fbpx
Pretraga
Close this search box.
Ж | Ž

Podijelite vijest:

Jovan Mirković ŽRTVE RATA 1941–1945. ROĐENE NA PODRUČJU BOSANSKE KRAJINE PREMA DO SADA IZVRŠENOJ REVIZIJI POPISA IZ 1964. GODINE S POSEBNIM OSVRTOM NA STRADANjE STARIJIH LICA I STRADANjE U LOGORU JADOVNO

Muzej žrtava genocida, Beograd

ŽRTVE RATA 1941-1945. ROĐENE NA PODRUČJU BOSANSKE KRAJINE PREMA DO SADA IZVRŠENOJ REVIZIJI POPISA IZ 1964. GODINE S POSEBNIM OSVRTOM NA STRADANjE STARIJIH LICA I STRADANjE U LOGORU JADOVNO

Pro­stor ko­ji obrađujemo čini 11,23% prostora NDH i pre­ma po­pi­su iz 1931. go­di­ne ima 659.701 sta­nov­ni­ka, od če­ga je 63,39% pra­vo­slav­ne, 12,01% ri­mo­ka­to­lič­ke, 23,84% islam­ske ve­ro­i­spo­ve­sti i osta­li 0,76%, a  pretpostavljeni broj stanovništva 1941. go­di­ne iznosi 804.835, što predstavlja 12,78% pretpostavljenog broja stanovnika NDH (1941. nije vršen popis stanovništva).

Na ovom pro­sto­ru evi­den­ti­ra­no je 105.624 smrt­no stra­da­lih li­ca, što či­ni 23,16%  evi­den­ti­ra­nih žr­ta­va u NDH, i 13,12%   pret­po­sta­vlje­nog sta­nov­ni­štva 1941. go­di­ne ovog pod­ruč­ja (broj evi­den­ti­ra­nih žr­ta­va u NDH u od­no­su na pret­po­sta­vlje­no sta­nov­ni­štvo 1941. iz­no­si 7,25%). Ako do sa­da evi­den­ti­ra­ne ljud­ske gu­bit­ke ovog prostora upo­re­di­mo sa de­mo­graf­skim iz­ra­ču­na­va­nji­ma stvar­nih rat­nih gu­bi­ta­ka tada se oni mogu pro­ce­ni­ti do 23% pret­po­sta­vlje­nog sta­nov­ni­štva.

Od 105.624 smrt­no stra­da­lih li­ca deca do 14 godina života čine 24.537 ili 23,23% žrtava, a od 85.691 civilnih žrtava čine 28,63% žrtava. Predškolske dece (do 7 godina života) bilo je 13.184, osnovnoškolske dece 5.614 i starije 5.739.

Uz kategoriju dece i stradanje starijih osoba u ratu, dakle lica koja uglavnim nisu ni radno ni vojnički sposobna, predstavlja, gotovo, u pravilu, ili zločin genocida ili ratni zločin.

Na analiziranom prostoru broj žrtava rata lica starijih od 60 godina iznosi 6.239 što je 5,91% svih žrtava, odnosno ako se dodaju lica čija godina rođenja je nepoznata (po isključivanju lica sa naznakom da se radi o detetu i vojnih žrtava), a radi se uglavnom o starijim licima tada broj žrtava u ovoj kategoriji iznosi 7.294, što je 6,90%  svih žrtava.

Na kraju izvršeno je upoređivanje podataka iz popisa stradalih u logoru Jadovno (u kompleksu gospićke grupe logora) iz knjige Đure Zatezala, Jadovno i Baze „Žrtve rata 1941-1945“ koja se vodi u Muzeju žrtava genocida.

Podijelite vijest:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: