Više od 60.000 ljudi ubijeno je u gasnoj komori u kampu Štuthof.