SVIREPA UBISTVA

Neoprostiva je sramota pravosuđa BiH da tako veliki zločin ostane skriven i neosuđen kao takav. Pogotovo što je mnogim mučenicima i posle 22 godine zameten svaki trag, a one koji bivaju pronađeni sahranjuju bez glava ili drugih delova tela. Prnjavorska brigada je u odbrani koridora od Ozrena do Vozuće, u ofanzivama od 27. maja i 21. jula 1995. izgubila ukupno 115 pripadnika. Još veći broj nestalih i ubijenih Srba je zabeležen pri padu Vozuće 10. septembra. Oni su, kako je dokazano, poubijani maljevima, kamama, sekirama i motornim pilama, na najsvirepiji način.