fbpx
Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Živanović: Vlada u Beogradu nije zainteresovana za srpska stradanja!

Srboljub Živanović
Dr. Srboljub Živanović

Jasenovac nije uvršten u spisak koncentracionih logora. Takav zahtev može samo da zatraži država (a ne pojedinci ili udruženja), a Srbija sa ovom prozapadnom vladom, nije zainteresovana za stradanje Srba, Jevreja i Roma u jasenovačkim logorima, jer sprovodi politiku „regionalne saradnje”.

O genocidu koji su izvršeni u NDH deca u školama ništa ne uče, a neki zvaničnici Republike Srbije upućuju Hrvatima oproštaj u ime žrtava, iako ih niko nije ovlastio da to čine. Hercegovcima preti opasnost da dožive sudbinu Srba iz Hrvatske.

Teško je nabrojati sve titule našeg sagovornika. Dr Srboljub Živanović je profesor anatomije, antropolog, član više naučnih i stručnih ustanova u više zemalja, jedan od osnivača Instituta za istraživanje slovenske civilizacije, kao i Evropskog instituta za proučavanje drevnih Slovena sa sedištem u Londonu, nastavljač tradicije Beogradske anatomske i antropološke škole, koju je utemeljio, akademik prof. Branko Šljivić. Za redovnog člana Međunarodne Slovenske Akademije Nauka, kulture, obrazovanja i umetnosti i predsednika Odeljenja za Veliku Britaniju i Irsku izabran je 1995. godine.

U ekskluzivnom razgovoru za portal Slobodna Hercegovina, profesor Živanović govori o srpkim stradanjima i svesnom prećutkivanju zločina koji su u komunističko doba bili uslovljeni bratstvom i jedinstvom, a danas težnji ulaska u EU.
Profesor Živanović iznosi podatak da je u jasenovačkom sistemu logora ukupno pobijeno 803.000 ljudi, među kojima je bilo više od 140.000 dece mlađe od 14 godina. Istaknuti akademik kritikuje odnos prozapadne vlade u Beogradu prema srpskom pitanju u regionu i izražava bojazan da Hercegovce ne zadesi slična sudbina koju su doživeli Srbi u Hrvatskoj,

Saradnja Komunističke partije Jugoslavije, a posebno Komunističke partije Hrvatske sa Ustaškim pokretom u Hrvatskoj bila je poznata još od kongresa Kominterne 1922. godine, a posebno kada je Mile Budak, ustaški doglavnik Ante Pavelića, potpisao sporazum sa Mošom Pijade predstavnikom Komunističke partije Jugoslavije o zajedničkom radu na uništenju srpskog naroda i SPC.

U Vašoj biografiji stoji podatak da ste 1964. bili najmlađi doktor nauka, ujedno ste bili i član Komisije za ispitivanje zločina u Jasenovcu. Kako ste završili u Londonu?

– Kada sam 1964. godine stekao zvanje doktora medicinskih nauka bio sam najmlađi doktor među lekarima u tadašnjoj Jugoslaviji. Na zahtev preživelih logoraša Jasenovca i Saveza boraca Hrvatske i Bosne i Hercegovine obrazovana je komisija sudskih antropologa koja je iskopavala masovne grobnice žrtava u jasenovačkom sistemu hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma. Radovi su na zahtev vlasti bili prekinuti krajem septembra 1964. godine i nikada nisu nastavljeni. Pošto sam shvatio da ću sigurno izgubiti posao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu prijavio samo se na međunarodni konkurs za nastavnika anatomije na Makerere univerzitetu u Kampali, u Ugandi. Bio sam izabran i postavljen, pa sam tako već u junu 1965. godine napustio Novi Sad i stigao u Ugandu. U Ugandi se tada nalazio najveći centar za medicinska istraživanja u Africi. Tri godine docnije sam dobio poziv da dođem u London gde sam izabran za nastavnika anatomije na Medicinskom koledžu bolnice Sv. Bartolomeja. Reč je o bolnici koja je osnovana još 1123. godine i danas se nalazi na istom mestu.

Da li negde postoji zvanični izveštaj Komisije iz 1964. godine?

– Izveštaj komisije sudskih antropologa bio je dugo sklonjen od očiju javnosti. Tek 1992. godine, posle više od dve godine traganja po arhivama ovaj izveštaj objavio je Predrag Dragić Kijuk u svojoj dvotomnoj knjizi „Catena mundi”. Treći deo izveštaja je saopšten tek 2003. godine na Međunarodnoj konferenciji za istinu o Jasenovcu. Sva tri dela ovog izveštaja su objavljena u mojoj knjizi „Jasenovac” koja je nagrađena nagradom „Rastko Petrović” kao autorsko deo od nacionalnog značaja.

U jednom intervjuu ste pomenuli da neka dokumenta svedoče o bliskoj saradnji komunista i NDH. Možete li nam malo detaljnije opisati tu vezu.

– Saradnja Komunističke partije Jugoslavije, a posebno Komunističke partije Hrvatske sa Ustaškim pokretom u Hrvatskoj bila je poznata još od kongresa Kominterne 1922. godine, a posebno kada je Mile Budak, ustaški doglavnik Ante Pavelića, potpisao sporazum sa Mošom Pijade predstavnikom Komunističke partije Jugoslavije o zajedničkom radu na uništenju srpskog naroda i SPC. Prema izjavi učesnika u razgovorima stalno su u toku Drugog svetskog rata održavane veze između ustaša i komunističkog pokreta u Jugoslaviji. Komunistička tzv. Narodno oslobodilačka vojska nikada nije ni pokušala da oslobodi logor u Jasenovcu, a ubijanje Srba je nastavljeno i po završetku rata. Jasenovac nikada nije oslobođen, već su se ustaške vlasti same povukle. Po naređenju komunističkih vlasti svi objekti u jasenovačkim logorima su uklonjeni, svi tragovi logora su izbrisani, a genocid je nastavljen prisilnim preseljavanjem Srba iz zapadnih krajeva da bi se srpski narod genetski i ekonomski oslabio u krajevima koji graniče sa Hrvatima.

Jasenovac-527-300x225Da li ste odlaskom u Englesku bili uskraćeni za neka nova saznanja vezana za Jasenovac. Koliko je cenzura i uništavanje dokumenata doprinelo da se istina o srpskom stradanju nikada ne sazna?

– Komunističke vlasti u Jugoslaviji nisu dozvolile da se sazna nešto više o zločinima rimokatolika Hrvata i muslimana u Nezavisnoj državi Hrvatskoj zbog proklamovane politike „bratstva i jedinstva”. Tako srpske, jevrejske i romske žrtve nisu pominjane da se ne bi Hrvati osetili pogođenim ovom istinom. Stalno se govorilo o žrtvama fašizma ili nacizma, iako se zna da ni fašista ni nacista nije bilo u Hrvatskoj koja je bila saveznica Hitlerove Nemačke.

Komunisti nisu ni pokušali da oslobode Jasenovac!

Jasenovac nikada nije oslobođen, već su se ustaške vlasti same povukle. Po naređenju komunističkih vlasti svi objekti u jasenovačkim logorima su uklonjeni, svi tragovi logora su izbrisani, a genocid je nastavljen prisilnim preseljavanjem Srba iz zapadnih krajeva da bi se srpski narod genetski i ekonomski oslabio u krajevima koji graniče sa Hrvatima.

Koliko je sa stradanjem srskog stanovništva uopšte upoznat Zapad?

-U zemljama Zapada se zna za divljanje Hrvata i počinjeni genocid nad Srbima, Jevrejima, Romima… U državnom arhivu Velike Britanije postoji više od 2.000 dokumenata koji govore o tome. No, komunističke vlasti Jugoslavije su se trudile da se taj genocid koji su počinili Hrvati i muslimani ne pominje.

Da li nekad preterujemo kada pričamo o svetskoj zaveri protiv Srba?
– Ne verujem da je postojala nekakva svetska zavera protiv srpskog naroda. Sve to je bilo delo komunističkog režima u Jugoslaviji.

Prošle godine završena je Šesta međunarodna konferencija o Jasenovcu koja je održana u Banjaluci. Koji su zaključci doneti na ovom skupu? Da li danas posle toliko decenija imamo tačnu brojku stradalih u Jasenovcu?

– Među zaključcima šeste Međunarodne konferencije o Jasenovcu koja je održana u Banjaluci 19. i 20. maja 2014. godine konstatovano je da je genocid koji su izvršili Hrvati i muslimani protiv Srba, Jevreja i Roma počinjen ne samo u jasenovačkom sistemu hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma, već takođe u svim mestima i naseljima unutar Nezavisne drzave Hrvatske koja je tada obuhvatala i Hercegovinu i Bosnu. Zaključeno je da radovi na zaštiti spomen područja Donja Gradina (stratište jasenovačkih logora na desnoj obali Save) mora što pre da počne. Potrebno je odmah izgraditi Spomen centar i verske objekte, kao i pristupne puteve. Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu (u kojoj nema predstavnika sa teritorije bivše Jugoslavije) je 2010. godine utvrdila da je u u Jasenovačkom sistemu hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma ubijeno preko 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma među kojima je bilo 110.000 dece ispod 14 godina starosti.

Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu (u kojoj nema predstavnika sa teritorije bivše Jugoslavije) je 2010. godine utvrdila da je u Jasenovačkom sistemu hrvatskih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma ubijeno preko 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma među kojima je bilo 110.000 dece ispod 14 godina starosti.

Pominjali ste da je u NDH, nakon 1943. godine, vršen genocid i nad Italijanima. Da li su njihovi naučnici uzeli učešća u istraživanju tih zločina. Obzirom da su i ruski naučnici prisutni u istraživanjima, koliko se danas može uticati na međunarodnu svest?
– Hrvati su posle kapitulacije Italije 1943 godine, kao i docnije u komunističkoj Jugoslaviji izvršili ubijanje i proterivanje Italijana. U Italiji se sada sve više govori i piše o zločinima Hrvata nad Italijanima. Traži se odgovornost za te zločine. U jamama u koje su Hrvati bacali nedužne Srbe na Velebitu nađeni su i posmrtni ostaci italijanskih vojnika. Iako Hrvatska uživa veliku podršku Vatikana i Nemačke države Italijani traže da se rasvetle ti zločini. Međunarodna komisija za istinu o Jasenovcu podržava sva istraživanja o hrvatskom genocide.

Jasenovac ni danas nije na mapi najvećih svetskih stratišta. Ako je komunizam zataškavao istinu o tome, ko je danas kriv što o tome kao država ćutimo? Ako su komunisti pisali udžbenike nakon 1945. da li mislite da je nacionalna ideja dovoljno zastupljena u srpskim udžbenicina 21. veka?

– Da bi jedno stratište bilo uvršteno u spisak koncentracionih logora u kome je izvršen genocide potrebno je da neka država (a ne pojedinci ili organizacije) podnese predlog organizaciji unesco. nažalost, sadašnja država Hrvatska to ne želi da učini. Stanje u Bosni i Hercegovini koja se nalazi pod nadzorom tzv. međunarodne zajednice je takvo da niko nije u stanju da donese takvu odluku. Sadašnja republika Srbija, sa svojom prozapadnom vladom, nije zainteresovana za stradanje Srba, Jevreja Roma u jasenovackim logorima. U Srbiji se sprovodi nova politika „regionalne saradnje”, pa se više ne govori o genocidu koji su izvrsili Hrvati. Deca u školama ništa ne uče o stradanjima u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, a pojedini zvaničnici Republike Srbije upućuju Hrvatima oproštaj u ime žrtava, iako ih niko nije ovlastio da to čine.

Držite predavanja po Srbiji koja izazivaju veliko interesovanje. Kakav je odnos mlađeg naraštaja prema ovim temama?
– Prisustvo mlađih ljudi i omladine, posebno studenata, na brojnim predavanjima koja sam održao u više gradova jasno pokazuje da je omladina zainteresovana da sazna ono što nisu imali prilike da čuju u svojim školama.

Ulaskom u EU izgubićemo dostojanstvo!!

Istorija je pokazala da su državne zajednice bile kobne po srpski narod. Da li nas takva sudbina čeka i u trčanju ka EU?

– Evropska Unija nije prijatelj malih naroda koji žele da sačuvaju svoju istoriju, veru, kulturu, jezik i običaje, kao i da imaju sopstvenu privredu. Pokazalo se da je politika EU prema malim državama kao sto su na primer Kipar ili Island pogubna, da ne govorimo o Grčkoj, Italiji itd. EU je stalo da mali narodi postanu potrošači njihove robe, pa zato suzbijaju lokalnu proizvodnju. Sada, kada je Hrvatska postala punopravni član EU ulazak Srbije u Evropsku zajednicu će zavisiti od saglasnosti Hrvatske. Srbija, ako želi da bude član Unije mora da zaboravi na genocide koji su počinili Hrvati, mora da zaboravi nedavno proterivanje više od 200.000 Srba sa njihovih vekovnih ognjišta iz Hrvatske, onemogućavanje povratka u Hrvatsku izbeglica, a SPC mora da se pomiri sa činjenicom da će rimokatolička crkva proglasiti za svog svetitelja ratnog zločinca i krvnika Srba nadbiskupa genocida Alojzija Stepinca.

Sajt „Slobodna Hercegovina“ je uz podršku zavičajnih udruženja Hercegovaca koji žive u Srbiji pokrenuo akciju „Podignimo Prebilovce“ sa željom da se što pre završi Hram Vaskresenja u Svetim Prebilovcima. Prošle godine je održan skup u Trebinju na temu stradanja u Hercegovini čiji ste učesnik bili. Koji su zaključci sa tog skupa?

– Na skupu u Trebinju koji je bio posvećen stradanju Srba u Hercegovini od strane Hrvata i muslimana u toku Drugog svetskog rata govoreno je o brojnim zverstvima u svim mestima Heregovine. Istaknuto je da su genocide protiv Srba organizovali mnogi rimokatolički biskupi i sveštenstvo, katolički aktivisti, križari, časne sestre … Upravo je objavljen zbornik referata sa tog sastanka, na srpskom i na engleskom jeziku i prosleđen je u sve zemlje sveta.

Postoji opasnost da Srbi u Hercegovini budu istrebljeni kao u Hrvatskoj, a da brojna stratišta poput Bivoljeg Brda budu sasvim zaboravljena. Republika Srbija sada ne čini ništa da pomogne srpskom narodu u Hercegovini.

Jasni su motivi zabarušene istine o stradanjima za vreme Titove vladavine, ali kako objašnjavate činjenicu da je danas hercegovačka jama Bivolje brdo smetlište i da na to srpska strana ne reaguje? Danas u Istočnoj Hercegovini živi svega 65.000 stanovnika, što je posledica stradanja u 20. veku. Da li postoji opasnost da i Hercegovinu izgubimo?
– Komunistička vladavina u Jugoslaviji na čijem čelu je bio Hrvat Josip Broz bila je pogubna za srpski narod. Hercegovina je sada deo države Bosne i Hercegovine koja se nalazi pod nadzorom tzv. Međunarodne zajednice odnosno stranih sila. Međunarodna zajednica nije prijatelj srpskog naroda i želi da potčini Srbe i stavi ih na raspolaganje muslimanskim vlastima. Postoji opasnost da Srbi u Hercegovini budu istrebljeni kao u Hrvatskoj, a da brojna stratišta poput Bivoljeg Brda budu sasvim zaboravljena. Republika Srbija sada ne čini ništa da pomogne srpskom narodu u Hercegovini.

Stiče se utisak da mnogi ne žele da se istina sazna, Da li Vi kao naučnik i danas doživljavate pritiske zbog iznošenja podataka o našim stradanjima?

– Živim u Velikoj Britaniji, pa slobodno govorim i pišem. Sve što govorim zasniva se na činjenicama koje su naučno dokazane. Na mene niko u Britaniji ne vrši nikakav pritisak, a ako to što govorim i pišem se ne sviđa vlastima u nekoj od država nastalih rasparčavanjem Jugoslavije to je njihov problem, a ne moj. Ipak, i u tim zemljama omladina i mladi ljudi žele da saznaju istinu i zahvalni su kada mogu da je čuju.

Tekst: Trifko Ćorović; Foto: Slobodna Hercegovina

SLOBODNA HERCEGOVINA

Vezane vijesti:

ČEMU JOŠ JEDNA KNjIGA O JASENOVCU?

SRBOLjUB ŽIVANOVIĆ – Genocid nad Srbima još uvek traje!

Slavko Goldštajn: Jasenovac se još prećutkuje, raspirivanje ksenofobije protiv Srba je zastrašujuće

Žrtve nisu izbrojane

 

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

One Response

  1. Dobar dan gospodo,
    Volio bih da znam da li je izvjestaj gospodoina doktora Zivkovica dostupan ili mu se izgubio svaki trag?
    Svaka cast Gospodine Zivkovicu.
    Pozdrav

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: