Kalendar genocida


Naredni događaji

23.07.2013
Kalendar genocida: 23. jul 1942. Oštarska štala, Kordun
24.07.2013
Dugačka luka
24.07.2013 - 26.07.2013
Banski Grabovac
24.07.2013
Srpska pravoslavna crkva u Topuskom
24.07.2013 - 25.07.2013
Dragotina selo kod Gline05.10 (Petak)10.10 (Srijeda)11.10 (Četvrtak)13.10 (Utorak)14.10 (Nedelja)20.10 (Subota)22.10 (Utorak)29.10 (Utorak)31.10 (Četvrtak)


Top