2.2. Prilozi za bibliografiju prof. dr. Stipe Šuvara[1] 

 

Prof. dr. sc. Šime Pilić

 

            Uvodne napomene. Ova se bibliografija sastoji od dva dijela: prvo, popisa knjiga i drugih publikacija, i drugo, kronološkog popisa autorovih radova po godinama objavljivanja. Građa se odnosi na vremensko razdoblje od 1958. do 2004. godine, odnosno do kraja života sociologa i redovitog sveučilišnog profesora Stipe Šuvara. Obuhvaća znanstvene i stručne radove te recenzije, prikaze i znanstvene i stručne informacije.

            Od publicističkih radova, kojih autor također ima mnogo i u području političke i kulturne publicistike, počev od onih u zagrebačkom Studentskom listu iz 50-ih godina 20. stoljeća pa sve do radova lipnja 2004., kao npr. u Hrvatskoj ljevici, obuhvaćeni su samo oni koji su do sada citirani u znanstvenoj i stručnoj literaturi i još nekoliko onih članaka koji svjedoče o njegovom političkom i društvenom angažmanu krajem 80-ih godina prošlog stoljeća i koji su svojedobno imali poseban odjek u javnosti. Samo od početka 90-ih do kraja lipnja 2004. Šuvar je dao stotinjak intervjua stranim i domaćim medijima.

            Radovi su popisani kronološki po godinama objavljivanja, te nisu grupirani po tematskim skupinama niti je primijenjena Univerzalna decimalna klasifikacija. Naslovi su ostavljeni kao u izvorniku, odnosno poštivan je pravopis u vremenu objavljivanja nekog rada.

            Unatoč našem nastojanju ovaj popis nije potpun (ne obuhvaća neke radove i godine, iako obuhvaća sve važnije radove) te smo zbog toga ovaj naš rad i naslovili Prilozi za bibliografiju iako obuhvaća 481 bibliografsku jedinicu.

            Ovo je prvi pokušaj iole cjelovitijeg popisa radova Stipe Šuvara i kao svaka bibliografija ima propuste a nije ni konačna. Na njoj će pisac ovih redaka nastojati poraditi.

 

I. Knjige i ostale publikacije

 

A. Knjige:

1. Društvene promjene i djelovanje komunista u selu. (U koautorstvu s J. Jelićem i I. Magdalenićem), Agrarni institut, Zagreb 1968. (Napisao I. i II. dio, odnosno tekst od 1 ̶  222. stranice i bio redaktor cijele knjige).

2. 2. Sociološki presjek jugoslavenskog društva. Školska knjiga, Biblioteka Obzor, Zagreb 1970. – 185 str.

3. Nacije i međunacionalni odnosi. Biblioteka "Naših tema", Zagreb 1970. – 150 str.

4. Nacionalno pitanje u Sovjetskom Savezu. Centar za društvena istraživanja, Beograd 1971. – 168 str.

5. Samoupravljanje i druge alternative. Narodno sveučilište grada Zagreba, Centar za aktualni politički studij, Zagreb 1972. – 338 str.;

Drugo izdanje: Centar za aktualni politički studij Narodnog sveučilišta, Zagreb 1976. – 453 str.;

Treće izdanje: Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb 1978. – 443 str.;

Četvrto dopunjeno izdanje: Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb 1980. – 488 str.; (Biblioteka Suvremene političke misli);

Peto dopunjeno izdanje: Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb 1983. – 464 str. (Biblioteka Suvremene političke misli).

6. Između zaseoka i megalopolisa, Agrarni institut, Zagreb 1973. – 244. str. (Nagrada "Božidar Adžija" 1974. godine)

7. Nacionalno i nacionalističko. Marksistički centar, Split 1974. – 397 str.

8. Lijevo i desno ili desno i lijevo (varijacije). "Zamak kulture", Vrnjačka Banja 1975. – 111 str.

9. Škola i tvornica: u susret reformi odgoja i obrazovanja. Pedagoška biblioteka, Školska knjiga, Zagreb 1977. – 234 str. (Nagrada "Nina" 1977.)

10. Nacionalnoto i nacionalstičkoto. Komunist, Skopje 1978. – 332 str.

11. Politika i kultura. Globus, Zagreb 1980. – 328 str.

12. Politika i kultura. "Vuk Karadžić" Beograd 1980. – 344 str.

13. Vizija i stvarnost u socijalističkom preobražaju obrazovanja. Pedagoški fakultet, Osijek 1982. – 362 str. (Biblioteka Suvremeni jugoslavenski pedagozi; knj. 3).

14. Omladina između ideala i stvarnosti. Centar za idejno-teorijski rad, Osijek 1984. – 282 str.

15. Pitanja kontinuiteta. Globus, Zagreb 1985. – 376 str. (Biblioteka Posebna izdanja). (Nagrada "Vladimir Bakarić")

16. Svi naši nacionalizmi. Biblioteka Posebna izdanja, knj. 7. Izdavač: "Milić Rakić", Valjevo 1986. – 328 str.

17. Svijet obmana, sociološki eseji. "August Cesarec", Zagreb 1986. – 399 str. (Suvremene teme).

18. Vrijeme iskušenja: jugoslavenski socijalizam između vizije iposrtanja. Oslobođenje, Sarajevo 1987. – 489 str. (Politička biblioteka).

19. Svi naši nacionalizmi. (Prijevod Mira Jankovska) Komunist, Skopje 1987. – 458 str. (Prijevod na makedonski autorova djela: Svi naši nacionalizmi).

20. Sociologija sela. tom I. – 436 str. i tom II. 568 str. u biblioteci "Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu –Manualia Universitatis Studiorum Zagrebiensis". Školska knjiga, Zagreb 1988.

21. Socijalizam i nacije. Prvi svezak. Globus, Zagreb 1988. – 456 str. Drugi svezak. Globus, Zagreb 1988. – 306 str.

22. Nacionalja dhe nacionalistja. (perlethen Xevet Syla), Rilindja, Prishtine, 1988. – 372 str. (Biblioteka Shoqerore politike). (Prijevod na albanski autorove knjige Nacionalno i nacionalističko).

23. Nezavršeni mandat. Prvi tom: Kakav socijalizam, kakva Jugoslavija? (Priredili: R. Bubalo i M. Predragović), Globus, Zagreb 1989. – 406 str. Nezavršeni mandat. Drugi tom: Na udaru "antibirokratske revolucije" (Priredili J. Popović i M. Predragović), Globus, Zagreb 1989. – 484 str.

24. Hrvatski karusel: prilozi političkoj sociologiji hrvatskog društva, Razlog, Zagreb 2003. –568 str:

Drugo prošireno izdanje, Razlog, Zagreb 2004. – 590 str.

B. Knjižice, brošure i slične publikacije

25. Teorija i praksa socijalizma (u koautorstvu s Ante Moravac et al.), Radničko sveučilište "Moše Pijade": Centar za dokumentaciju, Zagreb 1958. (Obrazovanje odraslih: programi; 20). – Strojopis autogr. – /Dostupno u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu/. – 13 str.

26. Aktuelni problemi seoske omladine, brošura, Mladost, Beograd 1962.

27. Aktuelni zadaci u socijalističkom odgoju mlade generacije, brošura, Komunist, Beograd 1964.

28. Odnosi u višenacionalnim zajednicama u suvremenom svijetu. Komunist, Beograd, 1971. – 59 str.

29. Prodor tuđih ideologija, brošura. Marksistički centar, Split 1973. – 21 str.

30. Politika međunacionalnih odnosa u kulturi. Radnički univerzitet, Subotica 1973. – 72 str. (Edicija Samoupravljanje u teoriji i praksi; 4).

Nemzetisegi politikank a muvelodesi eletben. (Tekst je i na hrvatskom i na mađarskom jeziku).

31. Marksizam, misaono oružje naše revolucije. Marksistički centar, Split 1973. –
15 str.

32. Nacionalno pitanje u marksističkoj teoriji i socijalističkoj praksi (posebna edicija). Prosvetni pregled, Beograd 1976. – 16 str.

33. Politički, ekonomski i sociološki aspekt samoupravljanja (u koautorstvu s J. Bilićem i I. Mecanovićem), Glas Slavonije, Osijek 1976. – 67 str.

34. Kulturna politika i razvoj kulture u SRH. Red. (u koautorstvu s D. Grubiša), Republički komitet za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH i Zavod za kulturu, Zagreb 1979.

35. Savez komunista i aktualna društveno-politička kretanja. Centar za idejno-teorijski rad OK SKH, Split 1983. – 30 str. (Izlaganje na Političkoj tribini u Splitu, 1. 2. 1983.) (Mala marksistička biblioteka; 1).

36. Socijalizam pred novim izazovima: (odgovor na otvoreno pismo Milana Medena). Izdavački centar Komunist, Beograd 1988. – 105 str. (uključivo i otvoreno pismo Stipi Šuvaru od Milana Medena).

37. Socializem pred novimi izzivi. (prevejalec Roman Župan) Komunist, Ljubljana 1988. – 67 str.

38. Program Socijalističke rudničke partije Hrvatske (redaktor i urednik), Razlog, Zagreb 2002. – 127 str. (SRP).

 

II. Kronološka bibliografija (pregled radova po godinama objavljivanja)

 

1958.

1. "Neskladi sa sveučilištima." Naše teme. Vol. 2, br. 3/1958., str. 440 – 451.

2. "Oleg Mandić, Država i pravo," Naše teme. Vol. 2, br. 3/1958., str. 479

3. "Marksizam i revizionizam." Naše teme. Vol. 2, br. 4-5/1958., str. 666 – 670.

4. "Socijalizam i religija." Naše teme. Vol. 2, br. 6/1958., str. 820 – 837.

5. "Franc Mering: Karl Marks. Istorija njegova života." Naše teme. Vol. 2, br.
6/1958., str. 847 – 848.

6. "Važniji datumi iz historije omladinskog pokreta." Bilten CK Narodne omladine Hrvatske, br. 15/1958., str. 45-63.

7. Teorija i praksa socijalizma (u koautorstvu s Ante Moravac et al.), Radničko sveučilište "Moše Pijade": Centar za dokumentaciju, Zagreb 1958. (Obrazovanje odraslih: programi; 20). – (Strojopis autogr. – dostupno u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu). – 13 str.

 

 

 

1959.

8. "Republički centar za obrazovanje omladinskih kadrova." Naše teme. Vol. 3, br. 2/1959., str. 171 – 175.

9. "Dva kontinenta u četiri stoljeća.", Naše teme. Vol. 3, br. 2/1959., str. 181 – 190.

10. "Tri monografije o omladinskom pokretu." Naše teme. Vol. 3, br. 4/1959., str. 171.

11. "Susreti prošlog ljeta", Naše teme. Vol. 3, br. 5/1959., str. 140 – 145.

1960.

12. "Vojo Rajčević: Studentski pokret na Zagrebačkom sveučilištu 1918-1941". Naše teme. Vol. 4, br. 1/1960., str. 137 – 141.

13. "Dr Saša Đuranović-Janda: Žena u radnom odnosu." Naše teme. Vol. 4, br. 2/1960., str. 324 – 325.

14. "Edvard Kardelj: Problemi naše socijalističke izgradnje I. i II". Naše teme. Vol. 4, br. 3/1960., str. 364 – 366. (Recenzija)

1961.

15. "Obrazovni značaj auto-puta za seosku omladinu." Naše teme. Vol. 5, br. l/1961., str. 19 – 40.

16. "Neskladi i prepoznavanja", časopis Razlog, Zagreb, br. 1/1961.

17. "Edvard Kardelj: Problemi naše socijalističke izgradnje." Naše teme. Vol. 5, br. 2/1961., str. 293 – 295. (Recenzija)

18. "Društveno upravljanje u Jugoslaviji" (zbornik). Naše teme. Vol. 5,   br. 2/1961., str. 306. (Recenzija)

19. "Sibe Kvesić: Dalmacija u narodnooslobodilačkoj borbi." Naše teme. Vol. 5, br. 4/1961., str. 602. (Prikaz)

20. "Stjepan Lovrenović: Ekonomska politika Jugoslavije." Naše teme. Vol. 5, br. 5/1961., str. 751. (Recenzija)

21. "Mladi komunisti u srednjim školama." Naše teme. Vol. 6, br. 6/1961., str. 826 – 832.

22. "Privredni sistem i ekonomska politika FNRJ." Naše teme. Vol. 5, br. 8-9/1961., str. 1341 – 1345. (Recenzija)

23. "Boris Kidrič: Sabrana djela." Naše teme. Vol. 5, br. 8-9/1961. str. 1326 –1328.(Recenzija)

24. "Tendencije u školovanju radnika." Naše teme. Vol. 5, br. 12/1961., str. 1861 – 1865.

25. "Božidar Adžija: Izbor članaka." Naše teme. Vol. 5,  br. 12/1961., str. 1872 –1876. (Recenzija)

1962.

26. "O inteligenciji i intelektualcima", časopis Razlog, br. 1/1962.

27. "Dolfe Vogelnik: Urbanizacija kao odraz privrednog razvoja FNRJ." Naše teme. Vol. 6, br. 1/1962., str. 137 –139. (Recenzija)

28. "Vlajko Begović: Učešće proizvođača u upravljanju privredom." Naše teme. Vol. 6, br.1/1962., str. 149 – 150. (Prikaz)

29. "Liza Gavrić: Katolička crkva i 'socijalpartnerstvo' u preduzećima." Naše teme. Vol. 6, br. 1/1962., str. 153 – 154. (Prikaz)

30. "Pitanja izgradnje komunizma." Naše teme. Vol. 6, br. 3/1962., str. 479 – 482. (Iz inozemnih časopisa)

31. "Dr Ante Fiamengo: Osnovi opće sociologije." Naše teme. Vol. 6, br. 4/1962., str. 609 –614. (Recenzija)

32. "Ljubisav Marković: Zakon akumulacije i ekonomska funkcija države." Naše teme. br. 4/1962., str. 615 – 618. (Recenzija)

33. "Miladin Životić: Aktuelni problemi odnosa prema religiji." Naše teme. Vol. 6, br. 4/1962., str. 619 – 620. (Prikaz)

34. "Đorđe B. Milovančević: Selo i grad." Naše teme. Vol. 6, br. 4/1962., str. 621 – 622. (Prikaz)

35. "Situacija i perspektiva." Naše teme. Vol. 6, br. 4/1962., str. 631 – 633. (Iz inozemnih časopisa)

36. "Zadaci društvenih znanosti." Naše teme. Vol. 6, br. 4/1962., str. 634 – 636. (Iz inozemnih časopisa)

37. "Nasljeđe i stremljenja ruralne sociologije." Naše teme. Vol. 6, br. 5/1962., str. 756 – 766.

38. "Teorija o svenarodnoj državi; Lenjinove poruke filozofiji; Arbitraža u književnim sporovima; Intenzifikacija poljoprivrede." Naše teme. Vol. 6, br. 5/1962., str. 833  ̶  839. (Iz inozemnih časopisa)

39. "August Cesarec: Izbor članaka." Naše teme. Vol. 6, br. 6/1962., str. 960 – 965. (Recenzija)    

40. "Preispitivanja u svjetlu programa KPSS." Naše teme. Vol. 6, br. 7-8/1962.,      str. 1234 –1238. (Iz inozemnih časopisa)   

41. "Rat i ideologija." Naše teme. Vol. 6, br. 9/1962., str. 1423 – 1426. (Iz inozemnih časopisa)     

42. "Pogledi prema 1980; O čovjeku budućnosti i ostacima prošlosti; Novi stupanjistočno-evropske integracije." Naše teme. Vol. 6, br. 10/1962., str. 1602 – 1608.     (Iz inozemnih

časopisa)         

43. "Seoska omladina na raskršćima." Naše teme. Vol. 6, br. 11/1962., str. 1629 – 1646.    

44. "Protiv staljinskog balasta; Znati pa upravljati." Naše teme. Vol. 6, br. 12/1962, str.1959 – 1963. (Iz inozemnih časopisa)   

45. Aktuelni problemi seoske omladine, brošura, Mladost, Beograd 1962.

1963.

46. Poljoprivredna proizvodnja i socijalno-demografska kretanja na jadranskom području Jugoslavije. Agrarni institut, Zagreb 1963. – 126 tipkanih stranica,   tabelarni i grafički prilog; (pohranjeno u biblioteci Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Tomislavov trg 21.)

47. Strukturne promjene u poljoprivredi SR Hrvatske. (Studija za potrebe Agrarnog instituta, u koautorstvu sa S. Livadom), 1963, autor I, II i III. poglavlja (ukupno 132 tipkane stranice)

48. Mogućnost povećanja zemljišnih površina u društvenom vlasništvu i posjedu. (Studija za potrebe Agrarnog instituta, 1963, u koautorstvu sa S. Livadom i V. Cvjetićaninom), kao rukovodilac istraživanja autor je bio redaktor i napisao je I, III, V i VII. poglavlje, kao i zaključke, ukupno 85 tipkanih stranica; Studija se nalazi u biblioteci Instituta za društvena istraživanja.

49. "Pregled (brojevi 1-10/1962.)." Naše teme. Vol. 7, br. 1-2/1963., str. 112  ̶  120. (Prikaz)

50. "Rudi Supek: Omladina na putu bratstva." Naše teme. Vol. 7, br. 3/1963, str. 273 – 278. (Recenzija)

51. "Novi poticaj privrednom razvoju; Heroji u životu i literaturi; Informacije i budućnost." Naše teme. Vol. 7, br. 3/1963., str. 309  ̶  315. (Iz inozemnih časopisa)

52. "Još o sociologiji." Naše teme. Vol. 7, br. 4/1963, str. 345 – 349.

53. "Dr. Petar Marković, Strukturne promene na selu kao rezultat ekonomskog razvitka 1900-1960." Naše teme. Vol. 7, br. 4/1963., str. 497 – 500. (Recenzija)

54. "Zadaci historičara." Naše teme. Vol. 7, br. 4/1963., str. 517 – 520. (Iz inozemnih časopisa)

55. "Komunizam nije sočna jabuka na zlatnom pladnju; Šta američka djeca uče o Sovjetskom Savezu." Naše teme. Vol. 7, br. 6/1963., str. 981 – 985. (Iz inozemnih časopisa)

56. "Stvarnost i ideali omladine." Naše teme. Vol. 7, br. 7/1963., str.1029 – 1036.

57. "Dr. Marko Mladenović: Porodica i porodični odnosi." Naše teme. Vol. 7, br. 7/1963., str. 1149 – 1152. (Recenzija)

58. "Protiv ideološke koegzistencije; Zadaci pred socijalnom psihologijom." Naše teme. Vol. 7, br. 7/1963., str. 1164 – 1167. (Iz inozemnih časopisa)

59. "Mirko Martić: Bibliografija sociološke literature." Naše teme. Vol. 7, br. 8/1963., str. 60.

60. "Dr. Dušan Čalić: Industrijalizacija FNRJ." Naše teme. Vol. 7, br. 8/1963., str. 1394. (Prikaz)

61. "Léo Huberman, Paul M. Sweezy: Kuba" Naše teme. Vol. 7, br. 8/1963., str. 1395. (Prikaz)

62. "Socijalna priroda sovjetske inteligencije; Ne rasipati investicije; Pravo lice
'saveza za progres'." Naše teme. Vol. 7, br. 8/1963., str. 1398  ̶  1401. (Iz inozemnih časopisa)

63. "Vojin Hadžistević, Husein Kratina, Firdus Džimić: Tendencija i praksa neposrednog upravljanja radnika u ekonomskim jedinicama." Naše teme. Vol. 7, br.11/1963., str. 1967 –1973. (Recenzija)

64. "Razmjeri znanstvenog gigantizma." Naše teme. Vol. 7, br. 11/1963., str. 1992 – 1994. (Iz inozemnih časopisa)

65. "Neonacizam i njegove zamisli." Naše teme. Vol. 7, br. 11/1963., str. 1995 – 1998. (Izinozemnih časopisa)

66. "Kritičke opaske o književnosti i filmu." Naše teme. Vol. 7, br. 12/1963., str. 2148 – 2151.

67. "Neke promjene u agrarnoj strukturi Hrvatske", (u koautorstvu sa V. Cvjetićaninom i S. Livadom). Sociologija sela. Vol. 1, br. 1/1963., str. 51 – 64.

68. "Poljoprivredni nepoljoprivrednici; pokušaj analize agrarne i socijalne strukture u bivšem kotaru Makarska." Sociologija sela. Vol. 1, br. 1/1963., str. 65 – 86.

69. "Poljoprivredna proizvodnja i socijalne promjene u planinskim selima Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine: prvi projekt istraživanja", (u koautorstvu sa V. Cvjetićaninom), Sociologija sela. Vol. 1, br. 1/1963., str. 93 – 98.

70. "Lenjinističke tradicije našeg omladinskog pokreta." Polet (omladinski list za književnost, nauku i umjetnost) br. 9 – 10, Zagreb, svibanj-lipanj 1963., str. 449 – 452.

71. "Lenjinističke tradicije našeg omladinskog pokreta." Informativni bilten CK
NOH, Zagreb, br. 7/1963.

1964.

72. Načini i putovi povećanja zemljišnih površina u vlasništvu i posjedu društva –
komparativna analiza na primjeru deset poljoprivrednih organizacija i komuna
.
Izdanje Jugoslavenske poljoprivredne banke, Beograd, 1964.; kao rukovodilac istraživanja autor je bio redaktor studije, a koautori su bili: S. Livada i V. Cvjetićanin; autor je napisao Uvod, I. dio i dio drugog dijela, ukupno 30 stranica na kseroksu.

73. "Problemi društvenog i kućnog standarda." Naše teme. Vol. 8, br. 1-2/1964.,
str. 219 – 225.

74. "Međuzavisnost poljoprivredne proizvodnje i socijalne pokretljivosti na jadranskom području." Sociologija sela. Vol. 2, br. 4/1964., str. 17 – 38.

75. "Društvena uvjetovanost sociologije." Naše teme. Vol. 8, br. 4/1964., str. 442 – 447.

76. "Osnovna škola i njeni učinci u selu." Sociologija sela. Vol. 2, br.5-6/1964., str. 59 – 70.

77. Kulturni odnosi i njihove perspektive u našem selu, Disertacija, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet Zagreb 1964.

78. "Životni i društveni standard u našem današnjem selu." Naše teme. Vol. 8, br. 12/1964., str. 1970 – 1997.

79. Aktuelni zadaci u socijalističkom odgoju mlade generacije, brošura. "Komunist", Beograd 1964.

80. "Društveni profil sovjetske omladine." Polet br. 3/1964.

1965.

81. Društveno-ekonomski uvjeti povećanja obradivog zemljišta u društvenom vlasništvu i posjedu. Agrarni institut, Zagreb, 1965. – 296 šapirografiranih stranica (Studija se prodavala.)

82. Profesionalna orijentacija i životne aspiracije seoske omladine (u koautorstvu s E. Dilićem), Agrarni institut, Zagreb, 1965. – 90 tipkanih stranica. (Rukopis je pohranjen u biblioteci Instituta za društvena istraživanja.)

83. "Nekaj misli o institucionaliziranju vaškega življenja in o sodelovanju kmetov v družbenih zadevah", časopis Problemi, Ljubljana, 27-28/1965., str. 495 – 506.

84. "Egsodus seoske omladine." Naše teme. Vol. 9, br. 6/1965., 835 – 852.

85. "Urbanizirano slobodno vrijeme i njegovo rasprostiranje u seosku sredinu", časopis Kulturni radnik, 5/1965., str. 37-61. i II. dio 6/1965., str. 1 – 25.

86. "Le mouve ment coopératif et les farmers coopératives es Yugoslavie." Referat na jugoslavensko-francuskom znanstvenom kolokviju u Beogradu, listopad 1965. – 18 tipkanih stranica.

87. "Osnovne determinante seljačkog načina života." Sociologija sela. Vol. 3, br. 9/1965., str. 3 – 13.

88. "Dr. Bogdan Stojsavljević, Prodiranje kapitalizma u selo 1919-1929." Sociologija sela. Vol. 3, br. 9/1965, str. 82 – 84.

89. "Dušan Radović (ed.): Moje mesto juče, danas, sutra, Beograd: Savet organizacija i ustanova za vaspitanje dece Jugoslavije, 1964."Sociologija sela. Vol. 3, br. 9/1965, str. 84 –85.

90."Razvoj naprednog omladinskog pokreta kod nas i u svijetu." Priručnik za rad
omladinskih političkih škola
. Izdaje Centralni komitet Saveza omladine
Hrvatske, Zagreb 1965, str. 107 – 120.

1966.

91. Društvene promjene u selu (u koautorstvu s V. Cvjetićaninom, E. Dilićem i S. Livadom), 1966, napisao I, IV i VI. poglavlje i bio redaktor cijele studije, koja ima 173 tipkane stranice. (Rukopis pohranjen u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.)

92. "Uz ovaj dvo(broj)" (tematski (dvo)broj: Latinska Amerika) Naše teme. Vol. 10,           br. 1 – 2/1966. str. 1.

93. "Osnovne karakteristike i uvjeti procesa podruštvljavanja zemlje u Jugoslaviji." Sociologija sela. Vol. 4, br. 11 – 12/1966, str. 5 – 80.

94. "Naučno-stručni rad Agrarnog instituta u 1965. g." Sociologija sela. Vol. 4, br. 11 –12/1966, str. 162 – 165.

95. "Kolokvij o socijalnim sistemima u selima i sistemima obrazovanja u mediteranskim zemljama." Sociologija sela. Vol. 4, br. 11-12/1966, str. 166 – 167.

96. "Kolokvij o načinima suradnje ruralnih sociologa socijalističkih zemalja." Sociologija sela. Vol. 4, br. 11-12/1966, str. 167 – 168.

97. "Jedan pristup socijalnoj strukturi jugoslavenskog sela." Referat na drugom stručnom sastanku sociologa Jugoslavije, Split 1966, u zborniku sa tog savjetovanja, str. 335 – 348.

98. "Današnje selo očima sociologa", feljton u Gospodarskom listu, brojevi 38-52/1966.

99. "Stvarnost i želje seoske omladine," list Komunist, 19. 5 1966. str. 3.

100. "Omladina i pomlađivanje Saveza komunista." Naše teme. Vol. 10, br. 10/1966, str.1799 – 1810.

1967.

101. "Današnje selo očima sociologa", feljton (nastavak) u Gospodarskom listu br. 1-2/1967.

102. "O uzrocima i pretpostavkama reforme Saveza komunista." Naše teme. Vol. 11,          br.1/1967, str. 69 – 87.

103."Religija u seoskoj sredini." Naše teme. Vol. 11, br. 6/1967, str. 1070 – 1078.

104. "Seljaštvo i agrarno pitanje u oktobarskoj revoluciji." Sociologija sela. Vol. 5 br. 18/1967, str. 12 – 27. (prvi dio).    

105. "Ekonomski i društveni položaj žena u poljoprivredi i selu" (u koautorstvu sa S. Livadom i V. Puljizom), časopis Žena, 2/1967, str. 12 – 26.

106. "Seljaštvo u kineskoj revoluciji i sadašnjosti." Naše teme. Vol. 11, br. 8-9/1967, str. 1496 – 1529.

107. "Kronika kineske revolucije." Naše teme. Vol. 11, br. 8-9/1967, str. 1661 – 1695.

108. "Nekoliko zabilješki za mogući razgovor o omladini." Naše teme. Vol. 11, br. 10/1967, str. 1797 – 1806.           

109. "Omladina u zamkama potrošačkog i lokalnog socijalizma." Odjek. Sarajevo, br. 20/1967, str. 1 – 2.   

1968.

110. "Seljaštvo i agrarno pitanje u oktobarskoj revoluciji." Sociologija sela. Vol. 6, br. 19-20/1968, str. 5 – 24. (drugi dio).     

111. Promjene društveno-ekonomske strukture sela u SR Hrvatskoj (u suradnji sa suradnicima), autor teksta na 277 tipkanih stranica (studija ima ukupno 297 tipkanih stranica), Agrarni institut, Zagreb 1968. (Pohranjeno u biblioteci Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.)

112. Društveno-ekonomski procesi i mogućnosti razvoja poljoprivrede na prigradskom području Zagreba (u koautorstvu s prof. dr Petrom  Markovićem i drugima), Zagreb,1968. Redaktor i autor 157 tipkanih stranica teksta. (Rukopis pohranjen u biblioteci Instituta za društvena istraživanja.)

113. Social Implications of Farm Mechanization in Yugoslavia (u koautorstvu s V. Cvjetićaninom), dio studije koji se odnosi na Jugoslaviju u sklopu međunarodnog istraživanja, Agrarni institut, Zagreb, 1968.; autor je napisao 11 šapirografiranih stranica; (Rukopis se nalazi u biblioteci Instituta za društvena istraživanja.)

114. "Selo nema potomstva." Vjesnik, Zagreb, 6. 4. 1968.

115. "Nastava sociologije sela na filozofskim fakultetima u Zagrebu i Ljubljani." Sociologija sela. Vol. 6, br. 19-20/1968, str. 109 – 112.

116. "Ne odgađati otvorenu i odlučnu bitku za samoupravljanje." Naše teme. Vol. 12, br. 5/1968, str. 756 – 764.

117. "Radnička klasa i njeno sudjelovanje u upravljanju socijalističkim društvom." Naše teme. Vol. 12, br. 9-10/1968, str. 1363 – 1388.     

118. "Socijalizmi se bratski pomažu." Naše teme. Vol. 12, br. 12/1968, str. 1876 – 1898.

119. "Daleko od vlasti." Vjesnik u srijedu, 25. 12. 1968.

120.     Društvene promjene i djelovanje komunista u selu (u koautorstvu s J. Jelićem i
I. Magdalenićem), Agrarni institut, Zagreb 1968. Napisao I. i II. dio, odnosno
tekst od 1 – 122 stranice i bio redaktor cijele knjige.

1969.

121. "Nekoliko refleksija o ulozi Socijalističkog saveza." Naše teme. Vol. 13, br. 1/1969, str. 4 – 11.

122. "Adolf  Dragičević: Reforma i revolucija." Naše teme. Vol. 13, br. 1/1969, str. 138 – 143. (Recenzija)

123. "Društveni razvoj i međunacionalni odnosi u tumačenjima dr. Šime Đodana." Naše teme. Vol. 13, br. 6/1969, str. 994 – 1021.

124. "Komunistička partija Jugoslavije i seljačko pitanje." Naše teme. Vol. 13, br. 7/1969, str. 1069 – 1114.

125. "Masovna kultura kao način života." Naše teme. Vol. 13, br. 8/1969, str. 1338 – 1352.

126. "Da li je Hrvatska eksploatirana?." Naše teme. Vol. 13, br. 12/1969, str. 2002 – 2062.

127. Sociološki aspekti urbanizacije Zagreba i zagrebačkog područja (u koautorstvu s prof. dr Milanom Prelogom i drugima). Studija za potrebe Skupštine grada Zagreba i Urbanističkog instituta SR Hrvatske, 1969-1970, redaktor i autor teksta od 110 šapirografiranih stranica.

128. "Institucionalna osnova društveno-kulturnog života u našem suvremenom selu." časopis Kultura, 7/1969, str. 8 – 24.

129. "Sociologija venkova v Jugoslavii", časopis Sociologia a historia zemedelstvi, ročnik 5, XLII, Praha, 1969, str. 165 – 167.

130. "Usmjeravanje društveno-ekonomskih procesa u selu." časopis Agronomske informacije, 9-10/1969, Zagreb, str. 1 – 5.

131. "Samoupravljanje – od svete riječi do djela." Omladinski tjednik, Zagreb, 15. 3.1969.

132. "O dometu omladinskih buntova i 'nove ljevice'." U zborniku (u redakciji V. Cvjetićanin, i dr.; Društvo – Revolucija – Omladina: mladi između sadašnjosti i budućnosti, Centar za kulturnu djelatnost omladine, Zagreb, 1969, str. 186 – 189.

133. "Društveni položaj i aspiracije omladine." U zborniku DruštvoRevolucija – Omladina, Zagreb 1969, str. 215 – 229.

134. Riječ u diskusiji na Simpoziju: "Omladinski pokret i omladinska organizacija u revolucionarnom preobražaju jugoslavenskog društva" 7. – 9. listopada 1969. Društvo-Revolucija-Omladina, Zagreb, 1969, str. 348 – 352.

135. "Prvi udžbenik sociologije sela (Cvetko Kostić: Sociologija sela)", list Politika, 23. XI. 1969.

136. "Elite, mase i moć." Omladinski tjednik, Zagreb, 27.11.1969.

137. "Radnička klasa i njeno sudjelovanje u upravljanju socijalističkim društven: U knjizi:Radnička klasa u socijalizmu, Zagreb 1969.      

138. "Nacionalna kultura kao elemenat i faktor nacionalnog pitanja." U ediciji Socijalizam i nacionalno pitanje, Centar za aktualni politički studij, Zagreb 1969, str. 159-180.

1970.

139. Sociološki presjek jugoslavenskog društva. Školska knjiga, Zagreb 1970: str.185.

140.     "Vrednote tradicionalne kulture u društvenom razvoju." Sociologija sela. Vol. 8, br. 27-28/1970, str. 5 – 13.

141. "The Role of Rural Sociology in Agrarian Policy of Yugoslavia." Sociologia Ruralis, Vageningen, 1970.           

142. "Tipologija ruralnih sredina u Jugoslaviji: studijski projekt." (u koautorstvu sa: V. Puljiz, M. Golob, Z. Mlinar, C. Kostić, R. Boreli, I. Josifovski i S; Kostovski), Sociologija sela. Vol. 8, br. 27-28/1970, str. 47 – 67.

143. "Kulturne promjene u selima Jugoslavije." Sociologija sela. Vol. 8, br. 29-30/1970, str. 117 – 129.

144. "Nekoliko uvodnih varijacija o odnosu inteligencije i komunističkog pokreta." Naše teme. Vol. 14, br. 12/1970, str. 2085 – 2095.

145. "Odnos klasnog i nacionalnog u suvremenom socijalizmu" (u koautorstvu: s Andrijom Dujićem i Vatroslavom Mimicom), u zborniku Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu, biblioteka "Naših tema", Zagreb 1970. knjiga prva str. 9 – 21.

146. "Riječ u raspravi." U zborniku Klasno i nacionalno u suvremenom socijalizmu. biblioteka "Naših tema", Zagreb 1970. knjiga druga, str. 650 – 654.

147. "Marginalije o nacionalnom pitanju." časopis Gledišta. Vol. 12, br. 5-6/1970., str. 789 –811.  

148. Nacije i međunacionalni odnosi. Biblioteka "Naših tema", Zagreb 1970. – 150 str.

1971.

149. "Odrednice nacije s marksističkog stajališta (prilog definiranju nacije)." časopis Savremenost, Novi Sad, broj 1/1971. Prenijeto u autorovu knjigu Socijalizam i nacije, Globus, Zagreb 1988, tom I, str. 17-25.

150. Nacionalno pitanje u Sovjetskom Savezu. Centar za društvena istraživanja, Beograd 1971.̶168 str.

151. "Nacionalno pitanje u oktobarskoj revoluciji i prvim godinama sovjetske vlasti", u autorovoj knjizi Nacionalno pitanje u Sovjetskom Savezu, Beograd 1971, str. 24 ̶  79, prenijeto u autorovu knjigu Socijalizam i nacije, tom II, str. 1  ̶  146.

152. "Urbanizacija, socijalna diferencijacija i socijalna segregacija u našem društvu." Referat na stručnom skupu jugoslavenskih sociologa u Dubrovniku, časopis Lica, Sarajevo 1/1971, str. 3 ̶ 10.

153. "Aktuelna pitanja međunacionalnih odnosa u jugoslavenskoj socijalističkoj zajednici." U knjizi: Osobenosti nacije i razvoj međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji, Politička uprava DSNO, Beograd, 1971, str. 154  ̶  170.

154. "Pojave i oblici nacionalizma." U knjizi: Osobenost nacije i razvoj međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji, Beograd 1971, str. 296  ̶  314.

155. "VI. stručno savjetovanje Jugoslavenskog udruženja za sociologiju", časopis Sociologija sela, Vol. 9, br. 33/1971, str. 90  ̶  91.

156. "Sekcija za urbanu i ruralnu sociologiju Jugoslavenskog udruženja za sociologiju." Sociologija sela. Vol. 9, br. 33/1971, str. 91 ̶  93.

157. "Moćna elita, nemoćno samoupravljanje." Naše teme. Vol. 15, br. 3/1971, str. 460  ̶  469.

158. "Nacionalno i klasno u federativnoj socijalističkoj zajednici." Naše teme. Vol. 15, br. 4/1971, str. 587  ̶  607.

159. "Pozita dhe zhvillimi i kombesive ne Jugoslavi." (Položaj i razvoj narodnosti u Jugoslaviji), Rilindja, 16. deri, God. 27, br. 4386 − 4393, 23. 6.1971.

160. "Društveni položaj kulture i kulturnih stvaralaca." Naše teme. Vol. 15, br. 7-8/1971, str. 1194  ̶ 1215.

161. "Elementi ideološke krize." Socijalizam. Vol. 14, Beograd, br. 10/1971, str.1154  ̶  1164.

162. "Tri riječi o trenutku jugoslavenskog socijalizma." Praxis. Vol. 8, br. 6/1971, str. 677  ̶ 696.

163. Odnosi u višenacionalnim zajednicama u suvremenom svijetu. Komunist, Beograd 1971. − 59 str.

1972.

164.  Samoupravljanje i alternative. Narodno sveučilište Zagreba, Centar za aktualni politički studij, Zagreb 1972. − 338 str.; Drugo izdanje: Centar za aktualni politički studij Narodnog sveučilišta, Zagreb 1976. − 453 str.;Treće izdanje: Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb 1978.  ̶  443 str.; Četvrto dopunjeno izdanje: Centar za kulturnu djelatnost SSO Zagreb 1980.̶  488 str.; (Biblioteka Suvremene političke misli);Peto dopunjeno izdanje: Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb 1983. − 464 str. (Biblioteka Suvremene političke misli).

165.  "Cultural Changesin Yugoslav Villages." U ediciji Yugoslav Villages, Sociologija sela. Vol. 10, Special Issue,1972, pp. 159  ̶  173.

166. "Tipologija ruralnih sredina u Jugoslaviji." U istoimenoj knjizi, Agrarni institut, Zagreb 1972, str. 137  ̶  159.

167.  "Neki aspekti konfliktnih odnosa selo-grad u našem društvu."Sociologija sela. Vol. 10, br. 35-36/1972, str. 3  ̶  16.

168. "Da li je nacionalizam naša sudbina", časopis Delo br. 1/1972, str. 15  ̶  23.

169. "Samoupravljanje inmednacionalni odnosi", časopis Teorija in praksa (Ljubljana), Vol. 9, br. 8-9/1972, str. 1112  ̶  1124.

170. "O nastupanju tuđih ideologija." Naše teme. Vol. 16, br. 7-8/1972, str. 1035  ̶  1045.

171. "Naš komunistički pokret i novi naraštaji." Naše teme. Vol. 16, br. 9/1972, str.1283  ̶  1290.

172. "Unitarizam i nacionalizam u suvremenoj jugoslavenskoj stvarnosti." Politička škola JNA, Beograd, 1972.

173. "Koegzistencija i sukobljavanje različitih ideologija." Socijalizam. Beograd Vol. 15, br. 7-8/1972, str. 888  ̶  895.

174. "Socijalna struktura SKJ ne odgovara socijalnoj strukturi stanovništva." Borba, 4. 7.1972.

175. "Srednji slojevi ili srednja klasa u jugoslavenskom socijalističkom društvu." časopis Marksističke sveske, Sarajevo, br. 1-2/1972, str. 77  ̶  95.

176. "Klasna solidarnost radništva." Marksističke sveske, br. 3/1972, str. 97  ̶  100.

177. "Radnička demokracija." Marksističke sveske, br. 4/1972, str. 69-78.

178. "Nacionalizam i kontrarevolucija." (Odgovori na pitanja učesnika savjetovanja o marksističkom obrazovanju − Primošten, ožujak 1972.) Večernji list, 25. i 26. 3. 1972.

179. "Bilješke o nacionalnom, nacionalističkom i srodnim temama." časopis Dubrovnik, br. 1 ̶  2/1972.

1973.

180. Između zaseoka i megalopolisa. Agrarni institut, Zagreb, 1973. ̶ str. 244. (Nagrada"Božidar Adžija" 1974. godine.)

181. "Osvrt na neke teorijske i praktične tendencije osporavanja radničke klase." časopis Sociologija. Vol 14, br. 4, 1973, str. 577  ̶  599.

182. "Nekonvencionalne pripomene o procesima na selu." U ediciji: Poljoprivreda i selo, Zagreb 1973, str. 203  ̶  210.

183. "Čileansko iskustvo i budućnost Latinske Amerike." Naše teme. Vol. 17, br. 11/1973. str.1836  ̶  1845.

184. "Marksistički pristup kulturi i problemi nacionalnih kultura." U ediciji: Politika međunacionalnih odnosa u kulturi, Radnički univerzitet Subotica, 1973, str. 7  ̶  23

185. "Nazione e socialismo in Jugoslavia", časopis Critica marxista (Rim), no 5, settembre − otobre 1973, pp. 157-179.

186. "Klasno-socijalna osnova Saveza komunista." Marksističke sveske, Sarajevo, 1-4/1973, str. 85  ̶  95.

187. Prodor tuđih ideologija, brošura, Marksistički centar, Split 1973.

188. "O marksizmu i o školskom marksizmu." Treći program, Vol. 5, br. 3/1973, str. 11-26.

189. "Potrošačko društvo i potrošački mentalitet". Treći program, Beograd, br. 2/1973., str. 211  ̶  226.

190. "Odnosi između životne situacije radničke klase, položaja i uloge Saveza komunista te stanja teorijske misli." (u koautorstvu sa: S. Vrcan; V. Cvjetićanin; B. Caratan i R. Kalanj), (referat grupe autora) časopis Socijalizam. Beograd, Vol. 16, br. 7 ̶ 8/1973, str. 798  ̶  828.

191. "Izvori i bit nacionalizma." Pogledi, Split, Vol. 4, br. 9/1973, str. 21  ̶  34.

192. "Samoupravljanje i druge alternative", u: (M. Nikolić i V. Štambuk, izbor) Samoupravljanje i radnički pokret. III. tom. Izdavački centar Komunist, Beograd, 1973. (edicija Antologije), str. 567-600.

(Preuzeto iz autorove knjige Samoupravljanje i druge alternative, Narodno sveučilište grada Zagreba, 1972, str. 277  ̶  336.)

193. "Aktualna politička situacija i zadaci u idejno-političkom obrazovanju." U (V. Podrebarac, ur.): Marksizam i marksističko obrazovanje danas, Centar za društvene djelatnosti omladine, Zagreb 1973, str. 153  ̶  166.

194. "Kvaziliberalizam  i  povampireni  nacionalizam."  U  publikaciji:  Šta je liberalizam, izdanje Instituta za političke studije Fakulteta političkih nauka, Beograd, 1973, str. 24  ̶  35.

195. Politika međunacionalnih odnosa u kulturi. Radnički univerzitet, Subotica 1973. − 72 str. (Edicija Samoupravljanje u teoriji i praksi; 4). Nemzetisegi politikank a muvelodesi eletben. (Tekst je i na hrvatskom i na mađarskom jeziku).

196. Marksizam, misaono oružje revolucije. Marksistički centar, Split 1973. − 15 str.

1974.

197. "Ruralna i urbana naseljenost Plitvičkih jezera." Zbornik Plitvička jezera ̶ čovjek i priroda, Zagreb 1974, str. 137  ̶  139.

198. Položaj Zagreba kao velikog grada (u koautorstvu s dr. M. Brčićem, D. Žubrinićem i drugima), redaktor i autor teksta od 30 tipkanih stranica, Zagreb 1974.

199. Društveni aspekti individualne stambene izgradnje u Zagrebu (u koautorstvu s prof. dr M. Prelogom i drugima), redaktor i autor teksta od 25 tipkanih stranica, Zagreb 1974.

200. Funkcija centra i podcentara na zagrebačkom urbanom području (u koautorstvu s prof. dr M. Prelogom i drugima), redaktor i autor teksta od 11 tipkanih stranica, Zagreb 1974.

201. Društvene promjene u selu, odjeljci Opći položaj seljaštva u društvu i Problemi integracije seljaštva u samoupravnom društvu, str. 79  ̶  86. Centar za Sociologiju sela, grada i prostora, Zagreb 1974.

202. "Kritičke opaske o razmišljanjima E. Sicarda." Sociologija sela. Vol. 12, br. 43/1974, str. 87  ̶  91.

203. "Povratak seoskom životu", kalendar Gradišće 1974, str. 75  ̶  78.

204. "Nerazvijena područja danas i sutra (nekoliko socioloških varijacija)", časopis Istra, Pula, br.3/1974, Pula str. 17  ̶  22.

205. (Savjetovanje: Od udruženog rada do asocijacije slobodnih proizvođača). "Riječ u raspravi." Naše teme. Vol. 18, br. 5/1974, str. 854  ̶  856.

206. "O kontinuitetu kulturne politike našega komunističkog pokreta." Naše teme. Vol. 18, br. 12/1974, str. 2061  ̶  2072.

207. "Što znači čvrsta i snažna partija?." U knjizi: (I. Bešker, ur.) Politika − Znanost  ̶ Privreda, Naklada Sveučilišnog komiteta SKH Zagreb, Zagreb 1974, str. 27  ̶  33.

208. "O kontinuitetu kulturne politike našega komunističkog pokreta." Naše teme. Vol. 18, br. 12/1974, str. 2061  ̶  2072.

209. "Tehnokratske teorije i praksa u našem društvu", časopis Ekonomski pregled, Vol. 25, br. 5-7/1974, str. 469  ̶  480.

210. "Savez komunista treba raditi na stvaranju društvene klime, materijalne i društvene osnove za uspješno djelovanje pionirske organizacije." U: Intenziviranje društvene i odgojne funkcije Saveza pionira, 17. republička konferencija Saveza društva "Naša djeca" SRH, Savez društava "Naša djeca" SR Hrvatske, Zagreb 1974, str. 10  ̶  15.

211. "Politika Saveza komunista u odgoju i obrazovanju." u: Ivica Podgorski (ur.), Odgojna uloga osnovne škole i sata pionirske razredne zajednice, Zavod za prosvjetno-pedagošku službu SRH, Zagreb 1974, str. 13  ̶ 19.

212. "Politička manipulacija". Treći program, Beograd. Vol. 6, br. 1/1974, str. 85  ̶ 103.

213. "Predgovor" u knjizi Ivan Perić, Ideje "masovnog pokreta" u Hrvatskoj. Narodno sveučilište grada Zagreba: Centar za aktualni politički studij, Zagreb 1974.

214. Nacionalno i nacionalističko. Marksistički centar, Split 1974.  ̶397 str.

215. Društveni aspekti povezivanja Zagreba i okolice. (U koautorstvu s dr. M. Brčićem, D. Žubrinićem i dr.). Redaktor i autor teksta od 30 tipkanih stranica. Zagreb 1974.

1975.

216. "Nacije i međunacionalni odnosi", poglavlje u udžbeniku Univerziteta u Beogradu: Društveno-politički sistem SFRJ, Beograd 1975, str. 358  ̶  377.

217. "Kamo ide grad i čime li se to bavi urbana sociologija", časopis Revija za sociologiju.Vol. 5, br. 4/1975, str. 6  ̶  11.

218. "Selektivni učinci migracije selo-grad", kalendar Gradišće, 1975.

219. "Aktualni zadaci u odgoju i obrazovanju", časopis Pedagoški rad, Vol. 30, br. 1-2/1975, str. 1  ̶  13.

220. "Govor na svečanoj akademiji prosvjetnih radnika u povodu 30. godišnjice oslobođenja zemlje i pobjede nad fašizmom." Pedagoški rad, Vol. 30, br. 5-6/1975, str. 213  ̶  219.

221. "Socijalno-klasna određenost obrazovanja", časopis Marksizam u svetu, Vol. 2, br. 1,1975, str. 15  ̶  22.

222. Lijevo i desno ili desno i lijevo (varijacije). "Zamak kulture", Vrnjačka Banja,1975.

223. "O raspodjeli društvenog proizvoda i o raspodjeli opće i osobne potrošnje u socijalizmu." Kulturni radnik, Vol. 28, br. 5/1975, str. 75  ̶  92.

224. "Samoupravljanje nakon novog ustava". Treći program, Beograd, Vol. 7, br. 1/1975, str. 33  ̶  67.

225. "Promišljanje suvremenosti u funkciji revolucionarnih promjena", časopis Marksistička misao, br. 1/1975, str. 22  ̶  29.

226. "Nismo neradnici", list Politika, Beograd, 11.10. 1975.

227. "Smisao reforme visokog školstva", list Politika, 27.12.1975.

228. "Predgovor" u knjizi Mirko Božić, Zapisi usputni, Split 1975. str. 5 ̶ 6. (Biblioteka Mogućnosti; 19).

1976.

229. "Socijalna politika u funkciji udruženog rada". (U koautorstvu sa M. Škrbić; B. Popović i I. Lalić). IV. konferencija za socijalni rad, Skopje, 15-17.1.1976.

230. "Tokovi urbanizacije." Stručni časopis Stambena i komunalna privreda br. 11-12/1976, str. 79  ̶  84.

231. "Marksističko poimanje nacije i nacionalnog pitanja." U ediciji Politika SKJ i međunacionalni odnosi u uvjetima socijalističkog samoupravljanja. Centar CK SKH za idejni i teorijski rad, Zagreb, 1976, str. 8  ̶  31.

232. "O nekim momentima organizacije odgojno-obrazovnog procesa." Naše teme. Vol. 20, br. 4/1976, str. 531  ̶  543.

233. "Proučavanje socijalne strukture našeg društva." U: Marksizam − misao savremene epohe, Službeni list, Beograd 1976.

234. "Tekovine i ograničenja samoupravnog razvoja od sada in concreto."... u: (V. Golubović, red.) Marksizam o revoluciji, socijalizmu i komunizmu, II, NIP Glas Slavonije, Osijek, 1976, str. 168 ̶ 190. (Biblioteka Marksistička tribina, knj. 3.) (Prenijeto iz autorove knjige Samoupravljanje i druge alternative, Zagreb 1972, str. 287  ̶  333).

235. "Nacionalno pitanje u marksističkoj teoriji i socijalističkoj praksi." U posebnoj ediciji Prosvetnog pregleda, Beograd 1976.̶16 str.

236. "Marks i društvo". Časopis za suvremenu povijest. Vol. 8, br. 2-3/1976, str. 116  ̶  125.

237. "O snazi starih ideja i marksističkoj misli". Pogledi, Split, Vol. 18, br.1976, str. 7  ̶  19.

238. "Proučevanje socialne strukture naše družbe v luči marksistične teorije razredov in razredne razdelitve." Anthropos, Ljubljana, br. 1-2/1976, str. 209  ̶  216.

239. Politički, ekonomski i sociološki aspekt samoupravljanja (u koautorstvu s J. Bilićem i I. Mecanovićem), Glas Slavonije, Osijek 1976. ̶  67 str.

240.     "O različitim kvalifikacijama; što je socijalizam danas."? Socijalizam. Vol. 19,
br. 11/1976, str. 1747  ̶  1751.

241.     Samoupravljanje i druge alternative, drugo izdanje, Centar za aktualni politički
studij Narodnog sveučilišta, Zagreb 1976.  ̶  453 str.

1977.

242.     Škola i tvornica: u susret reformi odgoja i obrazovanja, Pedagoška biblioteka
Školska knjiga, Zagreb 1977. − 234 str.

243.     "Škola i tvornica", studija koja čini prvi dio autorove istoimene knjige,
Školska knjiga, Zagreb 1977, str. 3  ̶  81.

244.     "Srbija kao seljačka zemlja i uloga inteligencije u djelu Svetozara Markovića."
Zbornik znanstvenog skupa Položaj i uloga seljaštva u društveno-ekonomskom
razvoju naše zemlje od Svetozara Markovića do danas
. Svetozarevo 1977, str. 339  ̶  347.

245.     Ceshtja kombetare ne teorine marksiste dhe ne praktiken socialiste. Centar za
marksističko obrazovanje
, Priština 1977. − 45 str.

246.     Nacionalni individualitet i razvoj nacija u uvjetima socijalizma.

247.     "Zabrinutost 'stare' inteligencije." Naše teme. Vol. 21, br. 4/1977, str. 755 ̶
758.

248. "Savez komunista i procesi društvenog preobražaja rada." Naše teme. Vol. 21, br. 5/1977, str. 1141  ̶  1148.

249. "Nacionalni individualitet i razvoj nacija u uvjetima socijalizma." U ediciji Kritička rasprava o teoriji socijalističke nacije. Centar za društvena istraživanja, Beograd 1977, str. 327  ̶  331. /Vidi 1981. god.)

250. "Najvažniji zadatak naše teorijske misli: razrada koncepcije udruženog rada" (razgovor s autorom). Marksistička misao, br. 2/1977, str. 199  ̶  227.

251. "Lijevo i desno u kulturi". Marksistička misao, Beograd, br. 4/1977, str. 23  ̶  35.

252. "Dječja svakidašnjica i odgoj u umjetnosti i kulturi". Umjetnost i dijete, Vol. 8, br.50 1977, str. 3  ̶  6.

253. "Socijalistički samoupravni odgoj učenika u svjetlu reforme odgojno-obrazovne djelatnosti." U Ivica Podgorski (ur.): Socijalistički samoupravni odgoj učenika u osnovnoj školi. Zavod za prosvjetno-pedagošku službu SRH, Zagreb 1977, str. 21 ̶ 28.

254. Predgovor knjizi: Milan Bastašić (et al.): Općenarodna obrana i društvena samozaštita u odgojno-obrazovnim sadržajima osnovne škole: priručnik za nastavnike. Zavod za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu, Zagreb 1977, str. 13  ̶  14.

255. "Socijalistički samoupravni odgoj učenika u svjetlu reforme odgojno-obrazovne djelatnosti." U (J. Ranogajec i V. Raič, ur. i red.): Socijalistički samoupravni odgoj u osnovnoj školi, Zavod za PPS SR Hrvatske, Zagreb 1977, str. 21  ̶  28.

256. "Neka pitanja organizacije odgojno-obrazovnog procesa", Obrazovanje i rad, Vol. 5, br. 1,1977/78., str. 43  ̶  52.

1978.

257. "Neki sociološki aspekti prometa u Zagrebu", referat na simpoziju u JAZU, časopis Čovjek i promet, br.1-2/1978, str. 13  ̶  18.

258. "Obrazovanje i životne perspektive mladih kao poljoprivrednika-kooperanata." U ediciji: Sistem odgoja i usmjerenog obrazovanja omladine za poljoprivredne kooperante, Zagreb 1978, str. 9  ̶  18.

259. Predgovor knjizi Ante Marinovića Uzelca, Socijalni prostor grada, Liber, Zagreb 1978, str. 7  ̶  8.

260. "Socijalizacija porodice u urbanom prostoru", časopis Žena, 4/1978, str. 18  ̶  27.

261. "Kontinuitet i oblici konfrontacije KPH (SKH) s građanskim snagama i antisocijalističkim tendencijama." Naše teme. Vol. 22, br. 1/1978, str. 3.

262. "O aktualnim problemima razvitka socijalističkog samoupravljanja." Naše teme. Vol. 22, br. 4/1978, str. 781  ̶  793.

263. "Promjene u strukturi rada  ̶  osnova promjena i u obrazovanju žena", časopis Žena, br. 1/1978.

264. "Odrednice nacije s marksističkog stajališta"; "Nacije i socijalizam: jugoslavensko iskustvo." U knjizi: Nacionalno pitanje u djelima klasika marksizma i u dokumentima i praksi KPJ/SKJ. (Priredili: L. Kobsa, V. Koprivnjak i I. Šaškor), CDD, Zagreb 1978, str. 416  ̶  417.

265. "Uzroci međunacionalnih sukobljavanja i nacionalističkih euforija." U knjizi: Nacionalno pitanje u djelima klasika marksizma i u dokumentima i praksi KPJ/SKJ, CDD, Zagreb 1978, str. 533.

266.     "Unitarizam i nacionalizam u suvremenoj jugoslavenskoj stvarnosti." U knjizi
Nacionalno pitanje.., CDD, Zagreb 1978, str. 536.

(Bibliografske jedinice 176, 177. i 178 predstavljaju fragmente iz knjige S. Šuvara, Nacionalno i nacionalističko, Split 1974.)

267. "Partija v procesu družbene preobrazbe dela". Časopis Teorija in praksa, Ljubljana. Vol. 14, br. 7-8/1978, str. 848  ̶  854.

268. "Vloga izobraževanja pri uresničevanju nove mednarodne ekonomske ureditve: (in možna politika Jugoslavije". Teorija in praksa, Ljubljana, Vol. 15, br. 5-6/1978, str. 658  ̶  664.

269. "Hrvatska kultura i nacionalističke teze." (Razgovor s Ivom Družijanićem) list Oko, br. 152, od 12-26.1. 1978.

270. "Nacionalnoto i nacionalstičkoto", Komunist, Skopje 1978.̶  332 str.

271. Samoupravljanje i druge alternative, treće izdanje, Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb 1978.̶443 str.

272. "O aktualnim problemima razvitka socijalističkog samoupravljanja." Osma konferencija zagrebačkih komunista i razvoj KPJ/SKJ kao moderne partijeradničke klase." (Zbornik radova naučnog skupa) NIŠRO Vjesnik, Zagreb 1978, str. 505  ̶  515.

1979.

273. "Aktuelna pitanja preobražaja usmjerenog obrazovanja." Naše teme. Vol. 23, br. 4/1979, str. 922  ̶  948.

274. "Istraživanje međunacionalnih odnosa i samoupravno udruživanje rada." U ediciji Međunacionalni odnosi danas, Centar CK SKH za idejni i teorijski rad i Marksistički centar CK Srbije, Zagreb-Beograd, 1979, str. 106  ̶  112.

275. "Slobodna razmjena rada između materijalne proizvodnje i društvenih djelatnosti", časopis Marksistička misao, Beograd, br. 2/1979.

276. "O demografskim aspektima nacionalnog pitanja", časopis Marksistička misao, br. 3/1979, str. 140  ̶  151.

277. "Riječ u diskusiji" (Kulturni trenutak i stanje duhova). Naše teme. Vol. 23, br.l/1979,str. 1956.

278. "Subjektivne snage socijalističke revolucije u Jugoslaviji." Socijalizam. Vol. 22, Beograd, 10/1979.

279. Kulturna politika i razvoj kulture u SRH, red. (u koautorstvu s D. Grubiša). Republički komitet za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SRH i Zavod za kulturu, Zagreb 1979.

280. "Prilog raspravi o demokratizaciji muzičke umjetnosti", časopis Umjetnost i dijete, Zagreb. Vol. 11, br. 63,1979, str. 3  ̶  12.

281. "Isto i različito u kulturama i umjetnostima i odgoj djeteta", časopis Umjetnost i dijete. Vol. 11, br. 61-62,1979, str. 3  ̶  7.

282. "Osnovna načela novog sistema." U A. Bežen i dr. (m.j: Prilozi raspravi o pedagogiji samoupravnog socijalizma, Pedagoško-književni zbor i Školske novine, Zagreb 1979, str. 70  ̶ 72.

283. "Kontinuitet i oblici konfrontacije KPH (SKH) s građanskim snagama i antisocijalističkim tendencijama." Četiri decenija Saveza komunista Hrvatske (zbornik priloga znanstvenog skupa), Centar CK SKH za idejno-teorijski rad, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske; Fakultet političkih nauka i Školska knjiga, Zagreb 1979, str. 319  ̶  330 (referat); str. 379  ̶  382 (diskusija); str. 383  ̶  384 (diskusija); str. 386  ̶  387"(diskusija).

1980.

284. "Misao i djelo Edvarda Kardelja (uz 70-godišnjicu rođenja)." Večernji list 26 i 27. 1. 1980.

285. "Ravnopravnosti nije nikad dovoljno." Naše teme. Vol. 24, br. 11/1980 str. 1851  ̶  1856.

286. "Kriza obrazovanja i socijalistička vizija njegovog preobražaja", list Školske novine, Zagreb, od 1980.

287. "Titova kulturna politika" (prilog u povodu Titove smrti), Vjesnik, 13. 5.1980.

288. "O pogrešnim parolama i njihovim praktičnim posljedicama" (Razgovor s urednicima i novinarima dnevnog lista Delo), Delo, 25.10. 1980.

289. "Razvoj obrazovanja i obrazovna politika", časopis Marksističko obrazovanje, Zagreb, br. 3/1980., str. 217  ̶  221.

290. "Promjene u društvu i aspiracije u obrazovanju", list Vjesnik, 7  ̶  12. 12. 1980.

291. "O odgoju i obrazovanju u kulturi i umjetnosti", list Oko, 16. 12. 1980.

292. "Komunistička − Titova kulturna politika" časopis Mogućnosti, Split, br. 5/1980, str. 503 ̶  514.

293. "Razvoj obrazovanja i obrazovna politika". Materijalni i društveni razvoj SR Hrvatske do 2000. godine: Referati. Republički komitet za znanost, tehnologiju i informatiku i Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1980, str. 539  ̶  550.

294. "Savez komunista i njegova klasno-socijalna osnova." Socijalizam, Beograd. Vol. 23, br. 2/1980.

295. "Narodna i radnička sveučilišta na raskrsnici." Andragogija. Vol. 25, br. 1-2/1979, str. 1 ̶  14.

296. "Dvije spoznaje i tri ključna zadatka u pedagogiji." U Hrvoje Vrgoč (ur.): Pedagogija u samoupravnom socijalističkom društvu, Prvi kongres pedagoga SRH. Pedagoško-književni zbor, Zagreb 1980, str. 593  ̶  595.

297. "Uz prijedlog Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju," Pedagoški rad. Vol. 35, br. 1-2,1980, str. 3 ̶ 16.

298. "Stvaralaštvo djece i stvaralaštvo za djecu." U: Danko Oblak (gl. ur.): Djeca i svijet. Jugoslavenski festival djeteta, Šibenik 1980, str. 19  ̶  26.

299. "Dječja svakidašnjica i odgoj u umjetnosti i kulturi." U: Danko Oblak (gl. ur.): Djeca i svijet. Jugoslavenski festival djeteta, Šibenik 1980, str. 27  ̶  29.

300. "Isto i različito u kulturama i umjetnostima i odgoj djeteta." U: Danko Oblak (gl. ur.): Djeca i svijet. Jugoslavenski festival djeteta, Šibenik 1980, str. 31  ̶  37.

301. "Subjektivne snage socijalističke revolucije u Jugoslaviji.", časopis Socijalizam u svetu, Beograd, Vol. 4, br. 20, 1980, str. 46  ̶  74.

302. "Socijalizam mora uspostaviti vladavinu proizvođačke klase." Socijalizam u svetu, Beograd, Vol. 4, br. 20/1980, str. 113  ̶  114.

303. Politika i kultura. Globus, Zagreb 1980.  ̶  328 str.

304. Politika i kultura. "Vuk Karadžić" Beograd 1980. − 344 str.

305. Samoupravljanje i druge alternative, četvrto dopunjeno izdanje. Centar za kulturnu djelatnost SSO, Zagreb 1980. − 488 str. (Biblioteka Suvremene političke misli).

1981.

306. "Urbanizacija sela i povratak seoskom životu," časopis Međimurje 2/1981.

307. "Društvenost u urbanom prostoru." Naše teme. Vol. 25, br. 6/1981, str. 934  ̶  943.

308.     "Kosovska zbivanja i nacionalistička euforija" (autorov naslov, a Redakcija je
tekst objavila pod drugim naslovom), tjednik Nin 30. 8. 1981.

309. "Tehnološke promjene u obrazovanju," časopis Obrazovanje i rad, br. 4/1981, str. 3  ̶  11.

310. "Prodori i otpori u preobražaju obrazovanja", časopis Pitanja, br. 5-6/1981.

311. "Nacionalne kulture i jugoslavensko socijalističko zajedništvo." U ediciji: Kulturni pluralizam u Jugoslaviji. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, Zavod za kulturu Hrvatske, Zagreb 1981, str. 11  ̶  35.

312. "Čvrsti temelji naše nezavisnosti i samostalnosti." Vjesnik 26.10.1981.

313. "Nacionalni individualitet i razvoj nacija u uvjetima socijalizma." (Ponovo izdato − prvi put 1977. isti izdavač) u ediciji Kritika teorije socijalističke nacije. Centar za društvena istraživanja, Beograd, 1981, str. 117  ̶  121.

314. "Za otvorenu i argumentiranu idejnu borbu", list Borba, 7. 3. 1981.

315. "O Titu i nama, na godišnjicu njegove smrti", Večernji list, 4. 5. 1981.

316. "Nauka, kritika i kultura u djelu Edvarda Kardelja." Pogovor izboru tekstova Edvard Kardelj: O nauci, kritici i kulturi. Minerva, Subotica 1981.

317. "Savez komunista Jugoslavije i njegova klasno-socijalna osnova." U knjizi: Savez komunista i socijalistička revolucija, (Ur. Milenko Marković) Izdavački centar Komunist, Beograd 1981, str. 375  ̶  383.

318. "Ne otkrivajući nepoznato... ." Riječ u diskusiji, u knjizi: Savez komunista i socijalistička revolucija, Izdavački centar Komunist, Beograd 1981, str. 493  ̶  498.

319. "Povratno obrazovanje i promjene u politici i sistemu obrazovanja u Jugoslaviji." U: N. N. Šoljan (ur.): Povratno obrazovanje i promjene u politici i sistemu obrazovanja, Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1981, str. 30-37.

320. Predgovor knjizi: Rade Bulat, Svjedočanstva iz Petrove gore. Globus i Prosvjeta, Zagreb, 1. izd. 1980, 2. izd. 1981, str. 7  ̶  9.

321. "Kosovska zbivanja i nacionalistička euforija." Nin, 30. 8.1981.

322. "Subjektivne snage u današnjoj etapi socijalističkog društva." U: (R. Knežević, izbor i red.): SKJ i organizirane subjektivne snage socijalističkog preobražaja i razvoja društva. Centar CK SKH za idejno-teorijski rad, Zagreb 1981, str. 149-155. /Preuzeto iz autorove knjige Samoupravljanje i alternative, 4. izd. Zagreb 1980./

1982.

323.     "The tipological Method in the Yugoslav Villages", chapter 2, in: Theoris and
Methods in Rural Community Studies
, edited by H. Mendrasand J. Mihailescu, Pergamon Press, Oxford, New York, Toronto, Sidney, Paris, Frankfurt, 1982, pp. 23-34. 

324. "Teoretičar i borac revolucije." (O djelu V. Bakarića), Naše teme. Vol. 26, br. 4/1982, str. 481  ̶  488.

325. "Ne 'reforma reforme' već dugoročni preobražaj." Časopis Nastava i vaspitanje, Beograd, Vol. 31, br. 1/8/1982.

326. "Feminizam kao konzervativizam." Naše teme. Vol. 26, br. 6/1982, str. 1040  ̶  1043.

327. "Društveni razvoj i međunacionalni odnosi", (više nastavaka), Vjesnik 22, 23, 24, 25, 26. i 27. 2. 1982.

328. "Gotovo da nemamo vertikalne integracije." U knjizi Društveno-ekonomski aspekti međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji. Jugoslavenski centar za teoriju i praksu samoupravljanja "Edvard Kardelj", Ljubljana 1982, str. 210  ̶  215.

329. Vizija i stvarnost u socijalističkom preobražaju obrazovanja. Pedagoški fakultet, Osijek 1982. – 362 str. (Biblioteka Suvremeni jugoslavenski pedagozi; knj. 3).

330. ",Reforma reforme' ili  dugoročan preobražaj." (Politika organiziranih socijalističkih snaga u preobražaju odgoja i obrazovanja) tekst u svojoj knjizi Vizija istvarnost u socijalističkom preobražaju obrazovanja. Pedagoški fakultet, Osijek, 1982, str. 299  ̶  326.

331. "Reforma obrazovanja od strategije do stvarnosti." U zborniku Mlada generacija, danas: Društveni položaj, uloga i perspektive mlade generacije Jugoslavije. Mladost i Centar za istraživačku i dokumentaciono-izdavačku djelatnost SSOJ, Beograd 1982, str. 52  ̶  60.

332. "Miroslav Krleža u našem komunističkom pokretu", list Borba, 9. 1.1982.

333. "Društveni položaj, radne i životne perspektive omladine i zadaci Saveza komunista." Pogledi, Split, Vol. 12, br. 4/1982., str. 163  ̶  182.

334. "Na sveučilištu jedva da se išta promijenilo." (Intervju) Studentski list, 8. 12. 1982.

335. "Kriza, kritike i svijest otrežnjavanja." Slobodna Dalmacija 31.12.1982.

336. "O kritici reforme." Školske novine. Zagreb, br. 18-19/1982.

337. "Razvitak kulture i kulturna politika u Hrvatskoj." U: (Šuvar, S. – Grubiša, D. red.), Kulturna politika i razvitak kulture u Hrvatskoj, Republički komitet za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu i dr, Zagreb 1982, str. 273  ̶  280.

338. Članak u knjizi (Dane Pavlica, ur.): Partizanski učitelji Slavonije (Prvi susret na Zvečevu 1981.) Školske novine  ̶  Zagreb; Komisija za sastanak partizanskih učitelja, Slavonska Požega, 1982. /S. Šuvar je jedan od 28 autora/.

 

1983.

339. "Noviji procesi u selu i poljoprivredi." Zbornik Problemi socijalističkog razvoja poljoprivrede i sela. Jugoslavenski centar Edvard Kardelj, Beograd-Ljubijana 1983.

340. "Što potiče nacionalizam." Večernji list, Zagreb, 21.1.1983.

341. "Osnove marksističkog shvatanja nacije." U knjizi: Razvoj međunacionalnih odnosa. Izdavački centar "Komunist", Beograd 1983, str. 15  ̶  27; 42  ̶  48; 299  ̶  305; 321  ̶  330.

342."Suci i njihove ishitrene teze." Naše teme. Vol. 27, br. 6/1983., str. 864 ̶ 870.
343. "Nacionalna gospodarstva, mednacionalni odnosi, jugoslovanstvo." U: Rasprave i gradiva. Inštitut za narodnostna v prašanja u Ljubljani, št. 17. (Isti tekst objavljen i u Delu 12. i 13. 11. 1983. te u tjedniku Danas 22. i 29. 11. 1983.)

344."Doprinos Vladimira Bakarića osvjetljavanju nacionalnog pitanja."Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa Marksističkog studijskog centra CKSKBiH "Veljko Vlahović", Sarajevo, br. 2/1983. str. 129  ̶  132.

345. Kulturna politika i idejna borba. Aktuelna politička biblioteka "Borbe", kolo 5, sveska br. 77/1983, treći dio: "Aktuelni aspekti međunacionalnih odnosa u kulturi." str. 50  ̶  74.

346. "O nacionalizmima i njihovim uzrocima." U ediciji Centra za istraživačku, dokumentacionu i izdavačku djelatnost Predsjedništva SSO Jugoslavije, Beograd 1983.

347. "Proizvodni odnosi i politički sistem." Socijalizam. Vol. 26, br. 11/1983.

348. "Vladimir Bakarić – teoretičar socijalističkog razvoja." (Članak napisan u povodu smrti V. Bakarića, u siječnju 1983.) objavljen u više časopisa i novina.

349. "Djelo i životni put Vladimira Bakarića." (Govor na komemoraciji u zgradi CKSKH) Vjesnik, 18. 1. 1983.

350. "U spomen Rodoljubu Čolakoviću." Oko, 14. 4.1983.

351. "Marksizam̶  misao suvremenosti", časopis Socijalizam u svetu, br. 35/1983.

352. "O ideološkoj penetraciji kao obliku specijalnog rata", časopis Vojno delo, 1/1983.

353. "Svi mi ipak nismo orvelovci." Večernji list, 31. 12. 1983. i 1. i 2. 1. 1984.

354. "Tri riječi o trenutku jugoslavenskog socijalizma."U knjizi (M. Banjeglav i V. Koprivnjak ur.): Klasa i avangarda. Drugi svezak. Globus, Zagreb 1983, str. 45  ̶  60. (Tekst je preuzet iz č. Praxis, 5/1971).

355. "Savez komunista Jugoslavije i njegova klasno-socijalna osnova." U knjizi Klasa i avangarda, Drugi svezak. Globus, Zagreb, 1983, str. 580  ̶  586. (Tekst je preuzet iz zbornika Savez komunista i socijalistička revolucija, Beograd 1981.)

356. Savez komunista i aktualna društveno-politička kretanja. Centar za idejno-teorijski rad OK SKH, Split, 1983. – 30 str. (Izlaganje na Političkoj tribini u Splitu, 1. 2.1983.) (Mala marksistička biblioteka; 1).

357. Samoupravljanje i druge alternative, peto dopunjeno izdanje. Centar za kulturnu djelatnost, Zagreb 1983. – 464 str. (Biblioteka Suvremene političke misli).

358. "Napomena o robnoj proizvodnji." Socijalizam. Vol. 26, br. 7-8/1983.

359. "O Programu SKJ i novim spoznajama." Socijalizam. Vol. 26, br. 12/1983.

360. "Morali bismo u životu..." (Riječ u diskusiji) u: (Mira Šuvar, ur.): Aktualna idejna pitanja i zadaci Saveza komunista. Prvi dio. Centar CK SKH za informiranje i propagandu, Zagreb (svibanj), 1983, str. 88-102. (Aktualna politička biblioteka, 6).

1984.

361.     "Uvodne napomene" (Savjetovanje: idejna borba u kulturi i umjetnosti). Naše teme. Vol 28, br. 7-8/1984., str. 1093  ̶  1095.

362. "Sloboda stvaralaštva i malograđanska orkestracija." Naše teme. Vol. 28, br. 7-8/1984. str. 1243  ̶  1246.

363. "O korijenima nacionalne ravnopravnosti u NOB-i." U knjizi: Avnoj i savremenost. Institut za proučavanje međunacionalnih odnosa, Sarajevo,1984,       str. 513  ̶  517.

364. "Razvijanje i njegovanje jugoslavenskog socijalističkog patriotizma" (uvodni referat i usmeno izlaganje). U knjizi: Razvijanje i njegovanje jugoslavenskog socijalističkog patriotizma, više izdavača, Beograd 1984, str. 9  ̶  23.

365. "Kako stvari stoje s bratstvom, jedinstvom i jugoslavenskim socijalističkim patriotizmom." U ediciji: Društvo i škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1984, str. 35  ̶  62.

366. "Razvoj međunacionalnih odnosa na osnovama socijalističkog samoupravljanja." U ediciji: Idejno-političko osposobljavanje SK u organima unutrašnjih poslova SR Hrvatske. Zagreb 1984, str. 47  ̶  66.

367. "O idejnom i političkom pluralizmu." Socijalizam. Vol. 27, (dvo)broj 7-8/1984.

368. "Misao Vladimira Bakarića i naša suvremenost." (Tekst napisan u povodu godišnjice smrti V. Bakarića). Vjesnik, 16.1.1984.

369. "Ostati čvrsto na viziji historijskog puta razvoja." Vjesnik, od 17.10.1984.

370. "Klasni korijeni duhovne kontrarevolucije" (razgovor s Jožom Volfandom). Delo (Ljubljana), 8.12. 1984.

371. "Praktična  dostignuća  i  perspektive  socijalističkog samoupravljanja  u Jugoslaviji." U (S. Bogdanović i D. Drezga, red.): Pokret slobode, RANS "Moša Pijade", Zagreb 1984, str. 116  ̶  127.

372. Omladina između ideala i stvarnosti. Centar za idejno-teorijski rad, Osijek, 1984.  ̶  282 str.

1985.

373. "Adaptirati se na novu ulogu u svijetu." Naše teme. Vol. 29, br. 1-3/1985, str. 59  ̶  65.

374. "Naša je kuća ipak postojana." (Iz razgovora), list Intervju, br. 101 od 12. 4. 1985.

375. "Ima li mjesta strepnji za omladinu." Socijalizam. Vol. 28, br. 3/1985, str. 325  ̶  335.

376. "Kako zaustaviti rast gradova." Vjesnik, Zagreb, God. 45, br. 13672 od 2. 10. 1985.

377. "Radnička klasa i razvoj jugoslavenskog društva." U: Klasna borba i socijalna diferencijacija.   Centar CK SKH za idejno-teorijski rad i Globus, Zagreb1985,   str. 23 ̶ 65. (Biblioteka Istraživanja i rasprave).

378.     "Radnička klasa i svjetski proces prijelaza u socijalizam." U: Klasna borba i
socijalna diferencijacija
, Centar CK SKH za idejno-teorijski rad i Globus,
Zagreb 1985, str. 317  ̶  319. (Biblioteka Istraživanja i rasprave).

379. "Razjašnjenje oko srednjih slojeva i agrobiznisa." U: Klasna borba i socijalna diferencijacija, Centar CK SKH za idejno-teorijski rad i Globus, Zagreb 1985, str. 327  ̶  328. (Biblioteka Istraživanja i rasprave).

380. "Što je pozitivnog, a što negativnog pružila partijska rasprava."Socijalizam. Vol. 28, br. 1/1985, str. 46  ̶  55.

381. "Socijalistički preobražaj odgoja i obrazovanja i zadaci Saveza komunista." U: (Vladimir Podrebarac, gl. ur.): Socijalistički samoupravni preobražaj odgoja i obrazovanja u SR Hrvatskoj 1974-1984. Školske novine, Zagreb 1985, str. 77  ̶  104.

382. Pitanja kontinuiteta. Globus, Zagreb 1985. – 376 str. (Biblioteka Posebna izdanja).

383. "SK mora u idejnu i političku ofanzivu." Oslobođenje, God. 42, br. 13477 od 27. 12. 1985.

384. "Izlaganje u raspravi o temi: Komunistička perspektiva družbenega razvoja." Teorija in praksa. Vol. 23, br. 7-8/1985, str. 672  ̶  717.

1986.

385. "Komunizam, radnička klasa i srednji slojevi." Vjesnik, Zagreb, God. 46, br. 13879 od 30. 4.1986.

386. "Etatizam, tehnobirokratizam i razvoj socijalističkog samoupravljanja i neke tendencije u društvenoj kritici." Socijalizam, Beograd, Vol. 29, br. 3/1986, str. 39  ̶  61.

387. "Suvremeni procesi razvoja gradova i Savez komunista." U zborniku.  ̶  SK u velikim gradovima i industrijskim središtima. CITR-a GK SKH Zagreb 1986,

str. 29  ̶  45.

388. Svi naši nacionalizmi. Izdavač: "Milić Rakić", Valjevo, Biblioteka "Posebna izdanja", knj. 7, 1986. – 328 str.

389. Svijet obmana, sociološki eseji, (biblioteka Suvremene teme), "August Cesarec", Zagreb 1986.̶str. 399.

390. Razgovor u listu Nedjeljna Dalmacija, 16. 3.1986.

391. Razgovor u listu Intervju, 12. 4.1986.

392. "Nacionalja dhe nacionalistja. – Rilindija, God. 41, br. 9703-9717, od 17.4.1986.

393. "Udarci na osjetljivu kariku." (Izvodi iz izlaganja na sjednici PK SK Kosova.) Borba, God. 64, br. 310, od 6.11.1986.;Politika, God. 83, br. 26255 od 6.11. 1986.

394. "Izazov za savjest, principijelnost i odlučnost. Borba, God. 64, br. 312-313 od 8. 11. 1986.

395. "O dvostrukom moralu i još nekim temama." – Komunist, God. 44, br. 1551 od 29. 12. 1986.

396. "A challenge to ourconscience consistency and determination." (Transl. M. Hrgović) Socialist Thoughtand Practice. Vol. 26, no 10-12/1986, pp. 3-22.

397. "Herausforderungen fur gewissen, prinzipientreue und etnschlossenheit." (Ubestz. Z. Jovanović), Sozialistische Theorie und Praxis. Vol. 13, no 10-12/1986, str. 3  ̶  23.

398. "A L'epreuve: notre conscience, nos principes et notre fermete." (Trad. J. Tomašević), Question sactuelles du socialisme, Vol. 36, no 10-12/1986., str. 3 ̶ 24.

399. "Un des o a la conciencia, los principiosy asolucion." (Trad. D. Soldatié), Question seactuales del socialismo. Vol. 21, no 10-12/1986, str. 3  ̶  24.

400. "Una sfída di coscienza, coerenza di principi e determinatezza." (Trad. Gíacomo
Scotti), Questioni attuali del socialismo. Vol. 11, no 10-12/1986,

str. 3-24.

401."Vyzov dlja sovesti principialnosti i rešimosti." (Perev. N. Tabor),

Socialističeskaja mysl i praktika. Vol. 23, no 10-12/1986, str. 3  ̶  21. (ćir.)

1987.

402. "Kulturne potrebe u udruženom radu – spoznaje i kratak pregled istraživanja."

U zborniku-istraživačkom projektu: Kulturne potrebe radnika u udruženom radu grada Zagreba. (Autor je bio voditelj istraživanja), Radničko i narodno sveučilište, "Moša Pijade", Zagreb 1987, str. 1  ̶  27.

403. "O dvostrukom moralu i još nekim temama." Komunist (izd. za Vojvodinu), God. 20, br. 1555 od 9.1.1987.

404. "Kulturne potrebe na našoj društvenoj sceni: opće determinante." U zborniku: Kulturne potrebe radnika u udruženom radu grada  Zagreba. Radničko i narodno sveučilište "Moša Pijade", Zagreb 1987, str. 28  ̶  53.

405. Vrijeme iskušenja: jugoslavenski socijalizam između vizije i posrtanja. Oslobođenje, Sarajevo 1987. – 489 str. (Politička biblioteka).

406. "Marginalije o sociologiji razvoja i ekonomiji rasta." Socijalizam. Vol. 30, br. 1/1987, str. 27  ̶  60 i u svojoj knjizi Vrijeme iskušenja, Oslobođenje, Sarajevo 1987, str. 260  ̶  297.

407. "Da li je Hrvatska eksploatirana." Naše teme, 1957.̶  1987. (antologija tekstova), Vol. 31, Izv. broj, 1987, str. 268  ̶  327. (Pretiskano iz časopisa Naše teme br. 12/1969.).

408. "Govor na svečanoj akademiji povodom sedamdesete godišnjice velike Oktobarske socijalističke revolucije." − Vojno-politički informator, Vol. 24, br. 12/1987, str. 69  ̶  88.

Vjesnik, God. 47, br. 14417 od 31. 10.1987. Komunist, God. 45, br. 1595 od 6.11. 1987.

409. Site naši nacionalizmi. (Prijevod Mira Jankovska) Komunist, Skopje 1987.̶458 str. (Prijevod na makedonski autorova djela: Svi naši nacionalizmi).

410. "O aktuelnim idejno-političkim kretanjima i zadacima SKJ." (Uvodno izlaganje na 7. sjednici CK SKJ), Vojno-politički informator. Vol. 24, br. 6/1987, str. 15-62.

411. "Aktuelna pitanja idejne borbe SKJ za razvoj socijalističkog samoupravljanja i socijalističke demokracije." Socijalizam. Vol. 30, br. 5/1987, str. 3-51.

412. "Aktuelna pitanja idejne borbe SKJ za razvoj socijalističkog samoupravljanja i socijalističke demokracije. "U: Vojno delo.Vol. 39, br. 3/1987, str. 11-75.

413. "Strategija tehnološkog razvoja." Vjesnik. God. 47, br. 14187 od 11. 3.1987.

414. "'Republički kapital' osnova separatizma." Vjesnik. God. 47, br. 14209 od 2. 4. 1987.

Borba. God. 66, br. 92. nd 2. 4. 1987. Nova Makedonija. God.. 43, br. 14440 od 5. 4.1987.

415. "Bez autonomije nema Federacije." Dnevnik. God. 46, br. 145557 od 11. 5. 1987. (Intervju TV Novi Sad).

416. "Oktobarska revolucija  ̶  inspiracija za nova promišljanja i pregnuća u ostvarivanju osnovnih socijalističkih ideala." (Referat na svečanoj akademiji). Vojno delo. Vol. 39, br. 6/1987, str. 11  ̶  38.

417. "The Epochal Role ofthe October Revolution." (Transl. S. Ninčić). Socialist Thoughtand Practice. Vol. 27, no 11-12/1987, str. 3  ̶  26.

418. "Die epochale rolle der Oktober revolution." (Ubstz. S. Perović).

Sozialistische Theorie und Praxis. Vol. 14, no 11-12/1987, str. 3  ̶  28.

419. "Epohalna prekretnička uloga Oktobarske revolucije." Socijalizam. Vol. 30, br. 12/1987, str. 14  ̶  34.

420. "Epohal' naja rol' oktjabr'skoj revoljucii." (Perev. L. Živković). Socialističeska ja mysl' praktika. Vol. 24, no 11-12/1987, str. 3  ̶  28. (ćir.)

421. "Le role historique la revolution d'octobre." (Trad. D. Munišić). Questions actuelles du socialisme. Vol. 37, no 11-12/1987, str. 3  ̶  26.

422. "II ruólo epocale della rivoluzione d'ottobre." (Trad. S. Turconi), Questioni attuali del socialismo. Vol. 12, no 11-12/1987, str. 3  ̶  27.

423. "Papel fundamental de la revolución de octubre." Cuestiones actuales del socilalismo. Vol. 22, no 11-12/1987, str. 3  ̶  28.

1988.

424. "On Socialism, the 'Rule of law' and the, Civil Society'." Socialism in the World, Beograd. Vol. 11, no 69, 1988. pp 185  ̶  211.

425. "Za socijalizmot, za, vladanjeto na pravoto' i za ,civilnoto opštestvo", Pogledi Skoplje. Vol. 28, br. 5/1988, str. 5  ̶  37.

426. "O smislu i dosegu masovnih nacionalnih pokreta." Borba. God. 67, br. 254/255 od 10. 9.1988.

427. Sociologija sela, tom I, − 436 str. i tom II, − 568 str. u biblioteci "Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu – Manualia Universitatis Studiorum Zagrebiensis", Školska knjiga, Zagreb 1988.

428. Socijalizam i nacije. Prvi svezak. Globus, Zagreb 1988.̶456 str. Drugi svezak. Globus, Zagreb 1988.̶306 str.

429. "Izlaganje na sjednici CK SK Srbije."̶  Borba. God, 67, br. 106 od 15. 4. 1988.; Dnevnik (Novi Sad) God. 46, br. 14983 od 15. 4. 1988.; Komunist (izd. za Srbiju) God. 46, br. 1617 i 1618 od 15. i 22. 4.1988.; Politika, God. 85, br. 26770 od 15. 4 1988.

430. "Demokracija između dvije struje." − Borba. God. 67, br. 107/108 od 16. 4. 1988.

431. "Apsurdni su strahovi od uloge federacije List Komunist. God. 46, br. 1623. od 27. 5. 1988.

432. "Uloga SKJ u razvoju socijalističkog samoupravljanja." – Pregled, Sarajevo. Vol. 78, br. 1/1988, str. 77  ̶  112. (ćir.).

433. "Rani socijalizam ad acta." – Borba. God. 67, br. 160  ̶  162 od 10. 6. 1988.

434. "Radničko nezadovoljstvo i komunistička akcija." – Komunist. (S) God 46, br 1630 od 15. 7.1988. (ćir.).

435. "O smislu i dosegu masovnog nacionalnog pokreta." – Borba. God. 67, br. 254/255 od 10. 9.1988.

436. "Iz teškoća u izazove." (Integralni tekst izlaganja polaznicima Političke škole u Kumrovcu) Borba. God. 67, brojevi 264-268/269. od 20. 9.1988.

437. "Jugoslavija jedna, jedan socijalizam." (Izlaganje u PŠ SKJ u Kumrovcu), Borba. God. 67, br. 260 od 16. 9. 1988.; Delo. God. 30, br. 216 od 16. 9. 1988.; Komunist. God. 46, br. 1640 od 23. 9. 1988.; Narodna armija. God. 43, br. 2567 od 22. 9. 1988.; Politika. God. 85, br. 26922 od 16. 9. 1988,.

438. "Kriza razvoja, a ne propadanja." Borba. God. 67, br. 280 od 6. 10. 1988.

439. "17. sjednica nije čarobni štapić." – Borba. God. 67, br. 2S7 od 13.10. 1988.; Politika. God. 85, br. 26950 od 14. 10. 1988. i dr.

440. "Socijalizam u svijetu." (Izlaganje u Cavtatu) Borba. God. 67, br. 298 od 24. 10. 1988.

441. "Da socijalizam u Jugoslaviji ponovo počne da korača u bolju budućnost." (Uvodni referat na 17. sj. CK SKJ). Objavljeno u više dnevnih listova: Borba od 18. do 20. 10. 1988., Delo, Dnevnik, Nova Makedonija, Oslobođenje, Politika, Vjesnik ... .

442. Socijalizam pred novim izazovima: (odgovor na otvoreno pismo Milana Medena). Izdavački centar Komunist, Beograd 1988. – 105 str. (uključivo i otvoreno pismo Stipi Šuvaru od Milana Medena).

443. Socializempred novimiizzivi. (Prevejalec Roman Župan) Komunist, Ljubljana 1988.̶67 str.

444. Nacionalja dhe nacionalistja. (perlethen Xevct Syla), Rilindja, Prishtine, 1988. – 372 str. (Biblioteka Shoqerore politike). (Prijevod na albanski autorove knjige Nacionalno i nacionalističko).

1989.

445. Nezavršeni mandat. Prvi tom: Kakav socijalizam, kakva Jugoslavija? (Priredili: R. Bubalo i M. Predragović), Globus, Zagreb 1989. ̶ 460 str. Nezavršeni mandat. Drugi tom: Na udaru "antibirokratske revolucije"(Priredili J. Popović i M. Predragović), Globus, Zagreb 1989. – 484 str.

446. "Jugoslavija mora da bude jugoslavenska." Nova Makedonija. God. 45, br. 15066 od 4. 01.1989. (Intervju dat Borbi, Delu i Oslobođenju).

447. "Obrana demokratskih pravila života." Borba, God. 68, br. 20 od 20.1. 1989.

448. "Ne smijemo ni časa kasniti." Dnevnik. God. 47, br. 15168 od 22.1. 1989. Politika. God. 86, br. 27045 od 22.1.1989. Nova Makedonija. God. 45, br. 15085 od 23.1. 1989. (Intervju Televiziji Zagreb).

449. "Cijena spontanog razvoja." Borba, God. 68, br. 23 od 23.1. 1989.

450. "Nezadovoljstva pretočena u političke zahtjeve." Borba. God. 68, br. 23 od 23. 1.
1989.

1994.

451. "'Čišćenje' jezika u Hrvatskoj." L'Ernesto. Cremona, maggio-giugno 1994.

452. "Zuerst kroatisch, dann links." Ost-West gegeninformationen. Graz, no 4/1994. i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, Razlog, Zagreb 2003, str. 327 ̶ 334. (Ljevica u Hrvatskoj – metamorfoza.)

1995.

453. "Formiranje kapitalističke klase u bivšim socijalističkim zemljama." Referat na simpoziju Univerziteta u Bitoli, (Makedonija), svibnja 1995, uvršten u jedan zbornik na engleskom jeziku u Torontu, Canada, tiskan i u listu Hrvatska ljevica, br. 7-8/1995, str. 31-33.

454. "The Demographic Balance of the Second Yugoslavia (1945-1992) and Demographic Aspects of the Future Development of the Successor States". Balkan Forum, 1995, pp 137 –152.

 

1996.

455."Demographic Situation in the Second Yugoslavia (1945-1992) and Demographic
Aspects of the Future Development of Successor States."

In: The Coast Of War In Former Yugoslavia, Paris, 1996, pp 445-452.

456."Povijest i perspektive Srba u Hrvatskoj: demografski aspekti." (Riječ na
okruglom stolu "Srbi u Hrvatskoj: jučer, danas, sutra" u Zagrebu, 18-20. listopada 1996. u organizaciji Hrvatskog helsinškog odbora) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, Zagreb 2003, str. 359  ̶  362.

1997.

457. Intervju. Nedjeljna Dalmacija, Split, od 31.10. 1997.

1999.

458."Josip Broz Tito – čovjek prošlosti, ali i budućnosti." (Riječ u Kumrovcu 4. svibnja
1999.), i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, Razlog, Zagreb 2003, str. 245  ̶  246.

2000.

459. Članak u knjizi (Carole Hodge i Mladen Grbin ur.): Obnova i razvoj u Bosni i Hercegovini: tuzlanski seminari, Durieux, Zagreb 2000. (Knjiga sadrži radove podnijete na seminarima 1998. u okviru projekta o izgradnji povjerenja u bivšoj Jugoslaviji čiji je pokrovitelj bila Europska komisija). (Jedan od autora).

460. Članak u knjizi (Carole Hodge i Mladen Grbin, ur.): Europa i nacionalizam: nacionalni identitet naspram nacionalnoj netrpeljivosti, (međunarodni simpozij, Korčula, 21. ̶ 28. 9.1998.) Durieux, Zagreb 2000.

461. "Srbi kao manjina i izazovi manjinske politike." (Riječ na međunarodnoj konferenciji "Izazovi manjinske politike u Hrvatskoj danas" u Zagrebu, 6. travnja 2001.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, Zagreb 2003, str. 394  ̶  398.

462. "Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije – uvod u globalizaciju ratova." (Referat na okruglom stolu u Beogradu, 9. studenog 2001.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, Zagreb 2003. str, 545  ̶  550.

2002.

463. "Stanje sela u tranziciji." Sociologija sela. Vol. 40, br.1-2/2002, str. 33  ̶  35.

464. "Vrednote tradicionalne kulture u našem društvenom razvoju."Sociologija sela. Vol. 40, br. 3-4/2002., str. 317  ̶  328. (Ponovo tiskan kao odabrani rad)

465. "Popis 2001: Tri puta manje Srba" (izjava u Novostima sedam dana, Zagreb 31. 5. 2002.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, 2004, str. 379  ̶  380.

466. "Intelektualci, nacije i nacionalizmi u zemljama bivše Jugoslavije" (izlaganje na Kikindskim dijalozima, Kikinda, u rujnu 2002.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, 2004, str. 483-500.

467. Program Socijalističke radničke partije Hrvatske (urednik), Razlog, Zagreb 2002. − 127 str. (SRP).

2003.

468.     Hrvatski karusel: prilozi političkoj sociologiji hrvatskog društva. Razlog,
Zagreb, 2003. – 568 str.

2004.

469. Hrvatski karusel: prilozi političkoj sociologiji hrvatskog društva. Drugo prošireno izdanje, Razlog, Zagreb, 2004. – 590 str.

470. "Posljedice etničkih čišćenja na prostoru bivše Jugoslavije." (Referat na međunarodnoj konferenciji "Europa i nacionalizmi", Korčula 22-25. rujna 1998.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, 2004, str. 520  ̶  527.

471. "Vrijeme socijalizma tek dolazi." (Intervju) tjednik Slovenska Panorama, Ljubljana, 11.3. 2004.

472. "Nova će se ljevica stvoriti iz antiglobalizacijskog pokreta." (Intervju) Ekonomist, Beograd 7. 5. 2004.

473. "Valjda će se pojaviti neki novi klinci." (Intervju) Nacional, Zagreb 22. 6. 2004.

474. "Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije – uvod u globalizaciju ratova." U svojoj knjizi Hrvatski karusel, 2004, str. 547  ̶  552.

475. "Ljevica na jugoistoku Evrope" (izlaganje na okruglom stolu "Ljevica na jugoistoku Evrope", Pula, 15. studenog 2003.) i u svojoj knjizi Hrvatski karusel, 2004, str. 561  ̶  563.

476. "Što smo mi Evropi i što je ona nama." Hrvatski karusel, 2004, str. 569  ̶  574.

477. "Duh Topuskog i hrvatska kultura." U svojoj knjizi Hrvatski karusel, Razlog, Zagreb 2004, str. 171  ̶  174.

478. "Srbi kao manjina i izazovi manjinske politike." (Riječ na međunarodnoj konferenciji "Izazovi manjinske politike u Hrvatskoj danas", Zagreb, 6. travnja 2001.) u svojoj knjizi Hrvatski karusel, 2004, str. 374-378.

479. "Tito i Krleža: susreti u Zagrebu 1920-1977." u knjizi (Tomislav Badovinac, ur.): Zagreb i Hrvatska u Titovo doba, Savez društava "Josip Broz Tito" Hrvatske, Zagreb 2004, str. 31 ̶ 38.

480."Zagreb kao kulturna i znanstvena metropola Hrvatske i Jugoslavije 1945-1990."
U knjizi: Zagreb i Hrvatska u Titovo doba, Zagreb 2004, str. 251  ̶  258.

 [1] Objavljeno u „Školski vjesnik“, 53 (2004), 3-4, 279-310.

Svetozar Livada: Stradanja i nadanja

NASLOVNA STRANICA