1.3. Spisak korištenih radova

M. Mirković, Ekonomska historija Jugoslavije, Informator, Zagreb, 1968.

Vladimir Stipetić, Poljoprivreda u ekonomskoj nestabilnosti, Beograd, Opredjeljenja, 1982.

Đoko Pejović, Agrarna politika crnogorske vlade u krajevima oslobođenim u Balkanskom

                        ratu 1912. Historijski zapisi, Cetinje XI/1995.

Grupa autora, Tipologija ruralnih sredina Jugoslavije, IDIS, Zagreb, 1972.

S. Šuvar, Između zaseoka i megalopolisa, IDIS, Zagreb, 1973.

S. Livada, Implikacije starenja seoskog i poljoprivrednog stanovništva Jugoslavije, IDIS,

Zagreb, 1975.

Henri Mendras, Seljačko društvo. Elementi za jednu teoriju seljaštva, Globus, Zagreb, 1986.

Sreten Vukosavljević, Istorija seljačkog društva, posebno izdanje, Odeljenje društvenih

nauka, SANU, Beograd, 1983.

M. Macura, Stanovništvo kao činilac privrednog razvoja, Nolit, Beograd, 1985.

M. Mitrović, Naše selo između prošlosti i budućnosti, Naučna knjiga, Beograd 1989.

Milena Spasovski, Marina Janić, Stanovništvo, broj 3-4, jul-decembar, 1990; 1-2 januar-jun

1991. str. 159-175

 

Svetozar Livada: Stradanja i nadanja

NASLOVNA STRANICA