Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Branimir Nešić: Catena mundi je “nacionalna biblija“ koja otkriva tajnu istoriju Srba

https://jadovno.com/tl_files/ug_jadovno/img/preporucujemo/2014/Katena-01.jpg

Odmah po objavljivanju, enciklopedija je nestala sa polica knjižara po Srbiji. Tako dragocena i u to vreme skupocena knjiga u tiražu od 3000 primeraka, nije mogla tek tako da nestane sa polica knjižara. Očigledno se radi o nečijem interesu da ta knjiga ne dođe do velikog broja čitalaca, i taj neko nije žalio materijalna sredstva da taj svoj plan ostvari.

 

Nedavno je
izdavačka ustanova Catena mundi rešila da štampa drugo izdanje
enciklopedije po kojoj ova izdavačka kuća nosi svoje ime. Šta je to
Catena mundi, šta se krije iza tog misterioznog imena, o kakvoj
enciklopediji je reč, kojim temama se bavi… pitanja su koja smo postavili
Branimiru Nešiću, direktoru ove izdavačke kuće.

 

Gospodine Nešiću, recite nam nešto više o enciklopediji Catena mundi?

– Enciklopedija
Catena mundi je srpska hronika na svetskim verigama. Dakle, radi se o
srpskoj istoriji i srpskom bitisanju na prostoru koji je bio i jeste
izvor svetske civilizacije koju danas poznajemo i prepoznajemo kao
evropsku kulturu koja baštini antičko, rimsko i vizantijsko nasleđe.
Ona, s druge strane, otkriva praizvore naše civilizacije, otkriva
zaboravljene kulture koje su nastajale na ovim prostorima. „Katena“ je
sinteza srpske istorije i duhovnosti u njenom dvomilenijumskom toku. To
je „zbornik o srpstvu i Srbima, svemu onome što su činili i, naročito,
onom čemu su težili, ujedno i bukvar i sveta knjiga“. U „Kateni“ piše ko
smo, šta smo, odakle smo, i kuda idemo.

 

Zašto ste se odlučili da objavite drugo izdanje ove enciklopedijei? Zašto je ova knjiga važna za Srbe?


Više je razloga. Prvi, zato što se radi o „nacionalnoj bibliji“ koju je
Predrag  Dragić Kijuk objavio pre 22 godine, tačnije 1992. U tim burnim
90-im godinama kružila je priča: ako želiš da saznaš tajnu istoriju
Srba, istinu o srpskom narodu, pročitaj Kijukovu enciklopediju Catena
mundi. Drugi je razlog što je enciklopedija, odmah po objavljivanju,
nestala sa polica knjižara po Srbiji. Tako dragocena i u to vreme
skupocena knjiga u tiražu od 3000 primeraka, nije mogla tek tako da
nestane sa polica knjižara. Očigledno se radi o nečijem interesu da ta
knjiga ne dođe do velikog broja čitalaca, i taj neko nije žalio
materijalna sredstva da taj svoj plan ostvari. Treći razlog je što i
posle 22 godine od objavljivanja prvog izdanja, enciklopedija Catena mundi i
dan danas nudi odgovore na mnoga pitanja koje sebi kao narod postavljamo.

 

Kome je namenjena enciklopedija?


Enciklopedija je namenjena svima onima koji ne prihvataju kmetske okove
koji nam se nameću, namenjena je svima onima koji tragaju za tajnom
istorijom Srba, koji su otkrili neke činjenice koje opovrgavaju
zapadnoevropsku školu o doseljavanju nepismenih slovenskih plemena sa
Karpata na Balkan u 7. veku, namenjena je onima koji osećaju da bez
ozbiljnog i duhovnog i istorijskog i kulturološkog i naučnog utemeljenja u
svom identitetu ne možemo opstati na prostoru svetskih veriga, to jest
na prostoru izvorišta svetske civilizacije.

 

Branimir Nešić: Catena mundi je “nacionalna biblija“ koja otkriva tajnu istoriju Srba | Branimir Nešić: Catena mundi je “nacionalna biblija“ koja otkriva tajnu istoriju Srba

 

Kako je nastala Catena mundi?


Kijuk je retko pričao o tome; on kao skroman čovek, nije voleo puno da
govori o svom možda najznačajnijem, a sigurno najkompleksnijem i
najobimnijem delu. U skoro desetogodišnjem intenzivnom druženju, samo mi
je jednom ispričao kako je materijal za Katenu sakupljao godinama, i
kako, u vremenu finalizacije projekta, u malenom stanu gde je živeo nije
imalo gde nogom da se stane od papira, tekstova i mapa i karata do
kojih je dugim istraživačkim radom došao.

 

Zašto knjiga nosi latinski naziv i zašto je na latinici?


Pretpostavljam da je Kijuk odobrao ovaj naziv iz dva razloga: prvi,
naziv Catena mundi u doslovnom prevodu znači „verige sveta“ ili, kako je
to govorio Jovan Cvijić, „centralno bilo“, dakle izvorište civiliacije
koju mi poznajemo. Drugi je razlog identitetske prirode: utemeljen u
onome ko smo i koje nasleđe imamo, Kijuk se nije plašio da uzme latinski
naziv za svoju enciklopediju jer su upravo tom sintagmom zapadni
istoriografi priznavali balkanskim narodima da žive u centralnom delu
civilizacije kojoj pripadamo. Ako je to tako, a jeste, izabrani naslov
enciklopedije predstavlja odgovor na rušilačku zapadno-evropsku
(ne)kulturu koja je htela da uništi tragove o pravim izvorima
civilizacija; ovim nazivom odgovor je upućen koliko nama možda mnogo
više njima: znamo ko smo, znamo šta smo, znamo šta ste nam uradili, znamo
vaše planove, niste uspeli da nam uništite pamćenje i da sakrijete
istinu! S druge strane, enciklopedija je štampana ćiriličnim pismom:
Kijuk u napomeni prirećivača to ističe i kaže: „Bez obzira na vreme i
pismo kada su objavljivani, svi zastupljeni prilozi štampaju se
ćirilicom“.

 

Branimir Nešić: Catena mundi je “nacionalna biblija“ koja otkriva tajnu istoriju Srba | Branimir Nešić: Catena mundi je “nacionalna biblija“ koja otkriva tajnu istoriju Srba

 

Ko je bio Kijuk i zašto je on važan za srpski narod?


On je bio izuzetan intelektualac, a još više od toga izuzetan čovek:
skroman, nenametljiv, vredan, od njega nikada niste mogli da čujete da se
umorio, da nema vremena za vas, da neke opasne teme treba izbegavati kao
što su to činili drugi kvaziveliki, „estradni“ intelektualci. Čini mi
se da je on namerno birao za svoja proučavanja upravo te opasne i
nepopularne teme. Smatrao je da beskompromisno svedočenje Istine mora da
bude moralna osnova svakog intelektualca. Zvali su ga „živa
enciklopedija“, bio je jedini srpski intelektualac koji se našao u
spisku 100 najvećih svetskih umova.

 


Zašto se knjiga nije štampala više od 20 godina?


To je pitanje na koje odgovor treba drugi da daju. Pretpostavljam da su
strah izdavačkih kuća, kao i materijalni uslovi koji moraju biti
ispunjeni da se ovakva enciklopedija objavi, dva glavna razloga zašto do
sada nije objavljeno drugo izdanje.

 

Šta otkriva Catena mundi što je bilo prećutano?


Kijuk je to najjezgrovitije objasnio u svom predgovoru: „Svi zastupljeni
tekstovi doprinose reaktuelizaciji važećih tema (odnos slovenstva i
evropstva), reanimaciji autohtonosti balkanske populacije (vinčanska
kultura kao kolevka svetske civilizacije), reafirmaciji istorijskih
istina o narodu izvan matične zajednice (prisustvo srpskog etnikuma u
Dalmaciji, Hercegovini, Bosni, Hrvatskoj i Slavoniji), redefinisanju
pragmatskih i potisnutih političkih uporišta (interesi papstva i
pravoslavno pitanje) te revalorizaciji duhovnih vrednosti srpskog naroda,
koje je on ugradio u mediteransku to jest evropsku civilizaciju.
Istovremeno, argumenti u korist srpske državnosti i političke istorije
(koja je doprinela poimanju srpskog kao istorijskog naroda) jesu i
argumenti koji pokazuju na sve posledice proizišle iz prava na ovakvu
istorijsku svest“.

 

Da li Catena mundi daje odgovor o podelama u Crkvi?

– Kao što sam rekao, Kijuk nije izbegavao nijednu bitnu temu po srpski narod, pa tako i temu ko je i kako razbijao Srpsku Crkvu.

 

Šta Kijuk otkriva o planovima Vatikana?


Vatikan je ideološki tvorac mnogih genocida ne samo na prostoru
Balkana, već širom sveta. Enciklopedija daje odgovore na sledeća pitanja:
šta Vatikan planira sa svetom, zašto Rimokatolička crkva krije istinu o
konkordatu sa Hitlerom, kako su nestali Srbi katolici, gde su dečija
stratišta u „Svetoj Hrvatskoj“ itd…

 

Da li Catena otkriva ko stoji iza rušenja Republike Srpske Krajine, kao i tajne planove o padu Knina i Vukovara?


Kao što rekoh, Katena je objavljena 1992. godine. Kijuk je proroči
predosetio buduća dešavanja na prostoru današnje Hrvatske, i u Kateni
posvetio veliki prostor konvertitstvu Hrvata, ideologiji
hrvatsko-ustaške ideje, Jasenovcu, Jadovnu i ostalim stratištima,
oficirima NDH, kao i ovovremenim neoustaškim idejama i pokretima,
istovetnim ciljevima NDH i HDZ-a itd. Dakle, Kijuk je napravio čitavu
genealogiju ustaštva koja je, znamo, rezultirala najnovijim genocidom
nad srpskim narodom u Hrvatskoj, uključujući i etničko čišćenje na
prostorima Kninske Krajine i Slavonije. U trećem tomu enciklopedije
Catenamundi, koju planiramo da uradimo sledeće godine, biće objavljen
malo poznate činjenice o dešavanjima na prostoru Balkana od 1992. do 2014.
godine.

 

Da li Catena mundi daje odgovor na pitanje porekla Srba?


Glavno metodološko sredstvo koje Kijuk koristi u svojoj enciklopediji
je demistifikacija. „Demistifikaciji podležu sve pogrešne nacionalne
opcije, posebno kulturološke opcije koje su bile u službi agresora,
zatim političke opcije koje su unifono kreirale istoriju i duhovnu
egzistenciju srpskog naroda – do uočavanja novog totalitarizma kome je
danas izložen ovaj narod izvan njegove matične zajednice“, napisao je
Kijuk u predgovoru. Dakle, koristeći demistifikatorsku strategiju, Kijuk
se bavi i pitanjem porekla Slovena i daje određene odgovore, ali i
pobija lažnu priču o deseljavanju na ove prostore u 7. veku. Do krajnjih
odgovora je zaista teško doći: potrebno je formirati poseban nacionalni
institut koji bi se decenijama bavio isključivo poreklom Slovena, ali na
ozbiljan, naučno potvrđen način. Smatram da je Katena u ono vreme bila
pokretačka snaga za mnoge intelektualce koji su se temom porekla Slovena
bavili u poslednje dve decenije.

 

Branimir Nešić: Catena mundi je “nacionalna biblija“ koja otkriva tajnu istoriju Srba | Branimir Nešić: Catena mundi je “nacionalna biblija“ koja otkriva tajnu istoriju Srba

 

Da li se sudbina Srbije kroji za stolom velikih sila?


U velikoj meri da, i tu mi malo šta možemo da uradimo i promenimo. Ono
što možemo jeste da se utvrđujemo u Istini, da znamo ko smo i šta smo,
da učimo na greškama koje smo u prošlosti pravili upravo iz razloga što
nismo imali dovoljno duhovne, društvene, istorijske i naučne
utemeljenosti. U tom smislu, štampanje drugog izdanja enciklopedije Catena
mundi predstavlja naš ne samo izdavački, već na prvom mestu nacionalni
prioritet.

 

Čiji tekstovi se mogu naći u Kateni?


Catena mundi je zbirka istorijskih spisa i drugih publikacija koje su
napisali različiti autori, a među mnogim poznatim imenima i vrsnim umova
uvršteni su radovi: Miloša Crnjanskog, Milana Budimira, Milana Kašanina,
Dimitrija Bogdanovića, Svetislava Mandića, Stojana Novakovića,
Vatroslava Jagića, Viktora Novaka, Jovana Dučića, Rastka Petrovića,
Aleksandra Solovjeva, Marije Gimbutas, Vladete Jerotića, Radivoja
Pešića, Srboljuba Živanovića i mnogih drugih…

 

Kako se može naručiti enciklopedija? Dajete veliki popust za pretplatnike.


Sve informacije oko pretplate, kao i mogućnosti da neko postane
dobrotvor ili pokrovitelj ovog nacionalnog izdavačkog poduhvata, mogu se
dobiti na internet adresi www.catenamundi.rs ili putem telefona
011/39-80-739, 011/39-80-741. Svi oni koji se pretplate na drugo izdanje
enciklopedije Catena mundi, koja će svetlost dana ugledati do 1. oktobra
ove godine, dobijaju popust od skoro 50% i mogućnost plaćanja u tri
rate. Takođe, za potencijalne dobrotvore ili pokrovitelje enciklopedije
pripremamo ekskluzivna izdanja Katene, u kožnom povezu i zlatotisku.
Imena svih njih: i pokrovitelja i dobrotvora i pretplatnika, ukoliko to
žele, biće odštampana u našoj enciklopediji. Ovo je nacionalni poduhvat
svih nas.

 

Izvor: Srbin.info

Vezane vijesti:

Preminuo Predrag Dragić Kijuk

Najzad knjiga o Kijuku

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: