Ж | Ž

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

4.2. Bibliografija

Udžbenička
literatura ekonomike poljoprivrede, sociologije, planiranja, 
statistike i demografije

 1. Ekonomika poljoprivrede, skripta za agrarne
  ekonomiste – koautor, 369 stranica,

Poljoprivredni fakultet,
Zemun, 1966.

 1. Agrarno i seljačko pitanje – proširene teze za
  agrarne ekonomiste, 97 stranica,

Zemun, 1967.

 1. Planiranje poljoprivrede, skripta za agrarne
  ekonomiste, 235 stranica, Poljoprivredni fakultet,  Zemun, 1968. i drugo izdanje 252 stranice,
  1970.
 2. Ekonomika poljoprivrede, praktikum za agrarne
  ekonomiste, koautor, 280 stranica,

 Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1968.

 1. Teorija agrarnog razvitka, skripta za
  postdiplomske studije Ekonomskog fakulteta, 85 stranica, Beograd, 1968.
 2. Ekonomika poljoprivrede, skripta Više
  poljoprivredne škole, 214 stranica, Čačak, 1968.
 3. Poljoprivredna statistika, skripta za studente
  VSŠ, koautor, 137 stranica, Beograd,

1960.        

 1. Privredna statistika, koautor, 149 stranica,
  skripta za studente VSŠ, Beograd, 1961.
 2. Seminar Poljoprivredne statistike, koautor,
  108 stranica, SZS, Beograd, 1956.
 3. Sociologija sela, skripta za studente
  Agronomskog fakulteta Čačak, Filozofskog fakulteta Beograd, 465 stranica,
  Agronomski fakultet Čačak, 1981.
 4. Poljoprivreda i njen socijalistički preobražaj,
  skripta, Visoka vojnopolitička škola JNA, 1975.

11a.  Strukturne
promene u selu Jugoslavije – Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta, Zagreb,
1973., 207 stranica

11b. Teorija o mestu i ulozi seljačkih gazdinstava i
metodima njegove društveno-

ekonomske transformacije – Poljoprivredni fakultet,
Sveučilišta, Zagreb, 1973., 75 stranica

 1. Ekonomika poljoprivrede za agrarne ekonomiste
  – redaktor, koautor, udžbenik, 431 stranica, Savremena administracija, Beograd,
  1971. Preveden na kineski jezik 1984. u Pekingu u tiražu 4 milijuna primjeraka.
 2. Ekonomika poljoprivrede, redaktor i koautor kolektivnog jugoslovenskog
  udžbenika
  – 676 stranica, Kulturni centar – Gornji
  Milanovac, 1980. Drugo izdanje, 703 stranice, 1986.
 3. Poljoprivredna geografija, Informator, Zagreb,
  527 stranica, 1971.
 4. Poljoprivredna statistika, udžbenik za srednje
  poljoprivredne škole, 98 stranica, Nolit, Begrad, 1956.
 5. Osnovi marksizma i socijalističko samoupravljanje, zbornik radova, koautor, Zajednica viših škola, Savremena
  administracija, Beograd, 1979.
 6. Agrarni razvoj Jugoslavije, dugoročna politika proizvodnje i prometa po
  reonima i proizvodima
  , 896 stranica, Ekonomika, Novi
  Beograd, 1989.

 

Naučni radovi –
knjige kao udžbenička literatura

 1. Proizvodnja i potrošnja pšenice u seljačkim gazdinstvima, 1955/56. ”Studija i analiza SZS”, br.10,  39 stranica
 2. Strukturne promene na selu kao rezultat ekonomskog razvitka – period 1900-1960. ”Zadružna knjiga”, odnosno ”Nolit” Beograd,
  1963., 164 stranice

19a. Razvoj
poljoprivredne proizvodnje do 1970. projekcije proizvodnje i investicije
,

koautor, Studije i analize i prikazi – JPB, 1963., 51
stranica

 1. Projekcija strukturnih promena prvog (žitorodnog) reona (period 1962-1967.), ”Studije i analize JPB”, br. 5, Beograd, 1965.,
  123 stranice
 2. Stambena i privredna izgradnja na jugoslovenskom selu – period 1900-1961. ”Studije i analize JPB”, br. 9, Beograd, 1965.,
  115 stranica
 3. Planinsko područje Jugoslavije, knjiga I,
  Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1965., 151 stranica
 4. Planinsko područje Jugoslavije, knjiga II,
  Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1969. (koautor), 119 stranica
 5. Uticaj migracije poljoprivrednog stanovništva na menjanje agrarne
  strukture u Jugoslaviji
  , ”Studije i analiza JPB”, br.
  18, Beograd, 1966, 213 stranica
 6. Mediteransko područje Jugoslavije,
  Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1966. (koautor), 135 stranica
 7. Sistem mera i metoda za razvoj poljoprivredne proizvodnje na
  individualnim gazdinstvima SR Srbije
  , Poljoprivredni
  fakultet, Zemun, (koautor), 109 stranica
 8. Društveno-ekonomski procesi i mogućnosti razvoja poljoprivrede na
  prigradskom području Zagreba
  (koautor), Agrarni
  institut – Zagreb, 1968., 435 stranica
 9. Razvoj tendencije u stočarstvu Jugoslavije,
  knjiga 1, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1968., 253 stranice
 10. Razvoj tendencije u stočarstvu Jugoslavije,
  knjiga 2, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1970. (koautor), 247 stranica
 11. Opštestveno-ekonomskite promene na selo SR Makedonije, Institut za sociološki i političko-pravni istraživanje, Skopje, 1979,
  169 stranica, na makedonskom jeziku
 12. Nauka u privrednom razvoju Jugoslavije, II
  knjiga, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 1971. (koautor), 167 stranica
 13. Združeniot trud i kooperativnite odnose na selo vo Polog, Insititut za sociološki i političko pravni istraživanja, (koautor),
  Skopje, 1972., 130 stranica, na makedonskom jeziku
 14. Demografski razvoj na naselenisto i proizvodno-ekonomskite
  karakteristiki na individualnite zemlodelski stopanstva na selo vo Polog
  , Institut za sociološki i političko pravni istraživanja, Skopje,
  1972., (koautor), 247 stranica, na makedonskom jeziku
 15. Formiranjsto i raspredelgata na dohodat kaj selskete domakinstva vo
  Polog
  , Institut za sociološki i političko pravni
  istraživanja, Skopje, 1972., (koautor) 189 stranica, na makedonskom jeziku
 16. Tipologija ruralnih sredina u Jugoslaviji,
  biblioteka Sociologije sela br. 2, Zagreb, 1972, (koautor) 215 stranica
 17. Aktuelna pitanja ekonomskog položaja i daljeg razvoja jugoslovenske
  poljoprivrede
  , Beograd, 1973., 156 stranica
 18. Sozialer Wandel i Jugoslawen, Verlag Wisenshaft und Politik, Nürnberg, 1972., (koautor) 380 stranica
 19. Društvene promjene u selu, biblioteka Sociologije
  sela br. 3, Zagreb, 1974., (koautor) 205 stranica
 20. Migracije i promene agrarne strukture
  biblioteka Sociologije sela br. 4, Zagreb, 1974., 126 stranica
 21. Samoupravno angažovanje individualnih poljoprivrednih proizvođača i
  uloga Saveza komunista
  , Sedmi kongres SKS, Beograd,
  1974., (koautor) 325 stranica
 22. Privredni sistem SFRJ, Institut društvenih
  nauka, (koautor), Beograd, 1974.
 23. Ekonomski leksikon (21 članak), Savremena
  administracija 1975.
 24. Ekonomski leksikon (članak esej
  ”Poljoprivreda Jugoslavije”) novo izdanje, Savremena administracija, 1984.
 25. Produktivnost u poljoprivredi, Studije i
  analize Ekonomike poljoprivrede, Beograd, 1976., (koautor), 195 stranica
 26. Razvoj agroindustrijske proizvodnje u Jugoslaviji, (koautor), Mala poljoprivredna biblioteka, Beograd, 1977., 328
  stranica
 27. Razvoj seoske infrastrukture u Jugoslaviji,
  Niš, 1977., 201 stranica
 28. Socijalistička samoupravna transformacija na seloto vo SR Makedonija, NIK Naša knjiga, Skopje, 1978., (koautor) 428 stranica
 29. Koncentracija i centralizacija u savremenom razvoju poljoprivrede, Kulturni centar, Gornji Milanovac, 1980., 192 stranice
 30. Proizvodnja i agrarna politika Evrope, S. Amerike i Jugoslavije, knjiga 1, Kulturni centar, Gornji Milanovac, 1980., (koautor) 184
  stranice
 31. Problemi agroindustrijske proizvodnje u SR Srbiji (van SAP-a), Zavod za društveno planiranje SR Srbije, Beograd, 1980.
 32. Planinsko područje Jugoslavije, izdanje
  Saveznih ustanova, 1980., 420 stranica
 33. Razvoj produktivnosti rada kod pojedinih proizvodnji u našoj
  poljoprivredi i poljoprivredi drugih zemalja u svetu
  ,
  knjiga 2, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 1978., (koautor) 250 stranica
 34. Planinsko područje Jugoslavije – mogućnosti proizvodnje hrane, Kulturni centar Gornji Milanovac, 1981., 360 stranica
 35. Pokretljivost jugoslovenskog stanovništva,
  Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 1982., (koautor) 190 stranica
 36. Proizvodnja i agrarna politika Evrope, S. Amerike i Jugoslavije, knjiga 2, Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 1983., (koautor) 192
  stranice
 37. Pokretljivost poljoprivrednog stanovništva,
  NIRO Zadruga, 1983., 141 stranica
 38. Budućnost sela i seljaka – Zbornik radova,
  urednik, (koautor), SANU Beograd, 1984.
 39. Jugoslovenska sociologija sela – Zbornik
  radova, pripremio, (koautor), SANU Beograd, 1987.
 40. Planiranje i semejstveto vo SR Makedonija,
  kolektiv autora, NIO ”Studentski zbor”, Skopje, 1988.
 41. Oživljavanje sela – Zbornik radova, urednik,
  (koautor), SANU Beograd, 1992.
 42. Poljoprivredni atlas Srbije
 43. I tom – ”Dugoročna regionalna strategija agroindustrijske proizvodnje Republike
  Srbije
  ” (535 stranica, 97 grafikona, 63 tabele), Beograd, 1993. 
 44. II tom – ”Stanje mogućnosti i perspektive razvoja poljoprivrede po regionima”
  (437 stranica, 201 kartogram, 743 tabele), Beograd, 1994. 
 45. III tom – ”Nauka i školstvo u funkciji reonskog razvoja agroindustrijske
  proizvodnje”
  (139 stranica), Beograd, 1994.
 46. IV tom – ”Poljoprivredno trgovinski atlas Srbije i sveta” (470 stranica,
  97 kartograma, 17 grafikona, 71 tabela), Beograd, 1995.

Separat: ”Koncepcija i strategija dugoročnog razvoja
agroindustrijske proizvodnje u Srbiji” (56 stranica)

 1. Poljoprivreda na pragu novog veka, I tom – Pogledi na budući razvoj
  poljoprivrede
  – (koautor) 710 stranica, 97 kartograma, 29 grafikona,
  Beograd, 1998.
 2. II tom – Budućnost sela i seljaka,
  670 stranica
 3. III tom – Menadžment i marketing u
  savremenom razvoju poljoprivrede, 650 stranica
 4. IV tom – Poljoprivredno
  zakonodavstvo
 5. Breskva (koautor), Poljoprivredni fakultet –
  Novi Sad

 

Posebne stručne monografije u
kolor štampi

 1. Razvoj uljarstva u Jugoslaviji, Poslovna
  zajednica biljnih ulja i masti Jugoslavije, Beograd, 1988.
 2. ”Porečje – juče, danas, sutra”, D.P.
  ”Porečje”, Vučje, 1990.
 3. ”Sobovica – juče, danas, sutra”, D.P.
  Sobovica, 1995.

73a. ”Igrište – poduhvat stoleća” – redaktor, 1998.

 

Studije i članci

 1. Perspektivni razvoj i proizvodnje i potrošnje pšenice u Jugoslaviji, ”Ekonomist”, br. 3, 1958.
 2. Vučna snaga u jugoslovenskoj privredi,
  ”Ekonomist”, broj 3, 1959.
 3. Neki činioci koji utiču na reonsku rasprostranjenost stočarstva, ”Poljoprivreda i zadrugarstvo”, br. 12, 1960
 4. Uticaj vučne snage na reonski raspored stočarstva, ”Poljoprivreda i zadrugarstvo”, br. 1, 1961.
 5. Tendencije u posedovnoj strukturi seljačkih gazdinstava APV, ”Privredna izgradnja”, 11-12, 1959.
 6. Posedovna struktura ”jugoslovenske poljoprivrede”, ”Ekonomist”, br. 1, 1960.
 7. Neki elementi dohotka seljačkih gazdinstava,
  ”Ekonomist”, broj 4, 1961.
 8. Neka karakteristična kretanja seljačkih gazdinstava, ”Poljoprivreda i zadrugarstvo”, br. 2, 1962.
 9. Društveno-ekonomska kretanja na vojvođanskom selu, ”Poljoprivreda i zadrugarstvo”, br. 2, 1962.
 10. Staračka domaćinstva u poljoprivredi,
  ”Sociologija sela”, br. 2, 1963.
 11. Poljoprivredna proizvodnja društveno-ekonomska kretanja na selu, ”Poljoprivreda i zadrugarstvo”, br. 11 i 12, 1962.
 12. Merenje produktivnosti u poljoprivredi i indikatori rentabilnosti i
  ekonomičnosti
  – dokumentacija Saveznog zavoda za
  produktivnost, studije, 97 stranica, 1962.
 13. Strukturne promene u poljoprivredi, Društveno-ekonomski
  uslovi i faktori proizvodnje ljudske hrane, SITJ, Beograd, 1957.

86a. Sezonske varijacije u poljoprivrednoj proizvodnji –
primena teorijskih linija – Ekonomika poljoprivrede – 11 i 12/1978.

 1. Proizvodno-ekonomske i demografske karakteristike planinskog područja, ”Ekonomika”, br. 6, 1975. Niš
 2. Udruženje individualnih proizvođača kao uslov organizovane proizvodnje
  i ponuda poljoprivrednih proizvoda
  – Marketing, 1975.
  Osijek
 3. Development of socially and privately
  owned holdings – the Development of Agreculturre in Socialist Yugoslavia,
  Beograd, 1974.
 4. Društveno-ekonomska kretanja na selu u SR Srbiji, Republički zavod za privredno planiranje, mart 1964. godine (u
  saradnji)
 5. Osnovne proizvodno-ekonomske i demografske karakteristike
  poljoprivrednih regiona
  , ”Ekonomika poljoprivrede”,
  br. 4. 1975.
 6. Promene ekonomsko-socijalne strukture stanovništva i radne snage
  planinskog područja Jugoslavije
  , ”Poljoprivreda i
  šumarstvo”, XX, Titograd, 1974.
 7. Osnovni promet hrane u svetu, II kongres o
  hrani, Novi Sad, 1980., knjiga II
 8. Agrarna politika i regionalni razvoj,
  Ekonomika poljoprivrede, br. 5, 1979.
 9. Ekonomski položaj proizvodnje ulja u Jugoslaviji, Ekonomika poljoprivrede, 1-2, 1981.
 10. Proizvodnja i potrošnja kukuruza 1966-1979.,
  Jugoslovenski pregled jul-avgust, 1980., Beograd, koautor
 11. Koncentracija i centralizacija u poljoprivredi kapitalističkih i
  socijalističkih zemalja
  , Savezni komitet za
  poljoprivredu, Zbornik radova, Privredni pregled, Beograd, 1981.
 12. Društveno-ekonomske promene jugoslovenskog sela, Sociologija, Beograd, 1981.
 13. Maize Production and Concumption,
  1966-1979., (koautor) Jugoslav survey, 1980.
 14. Building and honsing Conditions in
  the Countryside, Jugoslav survey, 1977.
 15. Razvoj, proizvodnje i potrošnje pšenice u Jugoslaviji, Ekonomika poljoprivrede, br. 1-2, 1982.
 16. Strategija razvoja poljoprivrede, Ekonomika
  poljoprivrede, br. 6, 1982.
 17. Dugoročni program razvoja agroindustrijske proizvodnje u Jugoslaviji do
  2000. godine
  . Program stabilizacije (rukovodilac i koautor),
  Ekonomika poljoprivrede (1983.), Centar za radničko samoupravljanje (1982.),
  ”Borba” (1982.) i dr.
 18. Cena kao osnovni element tržišnih mehanizama poljoprivrednih i
  prehrambenih proizvoda
  – Glasnik br. 5, 1984.
 19. Strategija razvoja jugoslovenske poljoprivrede
  – Glasnik br. 11, 1984.
 20. Sprovođenje dugoročnog programa razvoja agroindustrijske proizvodnje, Glasnik, br. 3, 1985.
 21. Učešće Federacije u finansiranju hidrosistema DTD, Glasnik, br. 4, 1985.
 22. Promene na selu i delovanje Saveza komunista,
  Marksistička misao br. 1, 1981.
 23. Entwicklengstrategie der
  yugoslawischen landwirschaft Sozialistiche theorie and Pracsis, No 708, 1984.

 

Radovi u jubilarnim
i drugim edicijama

 1. Društveno-ekonomske promene na selu
  ”Sajamska revija”, Novi Sad, 1966.
 2. Dvadeset godina razvoja
  poljoprivrede Jugoslavije – Jubilarni broj ”Tehnike”, Beograd, 1966.
 3. Biotehničke nauke – Umesto uvoda studija
  Saveznog saveta za koordinaciju naučnih delatnosti, Beograd, 1968.
 4. Strukturne promene na selu Jugoslavije – edicija,
  ”Jugoslovenska poljoprivreda i selo”, Sarajevo, 1969.
 5. Agrarni razvitak u Jugoslaviji, Jugoslovenska
  poljoprivreda, 1939-1969, Interpres, Beograd, 1970.
 6. Agrarni odnosi u dva veka i selo u seobama,
  ”Poljoprivreda Socijalističke Republike Srbije”, ”Prosveta”, Beograd, 1971.
 7. Yugoslav Agrarian Policy and
  Production “The Yugoslav village“ special issue of „Sociologija sela“, Zagreb,
  1972.
 8. Promene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva i radne snage u
  privredno nedovoljno razvijenim republikama i SAP Kosovo, Bogatstvo nerazvijenih
  , edicija, NIGP ”Borba”, 1975.
 9. Komitet za poljoprivredu ECE-OUN, u borbi za
  veću proizvodnju hrane u svetu, u borbi za hranom, “Sajamska revija”,
  Novi Sad, 1978.
 10. Poljoprivreda – njeno mesto i uloga u socijalističkom razvoju zemlje, Jugoslavija u svetu, edicija Export-press, Beograd, 1979.
 11. Poljoprivreda Jugoslavije, edicija –
  Export-press, Beograd, 1980.
 12. Poljoprivredna gazdinstva; Planinsko područje Jugoslavije;
  Jugoslovenski put do hrane
  , edicija Delta-pres,
  Beograd, 1980.
 13. Strukturne promene u poljoprivredi uslovljene migracijama
  poljoprivrednog stanovništva
  , ”Godišen zbornik na
  zemedelsko-šumarskiot fakultet na univerzitetot vo Skopje”, Knjiga 25, Skopje,
  1973.
 14. Prometni tokovi hrane u svetu, u borbi za
  hranom, “Sajamska revija”, Novi Sad, 1979.
 15. Faktori i posledice migracije poljoprivrednog stanovništva u
  Jugoslaviji
  – Zbornik Filozofskog fakulteta  ̶  XII-2,
  1983.
 16. Poljoprivredni reoni i strategija poljoprivrednog razvoja, edicija Hrana i razvoj, Jugoslovenska naučna tribina, Beograd, 1987.
 17. Emigracione i imigracione zone u Jugoslaviji, uzroci, posledice,
  rešenja
  , Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerada i
  prometa, Beograd, broj 9-10, 1990. i 11-12, 1990.
 18. Potreba izrade dugoročne strategije regionalnog razvoja
  agroindustrijske proizvodnje u Jugoslaviji
  ,
  ”Tehnika” – specijalan broj – Organ SITJ – godina XLII, 1987.
 19. Dugoročni razvoj poljoprivrede, sela i prehrambene industrije Republike
  Srbije
  (u saradnji) II kongres Saveza poljoprivrednih
  inžinjera i tehničara Jugoslavije, 1987.

 

Radovi izlagani na domaćim i
međunarodnim simpozijumima i savjetovanjima

 1. O koncepciji razvoja poljoprivrede i agrarnoj politici Jugoslavije, Ekonomika poljoprivrede 7. i 8, 1970. Uvodni referat, Savetovanje
  Saveza ekonomista Jugoslavije u Novom Sadu.
 2. Mogućnosti razvoja stočarstva u planinskom području Jugoslavije – jugoslovenski simpozijum. ”Problemi stočarske proizvodnje u nas”,
  Herceg Novi, maj 1973.
 3. Društveno-ekonomske karakteristike
  poljoprivrede planinskog područja Jugoslavije, Simpozijum – „Seoski dani
  Sretena Vukosavljevića”, Prijepolje, 1974.
 4. La politique agraire de la
  Yugoslavie socialiste et les rezultats obtcnus, knjiga 9, Socijalizam u
  jugoslovenskoj teoriji i praksi, Međunarodni univerzitetski centar za društvene
  nauke, Beograd
 5. Samoupravno angažovanje i udruživanje individualnih proizvođača,

 „Samoupravljačka iskustva”, Kragujevac,
br. 2-3, 1974.

 1. Problemi samoupravnog pitanja u agroindustrijskom kompleksu, „Ekonomika” br 1, Niš, 1975.
 2. Specifičnosti samoupravnog pitanja u agroindustrijskom kompleksu, „Samoupravljačka iskustva”, Kragujevac, knjiga 1, 1975.
 3. Stanovanje na selu nekada i sada – “Seoski
  dani Sretena Vukosavljevića” – simpozijum, Prijepolje, 1976.
 4. Modaliteti ulaganja sredstava u izgradnju kanala DTD, Jugoslovensko savetovanje o vodama, uvodni referat, Novi Sad, juni
  1985.
 5. Društveno-ekonomske promene u selu i delovanje Saveza komunista, uvodni referat, Marksistički centar CK SK Srbije, Beograd, 1980.
 6. Ekonomski problemi proizvodnje ulja u Jugoslaviji, uvodni referat, Savetovanje proizvođača ulja, Herceg Novi, decembar
  1980.
 7. Agroindustrijska proizvodnja i tehnološki progres, uvodni referat, Savetovanja, Aranđelovac, 27. mart 1980.
 8. Agroindustrijska proizvodnja u petogodišnjem planu 1981-1985., uvodni referat, Savetovanje Saveza ekonomista Srbije, Svetozarevo,
  1980.
 9. Tendences de development dans le
  domaine de la production, de la productivite et de la consommation du mais en
  Yugoslavie, uvodni referat, Međunarodni simpozijum FAO-ECE, Beograd, 1980.
 10. Transformari social-economice in
  satul Yugoslav. Susret sociologa Rumunije i Jugoslavije, Donji Milanovac, 1980.
 11. Problemi agroindustrijske proizvodnje u SR Srbiji, Ekonomska misao, 1980.
 12. Nauka i transfer tehnologije u razvoju proizvodnih snaga i društvenih
  odnosa u agrokompleksu Jugoslavije
  , Nauka u praksi,
  br. 12 – 1982., Naučni skup povodom jubileja Zavoda za društvene odnose i
  informacije 11KB, Beograd, 1982.
 13. Karakteristike društveno-ekonomskih odnosa na selu u periodu 1972-1982.
  i mogući pravci razvoja
  , simpozijum – Uloga
  poljoprivredne škole u Kraljevu u razvoju i unapređenju poljoprivrede,
  Kraljevo, 1983.
 14. Dugoročni program razvoja agroindustrijske proizvodnje do 2000., uvodni referat, Kardeljevi dani, januar 1983. Osijek.
 15. Višedimenzionalna uloga zadruge u razvoju sela, uvodni referat, Međunarodni seminar o ulozi zadruge u privrednom
  razvoju. Trogir, decembar 1985.
 16. Sprovođenje dugoročnog programa razvoja agroindustrijske proizvodnje do
  2000.
  , uvodni referat, Savetovanje ekonomista
  Vojvodine, Novi Sad, oktobar 1985.
 17. Ostvarivanje dugoročnog razvoja agroindustrijske proizvodnje, uvodni referat u SSRN Jugoslavije, Beograd, mart 1985.
 18. Mogući oblici podsticaja i udruživanja rada i sredstava na ostvarivanju
  zajedništva u proizvodnji hrane u sistemu Dunav-Tisa-Dunav
  , uvodni referat, Jugoslovensko savetovanje o iskorišćavanju voda hidrosistema
  DTD, Novi Sad, mart 1985.
 19. Dugoročni razvoj poljoprivredne proizvodnje zemljoradnika, uvodni referat, Naučni skup SANU, Velika Plana, oktobar 1984.
 20. Multifunkcionalna uloga zadruge u ekonomskim aktivnostima, Međunarodni seminar o ulozi zadružnih organizacija u razvoju ruralnih
  područja, Trogir, 1985.
 21. Planiranje razvoja sela, Savetovanje
  arhitekata Jutoslavije: Razvoj poljoprivrede i sela u protekle četiri decenije,
  Beograd, jun 1986.
 22. Poljoprivreda u dugoročnom programu ekonomske stabilizacije, Savetovanje u organizaciji Predsedništva CK SKJ, Novi Sad, 1987.
 23. Problemi i mogućnosti bržeg razvoja nedovoljno razvijenih područja
  Jugoslavije
  , Savez ekonomista Kosova, 1972.
  Savetovanje ekonomista SAP Kosovo, Pokretljivost stanovništva kao faktor privrednog
  razvoja, Priština, novembar 1986.
 24. Strukturne promene u poljoprivredi pokrenute industrijalizacijom, Savetovanje u organizaciji Marksističkog centra CK SK Hrvatske, “Dani
  Vladimira Bakarića”  ̶  Osijek, 1986.
 25. Specifičnost agrarne proizvodnje u tržišnim uslovima, referat savjetovanja na temu: Agrar u tržišnim uslovima privređivanja,
  Novi Sad, 11-13. februar 1988.
 26. Zemljišna politika kao osnova razvoja poljoprivrede, savjetovanje u Predsjedništvu SSO Jugoslavije na temu: Zemljišna
  politika i savremeno zadrugarstvo kao preduslov za razvoj poljoprivrede, januar
  1988.
 27. Poljoprivreda planinskog područja Jugoslavije,
  savjetovanje na temu: Planiranje razvoja sela, SIT Jugoslavije, 7. i 8. mart
  1987, Beograd.
 28. Sociologija sela, savjetovanje u Marksističkom
  centru Beogradskog univerziteta na temu: Mesto posebnih sociologija u sistemu društvenih
  nauka, 1988. Beograd
 29. Uspostavljanje tržišnih odnosa, uslov razvoja socijalističkih
  društveno-ekonomskih odnosa na selu
  , savjetovanje u
  organizaciji Centra za teorijski rad CK SKH „Vladimir Bakarić”, 7. i 8.
  oktobra 1988., Osijek, na temu: Aktuelni problemi i perspektive sela
 30. Planinsko područje Jugoslavije − osnovne proizvodno-ekonomske i
  socio-demokratske karakteristike
  , savjetovanje u
  Marksističkom centru Beogradskog univerziteta na temu: Jugoslovenski
  geoprostor, 9. i 10. januara 1989.
 31. Centralizacija u savremenom razvoju poljoprivrede, savjetovanje na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 23. i 24. decembra
  1988.
 32. Žena u poljoprivrednom gazdinstvu i domaćinstvu, savjetovanje na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 18. i 19. novembra
  1988., Kragujevac.
 33. Oživljavanje sela, naučni skup u SANU, Velike
  migracije sa sela doprinose demografskom pražnjenju i gašenju mnogih domova,
  jun 1991., Beograd.
 34. Razvoj poljoprivrede i oživljavanje sela u savremenim uslovima, naučni skup SPITJ, Tržišni model agroindustrijske proizvodnje,
  decembar, 1992., Beograd.
 35. Migraciona kretanja u Srbiji 1948-1991, uzroci, posledice, pouke, Vrdnički susreti, Matica srpska, 1993.
 36. Migracije poljoprivrednog stanovništva – uzroci – posledice – Naučni skup u SANU, 1994.
 37. Razvoj voćarstva u Srbiji 1930-1990,
  Međunarodni simpozijum o voćarstvu „Porečje”, Vučje, 1994.
 38. Demografski problemi planinskog područja Jugoslavije, savjetovanje SPITJ, Žabljak, 1995.
 39. Koncepcija i strategija 
  dugoročnog razvoja agroindustrijske proizvodnje u Srbiji,
  naučni skup u Čačku. 1995.
 40. Društveno-ekonomski uzroci i posledice prekomernih migracija
  poljoprivrednog stanovništva u Jugoslaviji
  – naučni
  skup „Vlasinski susreti”, Vlasina, 1995.
 41. Porodica, domaćinstvo i gazdinstvo u jugoslovenskoj poljoprivredi –
  razvoj i tendencije
  , Vlasinski susreti 1996.
 42. Selo i poljoprivreda – istine i zablude,
  Vrdnički susrsti, 1996.
 43. Stanje jugoslovenske poljoprivrede u svetlu savremenih kretanja u svetu, savjetovanje na temu „Menadžment u poljoprivredi”, 2. jul 1996.,
  Beograd.
 44. Naučni skup: Stanje projekcije razvoja do 2050. godine i očekivani efekti,
  Srbija šume – Šumarstvo i oživljavanje poljoprivrede i sela – 15. maj 1996,
  Beograd.
 45. Demografska slika sela jugoistočne Srbije i mogućnosti oživljavanja
  sela i poljoprivrede
  , Zbornik naučnih radova na temu:
  „Mogućnosti aktiviranja poljoprivredno-prehrambenih potencijala u istočnoj i
  jugoistočnoj Srbiji”, Prokuplje, 27. i 28. jun 1996.
 46. Mala i srednja preduzeća u poljoprivredi, naučni
  skup na temu: „Mala i srednja preduzeća u savremenoj tržišnoj privredi Jugoslavije”,
  Prokuplje, 14. novembar, 1996. godine.
 47. Dugoročni razvoj agroindustrijskog kompleksa u Jugoslaviji i mesto
  turističke privrede u selu
  , naučni skup u organizaciji
  SPT Jugoslavije na temu: „Poljoprivreda i turizam”, Valjevo 13. i 14. decembar
  1996. godine.
 48. Ulov, prerada i potrošnja ribljeg mesa u svetu,
  međunarodno savjetovanje o proizvodnji i potrošnji ribe, Cetinje, septembar
  1997. godine
 49. Mesto voćarske proizvodnje u dugoročnom razvoju poljoprivrede, sela i
  prehrambene industrije
  , referat, međunarodno savjetovanje,
  Prolom Banja, 1997.

182-a. Le foncionnement et la reproduction des
exploitations faminiales dans la commun de Valjevo, koautor, – Poljoprivredni
fakultet Beograd – Zemun 1988.

182-b. Selo i
seljaštvo brdsko-planinskog područja
, uvodni referat, IV naučni skup sa
međunarodnim učešćem, Prokuplje, 1999.

182-c. Menadžment i
marketing u veterinarskoj službi
(koautor)

182-d. Seljaštvo, deo
globalnog društva ili sastavni deo globalnog društva
, koautor, Vlasinski
susreti, 1999.

182-e. Selo izvorište
inteligencije, selo bez inteligencije
, Vlasinski susreti, 1998.

 

Radovi objavljeni u
inostranstvu

 1. Modification structurales des
  domain rural Yugoslav dans l’epoque d’après-guere (1945-1961) Centre
  international des hautes etudes agronomiques mediteiranes, 1964.
 2. Les faiblesse revenus dans
  1’agriculture en Yugoslavie – Objavljen referat podnijet na sastanku OCDE, u
  Parizu 1963.
 3. Spolecensko-economisko procesu na
  vesnici – Jugosla’ekonomo v teorii a praxi, sbornik proci jugoslovenskih
  ekonomu, Čehoslovenske akademie ved Praga, 1965.
 4. Structural change in the Yugoslav
  countriside in the postwar period 1945-1962. People in the countryside studies
  in rural social development. London. 1966.
 5. Starcze gospodarstaw na vsi
  Jugoslovenskoj zesyty badan rejonw v prze-myslavlanysh, Warszawa, 1965.
 6. Les modifications demographique
  sur l’espece rural Yugoslav. Revue agri cole No 1/1969, OCDE, Paris.
 7. Razvoj socijalističkih i privatnih gazdinstava,
  ECONOMY, No 1 (1976., na japanskom jeziku) Tokio, Japan.
 8. Socalvio-ekonomičeskie problemvi
  sela v Jugoslavie, IJMSS ANSSSR, Moskva 1976.
 9. Ekonomska poljoprivreda, udžbenik, preveden na
  kineski jezik, Peking, 1984.

 

STRUČNI RADOVI – ZNAČAJNIJI
ČASOPISI

 1. Naše selo – „Dokumenta današnjice” knjiga
  br. 45, Beograd, 1965., (63 stranice)
 2. Društveno-ekonomska kretanja na jugoslovenskom selu – „Jugoslovenski pregled” br. 11 i br. 12/1962.
 3. Poljoprivredna proizvodnja i društveno-ekonomska kretanja na selu u
  svetlu IV plenuma SKJ
  – Poljoprivreda i zadrugarstvo,
  br. 11 i br. 12, 1962.
 4. Staračka domaćinstva u poljoprivredi
  „Sociologija sela”, br. 2/1963.
 5. Projekcije promena u agrarnoj strukturi Srbije
  – „Ekonomika poljoprivrede”, br. 5, 1964.
 6. Neka pitanja koncentracije i centralizacije u poljoprivredi Zapada – „Ekonomist”, br. 1-2, 1964.
 7. Društveno-ekonomska kretanja u poljoprivredi (koautor),
  „Ekonomist”, br. 1, 1965.
 8. Prostorna pokretljivost stanovništva Jugoslavije (teritorijalna migracija) –„Ekonomika poljoprivrede”, br. 4, 1965.
 9. Proizvodno-ekonomske karakteristike individualnih poljoprivrednih
  gazdinstava planinskog rejona Jugoslavije
  – „Ekonomika
  poljoprivrede”, br. 6, 1965.
 10. Napuštanje individualnog poljoprivrednog gazdinstva – „Naše teme”, br. 6, 1965.
 11. Uticaj migricije na menjanje strukture sela
  „Socijalizam” br. 12/1965. godine, štampan i u „Revue agricole“ OCDE,
  Pariz, 1969.
 12. Karl Kaucki o agrarnom pitanju – „Ekonomika
  poljoprivrede”, br. 4, 1966.
 13. Fridrih Engels o poljoprivredi i seljaštvu
  „Ekonomika poljoprivrede”, br. 5. 1966.
 14. Problemi poljoprivrede i sela u radovima V. I. Lenjina – „Ekonomika poljoprivrede”, br. 6, 1966.
 15. Udruženje i zadrugarstvo u radovima V. I. Lenjina – „Ekonomika poljoprivrede”, br. 7, 1966.
 16. Poljoprivreda u dokumentima SKJ i Ustava SFRJ
  – „Ekonomika poljoprivrede”, br. 8, 1966.
 17. Društveno-ekonomske promene na selu i položaj žene i porodice – “Žena danas”  br.
  261, 1967.
 18. Društveno-ekonomske promene na selu mediteranskog područja, „Sociologija sela”, br. 16.
 19. Uticaj migracija poljoprivrednog stanovništva na menjanje agrarne
  strukture Jugoslavije
  – “Stanovništvo”  br. 4, 1966.
 20. Karakteristike stanovništva i poljoprivrednih domaćinstava
  mediteranskog područja Jugoslavije

  „Stanovništvo”, 1967.
 21. Ključ za dalji razvoj proizvodnje i odnosa na selu, „Borba”, novembar 1966.
 22. Nedovoljni porast stočnog fonda, – „Ekonomska
  politika”, br. 181.
 23. Stočarstvo – karakteristične promene
  „Ekonomska politika”, br. 219.
 24. Ozbiljno opadanje stočarstva – „Ekonomska
  politika”, br. 256.
 25. Uticaj privrednog razvoja na diferenciranje seljaštva, Predsjedništvo CKSKJ – 1968.
 26. Problemi poljoprivrede i sela – predavanje
  održano za politički aktiv SR Slovenije, etnografske beleške u SSRN Slovenije,
  Ljubljana, 1963.
 27. Lenjin o agrarnom i seljačkom pitanju
  „Sociologija sela”, br. 18.
 28. Neka zapažanja u proizvodnji i prometu važnijih poljoprivrednih
  proizvoda u Evropi
  , „Ekonomski pregled”, br.
  11-12, 1968, Zagreb
 29. Proizvodnja i prinosi belih žita u SRZ 
  – „Socijalistička poljoprivreda”, br. 9,
  1952.
 30. Stočarstvo u SRZ – „Socijalistička
  poljoprivreda”, br. 11, 1952.
 31. Proizvodnja i prinosi ratarskih usjeva u SRZ
  „Socijalistička poljoprivreda”, br. 4, 1953.
 32. Voćarstvo u 1952. –  „Socijalistička poljoprivreda”, br. 1,
  1954.
 33. Proizvodnja i potrošnja pšenice
  „Jugoslovenski pregled”, br. 4, 1959.
 34. Razvoj stočarstva – „Naša zajednica”, br.
  5, 1966.
 35. Tehnička opremljenost ratarske proizvodnje
  „Jugoslovenski pregled”, br. 9, 1961.
 36. Proizvodnja, potrošnja i izvoz šljiva
  „Jugoslovenski pregled”, br. 9, 1961.
 37. Poljoprivredna proizvodnja u Evropi u 1967. –
  „Ekonomika poljoprivrede”, br. 1, 1968.
 38. Kretanje cena poljoprivrednih proizvoda u zemljama Evrope 1963-1966., „Ekonomika poljoprivrede”, br. 4, 1968.
 39. Tendencije u proizvodnji i potrošnji žita kod nas i u svetu, „Socijalizam”, br. 5, 1967.
 40. Aktuelna pitanja daljeg razvoja poljoprivrede,
  „Socijalizam”, br. 2, 1972.
 41. Naša posleratna agrarna politika, „Naše
  teme”, br. 10 i 11, 1970.
 42. Agrarna politika u Jugoslaviji i rezultati u proizvodnji, „Sociologija sela”, br. 29.
 43. Yugoslav agrarian Policy and
  Production “The Yugoslav village” special issue of „Sociologija
  sela”, Zagreb, 1972.
 44. Cene poljoprivrednih proizvoda i sredstava za proizvodnju u Evropi
  1967/70
  , „Ekonomika poljoprivrede”, br. 4, 1972.
 45. Ostvarivanje agrarne politike proklamovane dokumentima Saveza komunista
  Jugoslavije
  , „Poljoprivreda”, br. 249.
 46. Putevi daljeg socijalističkog preobražaja jugoslovenske poljoprivrede, „Vojnopolitički informator”, mart 1977, Beograd.
 47. Edvard Kardelj – teoretičar agrarnog razvoja.
  „Sociologija sela”, br. 61, Zagreb,
 48. Tito o poljoprivredi i selu, „Ekonomika
  poljoprivrede”, br. 6, 1979, Beograd
 49. Promena na selu i delovanje Saveza komunista, “Marksistička
  misao”, br. 1, 1981, Beograd
 50. Razvoj agrokompleksa u srednjoročnom razvoju,
  „Ekonomika udruženog rada”, br. 7-8, 1981.
 51. Cene kao osnovni element tržišnih mehanizama poljoprivrednih i
  prehrambenih proizvoda
  , „Glasnik”, br. 5, 1984.
 52. Strategija razvoja jugoslovenske poljoprivrede,
  “Glasnik”, br. 11, 1984.
 53. Sprovođenje dugoročnog programa razvoja agroindustrijske proizvodnje. „Glasnik”, br. 3, 1985.
 54. Žena u poljoprivredi i selu, Zbornik Matice
  srpske za društvene nauke, 86-87, Novi Sad. 1989.
 55. Uticaj migracionih kretanja na poljoprivredu i selo, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 90, Novi Sad, 1991.
 56. Uticaj migracionih kretanja na poljoprivredu graničnih prostora istočne
  Srbije
  , koautor, Marina Todorović, Glasnik Srpskog
  geografskog društva, sveska LXXI, br. 2, 1992.

I još oko 40 naslova.

 

Dnevna i revijalna štampa –
značajnija

 1. Putevi mladih sa sela, „Borba”, oktobar
  1965.
 2. Inicijativa bez dovoljne podrške,
  „Borba”, novembar 1965.
 3. Poraz pobornika sitnog seljačkog gazdinstva,
  ,.Borba”, novembar 1965.
 4. Progres je u krupnoj proizvodnji,
  „Borba”, januar 1966.
 5. Sve više domaćinstava ostaje bez naslednika,
  „Borba”, januar 1966.
 6. Predstoji buran proces specijalizacije u poljoprivredi, „Borba”, mart 1966.
 7. Razvoj sela svuda zapostavljen, „Borba”,
  januar 1966.
 8. Velika kriza svetskih zaliha žita,
  ,.Borba”, januar 1967.
 9. Tendencije u razvitku poljoprivrede Evrope,
  „Zadruga”, br. 1256.
 10. Udruženje – ekonomska potreba proizvođača,
  „Zadruga”, Beograd, 25. novembar 1976.
 11. Proizvodnja hrane u Evropi i svetu,
  „Zadruga”, Beograd, 1. januar 1977.
 12. Mogućnosti izvoza hrane na evropsko tržište,
  ,,Politika”, 16.
 13. U selu kao u gradu, „Politika”, 4.
  decembar 1978.
 14. Petrolejska kriza uzdrmala poljoprivredu,
  „Politika”, 20. decembar 1979.
 15. Edvard Kardelj – Teoretičar preobražaja našeg sela, „Politika”. 10. februar 1979. Broj posvećen smrti Edvarda
  Kardelja.
 16. Aktuelna pitanja proizvodnje hrane u Jugoslaviji, „Zadruga”. 2. oktobar 1975.
 17. Nova era tehnološke revolucije,
  „Zadruga”, 12. maj 1968.
 18. Poljoprivreda Evrope 1967. Sagwte, 29. februar
  1968.
 19. Proizvodnja i potrošnja vina, „Zadruga”,
  broj 1247, 1968.
 20. Koje proizvode traži Evropa, „Zadruga”,
  12. jun 1968.
 21. Proizvodnja i promet vina i grožđa,
  „Zadruga”, 12. jun 1968.
 22. Neka zapažanja o proizvodnji i prometu važnijih poljoprivrednih
  proizvoda
  .
 23. Potrebno je obezbediti društveni položaj poljoprivrednih proizvođača
  predviđen programom SKJ
  , „Zadruga”, 23. maj 1968.
 24. Društveno-ekonomske promene na selu, „Sajamska
  revija”, Novi Sad.
 25. O prazniku Republike – proizvođač vlasnik ne samo sredstava već i
  rezultata  rada
  ,
  „Zadruga”, 1970.
 26. Poljoprivreda Evrope u  1969.
  godini,
  „Zadruga”, 1970.
 27. Od proizvođača do tržišta, „Zadruga”,
  1970.
 28. Zašto se sporo ostvaruju postavke Rezolucije Pres konferencije, SKJ. „Zadruga”, 21. oktobar 1971.
 29. Stočarstvo u prvom planu, „Zadruga”, 25.
  februar 1971.
 30. Udruživanje – ekonomska potreba proizvođača, “Zadruga”,  25. novembar 1976.
 31. Poljoprivreda u perspektivnom planu razvoja SR Srbije, „Zadruga”, 5. jun 1977.
 32. Problemi ishrane u svetu. „Svetlost”,
  Kragujevac, 1975.
 33. Strukturne promene u selu stvaraju uslove za brži razvoj proizvodnje i
  udruživanje
  , „Zadruga”, 1975.
 34. Naučnik i humanista – Veliko srce profesora Markovića, intervju „Svetlost”, Kragujevac, 3. jun 1976.
 35. Mladi i stari zajedno, „Svetlost”,
  Kragujevac, 24. jun 1976.
 36. Proizvodnja hrane – pretpostavka bržeg ukupnog razvoja, „Svetlost”, Kragujsvac, br. 47-48, 1982.
 37. Konvoji pšenice putuju, „Politika”, 17. jul
  1972.
 38. Nedovoljno iskorišćene mogućnosti,
  „Voćar-coop”, 1945.
 39. Zgrade i stambeni uslovi na selu,
  „Jugoslovenski pregled”, april 1977.
 40. Proizvodnja i potrošnja kukuruza 1966-1979,
  „Jugoslovenski pregled”, jul-avgust, 1980.
 41. Ne koristimo ni prirodne mogućnosti niti nauku,
  intervju,,Borba”, 3. april 1978.
 42. Isparcelisani interesi usporavaju razvoj,
  intervju, „Poljoprivrednik”, 9. decembar 1983.
 43. Agrarna politika za svaki proizvod, intervju,
  „Zadruga”, 29. decembar 1983.
 44. Put do više  mesa, „Politika”. 13. februar 1983.
 45. Jugoslovenske migracije – da li 
  smo najpokretljiviji narod u Evropi
  ?, intervju,
  „Rad”, br. 31, 32 i 33, 1983.
 46. Tržište nije trgovina, „Politika
  ekspres”, decembar 1983.
 47. Stočarstvo šansa individualnih proizvođača, “Politika”, 23. april 1984.
 48. Put do udvostučenja proizvodnje, „Borba”,
  24. april 1984.
 49. Šansa za moćnu agroindustriju, „Borba”,
  20. april 1984.
 50. Bez jedinstvene politike nema razvoja,
  „Zadruga”, 18. februar 1985.
 51. Etnografski muzej u Drači, „Politika”, 7.
  januar 1985.
 52. Dva aspekta agrarne politike, „Zadruga”,
  10. februar 1986.
 53. Ovogodišnja suša opet opominje,
  „Politika”, 12. avgust 1988.
 54. Krovovi i ognjišta Srbije, „Politika”,
  28, 29. i 30. novembar 1990.
 55. Novo lice sela, „Politika”, 7. decembar
  1990.
 56. Tržišna privreda i tržište u socijalizmu,
  „Glas komunista”, broj 5, 1996.
 57. Kako ubrzati razvoj poljoprivrede i poboljšaši uslove života u selu?, „Glas komunista’, broj 8, 1998.
 58. Demografske katastrofe sela, „Komunist”,
  br. 7, 1997.
 59. Zaključci ne rađaju decu, „Politika”.

Više članaka u revijalnoj štampi: „Poljoprivreda”,
Novi Sad, „Selo”, Beograd, „Dnevnik”, Novi Sad, „Politika”,
„Komunist” i dr.

 

Radovi metodološkog karaktera

Veliki dio stručne aktivnosti posvećen je radu na
statističkim metodologijama, metodama analitičkog korišćenja podataka i
metodima analize ekonomsknh pojava u poljoprivredi. Navodimo značajne radove iz
ove oblasti. Ti radovi su uglavnom objavljeni u stručnom glasilu
„Statističar”, kao i u časopisima.

 1. Analitički prikaz rentabilnosti poljoprivrednih gazdinstava, „Statističar”, br. 57/1957.
 2. Analitički prikaz rentabilnosti poljoprivrednih gazdinstava, „Statističar”, br. 58/1957.
 3. Analitički prikaz rentabilnosti poljoprivrednih gazdinstava, „Statističar”, br. 79/1959.
 4. Merenje produktivnosti u poljoprivredi i indikatori rentabilnosti i
  ekonomičnosti
   ̶
  dokumentacija Saveznog zavoda za produktivnost, studija, 97 stranica.
 5. Grupisanje gazdinstava kao osnov za sagledavanje problema agrara, „Statistička revija”. br. 2-3, 1961.
 6. Analitičke mogućnosti popisa poljoprivrede.
  „Statistička revija”, br. 1-2,1960.
 7. Šema obračuna stočne proizvodnje za srez,
  „Statističar”, br. 40, 1956.
 8. Kako da koristimo rezultate poljoprivredne ankete 1956. godine, „Statističar”, br. 42/56, br. 43 i 45, 1956.
 9. Svodni pokazatelji u poljoprivrednoj statistici. „Statističar”, br. 46, 1957.
 10. Analitički prikaz strukture poljoprivrede,
  „Statističar”, br. 51, 1957.
 11. Analitički prikaz posedovne strukture poljoprivrede, „Statističar”. br. 52, 1957.
 12. Analitički prikaz posedovne strukture poljoprivrede, “Statističar”, br. 53-54, 1957.
 13. Analitički prikaz posedovne strukture poljoprivrede, “Statističar”, br. 55, 1957.
 14. Prognoziranje u poljoprivredi,
  „Statističar”, br. 57, 1957.
 15. Formiranje i obeležavanje rejona u poljoprivredi, „Statističar”, br. 66, 1958.
 16. Analitički prikaz poljoprivrede,
  „Statističar”, br. 76, 1959.
 17. Sezonske varijacije u stočarstvu kao pokazatelj prognoziranja u
  stočarstvu
 18. Sezonske varijacije u proizvodnji mesa,
  „Poljoprivreda i zadrugarstvo”, br. 3, 4

i 6, 1983.

 1. Merenje produktivnosti u poljoprivredi,
  „Ekonomika poljoprivrede”, br. 5, 1964.
 2. Obeležavanje teorijskih linija sezonskih varijacija u poljoprivredi, „Ekonomika poljoprivrede”, br. 6 i 7, 1968.
 3. V. I. Lenjin i statistika, „Statistička
  revija”, br. 3 i 4, 1970, Beograd.
 4. Poljoprivredni regioni, „Ekonomika
  poljoprivrede”, br. 11-12, 1984.

 

Napisao ili u
saradnji sljedeće statističke metodologije SZS:

 1. Popis stoke, 1952, 1953, 1955.
 2. Anketa o broju stoke u julu, 1952. i 1953.
 3. Anketa o broju stoke. 1956. i 1957.
 4. Poljoprivredna anketa, 1956. i 1957.
 5. Metoda obračuna stočne proizvodnje
 6. Probni popis poljoprivrede 1959.
 7. Popis poljoprivrednih gazdinstava 1960.

 

Rad na Saveznim i
Republičkim studijama i elaboratima o razvoju poljoprivrede

 1. Proizvodno-ekonomski zadaci daljeg razvoja poljoprivrede, poslužilo kao osnovni materijal za IV plenum SKJ 1962.
 2. Problemi sela i zadaci Socijalističkog saveza
  – osnovni materijal za IV plenum Saveznog odbora SSRNJ, 1963.
 3. Društveno-ekonomska kretanja na selu SR Srbije,
  osnovni materijal za IV plenum Glavnog odbora SSRN Srbijs, 1963.
 4. Problemi razvoja poljoprivrede mediteranskog područja (koautor) – Jugoslovenska poljoprivredna banka – poslužio kao osnovni
  materijal na Savjetovanju o Mediteranu, u Mostaru, 1963.
 5. Razvoj poljoprivredne proizvodnje do 1970. godine i investicione
  politike
  , Studija i analiza br. 1 (koautor)
  Jugoslovenska poljoprivredna banka, 1964.
 6. Problemi individualnih poljoprivrednih gazdinstava – Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo SIV-a, sveska br. 2, 1964.
 7. Društveno-ekonomska kretanja na selu SR Srbije (koautor) – Poljoprivredni
  fakultet, 1964.
 8. Priprema IV kongresa SO SSRNJ i izrada osnovnog stručnog dokumenta za
  rad Kongresa
  , 1965.
 9. Problem poljoprivrede i sela u Marksističkoj teoriji i našoj praksi, Beograd, 1969.
 10. Agrarna politika i zadaci Saveza komunista,
  teza za konferenciju SKJ o poljoprivredi, 1970.
 11. Predlog politike dugoročnog razvoja politike Jugoslavije (u saradnji) devet studija 1275 stranica, Savezni zavod za društveno
  planiranje, Beograd, 1971.
 12. Koncepcija dugoročnog razvoja SR Makedonije
  Poljoprivreda, (koautor), Institut ekonomskih nauka, Beograd, 1970., (148
  stranica).
 13. Metodi i putevi pristupa razvoja poljoprivredne proizvodnje za ratne
  potrebe na brdsko-planinskim područjima
  , (koautor)
  Poljoprivredni fakultet Beograd-Zemun, 1973. (230 stranica)
 14. Potrebe i mogućnosti mehanizacije ratarske proizvodnje na individualnim
  posedima u najvažnijim proizvodnim reonima Jugoslavije
  ,
  (koautor), Poljoprivrdni fakultet, 1973, Beograd-Zemun (260 stranica)
 15. Projekcija razvoja poljoprivrede SR Crne Gore 1976-1980. godine (koautor), Poljoprivredni fakultet, (111 stranica), Beograd-Zemun, 1974.
 16. Mogućnosti razvoja poljoprivredne proizvodnje područja skupštine Niš i
  gravitacionog područja
  (koautor), Poljoprivredni
  fakultet (264 stranice), Beograd-Zemun, 1975.
 17. Program proizvodnje hrane u SR Srbiji
  (1976-1985) (koautor), Poljoprivredni fakultet (329 stranica), Beograd-Zemun,
  1976.
 18.  Postignuti nivo i mogućnosti
  razvoja poljoprivrede u
  Jugoslaviji (koautor), SIV, (147 stranica), februar, 1974.
 19. Aktuelna idejno-politička pitanja razvoja društveno-ekonomskih odnosa u
  agroindustrijskom kompleksu
  – materijal za sjednicu
  Predsjedništva CK SKJ, 1977.
 20. Društveno-ekonomske promene u selu i delovanje Saveza komunista, Marksistički centar, CK SK Srbije (158 stranica), Beograd, 1980.
 21. Razvoj produktivnosti u jugoslovenskoj poljoprivredi, Predsjedništvo CK SKJ (99 stranica), Beograd, (koautor).
 22. Aktuelna pitanja društveno-ekonomskog razvoja poljoprivrede i
  agroindustrijskog kompleksa i zadaci Saveza komunista Srbije
  , Predsedništvo CK SKS (koautor), Beograd, 1980.
 23. Pravci razvoja u SR Hrvatskoj – poslužilo kao
  materijal za dvanaestu sjednicu CK SKH 6. 11. 1980. Centar CK SKH za
  informisanje i propagandu (koautor), Zagreb, 1980.
 24. Materijalni razvoj Jugoslavije između XI i XII kongresa SKJ – dio za izvještaj za XII kongrss SKJ (koautor): Materijalni i
  tehnološki razvoj – za XIII kongres SKJ.
 25. Projekcija razvoja agroindustrijske proizvodnje Šumadije i Pomoravlja
  do 2000. godine
  rukovodilac, redaktor i koautor (devet
  studija za Region i dvanaest studija za opštine), Poljoprivredni fakultet
  Beograd-Zemun, 1985, 1147 stranica.
 26. Planiranje na semejstvo vo SR Makedoniji,
  Univerzitet „Kiril i Metodije”, (koautor), Ekonomski fakultet, Skopje,
  1985.
 27. Industrijalizacija, urbanizacija i društvene promene, studijski projekat Instituta za sociološka i kriminološka
  istraživanja, Beograd, 1986.
 28. Nova zelena strategija Crne Gore – u tri toma, 479 stranica, Beograd
  – Titograd, 1991.
 29. Zelena strategije Crne Gore, (koautor), 1995.
 30. Razvoj agrokompleksa i sela u Polimlju,
  (koautor), Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 1992.
 31. Dugoročna koncepcija razvoja poljoprivrede opštine Teslić, u dva toma, 179 stranica, Beograd – Teslić, 1992.
 32. Dugoročni razvoj poljoprivrede, sela i prehrambene industrije Republike
  Srbije
  . (koautor), 1998. Izložen u 11 knjiga sa 1780
  stranica, 1997.

 

 

 

DJELA ISTORIJSKOG KARAKTERA

 1. Cvet koji ne vene, Spomen-park, Kragujevački
  oktobar, 1983, drugo izdanje, koautor i glavni i odgovorni urednik, 1985.,
  treće izdanje, 497 stranica.
 2. Na maturi revolucije, Spomen-park Kragujevački
  oktobar, 1983., koautor i urednik, drugo izdanje, 1985., i treće izdanje u dva
  toma 572 stranice.
 3. Drača selo Šumadije‘, Svetlost, Kragujevac,
  1984.
 4. Drača selo Šumadije, drugo dopunjeno izdanje,
  Odbor SANU za proučavanje sela, sa saradnicima, 1998.
 5. Istorija sela i seljačkog gazdinstva od naseljavanja do XVIII stoleća, „Selo”, Lito-papir, Čačak, 1992.
 6. Rad na pisanju hronike sela u izdanju SANU,
  glavni i odgovorni urednik. Do sada štampano preko 200 knjiga i to je najveća
  edicija u Jugoslaviji.

 

 

Atlas Pokolja

 
 

Podijelite vijest (kliknite na + za više opcija):

Pomozite rad udruženja Jadovno 1941. uplatom preko PayPal-a:

Napomena: Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne održavaju stavove UG Jadovno 1941. Komentari neprikladnog sadržaja će biti obrisani bez upozorenja.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pratite nas na društvenim mrežama: