Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu. Ako Bog da, sabraćemo se 19. juna 2021. kod Šaranove jame.

 

Oslo­bo­di­o­ci Rav­nog To­po­lov­ca

Datum objave: četvrtak, 29 novembra, 2018
Veličina slova: A- A+

Ma­lo je sa­ču­va­nih fo­to­gra­fi­ja iz vre­me­na oslo­bo­đe­nja Voj­vo­di­ne pre sto go­di­na. Dra­go­ce­no sve­do­čan­stvo iz tog pe­ri­o­da pred­sta­vlja jed­na sa­ču­va­na fo­to­gra­fi­ja, na ko­joj se vi­de oslo­bo­di­o­ci Rav­nog To­po­lov­ca (Ka­ta­ri­ne) u Ba­na­tu. 

Srp­ska voj­ska u oslo­bo­đe­nom Rav­nom To­po­lov­cu 1918. go­di­ne ( Fo­to Lič­na ar­hi­va )

U vre­me Ve­li­kog ra­ta bi­lo je to ve­li­ko me­sto, ko­je je pri­pa­da­lo Ve­li­ko­beč­ke­reč­kom (Zre­nja­nin­skom) sre­zu. Bro­ja­lo je 377 ku­ća, a u nje­mu je ži­ve­lo 2017 sta­nov­ni­ka.

Me­sto je 17. no­vem­bra 1918. go­di­ne oslo­bo­di­la srp­ska voj­ska, o če­mu re­či­to sve­do­či ova sa­ču­va­na fo­to­gra­fi­ja iz tog pe­ri­o­da.

Na sli­ci se vi­di srp­ska voj­ska u oslo­bo­đe­noj Ka­ta­ri­ni (Rav­ni To­po­lo­vac, da­nas) s vla­sni­kom tr­go­vin­ske rad­njem A. Kru­ča­jom, is­pred či­je rad­nje je i na­sta­la. Pro­na­đe­na je pri­li­kom ru­še­nja jed­nog zi­da, a ra­đe­na je fo­to­graf­skom teh­ni­kom na sta­klu.

Autor: Bo­ri­ša Ra­do­va­no­vić,  ar­hiv­ski sa­vet­nik u pen­zi­ji, Kra­gu­je­vac

Izvor: Politika
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top