Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Spo­me­nik kra­ljev­skom pa­ru Obre­no­vi­ća

Po­vo­dom od­lu­ke da se po­dig­ne spo­me­nik kra­lje­vi­ma Pe­tru i Alek­san­dru Ka­ra­đor­đe­vi­ću že­lim da iz­ne­sem svo­je mi­šlje­nje. Sma­tram da spo­me­ni­ku ni­je me­sto iz­me­đu dva dvo­ra, iz pro­stog raz­lo­ga što su tu ubi­je­ni i ma­sa­kri­ra­ni kralj Alek­san­dar i kra­lji­ca Dra­ga Obre­no­vić.

Kralj Aleksandar Obrenović i kraljica Draga (foto Vikipedija)

Na ža­lost, me­sto gde se to do­go­di­lo ni­čim ni­je obe­le­že­no, a tre­ba­lo bi. Mo­žda bi nji­ma tre­ba­lo po­di­ći spo­me­nik. Ta­ko­đe bi bi­lo do­bro da se bo­lje obe­le­ži i me­sto na ko­jem je ubi­jen knez Mi­haj­lo.

Mi­slim da 90 od­sto Be­o­gra­đa­na ne zna gde su sa­hra­nje­ni knez Mi­loš, Mi­haj­lo i dru­gi Obre­no­vi­ći.

Autor: Bran­ko Vi­do­vić, Be­o­grad

Izvor: Politika

Vezane vijesti:

Predata inicijativa za podizanje spomenika kralju Petru I i kralju Aleksandru I Karađorđeviću u Beogradu

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: