2. Pogovor uz knjigu Ratka R. Božovića "Prirodnost sela (ogledi o crnogorskom selu)"

Od kada sam postao „grobar sela“, naime, pišući o selima koja to više nisu, jer mnoga „lepa sela, lepo izgoreše“, ratom „spaljena zemlja“, gotovo sam zaboravio da sam ruralni sociolog, a nekad, kao dugogodišnji istraživač, doživljavao sam svako selo kao svoj zavičaj. Božović me svojim „Ogledima“ na sve to temeljito podsjetio.

Naime, u minulom ratu 1991-1995. g. bio sam humanitarac i mirotvorac „kvazi urbaniti“ i ruralne skupine neobjavljenog građanskog rata, ogadili su mi život. Jer sam ih u zločinima, doživljavao kao golemu „grešku prirode“. Jedva sam sačuvao čovjeka u sebi. Negacijom drugog i drugačijeg, u ratu „krvi i tla“ nema smrti koju tom drugom nisu priuštili. Uključujući i koncentracione logore sa azijatskom torturom. Sve je to organizirala nova elita vlasti „šverceri vlastitog života“ (Kangrga) da bi se dočepala dobara – „tuđe je slađe“. Ali, nisu se toliko mrzili etniciteti, koliko su se voljela njihova oteta dobra. Pokazali smo da smo pljačkaški narodi.

Od nekadašnjih 27.000 popisnih krugova, kao ruralni istraživač, prošao sam oko 10.000 naselja. Crnogorska seoska naselja, posebno su me se dojmila po svojoj svekolikoj heterogenosti i heteronomnosti. Ona su u svim domenima iznimna, a seljaci još više. Još prije početka istraživačke karijere, Mijo Mirković, poznati poeta, pod pseudonimom Mate Balota, kojem sam asistirao u sprovođenju agrarne reforme kao ministru poljoprivrede Jugoslavije, skrenuo mi je pažnju na naše seljaštvo. Tvrdio je on: „Naše seljaštvo ne određuje ni vlast, ni politika, ni religija nego način osvajanja zemljišta – „parcelna svijest“.  „Seljaci nam ne vjeruju, a politika ih lako kvari!“

„Pretvaranjem zemlje u zemljište“ seljak je stoljećima kovao svoju svijest „po sebi i za sebe“ koju samo povijest može promijeniti i preokrenuti. To se osobito još i danas može empirijski provjeravati u ruralnim prostorima seljaštva Crne Gore. Jer ovo seljaštvo povijest je izlagala „mlinskom kotaču“ – plemena, bratovštine i drugi primjeri. Zato je naš oslobodilački rat 1941-1945. u svom pretvaranju oslobodilačkog, u socijalnu revoluciju, započeo povijesnu preobrazbu seljaštva, i kasnije ga preveo od seljačkog u industrijsko društvo. Glavna je sintagma bila „da se samo dokazani neprijatelji progone“. Međutim, kad rat bi završen, odstupili smo od te sintagme i povijesno etnički očistili Talijane, Turke, i tzv. „Folksdojčere“. Ta pogreška nas je gorko koštala. Pola stoljeća kasnije, nakon značajne ruralne distance i etničke amalgamacije, sa 7,000.000 mješovitih porodica, opet smo u 2. građanskom ratu započeli etničko čišćenje pod firmom da su „etniciteti krivo raspoređeni“. Primjenjujući mitove, i druge nebuloze npr. Tuđman je propovijedao čak da je „genocid korisna stvar za popravljanje povijesti“ (Bespuća, str. 164). Tada crnogorski seljaci poharaše zaleđe Dubrovnika, „čudni samoupravljači“. Tu kontrasti heterogenosti i heteronomnosti dođoše do izražaja. Jer od svih regularnih i paramilitarnih jedinica, u ovom pohodu, jedino nije bilo partizana iz Crne Gore.

Crna Gora se razlikuje u ruralnim zonama ne samo altimetrijski, klimatološki, naročito po mikroklimatima, i Walter klima dijagramima, posebno u golomrazice, nego pedološki, po strukturi zemljišta, po visini i dužini insolacije, a napose po vodnom talogu, dakle, padavinama i vodnim režimom kao iznimnim problemom. Sve je to oblikovalo plemenski mentalitet, zajednice bratovština ali i karaktere i običaje ljudi. Napose „etos čojstva i junaštva“, pa ipak je svemu tome pečat udarala parcela.

Međutim, to što može naša, povijesno nagonska elita vlasti, to ne može i engleski parlament. Kad ustreba bratoubilaštvo, ona ga skoro u životu dvije generacije preko seljaštva realizira. Dakle i u građanskom ratu, Crnogorci imaju neke iznimne fenomenalnosti. U 2. svj. ratu „Etos Marka Miljanova“ ublaži građansku stranu ovom ratu, i socijalnom revolucijom skoro je dokinu, ali u ovom 1991-1995. ga dižući na pijedestal „u boj za našu stvar“ sve razori. Tu uzurpativna elita vlasti uključujući i učene glave, padoše na ispitu. Ali ne čudi. U to vrijeme, u predvečerje rata, dođe do otkrivanja Troje na našem prostoru. Pojavi se i Gospa, pobismo se kao Tutsi i Huti. I za nas bi osnovan Međunarodni sud. Pokazasmo se nedozreli kao refleks najseljačkijeg „europskog naroda“. Ali i najnesposobnijeg naroda za dijalog, da iziđemo iz konflikta.

Kad su se Švedska i Norveška dijelile, senatori su se najprije isplakali, a tek onda šampanjac pili. A mi smo se pobili i ušli u oktroirani i nedovršeni mir. Brojne naučne institucije, glasila, titularna inteligencija, niti postade, niti ostade sudac svoje struke i zanimanja, te savjest svoga naroda, nego optira bezumlju politike. Pa nismo imali ni mirovnih pokreta!

Prije 6 godina bio sam pozvan kao gost Crnogorske akademije sa doajenom ruralne sociologije prof. dr Stipom Šuvarom. Prije polaska, on me „prisilio“, da saopćenjem skrenem maestralno pažnju na većinu ruralno otvorenih problema u Crnoj Gori. I to sam učinio pod naslovom: „Sudbina crnogorskih ruralnih naselja, nastalih za historijski trenutak“ (Zbornik radova, knjiga 66, Selo u Crnoj Gori, Podgorica, 2004). Prvo na što sam ukazao to je nesređeno zemljište – katastar. Zatim na negospodarski odnos na prostoru, jer je u Crnoj Gori oko 5% arabilnih površina stavljeno u urbane i velike sisteme, a u Evropi, u istom razdoblju, svega 0,95. Bez kriterija se odvijala namjena i prenamjena arabilnih površina. Tek ćete vidjeti što to znači kad počnete graditi velike moderne sisteme npr. autoput. A što sve sad radite u priobalju, biseru prostora, sa antiurbanim monstrumima, proždirući opće dobro. Uvjeren sam da će vas proklinjati naredne generacije. Narušavate prirodnu ravnotežu nekontroliranim pristupima prirodi privatizacijama općeg dobra, kao da se ne radi o posuđenom dobru i narednih generacija.

Izgleda da je učeni Božović valjano shvatio svu ozbiljnost ruralnih prostora Crne Gore, jer, od „Uvoda“ do posljednjeg priloga „Ogleda“, kao da hoće reći: „Treba seljaštvo i naselja, tj. prostore i ljude Crne Gore bolje poznavati“.

Crna Gora ima uspjelih i obećavajućih intelektualaca, ali nema inteligencije kao društvene grupe, jer da je imala, ili da je ima danas, ne bi joj se događalo to što se događalo, ili što se sad događa. Ima ona učenih akademika, čija djela zaslužuju pažnju, ali usuđujem se reći, ne i Akademiju, mada kad smo tamo bili, imala je 2 a pitam se, gdje joj je glas, primijenjeno znanje i umstveno djelovanje na razvoj društva Akademije. Uostalom, u Crnoj Gori, nema ni jedne ozbiljnije ruralno-sociologijske institucije, a ruralna je sociologija primijenjena nauka, bez koje se ne može zamisliti razvoj sela. Reći će netko: „Crna Gora ostvarila je prije državu, nego što je konstituirala naciju. To je kuriozum“. Međutim, ratovima, Crna Gora, naročito posljednjim, izgubila je mnogo („Isušivanje mozgova“, razaranje institucija, i veze sa institucijama u nekad zajedničkom prostoru). Insuficijencija kadrova, naročito za posebne naučne discpiline, ne može se lako nadoknaditi. Gubitak orijentira prema matičnim centrima, i pristanak na razbijanje kulturnog kruga, otežava samorazvoj. Npr. Bruxelles joj je bliže nego Beograd. Ta elita ubi se hvaleći kolonizatore. Pa Crna Gora nema valjane diplomatske odnose sa Beogradom, nema sređene  granice sa susjedima, oskudijeva u najznačajnija dva energenta. Dakle, nije ni sama dovoljna. Hranu uvozi, ljude izvozi, a polja ne obrađuje valjano. Sela je potpuno zanemarila. Ne navodnjava ni simbolične površine oranica. Još manje radi na regulacijama vodnog režima koji svojim bujicama i erozijama spire milijune metara kubičnih humusnog taloga tla. To se ne da ničim nadoknaditi.

Le Corbusier je tvrdio, kao najutjecajniji urbanista: "Nema razvoja gradova, bez istovremenih razvoja ruralnih zaleđa." U toj domeni, u Crnoj Gori, nema ni pokušaja koreliranja razvoja gradova i ruralnih zaleđa. Na to Ratko Božović znalački ukazuje u svojim prilozima. Zanemarenost "prirodnosti sela" kao značajnog prostora svake zajednice. Cijeli kapitalistički svijet, proces kapitalističke urbanizacije, podredio je ili urbanoruralnom kontinuumu, ili rurbanizaciji. To kao da upravljače crnogorskog društva uopće ne zanima. Uostalom, u Crnoj Gori, nema napisane ni jedne historije poljoprivrede. Iako je Crna Gora povijesno regionalno koncipirana, danas je precentralizirana i birokratizirana. Ne možete naći ni jedne regionalne monografije. Čak nema ni proste rajonizacije poljoprivrednih regija prema subvencijama prirode, a to je elementarna pretpostavka za "ekološku državu".

Većina crnogorskih naselja su "naselja za historijski trenutak". Nije mi poznato ni jedno naselje, bar kao pilot projekat, budućeg sela Crne Gore, odnosno, sela budućnosti.

U Crnoj Gori razoren je stupanj dostignute industrijalizacije, neistražen industrijalizam, uništen 3. stalež, i tako je Crna Gora postala "Eldorado" za "divljački liberalni kapitalizam". Pravi košmar privatizacije. Došlo je do kompletnog kidanja kontinuiteta razvoja, a ruralne zone postale su golemi "mrtvi kapitali". Cijelo društvo Crne Gore u prostoru sela i poljoprivrede razara tzv. "socijalni ugar". Naime, zemlju koja je nesređena, ipak netko posjeduje, a nitko je ne obrađuje, ili ako da, ne valjano. O svemu tome Božović, u svojim "Ogledima", kao kulturni antropolog govori, uočava i naznačava potrebu istraživanja "prirodnosti sela". Dakle, iz njegovih spoznaja proizlazi "da nema suvišnih prostora i suvišnih ljudi". Za Crnu Goru, ovo je posebno važno, jer za integritet i humanizaciju ovih prostora, umirale su cijele generacije. Ako to netko izvan uže struke naglašava, onda je očito da je problem ozbiljan i sa nesagledivim posljedicama za cijelu zajednicu. Autor s razlogom, u svojim analizama, tretira agrarne, etnografske, etnološke, kulturne i prirodne probleme kao simbiozu prirodne povezanosti ljudi i prostora. On na izvjestan način apostrofira potrebu za tipologijom ruralnih naselja, s obzirom na ranije naznačenu heterogenost i heteronomnost prostora. Posebno u domeni ekonomsko-demografskih obilježja. Međutim, u Crnoj Gori, nema ni najprostije podjele na planinska, brdska i prigradska naselja, niti klasifikacije njihova stupnja razvijenosti. Od posebnog je značaja sagledati socijalnu strukturu, jer ona je nosač za ekološke spoznaje. Klasični seljak je izvan mogućnosti da sagleda modernitet svih oblika ekološke zaštite.

Ukratko, Božović u 7 poglavlja, kao zasebnih cjelina, gotovo udžbenički ukazuje na cijelu lepezu otvorenih, ali neistraženih problema ruralnih prostora Crne Gore. Pri tom je svjestan potrebe interdisciplinarnog pristupa kao osnove modernog tretmana. Konačno, meni nije poznato da se i jedan lokalitet u Crnoj Gori interdisciplinarno istražuje. Na kraju možete postaviti cijeli niz pitanja kako da Crna Gora postane "ekološka država", ako nije pravno dovršena, ako je razbila svoje društvo. Ako su joj neki segmenti razbijeni, i neke institucije npr. Akademija, crkva, vladajuće političke strukture. Crkva čak odstupa od svoje misije. Ako joj ekonomska politika nije koncipirana, da joj je socijalna politika drugi pol sveukupnog razvoja, pa kakva je to država? Socijalna ili asocijalna. Pa Crna Gora nema još ni prostu podjelu prostora. Da ponovimo, o nesređenosti katastra da ne govorimo. Zatim nekaptiranim vodotocima, zatim nerazvijenim poljoslužbama sa kontrolom kemizacije, itd.

Naglašavam, cijeli crnogorski prostor nije funkcionano kartografiran. Da ne napominjem neistraženost mineralnih i rudnih bogatstava. Dakle, osnovna je vrijednost ovih "Ogleda", što uočava svu ovu lepezu naznačenih problema, vezanih uz selo i poljoprivredu kao značajnom resursu života crnogorskog društva. Pri tome autor naglašava neke prirodne fenomene koji zahtijevaju poseban tretman kao rariteti Piva, Tara, i dr. koje posebno treba štititi. Od politike nije da deklarativno proglašava trendove, nego da stvara okvire, a na strukama je, nauci posebno, da to modelira, istražuje i realizira. Pogledajte samo koliko je budžetski postotak vezan uz naučne institucije, posebno one primijenjene prirode. Ali većina novonastalih država ima nagonsku političku klasu izraslu na valovima rata etabliranu u sisteme i malo je zanima kako narod živi, kako se prostorima gospodari, i što će o nama razmišljati buduće generacije?

R. R. Božović se takoreći raspisao i pokazao kao izuzetno plodonosan naučni djelatnik i to u raznorodnim tematskim oblastima, ali ipak sa kulturom u središtu znanstveno-intelektualnog interesovanja. Dakle, on se pokazao kao da se radi o najproduktivnijim stvaralačkim godinama, a ne o poznim u kojima se sada nalazi. U tom kratko trajućem periodu (trenutku vremena) napisao je 4 dobre knjige (u očima kritičarskog mišljenja). Od njih četiri već su tri ugledale svjetlo dana pred budnim okom kritičarske javnosti. A to su: Život kulture, Filip Višnjić, Beograd (2009); Sociologija i sport, Univerzitet Crne Gore, Podgorica (2009); Izazovi kulture, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci i Novi Sad (2010). Napokon na putu objavljivanja je ova četvrta Prirodnost sela (Ogledi o crnogorskom selu), Filozofski fakultet, Nikšić (2010).

Istina, knjige nisu (sve) pisane samo sada, nego sa različitim povodima u raznim periodima unazad pisani su određeni naučni članci, studije, kritike, ali su sada dograđivane (sažimane i dopunjavane), jednom riječju redigirane i posebno stilizirane. Određeni dio njih podnošen je na domaćim i međunarodnim simpozijima.

I ova knjiga o crnogorskom selu, kao uostalom i druge Božovićeve knjige očigledno govori da se radi o ozbiljnom teoretičaru i istraživaču raznovrsnih i raznorodnih društvenih problema. U to nas posebno uvjerava jedna od najnovijih sjajnih knjiga (studija) Život kulture koja se sastoji od četiri oblasti tako dobro uklopljene u cjelinu: prva oblast je Kultura i umjetnost, druga Religija i vjera, treća Obrazovanje i znanje i četvrta Jezik i govor. Božović je nabrojane elemente kulture uopće znalački obradio i to tako da predstavljaju značajan doprinos uopće društvenim znanostima, pogotovo sociologiji kulture i kulturnoj antropologiji.

Istaknute oblasti u knjizi, još posebno kada se sagledaju u cjelini, sačinjavaju jednu temeljnu sociologiju kulture, ali sociologiju koja ne ostaje samo pri specijalističkom pristupu nego dapače učvršćuje i druge znanstvene pristupe. 

U rukopisu ove knjige dâ se zapaziti da je njen autor prevashodno kulturolog, jer svakom problemu daje kulturološki ugao gledanja, pa bilo to sa stajališta kulturne antropologije bilo sa stanovišta sociologije kulture.

Mene se kao ruralnog sociologa poglavito dojmila jedna ovakva studija. To pogotovo što autor i kada o selu, samo naizgled isključivo piše, opet prosijava osvestranjen pristup istraživačkom predmetu. Tako se prepoznaje kulturološki pristup, pa i šire od toga. On ne uzima selo samo kao bazu za poljoprivrednu proizvodnju, nego će uzimati selo i život na njemu kao uslov ostvarivanja prirodnosti života. Božović posebno inspirativno razmatra mogućnosti komplementarnog razvoja poljoprivrede (proizvodnje zdrave prirodne hrane) i turizma i to u dvostrukoj formi, kao etnoturizma i kao ekoturizma.

Knjiga je uređena sa, prije svega, sedam dobro sročenih poglavlja (ili radova objavljenih u časopisima i zbornicima), sa uvodom kao preludijem ulaženja u probleme današnje ruralizacije gradova a ne samo sela, potom spisak korišćene literature, indeksom imena i podataka o prethodnim objavljivanjima (bilješka o prilozima u knjizi). U Crnoj Gori pitanje ekologije postaje problematično baš od momenta kada, dobro uočava Božović, se partijska država ideološki samoproglašava ekološkom državom bez obzira na kontaminiranost manje-više svih prostora u raznim dimenzijama njihovog postojanja.

Zbog svega rečenog zahvalan sam učenom Božoviću što je uočio široku lepezu problema i u posebnim elaboratima to provjeravao na javnim skupovima ili u javnim publikacijama, i konačno sabrao i jednu instruktivnu cjelinu kao stimulans i izbor budućim istraživačima. Naravno, tu je od posebnog značaja što su tekstovi propraćeni citatima, stručnom literaturom i izvorima, odnosno, indeksom imena.

 

Svetozar Livada: Stradanja i nadanja

NASLOVNA STRANICA