Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Dveri ulaze u politiku

Boško Obradović
Boško Obradović

1. SKK: Gospodine Obradoviću, Dveri već preko decenije deluju u srpskoj javnosti kao udruženje građana. Aktivnosti Vaše organizacije su veoma raznorodne,od humanitarnih akcija, pisanja tekstova i knjiga, preko internet sajtova do televizijske produkcije i održavanja masovnih skupova. Ipak, 10.2.2011. objavili ste ulazak u političku arenu. Šta je to što Vas je navelo na pomisao da dosadašnji način nastupanja, u obliku patriotske NVO nije više dovoljan, te da je neophodno kandidovati se na izborima?

BO: Tačno je da Dveri poslednjih godina predstavljaju jednu od najaktivnijih srpskih NVO koja raspolaže širokim spektrom aktivnosti od štampanog izdavaštva časopisa i knjiga, preko tribina i predavanja širom Srbije, regiona i rasejanja, internet prezentacija, nezavisne TV produkcije, nekoliko velikih projekata kao što su Pokret za život, Svetosavska škola i Srpska mreža, do raznih društvenih kampanja i političkih protesta, koji su u nekoliko navrata imali i karakter uličnih demonstracija. Tako veliki raspon društvenih aktivnosti preko kojih bismo vršili našu misiju uticaja na javno mnjenje u patriotskom pravcu bio je naš ideal kada smo pre mnogo godina počinjali da stvaramo prvu ozbiljnu srpsku rodoljubivu NVO i u dobrom procentu smo uspeli da ga dostignemo.

Međutim, posle 12 godina delovanja na kulturološkom polju i u patriotskom NVO sektoru osetili smo da počinjemo da se vrtimo u krug, kao i nemogućnost da suštinski utičemo na promene u društvu, uprkos velikom broju uspešnih aktivnosti. Glavni razlog tome jeste odsustvo ozbiljnog partnera za našu misiju u srpskom društvu koji bi došao sa nivoa države, Crkve ili dijaspore i Dverima pomogao da postanu istinska NVO-lobi grupa za ostvarivanje zajedničkih interesa. Pošto takvog institucionalnog strateškog partnera nije bilo, NVO je počeo da postaje neodgovarajuća forma za našu borbu, čak potencijalno poželjna režimu za simuliranje drugačijeg mišljenja koje ništa suštinski ne može da promeni. Zato smo još pre više od godinu dana prerasli u svojevrsni socijalni pokret porodičnih ljudi, zamišljen kao prelazna faza da se ne istrči nespremno u politiku, već oprobaju mogućnosti, ispita duh vremena i smena epoha i izvrše pripreme u tom pravcu.

Sa druge strane, svi smo svedoci da se već dugo u našem političkom životu oseća velika istrošenost postojećih stranaka, lidera i njihovih programa. Srbiji treba novih ideja i novih ljudi na političkoj sceni. Vreme se u poslednjih pola godine ubrzava i događaji zgušnjavaju: Porodična šetnja sabira 20.000 ljudi, Insajder provlači Dveri kao glavnu temu kroz nekoliko emisija, u dnevnim novinama mimo nas počinju da se pojavljuju napisi koji najavljuju da će i Dveri na izbore, ušli smo u predizbornu godinu u Srbiji, a za sve to vreme dešava nam se potpuni raspad države (primena novog separatističkog statuta Vojvodine, predaja Kosova i Metohije, rezolucija o Srebrenici, gej parada, regionalizacija, prodaja Telekoma, otvaranje problema u Raškoj oblasti, nova zaduživanja, krah privrede, socijalno i ekonomsko beznađe…). Nasuprot tome stoji potpuno odsustvo alternative i aktivne i ujedinjene nacionalne opozicije, do te mere da smo većina građana Srbije po mnogim važnim društvenim pitanjima izgubili svoga zastupnika na političkoj i medijskog sceni.

Nije ostalo ništa drugo već da preuzmemo političku odgovornost i mimo ustaljenih i potrošenih stranačkih matrica iniciramo stvaranje novog političkog pokreta – Pokreta za život Srbije, koji bi se pojavio na sledećim izborima kao nezavisna politička izborna lista.

2. SKK: Kod nas se bavljenje politikom, najčešće smatra prljavom, nemoralnom rabotom, u kojoj akteri potpuno zanemaruju opšti interes i jedino im je stalo do ličnog ćara, tj. do uživanja u ”plodovima” korupcije. Da li mislite, da će odluka o prerastanju u politički pokret, naneti štetu ugledu Dveri, koji je građen od 1999. odnosno, plaši li Vas mogućnost da građanstvo ne shvati ispravno motive koji su Vas vodili kod donošenja ove odluke?

BO: Smatramo da bi građani Srbije, posebno oni među njima koji godinama prate i podržavaju rad Dveri, više zamerili ako bismo ostali po strani dok Srbija ubrzano propada. Pozicija najaktivnije srpske patriotske NVO možda izgleda ugodno, ali je paradoks u tome da biti samo moralni arbitar, van učešća u borbi za promenu postojećeg stanja, u današnjem vremenu znači biti nemoralan.
Što se tiče motiva za bavljenje nacionalnim radom uopšte pa tako i politikom, nismo ljudi koji beže od odgovornosti i mogu mirno da sede sa strane dok im sunarodnici stradaju. Te 1999. godine kada smo osnovani bili smo spremni da napravimo prvi časopis pravoslavnih studenata na Univerzitetu u Beogradu posle 1945, kasnije da formiramo prvo takvo udruženje, a potom da uđemo u brojne druge izazove u oblasti izdavaštva, TV produkcije, interneta, humanitarnih i socijalnih akcija, i najrazličitijih tribina, manifestacija, projekata i kampanja, sve do uličnih antirežimskih protesta. U ovom času smo spremni da preuzmemo i političku odgovornost, pošto to od nas traže ljudi koji su nam i do sada verovali i pomagali nas, oni bez kojih ne bi ni bilo Dveri.
Ali, ne želimo u politiku radi politike, jer da smo želeli da ganjamo političke karijere mogli smo to mnogo ranije i na mnogo drugih načina, a ne da idemo ovim zaobilaznim putem od 12 godina. Naša politička kampanja i način političkog organizovanja biće nešto novo i orginalno, kao i sve što smo radili do sada. Jer mi nismo ovde zbog vlasti već zbog promene sistema vrednosti u Srbiji.

3. SKK: Najavili ste da će se Vaše delovanje zasnivati na novom društvenom dogovoru u 10 tačaka. Možete li, da našim čitaocima, u najkraćem podvučete njihovu suštinu i očekivane efkte primene istih?

BO: Porodica na prvom mestu i briga za sve naše porodice, socijalna solidarnost kao novi vid patriotizma – socijalni patriotizam, domaćinska ekonomija u kojoj osnovni prirodni i privredni resursi moraju biti u našim rukama, jer je to preduslov našeg ekonomskog opstanka i obnove, selo i poljoprivreda kao temelj Srbije, realni razvoj domaćih banaka, privrede, izvoza, veća ulaganja u nauku i sport, reforma kulturne politike, obrazovanja i medija, i obezbeđivanje dugoročne sigurnosti kroz potpisivanje Sporazuma o nedeljivoj kolektivnoj bezbednosti koji je predložila Ruska Federacija.

U najkraćem, Srbija pre svega – jaka Srbija slobodnih ljudi, država koja je kadra da brani svoj narod i teritoriju od drugih , a građane od sebe. U pitanju je vrednosna politička kampanja i novi sistem vrednosti oko koga prvo treba da se dogovorimo. Otuda ideja da to bude predlog novog narodnog dogovora. Jer neće biti uspešne primene niti jednog dobro zamišljenog nacionalnog programa preporoda ako ne bude napravljen novi društveni ugovor oko sistema vrednosti na kome će počivati načela nove srpske politike. Smatramo da imamo takav programski dokument u svojim rukama i narednih dana će biti predstavljen javnosti.

4. SKK: Šta je to, gospodine Obradoviću, zbog čega bi javnost trebalo više da veruje Dverima nego političkim strankama koje već dugo postoje u Srbiji? Kako ljudi mogu biti sigurni da se po eventualnom dolasku na vlast, starešine Vaše organizacije neće ponašati na isti način kao i ostali politički akteri?

BO: Smatramo da naš ulazak u politiku ima smisla samo ako bude različit od svega već viđenog: i po programu sa kojim izlazimo, i po ljudima koji će nas predstavljati, i po načinu organizovanja, koji bi konačno umesto negativne počeo da neguje pozitivnu selekciju. Ako to nismo u stanju da napravimo unutar naše organizacije, onda ne treba da se bavimo politikom i pridodajemo još jednu pogrešnu ponudu našoj ionako otužnoj stranačkoj sceni. Zato na sva pitanja da li ćemo biti nova politička stranka odgovaramo da nećemo biti samo još jedna stranka. Iz sledećih razloga:
1. Građanima Srbije je dosta stranaka i njihove monopolizacije političkog života kao parazita na narodnom telu, onih koji su deo problema, a ne rešenja.
2. Oni koji kažu da ako hoćemo da se bavimo politikom moramo biti stranka žele da nas nateraju da budemo kao i sve druge stranke, a mi to ne želimo. Bunimo se protiv dosadašnjeg načina stranačkog organizovanja i tražimo u ime naroda novi oblik političke organizacije koji će biti u službi nacionalnih i državnih interesa.
3. Na terenu tek treba testirati ljude za novu organizaciju, a to je početak borbe za pozitivnu selekciju u našem društvu, dok su postojeće stranke rasadnici negativne selekcije.
4. Mi nismo protiv stranačkog sistema, već za novo shvatanje politike kao službe narodu i otadžbini, a ne kao do sada razbojničkog zanata čerupanja narodne imovine i oligarhijskog otimanja privilegija nakon dolaska na vlast.

Izborno vreme koje je pred nama biće jedan veliki test da li ćemo uspeti da ponudimo različit od svega dosadašnjeg i kvalitetan nov program, nove ljude i novi način organizovanja. Ako to uspemo do izbora, sigurni smo da ćemo od toga napraviti dobru političku organizaciju posle izbora. Vlast trenutno nije tema o kojoj razmišljamo već kako da u parlamentu dobijemo predstavnike koji će konačno progovoriti u ime tihe većine građana Srbije koja se oseća i nacionalno i socijalno ponižena i bez svog zastupnika.

5. SKK: Dveri su organizacija mahom mladih ljudi, od studentskog uzrasta do kasnih tridesetih godina. Verujete li da ti aktivisti, nosioci dosadašnjeg rada Srpskog sabora Dveri, imaju dovoljno životnog i stručnog iskustva i znanja, za obavljanje najvažnijih državnih poslova? Drugim rečima, ako biste osvojili vlast, na Vama bi bila ogromna odgovornost za vođenje nacionalne politike i privrede. Ko su kadrovi na koje računate u tom smislu?

BO: Što se vođstva Dveri tiče prosek naših godina je 35-40. Smatramo da su to one godine u kojima se steklo dosta ličnog iskustva i u kojima može fizički i intelektualno najviše da se pruži. Ako tome dodate i preko 15 godina nacionalne borbe i iskustvo stvaranja najbolje organizovane nestranačke srpske organizacije, to onda čini ozbiljnu pripremu za ono što nas očekuje. Mi, naravno, nemamo iluzija da u ovoj borbi možemo uspeti sami. Itekako smo svesni da će snaga Pokreta za život Srbije biti u tome što će uključiti sve one nekompromitovane i sposobne pojedince, grupe i organizacije kojih ima širom Srpstva, kao i stručnjake svih profila koji će našem programu i daljim političkim aktivnostima dati potreban kvalitet. Sasvim je sigurno da će Dveri promeniti dosadašnju pogrešnu praksu strančarenja i da će sposobnim i poštenim ljudima iz svih sfera, koji su do sada najčešće izbegavali dnevnu politiku, dati šansu da se angažuju i zaumu mesta u onim oblastima u kojima su najbolji.
Primera radi, u izradi našeg predloga novog narodnog dogovora učestvovalo je na razne načine oko 100 vodećih srpskih intelektualaca i stručnjaka iz različitih društvenih oblasti. Svi oni su, svako na svoj način, dali važan doprinos da nastane ovaj kolektivni predlog. Uskoro ćete ih i lično moći videti na našem sajtu, tribinama, stručnim okruglim stolovima, a na kraju i na našoj izbornoj listi. Računamo da će to biti ono najbolje što Srbija ima i može novo da ponudi u ovom času.

6. SKK: Da li biste bili spremni da učestvujete u nekoj koalicionoj vladi posle izbora ili u obzir dolazi samo apsolutna pobeda na izborima i samostalno vršenje vlasti?

BO: Politika nije trka na 100 metara, već maraton sa preponama. U ovom času smo skoncentrisani na predstavljanje predloga novog narodnog dogovora, pravljenje kvalitetne izborne liste i uspeh na prvom izbornom pojavljivanju. Od tog rezultata će zavisiti naše dalje političko delovanje.
Gotovo sa sigurnošću se može reći da se u narednih nekoliko godina odlučuje sudbina Srbije i srpskog naroda na duži period. Ogromne promene na svetskom nivou uskoro će zahvatiti i Evropsku Uniju, čiji su temelji vrlo krhki, i Balkan, koji se nikada nije isticao po dugotrajnoj stabilnosti. Srpska elita mora spremno dočekati tu smenu epoha, za razliku od 1939. ili 1989. Jer u 21. veku doživljavamo ponavljanje 19. veka. Na Balkanu će se ponovo pitati Nemačka, Vatikan, Rusija i Turska. Dolazi vreme kada će se ponovo promešati geopolitičke karte, i ako kao narod i država iznova ne budemo učestvovali u toj podeli, biće doveden u pitanje naš državni i biološki opstanak.
O tome treba misliti već danas i to je još jedan od ozbiljnih razloga zašto smo se upustili u politiku. U toku sledećeg mandata srpskog parlamenta bićemo svedoci raznih novih ekonomskih i političkih zemljotresa na planetarnom i regionalnom nivou u kojima treba tražiti formulu opstanka i način ostvarenja naših nacionalnih i državnih interesa. Među onima koji uopšte shvataju ove svetske procese i brinu ove strateške nacionalne brige, a nađu se u parlamentu posle prvih sledećih izbora, tražićemo sagovornike za zajedničku političku saradnju.
A oni drugi izbori biće onaj trenutak kada će Srbija moći od trenutne alternative da u vremenu strahovitih svetskih promena napravi istinski novu vlast.

7. SKK: Da li su Vam se neke stranke i političari obratili nakon Vašeg proglasa od 10. februara?

BO: Ne. Ali, što je za nas najvažnije, obratio nam se veliki broj građana koji su osetili neku novu nadu.

8. SKK:Gospodine Obradoviću, pojedini analitičari i publicisti su izrazili bojazan da će izlazak Dveri nam izbore rezultirati odvajanjem dela glasova stranaka koje se deklarišu kao rodoljubive, a da to ipak neće biti dovoljno Dverima za ulazak u Skupštinu, te da će se time samo pomoći Tadićevom režimu. Kako reagujete na ovakva mišljenja?

BO: Cilj političkog delovanja Dveri nije bavljenje opozicijom, već jedino aktuelnim režimom koji je poguban za Srbiju. Naša ciljna grupa su na prvom mestu apstinenti koji su razočarani strankama i izborima, kojih u ovom času ima 60 procenata i koje treba vratiti u politički život. Dugo su čekali nešto novo na političkoj sceni i mi smo spremni da progovorimo u njihovo ime. A možda će naše pojavljivanje izazvati pozitivna kretanja u celoj opoziciji kako bismo svi zajedno što pre doprineli smeni aktuelne vlasti.

9. SKK:Možete li građanima Srbije da uputite bilo kakav savet u vezi sa svačijim ličnim mogućnostima, da sopstvenim društvenim aktivizmom doprinese ozdravljenju nacije čiji je deo?

BO: Dveri već godinama sabiraju rodoljubive Srbe i razne patriotske organizacije u Srpsku mrežu. To, međutim, nikada nije značilo da mi sebe doživljavamo kao kapu čitavog srpskog patriotskog NVO sektora. Naprotiv, Srpsku mrežu smo uvek gradili kao slobodnu formu delovanja u kojoj se razni pojedinci, grupe i organizacije sabiraju oko zajedničkih projekata na korist srpske crkve, naroda i države, i to na taj način da svako onaj ko ima dobru inicijativu i spreman je da se oko nje potrudi i druge organizuje – predstavlja u toj akciji i lidera Srpske mreže. Svi su, dakle, pozvani i prostor je otvoren da svako da svoj doprinos u ovoj borbi za duhovnu, moralnu, biološku, kulturološku, ekonomsku i državotvornu obnovu našeg naroda i države.
Takva je i ova objava našeg političkog delovanja: Dveri su samo inicijator jednog širokog narodnog fronta koji treba da preraste u novi politički pokret u koji su pozvani svi kojima je dosta ovog režima i sistema. Ova naša započeta misija neće biti moguća bez podviga čitavog naroda i izranjanja jedne nove elite koja će tom narodu služiti. Dveri su napravile svoj, od mnogih dugo očekivani, politički korak, a u narednim mesecima videćemo šta će građani reći o našem predlogu novog narodnog dogovora. U ovom času svako mora sa sobom da razreši: hoće li ostati po strani ili se uključiti i uzeti sopstvenu sudbinu u svoje ruke.

Izvor: SRPSKI KULTURNI KLUB Novi Sad

 

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pratite nas na društvenim mrežama: