IMENA ŽRTAVA USTAŠKOG GENOCIDA U LIVNU I OKOLINI LJETA GOSPODNJEG 1941.

Група ливањских Срба-добровољаца на вађењу костију из јаме Камешнице

Ћирилица

         U ljeto 1991. godine, kada je u štampu krenulo prvo izdanje knjige „Ognjena Marija livanjska“, pedest godina nakon tog krvavog ljeta 1941, kojem je posvećena, još nije bio definitivno utvrđen ni spisak stratišta, a kamoli imena svih žrtava ustaškog genocida na području Livna i Livanjskog polja. Ti  podaci nijesu u potpunosti sređeni ni do danas i kako vrijeme prolazi, sve je manje nade i izgleda da će taj tužni i zastrašujući imenik ikada biti kompletiran, jer je iz dana u dan sve manje svjedoka i savremenika,  pouzdanih i vjerodostojnih.

         Uz sve to, na ovim prostorima je u međuvremenu progrmio još jedan rat, dogodili se novi zločini i pogromi nad preostalim srpskim življem, dotle da je gotovo u potpunosti  ostvaren pakleni naum  ustaških ideologa i tvoraca „Nezavisne, Vojujuće, Uspravne, Božje“ Hrvatske na čijoj teritoriji  neće biti Srba.

         (U livanjskom kraju je, inače, nekada živjelo podjednako Srba i Hrvata. Polovinom devetnaestog vijeka bilo ih je otprilike po 10.000. Broj Srba se vremenom smanjivao tako  da ih je, recimo, na popisu iz 1931. godine od uklupno 22.772 stanovnika u Livnu i selima oko Livanjskog polja bilo svega 5.693, odnosno oko 25 odsto. Šezdeset godina kasnije, na popisu iz 1991. godine, taj procenat je pao ispod deset odsto, odnosno od  ukupno 39.516 stanovnika livanjske opštine bilo je  samo 3.780 Srba. Danas, pak, Srba tamo praktično više i nema i taj procenat se može mjeriti promilima.)

         Spisak žrtava koji slijedi samo unekoliko je dopunjen i popravljen u odnosu na onaj iz 1991. kada je u Livnu bila podignuta kripta i upisana imena stradalih Srba.  Spisak zato ni sada nema pretenzija da bude konačan već i dalje ostaje otvoren, ostaje pokušaj da se od zaborava otrgne i sačuva makar ono što zaborav i vrijeme nijesu već sasvim zameli. Tako i dalje ostaje poziv i apel svima koji na bilo koji način mogu pomoći da se spiskovi upotpune i utvrdi puna istina. A iza svakog eventualno izostavljenog ili krivo upisanog imena ne stoji namjera već je to uglavnom posljedica zaboravljanja i ćutanja u jednom vremenu kad se o ovome nije smjelo govoriti zarad mira u kući, zarad navodnog bratstva i jedinstva.

         Iz Livna i sela u livanjskoj kotlini, u kojima su uoči Drugog svjetskog rata živjeli Srbi, što u redovima Narodnooslobodilačke vojske, što u svakojakim ratnim stradanjima, ponajviše kao žrtve ustaškog genocida, po najnovijim podacima, od 1941 – 1945. godine palo je oko dvije hiljade žrtavaa, odnosno svaki treći stanovnik srpske nacionalnosti. Naravno, gro, više od tri četvrtine, čine žrtve ustaških pokolja. Taj broj se, po do sada prikupljenim  podacima, popeo na gotovo 1.600 i u odnosu na podatke iz 1991. veći je za oko četrdeset novih imena ( i za  Srbe u livanjskom kraju, kao uostalom i u većini drugih područja u Hercegovini, Bosni i Hrvatskoj, posebno je tragičan bio period od juna do septembra 1941. kada je palo gotovo 99 odsto svih žrtava ustaškog genocida).

         Ustaško nemilosrđe su najviše osjetili Čelebić, Golinjevo, Gornji i Donji Rujani, sam grad Livno, Guber Veliki, Lištani, Čaprazlije, Potok, Smrčani,  Glavice, Bojmunti, Potočani, Žabljak, Zastinje, Priluka, Sajković i Radanovci (spomenuo sam  samo ona sela u kojima je bilo više od deset ubijenih).

         Marljivi i analitični Mićo Radeta, član odbora koji se devedesitih godina bavio vađenjem kostiju iz jama i neopojenih bezimenih grobnica, odnosno prikupljanjem podataka i kompletiranjem spiskova žrtava, nesumnjivo je najzaslužniji čovjek što su ovi podaci  u posljednji čas istrgnuti iz čeljusti zaborava. On je, uz ostalo, napravio i malu statistiku žrtava po bratstvima, životnoj dobi i mjestima stradanja.

         Ustaše su, tako, u ovom dijelu zapadne Hercegovine pobile najviše  Pažina (161 žrtva),  Ercega (126),  Lalića  (116), Vujanovića (97), Boškovića (74), Radeta (63), Ždera (60), Crnogoraca (58), Cvijetića (56), Kozomara (55),  Kisa (54),  Šunjki (40), Radića (38), Stojanaca (37),  Milutina (35),  Raca (32),  Arnauta i Ratalja (po 30),  Bačkovića (26), Rosića i Jagodića (po 23),  Laganina (18), Mitrovića (17), Radoja i Tošića (po 13),Bulovića, Marića i Stojića (po 12) i Zagoraca i Vuleta (po 11 žrtava) - opet, od ukupno 107 srpskih bratstava iz ovog kraja, koja su krvavo osjetila ustašku mržnju,  ističem samo ona  koja su u pokoljima izgubila više od deset članova.

         Posebno su potresni podaci o starosnoj strukturi žrtava među kojima je bilo i tek rođene, samo nekoliko sati stare djece i stogodišnjih staraca. Po analizi Mića Radete, od blizu 1.600 žrtava ustaškog genocida na livanjskom području bilo je  šesto sedamdeset troje ispod  osamnaest godina, a od toga čak dvjesta četrdeset osmoro djece do šest godina!

         Gro žrtava je pao na  sedamnaest gubilišta oko Livanjskog polja. Prednjači Prolog, ledina na šesnaestom kilometru puta Livno – Split ispod istoimenog sela gdje je, po dosadašnjim saznanjima, umoreno 466 Srba iz Livna i okolnih sela, uglavnom muškaraca od 18 do 60 godina, i 50 dovedenih iz Dalmacije. Svi oni su bili zatrpani  u temelje pripremljene uoči rata za žičnu željeznicu, dva rova po gotovo sedamdeset metara dugačka, četiri široka i tri metra duboka.

         (Oko dovođenja Srba iz drugih krajeva, prvenstveno iz Dalmacije, i njihovih pogubljenja na stratištima u okolini Livna, do danas traju nedoumice i nagađanja. Nikada  nije do kraja i sasvim utvrđen ni njihov broj, ni odakle su sve dovođeni i na kojim su stratištima završili. Nedoumica, čini se, jedino nema  za grupu Dalmatinaca iz Vrlike koji su pobijeni u Prologu.

         Naime, u knjizi „Dokumenti o protunarodnom radu i zločinima jednog dijela katoličkog klera“, autori Joža Horvat i Zdenko Štanbuk, pišući o zločinima pojedinih dalmatinskih franjevaca, posebno ističu primjer fra Ivana Hrstića, kao zakletog neprijatelja srpskog naroda:

         „On je – pišu Horvat i Štanbuk – s ostalim po njemu sakupljenim ustašama u Sinju, sudjelovao u razoružanju jugoslovenske vojske i organizirao ustaški logor u Sinju. Sudjeluje u progonu srpaskoga življa u Vrlici, te je sa dva kamiona odvezao pohapšene Srbe iz sela Mahovica u Sinj. Budući da su se u to vrijeme vršili pokolji Srba u Livanjskom kotaru, to je on dao naređenje da se zatočenici Srbi, koji su dovedeni iz Vrlike, odvedu u Livanjsko Polje, gdje su avgusta mjeseca 1941 godine svi pobijeni i bačeni u ugljenokop u selu Prologu. Kad su Talijani  preuzeli civilnu vlast u Dalmaciji,fra Ivan Hrstić je otišao u domobranske vojne svećenike i dobio čin bojnika. Sudjelovao je u vojnim pohodima na Kozari i Bosanskoj Krajini gdje su njegove jedinice  vršile zvjerstva nad srpskim narodom...“)

          Sa ovog gubilišta, kao što je već opisano,  uspio je da pobjegne samo Ilija – Ile Radeta, ali je on gotovo do kraja života ćutao i sem  najpovjerljivijim, nije smio  da priča o onome šta je vidio i preživio u Prologu – Udba mu je zaprijetila da ćuti i ne remeti  međunacionalne odnose! Tako je ova mamutska grobnica  četrdeset godina zarastala u travu i na nju je  podsjećao samo skromni bezimeni spomenik na kojem su se, kako su se primicale ratne bure  devedesetih godina prošlog vijeka i iznova vaskrsavalo ustaštvo, na razne načine iživljavali ne samo potomci ustaških koljača nego i mnogi od onih koji su 1941. godine i tokom Drugog svjetskog rata do ramena okrvavili ruke i zbog toga nikome nikada nijesu položili računa.

         Nijesu kako dolikuje sahranjeni ni pobijeni u školi u Čelebiću, po broju žrtva drugom ustaškom stratištu, gdje je umoreno trista sedamdesetoro, uglavnom nejači. I ovo gubilište je, kako je već opisano, svojevremeno obilježeno do besmisla skromnom spomen pločom podignutom nad humkom na obližnjem Barjaku gdje su žrtve zatrpane u nekadašnjem majdanu šljunka. Od tog spomen obilježja sada je ostala samo ruina od kamene ograde.

 

 

</p>

<p style

Grupa livanjskih Srba-dobrovoljaca na vađenju kostiju iz jame Kamešnice

 

         Po broju žrtava slijede jame Kamešnica i Ravni dolac.

         Kamešnica se nalazi na istoimenoj planini, dvadesetak kilometara južno od Livna. Duboka je 40 metara, a u nju je, koliko je do sada utvrđeno, na Ognjenu Mariju 1941. godine, što iz livanjskog sela Golinjevo, što iz susjednog Prisoja sa područja  opštine Duvno, ubačeno oko 270 staraca, žena i djece (nepobitno je dokazano da je od 256 žitelja Golinjeva 46 zrelih muškaraca pobijeno  u Prologu, a svih 210 ostalih sjutradan je bačeno u jamu Kamešnicu). Ova jama je, kao i mnoge druge, bila zabetonirana 1962. godine, a na  maloj mramornoj ploči, ispod neizbježne petokrake, napisano je:

          „Ustaše, sluge fašističkog okupatora, 30. jula 1941. godine, na ovom mjestu su, na zvjerski način strijeljali i bacili u jamu 250 žena, djece i staraca iz Golinjeva i Prisoja. U znak sjećanja na ove žrtve fašističkog terora spomen  ploču podiže Mjesna organizacija Udruženja boraca NOR-a Podhum. Septembra 1962. godine.“

         Jama je otvorena u proljeće 1991.  i u njoj je Miro Kurtović, poznati speleolog i novinar, rodom iz Trebinja, četrdeset godina nakon pokolja, prvi put zapalio svijeću i označio početak velike akcije vađenja posmrtnih ostataka.

 


<p>Budo Simonović kreće u ambis <br />
jame Ravni dolac 3.6.1991.</p>


<p>Pedeset godina kasnije nad jamom <br />
Ravni dolac - svijeća, krst i puška</p>

Budo Simonović kreće u ambis
jame Ravni dolac 3.6.1991.

Pedeset godina kasnije nad jamom
Ravni dolac - svijeća, krst i puška

 

         Jama Ravni dolac na Dinari, dva sata hoda sjeverozapadno od sela Donji Rujani, po kazivanju, prije svega četrnaestoro preživjelih iz ovog pakla, progutala je 204 života od ukupno 218, poglavito žena, djevojaka i djece iz ovog i susjednog sela Gornji Rujani, koje su  ustaše, njihove komšije, tu ubacili takođe na Ognjenu Mariju, 30. jula 1941. godine.

 

Zloglasna Sajdina Pećina pored jame Ravni
dolac

Zloglasna Sajdina Pećina pored jame Ravni dolac

 

         ( Mićo Radeta je došao do podatka da su u ovom bezdanom grotlu na Dinari skončale 163 srpske duše, uglavnom iz Donjih Rujana, ali taj podatak stoji pod znakom pitanja, pošto je prilikom vađenja kostiju iz jame u proljeće 1991. nesumnjivo izvađeno  ukupno 203 lobanje. Razlika  se može dijelom objasniti pričama preživjelih da je među ubačenim  bilo i  nekih iz drugih krajeva koji su se tog dana zatekli na području Rujana, koji su odnekud dovedeni ili usput pohvatani. Svi preživjeli se, recimo, sjećaju jednog čobančeta, možda nečijeg najamnika - niko mu nije upamtio ime ni otkud je bio -  kojeg su ustaše uhvatili u planini kod ovacai potjerali ga zajedno sa njima. I njega su sa ostalima bacili u jamu,  a neko od preživjelih je kasnije  u njegovoj torbi našao jednu šerpicu koja je  nekima od njih  možda i konačno život spasila – danima su u nju hvatali  spasonosne kapi rose koje su se slivale niz mokre, okrvavljene i crvima zagađene litice pedeset metara duboke jame.)

         Kosti iz ove jame su izvađene tek početkom juna 1991. i sahranjene u kripti u Livnu.

         Južno od Gornjih Rujana, u masivu Dinare, nalazi se i jama  Razvala, u kojoj je tog paklenog dana smrt našlo osamdesetoro nejači, uglavnom iz ovog sela. I njihovi posmrtni ostaci su izvađeni tek četrdeset godina kasnije, u proljeće 1991.

         Po broju žrtava slijedi šuma Koprivnica  na putu Kupres – Bugojno u kojoj je na dva stratišta pobijeno ukupno šezdeset Srba, uglavnom iz Livna. Najprije je 15. jula 1945. na stratištu zvanom Kožvarica pobijeno jedanaest uglednih Srba - Livnjaka, poznatih trgovaca, a potom su danima  svoj stravični „put u Srbiju“ u Koprivnici, na mjestu Mala ili Kupreška vrata završavale i njihove porodice – ukupno četrdeset i devetoro čeljadi. Posmrtni ostaci ovih šezdeset žrtava i danas počivaju na tim stratištima jer je ratna oluja 1992. godine  osujetila naum njihovih potomaka  da ih  sahrane kako dolikuje.

         I na stratištu Trnjaci podno sela Lištani pobijeno je četrdeset i devetoro, najviše žena i djece iz ovog sela. Njihovi posmrtni ostaci su svojevremeno  izvađeni i sahranjeni na lištanskom groblju, ali bez ikakvog vidljivog obilježja.

 

 

Šestoro Crnogoraca preživjelih u jami Bikuši

Šestoro Crnogoraca preživjelih u jami Bikuši

 

         U jami Bikuši, sjeverno iznad Čelebića, smrt je našlo 46, pretežno zrelih muškaraca i uglavnom iz ovog sela. Nad jamom, iz koje nijesu povađene sve kosti, podignut je bezimeni spomen-obelisk, a ona je karakteristična po tome što je u njoj, više nego i na jednom drugom  gubilištu u ovom dijelu  Hercegovine preživjelo  i spasilo se najviše ubačenih.

 

 


<p>Miro Kurtović kreće u jamu Tušnicu <br />
sa pripremljene platforme</p>


<p>Pop Mirko Jamedžija drži opelo <br />
nad jamom Tušnicom</p>

Miro Kurtović kreće u jamu Tušnicu
sa pripremljene platforme

Pop Mirko Jamedžija drži opelo
nad jamom Tušnicom

 

         Jama Tušnica ili Jelovača  nalazi se na istoimenoj planini, dvadesetak kilometara jugoistočno od Livna. U to grotlo, duboko dvanaest metara, sa veoma širokim  otvorom i glatkim zidovima, ustaše su ubacile pedesetoro srpske nejači iz Potoka i Smrčana. Četrnaestoro od njih je  preživjelo i osam dana kasnije  spašeno iz jame. Jama nije bila  zabetonirana niti na bilo koji način obilježena, a kosti stradalih su iz nje izvađene takođe 1991. godine.

         Jama Samograd, zapadno od sela Čaprazlije, bila je grobnica dvadesetosmoro Srba iz ovog sela. Njihovi posmrtni ostaci su izvađeni i sahranjeni u zajedničkoj grobnici na dvadesetogodišnjicu ovog ustaškog zločina, 30. jula 1961. godine.

         I jama Propunta nalazi se u rejonu Rujana, tačnije u neposrednoj blizini Donjih Rujana, ali su je ustaše zaobišle u prvi mah i gro  srpske nejači poveli i umorili u mnogo udaljenijoj  jami Ravni dolac. Kasnije su objašnjavali da su tako postupili jer nijesu  željeli da im se djeca plaše od „srpskih lešina“. Svejedno,  i ta jama je postala grobnica za, koliko je do sada utvrđeno,  troje Srba, naknadno uhvaćenih, onih koji su nekako uspjeli da pobjegnu sa drugih gubilišta.

         Gornjorujanske ustaše, međutim, nijesu mnogo hajali da li će im se djeca plašiti, već su i jamu Provaliju  u polju pored sela napunili „srpskim mesom“, odnosno ubacili u nju trinaestoro svojih komšija.

         A jama Suhača ostaće da se pamti kao prvo, već u junu 1941. godine otvoreno  ustaško gubilište, a jama iznad sela Lusnić po tragičnoj sudbini četiri lijepe  djevojke iz Čelebića i po tome što nikome, sem izgleda Vladu Šunjki, nije uspjelo da je  nađe, a kamoli da se spusti u nju i izvadi  posmrtne ostatke stradalih u njoj.

         Od gubilišta izvan teritorije  livanjske opštine na kojima su stradali i Livnjaci posebno je krvava Borova glava, petnaestak kilometara udaljena od Livna  na putu prema Kupresu gdje je ubijeno četvoro Srba iz susjednih livanjskih sela i čak  185 Srba iz kupreškog sela Vukovsko. Na teritoriji bugojanske opštine je i gubilište Zanesovići gdje su, izgleda, pobijena tri  ponajviđenija livanjska Srbina – dr Dušan Mitrović, Rajko Margetić, advokat i dr Krsto Zubić, sudija, prve  žrtve iz grada Livna.

         Valja, inače, naglasiti da za kompletiranje spiskova žrtava i otimanje zločina od zaborava, gotovo ni od kakve koristi nijesu bili spomenici svojevremeno podignuti nad pojedinim jamama i gubilištima jer su na njima žrtve najčešće pretvarane u brojeve, a gdjegdje čak nije otvoreno ni napisano, da se zna i pamti dok je svijeta i vijeka, ni ko je pomorio toliki nemoćni i bezgrešni narod.

         No, i takvi kakvi su bili, predstavljali su ipak neku opomenu i kakav-takav biljeg i branu zaboravu. Sada više nema ni njih. Raspomamljeni potomci ustaških koljača su u nedavnim ratnim olujama, razgoropađeni, valjda,  što je najveći broj Srba ovog puta na vrijeme umakao i sklonio se izvan domašaja njihove krvave ruke, svoju mržnju iskalili na spomen-obilježjima koja su svjedočila o zločinstvima njihovih predaka, pokušavajući tako da izbrišu i potonji trag o tome  

         U inoviranom spisku žrtava data su uglavnom imena stradalih od ustaške ruke tokom tog prvog zlosrećnog ratnog proljeća i ljeta 1941. Ustaše su, naravno, ubijale i dokrajčivale žrtve i kasnoje, tokom naredne tri ratne godine i njihovo nemilosrđe je stizalo Srbe sa ovog područja i u drugim krajevima, pa su se i imena nekih od tih žrtava našla u ovom spisku (sem imena žrtava uz koja su, u najvećem broju, dati i osnovni podaci - ime oca, godina rođenja i godina smrti - naglašeno je i gdje je ko ubijen).

         Slijedi imenik žrtava po mjestima i gubilištima:

 

 

 

BILA

 

1. Kozomara Pere Vlado

1892 -1941.

Stratište

Prolog

2. Kozomara Pere Ilija

1896 -1941.

 „

 „

3. Kozomara Pere Gojko

1909 -1941.

 „

 „

4. Kozomara Rade Đorđe

1886 -1941.

 „

 „

5. Kozomara Rade Jovo

1890 -1941.

 „

 „

6. Kozomara Đorđa Luka

1908 -1941.

 „

 „

 

BOJMUNTI

 

1. Vidović Vukosava Vujo

1883 -1941.

Stratište

Čelebić

2. Vujičić Ilije Vaso

1905 - 1941.

 „

 „

3. Vujičić Jovana Božo

1865 -1941.

 „

 „

4. Vujičić Jove Dušan

 — 1941.

 „

 „

5. Vujičić Jove Božo

 — 1941.

 „

 „

6. Vujičić Radosava Stevo

 — 1941.

 „

 „

7. Vujičić Steve Vaso

 — 1941.

 „

 „

8. Davidović Pere Jovo

1893 -1941.

9. Davidović Pere Lazo

1913 -1941.

 „

 „

10. Kiso Đure Đuro

1884 -1941.

 „

 „

11. Kiso Ilije Ruža

1896 -1941.

 „

 „

12. Kiso Marka Jovo

1925 -1941.

 „

 „

13. Kiso Jove Mirko

1937 -1941.

 „

Trnjaci (Lišt.)

14. Konjikušić Bojana Jovan

1850 -1941.

 „

Čelebić

15. Konjikušić Vukosava Nikola

1930 -1941.

 „

 „

16. Konjikušić Vukosava Todor

1870 -1941.

 „

 „

17. Konjikušić Nikole Vukosav

1900 -1941.

 „

 „

18. Milutin Marka Marko

1898 -1941.

 „

 „

19. Ninković Vukosava Đurađ

1883 -1941.

 „

 „

20. Petrović Gaje Tomo

1905 -1941.

 „

 „

21. Rosić Jove Mijo

1905 -1041.

 „

 „

22. Šunjka Goluba Nikola

1888 - 1941.

 „

 „

23. Šunjka Nikole Ilinka

1889 -1941.

 „

 „

24. Šunjka Gaje Ilija

1890 -1941.

 „

 „

 

VRBICA

 

1. Šunjka Todora Stevan

1877 - 1943.

Stratište

Čatrnja

 

GLAVICE

 

1. Erceg Mališe Pero

1908 - 1941.

Stratište

Prolog

2. Erceg Mališe Uroš

1911 - 1941.

 „

 „

3. Erceg Mališe Milan

1914 - 1941.

 „

 „

4. Kozomara Jovana Đorđe

1881 - 1941.

 „

 „

5. Kozomara Đorđe Rade

1917 - 1941.

 „

 „

6. Kozomara ž. Đorđe Ruža

1880 - 1941.

 „

 „

7. Kozomara Bože Vuko

1900 - 1941.

 „

 „

8. Ristić Goluba Pero

1885 - 1941.

 „

 „

9. Ristić ž. Pere Mila

1895 - 1941.

 „

 „

10. Ristić Pere Dušan

1917 - 1941.

 „

 „

11. Ristić Pere Rajko

1925 - 1941.

 „

 „

12. Ristić Goluba Marko

1890 - 1941.

 „

 „

13. Ristić ž. Marka Jelka

1900 - 1941.

 „

 „

14. Ristić Marka Rade

1920 -1941.

 „

 „

15. Ristić Marka Ile

1923 - 1941.

 „

 „

16. Ristić Goluba Riisto

1885 - 1941.

 „

 „

17. Simić Jove Savo

1910 - 1941.

 „

 „

18. Simić Jove Špiro

1914 - 1941.

 „

 „

19. Simić Ilije Marko

1890 - 1941.

 „

 „

20. Simić Ilije Mijo

1888 - 1941.

 „

 „

21. Simić Marka Stojan

1911 - 1941.

 „

 „

22. Šešum Rade Ostoja

1879 - 1941.

 „

 „

23. Šešum Ostoje Luka

1902 - 1941.

 „

 „

 

 

Spomenik nad jamom Kamešnicom koja je tridesetgodinabila zabetonirana

 

Spomenik nad jamom Kamešnicom koja je trideset godina bila zabetonirana

GOLINJEVO 

 

1. Bošković Laze Jovo

1881 - 1941.

Stratište

Prolog

2. Bošković ž. Jove Anđa

1885 - 1941.

 „

Kamešnica jama

3. Bošković Jove Mirko

1914 - 1941.

 „

Prolog

4. Bošković Jove Darinka

1927 - 1941.

 „

Kamešnica

5. Bošković Jove Đorđe

1925 - 1941.

 „

 „

6. Bošković Jove Mirjana

1929 - 1941.

 „

 „

7. Bošković Jove Ljubica

1931 - 1941.

 „

 „

8. Bošković ž. Mirka Vida

1918 - 1941.

 „

 „

9. Bošković Laze Pero

1884 - 1941.

 „

 „

10. Bošković ž. Pere Ruža

1890 - 1941.

 „

 „

11. Bošković Pere Marko

1905 - 1941.

 „

Proog

12. Bošković Pere Tomo

1910 - 1941.

 „

 „

13. Bošković ž. Marka Darinka

1905 - 1941.

 „

Kamešnica

14. Bošković Marka Predrag

1928 - 1941.

 „

 „

15. Bošković Marka Bosa

1925 - 1941.

 „

 „

16. Bošković Marka Radojka

1923 - 1941.

 „

 „

17. Bošković Marka Anđa

1936 - 1941.

 „

Kamešnica

18. Bošković ž. Toma Stana

1911 - 1941.

 „

 „

19. Bošković Tome Momčilo

1932 - 1941.

 „

 „

20. Bošković Tome Anđa

1934 - 1941.

 „

 „

21. Bošković Tome Milica

1938 - 1941.

 „

 „

22. Bošković ž. Nike Ruža

1880 - 1041.

 „

 „

23. Bošković Nike Lazo

1913 - 1941.

 „

Prolog

24. Bošković Nike Luka

1904 - 1041.

 „

 „

25. Bošković ž. Laze Radojka

1920 - 1941.

 „

Kamešnica

26. Bošković ž. Luke Milica

1910 - 1941.

 „

 „

27. Bošković Luke Danica

1932 - 1941.

 „

 „

28. Bošković Luke Anđa

1934 -1941.

 „

 „

29. Bošković Luke Ilija

1936 -1941.

 „

 „

30. Ćurković Jove Marko

1890 - 1941.

 „

Prolog

31. Ćurković ž. Marka Janja

1890 - 1941.

 „

Kamešnica

32. Jovanović Luke Savo

1890 - 1941.

 „

 „

33. Jovanović ž. Save Sava

1897 - 1941.

 „

 „

34. Jovanović Save Luka

1918 - 1941.

 „

 „

35. Jovanović Save Gojko

1920 - 1941.

 „

 „

36. Mitrović Mije Ile

1880 - 1941.

 „

Prolog

37. Mitrović ž. Ile Milica

1884 -1941.

 „

Kamešnica

38. Mitrović Ile Pavo

1910 - 1941.

 „

Prolog

39. Mitrović Ile Pero

1915 - 1941.

 „

 „

40. Mitrović Ile Rade

1925 - 1941.

 „

 „

41. Mitrović ž. Pave Draginja

1910 - 1941.

 „

Kamešnica

42. Mitrović Pave Dušan

1931 - 1941.

 „

 „

43. Mitrović Pave Zora

1932 - 1941.

 „

 „

44. Mitrović Pave Ljubica

1937 - 1941.

 „

 „

45. Mitrović Pave Ruža

1938 - 1941.

 „

 „

46. Mitrović ž. Pere Janja

1918 - 1941.

 „

 „

47. Mitrović Pere Mirko

1938  - 1941.

 „

 „

48. Mitrović Pere Ljubica

1940  - 1941.

 „

 „

49. Pažin ž. Jove Stana

1885  - 1941.

 „

 „

50. Pažin ž. Sime Simeuna

1895  - 1941.

 „

 „

51. Pažin Jove Stojan

1911 - 1941.

 „

Prolog

52. Pažin ž. Stojana Zorka

1915 - 1941.

 „

Kamešnica

53. Pažin Stojana Draginja

1937 - 1941.

 „

 „

54. Pažin Stojana Rade

1940 - 1941.

 „

 „

55. Pažin Stojana Drago

1941 - 1941.

 „

 „

56. Pažin Sime Niko

1918 - 1941.

 „

Prolog

57. Pažin ž. Nike Mara

1920 - 1941.

 „

Kamešnica

58. Pažin Laze Simo

1901 - 1941.

 „

Prolog

59. Pažin ž. Sime Mileva

1901 - 1941.

 „

Kamešnica

60. Pažin Sime Rajko

1923 - 1941.

 „

 „

61. Pažin Sime Bosa

1926 - 1941.

 „

 „

62. Pažin Sime Dušan

1928 - 1941.

 „

 „

63. Pažin Sime Momir

1935 - 1941.

 „

 „

64. Pažin Sime Momčilo

1937 - 1941.

 „

 „

65. Pažin Sime Ratko

1941 - 1941.

 „

 „

66. Pažin Šćepana Lazo

1861 - 1941.

 „

 „

67. Pažin Laze Mirko

1914 - 1941.

 „

 „

68. Pažin ž. Mirka Stana

1916 - 1941.

 „

 „

69. Pažin Mirka Stojanka

1937 - 1941.

 „

 „

70. Pažin Mirka Stojan

1940 - 1941.

 „

 „

71. Pažin Marka Pavo

1908 - 1941.

 „

Prolog

72. Pažin ž. Pave Milica

1910 - 1941.

 „

Kamešnica

73. Pažin Pave Marko

1932 - 1941.

 „

 „

74. Pažin Pave Draginja

1934 - 1941.

 „

 „

75. Pažin Pave Stojan

1937 - 1941.

 „

 „

76. Pažin Pave Mara

1940 - 1941.

 „

 „

77. Pažin Marka Petar

1910 - 1941.

 „

Prolog

78. Pažin ž. Petra Ljubica

1915 - 1941.

 „

Kamešnica

79. Pažin Petra Ikonija

1937 - 1941.

 „

 „

80. Pažin Petra Stojan

1941 - 1941.

 „

 „

81. Pažin ž. Marka Stana

1881 - 1941.

 „

 „

82. Pažin Riste Rade

1871 - 1941.

 „

 „

83. Pažin ž. Rade Stana

1891 - 1941.

 „

 „

84. Pažin Rade Uroš

1913 - 1941.

 „

Prolog

85. Pažin Rade Đorđe

1920 - 1941.

 „

 „

86. Pažin Rade Anđa

1927 - 1941.

 „

Kamešnica

87. Pažin ž. Uroša Ruža

1920 - 1941.

 „

 „

88. Pažin Uroša Rajko

1934 - 1941.

 „

 „

89. Pažin Uroša Borivoj

1936 - 1941.

 „

 „

90. Pažin Šćepana Tomo

1876  - 1941.

 „

 „

91. Pažin ž. Tome Mara

1881 -1941.

 „

 „

92. Pažin Mije Boško

1881 -1941.

 „

Prolog

93. Pažin ž. Boška Jelena

1891 – 1941.

 „

Kamešnica

94. Pažin Boška Vinka

1923 -1941.

 „

 „

95. Pažin Boška Mara

1925 -1941.

 „

 „

96. Pažin Boška Milan

1927 -1941.

 „

 „

97. Pažin Boška Dejan

1929 -1941.

 „

 „

98. Pažin Boška Vojin

1931 – 1941.

99. Pažin ž. Pere Anđa

1909 -1941.

 „

 „

100. Pažin Pere Vlado

1928 -1941.

 „

 „

101. Pažin Artenije Rade

1885 -1941.

 „

Prolog

102. Pažin ž. Rade Draškuša

1890 -1941.

 „

Kamešnica

103. Pažin Rade Lazo

1919 -1941.

 „

 „

104. Pažin Rade Savo

1924 -1941.

 „

 „

105. Pažin ž. Laze Ljubica

1921 -1941.

 „

 „

106. Pažin Artenije Markica

1888 -1941.

 „

Prolog

107. Pažin ž. Markice Todora

1893 -1941.

 „

Kamešnica

108. Pažin Markice Nenad

1929 -1941.

 „

 „

109. Pažin Markice Niko

1931 -1941.

 „

 „

1110. Pažin Markice Ljeposava

1936 -1941.

 „

 „

111. Pažin Markice Nevenka

1938 -1941.

 „

 „

112. Pažin Artenije Stojan

1891 -1941.

 „

Prolog

113. Pažin ž. Stojana Jovanka

1895 -1941.

 „

Kamešnica

114. Pažin Stojana Tatomir

1928 -1941.

 „

 „

115. Pažin Stojana Grujica

1930 -1941.

 „

 „

116. Pažin Stojana Ljubica

1932 -1941.

 „

 „

117. Pažin Artenije Ile

1893 -1941.

 „

Prolog

118. Pažin ž. Ile Stana

1896 -1941.

 „

Kamešnica

119. Pažin Ile Stevo

1927 -1941.

 „

 „

120. Pažin Ile Pero

1929 -1941.

 „

 „

121. Pažin Ile Niko

1931 -1941.

 „

 „

122. Pažin Ile Bilić

1934 -1941.

 „

 „

123. Pažin Ile Radivoje

1937 -1941.

 „

 „

124. Pažin Jove Boško

1896 -1941.

 „

Prolog

125. Pažin ž. Boška Milica

1900 -1941.

 „

Kamešnica

126. Pažin Boška Miro

1919 -941.

 „

Prolog

127. Pažin Boška Rade

1921 -1941.

 „

 „

128. Pažin Boška Stojan

1923 -1941.

 „

 „

129. Pažin Boška Ruža

1925 -1941.

 „

Kamešnica

130. Pažin ž. Mire Milka

1920 -1941.

 „

 „

131. Pažin Mate Lazo

1861 -1941.

 „

 „

132. Pažin Todora Jovan

1895 -1941.

 „

Prolog

133. Pažin ž. Jovana Stana

1900 -1941.

 „

Kamešnica

134. Pažin Jovana Ljubica

1925 -1941.

 „

Kamešnica

135. Pažin Jovana Danica

1927 -1941.

 „

 „

136. Pažin Jovana Živojin

1935 -1941.

 „

 „

137. Pažin Jovana Nikola

1939 -1941.

 „

 „

138. Pažin Ilije Aleksa

1886 -1941.

 „

Prolog

139. Pažin Ilije Niko

1896 -1941.

 „

 „

140. Pažin ž. Alekse Mara

1892 -1941.

 „

Kamešnica

141. Pažin Alekse Olga

1923 -1941.

 „

 „

142. Pažin Alekse Mila

1925 -1941.

 „

 „

143. Pažin Alekse Branko

1927 -1941.

 „

 „

144. Pažin ž. Nike Stana

1901 -1941.

 „

 „

145. Pažin Nike Radojka

1925 – 1941.

 „

 „

146. Pažin Nike Mara

1931 -941.

 „

 „

147. Pažin Nike Milojko

1941 -1941.

 „

 „

148. Pažin ž. Luke Stana

1885 -1941.

 „

 „

149. Pažin Luke Mihajlo

1910 -1941.

 „

Prolog

150. Pažin ž. Mihajla Stana

1913 -1941.

 „

Kamešnica

151. Pažin Mihajla Božo

1934 -1941.

 „

 „

152. Pažin Mihajla Višnja

1936 -1941.

 „

 „

153. Pažin Luke Rajko

1921 -941.

 „

 „

154. Pažin Luke Rajka

1923 -1941.

 „

 „

155. Pažin Luke Žarko

1925 -1941.

 „

 „

156. Pažin Luke Jelica

1928 -1941.

 „

 „

157. Pažin Mije Risto

1890 -1941.

 „

Prolog

158. Pažin ž. Riste Milica

1895 -1941.

 „

Kamešnica

159. Pažin Riste Živojin

1929 -1941.

 „

 „

160. Pažin Riste Ruža

1931 -1941.

 „

 „

161. Pažin Riste Mara

1933 -1941.

 „

 „

162. Pažin Riste Borko

1935 -1941.

 „

 „

163. Pažin Riste Mirjana

1939 -1941.

 „

 „

164. Pažin Mije Đorđe

1882 -1941.

 „

Prolog

165. Pažin ž. Đorđe Anđa

1885 -1941.

 „

Kamešnica

166. Pažin  Đorđa Ilija

1918 -1941.

 „

Prolog

167. Pažin Đorđa Vlado

1920 -1941.

 „

 „

168. Pažin Đorđa Miroslav

1923 -941.

 „

Kamešnica

169. Pažin Đorđa Mara

1925 -1941.

 „

 „

170. Pažin Đorđa Ljubo

1927 -1941.

 „

 „

171. Pažin Đorđa Rade

1929 -1041.

 „

 „

172. Pažin Save Špiro

1910 -1941.

 „

Prolpg

173. Pažin ž. Špire Milica

1912 -1941.

 „

Kamešnica

174. Pažin Špire Stevo

1930 -1941.

 „

 „

175. Pažin Špire Slobodan

1934 -1941.

 „

 „

176. Pažin Špire Rade

1937 -1941.

 „

 „

177. Pažin Nike Markica

1907 -1941.

 „

Prolog

178. Pažin ž. Markice Ljubica

1909 -1941.

 „

Kamešnica

179. Pažin Markice Momčilo

1929 -1941.

 „

 „

180. Pažin Markice Danica

1931 -1941.

 „

 „

181. Pažin Markice Vidosava

1933 -1941.

 „

 „

182. Pažin Markice Milica

1937 -1941.

 „

 „

183. Pažin Markice Uglješa

1940 -1941.

 „

 „

184. Pažin Tome Ilija

1936 -1941.

 „

 „

185. Ratalj Ile Rade

1911 -1941.

 „

Prolog

186. Ratalj ž. Rade Anđa

1916 -1941.

 „

Kamešnica

187. Ratalj Ile Ile

1881 -1941.

 „

Prolog

188. Ratalj ž. Ile Jovanka

1888 -1941.

 „

Kamešnica

189. Ratalj Ile Jela

1925 -1941.

 „

 „

190. Rataj Ile Anđa

1927 -1941.

 „

 „

191. Ratalj Marka Boško

1881 -1941.

 „

Prolog

192. Ratalj ž. Boška Zorka

1890 -1941.

 „

Kamešnica

193. Ratalj Boška Mara

1925 -1941.

 „

 „

194. Ratalj Boška Vojko

1927 -1941.

 „

 „

195. Ratalj Save Tomo

1913 -1941.

 „

Prolog

196. Ratalj ž. Tome Jela

1916 -1941.

 „

Kamešnica

197. Ratalj Tome Milica

1934 -1941.

 „

 „

198. Ratalj Jove Petar

1908 -1941.

 „

Prolog

199. Ratalj ž. Petra Božica

1910 -1941.

 „

Kamešnica

200. Ratalj Petra Đorđe

1930 -1941.

 „

 „

201. Ratalj Petra Milica

1932 -1941.

 „

 „

202. Ratalj Petra Niko

1934 -1941.

 „

 „

203. Ratalj Petra Lazar

1938 -1941.

 „

 „

204. Ratalj Petra Jovan

1935 -1941.

 „

 „

205. Tošić Stojana Pero

1891 -1941.

 „

Prolog

206. Tošić ž. Pere Joka

1893 -1041.

 „

Kamešnica

207. Tošić Stojana Tomo

1894 -1941.

 „

 „

208. Tošić ž. Toše Ćurkuša

1896 -1941.

 „

 „

209. Tošić Toma Milica

1923 -1941.

 „

 „

210. Tošić Tome Mirjana

1925 -1941.

 „

 „

211. Tošić Tome Milan

1927 -1941.

 „

 „

212. Tošić Tome Stojan

1929 -1941 .

 „

 „

213. Tošić Stojana Savo

1896 -1941.

 „

Prolog

214. Tošić ž. Save Mara

1897 -1941.

 „

Kamešnica

215. Tošić Save Ruža

1926 -1941.

 „

 „

216. Tošić Save Milan

1928 -1941.

 „

 „

217. Tošić Save Nenad

1930 -1941.

 „

 „

218. Ždero Ile Milan

1918 -1941.

 „

Prolog

219. Ždero ž. Milana Milica

1921 -1941.

 „

Kamešnica

220. Ždero Milana (novorođenče staro

1 dan)

 „

 „

221. Ždero ž. Rade Anđa

1886 -1941.

 „

 „

222. Ždero Rade Mile

1918 – 1941.

 „

Prolog

223. Ždero Rade Milica

1923 -1941.

 „

Kamešnica

224. Ždero ž. Mile Milica

1921 -1941.

 „

 „

225. Ždero Save Nine

1841 -1941.

 „

 „

226. Ždero Nine Radovan

1902 -1941.

 „

Prolog

227. Ždero ž. Radovana Stana

1907 - 1941.

 „

Kamešnica

228. Ždero Radovana Petar

1933 -1941.

 „

 „

229. Ždero Radovana Momčilo

1935 -1941.

 „

 „

230 Ždero Radovana Mihajlo

1936 -1941.

 „

 „

231. Ždero Radovana Mirjana

1939 -1941.

 „

 „

232. Ždero Radovana Ratko

1941 -1941.

 „

 „

 

         NAPOMENA: Slučaj Golinjeva i priča o stradanjima Srba iz ovog sela najbolja je ilustracija, kako sistematskog i dobro planiranog ustaškog nauma  da ne utekne srpskog uva, tako i muka u prikupljanju podataka o žrtvama tog suludog plana. Kad sam  početkom juna 1991. godine prvi put došao u Livno i započeo  istraživanja i prikupljanje građe za ovu knjigu, livanjski paroh, pop Mirko Jamedžija (rodom je iz Glamoča) kazao mi je da je u Golinjevu pobijeno oko sto Srba. Nekoliko dana kasnije pozvao me telefonom i rekao  da je u međuvremenu doznao za još oko četrdeset žrtava u ovom selu. Zahvaljujući ponajviše  upornosti i sistematičnosti Mića Radete, njegovoj vještini i ugledu koji je  tih devedesetih godina prošlog vijeka uživao i među Srbima i među Hrvatima i među Muslimanima u Livnu i okolini  (možda i zato što mu je sin oženjen Hrvaticom), zastrašujući  spisak golinjevskih žrtava je gotovo udvostručen. On je od jedne stare plemenite Hrvatice, dobrodušne a bistroumne i pamtljive, koja je u vrijeme pokolja u Golinjevu bila već stasala djevojka,  na vjeru božju (zakleo joj se i održao riječ da je neće odati ni na mukama starca Vujadina) saznao i zapisao  imena domaćina  svih šezdeset zatrtih srpskih domova u ovom selu i članova njihovih porodica. Ona mu je kazala da su se krvoloci poslije pokolja falili da su smakli dvjesta pedeset i šest Srba!

         Priču stare Hrvatice potvrdile su i neke golinjevske odive udate u drugim selima, koje su slučajno pretekle. One su, recimo, baš kao i stara Hrvatica, jednodušno dokazivale da je golinjevska porodica Ratalj bila znatno brojnija nego što se ranije mislilo, da i u najnovijem spisku nedostaje još najmanje deset imena Ratalja, a u pitanju su najčešće bila tek rođena i još nekrštena djeca, odnosno da je pored  dvjesta trideset i dvoje odraslih koji su pobijeni u Golinjevu i čija su imena nepobitno utvrđena bilo još i dvadeset i četvoro nekrštene djece, uglavnom iz porodica Ratalj, Ždero i Pažin.

         (Mićo Radeta trvrdi da mu je  jedan Golinjevac, nekadašnji hrvatski oružnik, koji, koliko se zna, nije učestvovao u tom pokolju niti okrvavio ruke ili se na kakav drugi način ogriješio i istakao u zlostavljanju Srba, te 1991. godine, povjerio da su glavni organizatorui pokolja u Golinjevu bili  seoski knez Ante Kuliš i njegov šurak, zloglasni ustaški emigrant Mate Vodopija. Većina ostalih krvopija je bila iz Vržerala i Podgradine.)

 

GUBER VELIKI

 

1. Arnaut Bože Cvijo

1888 -1941.

Stratište

Prolog

2. Arnaut Bože Petar

1900 -1941.

 „

 „

3. Arnaut Bože Rade

1902 -1941.

 „

 „

4. Arnaut Bože Špiro

1907 -1941.

 „

 „

5. Arnaut Cvije Vojko

1914 -1941.

 „

 „

6. Arnaut Luke Miloš

1903 -1941.

 „

 „

7. Arnaut Luke Tomo

1914 -1941.

 „

 „

8. Arnaut Vase Ile

1881 -1941.

 „

 „

9. Arnaut Ile Jovo

1902 -1941.

 „

 „

10. Arnaut Ile Vaso

1908 -1941.

 „

 „

11. Arnaut Marka Bogdan

1909 -1941.

 „

 „

12. Arnaut Marka Niko

1913 -1941.

 „

 „

13. Arnaut Marka Mitar

1920 -1941.

 „

 „

14. Arnaut Marka Ratko

1923 -1941.

 „

 „

15. Bajilo Đure Marko

1914 -1941.

 „

 „

16. Duvnjak Laze Mirko

1900 -1941.

 „

 „

17. Ždero Bože Milan

1901 -1941.

 „

 „

18. Ždero Bože Miloš

1916 -1941.

 „

 „

19. Ždero Nike Đorđe

1907 -1941.

 „

 „

20. Ilukić Ilije Jovo

1904 -1941.

 „

 „

21. Laganin Ile Marko

1886 -1941.

 „

 „

22. Laganin Marka Bogdan

1916 -1941.

 „

 „

23. Laganin Marka Niko

1922 -1941.

 „

 „

24. Laganin Stojana Rade

1906 -1941.

 „

 „

25. Laganin Stojana Branko

1905 -1941.

 „

 „

26. Laganin Nike Savo

1893 -1941.

 „

 „

27. Laganin Nike Nine

1891 -1941.

 „

 „

28. Laganin Nine Tomo

1911 -1941.

 „

 „

29. Laganin Nine Jovo

1916 -1941.

 „

 „

30. Laganin Riste Pero

1890 -1941.

 „

 „

31. Laganin Riste Milan

1897 -1941.

 „

 „

32. Laganin Riste Rade

1903 -1941.

 „

 „

33. Laganin Milana Ile

1924 -1941.

 „

 „

34. Laganin Petra Stojan

1906 -1941.

 „

 „

35. Laganin Petra Rajko

1920 -1941.

 „

 „

36. Laganin Nike Vaso

1921 -1941.

 „

 „

37. Laganin Stojana Petar

1907 -1941.

 „

 „

38. Naerlović Todora Pero

1890 -1941.

 „

 „

39. Naerlović Marka Pavo

1918 -1941.

 „

 „

40. Nikić Pavla Milan

1894 -1941.

 „

 „

41. Pažin Steva Jovo

1880 -1941.

 „

 „

42. Pažin Jove Mićo

1910 -1941.

 „

 „

43. Pažin Jove Miloš

1915 -1941.

 „

 „

44. Pažin Steve Niko

1872 -1941.

 „

 „

45. Pažin Nike Stevan

1900 -1941.

 „

 „

46. Pažin Stevana Boris

1922 -1941.

 „

 „

47. Pažin Pere Bogdan

1918 -1941.

 „

 „

48. Pažin Pere Ile

1924 -1941.

 „

 „

49. Pažin Vase Špiro

1908 -1941.

 „

 „

50. Pažin Vase Lazo

1910 -1941.

 „

 „

51. Pokrajac Petra Savo

1896 -1941.

 „

 „

52. Radeta Save Trifko

1906 -1941.

 „

 „

53. Radeta Mije Rade

1917 -1941.

 „

 „

54. Radeta Bože Stevo

1920 -1941.

 „

 „

55. Radeta Marka Vaso

1890 -1941.

 „

 „

56. Radeta Krste Niko

1865 -1941.

 „

 „

57. Radeta Ile Niko

1921 -1941.

 „

 „

58. Radeta Krste Markica

1922 -1941.

 „

 „

59. Radeta Pere Stevo

1892 -1941.

 „

 „

60. Radeta Pere Danilo

1908 -1941.

 „

 „

61. Radeta Pere Gavro

1908 -1941.

 „

 „

62. Radeta Rade Lazo

1907 -1941.

 „

 „

63. Radeta Ile Ile

1887 -1941.

 „

 „

64. Radeta Ile Rade

1915 -1941.

 „

 „

65. Radeta Nike Lazo

1880 -1941.

 „

 „

66. Radeta Laze Predrag

1908 -1941.

 „

 „

67. Radeta Laze Ile

1919 -1941.

 „

 „

68. Radeta Nike Mihajlo

1875 -1941.

 „

 „

69. Radeta Mihajla Tugomir

1914 -1941.

 „

 „

70. Radeta Mihajla Mirko

1921 -1941.

 „

 „

71. Radeta Tome Mićo

1904 -1941.

 „

 „

72. Radeta Ilije Luka

1889 -1941.

 „

 „

73. Radeta Bože Luka

1884 -1941.

 „

 „

74. Radeta Luke Strailo

1914 -1941.

 „

 „

75. Radeta Luke Slavko

1917 -1941

 „

 „

76. Radeta Bože Vaso

1881 -1941.

 „

 „

77. Radeta Vase Rajko

1918 -1941.

 „

 „

78. Radeta Pave Toša

1894 -1941.

 „

 „

79. Radeta Toše Živojin

1924 -1941.

 „

 „

80. Radeta Pave Savo

1897 -1941.

 „

 „

81. Radeta Bojana Mihajlo

1892 -1941.

 „

 „

82. Radeta Ile Radomir

1920 -1941.

 „

 „

83. Radeta Cije Veso

1919 -1941.

 „

 „

84. Radeta Pere Niko

1897 -1941.

 „

 „

85. Radeta Pere Stojan

1880 -1941.

 „

 „

86. Radeta Stojana Slobodan

1918 -1941.

 „

 „

87. Radeta Jove Lazo

1902 -1941.

 „

 „

88. Radeta JoveVlado

1912 -1941.

 „

 „

89. Radeta Laze Slavko

1923 -1941.

 „

 „

90. Radeta Pave Krsto

1914 -1941.

 „

 „

91. Radeta Jove Jovo

1897 -1941.

 „

 „

92. Radeta Marka Živko

1910 -1941.

 „

 „

93. Radeta Jove Boško

1920 -1941.

 „

 „

94. Radeta Rade Trifko

1925 -1941.

 „

 „

95. Radeta Pere Vlado

1925 – 1941.

 „

 „

96. Radeta Bože Zdravko

1914 -1941.

 „

 „

97. Radeta Bože Božo

1924 -1941.

 „

 „

98. Radeta Jove Nine

1919 – 1941.

 „

 „

99. Radeta Tome Krsto

1881 -1941.

 „

 „

100. Radeta Tome Stanko

1890 -1941.

 „

 „

101. Radeta Nike Mićo

1918 -1941.

 „

 „

102.Radeta Save Mile

1890 -1941.

 „

 „

103. Radeta Mile Nine

1921 -1941.

 „

 „

104. Raco Tome Rade

1885 -1941.

 „

 „

105. Raco Tome Mijo

1881 -1941.

 „

 „

106. Raco Mije Mićo

1915 -1941.

 „

 „

107. Raco Stojana Đorđe

1888 -1941

 „

 „

108. Raco Đorđa Spasoja

1921 -1941.

 „

 „

109. Raco Stojana Jovo

1884 -1941.

 „

 „

110. Raco Stojana Pavo

1886 -1941.

 „

 „

111. Raco Stojana Mitar

1882 -1941.

 „

 „

112. Raco Jove Rade

1919 -1941.

 „

 „

113. Raco Pave Vojin

1914 -1941.

 „

 „

114. Raco Mitra Draško

1913 -1941.

 „

 „

115. Raco ž. Mitra Mara

1880 -1942.

 „

 „

116. Trišo Mile Petar

1900 -1941.

 „

 „

117. Arnaut ž. Marka Todora

1880 – 1942.

Kruzi

118. Laganin Riste Krsto

1906 – 1941.

Prolog

119. Radeta ž. Boška Bogdana

1923 – 1942. 

Kruzi

 

GUBER MALI

 

1. Kozomara Pave Mitar

1878 -1941.

Strati-šte

Prolog

2. Kozomara Mitra Jovo

1906 -1941

 „

 „

3. Kozomara Mitra Božo

1913 -1941.

 „

 „

4. Pokrajac Petra Tomo

1884 -1941.

 „

 „

5. Pokrajac Petra Rade

1900 -1941.

 „

 „

6. Šormaz Luke Niko

1921 -1941.

 „

 „

 

GUBIN

 

1. Ivetić Jove Petar

1880 – 1941.

Stratište

Prolog

2. Broćeta Ile Božo

1909 – 1941.

 „

 „

3. Pajčin Ilije Božo

1916 – 1943.

Bitelićka greda

 

ŽABLJAK 

 

1. Bobušić Laze Ilija

1890 -1941.

Strati-šte

Prolog

2. Bošnjak Ile Pavo

1901 -1941.

 „

 „

3. Mitranić Stojana Rade

1910 -1941.

 „

 „

4. Mitranić Marka Stojan

1882 -1941.

 „

 „

5. Mitranić Stojana Stamenko

1912  - 1941.

 „

 „

6. Mitranić Mije Pero

1909 -1941.

 „

 „

7. Mitranić Marka Mijo

1865 -1941.

 „

 „

8. Mitranić Mije Markica

1923 -1941.

 „

 „

9. Mitranić Mije Pavo

1925 – 1941.

 „

 „

10. Marić Toše Boško

1906 -1941.

 „

 „

11. Lovren Ilije Savo

1912 -1941.

 „

 „

12. Vuleta Bože Đorđe

1871 -1941.

 „

 „

13. Vuleta Đorđa Savo

1916 -1941.

 „

 „

14. Vuleta Đorđa Božo

1918 -1941.

 „

 „

15. Vuleta Koste Vilim

1920  1941.

 „

 „

16. Vuleta Koste Nedeljko

1915 -1941.

 „

 „

17. Vuleta Marka Pero

1890 -1941.

 „

 „

18. Vuleta Pere Nikola

1917 -1941.

 „

 „

19. Vuleta Pere Marko

1915 – 1941.

 „

 „

20.Vuleta Đorđa Stojan

1915 – 942

ubjen u

Žabljaku

21. Mitranić Stanka

1891 – 1942

 

ZASTINJE

 

1. Bošković Ilije Božo

1909 – 1941.

Stratište

Prolog

2. Ždero Sime Todor

1903 – 1941.

3. Ždero ž. Todora Ana

1913 – 1941.

Ubijena

U Zastinju

4. Kovljenović Jove Risto

1893 – 1941.

 „

5. Marić Cvije Milan

1889 – 1941.

6. Marić ž. Milana Anđa

1893 – 1942.

Kruzi

7. Marić Milana Grozda

1920 – 1942.

8. Marić Milana Nedeljko

1928 – 1942.

9. Pažin Rade Petar

1886 – 1942.

 „

10. Pažin Rade Marko

1908 – 1941.

 „

Prolog

11. Pažin Nike Pane

1888 – 1941.

 „

 „

12. Pažin Nike Krstan

1890 – 1941.

 „

 „

13. Pažin Laze Marko

1890 -1941.

 „

 „

14. Pažin Pere Tomo

1908 – 1941.

 „

Livno

15. Pažin Laze Jefto

1871 – 1941.

 „

Prolog

16. Rosić Petra Todor

1877 – 1941.

 „

 „

17. Crnogorac Tode Stojan

1893 – 1941.

18. Crnogorac Laze Jovo

1888 – 1941.

19. Crnogorac Pavla Petar

1926 – 1941.

 

KOMORANI

 

1. Ždero Trifka Špiro

1905 -1941.

Stratište

Prolog

2. Ždero Špire Živko

1923 – 1941.

 „

 „

3. Ždero ž. Rade Mara

1902 – 1941.

 „

 „

4. Ždero Rade Ruža

1926 – 1941.

 „

 „

5. Ždero Rade Ljubo

1930 – 1941.

 „

 „

6. Ždero Rade Boško

1932 – 1941.

 „

 „

7. Ždero Rade Uglješa

1936 – 1941.

 „

 „

8. Ždero Rade Veselin

1939 – 1941.

 „

 „

 

 

 

Naslage kostiju žrtava iz Prologa

 

 LIVNO

 

1. Anđić ž. Nikole Milka

1870 – 1941.

Stratište

Koprivnica

2. Anđić Pere Drago

1897 – 1041.

 „

Prolog

3. Arnaut Đure Dušan

1914 – 1941.

 „

 „

4. Arnaut Đure Branko

1918 – 1941.

 „

 „

5. Babić Sime Dane

1890 – 1941.

6. Bajilo Mihajla Jovo

1864 – 1941.

 „

Koprivnica

7. Bajilo ž Jove Rista

1870 – 1941.

 „

 „

8. Bajilo Jove Uglješa

1910 – 1941.

 „

 „

9. Bajilo Jove Stojanka

1921 – 1941.

 „

 „

10. Bajilo ž. Uglješe Dobrica

1915 – 1941.

 „

 „

11. Bajilo Uglješe Milun

1937 – 1941.

 „

 „

12. Bajilo Uglješe Dragan

1939 – 1941.

 „

 „

13. Baroš Petra Obrad

1896 – 1941.

 „

 Prolog

14. Belenzada Zdravko

1925 – 1941.

 „

 „

15. Besara Pantelije Jovan

1893 – 1941.

 „

 „

16. Besara Vlade Vlajka

1929 – 1941.

 „

Koprivnica

17. Bilbija Ilije Branko

1921 – 1941.

 „

 Prolog

18. Bokić Jove Koviljka

1912 – 1941

Koprivnica

19. Bokić Jove Milan — Mišo

1938 – 1941.

 „

 „

20. Bokić Jove Dragan

1940 – 1941.

 „

 „

21. Velimir Luke Mihajlo

1906 - -941

22. Vidović Ignjatija Uroš

1898 – 1941.

 „

Koprivnica

23. Vuleta Nike Drago

1908 – 1941.

 „

Prolog

24. Vuleta Riste Stevan

1881- 1941.

 „

 „

25. Gligić ž. Nike Draginja

1878 – 1941.

 „

Koprivnica

26. Gligić Nike Veselinka

1907 – 1941.

 „

 „

27. Gligić Nike Ranko

1912 – 1941.

 „

 „

28. Gligić Nike Milena

1919 – 1941.

 „

 „

29. Dobrijević Petra Jovo

1889 – 1941.

Prolog

30. Dobrijević  Jove Savo

1919 – 1941.

31. Dobrijević ž. Jove Đuka

1893 – 1941.

32. Duvnjak Gavro

1889 – 1941.

 „

 „

33. Duvnjak Gavre Živko

1924 – 1941.

 „

 „

34. Đuran Jove Dimitrije

1869 – 1941.

 „

 „

35. Đuran Dimitrija Ilija

1897 – 1941.

 „

 „

36. Đuran Dimitrija Petar

1913 – 1941.

 „

 „

37. Đuran Riste Gojko

1903 – 1941.

 „

 „

38. Ždero Stojan

1871 – 1941.

 „

39. Ždero Špiro

1889 – 1941.

 „

 „

40. Zagorac Sime Gligo

1888 – 1941.

41. Zagorac Sime Nikola

1883 – 1941.

42. Zagorac Nike Vojin

1906 – 1941.

 „

 „

43. Zeljković Jove Milan

1911 – 1941.

 „

 „

44. Zubić  dr Krsto

1891 – 1941.

 „

Zanatovići

45. Zubić ž. Krste Obrenija

1901 – 1941.

 „

Koprivnica

46. Ivica Tode Nikola

1905 – 1941.

 „

 „

47. Ivica ž. Nikole Smilja

1907 – 1941.

 „

 „

48. Ivica Nikole Krsto

1930 – 1941.

 „

 „

49. Ivica Nikole Ilija – Ico

1935 – 1941.

 „

 „

50. Jovanović Save Ranko

1900 – 1941.

 „

 „

51. Konjik Đure Ljubomir

1912 – 1941.

Prolog

52. Konjik Đure Milan

1899 – 1941.

 ubijen

  u bolnici

53. Kozomara Ilije Slavko

1923 – 1941.

 „

 Prolog

54. Kravarušić Bože Ilija

1891 – 1941.

 „

 „

55. Kravarušić Bože Nikola

1888 – 1941.

 „

Koprivnica

56. Kravarušić Ilije Tomo

1923 – 1941.

 „

Prolog

57. Kujundžić Koste Milojko

1894 – 1941.

 „

 Koprivnica

58. Kujundžić ž. Milojka Danica

1900 – 1941.

 „

 „

59. Kujundžić Milojka Dragica

1920 – 1941.

 „

 „

60. Kujundžić Milojka Uglješa

1921 – 1941.

 „

Prolog

61. Kujundžić Milojka Zoran

1923 – 1941.

 „

 „

62. Kujundžić Sime Mile – Mijan

1913 – 1941.

 „

 „

63. Lalić  Jove Todor

1875 – 1941.

 „

 „

64. Lalić Todora Rajko

1906 – 1941.

 „

Koprivnica

65. Lalić ž. Rajka Angela

1911 – 1941.

 „

 „

66. Lalić Rajka Zdravko

1938 – 1941.

 „

 „

67. Lalić Todora Slobodan

1923 – 1941.

 „

Prolog

68. Lalić Stevana Ilija

1888 – 1941.

 „

 „

69. Lovren Tome Danilo

1899 – 1941.

 „

 „

70. Lovren Danila Vladimir

1923 – 1941.

 „

 „

71. Lovren Ilija

1880 – 1941.

 „

 „

72. Ljuboja Nikole Simo

1896 – 1941.

73. Ljuboja Sime Nikola

1894 – 1941.

74. Maljković Save Milan

1903 – 1941.

75. Maljković Save Ilija

1905 – 1941.

 „

 „

76. Maljković Save Ranko

1909 – 1941.

 „

 „

77. Maljković Save Slavko

1915 – 1941.

 zaklan

u bolnici

78. Margetić Jefte Simo

1881 – 1941.

 „

Koprivnica

79. Margetić ž. Ime Mara

1889 – 1941.

 „

 „

80. Margetić Sime Ranko

1909 – 1941.

 „

Zanesović

81. Marić Riste Milojko

1899 – 1941

ubijen

u Livnu

82. Miličević Nikola

1906 – 1941.

 „

Prolog

83. Mitranić Tode Đuro

1892 -1941.

84. Mitranić Đorđa Vladimir

1923 – 1941

85. Mitrović dr Dušan

1900 – 1941.

 „

Zanatovići

86. Mitrović ž. Dušana Ranka

1906 – 1941.

 „

Koprivnica

87. Mitrović Dušana Vesna

1930 – 1941.

 „

 „

88. Mitrović Dušana Zdravko

1932 – 1941.

 „

 „

89. Naerlović Marka Božo

1885 – 1941.

 „

 „

90. Naerlović ž. Bože Jovanka

1891 – 1941.

 „

Koprivnica

91. Naerlović Bože Veselinka

1912 – 1941.

 „

 „

92. Naerlović Bože Mirjana

1915 – 1941.

 „

 „

93. Naerlović Luke Svetozar

1913 – 1941.

 „

Prolog

94. Nikić Pavla Milan

1896 – 1941.

95. Novaković Boška Dragomir

1926 – 1941.

 „

Koprivnica

96. Obradović Jove  Julka

1889 – 1941.

 „

 „

97. Pavlović Risto

1889 – 1941.

 „

Prolog

98. Pavlović Nikole Živko

1900 – 1941.

 „

Koprivnica

99. Parojčić Vase Jovo

1924 – 1941.

 „

Prolog

100. Pejić Mihajla Jovanka

1922 – 1941.

 „

 „

101. Pokrajac Luke Vojin

1906 – 1941.

 „

 „

102. Pucarić Sime Staka

1889 – 1941.

 „

Koprivnica

103. Pucarić Milan

1923 – 1941.

 „

Prolog

104. Radeta Nike Špiro

1888 – 1941.

 „

 „

105. Radeta Bojana Tomo

1888 – 1941.

 „

Koprivnica

106. Radeta ž. Tome Tarsa

1895 – 1941.

 „

 „

107. Radeta Tome Bogdana

1923 – 1941.

 „

 „

108. Radeta Tome Sofija - Sonja

1925 – 1941.

 „

 „

109. Radeta Bojana Rade

1898 – 1941.

 „

 „

110. Radeta ž. Rade Veselinka

1900 – 1941.

 „

 „

111. Radeta Rade Miloš

1926 -1941.

 „

 „

112. Radeta Rade Dejan

1929  1941.

 „

 „

113. Radeta Rade Nikola

1932 -1941.

 „

 „

114. Radić Ilija

1889 – 1941.

 „

 Prolog

115. Radoja Bože Aleksa

1913 – 1941.

116. Rašković Đuro

1905 – 1941

117. Rudić Mara

1908 – 1941

Koprivnica

118. Sekulić Jefto

1851 – 1941.

 „

 Prolog

119. Sekulić Savo

1886 -1941.

 „

 „

120. Sekulić Nikole Miro

1917 – 1941.

 „

 „

121. Serdarević Todora Dane

1900 – 1941.

 „

 „

122. Serdarević Todora Ljubo

1904 -1941.

 „

 „

123. Serdarević Momčilo

1922 – 1941.

 „

 „

124. Skakić Vuke Vlado

1892 – 1941.

125. Stanišić Josifa Kosta

1884 – 1941.

126. Stanišić ž. Koste Danica

1892 – 1941.

 „

 „

127. Stanišić Koste Saveta

1921 – 1941.

 „

 „

128. Stević Nikole Mirko

1902 – 1941.

 „

Koprivnica

129. Stević ž. Mirka Savka

1906 – 1941.

 „

 „

130. Stević Mirka Dragica

1926 – 1941.

 „

 „

131. Stević Mirka Dejan

1928 – 1941.

 „

 „

132. Stević Mirka Danica

1932 – 1941.

 „

 „

133. Stević Mirka Dragoljub

1933 – 1941.

 „

 „

134. Stričević Save Dušan

1922 -1941.

 „

 Prolog

135. Tomović Anastasija Ljubo

1889 – 1941.

 „

136. Tomović Anastasija Uroš

1892 – 1941.

 „

 „

137. Ćevap Nikokle Milan

1915 – 1941.

138. Ćevap  Špire Nikola

1913 – 1941.

139. Ćurković  Ilije Jovo

1889 – 1941.

140. Ćurković ž. Jove Jovanka

1893 – 1941

ubijena

u Jasenovcu

141. Ćurković Jove Đuro

1917 – 1941.

142. Šormaz Save Anđelko

1884 – 1941

Koprivnica

 

LIŠTANI

 

1. Cvijetić Laze Anđa

1890 – 1941.

Stratište

Prolog

2. Cvijetić Petra Niko

1907 – 1941.

 „

 „

3. Cvijetić Luke Mile

1890 – 1941.

 „

 „

4. Cvijetić Luke Ilija

1916 – 1941.

 „

 „

5. Cvijetić Luke Marko

1923 – 1941.

 „

 „

6. Cvijetić Mile Đorđe

1907 – 1941.

 „

 „

7. Cvijetić Marka Jovo

1899 – 1941.

 „

 „

8. Cvijetić Marka Niko

1902 – 1941.

 „

 „

9. Cvijetić Todora Ljubica

1914 – 1941.

 „

 „

10. Cvijetić Todora Božo

1884 – 1941.

 „

 „

11. Cvijetić Bože Vladislv

1907 – 1941.

 „

 „

12. Cvijetić Bože Milan

19.. - 941.

 „

 „

13. Cvijetić Bože Savo

1920 – 1941.

 „

 „

14. Cvijetić Bože Ilija

1922 – 1941.

 „

 „

15. Cvijetić Petra Todor

1890 – 1941.

 „

Trnovci

16. Cvijetić Todora Petar

1923 – 1941.

 „

 „

17. Cvijetić Todora Marija

1919 – 1941.

 „

 „

18. Cvijetić Todora Stana

1925 – 1941.

 „

 „

19. Cvijetić Todora Zdravko

1928 – 1941.

 „

 „

20. Cvijetić Mile Božica

1900 – 1941.

 „

 „

21. Cvijetić Nikole Vojislav

1923 – 1941.

 „

 „

22. Cvijetić Nikole Ilija

1925 – 1941

 „

 „

23. Cvijetić Nikole Bosiljka

1928 – 1941.

 „

 „

24. Cvijetić Nikole Cvetko

1930 -1941.

 „

 „

25. Cvijetić Nikole Danica

1935 – 1941.

 „

 „

26. Cvijetić Nike Anđa

1938 – 1941.

 „

 „

27. Cvijetić Nike Milan

1940 – 1941.

 „

 „

28. Cvijetić Pere Boja

1919 – 1941.

 „

 „

29. Cvijetić Pere Ljubica

1916 – 1941.

 „

 „

30. Cvijetić Stevana Ljuba

1907 – 1941.

 „

 „

31. Cvijetić Đorđa Petar

1933 – 1941.

 „

 „

32. Cvijetić Đorđa Cvijeta

1936 – 1941.

 „

 „

33. Cvijetić r. Radeta Joka

1870 – 1941.

 „

 „

34. Cvijetić Ilije Živko

1938 – 1941.

 „

 „

35. Cvijetić r. Podrožić Sava

1885 – 1941.

 „

 „

36. Cvijetić Petra Marija

1935 – 1941.

 „

 „

37. Cvijetić Bože Božo

1937 – 1941.

 „

 „

38. Cvijetić Bože Marija

1935 – 1941.

 „

 „

39. Cvijetić Bože Ljeposava

1924 – 1941.

 „

 „

40. Cvijetić Bože Sava

1934 – 1941.

 „

Trnjaci

41. Cvijetić Jove Anđa

1933 – 1941.

 „

 „

42. Cvijetić Jove Mirko

1935 – 1941.

 „

 „

43. Cvijetić Nike Petar

1926 – 1941.

 „

 „

44. Cvijetić r. Erceg Todora

1872 – 1941.

 „

 „

45. Cvijetić Stevana Sava

1912 – 1941.

 „

 „

46. Cvijetić Vlade Mirko

1925 – 1941.

 „

 „

47. Cvijetić r. Crnogorac Ljubica

1923 – 1941.

 „

 „

48. Cvijetić Vlade Milica

1932 – 1941.

 „

 „

49. Cvijetić Vlade Draginja

1935 – 1941.

 „

 „

50. Cvijetić Vlade Jovanka

1937 – 1941.

 „

 „

51. Cvijetić ž. Ilije Manda

1914 – 1941.

 „

 „

52. Cvijetić Ilije Milan

1935 – 1941.

 „

 „

53. Cvijetić Ilije Zorka

1937 – 1941.

 „

 „

54. Cvijetić r. Radoja Marija

1897 – 1941.

 „

 „

55. Cvijetić Vlade Gospava

1930 – 1941.

 „

 „

56. izvjesni Jakov, zvani „Jalovaš“

19... – 1942.

ubijen

u Lištanima

 

ODŽAK

 

1. Arnaut Nikole Stana

1870 – 1941.

Stratište

Trnovac

2. Arnaut Nikole Ilija

1908 – 1941.

 „

 „

3. Arnaut ž. Ilije Anđa

1911 – 1941.

 „

 „

4. Arnaut Nikole Marija

1919 – 1941.

 „

 „

5. Arnaut Ilije Miloš

1928 – 1941.

 „

 „

6. Arnaut Ilije Ljubica

1931 – 1941.

 „

 „

7. Arnaut Ilije Sofija

1934 – 1941.

 „

 „

 

PODGREDA 

 

1. Đuran Sime Božo

1894 – 1941.

Stratište

 Prolog

2. Jagodić Ile Branko

1914 – 1941.

 „

3. Jagodić Stojana Božo

1894 – 1941.

 „

 „

4. Jagodić Mije Nikola

1922 – 1942.

 ubiojen

u Glamoču

5. Jagodić Mije Savo

1902 – 1941.

 ubijen

u Livnu

 

POTOK 

 

1. Marić Ilije Matija

1… — 1941.

Stratište

Prolog

2. Marić ž. Matije Stana

1… — 1941.

 „

Tušnica

3. Marić Matije Anđelko

1923 – 1941.

 „

Prolog

4. Marić Matije Dragica

1936 – 1941.

 „

Tušnica

5. Marić Matije Ilinka

1938 – 1941.

 „

 „

6. Marić Matije Radojka

1941 – 1941.

 „

 „

7. Raco Tome Rista

1881 – 1941.

 „

 „

8. Raco Pere Uroš

1914 – 1941.

 „

Prolog

9. Raco ž. Uroša Ljubica

1915 – 1941.

 „

Tušnica

10. Raco Uroša Pavo

1935 – 1941.

 „

 „

11. Raco Uroša Vladimir

1938 – 1941.

 „

 „

12. Raco Uroša Ratko

1940 – 1941.

 „

 „

13. Raco Marka Jovo

1908 – 1941.

 „

Prolog

14. Raco Jove Mirko

1919 – 1941.

 „

 „

15. Raco Jove Spasoje

1922 – 1941.

 „

 „

16. Raco Jove Niko

1925 – 1941.

 „

 „

17. Raco Marka Miloš

1904 – 1941.

 „

 „

18. Raco Miloša Bogdan

1932 – 1941.

 „

Tušnica

19. Raco Miloša Janja

1935 – 1941.

 „

 „

20. Raco ž. Luke Anđa

1909 – 1941.

 „

 „

21. Raco Luke Savo

1928 – 1941.

 „

 „

22. Raco Luke Rajko

1035 – 1941.

 „

 „

23. Raco Luke Marko

1936 – 1941.

 „

 „

24. Raco Luke Ilija

1939 – 1941.

 „

 „

25. Raco Luke Zorka

1932 – 1941.

 „

 „

26. Raco Miloša Mija

1939 – 1941.

 „

 „

 

POTOČANI 

 

1. Jagodić Đure Cvijo

1901- 1941.

Strati-šte

Prolog

2. Jagodić Đure Živko

1918 – 1941.

 „

 „

3. Jagodić Nike Mihajlo

1920 – 1941.

 „

 „

4. Jagodić Pere Jovo

1920 – 1941.

 „

 „

5. Jagodić Tode Pero

1879 – 1941.

 „

 „

6. Jagodić Jefte Mitar

1891 – 1941.

 „

 „

7. Jagodić Mitra Jovo

1916 – 1941.

 „

 „

8. Jagodić Jove Novica

1919 – 1941.

 „

 „

9. Jagodić Jove Dušan

1921 – 1941.

 „

 „

10. Jagodić Tome Danilo

1900 – 1941.

 „

 „

11. Jagodić Tome Milan

1903 – 1941.

 „

 „

12. Jagodić Pere Jakov

1888 – 1941.

 „

 „

13. Jagodić Vase Mirko

1919 – 1941.

 „

 „

14. Jagodić Tome Živko

1915 – 1941.

 „

 „

15. Jagodić Save Niko

1884 – 1941.

 „

Borova Glava

16. Jagodić Nike Spasoje

1912 – 1941.

 „

 „

17. Jagodić Save Pero

1891 – 1941.

 „

Prolog

18. Jagodić Trivuna Jovo

1875 – 1941

 „

 „

19. Jagodić Jove Rade

1906 – 1941.

 „

 „

20. Milisav Đorđa Milorad

1919 – 1941.

 „

Borova Glava

21. Milisav Đorđa Duško

1922 – 1941.

 „

 „

22. Cvijetić Pere Stojan

1916 – 1941.

 „

Prolog

 

PRILUKA 

 

1. Erceg Tome Božo

1881 – 1941.

Stratište

Prolog

2. Erceg Bože Luka

1905 – 1941.

 „

 „

3. Erceg Tome Marko

1914 – 1941.

 „

 „

4. Erceg Luke Ilija

1870 – 1941.

 „

 „

5. Erceg Ilije Ilija

1894 – 1941.

 „

 „

6. Erceg Ilije Rajko

1923 – 1941.

 „

 „

7. Erceg Jove Luka

1912 – 1941.

 „

 „

8. Erceg Jove Dušan

1920 – 1941.

 „

 „

9. Erceg Stojana Stojan

1918 – 1941.

10. Ljuboja Mirka Simo

1903 – 1941.

 „

 „

11. Ljuboja Sime Ilija

1921 – 1941.

 „

 „

12. Mihajlo Ilije Ilija

1921 – 1941.

 „

 „

13. Mihajlo Ilije Dušan

1925 – 1941.

 „

 „

 

PROVO

 

1. Maljković Sime Jovanka

1902 – 1942.

ubijena

pod Sokocem

2. Mihaljica Nike Mijo

1915 – 1943.

 ubijen

u logoru

3. Mrvić Pere Joka

1890 – 1944.

ubijen

 u Provu

4. Pokrajac Luke Stevan

1894 -1942.

ubijen

na Bitelića

gredi

 

RADANOVCI

 

1. Bikić Mije Ilija

1900 – 1941.

Stratište

Čelebić

2. Bikić Jove Jova

1882 – 1941.

 „

 „

3. Đukić Laze Nikola

1870 – 1941.

 „

Ljubunčić

4. Nenadić U. Darinka

. . .1941.

 „

Čelebić

5. Nenadić U.

. . . . – 1941.

 „

 „

6. Vujanović Špire Neđo

1913 – 1941.

 „

 „

7. Erceg Ilije Pantelija

1875 – 1941.

 „

Vinkovci

8. Erceg Pantelije Simo

1906 – 1941.

 „

 „

9. Erceg Rade Mijo

1894 – 1941.

 „

 „

10. Erceg Janka Bojan

1905 – 1941.

 „

 „

  

RAPOVINE

 

1. Arnaut Krstana Nikola

1893 – 1941.

Strati-šte

Prolog

2. Arnaut Laze Božo

1910 – 1941.

 „

 „

3. Arnaut Nikole Radovan Mališa

1920 – 1941.

 „

 „

4. Arnaut Laze Pero

1916 – 1941.

ubijen

na području

Mrkonjić Grada

  

RUJANI GORNJI

 

1. Bošković Rade Niko

1864 - 1941.

Stratište

Prolog

2. Bošković Rade Mile

1886 - 1941.

 „

 „

3. Bošković Mile Ilija

1899 - 1941.

 „

 „

4. Bošković Cvitka Anđa

1870 - 1941.

 „

 „

5. Bošković Jove Marija

1907 - 1941.

 „

 „

6. Bošković Jove Savka

1912 - 1941.

 „

jama Ravni dolac

7. Bošković Tole Rade

1928 - 1941.

 „

 „

8. Bošković Tole Milenko

1930 - 1941.

 „

 „

9. Bošković Tole Luka

1934 - 1941.

 „

 „

10. Bošković Luke Marta

1870 - 1941.

 „

 „

11. Bošković Mile Ljuba

1920 - 1941.

 „

 „

12. Bulović Petra Vaso

1888 - 1941.

 „

Prolog

13. Bulović Petra Filip

1890 - 1941.

 „

 „

14. Bulović Filipa Ilija

1920 - 1941.

 „

 „

15. Bulović Filipa Milka

1923 - 1941.

 „

jama Provalija -

Gornji Rujani

16. Bulović Filipa Zorka

1926 - 1941.

 „

 „

17. Bulović Filipa Rade

1930 - 1941.

 „

 „

18. Bulović Filipa ž. Mara

1892  -1941.

 „

 „

19. Bulović Marka Boško

1927 - 1941

 „

jama Razvala -

Gornji Rujani

20. Bulović Marka Svetko

1936 — 1941

 „

 „

21. Bulović ž. Vase Stana

1890 - 1941.

 „

 „

22. Bulović Vase Ruža

1922 - 1941.

 „

Ubijena u Livnu

23. Bulović ž. Marka Ana

1905 - 1941.

 „

jama Razvala -

Gornji Rujani

24. Ćalić ž. Nikole Anđa

1905 - 1941.

 „

 „

25. Ćalić Nikole Desa

1926 - 1941.

 „

 „

26. Ćalić Nike Mara

1930 - 1941.

 „

 „

27. Ćalić Nike Boja

1934 - 1941.

 „

 „

28. Đuran Đure Božo

1938 - 1941.

 „

jama Provalija -

Gornji Rujani

29. Erceg Stevana Jovo

1873 - 1941.

 „

Prolog

30. Erceg Stevana Niko

1876 - 1941.

 „

 „

31. Erceg Jove Božo

1900 - 1941.

 „

 „

32. Erceg Jove Marko

1906 - 1941.

 „

 „

33. Erceg Marka Mara

1912 - 1941.

 „

jama Razvala -

Gornji Rujani

34. Erceg Marka Cvita

1906 - 1941.

 „

 „

35. Erceg Marka Draginja

1910 - 1941.

 „

 „

36. Erceg Marka Anđa

1934 - 1941.

 „

 „

37. Erceg Marka Boja

1937 - 1941.

 „

 „

38. Erceg Mrka Jovo

1939 - 1941.

 „

 „

39. Erceg Petra Ilija

1933 - 1941.

 „

 „

40. Erceg Petra Mile

1936 - 1941.

 „

 „

41. Erceg Petra Rajko

1938 - 1941.

 „

 „

42. Erceg Bože Luka

1929 - 1941.

 „

 „

43. Erceg Bože Anđa

1932 - 1941.

 „

 „

44. Erceg Bože Ljubica

1934 - 1941.

 „

 „

45. Erceg Bože Milica

1937 - 1941.

 „

 „

46. Erceg Bože Mirko

1939 - 1941.

 „

 „

47. Erceg Jove Boja

1890 - 1941.

 „

 „

48. Erceg Nike Mara

1923 - 1941.

 „

 „

49. Erceg Nike Božo

1926 - 1941.

 „

 „

50. Erceg Ilije Stana

1916 - 1941.

 „

 „

51. Erceg Bože Ljuba

1926 - 1941.

 „

 „

52. Erceg Bože Gvozda

1929 - 1941.

 „

 „

53. Erceg Bože Slavka

1931 - 1941.

 „

 „

54. Erceg Bože Ljeposava

1936 - 1941.

 „

 „

55. Erceg Bože Marija

1912 - 1941.

 „

 „

56. Erceg Nike Marko

. . . . - 1941.

 „

Ubujen u Donjim

Rujanima

57. Erceg Bože Ruža

1925 - 1941.

 „

jama Razvala -

Dornji Rujani

58. Erceg Bože Boja

1927 - 1941.

 „

 „

59. Kiso Jove Mitar

1890 - 1941.

 „

Prolog

60. Kiso Jove Vaso

1899 - 1941.

 „

 „

61. Kiso Jove Ilija

1906 - 1941.

 „

 „

62. Kiso Mitra Nikola

1920 - 1941.

 „

 „

63. Kiso Mitra Mile

1925 - 1941.

 „

 „

64. Kiso Nikole Mile

1908 - 1941.

 „

 „

65. Kiso Laze Mijo

1896 - 1941.

 „

 „

66. Kiso Mije Savo

1920 - 1941.

 „

 „

67. Kiso Mije Dušan

1922 - 1941.

 „

 „

68. Kiso Đure Ljubo

1898 - 1941.

 „

 „

69. Kiso Đure Rade

1914 - 1941.

 „

 „

70. Kiso Đure Marko

1910 - 1941.

 „

 „

71. Kiso Đure Božo

1904 - 1941.

 „

 „

72. Kiso Jove Marija

1908 - 1941.

 „

jama Provalija -

Gornji Rujani

73. Kiso Vase Milica

1930 - 1941.

 „

 „

74. Kiso Vase Boja

1934 - 1941.

 „

 „

75. Kiso Vase Rajko

1937 - 1941.

 „

 „

76. Kiso Vase Savka

1940 - 1941.

 „

 „

77. Kiso ž. Ilije Ljuba

1909 - 1941.

 „

jama Razvala -

Gornji Rujani

78. Kiso Ilije Danica

1928 - 1941

 „

 „

79. Kiso Ilije Danilo

1931 - 1941.

 „

 „

80. Kiso Ilije Mira

1935 - 1941.

 „

 „

81. Kiso Ilije Milica

1939 - 1941.

 „

 „

82. Kiso Ilije Petar

1939 -1941.

83. Kiso Jove Anđa

1910 - 1941.

 „

 „

84. Kiso Mitra Milica

1927 - 1941.

 „

 „

85. Kiso Mitra Pero

1929 - 1941.

 „

 „

86. Kiso Mitra Jovo

1931 - 1941.

 „

 „

87. Kiso Mitra Luka

1933 - 1941.

 „

 „

88. Kiso Mitra Mara

1935 - 1941.

 „

 „

89. Kiso Mitra Ruža

1938 - 1941.

 „

 „

90. Kiso Petra Mara

1887 - 1941.

 „

jama Provalija -

Gornji Rujani

91. Kiso Petra Anica

1921 - 1941.

 „

jama Razvala -

Gornji Rujani

92. Kiso Petra Boja

1925 - 1941.

 „

 „

93. Kiso Petra Joka

1930 - 1941.

 „

 „

94. Kiso ž. Mije Ruža

1890 - 1941.

 „

 „

95. Kiso Mije Vlado

1926 - 1941.

 „

 „

96. Kiso Mije Tomo

1929 - 1941.

 „

 „

97. Kiso Mije Božo

1931 - 1941.

 „

 „

98. Kiso Mije Đuro

1935 - 1941.

 „

 „

99. Kiso Mije Draginja

1939 - 1941.

 „

 „

100. Kiso ž. Nikole Boja

1880 - 1941.

 „

 „

101. Kiso Mije Stevanija

1910 - 1941.

 „

 „

102. Kiso Mile Mara

1926 - 1941.

 „

 „

103. Kiso Nikole Marko

1926 - 1941.

 „

 „

104. Kiso ž. Bože Mara

1904 - 1941.

 „

 „

105. Kiso Bože Ljubica

1935 - 1941.

 „

 „

106. Kiso Bože Milica

1938 - 1941.

 „

 „

107. Kiso Jove Petar

1882 - 1941.

 ubijen

 u D.Rujnima

108. Stojanac Marka Petar

1902 - 1941.

 „

Prolog

109. Stojanac Jove Božo

1896 - 1941.

 „

 „

110. Stojanac Jove Luka

1890 - 1941.

 „

 „

111. Stojanac Jove Mile

1880 - 1941.

 „

 „

112. Stojanac Mile Mijo

1921 - 1941.

 „

 „

113. Stojanac Jove Marko

1866 - 1941.

 „

 „

114. Stojanac ž. Marka Anđa

1870 - 1941.

 „

 „

115. Stojanac Marka Boja

1885 - 1941.

 „

 „

116. Stojanac Nike Janja

1927 - 1941.

 „

 „

117. Stojanac Petra Nikola

1930 - 1941.

 „

 „

118. Stojanac Petra Sava

1932 - 1941.

 „

 „

119. Stojanac Petra Savo

1935 - 1941.

 „

 „

120. Stojanac Petra Danica

1939 - 1941.

 „

 „

121. Stojanac Mile Mara

1925 - 1941.

 „

 „

122. Stojanac Mile Stana

1930 - 1941.

 „

 „

123. Stojanac Jove Niko

1883 - 1941.

 ubijen

u Bačkoj Topoli

124. Stojanac ž. Nike Boja

1890 - 1941.

 „

jama Razvala -

Gornji Rujani

125. Stojanac Nike Danica

1919 - 1941.

 „

 „

126. Stojanac Nike Mara

1921 - 1941.

 „

 „

127. Stojanac Nike Draginja

1924 - 1941.

 „

 „    

128. Stojanac Nike Janja

1907 - 1941.

 „

 „

129. Stojanac Nike Ruža

1930 - 1941.

 „

 „

130. Stojanac Nike Kata

1933 - 1941.

 „

 „

131. Stojanac Nike Aleksa

1936 - 1941.

 „

 „

132. Stojanac Vuje Anđa

1898 - 1941.

 „

 „

133. Stojanac Bože Joka

1924 - 1941.

 „

 „

134. Stojanac Bože Ruža

1927 - 1941.

 „

 „

135. Stojanac Bože Ljeposava

1930 - 1941.

 „

 „

136. Stojanac Bože Luka

1933 - 1941.

 „

 „

137. Stojanac Bože Jovo

1936 - 1941.

 „

 „

138. Stojanac ž. Luke Nada

1895 - 1941.

 „

 „

139. Stojanac Luke Olga

1922 - 1941.

 „

 „

140. Stojanac Luke Anđa

1924 - 1941.

 „

 „

141. Stojanac Luke Andrija

1927 - 1941.

 „

 „

142. Stojanac Luke Jovo

1930 - 1941.

 „

 „

143. Stojanac Ilije Milica

1923 - 1941.

 „

 „

144. Stojanac Ilije Ljubiša

1920 -1941

Prolog

 

Miro
Kurtović mjeri dubinu jame Ravni dolac

Miro Kurtović mjeri dubinu jame Ravni dolac

 

RUJANI DONJI

 

1. Bačković Jove Nikola

1900 – 1941.

Stratište

Prolog

2. Bačković ž. Nikole Ljuba

1907 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

3. Bačković Nikole Nevenka

1928 – 1941.

 „

 „

4. Bačković Nikole Anđa

1928 – 1941.

 „

 „

5. Bačković Nikole Ilija

1930 – 1941.

6. Bačković Nikole Sava

1940 – 1941.

7. Bačković ž. Ilije Anđa

1870 – 1941.

 „

 „

8. Bačković Ilije Simo

1898 – 1941.

 „

 Prolog

9. Bačković ž. Sima Anđa

1905 – 1941.

jama Ravni dolac

10. Bačković Sime Božo

1922 – 1941.

 „

 Prolog

11. Bačković Sime Veselinka

1928 – 1941.

 „

 „

12. Bačković Sime Mlica

1930 – 1941.

 „

 „

13. Bačković Sime Ilinka

1934 -1941.

14. Bačković Sime Danilo

1936 -1941.

15. Bačović Sime Lazo

1938 -1941.

16. Bačković Sime Ljubica

1940 -1941.

17. Bačković Nine Savo

1932 – 1941.

 „

 „

18. Bačković Nine Ile

1935 – 1941.

 „

 „

19. Bačković ž. Nikole Anđa

1900 – 1941.

 „

 „

20. Bačković Marka Petar

1928 – 1941.

 „

 „

21. Bačković Marka Mara

1930 – 1941.

 

 

22. Bačković Rade Mile

. . . . — 1941.

 „

 „

23. Bačković Cvitka Anđa

. . . . — 1941.

 „

 „

24. Bačković Mile Ilija

. . . . — 1941.

 „

 „

25. Bačković Jove Luka

1888 – 1941.

 „

 Prolog

26. Bačković ž. Luke Deva

1896 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

27. Bačković Luke Boja

. . . . — 1941.

 „

 „

28. Bačković Luke Bogoljub

. . . . — 1941.

 „

 „

29. Bačković Luke Jovo

. . . . — 1941.

 „

 „

30. Bošković Marka Božidar

1917 – 1941.

 „

Prolog

31. Bošković Marka Todor

1921 – 1941.

 „

 „

31. Bošković Marka Veljko

1923 – 1941.

 „

 „

32. Bošković ž. Marka Marija

1910 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

33. Bošković Marka Branko

1931 – 1941.

 „

 „

34. Bošković Marka Bogoljub

1934 – 1941.

 „

 „

35. Bošković Marka Slavka

1936 – 1941.

 „

 „

36. Bošković Marka Mirko

1938 – 1941.

 „

 „

37. Bošković Bože Nikola

1892 – 1941.

 „

Prolog

38. Bošković Bože Ilija

1900 – 1941.

 „

 „

39. Bošković Bože Dušan .

1912 – 1941.

 „

 „

40. Bošković Nikole Mile

1917 – 1941.

 „

 „

41. Bošković Nikole Dušanka

1928 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

42. Bošković Dušana Rajko

1933 – 1941.

 „

 „

43. Bošković Dušana Slavko

1935 – 1941.

 „

 „

44. Bošković ž. Dušana Ljuba

1910 – 1941.

 „

 „

45. Bošković Ilije Ubavka

1928 – 1941.

 „

 „

46. Bošković Ilije Risto

1934 – 1941.

 „

 „

47. Bošković Ilije Stana

1937 – 1941.

 „

 „

48. Bošković Jove Živojin

1937 – 1941.

 „

 „

49. Bošković Jove Milena

1939 – 1941.

 „

 „

50. Bošković ž. Jove Ljuba

1910 – 1941.

 „

 „

51. Bošković Sime Milan

1907 – 1941.

 „

Prolog

52. Vulić Đure Marko

1894 – 1941.

 „

53. Vulić ž. Marka Marija

1890 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

54. Vulić Marka Sava

1922 – 1941.

 „

 „

55. Vulić Marka Boja

1925 – 1941.

 „

 „

56. Vulić Marka Ljuba

1928 – 1941.

 „

 „

57. Vulić Marka Mile

1930 – 1941.

 „

 „

58. Vulić Marka Đuro

1933 – 1941.

 „

 „

59. Gligić Jove Rajko

1894 – 1941.

 „

Prolog

60. Gligić ž. Rajka Marija

1895 – 1941.

 „

 „

61. Gligić Rajka Živko

1932 – 1941.

 „

 „

62. Gligić Mome Vlajko

1930 – 1941.

 „

 „

63. Erceg Luke Jovo

1870 – 1941.

 „

Prolog

64. Erceg Luke Nikola

1887 – 1941.

 „

Strupnić

65. Erceg Jovin Nadeždin

1904 – 1941.

 „

Prolog

66. Erceg Jove Tomo

1921 – 1941.

 „

 „

67. Erceg Jove Đorđe

1933 – 1941.

 „

jama Propunta -

D. Rujani

68. Erceg ž. Nadeždina Ljuba

1902 – 1941.

 „

 jama Ravni dolac

69. Erceg Nadeždina Radovan

1937 – 1941.

 „

 „

70. Erceg Nadeždina Mile

1939 – 1941.

 „

 „

71. Erceg ž. Nikole Stana

1902 – 1941

 „

 „

72. Erceg Nikole Milica

1938 – 1941.

 „

 „

73. Erceg Nikole Mara

1940 – 1941.

 „

 „

74. Erceg ž. Cvije Anđa

1902 – 1941.

 „

 „

75. Erceg Cvije Danilo

1931 – 1941.

 „

jama Propunta -

D. Rujani

76. Erceg Cvije Vlajko

1934 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

77. Erceg Pere Ilija

1932 – 1941.

 „

 „

78. Erceg ž. Bože Anđa

1893 – 1941.

 „

 „

79. Erceg Bože Živko

1925 – 1941.

 „

jama Javorak

Donji Rujani

80. Erceg Bože Sava

1926 – 1941.

 „

 jama Ravni dolac

81. Erceg Bože Cvita

1928 – 1941.

 „

 „

82. Erceg Bože Ljubica

1936 – 1941.

 „

 „

83. Erceg Bože Nikola

1937 – 1941.

 „

 „

84. Zagorac T. Nikola

1897 – 1941

Prolog

85. Zagorac ž. Nikole Stana

1900 -1941.

jama Ravni dolac

86. Zagorac Nikole Neđo

1918 -1941.   

Prolog

87. Zagorac Nikole Ruža

1921 – 1941.

jama Ravni Dolac

88. Zagorac Nikole Zora

1924 – 1941.

89. Zagorac Nikole Dragica

1927 – 1941.

90. Zagorac Nikole Branko

1930 – 1941.

91. Kozomara Save Simo

1887 – 1941.

 „

Prolog

92. Kozomara ž. Sime Anđa

1889 – 1941.

 „

 jamaRavni dolac

93. Kozomara Sime Ilija

1911 – 1941.

 „

Prolog

94. Kozomara Sime Mile

1922 – 1941.

 „

 jama Ravni dolac

95. Kozomara Sime Milenko

1926 – 1941.

 „

 „

96. Kozomara Sime Jovo

1927 – 1941.

 „

 „

97. Kozomara Sime Miloš

1931 – 1941.

 „

 „

98. Kozomara Sime Milica

1934 – 1941.

 „

 „

99. Kozomara Ilije Uglješa

1938 – 1941.

 „

 „

99. Kozomara Ilije Stanko

1926 – 1941.

 „

Prolog

100. Lalić Marka Božo

1902 – 1941.

 „

 „

101. Lalić Bože Nikola

1923 – 1941.

 „

 „

102. Lalić Bože Sava

1928 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

103. Lalić Bože Zorka

1932 – 1941.

 „

 „

104. Lalić ž. Bože Joka

1905 – 1941.

 „

 „

105. Lalić Ilije Pilip

1917 – 1941.

 „

Prolog

106. Lalić Ilije Dušan

1930 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

107. Lalić Ilije Mile

1928 – 1941.

 „

 „

108. Lalić   Milica

1900 – 1941.

 „

 „

109. Lalić ž. Pilipa Mara

1917 – 1941.

 „

 „

110. Lalić Jove Božo

1900 – 1941.

 „

Prolog

111. Lalić Bože Jovo

1928 – 1941.

 „

 jama Ravni dolac

112. Lalić Bože Dušan

1930 – 1941.

 „

 „

113. Lalić Bože Kosa

1925 – 1941.

 „

 „

114. Lalić Bože Boja

1933 – 1941.

 „

 „

115. Lalić Ilije Draginja

1914 – 1941.

 „

 „

116. Lalić Jove Rade

1911 – 1941.

 „

Prolog

117. Lalić Sime Anđa

1910 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

118. Lalić Jove Milan

1914 – 1941.

 „

Prolog

119. Lalić Ilije Pavo

1890 – 1941.

 „

 „

120. Lalić Pavla Mirko

1912 – 1941.

 „

 „

121. Lalić Pavla Dušan

1920 – 1941.

 „

 „

122. Lalić Pavla Mile

1923 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

123. Lalić Pavla Jovo

1926 – 1941.

 „

 „

124. Lalić Pavla Stana

1928 – 1941.

 „

 „

125. Lalić Pavla Uglješa

1930 – 1941.

 „

 „

126. Lalić r. Marčeta Mara

1895 – 1941.

 „

 „

127. Lalić Mirka Sava

1915 – 1941.

 „

 „

128. Lalić Ilije Cvijo

1900 – 1941.

 „

Prolog

129. Lalić r. Bulović Milica

1908- 1941.

 „

jama Ravni dolac

130. Lalić Cvije Mara

1933 – 1941.

 „

 „

131. Lalić Cvije Ljuba

1937 – 1941.

 „

 „

132. Lalić Cvije Danica

1939 – 1941.

 „

 „

133. Lalić Jove Milica

1890 – 1941.

 „

 „

134. Lalić Nikole Ilija

1890 – 1941.

 „

Prolog

135. Sime Mirko

1914 – 1941.

 „

 „

136. Lalić Ilije Špiro

1917 – 1941.

 ubijen

u D. Rujanima

137. Lalić Nikole Dragutin

1912 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

138. Lalić Nikole Stana

1925 – 1941.

 „

 „

139. Lalić r. Karlić Anđa

1895 – 1941.

 „

 „

140. Lalić Pere Todor

1927 – 1941.

 „

Prolog

141. Lalić Pere Božo

1929 – 1941.

 „

 „

142. Lalić Todora Božo

1900 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

143. Lalić ž. Bože Milica

1903 – 1941.

 „

 „

144. Lalić Bože Boja

1930 – 1941.

 „

 „

145. Lalić Bože Danilo

1940 – 1941.

 „

 „

146. Lalić Jove Mitar

1885 – 1941.

 „

Prolog

147. Lalić Mitra Nikola

1921 – 1941.

 „

 „

148. Lalić Bože Stevan

1910 – 1941.

 „

 „

149. Lalić Mitra Jeka

1929 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

150. Lalić Pere Mara

1911 – 1941.

 „

 „

151. Lalić Steva Danica

1929 – 1941.

 „

 „

152. Lalić Steve Božo

1931 – 1941.

 „

 „

153. Lalić Stanka Luka

1895 – 1941.

 „

 „

154. Lalić Luke Vojko

1916 – 1941.

 „

 „

155. Lalić Luke Živko

1926 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

156. Lalić Luke Drago

1932 – 1941.

 „

 „

157. Lalić Luke Đorđe

1922 – 1941.

 „

 „

158. Lalić Luke Zorka

1924 – 1941.

 „

 „

159. Lalić Rade Draginja

1918 – 1941.

 „

 „

160. Lalić Vojke Krstina

1940 – 1941.

 „

 „

161. Lalić ž. Luke Janja

1895 – 1941.

 „

 „

162. Lalić Stanka Mihajlo

1898 – 1941.

 „

Prolog

163. Lalić Jove Boja

1900 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

164. Lalić ž. Tome Stevanija

1910 – 1941.

 „

 „

165. Lalić Tome Ilija

1933 – 1941.

 „

 „

166. Lalić Todora Pero

1885 – 1941.

 „

Prolog

167. Lalić Stevana Svjetlana

1938 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

168. Lalić Luke Ruža

1921 – 1941.

 „

 „

169. Lalić Nikole Ljuba

1938 – 1941.

 „

 „

170. Lalić Stevana Marko

1898 – 1941.

 „

Prolog

171. Lalić Nike Ljuba

1900 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

172. Lalić Marka Ljubo

1929 -1941.

 „

 „

173. Lalić Marka Janja

1932 – 1941.

 „

 „

174. Lalić Jove Nikola

1860 – 1941.

 „

Prolog

175. Lalić Nikole Todor

1902 – 1941.

 „

 „

176. Lalić Nikole Božo

1905 – 1941.

 „

 „

177. Lalić Rade Joka

1905 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

178. Lalić Todora Marko

1923 – 1941.

 „

 „

179. Lalić Todora Slavko

1929 – 1941.

 „

 „

180. Lalić Todora Milan

1925 – 1941.

 „

 „

181. Lalić Todora Savka

1927 – 1941.

 „

 „

182. Lalić Bože Mile

1929 – 1941.

 „

 „

183. Lalić Bože Rajko

1932 – 1941.

 „

 „

184. Lalić Bože Radojka

1935 – 1941.

 „

 „

185. Lalić Bože Vlajko

1938 – 1941.

 „

 „

186. Lalić Mije Ljuba

1917 – 1941.

 „

 „

187. Lalić Ilije Zdravko

1938 – 1941.

 „

 „

188. Lalić Vase Draginja

1916 – 1941.

 „

 „

189. Lalić Pavla Đorđe

1931 – 1941.

 „

 „

190. Lalić Pere Milan

1930 – 1941.

 „

 „

191. Lalić Marka Mile

1925 – 1941.

 „

 „

192. Lalić Ilije Stevan

1934 – 1941.

 „

 „

193. Lalić Ilije Nikola

1937 – 1941.

 „

jama Propunta

194. Lalić Špire Milica

1915 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

195. Lalić Špire Ruža

1935 – 1941.

 „

 „

196. Lalić Rade Božica

1910 – 1941.

 „

 „

197. Lalić Rade Ilija

1933 – 1941.

 „

 „

198. Lalić Rade Rajko

1937 – 1941.

 „

 „

199. Lalić Mile Smiljana

1935 – 1941.

 „

 „

200. Lalić ž. Mile Ruža

1906 – 1941.

 „

 „

201. Lalić Pere Milica

1878 – 1941.

 „

 „

202. Lalić Mile Stana

1930 – 1941.

 „

 „

203. Lalić Stevana Ilija

1888 – 1941.

 „

Prolog

204. Lalić r. Kašić Boja

1896 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

205. Lalić Mitra Pero

19 . . - 1941.

 „

206. Lalić Mitra Božo

19.. - 1941.

 „

 „

207. Lalić Mitra Mile

1927 -1943.

ubijen

iznad Prova

208. Lalić Pere Mile

1911 – 1943.

209. Lalić Nike Ilija

1913 – 1943.

210. Stojić Luke Marko

1880 – 1941.

 „

 „

211. Stojić ž. Luke Milica

1880 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

212. Stojić Luke Ilija

1902 – 1941.

 „

Prolog

213. Stojić Luke Mirko

. . . . — 1941.

 „

jama Ravni dolac

214. Stojić Marka Luka

1921 – 1941.

 „

Prolog

215. Stojić ž. Ilije Marija

1905 – 1941.

 „

jama Ravni dolac

216. Stojić Ilije Boja

1933 – 1941.

 „

 „

 

SAJKOVIĆ

 

1. Zagorac Mile Rade

1905 – 1941.

jama

 Suhača

2. Ivetić Ilije Savo

1918 – 1941.

ubijen

 u Gospiću

3. Janjić Ilija

. . . . — 1941.

 jama

 Suhača

3. Janjić Vojin

. . . . — 1941.

 „

 „

4. Pajčin Ilije Vaso

1916 – 1941.

 „

 „

5. Rosić Vase Slavko

1913 – 1941.

 „

 „

6. Rosić Jove Simo

1925 – 1941.

 „

 „

7. Rosić Tome Vaso

1920 – 1941.

 „

 „

8. Rosić Jove Simo

1925 -1941.

9. Ćatić Ilije Risto. Sveštenik

1894 – 1941.

10. Šormaz Jove Ilija

1910 – 1941.

 „

 „

 

Otkopavanje
kostiju na gubilištu Prolog

Otkopavanje kostiju na gubilištu Prolog

 

SMRČANI

 

1. Ždero Petra Ilija

1872 – 1941.

Stratište

Tušnica

2. Ždero Ilije Đorđe

1907 – 1941.

 „

Prolog

3. Ždero Ilije Tomo

1909 – 1941.

 „

 „

4. Ždero Ilije Marko

1917 – 1941.

 „

 „

5. Ždero Đorđa Krstan

1937 – 1941.

 „

Tušnica jama

6. Ždero Đorđa Milojko

1935 – 1941.

 „

 „

7. Ždero ž. Đorđa Nada

1908 - 1941.

 „

 „

8. Ždero Tome Radomir

1939 - 1941.

 „

 „

9. Ždero ž. Tome Milica

1912 - 1941.

 „

 „

10. Ždero Marka Ruža

1938 - 1941.

 „

 „

11. Ždero Marka Aleksandar

1936 - 1941.

 „

 „

12. Ždero Petra Niko

1878 - 1941.

 „

 „

13. Ždero ž. Marka Ćuba

1918 - 1941.

 „

 „

14. Ždero Nike Savo

1904 - 1941.

 „

Prolog

15. Ždero Nike Mirko

1914 - 1941.

 „

 „

16. Ždero Nike Mara

1928 - 1941.

 „

Tušnica

17. Ždero ž. Nike Cvita

1890 - 1941.

 „

 „

18. Ždero Save Milan

1835 - 1941.

 „

 „

19. Ždero Save Mila

1941 - 1941.

 „

 „

20. Ždero ž. Save Draginja

1905 - 1941.

 „

 „

21. Ždero Mirka Momčilo

1938 - 1941.

 „

 „

22. Ždero ž. Mirka Gospava

1915 - 1941.

 „

 „

23. Ždero ž. Sime Anđa

1871 - 1941.

 „

 „

24. Ždero Mije Pero

1918 - 1941.

 „

Prolog

 

Povađene
kosti sa gubilišta Prolog kod Livna

Povađene kosti sa gubilišta Prolog kod Livna

 

SUHAČA

 

1. Arnaut Nike Krsto

1884 - 1941.

Strati-šte

Prolog

2. Arnaut Krste Vaso

1907 - 1941.

 „

 „

 

ČAPRAZLIJE

 

1. Bošković Petra Todor

1888 – 1941.

Stratište

 jama Samograd

2. Bošković Marka Mirko

1920 – 1941.

 „

 „

3. Bošković Todora Vojko

1913 – 1941.

 „

 „

4. Bošković Sime Milan

1908 – 1941.

 „

 „

5. Bošković Ilije Dušan

1913 – 1941.

 „

 „

6. Bošković Nikole Petar

1891 – 1941.

 „

 „

7. Bošković Pere Uroš

1912 – 1941.

 „

 „

8. Bošković Sime Simo

1900 – 1941.

 „

 „

9. Bošković Mark Dušan

1914 – 1941.

 „

 „

10. Bošković Sime Božo

1920 – 1941.

 „

 „

11. Đuran ž. Dušana Milica

1920 – 1941.

 „

 „

12. Đuran Mije Mirko

1923 – 1941.

 „

 „

13. Đuran Luke Savo

1895 – 1941.

 „

 „

14. Đuran Luke Mitar

1898 – 1941.

 „

 „

15. Đuran Marka Tomo

1900 – 1941.

 „

 „

16. Garić Todora Petar

1913 – 1941.

 „

 „

17. Maljković Save Pero

1870 – 1941.

 „

 „

18. Maljković Rade Mara

1920 – 1941.

 „

 „

19. Mihaljica Save Vlado

1894 – 1941.

 „

 „

20. Mihaljica Sime Ilija

1885 – 1941.

 „

 „

21. Mihaljica Luke Mitar

1900 – 1941.

 „

 „

22. Mihaljica Nike Milan

1892 – 1941.

 „

 „

23. Marčeta Nikole Cvita

1895 – 1941.

 „

 „

24. Stojić Đure Marko

1878 – 1941.

 „

 „

25. Stojić Marka Branko

1911 – 1941.

 „

 „

26. Stojić Marka Niko

1924 – 1941.

 „

 „

27. Stojić Todora Petar

1902 – 1941.

 „

 „

28. Stojić Đure Vlado

1910 – 1941.

 „

 „

 

Ostaci
škole u Čelebiću

Ostaci škole u Čelebiću

 

ČELEBIĆ 

 

1. Besara Jove Ljubo

1890 -1941.

Stratište

jama Bikuša

2. Besara ž. Ljube Ljubica

1896 – 1941.

 „

škola Čelebić

3. Besara Ljube Saveta

1924 – 1941.

 „

 „

4. Besara Ljube Boško

1927 – 1941.

 „

 „

5. Besara Ljube Duško

1931 – 1941.

 „

 „

6. Besara Ljube Bratislav

1928 – 1941.

 „

 „

7. Besara Ljube Blagojka

1938 – 1941.

 „

 „

8. Vujanović Vuje Savo

1895 – 1941.

 „

jama Bikuša

9. Vujanović ž. Save Deva

1895 – 1941.

 „

škola Čelebić

10. Vujanović Save Anđa

1933 – 1941.

 „

 „

11. Vujanović ž. Rade Savka

1904 – 1941.

 „

 „

12. Vujanović Rade Mara

1928 – 1941.

 „

 „

13. Vujanović Rade Boja

1935 – 1941.

 „

 „

14. Vujanović ž. Milana Joka

1919 – 1941.

 „

 „

15. Vujanović Milana Milka

1940 – 1941.

 „

 „

16. Vujanović Pere Luka

1898 – 1941.

 „

jama Bikuša

17. Vujanović ž. Luke Boja

1900 – 1941.

 „

šola Čelebić

18. Vujanović Luke Ruža

1928 – 1941.

 „

 „

19. Vujanović Luke Dana

1929 – 1941.

 „

 „

20. Vujanović Luke Ljuba

1930 – 1941.

 „

 „

21. Vujanović Luke Dušan

1940 – 1941.

 „

 „

22. Vujanović Pere Anđa

1920 – 1941.

 „

 „

23. Vujanović Luke Vaso

1885 – 1941.

 „

jama Bikuša

24. Vujanović ž. Vase Stevanija

1887 – 1941.

 „

Škola Čelebić

25. Vujanović ž. Jove Boja

1905 – 1941.

 „

 „

26. Vujanović Jove Mara

1923 – 1941.

 „

 „

27. Vujanović Jove Rade

1929 – 1941.

 „

 „

28. Vujanović Jove Branko

1937 – 1941.

 „

 „

29. Vujanović Jove Kosa

1938 – 1941.

 „

 „

30. Vujanović ž. Gaje Krstina

1914 – 1941.

 „

 „

31. Vujanović Gaje Milojko

1931 – 1941.

 „

 „

32. Vujanović Gaje Zdravko

1933 – 1941.

 „

 „

33. Vujanović Gake Vesa

1935 – 1941

 „

 „

34. Vujanović Gaje Boja

1939 – 1941.

 „

 „

35. Vujanović ž. Marka Milica

1900 – 1941.

 „

 „

36. Vujanović Marka Boja

1917 – 1941.

 „

 „

37. Vujanović Marka Bosiljka

1921 – 1941.

 „

 „

38. Vujanović Marka Jelka

1923 – 1941.

 „

 „

39. Vujanović Marka Milka

1925 – 1941.

 „

 „

40. Vujanović Marka Anđa

1927 – 1941.

 „

 „

41. Vujanović Dušana Stoja

1920 – 1941.

 „

 „

42. Vujanović Dušana Mile

1941 – 1941.

 „

 „

43. Vujanović Save Đurađ

1905 – 1941.

 „

jama Bikuša

44. Vujanović ž. Đurđa Anđa

1907 – 1941.

 „

škola Čelebić

45. Vujanović Đurđa Milica

1936 – 1941.

 „

 „

46. Vujanović Đurđa Danica

1938 – 1941.

 „

 „

47. Vujanović Đurđa Draginja

1939 – 1941.

 „

 „

48. Vujanović Petra Stoja

1907 – 1941.

 „

 „

49. Vujanović Petra Gospava

1930 – 1941.

 „

 „

50. Vujanović Petra Joka

1932 – 1941.

 „

 „

51. Vujanović Petra Savo

1933 – 1941.

 „

 „

52. Vujanović Petra Ruža

1935 – 1941.

 „

 „

53. Vujanović Petra Sava

1937 – 1941.

 „

 „

54. Vujanović Petra Čeda

1940 – 1941.

 „

 „

55. Vujanović ž. Stavana Janja

1895 – 1941.

 „

 „

56. Vujanović Marka Mara

1924 – 1941.

 „

 „

57. Vujanović Marka Marko

1926 – 1941.

 „

 „

58. Vujanović Marka Ljuba

1928 – 1941.

 „

 „

59. Vujanović Marka Branko

1932 – 1941..

 „

 „

60. Vujanović Marka Nevenka

1932 – 1941.

 „

 „

61. Vujanović Marka Milan

1936 – 1941.

 „

 „

62. Vujanović Pere Mijo

1890 – 1941.

 „

jama Bikuša

63. Vujanović ž. Mile Milica

1900 – 1941.

 „

škola Čelebić

64. Vujanović Mije Zora

1921 – 1941.

 „

 „

65. Vujanović Mije Vlado

1927 – 1941.

 „

 „

66. Vujanović Mije Milka

1934 – 1941.

 „

 „

67. Vujanović Mije Drago

1939 – 1941.

 „

 „

68. Vujanović ž. Gaje Mara

1911 – 1941.

 „

 „

69. Vujanović Gaje Nikola

1933 – 1941.

 „

 „

70. Vujanović Gaje Draginja

1935 – 1941.

 „

 „

71. Vujanović Gaje Ljeposava

1937 – 1941.

 „

 „

72. Vujanović Gaje Mijo

1941 – 1941.

 „

 „

73. Vujanović Nike Joka

1912 – 1941.

 „

 „

74. Vujanović ž. Mulana Todora

1920 – 1941.

 „

 „

75. Vujanović Stanka Simo

1870 – 1941.

 „

jama Bikuša

76. Vujanović Sime Jovo

1890 – 1941.

 „

 „

77. Vujanović ž. Jove Mara

1895 – 1941.

 „

škola Čelebić

78. Vujanović Jove Milka

1919 – 1941.

 „

 „

79. Vujanović Jove Stana

1926 – 1941.

 „

 „

80. Vujanović Jove Pero

1934 – 1941.

 „

 „

81. Vujanović Jove Mara

1937 – 1941.

 „

 „

82. Vujanović ž. Marka Deva

1885 – 1941.

 „

 „

83. Vujanović ž. Sime Ilinka

1895 – 1941.

 „

 „

84. Vujanović Sime Sava

1927 – 1941.

 „

 „

85. Vujanović Sime Marko

1928 – 1941.

 „

 „

86. Vujanović Sime Božo

1930 – 1941.

 „

 „

87. Vujanović ž. Ile Đuka

1910 – 1941.

 „

 „

88. Vujanović Ile Vlado

1930 – 1941.

 „

 „

89. Vujanović Ile Stana

1933 – 1941.

 „

 „

90. Vujanović Pere Niko

1865 – 1941.

 „

 „

91. Vujanović Nike Stana

1902 – 1941.

 „

 „

92. Vujanović Nike Drago

1936 – 1941.

 „

 „

93. Vujanović Nike Desa

1938 – 1941.

 „

 „

94. Vujanović ž. Špire Marija

1885 – 1941.

 „

 „

95. Vujanović Špire Ilija

1915 – 1941.

 „

jama Bikuša

96. Vujanović Sime Mara

1910 – 1941.

 „

škola Čelebić

97. Vujanović Sime Špiro

1930 – 1941.

 „

 „

98. Vujanović Sime Sava

1932 – 1941.

 „

 „

99. Vujanović Sime Milica

1934 – 1941.

 „

 „

100. Vujanović Sime Vojka

1936  1941.

 „

 „

101. Vujanović Sime Radojka

1938 – 1941.

 „

 „

102. Vujanović ž. Rajka Anđa

1913 – 1941.

 „

 „

103. Vujanović Rajka Slavka

1938 – 1941.

 „

 „

104. Erceg Sime Bojan

1885 – 1941.

 „

 „

105. Erceg ž. Bojana Ljuba

1895 – 1941.

 „

 „

106. Erceg Bojana Mara

1923 – 1941.

 „

jama Lusnić

107. Erceg Bojana Nikola

1933 – 1941.

 „

škola Čelebić

108. Erceg Bojana Rade

1935 – 1941.

 „

 „

109. Erceg ž. Pere Olga

1910 – 1941.

 „

 „

110. Erceg Pere Vladimir

1929 – 1941.

 „

 „

111. Erceg Pere Radojka

1935 – 1941.

 „

 „

112. Erceg Pere Mile

19.. - 1941.

 „

 „

113. Erceg Pere dijete

19.. - 1941.

 „

 „

114. Erceg ž. Ilije Marija

1910 – 1941.

 „

 „

115. Erceg Ilije Danica

1934 – 1941.

 „

 „

116. Erceg Ilije Dragica

1936 – 1941.

 „

 „

117. Erceg Ilije Branko

1939 – 1941.

 „

 „

118. Erceg Sime Boja

1910 – 1941.

 „

 „

119. Erceg Jove Ljeposava

1933 – 1941.

 „

 „

120. Erceg Luke Stana

1920 – 1941.

 „

 „

121. Erceg Marka Anica

1923 – 1941.

 „

 „

122. Erceg Marka Mile

1931 – 1941.

 „

 „

123. Erceg Sime Lazo

1880 – 1941.

 „

jama Bikuša

124. Erceg Laze Simo

1900 – 1941

 „

škola Čelebić

125. Erceg ž. Sime Boja

1900 – 1941.

 „

 „

126. Erceg Sime Vlado

1929 – 1941.

 „

 „

127. Erceg Laze Niko

1904 – 1941.

 „

jama Bikuša

128. Erceg ž. Nike Mara

1904 – 1941.

 „

škola Čelebić

129. Erceg Nike Ruža

1922 – 1941.

 „

 „

130. Erceg Nike Stana

1924 – 1941.

 „

 „

131. Erceg Nike Joka

1926 – 1941.

 „

 „

132. Erceg R. Jovo

19.. - 1941.

 „

jama Bikuša

133. Erceg I. Marko

19.. — 1941.

 „

 „

134. Erceg Mijo

1895 – 1941.

 „

 „

135. Erceg Jove Nikola

1895 – 1941.

 „

škola Čelebić

136. Erceg ž. Nikole Marija

1895 – 1941.

 „

 „

137. Erceg Nikole Ruža

1923 – 1941.

 „

 „

138. Erceg Nikole Boja

1929 – 1941.

 „

 „

139. Erceg ž. Mije Ljuba

1895 – 1941.

 „

 „

140. Erceg M. Rade

19.. — 1941.

 „

 „

141. Erceg M. Nikola

19.. — 1941.

 „

 „

142. Erceg ž. Luke Milica

1914 – 1941.

 „

 „

143. Erceg ž. Luke Anđa

1… — 1941.

 „

 „

144. Erceg Luke Boja

19.. — 1941.

 „

 „

145. Erceg Jove Marko

1926 – 1941.

 „

 „

146. Erceg R. Milica

19.. — 1941.

 „

 „

147. Erceg R. Ilija

1922 – 1941.

 „

 „

148. Erceg R. Gospava

1925 – 1941.

 „

 „

149. Erceg R. Nikola

1933 – 1941.

 „

 „

150. Erceg R. Grozdana

1935 – 1941.

 „

 „

151. Erceg M. Milica

1913 – 1941.

 „

 „

152. Erceg M. Anđa

1925 – 1941.

 „

 „

153. Erceg M. Božo

1928 – 1941.

 „

 „

154. Erceg M. Mirko

1931 – 1941.

 „

 „

155. Erceg M. Danica

1940 – 1941.

 „

 „

156. Erceg N. Stana

1914 – 1941.

 „

 „

157. Erceg N. Milojko

1938 – 1941.

 „

 „

158. Erceg Š. Rade

18.. — 1941.

 „

 „

159. Erceg P. Pero

18.. — 1941.

 „

 „

160. Erceg V. Joka

1… — 1941.

 „

 „

161 Erceg Marka Boja

1921 -1941.

162. Erceg Ilije Neđo

1938 – 1941.

163. Erceg Ilije Bosiljka

1940 – 1941.

164. Kravarušić Bože Pero

1890 – 1941.

 „

jama Bikuša

165. Kozomara Mirka Špiro

1885 – 1941.

 „

škola Čelebić

166. Kozomara ž. Špire Milica

1890 – 1941.

 „

 „

167. Kozomara Špire Vlado

1937 – 1941.

 „

 „

168. Kozomara Špire Radojka

1936 – 1941.

 „

 „

169. Kozomara Mije Nikola

1903 – 1941.

 „

 „

170. Kozomara Nikole Ljubo

1928 – 1941.

 „

 „

171. Kozomara Nikole Mijo

1930 – 1941.

 „

 „

172. Kozomara Nikole Stana

1931 . 1941.

 „

 „

173. Kozomara Nikole Rade

1938 – 1941.

 „

 „

174. Kozomara Ilije Mihajlo

1912 – 1941.

 „

 „

175. Kozomara ž. Rade Sava

1907 – 1941.

 „

 „

176. Kozomara Rade Niko

1933 – 1941.

 „

 „

177. Kozomara Rade Simo

1935 – 1941.

 „

 „

178. Kozomara Rade Marko

1938 – 1941.

 „

 „

179. Kozomara Rade Vlado

1939 – 1941.

 „

 „

180. Kozomara ž. Pere Cvita

1890 – 1941.

 „

 „

181. Kozomara Pere Nikola

1910 – 1941.

 „

 „

182. Kozomara ž. Nikole Kosa

1912 – 1941.

 „

 „

183. Kozomara Nikole Đorđe

1935 – 1941.

 „

 „

184. Kozomara Nikole Ljuba

1938 – 1941.

 „

 „

185. Kozomara Nikole Ruža

1939 – 1941.

 „

 „

186. Kozomara ž. Jove Jela

1881 – 1941.

 „

 „

187. Kozomara Jove Joka

1925 – 1941.

 „

 „

188. Kozomara Jove Mara

1929 – 1941.

 „

 „

189. Kozomara Ilije Rade

1900 – 1941.

 „

 „

190. Kozomara ž. Rade Darinka

1907 – 1941.

 „

 „

191. Kozomara Rade Milan

1928 – 1941.

 „

 „

192. Kozomara Rade Sava

1929 – 1941.

 „

 „

193. Kozomara Rade Milka

1931 – 1941.

 „

 „

194. Kozomara Rade Zorka

1939 – 1941.

 „

 „

195. Kozomara Rade Marko

1936 – 1941.

 „

 „

196. Milutin ž. Pere Deva

1904 – 1941.

 „

 „

197. Milutin Pere Rajko

1930 – 1941.

 „

 „

198. Milutin Pere Božo

1932 – 1941.

 „

 „

199. Milutin Pere Gvozda

1934 – 1941.

 „

 „

200. Milutin ž. Obrada Milica

1919 – 1941.

 „

 „

201. Milutin Obrada Angelina

1937 – 1941.

 „

 „

202. Milutin Obrada Jovo

1940 – 1941.

 „

 „

203. Milutin Luke Vujo

1885 – 1941.

 „

 „

204. Milutin ž. Vuje Janja

1890 – 1941.

 „

 „

205. Milutin Vuje Mirko

1910 – 1941.

 „

 „

206. Milutin ž. Mirka Slavka

1916 – 1941.

 „

 „

207. Milutin Vuje Ljuba

1923 – 1941.

 „

 „

208. Milutin Vuje Ruža

1925 – 1941.

 „

 „

209. Milutin Mirka Zdravko

1937 – 1941.

 „

 „

210. Milutin Mirka Dragica

1940 – 1941.

 „

 „

211. Milutin Mirka Božo

1938 – 1941.

 „

 „

212. Milutin Ile Luka

1911 – 1941.

 „

 „

213. Milutin Luke Mira

1935 – 1941.

 „

 „

214. Milutin Luke Ile

1940 – 1941.

 „

 „

215. Milutin Luke Božo

1938 – 1941.

 „

 „

216. Milutin Luke Anđa

1939 – 1941.

 „

 „

217. Milutin ž. Nikole Milka

1906 – 1941.

 „

jama Bikuša

218. Milutin Nikole Zorka

1926 – 1941.

 „

 „

219. Milutin Nikole Božo

1938 – 1941.

 „

škola Čelebić

220. Milutin Nikole Zdravko

1939 – 1941.

 „

 „

221. Milutin Ile Savka

1919 – 1941.

 „

 „

222. Milutin Stanka Mijo

1904 – 1941.

 „

 „

223. Milutin ž. Mije Gospava

1908 – 1941.

 „

 „

224. Milutin ž. Marka Anđa

1895 – 1941.

 „

 „

225. Milutin Marka Stanko

1925 – 1941.

 „

 „

226. Milutin Marka Nikola

1927 – 1941.

 „

 „

227. Milutin Marka Stevan

1931 – 1941.

 „

 „

228. Milutin Marka Ružica

1930 – 1941.

 „

 „

229. Milutin Marka Gospava

1934 – 1941.

 „

 „

230. Milutin Marka Božica

1935 – 1941.

 „

 „

231. Petrović Đure Pero

1875 – 1941.

 „

 „

232. Petrović ž. Pere Bojana

1883 – 1941.

 „

škola Čelebić

233. Petrović Pere Božo

1907 – 1941.

 „

 „

234. Petrović Pere Uroš

1910 – 1941.

 „

jama Bikuša

235.Petrović Pere Janja

1919 – 1941.

 „

škola Čelebić

236. Petrović Pere Draginja

1923 – 1941.

 „

 „

237. Petrović ž. Uroša Marija

1914 – 1941.

 „

 „

238. Petrović Bože Mile

19.. - 1941.

 „

 „

239. Radić Jove Simo

1900 – 1941.

 „

jama Bikuša

240. Radić Sime Stana

1927 – 1941.

 „

škola Čelebić

241. Radić Sime Jovo

1934 – 1941.

 „

 „

242. Radić Sime Anđa

1930 – 1941.

 „

 „

243. Radić Sime Milica

1933 – 1941.

 „

 „

244. Radić Jove Marko

1904 – 1941.

 „

jama Bikuša

245. Radić ž. Marka Milica

1904 – 1941.

 „

škola Čelebić

246. Radić Marka Nevenka

1935 – 1941.

 „

 „

247. Radić Marka Marko

1938 – 1941.

 „

 „

248. Radić Marka Neđo

1939 – 1941.

 „

 „

249. Radić Pere Vaso

1875 – 1941.

 „

 „

250. Radić Pere Luka

1889 – 1941.

 „

jama Bikuša

251. Radić ž. Luke Joka

1894 – 1941.

 „

škola Čelebić

252. Radić Luke Đorđa

1914 – 1941.

 „

 „

253. Radić Luke Ilija

1924 – 1941.

 „

 „

254. Radić Luke Rade

1927 – 1941.

 „

 „

555. Radić Luke Stana

1929 – 1941.

 „

 „

256. Radić Luke Boja

1930 – 1941.

 „

 „

257. Radić Luke Jovica

1932 – 1941.

 „

 „

258. Radić ž. Đorđe Anđa

1914 – 1941.

 „

 „

259. Radić Đorđe Vlado

1940 – 1941.

 „

 „

260. Radić Ilije Božo

1906 – 1941.

 „

jama Bikuša

261. Radić Ilije Niko

1908 – 1941.

 „

 „

262. Radić Ilije Pero

1911 – 1941.

 „

 „

263. Radić Nike Danica

1936 – 1941.

 „

škola Čelebić

264. Radić Nike Milojko

1938 – 1941.

 „

 „

265. Radić ž. Jove Marta

1890 – 1041.

 „

 „

266. Radić Jove Stana

1910 – 1941.

 „

 „

267. Radić ž. Mije Joka

1898 – 1941.

 „

 „

268. Radić Mije Anđa

1926 – 1941.

 „

 „

269. Radić Mije Božo

1930 – 1941.

 „

 „

270. Radić Mije Marko

1933 – 1941.

 „

 „

271. Radić ž. Rade Milica

1897 – 1941.

 „

 „

272. Radić Rade Ilija

1922 – 1941.

 „

jama Bikuša

273. Radić Rade Gospava

1924 – 1941.

 „

škola Čelebić

274. Radić Rade Vaso

1927 – 1941.

 „

 „

275. Radić Rade Boja

1930 – 1941.

 „

 „

276. Radoja ž. Jove Mara

1870 – 1941.

 „

 „

277. Radoja ž. Milana Boja

1913 – 1941.

 „

 „

278. Radoja Milana Ilija

1930 – 1941.

 „

 „

279. Radoja Milana Draginja

1936 – 1941.

 „

 „

280. Radoja Milana Milka

1940 – 1941.

 „

 „

281. Radoja Ilije Rade

1890 – 1941.

 „

 „

282. Radoja ž. Rade Ilinka

1890 – 1941.

 „

 „

283. Radoja Rade Ružica

1923 – 1941.

 „

jama Lusnić

284. Radoja Rade Ljuba

1930 – 1941.

 „

škola Čelebić

285. Radoja Rade Dušanka

1933 – 1941.

 „

 „

286. Radoja Rade Ruška

1935 – 1941.

 „

 „

287. Radoja Rade Ratka

1938 – 1941.

 „

 „

288. Rosić Petra Todor

1877 – 1941.

 „

 „

289. Rosić ž. Todora Milica

1895 – 1941.

 „

 „

290. Rosić Todora Ljubica

1917 – 1941.

 „

 „

291. Rosić Todora Marija

1918 – 1941.

 „

 „

292. Rosić Todora Marko

1922 – 1941.

 „

 „

293. Rosić Todora Momčilo

1925 – 1941.

jama Bikuša

294. Rosić Jove Mitar

1905 – 1941.

 „

295. Rosić ž. Mitra Anica

1904 – 1941.

 „

škola Čelebić

296. Rosić Mitra Rajko

1933 – 1941.

 „

 „

297. Rosić Mitra Mara

1938 – 1941.

 „

 „

298. Rosić Mitra Slavko

1941 – 1941.

 „

 „

299. Rosić Jobe Božo

1903 – 1941.

 „

jama Bikuš

300. Rosić ž. Bože Boja

1910 – 1941.

 „

škola Čelebić

301. Rosić Bože Rajko

1934 – 1941.

 „

 „

302. Rosić Bože Mara

1936 – 1941.

 „

 „

303. Rosić Bože Vlado

1939 – 1941.

 „

 „

304. Rosić Ante Petar

1888 – 1941.

 „

 „

305. Rosić Petra Ante

1910 – 1941.

 „

 „

306. Crnogorac Laze Ilija

1901- 1941.

 „

jikuša

307. Crnogorac ž. Ilije Cvita

1907 – 1941.

 „

škola Čelebić

308. Crnogorac Ilije Božo

1926 – 1941.

 „

 „

309. Crnogorac Ilije Veselinka

1926 – 1941.

 „

jama Bikuša

310. Crnogorac Sime Lazo

1919 – 1941.

 „

 „

311. Crnogorac Sime Boja

1925 – 1941.

 „

jama u Lusniću

312. Crnogorac ž. Mije Tona

1885 1941.

 „

škola Čelebić

313. Crnogorac Bože Nikola

1885 – 1941.

 „

jama Bikuša

314. Crnogorac ž. Nikole Marta

1885 – 1941.

 „

škola Čelebić

315. Crnogorac ž. Ilije Vukosava

1913 – 1941.

 „

 „

316. Crnogorac Ilije Zorka

1932 – 1941.

 „

 „

317. Crnogorac Ilije Đorđa

1933 – 1941.

 „

 „

318. Crnogorac Ilije Ružica

1935 – 1941.

 „

 „

319. Crnogorac Rade Božo

1881 – 1941.

 „

 „

320. Crnogorac ž. Bože Anđa

1881 – 1941.

 „

 „

321. Crnogorac Bože Ilija

1919 – 1941.

 „

 „

322. Crnogorac Bože Milka

1918 – 1941.

 „

 „

323. Crnogorac Bože Dušanka

1925 – 1941.

 „

 „

324. Crnogorac Bože Mara

1913 – 1941.

 „

 „

325. Crnogorac Bože Božo

1937 – 1941.

 „

 „

326. Crnogorac Mije Pero

1878 – 1941.

 „

jama Bikuša

327. Crnogorac ž. Pere Joka

1885 – 1941.

 „

škola Čelebić

328. Crnogorac Pere Nikola

1920 – 1941.

 „

 „

329. Crnogorac Pere Rade

1923 – 1941.

 „

jama Bikuša

330. Crnogorac Pere Stana

1925 – 1941.

 „

škola Čelebić

331. Crnogorac Pere Anđa

1927 – 1941.

 „

 „

332. Crnogorac Per Vladimir

1928 – 1941.

 „

 „

333. Crnogorac Nikole Jovo

1885 – 1941.

 „

 „

334. Crnogorac Jove ž. Sava

1885 – 1941.

 „

 „

335. Crnogorac Jove Anđa

19.. - 1941.

 „

 „

336. Crnogorac Mije Dušan

1912 – 1941.

 „

 „

337. Crnogorac Mije Drago

1920 – 1941.

 „

 „

338. Crnogorac Mije Anica

1933 – 1941.

 „

 „

339. Crnogorac Mije Mirko

1935 – 1041.

 „

 „

340. Crnogorac Save Stevan

1883 – 1941.

 „

 „

341. Crnogorac ž. Đorđe Milka

1917 – 1941.

 „

 „

342. Crnogorac Đorđe Vojko

1938 – 1941.

 „

 „

343. Crnogorac Đorđe Ljubo

1937 – 1941.

 „

 „

344. Crnogorac Đorđe Milojko

1940 – 1941.

 „

 „

345. Crnogorac Save Ilija

1885 – 1941.

 „

jama Bikuša

346. Crnogorac ž. Ilije Boja

1890 – 1941.

 „

škola Čelebić

347. Crnogorac Ilije Milka

1918 – 1941.

 „

jama Bikuša

348. Crnogorac Ilije Dana

1932 – 1941.

 „

 „

349. Crnogorac Ilije Rosa

1934 – 1941.

 „

 „

350. Crnogorac ž. Dušana Zorka

1913 – 1941.

 „

 „

351. Crnogorac Dušana Vlado

1935 – 1941.

 „

 „

352. Crnogorac Dušana Ruža

1937 – 1941.

 „

škola Čelebić

353. Crnogorac Dušana Dragica

1938 – 1941.

 „

 „

354. Crnogorac Dušana Jovanka

1941 – 1941.

 „

 „

355. Crnogorac Bože Stana

1850 – 1941.

 „

 „

356. Crnogorac Save Anđa

1901 – 1941.

 „

 „

357. Crnogorac Save Milan

1927 – 1941.

 „

 „

358. Crnogorac Vase Cura

1915 – 1941.

 „

jama Bikuša

359. Crnogorac Vase Jadranka

1935 – 1941.

 „

 „

360. Crnogorac Vase Boja

1941 – 1941.

361. Šunjka Sime Božo

1890 – 1941.

 „

 „

362. Šunjka ž. Bože Jakica

1890 – 1941.

 „

 „

363. Šunjka Bože Dušan

1910 – 1941.

 „

 „

364. Šunjka Bože Danica

1925 – 1941.

 „

jama Lusnić

365. Šunjka ž. Dušana Anđa

1913 – 1941.

 „

škola Čelebić

366. Šunjka Ilije Ilija

1880 – 1941.

 „

 „

367. Šunjka ž. Ilije Milica

1890 – 1941.

 „

 „

368. Šunjka Ilije Mara

1919 – 1941.

 „

 „

369. Šunjka Ilije Anđa

1921 – 1941.

 „

 „

370. Šunjka Ilije Jovo

1925 – 1941.

 „

 „

371. Šunjka Ilije Deva

1926 – 1941

 „

 „

372. Šunjka Ilije Božo

1931 – 1941.

 „

 „

373. Šunjka ž. Ilije Joka

1895 – 1941.

 „

 „

374. Šunjka Ilije Zorka

1931 – 1941.

 „

 „

375. Šunjka Ilije Simo

1933 – 1941.

 „

 „

376. Šunjka Ilije Vlado

1935 – 1941.

 „

 „

377. Šunjka Ilije Ljeposava

1937 – 1942.

 „

 „

378. Šunjka Ilije Vaso

1939 – 1941.

 „

 „

379. Šunjka ž. Marka Danica

1910 – 1941.

 „

 „

380. Šunjka Marka Dušan

1933  1941.

 „

 „

381. Šunjka Marka Mirko

1934 – 1941.

 „

 „

382. Šunjka Marka Ilija

1936 – 1941.

 „

 „

383. Šunjka Marka Vesa

1939 – 1941.

 „

 „

384. Šunjka ž. Jove Jaka

1885 – 1941.

 „

 „

385. Šunjka Jove Nedeljko

1912 – 1941.

 „

 „

386. Šunjka ž. Nedeljka Ivana

1916 – 1941.

 „

 „

387. Šunjka Jove Milan

1913 – 1941.

 „

 „

388. Šunjka ž. Milana Iva

1918 – 1941.

 „

 „

389. Šunjka ž. Đorđe Sava

1909 – 1941.

 „

 „

390. Šunjka Đorđe Vlado

1926 – 1941.

 „

 „

391. Šunjka Đorđe Danica

1928 – 1941.

 „

 „

392. Šunjka Đorđe Uglješa

1930 – 1941.

 „

 „

393. Šunjka Đorđe Drago

1933 – 1941.

 „

 „

394. Šunjka Đorđe Tomo

1937 -  1941.

 „

 „

395. Šunjka Vase Joka

1910 – 1941.

 „

 „

396. Šunjka Rade Boja

1922 – 1941.

 „

 „

 

Grupa
preživjelih iz jame Bikuše

Grupa preživjelih iz jame Bikuše

 

         - Rad na prikupljanju podataka o žrtvama ustaškog genocida na području Livna i okoline započeo je  u januaru 1990. godine – kaže Mićo Radeta - i intenzivno trajao do jula 1991. kada su  prikupljeni podaci  upisani na ploče unutar spomen-kosturnice podignute kod crkve Uspenja presvete Bogorodice u Livnu. Taj spisak je inoviran i u njemu su na primjedbe potomaka poginulih i naknadnih saznanja o poginulima, dopisivani  podaci sve do marta 1992.

         Kada su u aprilu te 1992. počeli progoni i novi pogromi Srba u ovom kraju, ja sam jedan veliki dio te građe  tajnim  kanalom prebacio u Berlin u nadi da će odatle nekako dospjeti do dr Milana Bulajića, jednog od vodećih istoričara i istraživača ustaških zločina nad Srbima.  U Njemačku, gdje sam se  nešto kasnije i sam sa porodicom  sklonio i u maju 1993. godine završio rad na spiskovima, nijesam uspio iz Livna prebaciti pojedinačne već popunjene obrasce svih žrtava jer se radilo o obimnom materijalu  koji je bilo rizično nositi. No, to je  posao koji se, na osnovu prečišćenih spiskova, može i naknadno uraditi.

 

Mićo
Radeta nad jamm u Tušnici u ljeto 1991. godine

 

Mićo Radeta nad jami u Tušnici u ljeto 1991. godine

 

         Mićo Radeta je, ianče, „za svoju dušu“ napravio jedan  specifični  izvještaj  o radu na prikupljanju  imena žrtava i neku vrstu  foto-elaborata o vađenju  kostiju iz jama i sa pojedinih gubilišta.  U toj neobičnoj „knjizi“ jednu stranicu je posvetio i najbližim iz svoje i porodice svoje supruge Dragice, rođene Ždero, takođe stradalim  u ustaškom genocidu 1941. Pošto je to upečatljiva slika tragičnosti sudbine ne samo njihovih porodica i rodbine  nego i svih srpskih porodica iz ovih krajeva, tu Radetinu „posvetu“ prenosim  u cjelini:

         „U znak sjećanja i zahvalnosti ovu stranicu posvećujem svojoj porodici stradaloj u zloglasnom ustaškom genocidu:

-      ocu MIHAJLU (49 godina), solunskom dobrovoljcu,

-      stričevima TOMI (53) i RADI (43)

-      strinama TARSI (46) i VESELINKI (41)

-      braći od strica RADOMIRU (21), MILOŠU (15), DEJANU (12) i NIKOLI (9)

-      sestrama od strica  BOGDANI (18) i SOFIJI - SONJI (16)

-      i još 44 bliža i dalja rođaka  iz porodice Radeta

-      djedu po majci RADI PAŽINU (70) i njegovoj familiji

-      baki STANI (60)

-      ujacima UROŠU (28) i ĐORĐU (21)

-      tetki ANĐI (14)

-      ujni RUŽI (21)

-      braći od ujaka  RAJKU (7) i BORIVOJU (5)

-      i još 153 žrtve iz majčinog roda Pažin

-      ocu moje  supruge Dragice MILOŠU ŽDERI (28) i njegovom brati MILANU (40)

-      djedu po majci moje supruge ILI MITRVIĆU (61) i njegovoj familiji

-      baki MILICI (57)

-      ujacima PAVI (31), PERI (26) i RADI (16)

-      ujnama DRAGINJI (31) i JANJI (23)

-      braći iod ujaka DUŠANU (10) i MIRKU (3)

-      sestrama od ujaka ZORI (9), LJUBICI (4), RUŽI (3) i LJUBINCI(1)“

 

Zahvaljujući dobroti autora, preneseno iz knjige:
Budo Simonović: „Ognjena Marija Livanjska“


ognjena_marija_livanjska.jpg Knjiga je posvećena ustaškim pokoljima nad Srbima u Livnu i okolini, odnosno u selima na rubu Livanjskog polja, počinjenim u proljeće i ljeto 1941. godine, a ponovljenim i u najnovijim ratnim sukobima na tom području, posebno tokom 1992. i 1993. godine. To je priča o 1587 žrtava, pretežno djece i nejači, mučenih i na najzverskiji način pobijenih na gubilištima u okolini Livna. O tome govore preživjeli sa tih gubilišta, posebno preživjeli iz nekoliko jama, čije je kazivanje svojevremeno inspirisalo i Ivana Gorana Kovačića da napiše svoju glasovitu poemu „Jama“. O tome govore ne samo Srbi, žrtve ustaškog genocida, nego i brojni inovjerci – Hrvati i Muslimani, časni i čestiti ljudi koji u tim ljutim vremenima, kako 1941. tako i devedesetih godina prošlog vijeka, nisu gledali ko se kako krsti i šta je kome na glavi. Knjiga je stoga strašno svjedočanstvo o zlu, optužba za sva vremena, ali i trajni dokument o veličajnim primjerima dobrotvorstva i žrtvovanja čovjeka za čovjeka. Izdavač knjige „Ognjena Marija Livanjska“ (četvrto dopunjeno i prošireno izdanje) je kompanija „Nidda Verlag GmbH“, odnosno „Vesti“, najtiražnija dnevna novina u dijaspori.

 

 

 

 

Biografski podaci o autoru:

Rođen u selu  Osreci – Manastir Morača, 15. oktobra 1945. godine. Završio Filološki fakultet u Beogradu, grupu za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost. Tri godine potom radio kao profesor u gimnaziji „Slobodan Princip – Seljo u Sokocu na Romaniji, a onda se posvetio novinarstvu (počeo u sarajevskom „Oslobođenju“, zatim u TANJUG-u, „Politici Ekspres“, „Ilustrovanoj Politici“, „Politici“ i sada u Frankfurtskim „Vestima“).


Do sada objavljene knjige:
- „MIJAT I MOJSIJE“ (1988).
- „DO SMRTI I NATRAG“ (1988),
- „OGNJENA MARIJA LIVANjSKA“ (tri izdanja od 1991. do 1997),
- „NEDOHODU U POHODE“ (1994),
- „ZEKO MALI“ (tri izdanja od 1997. do 2001),
- „ŽIVOT NA SEDAM ŽICA“  (1998),
- „NIKAD KRAJA TAMNICAMA“ (2002),
- „ZADUŽBINA PATRIJARHA I VEZIRA“ (2006),
- „RIJEČ SKUPLJA OD ŽIVOTA“ (2006).
Priredio i zbornik „125 GODINA NOVINARSTVA I 50 GODINA UDRUŽENJA NOVINARA CRNE GORE“ (1996. godine).

 

 

Vezane vijesti:


 

Промоција књиге „Огњена Марија Ливањска" у Храму Светог Трифуна у Београду

 

РТРС - НАСЛОВИ - 25. октобар 2010. – ПАКАО У РАВНОМ ДОЦУ

 

РТРС - ПЕЧАТ - 20. октобар 2011. - Репортажа о страдању Срба 1941. у јами Равни Долац, Ливањско поље

 

СЛУЖЕН ПАРАСТОС СРБИМА БАЧЕНИМ У ЈАМУ РАВНИ ДОЛАЦ

 

Промоција књиге "ОГЊЕНА МАРИЈА ЛИВАЊСКА" у Светосавском културном клубу у Бања Луци