташког редарства НДХ – Жидовски одсјек.

Никола Милованчев (Фото: Јадовно 1941)

О постојању једног од та два документа – о извештају Жупске редарствене области НДХ о Вуковару од 19. маја 1942. о упућивању у логор Земун задњих 13 Јевреја из котара »Хрватски« (Сремски) Kарловци обавестио сам јавност чланком »Фалсификати о логору Јасеновац и истина о геноциду над Јеврејима Срема 1942.године«, објављеним у »Политици« 11. фебруара 2019.

Пише: Никола Милованчев

Тај документ чува се у истом фонду (252 Равнатељство усташког редарства НДХ – Жидовски одсјек), под бројем 4200 а у њему се наводе имена задњих 13 Јевреја из Инђије и Бешке, који су 28. марта 1942. били од немачких нациста одведени у логор Земун (после рата познатијем под називом »Сајмиште«) а њихова имовина је била заплењена у корист Ризнице (трезора) НДХ: Пискер Саламон, Пискер Људевит, Пискер др. Иван, Пискер Бела, Пискер Олга, Бек (Бецк) Фердинанд, Штилер (Стиллер) Беролом, Моргенштајн (Моргенстеин) Адолф, Моргенштајн Маргита и Штилер Kатица из Инђије и Александер Kатона са супругом Аранком и сином Стјепаном из Бешке.

Други документ, састављен 8. јуна 1942. у Загребу у Усташкој надзорној служби Уред I., носи назив »Шпиндер Х(е)рман и др. упућење у логор«; у фонду Жидовског одсјека Равнатељства усташког редарства се тај документ чува под бројем 4328.

Шта се крије под ознаком »Шпиндер Х(е)рман и др. упућење у логор«? То је попис 132 земунска Јевреја за које је 8. јуна (липња) 1942. било предвиђено да се од стране Жупске редарствене области Велике Жупе Вука, испостава Земун, упуте у усташки концентрациони логор Јасеновац – Стара Градишка. Ја сам после читања тог документа (погрешно) мислио да се ту ради о попратном обавештењу после хапшења, јер се из самог садржаја не може закључити да је то тек припрема на злочин.

Међутим, од г. Ненада Фогла, председника Јеврејске општине Земун, сазнао сам да су земунски Јевреји из ове групе били ухапшени тек после 50 дана, 27. јула а да су дан раније тројица (Јосип Бехерано, Бењамин Бехерано и Данило Фогел) добили обавештење да се склоне, јер ће бити упућени у логор. Ту тројицу обавестила је 26. јула, по податку Ненада Фогла, Ружица Пожар, активистиња покрета отпора и они су се сакрили. Временски распон од планирања злочина до његовог извођења показује да су геноцид над земунским Јеврејима власти НДХ у Загребу брижљиво припремале.

Напомена: У време настанка овог документа је управитељ Жидовског одсјека био Вилко Kинел (Kühnel), до рата млади адвокат у Бјеловару

Сакупљање даљих биографских података о овим жртвама треба наставити и то затим штампати у посебној публикацији. У циљу неговања успомене на наше пострадале суграђане, земунске Јевреје, објављујемо попис 132 жртве који су тада биле предвиђене за одвођење у логор (одведено је 128 а од њих је преживео само Ервин Розенберг). У списку који доносимо отклоњене су само најочитије дактилографске грешке; увредљиво навођења Јевреја са малим словом ж(идови) није мењано. У текст су, уз поједина имена, унесене и исправке (напомене) које је припремио г. Ненад Фогел а које су драгоцене за даља истраживања.
Са пописа је, по месту рођења, највише рођених Земунаца (46), из разних места Срема, Баната и Бачке било је 35 људи, у Београду рођених било је 12 итд. Најмлађи ухапшени је имао свега 14 година а најстарији 75 година; више од половине ухапшених су чиниле жене: од броја 1 до 60 су наведени мушкаци а од броја 61 до 132 жене; по статусу налазимо људе разних професија али је највише домаћица (53) а затим следе чиновници, трговци и ученици и студенти. Наведени подаци о структури људи отераних у логор Јасеновац – Градишка речито говоре да је главни разлог за њихово затварање била припадност једном народу односно спровођење геноцида над јеврејским народом.

Већ током Другог светског рата уништен је највећи део грађе који се односи на страдања у концентрационим логорима Независне државе Хрватске (НДХ) а нарочито пописи логораша, из којих би се могао утврдити тачан број жртава. Геноцид над више стотина хиљада Срба, Јевреја и Рома у НДХ је по садизму и монструозности превазилазио чак и нацистичке покровитеље. Злочинци су касније плански радили на прикривању броја жртава, посебно када су постали свесни да усташка држава и њихови нацистички савезници губе рат. О сакривању злочина сведочи и откриће (јануар 2019.) хрватског историчара др. Горана Хутинца о постојању авионских снимака усташког уклањања трагова масовних гробница у Јасеновцу јануара 1945.

На жалост, после Другог светског рата, многи од докумената који су се односили на догађања на подручју НДХ, на којем је почињено највише злочина, нису били доступни истраживачима а део њих је у међувремену и нестао. У таквој ситуацији, драгоцен је сваки документ који се односи на утврђивање броја жртава и околности њихове смрти.

NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

USTAŠKA NADZORNA SLUŽBA

URED I.

 

Broj: 31702/42-IIb/3ž                                                         Zagreb, 8. lipnja 1942.

 

Predmet: Špinder H(e)rman i dr. upućenje u logor.

RAVNATELJSTVO USTAŠKOG REDARSTVA

židovski odsjek

Z A G R E B

Upućuju se u sabirni logor u Jasenovac odnosno u Staru Gradišku po Ispostavi župske redarstvene oblasti u Zemunu na prisilni boravak sliedeći židovi i židovke:

1) Špinder (Špindl – nap. N. F.) H(e)rman, rodj. 1. VII. 1908. u Zemunu, trgovac

2) Albert Špinder (Špindel – nap. N. F.), rodj. 27. XI. 1906. u Zemunu, radnik

3) Levi Roderih (Roderik – nap. N. F.), rodj. 22. I.1917. u Zemunu, činovnik

4) Greber Paul,  ro(d)j. 9. XII. 1904. u Vršcu, trg. pomoćnik.

5) Rafael Musafija, rodj. 27. XII. 1908. u Sarajevu, zlatarski radnik.

6) Šer Adolf, rodj. 30. VI. 1905. u Kupinovu, priv. činovnik.

7) Šer Marko, rodj. 6. V. 1895. u Kupinovu, trgovac.

8) Sonenberg Vladimir, rodj. 26. I. 1921. u Zemunu, časovničar

9) Levi Karlo, rodj. 1919 u Kašavu, stud. medicine.

10) Sidvec Maks (Sidverz Makso – nap. N. F.), rodj. 1. VI. 1910. u Beogradu, priv. činovnik.

11) Becherana (Beherano – nap. N. F.) Vitalis, rodj. 1. III. 1895. u Jafu, ban. činovnik.

12) Žak (Jakov – nap. N. F.) Bondi, rodj. 3. XI. 1901. u Zemunu, priv. čin.

13) Roznfeld Fridrich, rodj. 22. XI. 1900. u Zemunu, priv. činovnik.

14) Šer Aleksandar, rodj. 28. III. 1910. u Kupinovu, bank. čin.

15) Beherana Benjamin, rodj. 29. I. 1920. u Zemunu, dipl. mašinski tehničar (preživeo, skrivao

se u Beogradu pod lažnim imenom – nap. N. F.).

16) Samlajić (Samlaić – nap. N. F.) Erih, rodje. 13. VII. 1913. u Karlovćiću, dipl. folozof

17) Hercl Hugo, rodj. 11. IX. 1904. u Zemunu. činovnik.

18) Artur Kimsler (Kinstler – nap. N. F.), rodj. 23. I. 1895. u Kosovu, stroj. bravar.

19) Fišer David, rodj. 17. VI. 1901. u Zemunu, električar.

20) Adler Leo, rodj. 1894. u Zemunu staklarski pomoćnik.

21) Bošković Mirko, rodj. 9. IX. 1923. u Vršcu, tekstil. štampar.

22) Daniti Haim, rodj. 1. XI. 1921. u Beogradu, mehaničar.

23) Rozinberg (Rozenberg) Ervin, rodj. 15. V. 1922. u Zemunu, mehaničar (jedini preživeo Jasenovac – nap. N. F.).

24) Samuel Gedurli (Samuel ili Sima Gedulidig – nap. N. F.), rodj. 17. VII. 1906. u Bač. Palanka, bravar.

25) Moreno Anaf, rodj. 15. III. 1876. u Požarevcu, trgovac.

26) Beherano Josip, rodj. 30. VI. 1923. u Zemunu, učenik zanat. škole (preživeo, otišao u

partizane, nosilac partizanske Spomenice 1941. – nap. N. F.).

27) Raitz (Reizer – nap. N. F.) Herman, rodj. 19. II. 1906. u Kutincima (Putincima? – nap. N.M.), bravar.

28) Vinster Rudolf, rodj. 9. III. 1927. u Zemunu, učenik.

29) Semnic Marko, rodj. 1920. u Zemunu, sapunarski radnik.

30) Jakob Musafija, rodj. 31. XII. 1904 u Sarajevu, činovnik.

31) Bihali Herman, rodj. 1877. u Zemunu, moler.

32) Amadaj Hajim (Amodaj Haim – nap. N. F.), rodj. 7. IX. 1866. u Zemunu, trgovac.

33) Levi Oto, rodj. 25. XII. 1916. u Kašavu, drvarski stručnjak.

34) Gerl Teodor, rodj. 3. IV. 1904. u Rusiji, artista.

35) Fišer David, rodj. 4. II. 1885. u Nadalj, (Madjarska) radnik, trgovac.

36) Daniti Ašer, rodj. 27. VI. 1908. u Beogradu, kožarski pomoć.

37) Misil (Nisim – nap. N. F.) Levi, rodj. 30. XI. 1892. u Zemunu, činovnik.

38) Isak Balaš, rodj. 27. I. 1885. u Pančevu, trgovac.

39) Rot Leon, rodj. 26. III. 1900. u Temišvaru, trgovački putnik.

40) Geršanović Hinko, rodj. 6. VIII. 1923. u Zemunu, radnik.

41) Hercl Rihard, rodj. 26. VIII. 1906. u Zemunu, trgovac.

42) Hirš Ignjat, rodj. 24. X. 1902. u Rumi, trg. pomoćnik.

43) Engler Desider, rodj. 16. III. 1903. u Sobotki, trgovac.

44) Hugo Hasan, rodj. 18. I. 1921. u Zemunu, stud. Medicine (preživeo, nije deportovan u  logor – nap. N. F.).

45) Fogen David, rodj. 12. II. 1911. u Osieku (Osijeku – nap. N. F.), priv. činovnik.

46) Fridman Branko, rodj. 28. III. 1904. u Vrdovcu (Vrbovcu? – nap. N. M.), poslovodja koža.

47) Cerić (Cević – nap. N. F.) Robert, rodj. 11. XII. 1909. u Zemunu, krojački pomoć.

48) Fogel Danilo, rodj. 5. XII. 1923. u Staroj Pazovi, radnik škole (preživeo, otišao u

partizane, nosilac partizanske Spomenice 1941. – nap. N. F.).

49) Julio Auzpitz (Aušpic ili Ausspitz, nap. N. F.), rodj. 28. VIII. 1905. u Vršcu, tekstil. štampar.

50) Adler Robert, rodj. 1. I. 1901. u Zemunu, stal. pomoćnik.

51) Bril Hugo, rodj. 10. IV. 1903. u Zemunu, trgovac.

52) Altaras (Altarac – nap. N. F.) Josip, rodj. 31. III. 190(1)0 u Beogradu, mehaničar.

53) Fišer Leo, rodj. 14. IX. 1912 u Kovilju, mehaničar.

54) Fridlender Erne, rodj. 21. I. 1919. u Vršcu, student tehnike

55) Bošković Ernest, rodj. 17. XII. 1921. u Vršcu, radnik.

56) Kačka Alfred, rodj. 21. II. 1924. u Zemunu, limarski šegrt.

57) Hogel (Fogel – nap. N. F.) Josip, rodj. 10. I. 1920. u Svilaju, priv. činovnik.

58) Cerić (Cević – nap. N. F.) Avram, rodj. 30. VI. 1880. u Beogradu, trgovac.

59) Cević Haim, rodj. 30. VIII. 1876. u Beogradu, trgovac.

60) Valter Špigl, rodj. 7. X. 1920. u Kelju, urar.

61) Bril Josip, rodj. 15. VI. 1873. u H. Kostajnici, priv. činovnik.

62) Šer Filip, rodj. 13. V. 1901. u Kupinovu, trgovac

63) Sonenfeld Angela, rodj. 9. III. 1921. u Zemunu, studentkinja.

64) Sonenfeld Hilda, rodj. 25. IV. 1925. u Zemunu, učenica.

65) Sonenfeld Ljuljana, rodj. 23. III. 1927. u Zemunu, studentkinja.

66) Samenberg (Sonnenberg – nap. N. F.) Hernriette, rodj. 15. II. 1917. u Zemunu, činovnica.

67) Greder Sarena (Greber Serena – nap. N. F.), rodj. 18. VI. 1895. u Vršcu, domaćica.

68) Elek Ela, rodj. 24. VI. 1878. u Beogradu, domaćica.

69) Goldštajn Marijana, rodj. 23. IV. 1901. u Zemunu, domaćica.

70) Fišer Janka, rodj. 1. I. 1884. u Nadalj, domaćica.

71) Etelka Kon, rodj. 30. XI. 1911. u Smederevu, domaćica.

72) Balaš Selma, rodj. 18. IX. 1925. u Petrovgradu, domaćica.

73) Rot Hervida (Hedviga – nap. N. F.),  rodj. 25.I.1925. u Inđiji, učenica.

74) Lenka Daniti, rodj. 10. V. 1877. u Nišu, domaćica.

75) Šigl (Špigl – nap. N. F.) Ingelora, rodj. 17. V. 1925. u Kelju, domaćica.

76) Šer Lucija, rodj. 5. VII. 1897. u Vrumsu, domaćica.

77) Fišer Etel (Etelka – nap. N. F.) rodj. 18. III. 1907. u Krstoru (Krsturu? – nap. N. M.), domaćica.

78) Sason Judita, rodj. 29. V. 1907. u Zemunu, domaćica.

79) Rot Johana, rodj. 6. IX. 1893. u Inđiji, domaćica.

80) Rot Erna, rodj. 25. XII. 1920. u Inđiji, učenica trg. akadem.

81) Levi Elza, rodj. 25. XII. 1916. Kaša-va, studenti. tehnologije.

82) Lusti Olga, rodj. 16. XI. 1921. u Bačku, krojačica.

83) Terezija Blao, 18. IV. 1890. u Zemunu, domaćica.

84) Levi Sol, rodj. 19. IV. 1891. u Zemunu, domaćica.

85) Lustig Klara, rodj. 29. V. 1926. u Baču, učenica.

86) Lustig Katica, rodj. 22. V. 1894. u Bogojevo, domaćica.

87) Klofert (Klopfer – nap. N. F.) Jozefina, rodj. 30. X. 1919. u N. Pazova, domaćica.

88) Klofert (Klopfer – nap. N. F.) Elza, rodj. 11. V. 1921. u Novoj Pazovi, domaćica.

89) Blanka Levi, rodj. 18. III. 1886. u Beogradu, domaćica.

90) Zita Austitz (Gita Aušpic – nap. N. F.), rodj. 24. II. 1902. u Koprivnici, domaćica.

91) Kplofer (Klopfer – nap. N. F.) Hama, rodj. 18. V. 1890. u Divošu, domaćica.

92) Streja (Stela – nap. N. F.) Levi, rodj. 2. VIII. 1921. u Beogradu, činovnica.

93) Levi Mirjam, rodj. 31. VIII. 1926. u Beogradu. učenica.

94) Miler Frida, rodj. 14. VIII. 1907. u Dobanovcima, domaćica.

95) Klara Eškenazi, rodj. 9. III. 1916. u Djendješu, domaćica.

96) Allegra Farchu (Alegra Farhi – nap. N. F.), rodj. 4. IV. 1907. u Zemunu, činovnica.

97) Belah Rebeka, rodj. 15. V. 1888. u Poljskoj, domaćica.

98) Geduldig Roza, rodj. 6. VII. 1912. u Zemunu, domaćica.

99) Grajner Ilda, rodj. 6. III. 1906. u Kašoru, domaćica.

100) Amodaj Rašela, rodj. 28. VI. 1886. u Kalapatru, domaćica.

101) Gros Filipina (Jozefina – nap. N. F.), rodj. 13. I. 1922. u Zemunu, domaćica.

102) Levi Klara, rodj. 10. XII. 1898. u Beogradu, domaćica.

103) Gros Paula, rodj. 22. XI. 1902. u Zemunu, domaćica.

104) Bošković Mgda (Magda? – nap. N. M.), rodj. 19. XII. 1925. u Vršcu. krojačica.

105) Alkuser Regina, rodj. 5. II. 1904. u Bugarskoj, domaćica.

106) Geršanović Roza, rodj. 11. VI. 1900. u Zemunu, domaćica.

107) Samlaić Marija, rodj. 15. VIII. 1886. u Čalma, domaćica.

108) Samalaić Ljerka, rodj. 9. I. 1927. u Zagrebu, nastavnik muzike.

109) Lenka (Ljerka – nap. N. F.) Adanja, rodj. 2. II. 1910. u Porot, domaćica.

110) Levi Klara, rodj. 6. VIII. 1911. u Zemunu, modistica.

111) Papo Jozefina, rodj. 30. XII. 1900. u Ugrinovcima, domaćica.

112) Ničin Sofija, rodj. 9. I. 1902. u Zemunu, domaćica.

113) Samlaić Ruža, rodj. 18. IX. 1911. u Karlovcima, domaćica.

114) Kinsler (Kinstler – nap. N. F.) Valerija, rodj. 4. VIII. 1904. u Dobricama, domaćica.

115) Engler Elizabeta, rodj. 18. II. 1902. u Budimpešti, domaćica.

116) Margita Bošković, rodj. 20. VI. 1900. u Isačevu, domaćica.

117) Balaš Regina, rodj. 20. VIII. 1901. u Rumuniji, domaćica.

118) Erna Beherano, rodj. 20. I. 1899. u Zemunu, domaćica.

119) Binder Ružica, rodj. 6. II. 1904. u Ivankovo, domaćica. (Rozina)

120) Amoslino Marigita, rodj. 14. II. 1911. u Bijeljini, činovnica.

121) Almoslino Emi, rodj. 14. IV. 1905. u Bijeljini, činovnica.

122) Fridman Rene, rodj. 9. IX. 1909. u Zemunu, domaćica.

123) Rašela Altarac, rodj. 15. IV. 1912. u Kumanovo, domaćica.

124) Levi Laura, rodj. 28. I. 1884. u Zemunu, domaćica.

125) Semnic Franciska, rodj. 26. III. 1914. u Zemunu, domaćica.

126) Lenka (Ljerka – nap. N. F.) Samlaić, rodj. 18. XI. 1919. u Vajska, domaćica.

127) Ženka Kovač, rodj. 1913. u Zemunu, domaćica.

128) Fekete Lea, 10. XII. 1921. u Zemunu, domaćica.

129) Fekete Greta, rodj. 27. III. 1911. u Beču, domaćica.

130) Cević Marjana, rodj. 1876. u Vidinu, domaćica.

131) Binder Teodora, rodj. 22. IX. 1904. u Zemunu, domaćica.

132) Šer Mivina (Malvina – nap. N. F.), rodj. 24. IV. 1901. u Beogradu, domaćica.

Gornje se dostavlja radi znanja i očevidnosti.

ZA DOM SPREMNI !

UPRAVITELJ: (za ? – nečitko)

(potpis nečitak)

(pečat: NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA

USTAŠKA NADZORNA SLUŽBA)

(pečat: RAVNATELJSTVO USTAŠKOG REDARSTVA ŽIDOVSKI ODSJEK Broj 4328 17. VI. 1942.)

Napomena: u vreme nastanka ovog dokumenta je upravitelj Židovskog odsjeka bio Vilko Kinel (Kühnel), do rata mladi advokat u Bjelovaru

Извор:  JOZ

ПОКОЉ - Назив за систематски државни злочин геноцида почињен над православним Србима током Другог светског рата од стране Независне Државе Хрватске на цијелом њеном територију.
ПОКОЉ – Назив за систематски државни злочин геноцида почињен над православним Србима током Другог светског рата од стране Независне Државе Хрватске на цијелом њеном територију.

Подијелите вијест:

Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Пратите нас на друштвеним мрежама: