Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu.

 

Sr­bin u Za­gre­bu

Datum objave: utorak, 14 jula, 2015
Objavljeno u Knjige i feljtoni
Veličina slova: A- A+

Djuro_Maricic-cd986181Ro­man srp­skog knji­žev­ni­ka Đu­re Ma­ri­či­ća iza­šao iz štam­pe u iz­da­nju auto­ra

Naj­no­vi­ji ro­man srp­skog knji­žev­ni­ka Đu­re Ma­ri­či­ća ko­ji, kao pen­zi­o­ner, ži­vi u se­lu Ža­ži­na, ne­da­le­ko Si­ska, u Hr­vat­skoj, pro­le­tos je iza­šao iz štam­pe u iz­da­nju auto­ra.

Na­slov ro­ma­na je „Ra­đa­nje gra­da”, a u pod­na­slo­vu sto­ji:

„Za­gre­bač­ko-si­sač­ki ro­man”.

Na­i­me, rad­nja se do­ga­đa u Za­gre­bu i Si­sku i ob­u­hva­ta pe­ri­od Ti­to­ve Ju­go­sla­vi­je, od 1950. do 1990, do po­ja­ve vi­še­stra­nač­ja. Knji­ga je dru­gi deo za­mi­šlje­ne tri­lo­gi­je o ra­se­lja­va­nju Kra­ji­šni­ka po­sle Dru­gog svet­skog ra­ta.

Fa­mi­li­ja ofi­ci­ra JNA Pe­tra Sa­vi­ća, ra­di ško­lo­va­nja naj­sta­ri­jeg si­na Dra­ga­na, se­li se iz pod­gr­meč­kog se­la Ha­ša­ni u Za­greb.

Deo sta­nov­ni­ka ta­ko­zva­nog Pa­ve­li­će­vog na­se­lja, u pri­grad­skom de­lu Za­gre­ba, Du­bra­vi, ne do­če­ku­je s do­bro­do­šli­com no­ve do­se­lje­ni­ke. Dra­gan Sa­vić se že­ni Hr­va­ti­com, sa že­nom i dvo­je de­ce se­li se u Si­sak…

Z. R.

Izvor: POLITIKA, 14. jul 2015, str. 12.

 

Vezane vijesti:

Promocija knjige ”Zaboravljeni” Knjiga o posljednjim jasenovačkim logorašima (Najava)

“(H)ISTORIJA OSUŠENE ZBILjE” – O STRATEGIJI “NOŽA I KRIŽA”

OBJAVLjENA KNjIGA “POLjA NESREĆE” MILIVOJA IVANIŠEVIĆA

Knjige/feljtoni – Jadovno 1941.
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top