Ж | Ž

Подијелите вијест (кликните на + за више опција):

Антифашистичка невесињска пушка; Први оружани устанак против фашизма у поробљеној Европи

Јун­ски уста­нак у гор­њоj Хер­це­го­ви­ни 1941. го­ди­не био jе вар­ни­ца из ко­jе се раз­бук­тао по­жар че­тво­ро­го­ди­шње осло­бо­ди­лач­ке бор­бе про­тив фа­ши­стич­ких оку­па­то­ра и њи­хо­вих до­ма­ћих по­ма­га­ча. Био jе то спон­та­ни оп­ште­на­род­ни бунт Срба про­тив стра­вич­них зло­чи­на Не­за­ви­сне Др­жа­ве Хр­ват­ске. Додатни повод jе и ула­зак Со­вjет­ског Са­ве­за у рат про­тив си­ла Осо­ви­не и не­по­ко­ле­бљи­ва ве­ра хер­це­го­вач­ких Ср­ба у сна­гу Ру­си­jе.

 

https://jadovno.com/tl_files/ug_jadovno/img/preporucujemo/2012/nevesinjska-puska.jpg

 

Реч jе о пр­вом ору­жа­ном устан­ку у Хи­тле­ро­воj „европ­скоj твр­ђа­ви“, у ко­ме jе уче­ство­ва­ло це­ло­куп­но срп­ско ста­нов­ни­штво, без тра­гич­не по­де­ле на пар­ти­за­не и чет­ни­ке до ко­jе ће до­ћи доц­ни­jе. Наj­ве­ћи успех Јун­ског устан­ка ле­жи у томе што jе осу­jе­тио, бар при­вре­ме­но, про­jек­то­ва­ну уста­шку ге­но­цид­ну „ви­дов­дан­ску ак­ци­jу“ и довео до поновне италиjанске реокупациjе Херцеговине.

 

Бу­ду­ћи да jоj ни­jе по­шло за ру­ком да част покретања отпора против фашизма при­пи­ше се­би ни­ти да ар­гу­мен­то­ва­но оспо­ри чи­ње­ни­цу да jе Јун­ски уста­нак у Хер­це­го­ви­ни по­диг­нут пре комунистичког по­зи­ва, ру­ко­во­де­ћа пар­тиj­ско-по­ли­тич­ка струк­ту­ра со­ци­jа­ли­стич­ке Ју­го­сла­ви­jе од­лу­чи­ла jе да таj уста­нак jед­но­став­но иг­но­ри­ше, као да га ни­jе ни би­ло.

 

Извор: СВЕТ КЊИГЕ 

Подијелите вијест (кликните на + за више опција):

Помозите рад удружења Јадовно 1941. уплатом преко PayPal-a:

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани без упозорења.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Пратите нас на друштвеним мрежама: