Од 24. Јуна 1941, Дана сјећања на Јадовно, прошло је:
Од 24. Јуна 1941, Дана сјећања на Јадовно, прошло је:

ЈАДОВНИЧАНИ ПОРУЧУЈУ:

Хвала Вам свима који сте били са нама на Велебиту 01. јула 2017. Догодине на Јадовну!

Никола Кобац: И ја сам за дом спреман, на други начин – ако ми га вратите

Датум објаве: недеља, јануар 12, 2014
Величина слова: A- A+

Хрватска држава jе у неколико претходних ратова, сву моjу родбину побила, протjерала, раселила или jе иста умрла послиjе „Олуjе“ у Хрватскоj те jе моj статус у БИХ онако, онако…

http://jadovno.com/tl_files/ug_jadovno/img/preporucujemo/2012/nikola-kobac.jpg

1. ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

2. ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
3. ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
4. ВИСОКОМ ПРЕДСТАВНИКУ У БИХ
5. ПРЕДСЈЕДНИКУ СНВ У ЗАГРЕБУ
6. ДЕМОКРАТСКИМ АМБАСАДАМА
7. ПОЏУПАНУ Сисачко мославачке жупаниjе, г. Б. Ркману
8. Служби за господарство, Одjелу за стамбено збрињавање… Петриња
8. СВЕКОЛИКОЈ ЈАВНОСТИ

Поштовани предсjедници, представници, амбасадори, драга демократиjо!

Свjестан тога да jе ово jош jедно моjе „ниjемо“ писмо, ипак га пишем и Вама шаљем.

Морам, па морам.

Не могу ћутати због неправде, па бар оваj усамљен глас остао.
Да ли jе наjбоље да избjегли Срби (и jа са њима) из Хрватске чекаjу овоземаљско збрињавање или (преведено на jезик смртника) збрињавање под земљом?

Да ли нам jе то jедини пут и мjесто на коме ћемо бити за стално збринути?
Да ли ће се Држава Хрватска послиjе тога посветити своjим другим, „озбиљниjим“ пословима и озбиљним „збрињавањима“?

Након година нећкања, почетком 2013 године, посjетих Службу за господарство, Одjела за стамбено збрињавање, промет и пољопривреду у Петрињи, баш на дан ослобађаjуће пресуде Вашим и „нашим“ генералима Готовини и Маркачу. Љубазна службеница ме упозна са процедуром подношења Захтjева за „стамбено збрињавање“ за „подручjа посебне друштвене скрби“ и у руке ми тутну листу на коjоj су наведени сви документи коjи се прилажу уз Захтjев или Замолбу.

Набраjам таксатативно:
• Особне исказнице за пунољетне (таj сам када jе у питању вриjеме проведено у избjеглиштву). Ако ниjе видљив ЈМБГ потребно jе уз особну исказницу приложити домовницу с видљивим ЈМБГ или увjерење о МБ из полициjе. (Моj ЈМБГ jе видљив али изгледа нисам – jа.)
• Домовница за малољетне (Немам таквих. Имам малоумних)
• Грађевинска дозвола. У случаjу да не постоjи потребно jе приложити потврду из Уреда за просторно уређење да jе градилиште/кућа у грађевинскоj (ваљда попаљеноj требало jе) зони.
• Увjерење о кућном броjу
• Уговор о купњи (замjени БИХ – РХ, даровању, кредиту)
• Рjешење о наслиjеђивању
• Власнички лист
• Положаjни нацрт и
• Потврду о идентификациjи катастарских честица

Даље на овом папиру пише: „Подноситељ захтjева за себе и своjе чланове обитељи (пунољетне и малољетне) уз замолбу (молиш да ти се врати твоjе) треба приложити из мjеста пребивалишта, бивших пребивалишта (РХ, БИХ или друга држава настала распадом СФРЈ) и других држава у коjима боравите слиjедеће документе:

• Увjерење о пребивалишту на подручjу Републике Хрватске за све чланове из захтjева/замолбе
• Увjерење о евидентираним пребивалиштима из БИХ или другим државама насталих распадом СФРЈ.
• Увjерење (ако нисте посjедник некретнине) или посjедовни лист све имовине (за посjеднике некретнина) из Уреда катастра о посjедовању стамбеног обjекта за све чланове из Захтjева.
• Потврду (ако нисте власник некретнине) или ЗК извадак (све имовине за власника некретнине) из земљишно-књижног одjела да сте уписани или не уписани као власници некретнина за све чланове из Захтjева.
• Испис надлежне порезне управе с подацима из информациjског сустава о евидентираном и приjављеном промету некретнина од 8. листопада 1991 године за све чланове из Захтjева.
• Потврда надлежне опћинске службе о стању куће – БИХ
• Потврда о некажњавању

Има тога jош али су то инструкциjе техничке природе. Важно jе да СВИ ДОКУМЕНТИ МОРАЈУ БИТИ ОРГИНАЛИ – тако на краjу пише.
28.11. 2013 године од Службе за господарство, Одjел за стамбено збрињавање, промет и пољопривреду од броjем 2176-03-03/07-13-2 добити ћу писмо у коjем се од мене тражи да сходно чланку 37. ставак 2. Закона о опћем управном поступку (НН броj 47/09) „одредим пуномоћника за примање писама“.

Наравно, научен да поштуjем Законе и Државе у датом ми року обавjештавам тражиоца о адреси свога опуномоћеника.

Закључуjем из писма броj горњи, да ова служба нема средстава за слање поште у друге државе док jе Држава Хрватска имала снаге да своjе држављане, Србе коjи су живjели у краjевима „под посебном државном скрби“ ИСТЈЕРА са простора и земље коjа им jе виjековима припадала и коjе су власници били.

Очито Срби из Хрватске мораjу имати у Хрватскоj опуномоћника да би се годишњи буџет или прорачун смањио?
Бар за трошкове слања документа некадашњим грађанима Хрватске?

Примjећуjем да jе све у складу са Законом!

Наравно, отjерани смо у складу и сада нас треба вратити у складу са Законом. (Кадиjа те тужи, кадиjа те суди.)

02.01.2014 године ће ме иста служба обавjестити да ми jе обавеза, уколико не желим да будем „избачен“ са листе за стамбено збрињавање доставити нове документе:
– Доказ о носитељу станарског права односно члана обитељског домаћинства носиоца станарског права (пресуду о отказу станарског права, уговор о наjму, рjешење о додjели стана на кориштење) с обзиром да сте захтjеву приложили рjешење о утврђивању мjесечне станарине односно одлуку о додjели стана у коjоj се наводи додjела кадровског стана те накнадна израда уговора с утврђеним увjетима кориштење стана.

Дакле, Служба претпоставља да смо ми Срби из Хрватске а и jа међу њима, тог августа 1995 године за вриjеме док нам jе Република Хрватска за сретан пут слала гранате различитих калибара из различитих оружjа и оруђа имали времена да уредно спакуjемо све документе коjе од нас сада тражите?

На жалост jа нисам. И све моjе jе остало у стану у коjи се неко други уселио и коjи jе касниjе откупио. Не само, разноразна Рjешења већ све слике. Дjетета, свадбе, родитеља, све успомене, све ситнице, намjештаj, посуђе, гоблени, постељина… све, све…
Од куда да jа нађем сада те документе коjи Служби недостаjу?
– Овjерене Изjаве подноситеља захтjева и чланова његовог обитељског домаћинства да немаjу у власништву стан или обитељску кућу погодну за становање у мjестима пребивалишта (изjава у привитку). Дакле, све оно што сам предочио раниjе и послао Служби од стране Институциjа Републике Српске односно БИХ, сада не вриjеди. (А и коштале су. И овдjе бирократиjа узима данак у облику такса.)

Како сматрам да нисам изнад институциjа, ову Изjаву, под циjену да ми се рука осуши, не могу потписати. Нити било ко од моjих чланова домаћинства све док сам jа „газда“.
– изjаву и доказ о статусу коjим сте регулирали тренутно пребивалиште/боравиште у Босни и Херцеговини (код родбине, подстанар, уговор о наjму, у властитоj имовини и сл.) те власнички лист за имовину у коjоj боравите.

Република Хрватска полази од тога да сам jа требао да 20 година живим у избjегличком кампу о трошку некога, да нисам имао право да стварам већ право да и даље селим – бjежим и да таj код кога сада живим мора имати власнички лист.
Како нисам ни слиjепац ни инвалид jа сам стварао и нешто стекао. Остварио сам право на то да jе читава Босна и Херцеговина моjа нова домовина у коjоj се слободно крећем и исповjедам вjеру прадjедову. (За разлику од Хрватске). И због тога под пуном одговорношћу обраћам се Високом представнику БиХ и молим га да ми изда власнички лист на БиХ гдjе сада живим.

Подстанар jесам у своjоj савjести, боравиште имам у БиХ, родбине овдjе немам (никад jе Срби из Хрватске овдjе нису ни имали). Хрватска држава jе у неколико претходних ратова, сву моjу родбину побила, протjерала, раселила или jе иста умрла послиjе „Олуjе“ у Хрватскоj те jе моj статус у БИХ онако, онако…
Република Хрватска преко своjих Институциjа налази за сходно да ми успут jош jедном заприjети па каже:
– Уколико именовани не поступи по овом закључку и не достави тражену документациjу ово jавноправно тиjело ће захтjев сукладно чланку 47. ставак 4. Закона о опћем управном поступку („Народне новине броj 47/09) рjешењем одбити.
Како не мислим доставити тражене или условљене/увjетоване документе молим Републику Хрватску да ме jош jедном осуди на СМРТ ВЈЕШЕЊЕМ. И да се пресуда изврши у стану у коjем сам остварио станарско право. (Лакше ће ми бити, сам ћу доћи на дан извршења казне).
При томе желим да се у моj стан послиjе вjешања уселе виле коjе ће пратити актуелну политику Хрватске према избjеглим и расељеним Србима и „сукладно“ њиховим заслугама исту благословити.
Молио би да вjешању присуствуjе господин Милорад Пуповац, засигурно jедан од наjзаслужниjих хрватских Срба за остваривање имовинских права отjераних грађана Хрватске и господин Миодраг Линта из Перне, односно сада из Скупштине Србиjе. Оваj други, а и први, као плаћени сарадници Владе Хрватске у остваривању права Срба из Хрватске на њихово нестаjање. Два Милорада!
Од данас више не желим да ме збринете!

У мом краjу се збрињавала говеда, стока, а не људи. Молим да мени вратите оно што сам jа имао а да збринете пет крава, четверо крмака, 28 кокошиjу, двиjе патке и jедног гусана коjе jе мати оставила на дан напуштање Хрватске. Тачниjе 6. августа 1995 године. У селу Трепча, кбр. 28, општина Вргинмост.
Молим међународну jавност да збрине Хрватску!

Не буде ли тога, Хрватска ће поново постати фашистичка земље те ће у недостатку Срба први погром извршити на Хрватима антифашистима. (На то ме пред неколико дана подсjети случаj Јосипа Бољковца).
За то вриjеме ћу jа и даље становати у Босни и Херцеговини, преко Уне ослушкивати jе л’ почео прогон остатка Срба, jе л’ Томпсон пjева пjесме о Србима или се на ногометним стадионима ори „за дом спремни“.

И jа сам за дом спреман, на други начин – ако ми га вратите.

Никола Кобац

 

Везане виjести:

Новогодишња честитка Србима из Хрватске за љето 13-2013.
Помозите рад удружења Јадовно 1941.

Напомена: Изнесени коментари су приватна мишљења аутора и не одржавају ставове УГ Јадовно 1941. Коментари неприкладног садржаја ће бити обрисани вез упозорења.

КОМЕНТАРИ

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Top