Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu. Ako Bog da, sabraćemo se 19. juna 2021. kod Šaranove jame.

 

Sr­bin u Za­gre­bu

Datum objave: utorak, 14 jula, 2015
Objavljeno u Knjige i feljtoni
Veličina slova: A- A+

Djuro_Maricic-cd986181Ro­man srp­skog knji­žev­ni­ka Đu­re Ma­ri­či­ća iza­šao iz štam­pe u iz­da­nju auto­ra

Naj­no­vi­ji ro­man srp­skog knji­žev­ni­ka Đu­re Ma­ri­či­ća ko­ji, kao pen­zi­o­ner, ži­vi u se­lu Ža­ži­na, ne­da­le­ko Si­ska, u Hr­vat­skoj, pro­le­tos je iza­šao iz štam­pe u iz­da­nju auto­ra.

Na­slov ro­ma­na je „Ra­đa­nje gra­da”, a u pod­na­slo­vu sto­ji:

„Za­gre­bač­ko-si­sač­ki ro­man”.

Na­i­me, rad­nja se do­ga­đa u Za­gre­bu i Si­sku i ob­u­hva­ta pe­ri­od Ti­to­ve Ju­go­sla­vi­je, od 1950. do 1990, do po­ja­ve vi­še­stra­nač­ja. Knji­ga je dru­gi deo za­mi­šlje­ne tri­lo­gi­je o ra­se­lja­va­nju Kra­ji­šni­ka po­sle Dru­gog svet­skog ra­ta.

Fa­mi­li­ja ofi­ci­ra JNA Pe­tra Sa­vi­ća, ra­di ško­lo­va­nja naj­sta­ri­jeg si­na Dra­ga­na, se­li se iz pod­gr­meč­kog se­la Ha­ša­ni u Za­greb.

Deo sta­nov­ni­ka ta­ko­zva­nog Pa­ve­li­će­vog na­se­lja, u pri­grad­skom de­lu Za­gre­ba, Du­bra­vi, ne do­če­ku­je s do­bro­do­šli­com no­ve do­se­lje­ni­ke. Dra­gan Sa­vić se že­ni Hr­va­ti­com, sa že­nom i dvo­je de­ce se­li se u Si­sak…

Z. R.

Izvor: POLITIKA, 14. jul 2015, str. 12.

 

Vezane vijesti:

Promocija knjige ”Zaboravljeni” Knjiga o posljednjim jasenovačkim logorašima (Najava)

“(H)ISTORIJA OSUŠENE ZBILjE” – O STRATEGIJI “NOŽA I KRIŽA”

OBJAVLjENA KNjIGA “POLjA NESREĆE” MILIVOJA IVANIŠEVIĆA

Knjige/feljtoni – Jadovno 1941.
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top