Од 24. Јуна 1941, Дана сјећања на Јадовно, прошло је:
Од 24. Јуна 1941, Дана сјећања на Јадовно, прошло је:

Јавни позив за обнову кућа – Ливно, Грахово, Дрвар, Гламоч…

Датум објаве: недеља, 27 марта, 2016
Величина слова: A- A+
Министарство за избјеглице и расељена лица РС
Министарство за избјеглице и
расељена лица РС

На основу члана 23. став 1. Закона о расељеним лицима, повратницима и избјеглицама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/05 и 52/12), а у вези са реализацијом Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2016. годину, Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске расписује

Ј А В Н И П О З И В

за додјелу помоћи у обнови и реконструкцији стамбених јединица избјеглицама из Босне и Херцеговине, расељеним лицима у Босни и Херцеговини и повратницима у Републику Српску и Федерацију Босне и Херцеговине

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА: 12. АПРИЛ 2016.

ПРЕУЗМИТЕ ИЗЈАВУ: Изјава уз захтјев за обнову и реконструкцију_043130097

Помоћ у обнови и реконструкцији стамбених јединица, у циљу повратка, додјељује се у оквиру имплементације пројеката помоћи у изградњи, доградњи и санацији стамбених објеката по принципу „кључ у руке“ и пројеката додјеле грађевинско-занатског материјала са стимулативним новчаним средствима и новчана помоћ, у складу са Правилником о минимуму стамбених услова.

Имплементатор пројеката је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске.

Повратници српске националности и остали, пријаве за додјелу помоћи у обнови и реконструкцији стамбених јединица, на подручју градова и општина у Федерацији Босне и Херцеговине, могу поднијети за: Град Мостар, општине: Босански Петровац, Чапљина, Дрвар, Гламоч, Грахово, Кључ, Маглај, Равно, Столац, Ливно, Оџак и Калесија.

-Повратници хрватске националности и остали, пријаве за додјелу помоћи у обнови и реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка, на подручје градова и општина у Републици Српској, могу поднијети за: градове Бању Луку, Добој, Приједор; општине: Берковићи, Брод, Дервента, Градишка, Котор Варош, Лакташи, Модрича, Мркоњић Град, Оштра Лука, Пелагићево, Прњавор, Шамац, Теслић, Вукосавље.

-Повратници бошњачке националности и остали, пријаве за додјелу помоћи у обнови и реконструкцији стамбених јединица у циљу повратка, на подручје градова и општина у Републици Српској, могу поднијети за: градове Добој, Бијељину, Приједор; општине: Братунац, Брод, Модрича, Нови Град, Шамац, Сребреница, Теслић, Власеница, Вукосавље, Зворник и Рогатица.

-Интерно расељена лица српске националности и припадници националних мањина и остали, пријаве за додјелу помоћи у обнови и реконструкцији стамбених јединица, на подручју градова и општина у Републици Српској, могу поднијети за: градове Бијељину, Требиње, Источно Ново Сарајево; општине: Брод, Градишка, Модрича, Мркоњић Град, Нови Град, Шипово, Осмаци, Сребреница, Зворник, Котор Варош, Источни Дрвар и Фоча.

Критеријуми за одабир корисника помоћи су:

Општи критеријуми за утврђивање потенцијалних корисника помоћи за изградњу и санацију стамбених јединица су елиминаторни и обавезујући за све кориснике:

1.Корисник помоћи је избјеглица из БиХ, расељено лице у БиХ или повратник;

2.Корисник помоћи је исказао намјеру за повратком;

3.Утврђен статус власништва или станарско право над стамбеном јединицом која је предмет реконструкције;

4.Корисник помоћи је, на дан 30.04.1991. године, имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције;

5.Стамбена јединица корисника помоћи која је предмет реконструкције, сматра се неусловном за становање, у складу са стандардима о минимуму стамбених услова;

6.Корисник помоћи/носилац домаћинства и чланови његовог домаћинства од 1991. године немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра условном за становање, у складу са стандардима о минимуму стамбених услова;

7.Корисник помоћи није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи стандарде о минимуму стамбених услова.

Документи које је потребно доставити уз пријаву на Оглас који се односе на опште критеријуме:

1.Потврда надлежног органа о статусу (за све чланове повратничке породице пријављене за помоћ у реконструкцији) Избјеглице из БиХ, расељена лица у БиХ и повратници:

Потврда надлежног органа о статусу избјеглице из БиХ, расељеног лица и повратника, или други документи на основу којих се може утврдити наведени статус.

2. Пријава за добровољни повратак:

Пријава за добровољни повратак/овјерен образац пријаве, захтјев за поврат имовине/станарског права или захтјев за обнову имовине.

3. Доказ о власништву/станарском праву:

Статус о власништву или станарском праву над стамбеном јединицом која је предмет реконструкције доказује се сљедећим документима:

I) ЗК (земљишно-књижни) извадак;

II) Извод из катастарске евиденције, не старији од шест (6) мјесеци;

III) Рјешење о поврату имовине/станарског права.

4. Увјерење о кретању

Увјерењем о кретању подносиоца пријаве за додјелу донације помоћи за изградњу и санацију стамбених јединица, које издаје надлежни орган унутрашњих послова, доказује се да је корисник помоћи на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције. Потребно је приложити оригинал увјерења о кретању или овјерену копију.

Изузетно од претходног става расељеним лицима може се одобрити помоћ за изградњу дислоцираног објекта под условом да испуњавају сљедеће услове:

а.да је власник/посједник парцеле на коју дислоцира стамбени објекат,

б.да испуњава критерије наведене у тачкама 5, 6 и 7.

  1. Потписана и овјерена изјава корисника помоћи

Изјава корисника помоћи/носиоца домаћинства да је стамбена јединица, која је предмет реконструкције, неусловна за становање у складу са стандардима о минимуму стамбених услова.

  1. Потписана и овјерена изјава корисника помоћи

Изјава корисника помоћи/носиоца домаћинства (овјерен образац изјаве) да он и пунољетни чланови његовог домаћинства, од 1991. године, немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра условном за становање у складу са стандардима о минимуму стамбених услова.

  1. Потписана и овјерена изјава корисника помоћи

Изјава корисника помоћи/носиоца домаћинства (овјерен образац изјаве) да он и пунољетни чланови његовог домаћинства, од 1991. године, нису примили помоћ у реконструкцији довољну да задовољи стандарде о минимуму стамбених услова.

Посебни критеријуми

Вредновање се врши на основу сљедећих критеријума:

Корисник помоћи се вратио на своје пријератно пребивалиште (спонтани повратник) и живи у условима који су испод утврђеног стамбеног минимума.

Корисник помоћи припада одређеним категоријама, као што су:

а)социјалне категорије;

б)лица са инвалидитетом;

ц)незапослена лица;

д)самохрани родитељи;

е)малољетна дјеца без родитељског старања;

ф)пензионери;

г)породице погинулог борца;

х)породице несталих лица и бивши логораши.

Корисник помоћи борави у колективном виду смјештају (транзитно-прихватни и колективни центри), алтернативном смјештају или остварује право на алтернативни смјештај.

Број и старосна доб чланова породице корисника помоћи, који су се пријавили за добијање помоћи за реконструкцију и повратак у БиХ.

Документи које је потребно доставити уз пријаву на Оглас који се односе на посебне критеријуме:

  1. Корисници који су се вратили на своје пријератно пребивалиште и породице у процесу повратка.

Потврда или увјерење надлежног органа општине повратка на којој су назначена имена и презимена повратника са тачном адресом повратка.

  1. Корисник помоћи припада одређеним групама.

-Социјалне категорије – рјешење/одлука надлежног центра за социјални рад да је стални корисник помоћи од Центра за социјални рад;

-Лица са инвалидитетом – увјерење надлежног органа/институције;

-Незапослена лица – потврда надлежне установе за запошљавање;

-Самохрани родитељ – извод из матичне књиге умрлих;

-Малољетна дјеца без родитељског старања – потврда/увјерење надлежног центра за социјални рад;

-Пензионери – рјешење/одлука надлежног органа/институције или чек од пензије;

-Породице погинулих бораца – увјерење надлежног органа/институције;

-Породице несталих лица и бивши логораши – увјерење надлежног органа/институције.

 

  1. Корисник се налази у колективном виду смјештају (транзитно-прихватни и колективни центри), алтернативном смјештају или остварује право на алтернативни смјештај.

Потврда надлежног органа на којој су наведени сви чланови домаћинства који користе алтернативни смјештај.

  1. Породице које имају више чланова заједничког домаћинства и њихова старосна доб.

Кућна листа корисника помоћи овјерена у општини пребивалишта/привременог боравка, не старија од шест мјесеци, уз фотокопије важећих личних карата за сваког пунољетног члана наведеног на кућној листи о заједничком домаћинству и извод из матичне књиге рођених за малољетне чланове домаћинства.

** *

У складу са Процедурама за одабир корисника и реализацију пројеката помоћи у изградњи, доградњи, санацији стамбених објеката по принципу „кључ у руке“ и Процедура за одабир корисника и реализацију пројеката помоћи у додјели грађевинско-занатског материјала и Процедурама за додјелу новчане помоћи, пријаву потенцијалних корисника помоћи на Јавни позив могу вршити и локалне заједнице, одсјеци Министарства, удружења и друге хуманитарне организације – пројектни приступ.

Подносилац приједлога дужан је да за све предложене потенцијалне кориснике достави документацију којом се доказује испуњавање општих критеријума, те да изврши рангирање предложених корисника по приоритету.

** *

Пријава, са доказима о испуњавању критеријума из Јавног огласа, препорученом писаном пошиљком или лично, доставља се на адресу: Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске – Одсјек Бања Лука, Трг Републике Српске бр. 1, Бања Лука, у запечаћеној коверти са назнаком:

ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – НЕ ОТВАРАЈ!

Оглас остаје отворен 21 дан од дана објављивања.

Избор корисника помоћи вршиће се у складу са Процедурама за одабир корисника и реализацију пројеката помоћи у изградњи, доградњи, санацији стамбених објеката по принципу „кључ у руке“ и Процедура за одабир корисника и реализацију пројеката помоћи у додјели грађевинско-занатског материјала и Процедурама за додјелу новчане помоћи.

Министарство за избјеглице и расељена лица ће запримљене пријаве потенцијалних корисника користити и приликом имплементације других пројеката додјеле помоћи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у обзир на разматрање и рангирање.

Прелиминарна ранг листа о избору потенцијалних корисника помоћи, са критеријумима коришћеним током одабира корисника, биће објављена на огласним таблама и wеб сајту Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске и огласним таблама општина.

Право на приговор на прелиминарну листу корисници имају у року од 15 дана од дана објављивања прелиминарне листе потенцијалних корисника.

За све додатне информације можете се обратити на број тел. 051/338-823.

Извор: Удружење Огњена Марија Ливањска

 
Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани вез упозорења.

КОМЕНТАРИ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Top