fbpx
Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

9.1. Provjera projekta istraživanja

a) Sondažno anketno istraživanje

Složenost
ovog projekta istraživanja, kao i obim predmeta istraživanja (brojnost i
prostorna raširenost grobalja), nameću potrebu provjere realnosti i
utemeljenosti svih glavnih postavki projekta istraživanja, prije svega
formuliranih hipoteza istraživanja.

            Za potvrđivanje ovih hipoteza nužni
su prethodni opservacijski terenski uvidi i sondaže. Dakle, prethodna
istraživanja radi provjere

−       
navedenog pristupa istraživanju,

−       
navedene metode istraživanja,

−       
navedene moguće tipologije grobalja.

            Prva takva provjera bi se sastojala
u anketiranju stanovitog broja grobalja u nekoliko mikro-regija pojedinih
županija na slučajnom uzorku koji bi se utvrdio u konsultaciji sa poznavaocima
stanja groblja na terenu.

            Anketni upitnik za ovu sondažu,
odnosno prethodni uvid u stanje groblja, trebao bi obuhvatiti sljedeći okvirni
sadržaj:

1)     
Naziv naselja (ili više naselja)
kojem groblje pripada. Dakle, naselje, općina,

županija.

2. Broj katastarske čestice groblja, površina i opseg (radi
obrade po Zakonu o

grobljima
čl. 2).

            3. Visina kote groblja i nagib
groblja (radi vododerina i eventualnih drenaža).

            4. Starost groblja i napučenost.

            5. Stanje groblja (opisno: stupanj
očuvanosti, održavanosti, devastiranosti, zanemarenosti i neodržavanosti).
Dakle, s točnim naznakama u čemu se koji stupanj ogleda. Npr. razorene
mrtvačnice, kapele, spomenici, napisi, žardinjere, ograde, ukrasi, pristupni
put.

            6. Točno naznačiti potrebne sanacije
do standarda lokalne sredine.

            7. Da li u groblju ima neidentificiranih
grobova („NN“) i masovnih grobnica sa točnom naznakom u kojem dijelu
katastarske čestice groblja.

            8. Utvrditi tko brine o groblju
(npr. lokalna zajednica, grobar, komunalna služba, lokalna vlast ili eventualno
crkva).

            9. Osnova upravljanja grobljem
(pravilnikom, statutom, Zakonom o grobljima ili financijsko-namjenskim
fondovima).

            10. Pristupačnost putne mreže za
pogrebnu povorku (zapregom, autom i dr.)

            11. Opis svjetovnog i religijskog
obreda.

            12. Učiniti kompletni video zapis
groblja.

            Za ovaj anketni upitnik, koji bi se
izradio na osnovu gore naznačenog sadržaja, nužno je izgraditi poseban detaljni
naputak.

            Budući da se radi o
povijesno-kulturnoj baštini, spoznaje fakata i arhefakata moraju se sabirati
kao i za svaki zaštićeni spomenik. Dakle, moraju se koristiti svi sekundarni
izvori (katastar, mape, karte, matične knjige i drugi demografski pokazatelji).

            Istom logikom sabire se građa
vangrobljanskih posthumnih ostataka (kanclogori, kosturnice, stratišta i drugi
masovni i pojedinačni zemni ostaci).

Naime,
sve je to predmet stanja i potrebnih sanacija u želji da imamo civiliziran
odnos prema sudbini prethodnih generacija.

 

b) Pilot istraživanje

Pilot
projekti su metodološki postupci za istraživanje neke cjeline ili totaliteta.
Na njima se provjeravaju hipotetske pretpostavke, teze istraživanja,
metodološki postupci, potrebno vrijeme istraživanja, iskušava metodologija,
procjenjuju potrebna sredstva kao  i
sastav istraživačkog interdisciplinarnog tima, radi njihove harmonizacije u
svim pravcima validnog znanstvenog pristupa.

U našem slučaju, dakle, nakon okvirnog terenskog uvida i
inspekcijskog pregledavanja po svim regijama RH, nužno je sprovesti pilot
istraživanje na pravilno izabranim uzorcima grobalja na terenu s obzirom na
njihovo stanje i potrebe sanacije. Budući da se radi o velikom longitudinalnom
projektu, od posebnog društvenog značaja za našu kulturnu baštinu, u projekat
je nemoguće ući bez pilot projekta. Na tim pilot uzorcima testirat ćemo
društvenu potrebu i opravdanost, opseg, sadržaj i dubinu istraživanja. Naravno,
i potrebno vrijeme, te sredstva po pojedinoj vrsti groblja.

            Uzorak treba napraviti za svaku
županiju (gdje postoje pravoslavna groblja), 
od jednog do dva groblja, da budu otprilike tipična za opisani tip groblja,
iako je svako groblje jedinstvena cjelina. Svaki tip groblja, posebno,
istraživat će istraživački tim zajedno, od prikupljanja građe do analize svakog
segmenta da bi se dobila elaboratska cjelina. To je važno zbog toga što će
članovi tima kasnije biti organizatori, rukovodioci i mentori istraživanja svih
drugih grobalja. Prema tome istraživanje tipologije groblja bit će predložak za
sva kasnija istraživanja. Zbog toga će prva etapa biti temelj za kasnija
istraživanja po jedinstvenom metodu. Naravno, i priprema za sve pojedinačnosti
i posebnosti svakog groblja kao iznimne jedinstvene cjeline.

            Složenost, troškovi i vrijeme
trajanja ovog istraživanja bit će determinirani materijalnim sredstvima,
vremenskim mogućnostima, dostupnosti izvora i susretljivosti lokalnih
institucija i nadležnih pojedinaca.

            Očekujemo da će se pomoću sondaže i
pilot projekta istraživanja steći spoznaje i iskustva pomoću kojih će se moći
što jednostavnije, što izvornije i što brže savladati sve prepreke da bi se
konačni projekat mogao završiti u predviđenom roku i sa predviđenim troškovima.

            Budući da projekt smatramo
kompleksnim odnosno iznimno složenim, te značajnim, kao fundamentalno povijesno-baštinsko istraživanje i kao takvo skupim
za naše prilike, smatramo da ga treba
kandidirati za financiranje iz pristupnih međunarodnih fondova EU
.

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941.

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: