Nikola Milovančev: Prilozi o Srbima stradalim od partizana i KP Hrvatske (2)

Datum objave: nedelja, 1 aprila, 2018
Objavljeno u Lika, Nikola Milovančev
Veličina slova: A- A+

 

Kazivanje Mane Pešuta o ubistvu dečaka Nikole Vukelića i njegovih roditelja Mare i Rade iz Vere kod Plaškog.

Mane Pešut, početkom 1942. organizator pobune protiv komunista u ustaničkim jedinicama Gornje Like i Korduna. Posleratna fotografija.
Mane Pešut, početkom 1942. organizator pobune protiv komunista u ustaničkim jedinicama Gornje Like i Korduna. Posleratna fotografija.

Piše: Nikola Milovančev:

Prilikom ubistava Srba od strane KP Hrvatske na području Like nailazimo i na neretke primere da su prilikom ubistava roditelja ubijana i deca. Jedan od takvih žalosnih primera je slučaj porodice Vukelić iz sela Vera kod Plaškog. Na žalost, mnogi od zločina hrvatskih komunista ostaće nepoznati jer su žrtve partizana sakrivane i izostavljane iz popisa stradalih u II. svetskom ratu. Tako i ovo troje ubijenih iz porodice Vukelić u selu Vera kod Plaškog nije evidentirano u popisu ratnih žrtava Plaščanske doline koji je objavljen u zborniku „Plaščanska dolina i okolica u NOR-u 1941-1945.“, Karlovac 1976.

Svedočanstvo Mane Pešuta je dragoceno, jer je do marta 1942. komunističke zločine nad Srbima u Hrvatskoj pratio neposredno, kao jedan od ustanika; ovi zločini su mu otvorili oči i motivisali ga da krene u pravcu razobličavanja politike KP Hrvatske prema Srbima.

S obzirom da su dokumenti o partizanskim zločinima nad srpskim narodom bili i jesu nedostupni, prekrajani ili uništavani, kao jedini izvor o njima ostaju uspomene preživelih koje su objavljene u emigraciji. Jedan od takvih članaka je i tekst Mane Pešuta „Stradanje naših sestara i majki od komunista za vreme prošlog rata“, objavljen u Čikagu, juna 1978, u 40. svesci Glasnika Srpskog istorisko-kulturnog društva „Njegoš“ (str. 56-68). Iz ovog članka prenosimo svedočenje o ubistvu dečaka Nikole i njegovih roditelja Mare i Rade. Svedok događaja bio je sam Mane Pešut, koji je u to vreme još bio partizanski oficir ali je već pripremao među partizanima ustanak protiv komunista na području Gornje Like, Gorskog Kotara, južnog Korduna i Banije i prelazak u četničke redove.

Pešut je napisao i knjigu „Revolucija u Lici 1941-1945“ (Bilefeld, 1966.), a osim u „Njegošu“, svoje istorijske članke je objavljivao i u časopisu „Beli orao“, koji je izlazio u Nemačkoj a Pešut ga je od 1987. i uređivao. Umro je u Bilefeldu 2002. godine. Njegovo svedočanstvo je dragoceno, jer je do marta 1942. komunističke zločine nad Srbima u Hrvatskoj pratio neposredno, kao jedan od ustanika; ovi zločini su mu otvorili oči i motivisali ga da krene u pravcu razobličavanja politike KP Hrvatske prema Srbima.

U opisu zločina koji donosimo, glavni akter je komunistički narodni heroj Vjekoslav (Slavko) Klobučar – Čort, produžena ruka politkomesara Korduna i Banije Većeslava Vece Holjevca, takođe komunističkog narodnog heroja i od 1952-1962. gradonačelnika Zagreba a zatim eksponiranog hrvatskog nacionaliste i potpisnika „Deklaracije o hrvatskom književnom jeziku“ 1967. godine.

Plaški u vreme Austro-Ugarske, 1908. g. Pogled na sabornu crkvu Vavedenja presvete Bogorodice i vladičanski dvor
Plaški u vreme Austro-Ugarske, 1908. g. Pogled na sabornu crkvu Vavedenja presvete Bogorodice i vladičanski dvor

Po naređenju štaba 3. partizanskog bataljona, 2. kordunskog odreda, jedne vrlo hladne zimske noći, januara 1942. godine, komunistička patrola pod komandom Dane Skendžića, upala je noću u selo Veru i uhapsila Radu Vukelića, njegovu ženu Maru i devetogodišnjeg sina Nikolu. Odvedeni su u štab bataljona u Močila, na suđenje. Optuženi su: da su Italijanima prodali litar mleka, a i od njih primili dva mala vojnička hleba. To je „izdaja narodne borbe“, glasila je optužba. Znajući „veličinu greha“, svako je znao da će oni biti streljani.

Komesar reče partizanu: „Mislim da ova ‘kučka’ još nije mrtva, pucaj još jednom“. Mara je bila živa i rekla komesaru: „Pucaj, Branko, a daće Bog da i ti sa tvojim drugovima budeš ugušen u našoj krvi“. Planula je puška još jednom i konačno je ukinut život ove nesrećne žene i majke.

Na suđenju su se sastali Branko Latas, politički komesar bataljona, Mićo Barać, komandant i Slavko Klobučar “Čort”, operativni oficir. Posle kraće psovke, šamaranja i gaženja nogama uhapšenih, izrečena je presuda: kazna smrti za sve troje. Mara se branila da je napravila običnu zamenu artikala: mleko za dva hleba od po 250 grama, jer joj dete nije okusilo hleba već nedelju dana. Istina, Italijani su tih dana svakodnevno dolazili u sela. Nisu ništa otimali, već su samo nudili zamenu artikala. U velikoj bedi života, Mara je učinila samo ono što bi uradila svaka majka tih dana. Ali je ipak morala umreti. Molila je da streljaju samo nju, ako je kriva i ako već mora umreti, a dete i muža da poštede, jer su nevini. Nije pomoglo.

Za ovo je saznao predsednik „narodnog odbora“ Pero Kosanović, čestit i pošten čovek. Svim silama se zauzeo da spasi ovu jadnu i nevinu porodicu, ali nije uspeo. Videći da im nema spasa, molio je Baraća, kao najčovečnijeg od njih trojice sudija, da spasi bar dete, što je ovaj i odobrio. Rade i Mara su odvedeni do jedne provalije, zvana „Plaščansko groblje“, koju su komunisti punili Srbima Plaškog i okoline. Komesar Latas je naredio partizanu da puca najpre u Maru, koja je bila vezana lancem. Puška je planula i ona je pala na zemlju, u lokvi krvi. A i Rade je odmah posle nje ubijen. Komesar reče partizanu: „Mislim da ova ‘kučka’ još nije mrtva, pucaj još jednom“. Mara je bila živa i rekla komesaru: „Pucaj, Branko, a daće Bog da i ti sa tvojim drugovima budeš ugušen u našoj krvi“. Planula je puška još jednom i konačno je ukinut život ove nesrećne žene i majke. Mara i Rade su bačeni u provaliju u kojoj i dandanas leže njihove kosti, izmešane sa kostima mnogih srpskih mučenica i mučenika, pre i posle njih. O njima niko više u zavičaju ne sme misliti, niti odneti buket cveća, kao simbol ljubavi i poštovanja.

Trebalo je oteti naše ljude od komunista, koji su bili prevareni i silom mobilisani, a isto tako smo hteli imati i oružje tih boraca, jer je i ono naše, četničko. Eto, hteli smo samo ono što je naše.

Mesec dana kasnije, po streljanju Mare i Rade, posetio sam ovaj štab bataljona. To je bila i moja poslednja poseta jednoj partizanskoj jedinici i štabu. Tih dana je sve vrilo na terenu, kao u košnici: tekla je bila revolucija pod okupacijom. Svega koja nedelja dana delila nas je od teškog i krvavog obračuna između četnika i partizana u Gornjoj Lici, južnom Kordunu, Gorskom kotaru i Baniji. Stvorena je ilegalna četnička organizacija u partizanstvu Hrvatske, kojoj sam bio na čelu. Ona je radila svoj posao od decembra 1941. godine, a bila je razgranata u svakom srpskom selu i svakoj partizanskoj jedinici, gde su postojali sigurni uslovi. Zato baš, pred izbijanje ovog revolta, obilazio sam partizanske štabove, htevši imati najsvežije informacije o njima, a što je vrlo važno u momentu prevrata i krvavog obračuna. Istina, na terenu je amo-tamo krstarilo nekoliko četničkih odreda, ali time nismo bili zadovoljni. Trebalo je oteti naše ljude od komunista, koji su bili prevareni i silom mobilisani, a isto tako smo hteli imati i oružje tih boraca, jer je i ono naše, četničko. Eto, hteli smo samo ono što je naše. U štabu bataljona našao sam Dragana Kesera, iz Krnjaka, Kordui, predratnog komunistu, a radio je u štabu bataljona. Bilo je tu i nekoliko partizana, kao straža, a s njima i jedan mališan, cenio sam da je desetogodišnjak.

Keser mi reče da će se uveče u štab vratiti komesar i komandant, pa ih mogu sačekati. To vreme sam iskoristio u razgovoru s njim, a potom i s jednim partizanom, koju godinu mlađi od mene, lepe spoljašnosti, visok i prirodno inteligentan. Dobio sam utisak da je član Partije, ali novajlija.

U razgovoru je sam partizan počeo priču o malom Nikoli. Reče da je siroče izgubilo majku i oca, jer su bili izdajnici. Znao sam za taj slučaj i pre toga, zato me interesovala svaka sitnica. I ovaj mladić priča iskreno, tvrdo verujući da sam njihov čovek, iako smo se prvi put sreli i videli. I ranije sam dolazio u ovaj štab, ali on nije tu bio. Reče mi da je bio na streljanju i da mu je komesar rekao da puca još jednom u „kučku“, jer je još živa bila.

Kletva Mare Vukelić se obistinila, ali ne samo za komesara, već za sva tri člana suda. Nedelju dana posle ubistva deteta u jednoj akciji ubijen je s leđa Mićo Barać. Ubio ga je njegov operativni oficir Klobučar, po naređenju Partije.

Dobija se utisak da je partizan još pre koji mesec dana bio dobar i čestit čovek, jer pokazuje izvesnu senku plemenitosti, što će uskoro i to na njegovom licu potamneti, jer je već dobrim delom postao zver, a za šta se postarao njegov komesar. Šteta za ovog mladića, koji je u cvetu svoga života, godinu-dve preko dvadeset, a već razbojnik; ali nije on sam.

Upitah partizana za dete: pita li za roditelje? Da, reče on. Rekli smo mu da su mu majka i otac poslati na rad u mlinove na reci Korani i da će i on uskoro do njih. Plače mali stalno i hteo bi odmah poći roditeljima, malo setno reče partizan. Tog momenta sam mislio da su time zaista tešili dete i umirivali ga, ne sluteći ništa dalje. Međutim, nedelju dana kasnije je ovaj moj sagovornik, po naređenju komesara Latasa, ubio i dete i bacio ga u istu provaliju, u kojoj su bili majka i otac.

Kletva Mare Vukelić se obistinila, ali ne samo za komesara, već za sva tri člana suda. Nedelju dana posle ubistva deteta u jednoj akciji ubijen je s leđa Mićo Barać. Ubio ga je njegov operativni oficir Klobučar, po naređenju Partije.[1] Sumnjalo se da Barać jatakuje s četnicima. Mesec i po dana kasnije poginuo je i komesar Latas u četničkom revoltu, početkom aprila 1942. godine. A tri meseca posle njega gine i Klobučar, kao poslednji. Kletva i nevina krv žrtava ugušila je i njihove živote.

[1] U svojoj knjizi „Revolucija u Lici 1941-1945.“, na st. 104, Mane Pešut daje još više podataka o Slavku Klobučaru: „Baraća je ubio njegov operativni oficir Slavko Klobučar – Čort, po nalogu politkomesara Korduna i Banije Vece Holjevca, a potom je preuzeo komandu nad bataljonom. Mićo Barać bio je odan komunistima, ali mu oni nisu mnogo verovali. Iako je radio za njih, po svojim gledištima ostao im je stran“.

Vezane vijesti:

Prilozi o Srbima Like i Gorskog Kotara stradalim od partizana i KP Hrvatske (1). Iz „Amerikanskog Srbobrana“ 1944. g.

Više od istog autora:

Nikola Milovančev


Tagovi:

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

6 komentara za Nikola Milovančev: Prilozi o Srbima stradalim od partizana i KP Hrvatske (2)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top