Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

2.2. Prilozi za bibliografiju prof. dr. Stipe Šuvara

2.2.
Prilozi za bibliografiju prof. dr. Stipe
Šuvara
[1] 

 

Prof. dr. sc. Šime Pilić

 

            Uvodne napomene. Ova se bibliografija sastoji
od dva dijela: prvo, popisa knjiga i drugih publikacija, i drugo, kronološkog
popisa autorovih radova po godinama objavljivanja. Građa se odnosi na vremensko
razdoblje od 1958. do 2004. godine, odnosno do kraja života sociologa i redovitog
sveučilišnog profesora Stipe Šuvara. Obuhvaća znanstvene i stručne radove te
recenzije, prikaze i znanstvene i stručne informacije.

            Od publicističkih radova, kojih
autor također ima mnogo i u području političke i kulturne publicistike, počev
od onih u zagrebačkom Studentskom listu
iz 50-ih godina 20. stoljeća pa sve do radova lipnja 2004., kao npr. u Hrvatskoj ljevici, obuhvaćeni su samo
oni koji su do sada citirani u znanstvenoj i stručnoj literaturi i još nekoliko
onih članaka koji svjedoče o njegovom političkom i društvenom angažmanu krajem
80-ih godina prošlog stoljeća i koji su svojedobno imali poseban odjek u
javnosti. Samo od početka 90-ih do kraja lipnja 2004. Šuvar je dao stotinjak
intervjua stranim i domaćim medijima.

            Radovi su popisani kronološki po
godinama objavljivanja, te nisu grupirani po tematskim skupinama niti je
primijenjena Univerzalna decimalna klasifikacija. Naslovi su ostavljeni kao u
izvorniku, odnosno poštivan je pravopis u vremenu objavljivanja nekog rada.

            Unatoč našem nastojanju ovaj popis
nije potpun (ne obuhvaća neke radove i godine, iako obuhvaća sve važnije
radove) te smo zbog toga ovaj naš rad i naslovili Prilozi za bibliografiju iako obuhvaća 481 bibliografsku jedinicu.

            Ovo je prvi pokušaj iole
cjelovitijeg popisa radova Stipe Šuvara i kao svaka bibliografija ima propuste
a nije ni konačna. Na njoj će pisac ovih redaka nastojati poraditi.

 

I. Knjige i ostale publikacije

 

A. Knjige:

1. Društvene promjene i djelovanje komunista u
selu
. (U koautorstvu s J. Jelićem i I. Magdalenićem), Agrarni institut,
Zagreb 1968. (Napisao I. i II. dio, odnosno tekst od 1 ̶  222. stranice i bio redaktor cijele knjige).

2. 2. Sociološki presjek jugoslavenskog društva.
Školska knjiga, Biblioteka Obzor, Zagreb 1970. – 185 str.

3. Nacije i međunacionalni odnosi. Biblioteka
“Naših tema”, Zagreb 1970. – 150 str.

4. Nacionalno
pitanje u Sovjetskom Savezu. Centar za društvena istraživanja, Beograd 1971. –
168 str.

5. Samoupravljanje i druge alternative.
Narodno sveučilište grada Zagreba, Centar za aktualni politički studij, Zagreb
1972. – 338 str.;

Drugo izdanje: Centar za
aktualni politički studij Narodnog sveučilišta, Zagreb 1976. – 453 str.;

Treće izdanje: Centar za kulturnu
djelatnost SSO, Zagreb 1978. – 443 str.;

Četvrto dopunjeno izdanje: Centar
za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb 1980. – 488 str.; (Biblioteka Suvremene
političke misli);

Peto dopunjeno izdanje: Centar
za kulturnu djelatnost, Zagreb 1983. – 464 str. (Biblioteka Suvremene političke
misli).

6. Između zaseoka i megalopolisa, Agrarni
institut, Zagreb 1973. – 244. str. (Nagrada “Božidar Adžija” 1974.
godine)

7. Nacionalno i nacionalističko.
Marksistički centar, Split 1974. – 397 str.

8. Lijevo i desno ili desno i lijevo
(varijacije). “Zamak kulture”, Vrnjačka Banja 1975. – 111 str.

9. Škola i tvornica: u susret reformi odgoja i
obrazovanja
. Pedagoška biblioteka, Školska knjiga, Zagreb 1977. – 234 str.
(Nagrada “Nina” 1977.)

10. Nacionalnoto i nacionalstičkoto.
Komunist, Skopje 1978. – 332 str.

11. Politika i kultura. Globus, Zagreb 1980.
– 328 str.

12. Politika i kultura. “Vuk
Karadžić” Beograd 1980. – 344 str.

13. Vizija i stvarnost u socijalističkom
preobražaju obrazovanja
. Pedagoški fakultet, Osijek 1982. – 362 str.
(Biblioteka Suvremeni jugoslavenski pedagozi; knj. 3).

14. Omladina između ideala i stvarnosti.
Centar za idejno-teorijski rad, Osijek 1984. – 282 str.

15. Pitanja kontinuiteta. Globus, Zagreb
1985. – 376 str. (Biblioteka Posebna izdanja). (Nagrada “Vladimir
Bakarić”)

16. Svi naši nacionalizmi. Biblioteka Posebna
izdanja, knj. 7. Izdavač: “Milić Rakić”, Valjevo 1986. – 328 str.

17. Svijet obmana, sociološki eseji. “August
Cesarec”, Zagreb 1986. – 399 str. (Suvremene teme).

18. Vrijeme iskušenja: jugoslavenski socijalizam
između vizije iposrtanja
. Oslobođenje, Sarajevo 1987. – 489 str. (Politička
biblioteka).

19. Svi naši nacionalizmi. (Prijevod Mira
Jankovska) Komunist, Skopje 1987. – 458 str. (Prijevod na makedonski autorova
djela: Svi naši nacionalizmi).

20. Sociologija sela. tom I. – 436 str. i
tom II. 568 str. u biblioteci “Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu –Manualia Universitatis
Studiorum Zagrebiensis”. Školska knjiga, Zagreb 1988.

21. Socijalizam i nacije. Prvi svezak.
Globus, Zagreb 1988. – 456 str. Drugi svezak. Globus, Zagreb 1988. – 306 str.

22. Nacionalja dhe nacionalistja. (perlethen
Xevet Syla), Rilindja, Prishtine, 1988. – 372 str. (Biblioteka Shoqerore
politike). (Prijevod na albanski autorove knjige Nacionalno i nacionalističko).

23. Nezavršeni mandat. Prvi tom: Kakav socijalizam, kakva Jugoslavija?
(Priredili: R. Bubalo i M. Predragović), Globus, Zagreb 1989. – 406 str.
Nezavršeni mandat. Drugi tom: Na udaru
“antibirokratske revolucije”
(Priredili J. Popović i M. Predragović),
Globus, Zagreb 1989. – 484 str.

24. Hrvatski karusel: prilozi političkoj
sociologiji hrvatskog društva
, Razlog, Zagreb 2003. –568 str:

Drugo prošireno
izdanje, Razlog, Zagreb 2004. – 590 str.

B. Knjižice, brošure i slične publikacije

25. Teorija i praksa socijalizma (u
koautorstvu s Ante Moravac et al.), Radničko sveučilište “Moše Pijade”:
Centar za dokumentaciju, Zagreb 1958. (Obrazovanje odraslih: programi; 20). –
Strojopis autogr. – /Dostupno u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u
Zagrebu/. – 13 str.

26. Aktuelni problemi seoske omladine,
brošura, Mladost, Beograd 1962.

27. Aktuelni zadaci u socijalističkom odgoju
mlade generacije
, brošura, Komunist, Beograd 1964.

28. Odnosi u višenacionalnim zajednicama u
suvremenom svijetu
. Komunist, Beograd, 1971. – 59 str.

29. Prodor tuđih ideologija, brošura. Marksistički
centar, Split 1973. – 21 str.

30. Politika međunacionalnih odnosa u kulturi.
Radnički univerzitet, Subotica 1973. – 72 str. (Edicija Samoupravljanje u
teoriji i praksi; 4).

Nemzetisegi politikank a muvelodesi eletben. (Tekst je i na hrvatskom i na mađarskom jeziku).

31. Marksizam, misaono oružje naše revolucije.
Marksistički centar, Split 1973. –
15 str.

32. Nacionalno pitanje u marksističkoj teoriji i
socijalističkoj praksi
(posebna edicija). Prosvetni pregled, Beograd 1976.
– 16 str.

33. Politički, ekonomski i sociološki aspekt samoupravljanja
(u koautorstvu s J. Bilićem i I. Mecanovićem), Glas Slavonije, Osijek 1976. –
67 str.

34. Kulturna politika i razvoj kulture u SRH.
Red. (u koautorstvu s D. Grubiša), Republički komitet za prosvjetu, kulturu i
fizičku kulturu SRH i Zavod za kulturu, Zagreb 1979.

35. Savez komunista i aktualna društveno-politička
kretanja
. Centar za idejno-teorijski rad OK SKH, Split 1983. – 30 str.
(Izlaganje na Političkoj tribini u Splitu, 1. 2. 1983.) (Mala marksistička
biblioteka; 1).

36. Socijalizam pred novim izazovima:
(odgovor na otvoreno pismo Milana Medena). Izdavački centar Komunist, Beograd
1988. – 105 str. (uključivo i otvoreno pismo Stipi Šuvaru od Milana Medena).

37. Socializem pred
novimi izzivi. (prevejalec Roman Župan) Komunist, Ljubljana 1988. – 67 str.

38. Program Socijalističke rudničke partije Hrvatske
(redaktor i urednik), Razlog, Zagreb 2002. – 127 str. (SRP).

 

II. Kronološka bibliografija (pregled radova po godinama
objavljivanja)

 

1958.

1. “Neskladi
sa sveučilištima.” Naše teme.
Vol. 2, br. 3/1958., str. 440 – 451.

2. “Oleg
Mandić, Država i pravo,” Naše teme.
Vol. 2, br. 3/1958., str. 479

3. “Marksizam
i revizionizam.” Naše teme. Vol.
2, br. 4-5/1958., str. 666 – 670.

4. “Socijalizam
i religija.” Naše teme. Vol. 2,
br. 6/1958., str. 820 – 837.

5. “Franc Mering:
Karl Marks. Istorija njegova života.” Naše
teme
. Vol. 2, br.
6/1958., str. 847 – 848.

6. “Važniji
datumi iz historije omladinskog pokreta.” Bilten CK Narodne omladine Hrvatske, br. 15/1958., str. 45-63.

7. Teorija i praksa socijalizma (u
koautorstvu s Ante Moravac et al.), Radničko sveučilište “Moše Pijade”:
Centar za dokumentaciju, Zagreb 1958. (Obrazovanje odraslih: programi; 20). –
(Strojopis autogr. – dostupno u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu).
– 13 str.

 

 

 

1959.

8. “Republički
centar za obrazovanje omladinskih kadrova.” Naše teme. Vol. 3, br. 2/1959., str. 171 – 175.

9. “Dva
kontinenta u četiri stoljeća.”, Naše
teme
. Vol. 3, br. 2/1959., str. 181 – 190.

10. “Tri
monografije o omladinskom pokretu.” Naše
teme
. Vol. 3, br. 4/1959., str. 171.

11. “Susreti
prošlog ljeta”, Naše teme. Vol.
3, br. 5/1959., str. 140 – 145.

1960.

12. “Vojo Rajčević:
Studentski pokret na Zagrebačkom sveučilištu 1918-1941”. Naše teme. Vol. 4, br. 1/1960., str. 137
– 141.

13. “Dr Saša
Đuranović-Janda: Žena u radnom odnosu.” Naše teme. Vol. 4, br. 2/1960., str. 324 – 325.

14. “Edvard
Kardelj: Problemi naše socijalističke izgradnje I. i II”. Naše teme. Vol. 4, br. 3/1960., str. 364
– 366. (Recenzija)

1961.

15. “Obrazovni
značaj auto-puta za seosku omladinu.” Naše
teme
. Vol. 5, br. l/1961., str. 19 – 40.

16. “Neskladi
i prepoznavanja”, časopis Razlog,
Zagreb, br. 1/1961.

17. “Edvard
Kardelj: Problemi naše socijalističke izgradnje.” Naše teme. Vol. 5, br. 2/1961., str. 293 – 295. (Recenzija)

18. “Društveno
upravljanje u Jugoslaviji” (zbornik). Naše
teme
. Vol. 5,   br. 2/1961., str.
306. (Recenzija)

19. “Sibe
Kvesić: Dalmacija u narodnooslobodilačkoj borbi.” Naše teme. Vol. 5, br. 4/1961., str. 602. (Prikaz)

20. “Stjepan
Lovrenović: Ekonomska politika Jugoslavije.” Naše teme. Vol. 5, br. 5/1961., str. 751. (Recenzija)

21. “Mladi
komunisti u srednjim školama.” Naše
teme
. Vol. 6, br. 6/1961., str. 826 – 832.

22. “Privredni
sistem i ekonomska politika FNRJ.” Naše
teme
. Vol. 5, br. 8-9/1961., str. 1341 – 1345. (Recenzija)

23. “Boris
Kidrič: Sabrana djela.” Naše teme.
Vol. 5, br. 8-9/1961. str. 1326 –1328.(Recenzija)

24. “Tendencije
u školovanju radnika.” Naše teme.
Vol. 5, br. 12/1961., str. 1861 – 1865.

25. “Božidar
Adžija: Izbor članaka.” Naše teme.
Vol. 5,  br. 12/1961., str. 1872 –1876. (Recenzija)

1962.

26. “O
inteligenciji i intelektualcima”, časopis Razlog, br. 1/1962.

27. “Dolfe Vogelnik:
Urbanizacija kao odraz privrednog razvoja FNRJ.” Naše teme. Vol. 6, br. 1/1962., str. 137 –139. (Recenzija)

28. “Vlajko
Begović: Učešće proizvođača u upravljanju privredom.” Naše teme. Vol. 6, br.1/1962., str. 149 – 150. (Prikaz)

29. “Liza Gavrić:
Katolička crkva i ‘socijalpartnerstvo’ u preduzećima.” Naše teme. Vol. 6, br. 1/1962., str. 153
– 154. (Prikaz)

30. “Pitanja
izgradnje komunizma.” Naše teme.
Vol. 6, br. 3/1962., str. 479 – 482. (Iz inozemnih časopisa)

31. “Dr Ante
Fiamengo: Osnovi opće sociologije.” Naše
teme
. Vol. 6, br. 4/1962., str. 609 –614. (Recenzija)

32. “Ljubisav
Marković: Zakon akumulacije i ekonomska funkcija države.” Naše teme. br. 4/1962., str. 615 – 618.
(Recenzija)

33. “Miladin
Životić: Aktuelni problemi odnosa prema religiji.” Naše teme. Vol. 6, br. 4/1962., str. 619 – 620. (Prikaz)

34. “Đorđe B.
Milovančević: Selo i grad.” Naše
teme
. Vol. 6, br. 4/1962., str. 621 – 622. (Prikaz)

35. “Situacija
i perspektiva.” Naše teme. Vol.
6, br. 4/1962., str. 631 – 633. (Iz inozemnih časopisa)

36. “Zadaci
društvenih znanosti.” Naše teme.
Vol. 6, br. 4/1962., str. 634 – 636. (Iz inozemnih časopisa)

37. “Nasljeđe
i stremljenja ruralne sociologije.” Naše
teme
. Vol. 6, br. 5/1962., str. 756 – 766.

38. “Teorija o
svenarodnoj državi; Lenjinove poruke filozofiji; Arbitraža u književnim
sporovima; Intenzifikacija poljoprivrede.” Naše teme. Vol. 6, br. 5/1962., str. 833  ̶  839.
(Iz inozemnih časopisa)

39. “August
Cesarec: Izbor članaka.” Naše teme.
Vol. 6, br. 6/1962., str. 960 – 965. (Recenzija)    

40. “Preispitivanja
u svjetlu programa KPSS.” Naše teme.
Vol. 6, br. 7-8/1962.,      str. 1234 –1238.
(Iz inozemnih časopisa)   

41. “Rat i
ideologija.” Naše teme. Vol. 6,
br. 9/1962., str. 1423 – 1426. (Iz
inozemnih časopisa
)     

42. “Pogledi
prema 1980; O čovjeku budućnosti i ostacima prošlosti; Novi
stupanjistočno-evropske integracije.” Naše
teme
. Vol. 6, br. 10/1962., str. 1602 – 1608.     (Iz inozemnih

časopisa)         

43. “Seoska
omladina na raskršćima.” Naše teme.
Vol. 6, br. 11/1962., str. 1629 – 1646.    

44. “Protiv
staljinskog balasta; Znati pa upravljati.” Naše teme. Vol. 6, br. 12/1962, str.1959 – 1963. (Iz inozemnih časopisa)   

45. Aktuelni problemi seoske omladine,
brošura, Mladost, Beograd 1962.

1963.

46. Poljoprivredna proizvodnja i
socijalno-demografska kretanja na jadranskom području Jugoslavije
. Agrarni
institut, Zagreb 1963. – 126 tipkanih stranica,   tabelarni i grafički prilog; (pohranjeno u
biblioteci Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Tomislavov trg 21.)

47. Strukturne promjene u poljoprivredi SR
Hrvatske
. (Studija za potrebe Agrarnog instituta, u koautorstvu sa S.
Livadom), 1963, autor I, II i III. poglavlja (ukupno 132 tipkane stranice)

48. Mogućnost povećanja zemljišnih površina u
društvenom vlasništvu i posjedu
. (Studija za potrebe Agrarnog instituta,
1963, u koautorstvu sa S. Livadom i V. Cvjetićaninom), kao rukovodilac
istraživanja autor je bio redaktor i napisao je I, III, V i VII. poglavlje, kao
i zaključke, ukupno 85 tipkanih stranica; Studija se nalazi u biblioteci
Instituta za društvena istraživanja.

49. “Pregled
(brojevi 1-10/1962.).” Naše teme.
Vol. 7, br. 1-2/1963., str. 112  ̶  120. (Prikaz)

50. “Rudi Supek:
Omladina na putu bratstva.” Naše
teme
. Vol. 7, br. 3/1963, str. 273 – 278. (Recenzija)

51. “Novi
poticaj privrednom razvoju; Heroji u životu i literaturi; Informacije i
budućnost.” Naše teme. Vol. 7,
br. 3/1963., str. 309  ̶  315. (Iz
inozemnih časopisa
)

52. “Još o
sociologiji.” Naše teme. Vol. 7,
br. 4/1963, str. 345 – 349.

53. “Dr. Petar
Marković, Strukturne promene na selu kao rezultat ekonomskog razvitka
1900-1960.” Naše teme. Vol. 7,
br. 4/1963., str. 497 – 500. (Recenzija)

54. “Zadaci
historičara.” Naše teme. Vol. 7,
br. 4/1963., str. 517 – 520. (Iz
inozemnih časopisa)

55. “Komunizam
nije sočna jabuka na zlatnom pladnju; Šta američka djeca uče o Sovjetskom
Savezu.” Naše teme. Vol. 7, br.
6/1963., str. 981 – 985. (Iz inozemnih
časopisa
)

56. “Stvarnost
i ideali omladine.” Naše teme.
Vol. 7, br. 7/1963., str.1029 – 1036.

57. “Dr. Marko
Mladenović: Porodica i porodični odnosi.” Naše teme. Vol. 7, br. 7/1963., str. 1149 – 1152. (Recenzija)

58. “Protiv
ideološke koegzistencije; Zadaci pred socijalnom psihologijom.” Naše teme. Vol. 7, br. 7/1963., str.
1164 – 1167. (Iz inozemnih časopisa)

59. “Mirko
Martić: Bibliografija sociološke literature.” Naše teme. Vol. 7, br. 8/1963., str. 60.

60. “Dr. Dušan
Čalić: Industrijalizacija FNRJ.” Naše
teme
. Vol. 7, br. 8/1963., str. 1394. (Prikaz)

61. “Léo Huberman,
Paul M. Sweezy: Kuba” Naše teme.
Vol. 7, br. 8/1963., str. 1395. (Prikaz)

62. “Socijalna
priroda sovjetske inteligencije; Ne rasipati investicije; Pravo lice
‘saveza za progres’.” Naše teme.
Vol. 7, br. 8/1963., str. 1398  ̶  1401. (Iz
inozemnih časopisa
)

63. “Vojin
Hadžistević, Husein Kratina, Firdus Džimić: Tendencija i praksa neposrednog
upravljanja radnika u ekonomskim jedinicama.” Naše teme. Vol. 7, br.11/1963., str. 1967 –1973. (Recenzija)

64. “Razmjeri
znanstvenog gigantizma.” Naše teme.
Vol. 7, br. 11/1963., str. 1992 – 1994. (Iz
inozemnih časopisa
)

65. “Neonacizam
i njegove zamisli.” Naše teme. Vol.
7, br. 11/1963., str. 1995 – 1998. (Izinozemnih
časopisa
)

66. “Kritičke
opaske o književnosti i filmu.” Naše
teme
. Vol. 7, br. 12/1963., str. 2148 – 2151.

67. “Neke
promjene u agrarnoj strukturi Hrvatske”, (u koautorstvu sa V.
Cvjetićaninom i S. Livadom). Sociologija
sela
. Vol. 1, br. 1/1963., str. 51 – 64.

68. “Poljoprivredni
nepoljoprivrednici; pokušaj analize agrarne i socijalne strukture u bivšem
kotaru Makarska.” Sociologija sela.
Vol. 1, br. 1/1963., str. 65 – 86.

69. “Poljoprivredna
proizvodnja i socijalne promjene u planinskim selima Slovenije, Hrvatske i
Bosne i Hercegovine: prvi projekt istraživanja”, (u koautorstvu sa V.
Cvjetićaninom), Sociologija sela.
Vol. 1, br. 1/1963., str. 93 – 98.

70. “Lenjinističke
tradicije našeg omladinskog pokreta.” Polet
(omladinski list za književnost, nauku i umjetnost) br. 9 – 10, Zagreb,
svibanj-lipanj 1963., str. 449 – 452.

71. “Lenjinističke
tradicije našeg omladinskog pokreta.” Informativni
bilten
CK
NOH, Zagreb, br. 7/1963.

1964.

72. Načini i putovi povećanja zemljišnih
površina u vlasništvu i posjedu društva –
komparativna analiza na primjeru deset poljoprivrednih organizacija i komuna
.
Izdanje Jugoslavenske poljoprivredne banke, Beograd, 1964.; kao rukovodilac
istraživanja autor je bio redaktor studije, a koautori su bili: S. Livada i V.
Cvjetićanin; autor je napisao Uvod, I. dio i dio drugog dijela, ukupno 30
stranica na kseroksu.

73. “Problemi
društvenog i kućnog standarda.” Naše
teme
. Vol. 8, br. 1-2/1964.,
str. 219 – 225.

74. “Međuzavisnost
poljoprivredne proizvodnje i socijalne pokretljivosti na jadranskom
području.” Sociologija sela.
Vol. 2, br. 4/1964., str. 17 – 38.

75. “Društvena
uvjetovanost sociologije.” Naše teme.
Vol. 8, br. 4/1964., str. 442 – 447.

76. “Osnovna
škola i njeni učinci u selu.” Sociologija
sela
. Vol. 2, br.5-6/1964., str. 59 – 70.

77. Kulturni odnosi i njihove perspektive u
našem selu
, Disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet Zagreb
1964.

78. “Životni i
društveni standard u našem današnjem selu.” Naše teme. Vol. 8, br. 12/1964., str. 1970 – 1997.

79. Aktuelni zadaci u socijalističkom odgoju
mlade generacije
, brošura. “Komunist”, Beograd 1964.

80. “Društveni
profil sovjetske omladine.” Polet
br. 3/1964.

1965.

81. Društveno-ekonomski uvjeti povećanja
obradivog zemljišta u društvenom vlasništvu i posjedu
. Agrarni institut,
Zagreb, 1965. – 296 šapirografiranih stranica (Studija se prodavala.)

82. Profesionalna orijentacija i životne
aspiracije seoske omladine
(u koautorstvu s E. Dilićem), Agrarni institut,
Zagreb, 1965. – 90 tipkanih stranica. (Rukopis je pohranjen u biblioteci Instituta
za društvena istraživanja.)

83. “Nekaj
misli o institucionaliziranju vaškega življenja in o sodelovanju kmetov v
družbenih zadevah”, časopis Problemi,
Ljubljana, 27-28/1965., str. 495 – 506.

84. “Egsodus
seoske omladine.” Naše teme.
Vol. 9, br. 6/1965., 835 – 852.

85. “Urbanizirano
slobodno vrijeme i njegovo rasprostiranje u seosku sredinu”, časopis Kulturni radnik, 5/1965., str. 37-61. i
II. dio 6/1965., str. 1 – 25.

86. “Le mouve ment
coopératif et les farmers coopératives es Yugoslavie.” Referat na
jugoslavensko-francuskom znanstvenom kolokviju u Beogradu, listopad 1965. – 18
tipkanih stranica.

87. “Osnovne
determinante seljačkog načina života.” Sociologija
sela
. Vol. 3, br. 9/1965., str. 3 – 13.

88. “Dr.
Bogdan Stojsavljević, Prodiranje kapitalizma u selo 1919-1929.” Sociologija sela. Vol. 3, br. 9/1965,
str. 82 – 84.

89. “Dušan
Radović (ed.): Moje mesto juče, danas, sutra, Beograd: Savet organizacija i
ustanova za vaspitanje dece Jugoslavije, 1964.”Sociologija sela. Vol. 3, br. 9/1965, str. 84 –85.

90.”Razvoj
naprednog omladinskog pokreta kod nas i u svijetu.” Priručnik za rad
omladinskih političkih škola
. Izdaje Centralni komitet Saveza omladine
Hrvatske, Zagreb 1965, str. 107 – 120.

1966.

91. Društvene
promjene u selu (u koautorstvu s V. Cvjetićaninom, E. Dilićem i S. Livadom),
1966, napisao I, IV i VI. poglavlje i bio redaktor cijele studije, koja ima 173
tipkane stranice. (Rukopis pohranjen u Institutu za društvena istraživanja u
Zagrebu.)

92. “Uz ovaj
dvo(broj)” (tematski (dvo)broj: Latinska Amerika) Naše teme. Vol. 10,           br.
1 – 2/1966. str. 1.

93. “Osnovne
karakteristike i uvjeti procesa podruštvljavanja zemlje u Jugoslaviji.” Sociologija sela. Vol. 4, br. 11 –
12/1966, str. 5 – 80.

94.
“Naučno-stručni rad Agrarnog instituta u 1965. g.” Sociologija sela. Vol. 4, br. 11
–12/1966, str. 162 – 165.

95. “Kolokvij
o socijalnim sistemima u selima i sistemima obrazovanja u mediteranskim
zemljama.” Sociologija sela.
Vol. 4, br. 11-12/1966, str. 166 – 167.

96. “Kolokvij
o načinima suradnje ruralnih sociologa socijalističkih zemalja.” Sociologija sela. Vol. 4, br.
11-12/1966, str. 167 – 168.

97. “Jedan
pristup socijalnoj strukturi jugoslavenskog sela.” Referat na drugom
stručnom sastanku sociologa Jugoslavije, Split 1966, u zborniku sa tog savjetovanja, str. 335 – 348.

98. “Današnje
selo očima sociologa”, feljton u Gospodarskom
listu
, brojevi 38-52/1966.

99. “Stvarnost
i želje seoske omladine,” list Komunist,
19. 5 1966. str. 3.

100. “Omladina
i pomlađivanje Saveza komunista.” Naše
teme
. Vol. 10, br. 10/1966, str.1799 – 1810.

1967.

101. “Današnje
selo očima sociologa”, feljton (nastavak) u Gospodarskom listu br. 1-2/1967.

102. “O
uzrocima i pretpostavkama reforme Saveza komunista.” Naše teme. Vol. 11,          br.1/1967,
str. 69 – 87.

103.”Religija
u seoskoj sredini.” Naše teme.
Vol. 11, br. 6/1967, str. 1070 – 1078.

104. “Seljaštvo
i agrarno pitanje u oktobarskoj revoluciji.” Sociologija sela. Vol. 5 br. 18/1967, str. 12 – 27. (prvi dio).    

105. “Ekonomski
i društveni položaj žena u poljoprivredi i selu” (u koautorstvu sa S.
Livadom i V. Puljizom), časopis Žena,
2/1967, str. 12 – 26.

106. “Seljaštvo
u kineskoj revoluciji i sadašnjosti.” Naše
teme
. Vol. 11, br. 8-9/1967, str. 1496 – 1529.

107. “Kronika
kineske revolucije.” Naše teme.
Vol. 11, br. 8-9/1967, str. 1661 – 1695.

108. “Nekoliko
zabilješki za mogući razgovor o omladini.” Naše teme. Vol. 11, br. 10/1967, str. 1797 – 1806.           

109. “Omladina
u zamkama potrošačkog i lokalnog socijalizma.” Odjek. Sarajevo, br. 20/1967, str. 1 – 2.   

1968.

110. “Seljaštvo
i agrarno pitanje u oktobarskoj revoluciji.” Sociologija sela. Vol. 6, br. 19-20/1968, str. 5 – 24. (drugi dio).     

111. Promjene društveno-ekonomske strukture sela
u SR Hrvatskoj
(u suradnji sa suradnicima), autor teksta na 277 tipkanih
stranica (studija ima ukupno 297 tipkanih stranica), Agrarni institut, Zagreb
1968. (Pohranjeno u biblioteci Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.)

112. Društveno-ekonomski procesi i mogućnosti
razvoja poljoprivrede na prigradskom području Zagreba
(u koautorstvu s
prof. dr Petrom  Markovićem i drugima),
Zagreb,1968. Redaktor i autor 157 tipkanih stranica teksta. (Rukopis pohranjen
u biblioteci Instituta za društvena istraživanja.)

113. Social Implications of Farm Mechanization in
Yugoslavia
(u koautorstvu s V. Cvjetićaninom), dio studije koji se odnosi
na Jugoslaviju u sklopu međunarodnog istraživanja, Agrarni institut, Zagreb,
1968.; autor je napisao 11 šapirografiranih stranica; (Rukopis se nalazi u
biblioteci Instituta za društvena istraživanja.)

114. “Selo
nema potomstva.” Vjesnik,
Zagreb, 6. 4. 1968.

115. “Nastava
sociologije sela na filozofskim fakultetima u Zagrebu i Ljubljani.” Sociologija sela. Vol. 6, br.
19-20/1968, str. 109 – 112.

116. “Ne
odgađati otvorenu i odlučnu bitku za samoupravljanje.” Naše teme. Vol. 12, br. 5/1968, str. 756
– 764.

117. “Radnička
klasa i njeno sudjelovanje u upravljanju socijalističkim društvom.” Naše teme. Vol. 12, br. 9-10/1968, str.
1363 – 1388.     

118. “Socijalizmi
se bratski pomažu.” Naše teme.
Vol. 12, br. 12/1968, str. 1876 – 1898.

119. “Daleko
od vlasti.” Vjesnik u srijedu,
25. 12. 1968.

120.     Društvene
promjene i djelovanje komunista u selu
(u koautorstvu s J. Jelićem i
I. Magdalenićem), Agrarni institut, Zagreb 1968. Napisao I. i II. dio, odnosno
tekst od 1 – 122 stranice i bio redaktor cijele knjige.

1969.

121. “Nekoliko
refleksija o ulozi Socijalističkog saveza.” Naše teme. Vol. 13, br. 1/1969, str. 4 – 11.

122. “Adolf  Dragičević: Reforma i revolucija.” Naše teme. Vol. 13, br. 1/1969, str. 138
– 143. (Recenzija)

123. “Društveni
razvoj i međunacionalni odnosi u tumačenjima dr. Šime Đodana.” Naše teme. Vol. 13, br. 6/1969, str. 994
– 1021.

124. “Komunistička
partija Jugoslavije i seljačko pitanje.” Naše teme. Vol. 13, br. 7/1969, str. 1069 – 1114.

125. “Masovna
kultura kao način života.” Naše teme.
Vol. 13, br. 8/1969, str. 1338 – 1352.

126. “Da li je
Hrvatska eksploatirana?.” Naše teme.
Vol. 13, br. 12/1969, str. 2002 – 2062.

127. Sociološki aspekti urbanizacije Zagreba i
zagrebačkog područja
(u koautorstvu s prof. dr Milanom Prelogom i drugima).
Studija za potrebe Skupštine grada Zagreba i Urbanističkog instituta SR
Hrvatske, 1969-1970, redaktor i autor teksta od 110 šapirografiranih stranica.

128. “Institucionalna
osnova društveno-kulturnog života u našem suvremenom selu.” časopis Kultura, 7/1969, str. 8 – 24.

129. “Sociologija
venkova v Jugoslavii”, časopis Sociologia
a historia zemedelstvi
, ročnik 5, XLII, Praha, 1969, str. 165 – 167.

130. “Usmjeravanje
društveno-ekonomskih procesa u selu.” časopis Agronomske informacije, 9-10/1969, Zagreb, str. 1 – 5.

131.
“Samoupravljanje – od svete riječi do djela.” Omladinski tjednik, Zagreb, 15. 3.1969.

132. “O dometu
omladinskih buntova i ‘nove ljevice’.” U zborniku (u redakciji V.
Cvjetićanin, i dr.; Društvo – Revolucija
– Omladina: mladi između sadašnjosti i budućnosti
, Centar za kulturnu
djelatnost omladine, Zagreb, 1969, str. 186 – 189.

133. “Društveni
položaj i aspiracije omladine.” U zborniku DruštvoRevolucija –
Omladina
, Zagreb 1969, str. 215 – 229.

134. Riječ u
diskusiji na Simpoziju: “Omladinski pokret i omladinska organizacija u
revolucionarnom preobražaju jugoslavenskog društva” 7. – 9. listopada
1969. Društvo-Revolucija-Omladina,
Zagreb, 1969, str. 348 – 352.

135. “Prvi
udžbenik sociologije sela (Cvetko Kostić: Sociologija sela)”, list Politika, 23. XI. 1969.

136. “Elite,
mase i moć.” Omladinski tjednik,
Zagreb, 27.11.1969.

137. “Radnička
klasa i njeno sudjelovanje u upravljanju socijalističkim društven: U knjizi:Radnička klasa u socijalizmu, Zagreb
1969.      

138. “Nacionalna
kultura kao elemenat i faktor nacionalnog pitanja.” U ediciji Socijalizam i nacionalno pitanje, Centar
za aktualni politički studij, Zagreb 1969, str. 159-180.

1970.

139. Sociološki presjek jugoslavenskog društva.
Školska knjiga, Zagreb 1970: str.185.

140.     “Vrednote tradicionalne kulture u
društvenom razvoju.” Sociologija sela.
Vol. 8, br. 27-28/1970, str. 5 – 13.

141. “The Role
of Rural Sociology in Agrarian Policy of Yugoslavia.” Sociologia Ruralis, Vageningen, 1970.           

142. “Tipologija
ruralnih sredina u Jugoslaviji: studijski projekt.” (u koautorstvu sa: V.
Puljiz, M. Golob, Z. Mlinar, C. Kostić, R. Boreli, I. Josifovski i S;
Kostovski), Sociologija sela. Vol. 8,
br. 27-28/1970, str. 47 – 67.

143. “Kulturne
promjene u selima Jugoslavije.” Sociologija
sela
. Vol. 8, br. 29-30/1970, str. 117 – 129.

144. “Nekoliko
uvodnih varijacija o odnosu inteligencije i komunističkog pokreta.” Naše teme. Vol. 14, br. 12/1970, str.
2085 – 2095.

145. “Odnos
klasnog i nacionalnog u suvremenom socijalizmu” (u koautorstvu: s Andrijom
Dujićem i Vatroslavom Mimicom), u zborniku Klasno
i nacionalno u suvremenom socijalizmu
, biblioteka “Naših tema”,
Zagreb 1970. knjiga prva str. 9 – 21.

146. “Riječ u
raspravi.” U zborniku Klasno i
nacionalno u suvremenom socijalizmu
. biblioteka “Naših tema”,
Zagreb 1970. knjiga druga, str. 650 – 654.

147. “Marginalije
o nacionalnom pitanju.” časopis Gledišta.
Vol. 12, br. 5-6/1970., str. 789 –811.  

148. Nacije i međunacionalni odnosi. Biblioteka
“Naših tema”, Zagreb 1970. – 150 str.

1971.

149. “Odrednice
nacije s marksističkog stajališta (prilog definiranju nacije).” časopis Savremenost, Novi Sad, broj 1/1971.
Prenijeto u autorovu knjigu Socijalizam i
nacije
, Globus, Zagreb 1988, tom I, str. 17-25.

150. Nacionalno pitanje u Sovjetskom Savezu.
Centar za društvena istraživanja, Beograd 1971.̶168 str.

151. “Nacionalno
pitanje u oktobarskoj revoluciji i prvim godinama sovjetske vlasti”, u
autorovoj knjizi Nacionalno pitanje u
Sovjetskom Savezu
, Beograd 1971, str. 24 ̶ 
79, prenijeto u autorovu knjigu Socijalizam
i nacije
, tom II, str. 1  ̶  146.

152. “Urbanizacija,
socijalna diferencijacija i socijalna segregacija u našem društvu.”
Referat na stručnom skupu jugoslavenskih sociologa u Dubrovniku, časopis Lica, Sarajevo 1/1971, str. 3 ̶ 10.

153. “Aktuelna
pitanja međunacionalnih odnosa u jugoslavenskoj socijalističkoj zajednici.”
U knjizi: Osobenosti nacije i razvoj
međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji
, Politička uprava DSNO, Beograd, 1971,
str. 154  ̶  170.

154. “Pojave i
oblici nacionalizma.” U knjizi: Osobenost
nacije i razvoj međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji
, Beograd 1971, str.
296  ̶ 
314.

155. “VI.
stručno savjetovanje Jugoslavenskog udruženja za sociologiju”, časopis Sociologija sela, Vol. 9, br. 33/1971,
str. 90  ̶  91.

156. “Sekcija za urbanu i ruralnu sociologiju
Jugoslavenskog udruženja za sociologiju
.” Sociologija sela. Vol. 9,
br. 33/1971, str. 91 ̶  93.

157. “Moćna
elita, nemoćno samoupravljanje.” Naše
teme
. Vol. 15, br. 3/1971, str. 460 
̶  469.

158. “Nacionalno
i klasno u federativnoj socijalističkoj zajednici.” Naše teme. Vol. 15, br. 4/1971, str. 587  ̶  607.

159. “Pozita dhe
zhvillimi i kombesive ne Jugoslavi.” (Položaj i razvoj narodnosti u
Jugoslaviji), Rilindja, 16. deri,
God. 27, br. 4386 − 4393, 23. 6.1971.

160. “Društveni
položaj kulture i kulturnih stvaralaca.” Naše teme. Vol. 15, br. 7-8/1971, str. 1194  ̶ 1215.

161. “Elementi
ideološke krize.” Socijalizam.
Vol. 14, Beograd, br. 10/1971, str.1154 
̶  1164.

162. “Tri riječi
o trenutku jugoslavenskog socijalizma.” Praxis. Vol. 8, br. 6/1971, str. 677  ̶ 696.

163. Odnosi u višenacionalnim zajednicama u suvremenom
svijetu
. Komunist, Beograd 1971. − 59 str.

1972.

164.  Samoupravljanje
i alternative
. Narodno sveučilište Zagreba, Centar za aktualni politički
studij, Zagreb 1972. − 338 str.; Drugo
izdanje
: Centar za aktualni politički studij Narodnog sveučilišta, Zagreb
1976. − 453 str.;Treće izdanje:
Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb 1978.  ̶  443
str.; Četvrto dopunjeno izdanje:
Centar za kulturnu djelatnost SSO Zagreb 1980.̶ 
488 str.; (Biblioteka Suvremene političke misli);Peto dopunjeno izdanje: Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb 1983.
− 464 str. (Biblioteka Suvremene političke misli).

165.  “Cultural Changesin Yugoslav Villages.”
U ediciji Yugoslav Villages, Sociologija
sela. Vol. 10, Special Issue,1972, pp. 159 
̶  173.

166. “Tipologija ruralnih sredina u Jugoslaviji.”
U istoimenoj knjizi, Agrarni institut, Zagreb 1972, str. 137  ̶  159.

167.  “Neki aspekti konfliktnih odnosa
selo-grad u našem društvu.”Sociologija
sela
. Vol. 10, br. 35-36/1972, str. 3 
̶  16.

168. “Da li je
nacionalizam naša sudbina”, časopis Delo
br. 1/1972, str. 15  ̶  23.

169. “Samoupravljanje
inmednacionalni odnosi”, časopis Teorija in praksa (Ljubljana), Vol. 9,
br. 8-9/1972, str. 1112  ̶  1124.

170. “O
nastupanju tuđih ideologija.” Naše
teme
. Vol. 16, br. 7-8/1972, str. 1035 
̶  1045.

171. “Naš
komunistički pokret i novi naraštaji.” Naše
teme
. Vol. 16, br. 9/1972, str.1283 
̶  1290.

172. “Unitarizam
i nacionalizam u suvremenoj jugoslavenskoj stvarnosti.” Politička škola JNA, Beograd, 1972.

173. “Koegzistencija
i sukobljavanje različitih ideologija.” Socijalizam. Beograd Vol. 15, br. 7-8/1972, str. 888  ̶  895.

174. “Socijalna
struktura SKJ ne odgovara socijalnoj strukturi stanovništva.” Borba, 4. 7.1972.

175. “Srednji
slojevi ili srednja klasa u jugoslavenskom socijalističkom društvu.”
časopis Marksističke sveske, Sarajevo,
br. 1-2/1972, str. 77  ̶  95.

176. “Klasna
solidarnost radništva.” Marksističke
sveske
, br. 3/1972, str. 97  ̶  100.

177. “Radnička
demokracija.” Marksističke sveske,
br. 4/1972, str. 69-78.

178. “Nacionalizam
i kontrarevolucija.” (Odgovori na pitanja učesnika savjetovanja o
marksističkom obrazovanju − Primošten, ožujak 1972.) Večernji list, 25. i 26. 3. 1972.

179. “Bilješke
o nacionalnom, nacionalističkom i srodnim temama.” časopis Dubrovnik, br. 1 ̶  2/1972.

1973.

180. Između zaseoka
i megalopolisa. Agrarni institut, Zagreb, 1973. ̶ str. 244. (Nagrada”Božidar
Adžija” 1974. godine.)

181. “Osvrt na
neke teorijske i praktične tendencije osporavanja radničke klase.” časopis
Sociologija. Vol 14, br. 4, 1973, str.
577  ̶ 
599.

182. “Nekonvencionalne
pripomene o procesima na selu.” U ediciji: Poljoprivreda i selo, Zagreb 1973, str. 203  ̶  210.

183. “Čileansko
iskustvo i budućnost Latinske Amerike.” Naše teme. Vol. 17, br. 11/1973. str.1836  ̶  1845.

184. “Marksistički
pristup kulturi i problemi nacionalnih kultura.” U ediciji: Politika međunacionalnih odnosa u kulturi,
Radnički univerzitet Subotica, 1973, str. 7 
̶  23

185. “Nazione
e socialismo in Jugoslavia”, časopis Critica
marxista
(Rim), no 5, settembre − otobre 1973, pp. 157-179.

186. “Klasno-socijalna
osnova Saveza komunista.” Marksističke
sveske
, Sarajevo, 1-4/1973, str. 85 
̶  95.

187. Prodor tuđih ideologija, brošura,
Marksistički centar, Split 1973.

188. “O
marksizmu i o školskom marksizmu.” Treći program, Vol. 5, br. 3/1973, str.
11-26.

189. “Potrošačko
društvo i potrošački mentalitet”. Treći
program
, Beograd, br. 2/1973., str. 211 
̶  226.

190. “Odnosi
između životne situacije radničke klase, položaja i uloge Saveza komunista te
stanja teorijske misli.” (u koautorstvu sa: S. Vrcan; V. Cvjetićanin; B.
Caratan i R. Kalanj), (referat grupe autora) časopis Socijalizam. Beograd, Vol. 16, br. 7 ̶ 8/1973, str. 798  ̶  828.

191. “Izvori i
bit nacionalizma.” Pogledi,
Split, Vol. 4, br. 9/1973, str. 21 
̶  34.

192. “Samoupravljanje
i druge alternative”, u: (M. Nikolić i V. Štambuk, izbor) Samoupravljanje i radnički pokret. III.
tom. Izdavački centar Komunist, Beograd, 1973. (edicija Antologije), str.
567-600.

(Preuzeto iz
autorove knjige Samoupravljanje i druge alternative,
Narodno sveučilište grada Zagreba, 1972, str. 277  ̶ 
336.)

193. “Aktualna
politička situacija i zadaci u idejno-političkom obrazovanju.” U (V.
Podrebarac, ur.): Marksizam i
marksističko obrazovanje danas
, Centar za društvene djelatnosti omladine,
Zagreb 1973, str. 153  ̶  166.

194. “Kvaziliberalizam  i 
povampireni  nacionalizam.”  U 
publikaciji:  Šta je liberalizam, izdanje Instituta za političke studije
Fakulteta političkih nauka, Beograd, 1973, str. 24  ̶  35.

195. Politika međunacionalnih odnosa u kulturi.
Radnički univerzitet, Subotica 1973. − 72 str. (Edicija Samoupravljanje u teoriji i praksi; 4). Nemzetisegi politikank a muvelodesi eletben. (Tekst je i na
hrvatskom i na mađarskom jeziku).

196. Marksizam, misaono oružje revolucije.
Marksistički centar, Split 1973. − 15 str.

1974.

197. “Ruralna
i urbana naseljenost Plitvičkih jezera.” Zbornik Plitvička jezera ̶ čovjek i priroda, Zagreb 1974, str. 137  ̶  139.

198. Položaj Zagreba kao velikog grada (u koautorstvu
s dr. M. Brčićem, D. Žubrinićem i drugima), redaktor i autor teksta od 30
tipkanih stranica, Zagreb 1974.

199. Društveni aspekti individualne stambene
izgradnje u Zagrebu
(u koautorstvu s prof. dr M. Prelogom i drugima),
redaktor i autor teksta od 25 tipkanih stranica, Zagreb 1974.

200. Funkcija centra i podcentara na zagrebačkom
urbanom području
(u koautorstvu s prof. dr M. Prelogom i drugima), redaktor
i autor teksta od 11 tipkanih stranica, Zagreb 1974.

201. Društvene promjene u selu, odjeljci Opći
položaj seljaštva u društvu i Problemi integracije seljaštva u samoupravnom
društvu, str. 79  ̶  86. Centar za Sociologiju sela, grada i
prostora, Zagreb 1974.

202. “Kritičke
opaske o razmišljanjima E. Sicarda.” Sociologija
sela
. Vol. 12, br. 43/1974, str. 87 
̶  91.

203. “Povratak
seoskom životu”, kalendar Gradišće 1974, str. 75  ̶  78.

204. “Nerazvijena
područja danas i sutra (nekoliko socioloških varijacija)”, časopis Istra, Pula, br.3/1974, Pula str. 17  ̶  22.

205. (Savjetovanje:
Od udruženog rada do asocijacije slobodnih proizvođača). “Riječ u
raspravi.” Naše teme. Vol. 18,
br. 5/1974, str. 854  ̶  856.

206. “O
kontinuitetu kulturne politike našega komunističkog pokreta.” Naše teme. Vol. 18, br. 12/1974, str.
2061  ̶ 
2072.

207. “Što
znači čvrsta i snažna partija?.” U knjizi: (I. Bešker, ur.) Politika − Znanost  ̶ Privreda, Naklada Sveučilišnog komiteta
SKH Zagreb, Zagreb 1974, str. 27  ̶  33.

208. “O
kontinuitetu kulturne politike našega komunističkog pokreta.” Naše teme. Vol. 18, br. 12/1974, str.
2061  ̶ 
2072.

209. “Tehnokratske
teorije i praksa u našem društvu”, časopis Ekonomski pregled, Vol. 25, br. 5-7/1974, str. 469  ̶  480.

210. “Savez
komunista treba raditi na stvaranju društvene klime, materijalne i društvene
osnove za uspješno djelovanje pionirske organizacije.” U: Intenziviranje društvene i odgojne funkcije
Saveza pionira,
17. republička konferencija Saveza društva “Naša
djeca” SRH, Savez društava “Naša djeca” SR Hrvatske, Zagreb
1974, str. 10  ̶  15.

211. “Politika
Saveza komunista u odgoju i obrazovanju.” u: Ivica Podgorski (ur.), Odgojna uloga osnovne škole i sata pionirske
razredne zajednice
, Zavod za prosvjetno-pedagošku službu SRH, Zagreb 1974,
str. 13  ̶ 19.

212. “Politička
manipulacija”. Treći program,
Beograd. Vol. 6, br. 1/1974, str. 85  ̶ 103.

213. “Predgovor”
u knjizi Ivan Perić, Ideje “masovnog
pokreta” u Hrvatskoj
. Narodno sveučilište grada Zagreba: Centar za
aktualni politički studij, Zagreb 1974.

214. Nacionalno i nacionalističko. Marksistički
centar, Split 1974.  ̶397 str.

215. Društveni aspekti povezivanja Zagreba i
okolice.
(U koautorstvu s dr. M. Brčićem, D. Žubrinićem i dr.). Redaktor i
autor teksta od 30 tipkanih stranica. Zagreb 1974.

1975.

216. “Nacije i
međunacionalni odnosi”, poglavlje u udžbeniku Univerziteta u Beogradu: Društveno-politički sistem SFRJ, Beograd
1975, str. 358  ̶  377.

217. “Kamo ide
grad i čime li se to bavi urbana sociologija”, časopis Revija za sociologiju.Vol. 5, br.
4/1975, str. 6  ̶  11.

218. “Selektivni
učinci migracije selo-grad”, kalendar
Gradišće
, 1975.

219. “Aktualni
zadaci u odgoju i obrazovanju”, časopis Pedagoški rad, Vol. 30, br. 1-2/1975, str. 1  ̶  13.

220. “Govor na
svečanoj akademiji prosvjetnih radnika u povodu 30. godišnjice oslobođenja
zemlje i pobjede nad fašizmom.” Pedagoški
rad
, Vol. 30, br. 5-6/1975, str. 213  ̶  219.

221. “Socijalno-klasna
određenost obrazovanja”, časopis Marksizam
u svetu
, Vol. 2, br. 1,1975, str. 15 
̶  22.

222. Lijevo i desno ili desno i lijevo
(varijacije).
“Zamak kulture”, Vrnjačka Banja,1975.

223. “O
raspodjeli društvenog proizvoda i o raspodjeli opće i osobne potrošnje u
socijalizmu.” Kulturni radnik,
Vol. 28, br. 5/1975, str. 75  ̶  92.

224. “Samoupravljanje
nakon novog ustava”. Treći program,
Beograd, Vol. 7, br. 1/1975, str. 33 
̶  67.

225. “Promišljanje
suvremenosti u funkciji revolucionarnih promjena”, časopis Marksistička misao, br. 1/1975, str.
22  ̶ 
29.

226. “Nismo
neradnici”, list Politika,
Beograd, 11.10. 1975.

227. “Smisao
reforme visokog školstva”, list Politika,
27.12.1975.

228. “Predgovor”
u knjizi Mirko Božić, Zapisi usputni,
Split 1975. str. 5 ̶ 6. (Biblioteka Mogućnosti; 19).

1976.

229. “Socijalna
politika u funkciji udruženog rada”. (U koautorstvu sa M. Škrbić; B.
Popović i I. Lalić). IV. konferencija za
socijalni rad
, Skopje, 15-17.1.1976.

230. “Tokovi
urbanizacije.” Stručni časopis Stambena
i komunalna privreda
br. 11-12/1976, str. 79  ̶  84.

231. “Marksističko
poimanje nacije i nacionalnog pitanja.” U ediciji Politika SKJ i međunacionalni odnosi u uvjetima socijalističkog
samoupravljanja.
Centar CK SKH za idejni i teorijski rad, Zagreb, 1976,
str. 8  ̶ 
31.

232. “O nekim
momentima organizacije odgojno-obrazovnog procesa.” Naše teme. Vol. 20, br. 4/1976, str. 531  ̶  543.

233. “Proučavanje
socijalne strukture našeg društva.” U: Marksizam − misao savremene epohe, Službeni list, Beograd 1976.

234. “Tekovine
i ograničenja samoupravnog razvoja od sada in concreto.”… u: (V.
Golubović, red.) Marksizam o revoluciji,
socijalizmu i komunizmu
, II, NIP Glas Slavonije, Osijek, 1976, str. 168 ̶ 190.
(Biblioteka Marksistička tribina, knj. 3.) (Prenijeto iz autorove knjige
Samoupravljanje i druge alternative, Zagreb 1972, str. 287  ̶  333).

235. “Nacionalno
pitanje u marksističkoj teoriji i socijalističkoj praksi.” U posebnoj
ediciji Prosvetnog pregleda, Beograd
1976.̶16 str.

236. “Marks i
društvo”. Časopis za suvremenu
povijest
. Vol. 8, br. 2-3/1976, str. 116 
̶  125.

237. “O snazi
starih ideja i marksističkoj misli”. Pogledi,
Split, Vol. 18, br.1976, str. 7  ̶  19.

238. “Proučevanje
socialne strukture naše družbe v luči marksistične teorije razredov in razredne
razdelitve.” Anthropos, Ljubljana,
br. 1-2/1976, str. 209  ̶  216.

239. Politički, ekonomski i sociološki aspekt
samoupravljanja
(u koautorstvu s J. Bilićem i I. Mecanovićem), Glas Slavonije, Osijek 1976. ̶  67 str.

240.     “O različitim kvalifikacijama; što je
socijalizam danas.”? Socijalizam.
Vol. 19,
br. 11/1976, str. 1747  ̶  1751.

241.     Samoupravljanje
i druge alternative
, drugo izdanje,
Centar za aktualni politički
studij Narodnog sveučilišta, Zagreb 1976. 
̶  453 str.

1977.

242.     Škola
i tvornica
: u susret reformi odgoja i obrazovanja, Pedagoška biblioteka
Školska knjiga, Zagreb 1977. − 234 str.

243.     “Škola
i tvornica
“, studija koja čini prvi dio autorove istoimene knjige,
Školska knjiga, Zagreb 1977, str. 3 
̶  81.

244.     “Srbija
kao seljačka zemlja i uloga inteligencije u djelu Svetozara Markovića
.”
Zbornik znanstvenog skupa Položaj i uloga
seljaštva u društveno-ekonomskom
razvoju naše zemlje od Svetozara Markovića do danas
. Svetozarevo 1977, str.
339  ̶ 
347.

245.     Ceshtja
kombetare ne teorine marksiste dhe ne praktiken socialiste. Centar za
marksističko obrazovanje
, Priština 1977. − 45 str.

246.     Nacionalni individualitet i razvoj nacija u
uvjetima socijalizma.

247.     “Zabrinutost ‘stare’
inteligencije.” Naše teme. Vol.
21, br. 4/1977, str. 755 ̶
758.

248. “Savez
komunista i procesi društvenog preobražaja rada.” Naše teme. Vol. 21, br. 5/1977, str. 1141  ̶  1148.

249. “Nacionalni
individualitet i razvoj nacija u uvjetima socijalizma.” U ediciji Kritička rasprava o teoriji socijalističke
nacije
. Centar za društvena istraživanja, Beograd 1977, str. 327  ̶  331.
/Vidi 1981. god.)

250. “Najvažniji
zadatak naše teorijske misli: razrada koncepcije udruženog rada” (razgovor
s autorom). Marksistička misao, br.
2/1977, str. 199  ̶  227.

251. “Lijevo i
desno u kulturi”. Marksistička misao,
Beograd, br. 4/1977, str. 23  ̶  35.

252. “Dječja
svakidašnjica i odgoj u umjetnosti i kulturi”. Umjetnost i dijete, Vol. 8, br.50 1977, str. 3  ̶  6.

253. “Socijalistički
samoupravni odgoj učenika u svjetlu reforme odgojno-obrazovne
djelatnosti.” U Ivica Podgorski (ur.): Socijalistički
samoupravni odgoj učenika u osnovnoj školi.
Zavod za prosvjetno-pedagošku službu
SRH, Zagreb 1977, str. 21 ̶ 28.

254. Predgovor knjizi: Milan Bastašić (et
al.): Općenarodna obrana i društvena
samozaštita u odgojno-obrazovnim sadržajima osnovne škole
: priručnik za
nastavnike. Zavod za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu, Zagreb 1977,
str. 13  ̶  14.

255. “Socijalistički
samoupravni odgoj učenika u svjetlu reforme odgojno-obrazovne
djelatnosti.” U (J. Ranogajec i V. Raič, ur. i red.): Socijalistički samoupravni odgoj u osnovnoj školi, Zavod za PPS SR
Hrvatske, Zagreb 1977, str. 21  ̶  28.

256. “Neka
pitanja organizacije odgojno-obrazovnog procesa”, Obrazovanje i rad, Vol. 5, br. 1,1977/78., str. 43  ̶  52.

1978.

257. “Neki
sociološki aspekti prometa u Zagrebu”, referat na simpoziju u JAZU,
časopis Čovjek i promet, br.1-2/1978,
str. 13  ̶  18.

258. “Obrazovanje
i životne perspektive mladih kao poljoprivrednika-kooperanata.” U ediciji:
Sistem odgoja i usmjerenog obrazovanja
omladine za poljoprivredne kooperante
, Zagreb 1978, str. 9  ̶  18.

259. Predgovor
knjizi Ante Marinovića Uzelca, Socijalni
prostor grada
, Liber, Zagreb 1978, str. 7 
̶  8.

260. “Socijalizacija
porodice u urbanom prostoru”, časopis Žena,
4/1978, str. 18  ̶  27.

261. “Kontinuitet
i oblici konfrontacije KPH (SKH) s građanskim snagama i antisocijalističkim
tendencijama.” Naše teme. Vol.
22, br. 1/1978, str. 3.

262. “O
aktualnim problemima razvitka socijalističkog samoupravljanja.” Naše teme. Vol. 22, br. 4/1978, str.
781  ̶ 
793.

263. “Promjene
u strukturi rada  ̶  osnova promjena i u obrazovanju žena”,
časopis Žena, br. 1/1978.

264. “Odrednice
nacije s marksističkog stajališta”; “Nacije i socijalizam:
jugoslavensko iskustvo.” U knjizi: Nacionalno
pitanje u djelima klasika marksizma i u dokumentima i praksi KPJ/SKJ.

(Priredili: L. Kobsa, V. Koprivnjak i I. Šaškor), CDD, Zagreb 1978, str. 416  ̶  417.

265. “Uzroci
međunacionalnih sukobljavanja i nacionalističkih euforija.” U knjizi: Nacionalno pitanje u djelima klasika
marksizma i u dokumentima i praksi KPJ/SKJ
, CDD, Zagreb 1978, str. 533.

266.     “Unitarizam i nacionalizam u
suvremenoj jugoslavenskoj stvarnosti.” U knjizi
Nacionalno pitanje.., CDD, Zagreb
1978, str. 536.

(Bibliografske
jedinice 176, 177. i 178 predstavljaju fragmente iz knjige S. Šuvara,
Nacionalno i nacionalističko, Split 1974.)

267. “Partija
v procesu družbene preobrazbe dela”. Časopis Teorija in praksa, Ljubljana. Vol. 14, br. 7-8/1978, str. 848  ̶  854.

268. “Vloga izobraževanja
pri uresničevanju nove mednarodne ekonomske ureditve: (in možna politika
Jugoslavije”. Teorija in praksa,
Ljubljana, Vol. 15, br. 5-6/1978, str. 658 
̶  664.

269. “Hrvatska
kultura i nacionalističke teze.” (Razgovor s Ivom Družijanićem) list Oko, br. 152, od 12-26.1. 1978.

270. “Nacionalnoto
i nacionalstičkoto”, Komunist,
Skopje 1978.̶  332 str.

271. Samoupravljanje i druge alternative, treće izdanje, Centar za kulturnu
djelatnost SSO, Zagreb 1978.̶443 str.

272. “O
aktualnim problemima razvitka socijalističkog samoupravljanja.” Osma konferencija zagrebačkih komunista i
razvoj KPJ/SKJ kao moderne partijeradničke klase.
” (Zbornik radova
naučnog skupa) NIŠRO Vjesnik, Zagreb 1978, str. 505  ̶  515.

1979.

273. “Aktuelna
pitanja preobražaja usmjerenog obrazovanja.” Naše teme. Vol. 23, br. 4/1979, str. 922  ̶  948.

274. “Istraživanje
međunacionalnih odnosa i samoupravno udruživanje rada.” U ediciji Međunacionalni odnosi danas, Centar CK
SKH za idejni i teorijski rad i Marksistički centar CK Srbije, Zagreb-Beograd,
1979, str. 106  ̶  112.

275. “Slobodna
razmjena rada između materijalne proizvodnje i društvenih djelatnosti”,
časopis Marksistička misao, Beograd,
br. 2/1979.

276. “O
demografskim aspektima nacionalnog pitanja”, časopis Marksistička misao, br. 3/1979, str. 140  ̶  151.

277. “Riječ u
diskusiji” (Kulturni trenutak i stanje duhova). Naše teme. Vol. 23, br.l/1979,str. 1956.

278. “Subjektivne
snage socijalističke revolucije u Jugoslaviji.” Socijalizam. Vol. 22, Beograd, 10/1979.

279. Kulturna politika i razvoj kulture u SRH,
red. (u koautorstvu s D. Grubiša). Republički komitet za prosvjetu, kulturu i
fizičku kulturu SRH i Zavod za kulturu, Zagreb 1979.

280. “Prilog
raspravi o demokratizaciji muzičke umjetnosti”, časopis Umjetnost i dijete, Zagreb. Vol. 11, br.
63,1979, str. 3  ̶  12.

281. “Isto i
različito u kulturama i umjetnostima i odgoj djeteta”, časopis Umjetnost i dijete. Vol. 11, br.
61-62,1979, str. 3  ̶  7.

282. “Osnovna
načela novog sistema.” U A. Bežen i dr. (m.j: Prilozi raspravi o pedagogiji samoupravnog socijalizma,
Pedagoško-književni zbor i Školske novine, Zagreb 1979, str. 70  ̶ 72.

283. “Kontinuitet
i oblici konfrontacije KPH (SKH) s građanskim snagama i antisocijalističkim
tendencijama.” Četiri decenija
Saveza komunista Hrvatske
(zbornik priloga znanstvenog skupa), Centar CK
SKH za idejno-teorijski rad, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske;
Fakultet političkih nauka i Školska knjiga, Zagreb 1979, str. 319  ̶  330
(referat); str. 379  ̶  382 (diskusija); str. 383  ̶  384
(diskusija); str. 386  ̶  387″(diskusija).

1980.

284. “Misao i
djelo Edvarda Kardelja (uz 70-godišnjicu rođenja).” Večernji list 26 i 27. 1. 1980.

285. “Ravnopravnosti
nije nikad dovoljno.” Naše teme.
Vol. 24, br. 11/1980 str. 1851  ̶  1856.

286. “Kriza
obrazovanja i socijalistička vizija njegovog preobražaja”, list Školske novine, Zagreb, od 1980.

287. “Titova
kulturna politika” (prilog u povodu Titove smrti), Vjesnik, 13. 5.1980.

288. “O
pogrešnim parolama i njihovim praktičnim posljedicama” (Razgovor s
urednicima i novinarima dnevnog lista Delo), Delo, 25.10. 1980.

289. “Razvoj
obrazovanja i obrazovna politika”, časopis Marksističko obrazovanje, Zagreb, br. 3/1980., str. 217  ̶  221.

290. “Promjene
u društvu i aspiracije u obrazovanju”, list Vjesnik, 7  ̶  12. 12. 1980.

291. “O odgoju
i obrazovanju u kulturi i umjetnosti”, list Oko, 16. 12. 1980.

292. “Komunistička
− Titova kulturna politika” časopis Mogućnosti,
Split, br. 5/1980, str. 503 ̶  514.

293. “Razvoj
obrazovanja i obrazovna politika”. Materijalni
i društveni razvoj SR Hrvatske do 2000. godine: Referati.
Republički
komitet za znanost, tehnologiju i informatiku i Jugoslavenska akademija
znanosti i umjetnosti, Zagreb 1980, str. 539 
̶  550.

294. “Savez
komunista i njegova klasno-socijalna osnova.” Socijalizam, Beograd. Vol. 23, br. 2/1980.

295. “Narodna
i radnička sveučilišta na raskrsnici.” Andragogija.
Vol. 25, br. 1-2/1979, str. 1 ̶  14.

296. “Dvije
spoznaje i tri ključna zadatka u pedagogiji.” U Hrvoje Vrgoč (ur.): Pedagogija u samoupravnom socijalističkom
društvu
, Prvi kongres pedagoga SRH.
Pedagoško-književni zbor, Zagreb 1980, str. 593 
̶  595.

297. “Uz
prijedlog Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju,” Pedagoški rad. Vol. 35, br. 1-2,1980, str. 3 ̶ 16.

298. “Stvaralaštvo
djece i stvaralaštvo za djecu.” U: Danko Oblak (gl. ur.): Djeca i svijet. Jugoslavenski festival
djeteta, Šibenik 1980, str. 19  ̶  26.

299. “Dječja
svakidašnjica i odgoj u umjetnosti i kulturi.” U: Danko Oblak (gl. ur.): Djeca i svijet. Jugoslavenski festival
djeteta, Šibenik 1980, str. 27  ̶  29.

300. “Isto i
različito u kulturama i umjetnostima i odgoj djeteta.” U: Danko Oblak (gl.
ur.): Djeca i svijet. Jugoslavenski
festival djeteta, Šibenik 1980, str. 31 
̶  37.

301. “Subjektivne
snage socijalističke revolucije u Jugoslaviji.”, časopis Socijalizam u svetu, Beograd, Vol. 4,
br. 20, 1980, str. 46  ̶  74.

302. “Socijalizam
mora uspostaviti vladavinu proizvođačke klase.” Socijalizam u svetu, Beograd, Vol. 4, br. 20/1980, str. 113  ̶  114.

303. Politika i kultura. Globus, Zagreb
1980.  ̶  328 str.

304. Politika i kultura. “Vuk
Karadžić” Beograd 1980. − 344 str.

305. Samoupravljanje i druge alternative, četvrto
dopunjeno izdanje
. Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb 1980. − 488
str. (Biblioteka Suvremene političke misli).

1981.

306. “Urbanizacija
sela i povratak seoskom životu,” časopis Međimurje 2/1981.

307. “Društvenost
u urbanom prostoru.” Naše teme.
Vol. 25, br. 6/1981, str. 934  ̶  943.

308.     “Kosovska zbivanja i nacionalistička
euforija” (autorov naslov, a Redakcija je
tekst objavila pod drugim naslovom), tjednik Nin 30. 8. 1981.

309. “Tehnološke
promjene u obrazovanju,” časopis Obrazovanje
i rad
, br. 4/1981, str. 3  ̶  11.

310. “Prodori
i otpori u preobražaju obrazovanja”, časopis Pitanja, br. 5-6/1981.

311. “Nacionalne
kulture i jugoslavensko socijalističko zajedništvo.” U ediciji: Kulturni pluralizam u Jugoslaviji. Zavod
za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Zavod za kulturu Hrvatske, Zagreb
1981, str. 11  ̶  35.

312. “Čvrsti
temelji naše nezavisnosti i samostalnosti.” Vjesnik 26.10.1981.

313. “Nacionalni
individualitet i razvoj nacija u uvjetima socijalizma.” (Ponovo izdato − prvi
put 1977. isti izdavač) u ediciji Kritika
teorije socijalističke nacije
. Centar za društvena istraživanja, Beograd,
1981, str. 117  ̶  121.

314. “Za
otvorenu i argumentiranu idejnu borbu”, list Borba, 7. 3. 1981.

315. “O Titu i
nama, na godišnjicu njegove smrti”, Večernji
list
, 4. 5. 1981.

316. “Nauka,
kritika i kultura u djelu Edvarda Kardelja.” Pogovor izboru tekstova Edvard Kardelj: O nauci, kritici i kulturi.
Minerva, Subotica 1981.

317. “Savez
komunista Jugoslavije i njegova klasno-socijalna osnova.” U knjizi: Savez komunista i socijalistička revolucija,
(Ur. Milenko Marković) Izdavački centar Komunist, Beograd 1981, str. 375  ̶  383.

318. “Ne
otkrivajući nepoznato… .” Riječ u diskusiji, u knjizi: Savez komunista i socijalistička revolucija,
Izdavački centar Komunist, Beograd 1981, str. 493  ̶  498.

319. “Povratno
obrazovanje i promjene u politici i sistemu obrazovanja u Jugoslaviji.” U:
N. N. Šoljan (ur.): Povratno obrazovanje
i promjene u politici i sistemu obrazovanja
, Zavod za pedagogiju
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1981, str. 30-37.

320. Predgovor knjizi: Rade Bulat, Svjedočanstva iz Petrove gore. Globus i
Prosvjeta, Zagreb, 1. izd. 1980, 2. izd. 1981, str. 7  ̶  9.

321. “Kosovska
zbivanja i nacionalistička euforija.” Nin,
30. 8.1981.

322. “Subjektivne
snage u današnjoj etapi socijalističkog društva.” U: (R. Knežević, izbor i red.): SKJ i organizirane subjektivne snage
socijalističkog preobražaja i razvoja društva
. Centar CK SKH za
idejno-teorijski rad, Zagreb 1981, str. 149-155. /Preuzeto iz autorove knjige
Samoupravljanje i alternative, 4. izd. Zagreb 1980./

1982.

323.     “The tipological Method in the Yugoslav
Villages”, chapter 2, in: Theoris and
Methods in Rural Community Studies
, edited by H. Mendrasand J. Mihailescu,
Pergamon Press, Oxford, New York, Toronto, Sidney, Paris, Frankfurt, 1982, pp.
23-34. 

324. “Teoretičar
i borac revolucije.” (O djelu V. Bakarića), Naše teme. Vol. 26, br. 4/1982, str. 481  ̶  488.

325. “Ne
‘reforma reforme’ već dugoročni preobražaj.” Časopis Nastava i vaspitanje, Beograd, Vol. 31, br. 1/8/1982.

326. “Feminizam
kao konzervativizam.” Naše teme.
Vol. 26, br. 6/1982, str. 1040  ̶  1043.

327. “Društveni
razvoj i međunacionalni odnosi”, (više nastavaka), Vjesnik 22, 23, 24, 25, 26. i 27. 2. 1982.

328. “Gotovo
da nemamo vertikalne integracije.” U knjizi Društveno-ekonomski aspekti međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji.
Jugoslavenski centar za teoriju i praksu samoupravljanja “Edvard
Kardelj”, Ljubljana 1982, str. 210 
̶  215.

329. Vizija i stvarnost u socijalističkom
preobražaju obrazovanja
. Pedagoški fakultet, Osijek 1982. – 362 str.
(Biblioteka Suvremeni jugoslavenski pedagozi; knj. 3).

330. “,Reforma
reforme’ ili  dugoročan preobražaj.”
(Politika organiziranih socijalističkih snaga u preobražaju odgoja i
obrazovanja) tekst u svojoj knjizi Vizija
istvarnost u socijalističkom preobražaju obrazovanja
. Pedagoški fakultet,
Osijek, 1982, str. 299  ̶  326.

331. “Reforma
obrazovanja od strategije do stvarnosti.” U zborniku Mlada generacija, danas: Društveni položaj, uloga i perspektive
mlade generacije Jugoslavije. Mladost i Centar za istraživačku i
dokumentaciono-izdavačku djelatnost SSOJ, Beograd 1982, str. 52  ̶  60.

332. “Miroslav
Krleža u našem komunističkom pokretu”, list Borba, 9. 1.1982.

333. “Društveni
položaj, radne i životne perspektive omladine i zadaci Saveza komunista.” Pogledi, Split, Vol. 12, br. 4/1982.,
str. 163  ̶  182.

334. “Na
sveučilištu jedva da se išta promijenilo.” (Intervju) Studentski list, 8. 12. 1982.

335. “Kriza,
kritike i svijest otrežnjavanja.” Slobodna
Dalmacija
31.12.1982.

336. “O
kritici reforme.” Školske novine.
Zagreb, br. 18-19/1982.

337. “Razvitak
kulture i kulturna politika u Hrvatskoj.” U: (Šuvar, S. – Grubiša, D.
red.), Kulturna politika i razvitak
kulture u Hrvatskoj
, Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i
tehničku kulturu i dr, Zagreb 1982, str. 273 
̶  280.

338. Članak u
knjizi (Dane Pavlica, ur.): Partizanski
učitelji Slavonije
(Prvi susret na Zvečevu 1981.) Školske novine  ̶  Zagreb;
Komisija za sastanak partizanskih učitelja, Slavonska Požega, 1982. /S. Šuvar
je jedan od 28 autora/.

 

1983.

339. “Noviji
procesi u selu i poljoprivredi.” Zbornik Problemi socijalističkog razvoja poljoprivrede i sela.
Jugoslavenski centar Edvard Kardelj, Beograd-Ljubijana 1983.

340. “Što
potiče nacionalizam.” Večernji list,
Zagreb, 21.1.1983.

341. “Osnove
marksističkog shvatanja nacije.” U knjizi: Razvoj međunacionalnih odnosa. Izdavački centar
“Komunist”, Beograd 1983, str. 15 
̶  27; 42  ̶  48;
299  ̶ 
305; 321  ̶  330.

342.”Suci i
njihove ishitrene teze.” Naše teme.
Vol. 27, br. 6/1983., str. 864 ̶ 870.
343. “Nacionalna gospodarstva, mednacionalni odnosi, jugoslovanstvo.”
U: Rasprave i gradiva. Inštitut za
narodnostna v prašanja u Ljubljani, št. 17. (Isti tekst objavljen i u Delu 12. i 13. 11. 1983. te u tjedniku Danas 22. i 29. 11. 1983.)

344.”Doprinos
Vladimira Bakarića osvjetljavanju nacionalnog pitanja.”Sveske Instituta za proučavanje
nacionalnih odnosa Marksističkog studijskog centra CKSKBiH “Veljko
Vlahović”, Sarajevo, br. 2/1983. str. 129 
̶  132.

345. Kulturna
politika i idejna borba. Aktuelna politička biblioteka “Borbe”, kolo
5, sveska br. 77/1983, treći dio: “Aktuelni
aspekti međunacionalnih odnosa u kulturi
.” str. 50  ̶  74.

346. O nacionalizmima i njihovim
uzrocima.” U ediciji Centra za
istraživačku, dokumentacionu i izdavačku djelatnost Predsjedništva SSO
Jugoslavije, Beograd 1983.

347. “Proizvodni
odnosi i politički sistem.” Socijalizam.
Vol. 26, br. 11/1983.

348. “Vladimir
Bakarić – teoretičar socijalističkog razvoja.” (Članak napisan u povodu
smrti V. Bakarića, u siječnju 1983.) objavljen u više časopisa i novina.

349. “Djelo i
životni put Vladimira Bakarića.” (Govor na komemoraciji u zgradi CKSKH) Vjesnik, 18. 1. 1983.

350. “U spomen
Rodoljubu Čolakoviću.” Oko, 14.
4.1983.

351. “Marksizam̶
 misao suvremenosti”, časopis Socijalizam u svetu, br. 35/1983.

352. “O
ideološkoj penetraciji kao obliku specijalnog rata”, časopis Vojno delo, 1/1983.

353. “Svi mi
ipak nismo orvelovci.” Večernji list,
31. 12. 1983. i 1. i 2. 1. 1984.

354. “Tri
riječi o trenutku jugoslavenskog socijalizma.”U knjizi (M. Banjeglav i V.
Koprivnjak ur.): Klasa i avangarda.
Drugi svezak. Globus, Zagreb 1983, str. 45 
̶  60. (Tekst je preuzet iz č.
Praxis, 5/1971).

355. “Savez
komunista Jugoslavije i njegova klasno-socijalna osnova.” U knjizi Klasa i avangarda, Drugi svezak. Globus,
Zagreb, 1983, str. 580  ̶  586. (Tekst je preuzet iz zbornika Savez komunista i socijalistička revolucija,
Beograd 1981.)

356. Savez komunista i aktualna
društveno-politička kretanja
. Centar za idejno-teorijski rad OK SKH, Split,
1983. – 30 str. (Izlaganje na Političkoj tribini u Splitu, 1. 2.1983.) (Mala
marksistička biblioteka; 1).

357. Samoupravljanje i druge alternative, peto
dopunjeno izdanje
. Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb 1983. – 464 str.
(Biblioteka Suvremene političke misli).

358. “Napomena
o robnoj proizvodnji.” Socijalizam.
Vol. 26, br. 7-8/1983.

359. “O
Programu SKJ i novim spoznajama.” Socijalizam.
Vol. 26, br. 12/1983.

360. “Morali
bismo u životu…” (Riječ u diskusiji) u: (Mira Šuvar, ur.): Aktualna idejna pitanja i zadaci Saveza
komunista
. Prvi dio. Centar CK SKH za informiranje i propagandu, Zagreb
(svibanj), 1983, str. 88-102. (Aktualna politička biblioteka, 6).

1984.

361.     “Uvodne napomene” (Savjetovanje:
idejna borba u kulturi i umjetnosti). Naše
teme
. Vol 28, br. 7-8/1984., str. 1093 
̶  1095.

362. “Sloboda
stvaralaštva i malograđanska orkestracija.” Naše teme. Vol. 28, br. 7-8/1984. str. 1243  ̶  1246.

363. “O
korijenima nacionalne ravnopravnosti u NOB-i.” U knjizi: Avnoj i savremenost. Institut za
proučavanje međunacionalnih odnosa, Sarajevo,1984,       str. 513  ̶  517.

364. “Razvijanje
i njegovanje jugoslavenskog socijalističkog patriotizma” (uvodni referat i
usmeno izlaganje). U knjizi: Razvijanje i
njegovanje jugoslavenskog socijalističkog patriotizma
, više izdavača,
Beograd 1984, str. 9  ̶  23.

365. “Kako
stvari stoje s bratstvom, jedinstvom i jugoslavenskim socijalističkim
patriotizmom.” U ediciji: Društvo i
škola
, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1984, str. 35  ̶  62.

366. “Razvoj
međunacionalnih odnosa na osnovama socijalističkog samoupravljanja.” U
ediciji: Idejno-političko osposobljavanje
SK u organima unutrašnjih poslova SR Hrvatske
. Zagreb 1984, str. 47  ̶  66.

367. “O
idejnom i političkom pluralizmu.” Socijalizam.
Vol. 27, (dvo)broj 7-8/1984.

368. “Misao
Vladimira Bakarića i naša suvremenost.” (Tekst napisan u povodu godišnjice
smrti V. Bakarića). Vjesnik,
16.1.1984.

369. “Ostati
čvrsto na viziji historijskog puta razvoja.” Vjesnik, od 17.10.1984.

370. “Klasni
korijeni duhovne kontrarevolucije” (razgovor s Jožom Volfandom). Delo (Ljubljana), 8.12. 1984.

371. “Praktična  dostignuća 
i  perspektive  socijalističkog samoupravljanja  u Jugoslaviji.” U (S. Bogdanović i D.
Drezga, red.): Pokret slobode, RANS
“Moša Pijade”, Zagreb 1984, str. 116 
̶  127.

372. Omladina između ideala i stvarnosti.
Centar za idejno-teorijski rad, Osijek, 1984. 
̶  282 str.

1985.

373. “Adaptirati
se na novu ulogu u svijetu.” Naše teme.
Vol. 29, br. 1-3/1985, str. 59  ̶  65.

374. “Naša je
kuća ipak postojana.” (Iz razgovora), list Intervju, br. 101 od 12. 4. 1985.

375. “Ima li
mjesta strepnji za omladinu.” Socijalizam.
Vol. 28, br. 3/1985, str. 325  ̶  335.

376. “Kako
zaustaviti rast gradova.” Vjesnik,
Zagreb, God. 45, br. 13672 od 2. 10. 1985.

377. “Radnička
klasa i razvoj jugoslavenskog društva.” U: Klasna borba i socijalna diferencijacija.   Centar CK SKH za idejno-teorijski rad i
Globus, Zagreb1985,   str. 23 ̶ 65. (Biblioteka
Istraživanja i rasprave).

378.     “Radnička klasa i svjetski proces
prijelaza u socijalizam.” U: Klasna
borba i
socijalna diferencijacija
, Centar CK SKH za idejno-teorijski rad i Globus,
Zagreb 1985, str. 317  ̶  319. (Biblioteka Istraživanja i rasprave).

379. “Razjašnjenje
oko srednjih slojeva i agrobiznisa.” U: Klasna borba i socijalna diferencijacija, Centar CK SKH za
idejno-teorijski rad i Globus, Zagreb 1985, str. 327  ̶  328.
(Biblioteka Istraživanja i rasprave).

380. “Što je
pozitivnog, a što negativnog pružila partijska rasprava.”Socijalizam. Vol. 28, br. 1/1985, str.
46  ̶ 
55.

381. “Socijalistički
preobražaj odgoja i obrazovanja i zadaci Saveza komunista.” U: (Vladimir
Podrebarac, gl. ur.): Socijalistički
samoupravni preobražaj odgoja i obrazovanja u SR Hrvatskoj 1974-1984
.
Školske novine, Zagreb 1985, str. 77 
̶  104.

382. Pitanja kontinuiteta. Globus, Zagreb
1985. – 376 str. (Biblioteka Posebna izdanja).

383. “SK mora
u idejnu i političku ofanzivu.” Oslobođenje,
God. 42, br. 13477 od 27. 12. 1985.

384. “Izlaganje
u raspravi o temi: Komunistička perspektiva družbenega razvoja.” Teorija in praksa. Vol. 23, br.
7-8/1985, str. 672  ̶  717.

1986.

385. “Komunizam,
radnička klasa i srednji slojevi.” Vjesnik,
Zagreb, God. 46, br. 13879 od 30. 4.1986.

386. “Etatizam,
tehnobirokratizam i razvoj socijalističkog samoupravljanja i neke tendencije u
društvenoj kritici.” Socijalizam,
Beograd, Vol. 29, br. 3/1986, str. 39 
̶  61.

387. “Suvremeni
procesi razvoja gradova i Savez komunista.” U zborniku.  ̶  SK u velikim gradovima i industrijskim
središtima
. CITR-a GK SKH Zagreb 1986,

str. 29  ̶  45.

388. Svi naši nacionalizmi. Izdavač:
“Milić Rakić”, Valjevo, Biblioteka “Posebna izdanja”, knj.
7, 1986. – 328 str.

389. Svijet obmana, sociološki eseji, (biblioteka Suvremene teme), “August
Cesarec”, Zagreb 1986.̶str. 399.

390. Razgovor u
listu Nedjeljna Dalmacija, 16.
3.1986.

391. Razgovor u
listu Intervju, 12. 4.1986.

392. “Nacionalja
dhe nacionalistja. – Rilindija, God.
41, br. 9703-9717, od 17.4.1986.

393. “Udarci
na osjetljivu kariku.” (Izvodi iz izlaganja na sjednici PK SK Kosova.) Borba, God. 64, br. 310, od 6.11.1986.;Politika, God. 83, br. 26255 od 6.11.
1986.

394. “Izazov
za savjest, principijelnost i odlučnost. Borba,
God. 64, br. 312-313 od 8. 11. 1986.

395. “O
dvostrukom moralu i još nekim temama.” – Komunist, God. 44, br. 1551 od 29. 12. 1986.

396. “A
challenge to ourconscience consistency and determination.” (Transl. M.
Hrgović) Socialist Thoughtand Practice.
Vol. 26, no 10-12/1986, pp. 3-22.

397. “Herausforderungen
fur gewissen, prinzipientreue und etnschlossenheit.” (Ubestz. Z.
Jovanović), Sozialistische Theorie und Praxis.
Vol. 13, no 10-12/1986, str. 3  ̶  23.

398. “A
L’epreuve: notre conscience, nos principes et notre fermete.” (Trad. J. Tomašević),
Question sactuelles du socialisme,
Vol. 36, no 10-12/1986., str. 3 ̶ 24.

399. “Un des o
a la conciencia, los principiosy asolucion.” (Trad. D. Soldatié), Question seactuales del socialismo. Vol.
21, no 10-12/1986, str. 3  ̶  24.

400. “Una
sfída di coscienza, coerenza di principi e determinatezza.” (Trad. Gíacomo
Scotti), Questioni attuali del socialismo.
Vol. 11, no 10-12/1986,

str. 3-24.

401.”Vyzov dlja
sovesti principialnosti i rešimosti.” (Perev. N. Tabor),

Socialističeskaja mysl i praktika. Vol. 23, no 10-12/1986, str. 3 
̶  21. (ćir.)

1987.

402. “Kulturne
potrebe u udruženom radu – spoznaje i kratak pregled istraživanja.”

U
zborniku-istraživačkom projektu: Kulturne
potrebe radnika u udruženom radu grada Zagreba
. (Autor je bio voditelj
istraživanja), Radničko i narodno sveučilište, “Moša Pijade”, Zagreb
1987, str. 1  ̶  27.

403. “O
dvostrukom moralu i još nekim temama.” Komunist
(izd. za Vojvodinu), God. 20, br. 1555 od 9.1.1987.

404. “Kulturne
potrebe na našoj društvenoj sceni: opće determinante.” U zborniku: Kulturne potrebe radnika u udruženom radu
grada  Zagreba.
Radničko i narodno
sveučilišteMoša Pijade”,
Zagreb 1987, str. 28  ̶  53.

405. Vrijeme iskušenja: jugoslavenski socijalizam između vizije i posrtanja. Oslobođenje,
Sarajevo 1987. – 489 str. (Politička biblioteka).

406. “Marginalije
o sociologiji razvoja i ekonomiji rasta.” Socijalizam. Vol. 30, br. 1/1987, str. 27  ̶  60 i
u svojoj knjizi Vrijeme iskušenja,
Oslobođenje, Sarajevo 1987, str. 260 
̶  297.

407. “Da li je
Hrvatska eksploatirana.” Naše teme,
1957.̶  1987. (antologija tekstova), Vol.
31, Izv. broj, 1987, str. 268  ̶  327. (Pretiskano iz časopisa Naše teme br. 12/1969.).

408. “Govor na
svečanoj akademiji povodom sedamdesete godišnjice velike Oktobarske
socijalističke revolucije.” − Vojno-politički
informator
, Vol. 24, br. 12/1987, str. 69 
̶  88.

Vjesnik, God. 47, br. 14417 od
31. 10.1987. Komunist, God. 45, br.
1595 od 6.11. 1987.

409. Site naši nacionalizmi. (Prijevod Mira
Jankovska) Komunist, Skopje 1987.̶458
str. (Prijevod na makedonski autorova djela: Svi naši nacionalizmi).

410. “O
aktuelnim idejno-političkim kretanjima i zadacima SKJ.” (Uvodno izlaganje
na 7. sjednici CK SKJ), Vojno-politički
informator
. Vol. 24, br. 6/1987, str. 15-62.

411. “Aktuelna
pitanja idejne borbe SKJ za razvoj socijalističkog samoupravljanja i
socijalističke demokracije.” Socijalizam.
Vol. 30, br. 5/1987, str. 3-51.

412. “Aktuelna
pitanja idejne borbe SKJ za razvoj socijalističkog samoupravljanja i
socijalističke demokracije. “U: Vojno
delo
.Vol. 39, br. 3/1987, str. 11-75.

413. “Strategija
tehnološkog razvoja.” Vjesnik.
God. 47, br. 14187 od 11. 3.1987.

414. “‘Republički
kapital’ osnova separatizma.” Vjesnik.
God. 47, br. 14209 od 2. 4. 1987.

Borba. God. 66, br. 92. nd 2. 4.
1987. Nova Makedonija. God.. 43, br.
14440 od 5. 4.1987.

415. “Bez
autonomije nema Federacije.” Dnevnik.
God. 46, br. 145557 od 11. 5. 1987. (Intervju TV Novi Sad).

416.
“Oktobarska revolucija  ̶  inspiracija za nova promišljanja i pregnuća u
ostvarivanju osnovnih socijalističkih ideala.” (Referat na svečanoj
akademiji). Vojno delo. Vol. 39, br.
6/1987, str. 11  ̶  38.

417. “The Epochal
Role ofthe October Revolution.” (Transl. S. Ninčić). Socialist Thoughtand Practice. Vol. 27, no 11-12/1987, str. 3  ̶  26.

418. “Die epochale
rolle der Oktober revolution.” (Ubstz. S. Perović).

Sozialistische Theorie und Praxis. Vol. 14, no 11-12/1987, str. 3 
̶  28.

419. “Epohalna
prekretnička uloga Oktobarske revolucije.” Socijalizam. Vol. 30, br. 12/1987, str. 14  ̶  34.

420. “Epohal’ naja
rol’ oktjabr’skoj revoljucii.” (Perev. L. Živković). Socialističeska ja mysl’ praktika. Vol. 24, no 11-12/1987, str.
3  ̶ 
28. (ćir.)

421. “Le role
historique la revolution d’octobre.” (Trad. D. Munišić). Questions actuelles
du socialisme. Vol. 37, no 11-12/1987, str. 3 
̶  26.

422. “II ruólo
epocale della rivoluzione d’ottobre.” (Trad. S. Turconi), Questioni attuali
del socialismo. Vol. 12, no 11-12/1987, str. 3 
̶  27.

423. “Papel fundamental
de la revolución de octubre.” Cuestiones
actuales del socilalismo
. Vol. 22, no 11-12/1987, str. 3  ̶  28.

1988.

424. “On
Socialism, the ‘Rule of law’ and the, Civil Society’.” Socialism in the World, Beograd. Vol.
11, no 69, 1988. pp 185  ̶  211.

425. “Za
socijalizmot, za, vladanjeto na pravoto’ i za ,civilnoto opštestvo”, Pogledi Skoplje. Vol. 28, br. 5/1988,
str. 5  ̶ 
37.

426. “O smislu
i dosegu masovnih nacionalnih pokreta.” Borba. God. 67, br. 254/255 od 10. 9.1988.

427. Sociologija sela, tom I, − 436 str. i
tom II, − 568 str. u biblioteci “Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu – Manualia
Universitatis Studiorum Zagrebiensis”, Školska knjiga, Zagreb 1988.

428. Socijalizam i nacije. Prvi svezak.
Globus, Zagreb 1988.̶456 str. Drugi svezak. Globus, Zagreb 1988.̶306 str.

429. “Izlaganje
na sjednici CK SK Srbije.”̶  Borba. God, 67, br. 106 od 15. 4. 1988.;
Dnevnik (Novi Sad) God. 46, br. 14983
od 15. 4. 1988.; Komunist (izd. za
Srbiju) God. 46, br. 1617 i 1618 od 15. i 22. 4.1988.; Politika, God. 85, br. 26770 od 15. 4 1988.

430. “Demokracija
između dvije struje.” − Borba.
God. 67, br. 107/108 od 16. 4. 1988.

431. “Apsurdni
su strahovi od uloge federacije List Komunist.
God. 46, br. 1623. od 27. 5. 1988.

432. “Uloga
SKJ u razvoju socijalističkog samoupravljanja.” – Pregled, Sarajevo. Vol. 78, br. 1/1988, str. 77  ̶  112.
(ćir.).

433. “Rani
socijalizam ad acta.” – Borba.
God. 67, br. 160  ̶  162 od 10. 6. 1988.

434. “Radničko
nezadovoljstvo i komunistička akcija.” – Komunist. (S) God 46, br 1630 od 15. 7.1988. (ćir.).

435. “O smislu
i dosegu masovnog nacionalnog pokreta.” – Borba. God. 67, br. 254/255 od 10. 9.1988.

436. “Iz
teškoća u izazove.” (Integralni tekst izlaganja polaznicima Političke
škole u Kumrovcu) Borba. God. 67,
brojevi 264-268/269. od 20. 9.1988.

437. “Jugoslavija
jedna, jedan socijalizam.” (Izlaganje u PŠ SKJ u Kumrovcu), Borba. God. 67, br. 260 od 16. 9. 1988.;
Delo. God. 30, br. 216 od 16. 9.
1988.; Komunist. God. 46, br. 1640 od
23. 9. 1988.; Narodna armija. God.
43, br. 2567 od 22. 9. 1988.; Politika.
God. 85, br. 26922 od 16. 9. 1988,.

438. “Kriza
razvoja, a ne propadanja.” Borba.
God. 67, br. 280 od 6. 10. 1988.

439. “17.
sjednica nije čarobni štapić.” – Borba.
God. 67, br. 2S7 od 13.10. 1988.; Politika.
God. 85, br. 26950 od 14. 10. 1988. i dr.

440. “Socijalizam
u svijetu.” (Izlaganje u Cavtatu) Borba.
God. 67, br. 298 od 24. 10. 1988.

441. “Da
socijalizam u Jugoslaviji ponovo počne da korača u bolju budućnost.”
(Uvodni referat na 17. sj. CK SKJ). Objavljeno u više dnevnih listova: Borba od 18. do 20. 10. 1988., Delo, Dnevnik, Nova Makedonija, Oslobođenje,
Politika, Vjesnik
… .

442. Socijalizam pred novim izazovima: (odgovor
na otvoreno pismo Milana Medena).
Izdavački centar Komunist, Beograd 1988.
– 105 str. (uključivo i otvoreno pismo Stipi Šuvaru od Milana Medena).

443. Socializempred novimiizzivi. (Prevejalec
Roman Župan) Komunist, Ljubljana 1988.̶67 str.

444. Nacionalja dhe nacionalistja. (perlethen
Xevct Syla), Rilindja, Prishtine, 1988. – 372 str. (Biblioteka Shoqerore
politike). (Prijevod na albanski autorove knjige Nacionalno i nacionalističko).

1989.

445. Nezavršeni mandat. Prvi tom: Kakav
socijalizam, kakva Jugoslavija? (Priredili: R. Bubalo i M. Predragović), Globus, Zagreb 1989. ̶ 460 str. Nezavršeni mandat. Drugi tom: Na udaru
“antibirokratske revolucije”(Priredili J. Popović i M. Predragović),
Globus, Zagreb 1989. – 484 str.

446. “Jugoslavija
mora da bude jugoslavenska.” Nova
Makedonija
. God. 45, br. 15066 od 4. 01.1989. (Intervju dat Borbi, Delu i Oslobođenju).

447. “Obrana
demokratskih pravila života.” Borba,
God. 68, br. 20 od 20.1. 1989.

448. “Ne
smijemo ni časa kasniti.” Dnevnik.
God. 47, br. 15168 od 22.1. 1989. Politika.
God. 86, br. 27045 od 22.1.1989. Nova
Makedonija
. God. 45, br. 15085 od 23.1. 1989. (Intervju Televiziji Zagreb).

449. “Cijena
spontanog razvoja.” Borba, God.
68, br. 23 od 23.1. 1989.

450. “Nezadovoljstva
pretočena u političke zahtjeve.” Borba.
God. 68, br. 23 od 23. 1.
1989.

1994.

451. “‘Čišćenje’
jezika u Hrvatskoj.” L’Ernesto.
Cremona, maggio-giugno 1994.

452. “Zuerst kroatisch,
dann links.” Ost-West
gegeninformationen
. Graz, no 4/1994. i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, Razlog, Zagreb 2003, str. 327 ̶ 334. (Ljevica u Hrvatskoj
– metamorfoza.)

1995.

453. “Formiranje
kapitalističke klase u bivšim socijalističkim zemljama.” Referat na
simpoziju Univerziteta u Bitoli, (Makedonija), svibnja 1995, uvršten u jedan zbornik na engleskom jeziku u Torontu,
Canada, tiskan i u listu Hrvatska ljevica,
br. 7-8/1995, str. 31-33.

454. “The Demographic
Balance of the Second Yugoslavia (1945-1992) and Demographic Aspects of the
Future Development of the Successor States”. Balkan Forum, 1995, pp 137 –152.

 

1996.

455.”Demographic
Situation in the Second Yugoslavia (1945-1992) and Demographic
Aspects of the Future Development of Successor States.”

In: The Coast Of War In Former Yugoslavia,
Paris, 1996, pp 445-452.

456.”Povijest
i perspektive Srba u Hrvatskoj: demografski aspekti.” (Riječ na
okruglom stolu “Srbi u Hrvatskoj: jučer, danas, sutra” u Zagrebu,
18-20. listopada 1996. u organizaciji Hrvatskog helsinškog odbora) i u svojoj
knjizi Hrvatski karusel, Zagreb 2003,
str. 359  ̶  362.

1997.

457. Intervju. Nedjeljna Dalmacija, Split, od 31.10.
1997.

1999.

458.”Josip
Broz Tito – čovjek prošlosti, ali i budućnosti.” (Riječ u Kumrovcu 4.
svibnja
1999.), i u svojoj knjizi Hrvatski
karusel
, Razlog, Zagreb 2003, str. 245 
̶  246.

2000.

459. Članak u
knjizi (Carole Hodge i Mladen Grbin ur.): Obnova
i razvoj u Bosni i Hercegovini
: tuzlanski seminari, Durieux, Zagreb 2000.
(Knjiga sadrži radove podnijete na seminarima 1998. u okviru projekta o
izgradnji povjerenja u bivšoj Jugoslaviji čiji je pokrovitelj bila Europska
komisija). (Jedan od autora).

460. Članak u
knjizi (Carole Hodge i Mladen Grbin, ur.): Europa
i nacionalizam: nacionalni identitet naspram nacionalnoj netrpeljivosti
,
(međunarodni simpozij, Korčula, 21. ̶ 28. 9.1998.) Durieux, Zagreb 2000.

461. “Srbi kao
manjina i izazovi manjinske politike.” (Riječ na međunarodnoj konferenciji
“Izazovi manjinske politike u Hrvatskoj danas” u Zagrebu, 6. travnja
2001.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel,
Zagreb 2003, str. 394  ̶  398.

462. “Ratovi
na prostoru bivše Jugoslavije – uvod u globalizaciju ratova.” (Referat na
okruglom stolu u Beogradu, 9. studenog 2001.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, Zagreb 2003. str, 545  ̶  550.

2002.

463. “Stanje
sela u tranziciji.” Sociologija sela.
Vol. 40, br.1-2/2002, str. 33  ̶  35.

464. “Vrednote
tradicionalne kulture u našem društvenom razvoju.”Sociologija sela. Vol. 40, br. 3-4/2002., str. 317  ̶  328.
(Ponovo tiskan kao odabrani rad)

465. “Popis
2001: Tri puta manje Srba” (izjava u Novostima
sedam dana
, Zagreb 31. 5. 2002.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, 2004, str. 379 
̶  380.

466. “Intelektualci,
nacije i nacionalizmi u zemljama bivše Jugoslavije” (izlaganje na Kikindskim dijalozima, Kikinda, u rujnu
2002.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel,
2004, str. 483-500.

467. Program Socijalističke radničke partije
Hrvatske
(urednik), Razlog, Zagreb 2002. − 127 str. (SRP).

2003.

468.     Hrvatski
karusel
: prilozi političkoj sociologiji hrvatskog društva. Razlog,
Zagreb, 2003. – 568 str.

2004.

469. Hrvatski karusel: prilozi političkoj
sociologiji hrvatskog društva. Drugo prošireno izdanje, Razlog, Zagreb, 2004. –
590 str.

470. “Posljedice
etničkih čišćenja na prostoru bivše Jugoslavije.” (Referat na međunarodnoj
konferenciji “Europa i nacionalizmi”, Korčula 22-25. rujna 1998.) i u
svojoj knjizi Hrvatski karusel, 2004,
str. 520  ̶  527.

471. “Vrijeme
socijalizma tek dolazi.” (Intervju) tjednik Slovenska Panorama, Ljubljana, 11.3. 2004.

472. “Nova će
se ljevica stvoriti iz antiglobalizacijskog pokreta.” (Intervju) Ekonomist, Beograd 7. 5. 2004.

473. “Valjda
će se pojaviti neki novi klinci.” (Intervju) Nacional, Zagreb 22. 6. 2004.

474. “Ratovi
na prostoru bivše Jugoslavije – uvod u globalizaciju ratova.” U svojoj
knjizi Hrvatski karusel, 2004, str.
547  ̶ 
552.

475. “Ljevica
na jugoistoku Evrope” (izlaganje na okruglom stolu “Ljevica na
jugoistoku Evrope”, Pula, 15. studenog 2003.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, 2004, str. 561  ̶  563.

476. “Što smo
mi Evropi i što je ona nama.” Hrvatski
karusel
, 2004, str. 569  ̶  574.

477. “Duh
Topuskog i hrvatska kultura.” U svojoj knjizi Hrvatski karusel, Razlog, Zagreb 2004, str. 171  ̶  174.

478. “Srbi kao
manjina i izazovi manjinske politike.” (Riječ na međunarodnoj konferenciji
“Izazovi manjinske politike u Hrvatskoj danas”, Zagreb, 6. travnja
2001.) u svojoj knjizi Hrvatski karusel,
2004, str. 374-378.

479. “Tito i
Krleža: susreti u Zagrebu 1920-1977.” u knjizi (Tomislav Badovinac, ur.): Zagreb i Hrvatska u Titovo doba, Savez
društava “Josip Broz Tito” Hrvatske, Zagreb 2004, str. 31 ̶ 38.

480.”Zagreb
kao kulturna i znanstvena metropola Hrvatske i Jugoslavije 1945-1990.”
U knjizi: Zagreb i Hrvatska u Titovo doba,
Zagreb 2004, str. 251  ̶  258.

 


[1] Objavljeno u „Školski vjesnik“, 53 (2004), 3-4, 279-310.

Atlas Pokolja

 
 

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: