Od 24. Juna 1941, Dana sjećanja na Jadovno, prošlo je:

JADOVNIČANI PORUČUJU:

Teče 80-ta godina od početka Pokolja, genocida počinjenog nad srpskim narodom od strane NDH. Osamdeset godina od tragedije na Velebitu, ličkom polju, ostrvu Pagu.

 

Katolička crkva bi da formira novu hrvatsku vladu

Datum objave: sreda, 11 novembra, 2015
Veličina slova: A- A+

Hrvatski sabor

Most je pod ogrom­nim pri­ti­skom i mo­gao bi da se sru­ši pre ne­go što pre­ko nje­ga Mi­la­no­vić ili Ka­ra­mar­ko do­đu do Mar­ko­vog tr­ga.

Mla­da stran­ka, ko­ja je na ne­delj­nim par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma u Hr­vat­skoj osvo­ji­la 19 man­da­ta, je­ste „je­zi­čak na va­gi” bez ko­jeg je ne­mo­gu­će for­mi­ra­ti no­vu vla­du. Za­to je po­nu­da­ma oba­si­pa­ju dve naj­ja­če ta­mo­šnje par­ti­je, le­vi­čar­ska So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja (SDP) do­sa­da­šnjeg pre­mi­je­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća i de­sni­čar­ska Hr­vat­ska de­mo­krat­ska za­jed­ni­ca (HDZ) To­mi­sla­va Ka­ra­mar­ka uz lo­bi­ra­nje ra­znih dru­gih gru­pa i or­ga­ni­za­ci­ja po­put Ka­to­lič­ke cr­kve.

Po­sle 99,9 od­sto pre­bro­ja­nih gla­so­va, po­me­nu­te stran­ke ima­ju pra­vo da u par­la­ment po­ša­lju isti broj po­sla­ni­ka – 56. Ipak, pred­nost se, ka­ko pre­no­se za­gre­bač­ki me­di­ji, da­je Mi­la­no­vi­ću, jer sa tri man­da­ta ma­nji­na i tri man­da­ta Istar­skog de­mo­krat­skog sa­bo­ra ima 62 po­sla­nič­ka me­sta. Ka­ra­mar­ko mo­že da ra­ču­na na još tri me­sta re­zer­vi­sa­na za di­ja­spo­ru, što zna­či da je nje­gov tre­nut­ni iz­bor­ni re­zul­tat – 59 me­sta u Sa­bo­ru, sa 151 za­stup­ni­kom.

 

Izvor: SRBIN INFO

 

Vezane vijesti:

Hrvatska: Pravo glasa ima 3,7 miliona birača

Zašto Srbi imaju slabu, a Hrvati veoma jaku nacionalnu svest

 
Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani vez upozorenja.

KOMENTARI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Top