Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

2. Pregled osnovnih problema srpskog etnikuma u Republici Hrvatskoj

Iz
cjelokupne problematike srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u
sadašnjem trenutku ovdje se izdvaja samo dio, odnosno samo oni problemi koje
smatram najakutnijim i
najznačajnijim na kojima se naša Zajednica mora angažirati u narednom
razdoblju.[1]

 

1. Održivi povratak prognanih
Srba

• osvrt
na postojeću regulativu (prikaz i kritika)

• definicija
održivog povratka prema analogiji sa povratkom prognanih Hrvata

• bilans
povratka sa stanjem krajem 2007. godine

  Izvori: 1) popis stanovništva 1991-2001. po
naseljima; 2) studija M. Mesića, rađena za potrebe UNHCR-a i SDF-a; 3) anketa
podružnica SDF-a, koju treba provesti kao posebno istraživanje za ovaj radni
materijal; 4) ostali relevantni dokumenti

Način realizacije:

• formirati
radnu grupu za pripremu materijala na ovu temu; na kraju dati prijedlog mjera
koje Zajednica treba poduzeti

 

2. Povratak stanarskog prava

• sažetak
savjetovanja o ovom pitanju, održanog 21. 06. 2003. godine, posebno podnijetog

  saopćenja Ankice Gorkić (izvor: publikacija o
navedenom savjetovanju)

• prikaz
rješenja povratka stanarskog prava prognanih Srba u BiH

• diskriminatorna
rješenja stanarskog prava u RH (oduzimanje stanarskog prava sudskim putem,
oblici kompenzacije – zbrinjavanja, statistički pregled oduzetih stanarskih
prava prognanih Srba po gradovima i gravitacionim središtima, posljedice po
srpski korpus u RH, ozakonjivanje oduzimanja stanarskog prava)

Način realizacije:

• za
izradu stručne analize i prijedloga mjera Zajednice, odrediti osobu koja dobro
poznaje ovu problematiku (npr. Ankica Gorkić iz SOF-a)

 

3. Izmjena Izbornog zakona u
dijelu koji se odnosi na glasačko pravo pripadnika
manjinskih zajednica (pozitivna diskriminacija)

• osvrt
na dosadašnje aktivnosti na ovom problemu

• iskustva
u drugim zemljama u primjeni ovog prava manjina

• prijedlog
kako ovo pravo primijeniti u našim uvjetima s obrazloženjem

Način realizacije:


odrediti poznavaoca – pravnika ovog pitanja za pripremu materijala za sjednicu
UO Zajednice

 

4. Suđenja Srbima za ratne
zločine

• uvodno
prikazati regulativu uz kritički osvrt

• pregled
do sada održanih sudskih procesa (statistički podaci, analiza presuda i
njihovih obrazloženja), pregled pomilovanja i skraćivanja izdržavanja kazne,
ostvarivanje sporazuma sa Republikom Srbijom o mjestu izdržavanja kazne i
suđenjima

• nužnost
revizije održanih sudskih procesa i izvršnih presuda

• potreba
javnog obznanjivanja osumnjičenih osoba, posebno na Interpolovim potjernicama

• prijedlozi
mjera

Način realizacije:

• povjeriti
izradu materijala za sjednicu pravniku (odvjetniku) koji poznaje ovu
problematiku

 

5. Zapošljavanje

• osvrt
na regulativu (prikaz i kritika)

• zapošljavanje
kao pretpostavka reintegracije prognanih Srba u RH

• praktična
primjena Ustavnog zakona o proporcionalnoj zastupljenosti Srba u strukturi
zaposlenih (statistički podaci po općinama, djelatnostima i drugo)

• stvaranje
materijalnih pretpostavki u lokalnim zajednicama za održivi razvoj i
zapošljavanje (iniciranje izrade planova razvoja, iskorištavanja postojećih
resursa, eventualno angažiranje pretpristupnih fondova EU, davanje koncesija,
stimulacija kadrova u područjima od posebne državne skrbi, standardizacija
infrastrukture i institucija i drugo),

Način realizacije:

• radna
grupa za analizu faktičkog stanja na ovom području i prijedloga mjera koje
društvo mora poduzimati

 

6. Konvalidacija

• kako
su regulirana prava na konvalidaciju dokumenata stanovnika bivše paradržave
Krajina

• postojeći
problemi na području konvalidacije (taksativna analiza po segmentima – vrstama
konvalidacije: državljanstvo, radni staž, izjednačavanje prava iz mirovinskog i
zdravstvenog osiguranja; isplate zaostalih mirovina i ostvarivanje mirovinskih
prava pristiglih poljoprivrednika)

Način realizacije:

• radna
grupa ili osoba poznavalac regulative i prakse

 

7. Obeštećenja žrtava rata

• spisak
poginulih i nestalih – traganje za njima

• prikaz
regulative uz kritički osvrt

• taksativna
analiza po kategorijama obeštećenja: poginuli, nestali, invalidi, oboljeli i
drugo

• materijalna
obeštećenja (kuće, prateći objekti, oprema, sredstva rada, zemlja, voćnjaci,
šume i drugo)

• osvrt
na dosadašnju praksu

• prijedlozi
i mjere

Način realizacije:

• radna
grupa za izradu materijala, s podgrupama ili pojedincima za pojedine segmente

 

8. Obnova spomeničke baštine i institucija

• prikaz
stanja po završetku rata prema kategorijama spomeničke baštine i institucija
(infrastukturni objekti, spomenici i kulturna dobra, groblja i drugo)

• prijedlozi
i mjere

Način realizacije:

• radna
grupa (izvori: anketa podružnica SDF-a i SKD „Prosvjeta”; sekundarni
izvori i statistika)

 

9. Vraćanje toponima

• dati
pregled toponima čiji su nazivi promijenjeni po završetku rata (izvor: Narodne
novine RH)

• prikaz
zakonske procedure za povrat starog naziva toponima

• prijedlozi
budućih akcija na ovom području s posebnim osvrtom na karakter obrazloženja
zahtjeva za povrat imena

Način realizacije:


odrediti osobu – pravnika za pripremu materijala

 

10. Unapređenje
organiziranosti Zajednice Srba

a) u RH

b) u izbjeglištvu

• sadašnje
stanje sa kritičkim osvrtom posebno u pogledu funkcionalnosti i usklađenosti sa
potrebama povratka i integracije u društvo

• posebno
i značajno pitanje je stanje organiziranosti srpskih izbjeglica u Srbiji i BiH,
čije stanje nama nije u potpunosti poznato. Stoga bi bilo nužno, prije
razmatranja ovog pitanja, ostvariti detaljan uvid u sadašnje stanje, što je
moguće putem direktne posjete i razgovora predstavnika naše Zajednice s odgovarajućim
predstavnicima prognanih Srba iz RH u Srbiji i BiH. U tom smislu Zajednica
treba formirati delegaciju za posjetu Srbiji i BiH, sa razrađenim tezama za te
razgovore. Teze bi se prezentirale na sastanku Zajednice, prije odlaska
delegacije u posjetu.

 

11. Obnova crkvenih objekata
i povrat imovine Srpske pravoslavne crkve

• pregled
porušenih i oštećenih objekata sa procjenom štete (statistički pregledi po
eparhijama)

• prijedlozi
obnove s financijskim troškovima i rokovima (po eparhijama)

• osvrt
i uvid u regulativu o povratku crkvene imovine

• pregled
crkvene imovine za koju postoje realne pretpostavke za povrat ili pravičnu
nadoknadu

• prijedlozi
mjera

Način realizacije:

• izradu
odgovarajućeg materijala za sjednicu Zajednice povjeriti crkvenim opštinama
odnosno episkopatu

 

Metodološka napomena:

O
gornjim problemima pripremiti odgovarajući materijal za svaku sjednicu Zajednice
na osnovu pripremljenih teza – nacrt sadržaja, sa prijedlozima odgovarajućih
mjera koje treba poduzeti. Odrediti članove odbora zadužene za pojedine točke
programa.

 


[1] Ovaj tekst predstavlja sadržaj Programa rada Zajednice Srba Republike
Hrvatske za 2007. g. koji je izradio autor kao njen predsjednik. 

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: