Pripadnici Pavelićeve garde (Poglavnikov tjelesni sdrug) i 7. ustaškog bataljona ubili su hladnim oružjem preko 2.300 Srba, većinom staraca, žena i djece, jer su vojno sposobni muškarci uglavnom bili u zarobljeništvu. U ovom pokolju stradalo je 551 srpsko dijete starosti od kolijevke do 14 godina. Počinioce ovog pokolja predvodio je kapetan Josip Mišlov u pratnji petrićevačkog župnika, fratra Miroslava Filipovića. Izvršioci su bili ustaše iz Zagreba i Banje Luke, potpomognuti dijelom domaćeg hrvatskog stanovništva. U pokolju je između ostalog korišten i „srbomlat“, sprava izrađena specijalno za ubijanje. Pobijeni su uglavnom svi Srbi koji su se tog jutra zatekli kod svojih kuća. Tih dana, ustaše su izvršile pokolje i u selima Piskavici i Ivanjskoj gdje su 5. i 12. februara 1942. ubili 520 Srba. Za razliku od pokolja u Drakuliću, Šargovcu i Motikama, ustaše nisu Srbe u Piskavici i Ivanjskoj klale kamama ni ubijale sjekirama, krampovima i drugim tvrdim predmetima, već su ih ubijale vatrenim oružjem.

Piše: Bojan Milijašević

Na isti datum kada se dogodio pokolj u selima Drakulić, Šargovac i Motike, počinjen je i zločin u selu Štrpci ali u znatno manjem obimu ali nimalo u blažem obliku.

U rano jutro 7. februara 1942, po velikoj hladnoći, grupa od stotinu ustaša dolazi iz Prnjavora u centar sela – Glogovac, koji je bio nastanjen njemačkim stanovništvom – folksdojčerima. To njemačko stanovništvo se odmah po okupaciji organizovalo u formacije, naoružalo i počelo sa terorom nad komšijama Srbima, sa kojima su do okupacije složno i u dobrim odnosima živjeli.

Iz Glogovca oko 9 časova ustaše kreću put Ganinaca i Musinog Cera, a usput pljačkaju seljake. Seoska straža koja je držala izvidnicu na Keserovom brdu, imala je zadatak da prati cestu prema Glogovcu i po potrebi uzbuni selo. Toga dana, zbog velikog snijega koji je tih dana padao i napadao iznad koljena, seoska straža nije uspjela da uzbuni selo sem nekoliko obližnjih kuća. Ustaše su na brežuljku na Musinom Ceru postavili teški mitraljez i zauzeli položaj prema zaselcima Musama i Ruževcima. Podijeljeni na nekoliko grupa, ustaše su se rasporedile selom. Jedna grupa je krenula prema Ignjatićima, druga u pravcu Bijelića i Musića, a treća prema Ganincima. Na putu prema Ganincima, usput hvataju trojicu Srba, Tomić Boru, Žunić Milana[1] i Ilišković Gavru te ih dotjeruju pred kuću Stanoja Čavića.

Majke sa djecom pobijene na kućnom pragu, 1942.

Dolaskom pred kuću Stanojevu, ustaše hvataju Stanoja i snaju Peju Čavić, a sedmoro djece u svoj toj pometnji zaboravljaju bačene u snijegu, da bi se djeca po odmicanju ustaša sakrila u slamu iza kuće. Sakrila ih je Vladanova i Pejina ćerka Bosiljka koja je imala četrnaest godina. Ovih petoro Srba ustaše tjeraju u zaselak Iliškoviće a usput hvataju još i Marka Čavića te ga pridružuju zarobljenima. Od Čavića, ustaše odlaze prema kućama Iliškovića i Dujakovića.

Ustaše tada razdvajaju muškarce od žena i djece, te ih tjeraju prema kućama Ilišković Stanka i Gavre i kući Simeuna Dujakovića, koga je druga grupa ustaša već bila uhvatila. Muškarce tada sprovode u pravcu Habijanaca u potok „Glogovac“, gdje ih strašno muče i potom kolju. Sve žrtve su imale povrede tupim predmetima, najvjerovatnije od mlatova i motki. Stanoju Čaviću (70) su ustaše čupali brkove, da bi ga potom devet puta izmasakrirali kamom po cijelom tijelu, a imao je i povrede tupim predmetima. Marko Čavić (59) je izboden bajonetom na jedanaest mjesta po čitavom tijelu, dok su Milan Žunić (29), Boro Tomić (19) i Gavro Ilišković (60) premlaćeni i zaklani preko vrata. Pored tolikog iživljavanja nad žrtvama, ustašama ni to nije bilo dovoljno, pa su ih naknadno izrešetali mecima iz pušaka.

Milan Žunić (29), Stanoje Čavić (70), Marko Čavić (59), Gavro Ilišković (60) i Boro Tomić (19) zaklani i masakrirani u potoku Glogovac

U to vrijeme, druga grupa ustaša je počela da kolje žene i djecu, a bilo je i silovanja.

Simeuna Dujakovića su ustaše živog rasporile jer nije htio da ide sa ostalim muškarcima. Po svjedočenjima preživjele Peje, na ulaznim vratima kuće Simeuna Dujakovića jedan ustaša je klao Savku Gašić dok su drugi sa uperenim puškama u žene vikali: „Liježi da koljemo!“

Žene i djeca su tada od užasa počeli da vrište i zapomažu, a neke žene i slilovali. Jedan ustaša je naredio Vidosavi Ilišković da legne da je zakolje. Vidosava je bila trudna i u naručju je držala dvogodišnju ćerku Nadu, a za suknju joj se držala četvorogodišnja ćerka Marica. Kako Vidosava nije htjela da legne od straha i užasa, ustaša je pucao u nju iz puške i ubio i Vidosavu i njeno dvogodišnje dijete u naručju. Jedno malo dijete je ustaša ubio pošto mu je pucao u usta. Tada je nastupio opšti jauk a ustaše u bijesu počinju nasumice da pucaju po ženama i djeci. Ovaj pokolj je Peja čudom preživjela, a po odlasku ustaša se izvukla ispod leševa i pobjegla svojoj kući. Ovdje je ubijeno sedmoro žena i djece. U Vidosavinoj i Stankovoj kući je ležala njena majka, Đurđija Kainović, starica koja je godinama bila nepokretna. Pored nje je bio i njen šestogodišnji unuk Zdravko. Ustaše su zaklali i Đurđiju i njenog unuka na postelji. To je bilo i treće stradalo dijete Vidosave i Stanka Iliškovića. U njihovoj kući je ubijena i još jedna žena iz Ganinaca. Kada se narod okupio nakon odlaska ustaša, u kući je bila zatvorena i svinja koja je već bila počela da jede leševe.

Đurđija Kainović i njen unuk Zdravko Ilišković i još jedna žena ubijeni u kući Stanka Iliškovića, 7.2.1942.

U kući Gavre Iliškovića su ustaše zaklale četvoro djece i četiri žene koji su izmrcvareni i izbodeni bajonetima po cijelom tijelu, a potom su izrešetani mecima iz pušaka. U Gavrinoj kući su ostali skriveni u drugoj prostoriji i čudom preživjeli Vida Ilišković, njen sin Milorad(1940) i Čedomir Gašić(1938).

Ustaše nakon ovog pokolja sa opljačkanom srpskom imovinom iz Štrbaca odlaze u Prnjavor, odvodeći preko stotinu komada krupne stoke, konja, volova, svinja, živine, odvoze zaprege pune pšenice, suvo meso i rakiju i mnogo drugih stvari. Ustaše ovu opljačkanu robu nude usput po povoljnim cijenama i mnogi je kupuju. Pristižući u Prnjavor, opljačkanu stoku iz Štrbaca zatvaraju u crkvu Svetog Đorđa. U hramu, pijane ustaše organizuju i „pravoslavnu liturgiju“, tako što su uveli crnog vola u oltar ispred čijih očiju je jedan ustaša držao Sveto Pismo a sa lijeve i desne strane su stajala dvojica ustaša držeći u rukama upaljene svijeće.

Tih dana je, po svjedočenju jedne Srpkinje koja je bila udana za njemačkog oficira, jedan ustaša pokušao da poskida ikone sa ikonostasa u hramu Svetog Đorđa. Kada je bajonetom pokušavao da skine centralnu ikonu Tajne večere Božanska sila ga je nekoliko puta odbacila od ikonostasa i on bi padao na leđa. Nakon nekoliko pokušaja je odustao od namjere i prestrašen pobjegao iz hrama.

Istog dana nakon odlaska ustaša iz Štrbaca, iz centra dolaze Nijemci i obilazeći mjesta zločina, prave zapisnike i fotografišu žrtve. Nijemci su tada naredili stnovništvu da se svi mrtvi sahrane bez pravoslavnih običaja, i to u jednu zajedničku grobnicu na groblju u Ganincima. Grobnica dugo vremena nije bila adekvatno obilježena.

Tog 7. februara 1942. godine u Štrpcima su stradali:

 1. Čavić Stanoje, 70
 2. Ilišković Gavro, 60
 3. Čavić Marko, 59
 4. Dujaković Simeun, 55
 5. Žunić Milan, 29, rodom iz Kremne
 6. Tomić Boro, 19
 7. Kainović Đurđija, 60
 8. Dujaković Joka, 55
 9. Dujaković Đuka, 33
 10. Dujaković Stana, 21
 11. Dujaković Bosiljka, 18
 12. Ilišković Milja, 59
 13. Ilišković Vidosava, 28
 14. Gašić Savka, 21
 15. Maletić Mileva, 21
 16. Dujaković Grozdana, 7
 17. Ilišković Zdravko, 6
 18. Ilišković Marica, 4
 19. Ilišković Nada, 2
 20. Gašić Marica, 1
 21. Dujaković Vida, 11mjeseci
 22. Dujaković Uglješa, 3 mjeseca
 23. Dujaković Ljubica, 3 mjeseca
 24. Vidosavina nerođena beba

Djelimičan spisak žrtava rata sela Štrpci 1941-1945[2]

Babić (Veljko) Dragica, rođena 1918. Srpkinja, ubijena 1943. u direktnom teroru

Babić (Veljko) Milenko, rođen 1937. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru

Bajić Nedo, ubijen od strane ustaša u Vijačkom lugu, 1942.

Bašić (Jovo) Stanko, rođen 1913. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Prnjavor

Bijelić (Lekso) Dušan, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Bijelić (Teodora) Milivoje, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Bojanović (Nikola) Boško, rođen 1923. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Štrpci

Bojanović (Nikola) Petar, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Prnjavor     Bojanović Vladimir, rođen 1922, poginuo u NOBu 1942.

Bojanović Trivun, rođen 1908, poginuo u NOBu 1942.

Božić (Vida) Vid-Vićo, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Božić Rajko, rođen 1925, poginuo u NOBu 1944.

Bobar (Dujak) Ostoja, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Brković (Blagoje) Mirko, rođen 1910. Srbin, strijeljan, ubijen od Nijemaca 1941. kod Kainović mlina, Štrpci

Brković (Dušan) Rade, rođen 1924. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Brković (Simeun) Petar, rođen 1893. Srbin, strijeljan, ubijen od Nijemaca 1941. kod Kainović mlina, Štrpci

Brković Petar, Srbin, ubijen od strane ustaša u Vijačkom lugu, 1942.

Brković Rajko, Srbin, ubijen od strane ustaša u Vijačkom lugu, 1942.

Brković (Todor) Dušan, rođen 1898. Srbin, strijeljan, ubijen od Nijemaca 1941. kod Kainović mlina, Štrpci

Brković (Petar) Žarko, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Brković C. Nedeljko, rođen 1925, poginuo u NOBu 1943.

Brković P. Savo, ubijen od strane ustaša na nepoznatoj lokaciji

Bišćanin Mihal, rođen 1925, ubijen od četnika 1943. u direktnom teroru, Štrpci

Bjegojević (Jovo) Ljubo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Kulaši

Bjegojević (Risto) Đurađ, rođen 1911. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u NOBu, Tuzla

Bjegojević (Risto) Vladimir, rođen 1913. Srbin, ubijen od strane ustaša u Vijačkom lugu, 1942.

Burić (Filip) Veljko, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u NOBu, Doboj

Burić Spasenija, Srpkinja, ubijena od strane Čerkeza

Vasić Stanko, Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru StaraGradiška/Jasenovac

Vasić (Stanko) Velibor, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Crna Gora

Vasić (Teodor) Ranko, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Vasić P. Savo, rođen 1910, poginuo u NOBu 1944.

Vejić (Mihajlo) Dragutin, rođen 1914. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Vlajić (Blagoje) Branko, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Sutjeska

Volaš (Vid) Ljubo, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Sutjeska

Vranješević Vojko, Srbin, ubijen od strane ustaša u Vijačkom lugu, 1942.

Vrhovac R. Božo, rođen 1921, poginuo u NOBu 1943.

Vrhovac (Jovan) Živko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u NOBu, Žepče

Vrhovac D. Petar, rođen 1925, poginuo u NOBu 1944.

Vrhovac (Vaskrsije) Nedeljko, rođen 1914. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Sutjeska

Vujaković Miloš, rođen u Banjoj Luci, ubijen u borbi kod Kainović mlina 5.11.1941. Tu je i sahranjen.

Vukajlović (Ignjatin) Slavko, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Šiprage

Gatarić (Đorđe) Branko, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Popovići

Gatarić (Kosta) Branko, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u NOBu, Žepče

Gatarić (Svetozar) Milutin, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Banja Luka

Gatarić Mitar, ubijen od strane ustaša na nepoznatoj lokaciji

Gatarić N. Stanko, rođen 1922, poginuo u NOBu 1943.

Gašić (Gligo) Savka, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Gašić (Nedo) Marica, rođena 1941. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Davidović (Davida) Tomo, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Dević (Ilija) Milan, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Prnjavor

Dević (Ilija) Rajko, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Banja Luka

Dević (Ostoja) Mihajlo, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Banja Luka

Domuz (Kosta) Vladimir, rođen 1931. Srbin, ubijen od ustaša 1944. nepoznato, Odžak

Domuz (Nikola) Živko, rođen 1922. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kotor Varoš

Daradan (Risto) Milivoje, rođen 1918. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u NOBu

Daradan (Risto) Radivoje, rođen 1927. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu

Daradan (Simeun) Spasenija, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Kotor Varoš

Daradan (Vasilije) Stanko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska

Duronjić Rajko, Srbin, ubijen od strane Čerkeza

Đekić (Dujak) Branko, rođen 1920. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Sutjeska

Đekić (Dujak) Stanko, rođen 1924. Srbin, ubijen od četnika 1944. u NOBu, Šiprage

Dujaković (Jevta) Đuka, rođena 1909. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Dujaković (Miko) Stana, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Dujaković (Miloš) Joka, rođena 1887. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Dujaković (Momir) Uglješa, rođen 1941, tri mjeseca, Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Dujaković (Stevo) Boro, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Sutjeska

Dujaković (Trivun) Pavle, rođen 1905. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Dujaković (Trivun) Pejo, rođen 1901. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Dujaković (Trivun) Simeun, Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, zaklan u potoku Glogovac, Štrpci

Dujaković (Vid) Grozdana, rođena 1935. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Dujaković (Vid) Ljubica, rođena 1941, 3 mjeseca, Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju, Štrpci

Dujaković (Vid) Vida, rođena 1941, 11 mjeseci, Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Dujaković Bosiljka, rođena 1924, Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Dimitrić Obrad – Pribinjac, iz sela Cerani, Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Đuraš (Marko) Ljubomir, rođen 1929. Srbin, poginuo 1943. u NORu, Sutjeska

Žunić Milan, rodom iz Kremne, Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, zaklan u potoku Glogovac, Štrpci

Zec (Marko) Petar, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Teslić

Zec (Risto) Stojko, rođen 1906. Srbin, ubijen od četnika 1944. U direktnom teroru, Čavka

Ilišković (Jevrosim) Gavro, rođen 1882. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, zaklan u potoku Glogovac, Štrpci

Ilišković Milja, rođena 1883. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Ilišković (Panto) Vidosava, rođena 1914. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Ilišković (Stanko) Marica, rođena 1937. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Ilišković (Stanko) Nada, rođena 1940. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Ilišković (Stanko) Zdravko, rođen 1936. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Jakubec (Jozef) Veronka, rođena 1914, Čehinja, ubijena od ustanika 1941. zbog veličanja ustaške NDH i klicanja propasti Jugoslavije, nepoznata lokacija

Jovičić (Trivuna) Rajko, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Jovičić Blagoje – Šiška, ubijen na nepoznatoj lokaciji

Jusupović (Lazo) Spasoje, rođen 1915. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Goražde

Jusupović (Tomo) Veljko, rođen 1925. Srbin, poginuo 1944. U NOBu, Sremska Mitrovica

Kainović Đurđija, rođena 1882. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Kainović (Antonije) Nedeljko-Nedo, rođen 1910. Srbin, strijeljan, ubijen od Nijemaca 1941. kod Kainović mlina, Štrpci

Kainović (Milana) Simeun, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Keser (Vasilije) Boro, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Žepče
Keser V. Petar, rođen 1921, poginuo u NOBu 1944.

Keser Dragić, Srbin, solunski dobrovoljac, ubijen od strane stranih četnika

Konjović (Stojan) Branko, rođen 1911. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Drvar

Kovačević (Ilija) Mihajlo, rođen 1922. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska

Kovačević (Jovan) Pero, rođen 1910. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Kovačević (Spasoje) Milan, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Doboj

Kovačević (Spasoje) Ninko, rođen 1904. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Kovalj (Iljko) Nikola, rođen 1916. ostalo, ubijen od četnika 1944. u direktnom teroru, Štrpci

Kovalj (Iljo) Vasilj, rođen 1911. ostalo, ubijen od četnika 1943. U direktnom teroru, Štrpci

Kovjanić (Milić) Dragutin, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Ilidža

Kovjanić (Milić) Lazar, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u NOBu, Odžak

Kovjanić (Risto) Nedeljko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1943. U NOBu, Crna Gora

Kondić (Mile) Miloš, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Lepir (Đurađ) Novak, rođen 1926. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Prnjavor

Lepir (Stanko) Stjepan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Srbac

Lepir (Đurađ) Đorđo, rođen 1917, Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Malić Branko, Srbin, ubijen od strane četnika

Marinković (Lazara) Petar, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Marinković (Milo) Boro, rođen 1923. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Sutjeska

Marinković M. Božo, rođen 1923, poginuo u NOBu 1943.

Milijaš (Antonije) Nedeljko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u NOBu, Posavina

Musić (Jelisije) Savo, rođen 1903. Srbin, ubijen od četnika 1945. u NOBu, Prnjavor

Musić (Save) Đorđo, ubijen na nepoznatoj lokaciji

Maletić (Leksija) Mileva, rođena 1921. Srpkinja, ubijena od ustaša 1942. u masovnom pokolju žena i djece, Štrpci

Milić (Risto) Žarko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru Jasenovac

Milić (Risto) Žarko, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u logoru Jasenovac

Milijaš (Antonije) Nedeljko, rođen 1899. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Štrpci

Milijaš (Nn) Rajko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u zatvoru, Derventa

Milijaš (Stanilo) Radomir, rođen 1921. Srbin, strijeljan, ubijen od Nijemaca 1941. kod Kainović mlina, Štrpci

Milijaš (Stanko) Mirko, rođen 1919. Srbin, strijeljan, ubijen od Nijemaca 1941. kod Kainović mlina, Štrpci

Milijaš (Stanko) Vojislav, rođen 1925. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Uzlomac

Milijaš (Trivun) Vaskrsije, rođen 1910. Srbin, strijeljan, ubijen od Nijemaca 1941. kod Kainović mlina, Štrpci

Milijaš (Vaskrsije) Rajko, rođen 1924. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Milijaš (Stanka) Vojislav, četnik, ubijen od partizana u Jošavci

Milivojac (Blagoje) Vid, rođen 1895. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Milivojac (Petar) Teodor, rođen 1910. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, Glogovac

Milivojac (Vid) Žarko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Šiprage

Milivojac (Vid) Ratko, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Milovojac (Nede) Nikola, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Milutin (Kosta) Vojin, rođen 1924. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Kotor Varoš

Palikuća (Lazo) Branko, rođen 1921. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Odžak

Petrušić Ilinka, rođen 1924, poginuo u NOBu 1943.

Popadić (Isajlo) Slobodan, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Teslić

Popić (Lekse) Boro, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Preradović (Tedo) Ljubo, rođen 1912. Srbin, ubijen od četnika 1944. u NOBu, Derventa

Prodanović (Vaskrsije) Rajko, rođen 1916. Srbin, poginuo 1945. u NOBu, Igman

Prodanović (Marko) Boško, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Prodanović Vaskrsije, osuđen kao jatak četnika bez suda, strijeljan pred narodom 1947.

Radulović (Aleksa) Boško, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u NOBu, Štrpci

Radulović (Aleksa) Vaskrsije, rođen 1909. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u NOBu, Odžak

Radulović (Miko) Stojan, rođen 1919. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Banja Luka

Rakić (Luka) Ilija, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1941. nepoznato, Kulen Vakuf

Rakić (Nikola) Lazo, rođen 1920. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Krbavica

Rakić (Nn) Đorđo, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Gusak

Rakić (Nn) Vaskrsija, rođen 1923. Srbin, ubijen od četnika 1944. u NOBu, kod crkve

Savić (Ilija) Bogdan, rođen 1902. Srbin, ubijen od ustaša 1943. U NOBu, Sarajevo

Savković (Ilija) Luka, rođen 1908. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato

Savković (Vasilije) Petar, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Segić (Simeun) Momir, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Zagreb

Segić (Živko) Stanko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Žepče

Sekulić (Jovo) Đurađ, rođen 1913. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, Teslić

Sekulić (Jovo) Milan, rođen 1916. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u NOBu, B. Grahovo

Simeunčević (Gligo) Milinko, rođen 1920. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Maglaj

Sičanović (Kosta) Dušan, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Sičanović (Kosta) Đorđo, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Sičanović T. Marinko, četnik, ubijen od partizana 1942, Pojezna

Slatinac (Neđo) Đorđo, rođen 1925. Srbin, poginuo 1943. u NOBu, Nepoznato

Stanić (Dragić) Petko, rođen 1918. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Derventa
Stanić Mirko, Srbin, ubijen od strane ustaša, nepoznata lokacija

Stanić (Jevta) Jovo, rođen 1876. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Stanić (Jovo) Uroš, rođen 1920. Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Soprenić (Aleksa) Zorka, rođena 1919. Srpkinja, ubijena od nepoznatih lica 1944, Štrpci

Stanić (Ilija) Branko, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u direktnom teroru, Glogovac

Stanić J. Borislav, rođen 1923, poginuo u NOBu 1945.

Stanić (Lazar) Mirko, rođen 1907. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Glogovac

Stojković (Stojan) Mirko, rođen 1919. Srbin, ubijen od četnika 1945. u NOBu, Štrpci

Stokanović (Vaskrsije) Ljubo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1945. u NOBu, Vinkovci

Stokanović T. Lazar, rođen 1920, poginuo u NOBu 1944.

Tatarević L. Božo, rođen 1924, poginuo u NOBu 1942.

Tomaš (Miloš) Velimir, rođen 1912. Srbin, poginuo 1942. u NOBu, Prnjavor

Trivičević (Petar) Savo, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1941. u direktnom teroru, Slavonija

Tomaš (Dimitrije) Mirko, rođen 1930. Srbin, ubijen od ustaša 1943. nepoznato

Tomaš (Vasilije) Dušan, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Sutjeska

Tomić (Milo) Stjepan, rođen 1905. Srbin, strijeljan, ubijen od Nijemaca 1941. kod Kainović mlina, Štrpci

Tomić (Stjepan) Boro, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, zaklan u potoku Glogovac, Štrpci

Tominčić (Jovan) Nedeljko, rođen 1925. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Sutjeska

Trivičević (Jovo) Nedeljko, rođen 1921. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Prnjavor

Trivičević (Jovo) Vidosav, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Prnjavor

Trivičević (Mihajlo) Mirko, rođen 1924. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Sutjeska

Trivičević (Petar) Savo, rođen 1922. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Slovenija

Trivičević (Stjepan) Jovo, rođen 1906 Srbin, Štapara, ubijen od ustaša 1941. u logoru Stara Gradiška/Jasenovac

Hranitelj (Mijo) Stevan, solunski dobrovoljac, rođen 1879. ostalo, ubijen od četnika 1943. u direktnom teroru, Štrpci

Čavić (Jovo) Marko, rođen 1883. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, zaklan u potoku Glogovac, Štrpci

Čavić J. Mirko, rođen 1919, poginuo u NOBu 1945.

Čavić V. Bogdan, rođen 1919, poginuo u NOBu 1943.

Čavić M. Milić, rođen 1927, poginuo u NOBu 1945.

Čavić (Kosta) Boško, izdajnik i hrvatsko-njemački saradnik, ubijen od strane ustanika zbog izdaje, nepoznata lokacija

Čavić (Kosta) Dušan, rođen 1909. Srbin, odveden od strane štrbačkih Nijemaca i predan ustašama, ubijen 1941, na nepoznatoj lokaciji

Čavić (Kosta) Mikan, rođen 1902. Srbin, strijeljan, ubijen od Nijemaca 1941. kod Kainović mlina, Štrpci

Čavić V. Ranko, rođen 1924, poginuo u NOBu 1945.

Čavić (Kosta) Nedo, rođen 1918. Srbin, odveden od strane štrbačkih Nijemaca i predan ustašama, ubijen 1941, na nepoznatoj lokaciji

Čavić (Mitar) Stanoje, rođen 1872. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u direktnom teroru, zaklan u potoku Glogovac, Štrpci

Čavić (Simeun) Slavka, rođena 1923. Srpkinja, ubijena od ustaša 1941. pri deportaciji, Derventa

Čavić (Milinko) Đurađ, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Čavić (Vid) Ilija, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Čavić Slavko, ubijen na nepoznatoj lokaciji

Čolić (Jevto) Momir, rođen 1921. Srbin, poginuo 1944. u NOBu, Nepoznato

Čolić (Savo) Rajko, četnik, ubijen od partizana, Štrpci

Čolić D. Branko, rođen 1917, poginuo u NOBu 1944.

Čolić B. Stanko, rođen 1928, poginuo u NOBu 1943.

Šimunik (Alojz) Albin, rođen 1910. ostalo, ubijen od četnika 1942. u direktnom teroru, Štrpci

Šušak (Ostoja) Božo, rođen 1928. Srbin, ubijen od ustaša 1943. u NOBu, Kotor Varoš

Šelemba Vasilj, rođen 1922, poginuo u NOBu 1943.

Šimanjek (Ivan) Sofija, rođena 1925. ostalo, poginula 1944. u NOB-u, Štrpci

Šmulja (Jevto) Branko, rođen 1923. Srbin, ubijen od ustaša 1944. u NOBu, St.Ružičić

Šmulja (Jevto) Stanko, rođen 1919. Srbin, ubijen od ustaša 1942. u NOB-u, Sutjeska


[1] Milan Žunić je rodom iz Kremne, a tog jutra se slučajno zatekao u Štrpcima.

[2] Spisak nije definitivne prirode, po potrebi se nadopunjuje i rediguje. Stanovnici sela Štrpci koji su postradali na strani hrvatskih ustaša, ukrajinske legije ili njemačkih formacija nisu pobrojani na ovom spisku.

Vezane vijesti:

Stradanje naroda Prnjavorskog kraja (1) Narodni heroj Miloš …

Stradanje naroda Prnjavorskog kraja (2) Masovni zločin nad …

Izvor: Genocid.info , Udruženje Jastrebarsko 1942 – Udruženje djece logoraša, njihovih potomaka i poštovalaca