SLIKARSTVOM O SLANI (MARIO D'ANNA)

Mario D´Anna

Mario D'ANNA: AKVARELI

 

Mario D'ANNA, talijanski slikar (r. 1933) koji živi u Comu, Italija, kasno ali s obilnim plodom otkrio je SLANU kao svoj slikarski doživljaj. Godine 1987. on je u talijanskom gradu Mariano Comese (Galerija Mauri) priredio izložbu svojih dvije stotine akvarela na temu SLANA.

D'Anna je i sam kao dijete žrtva rata (zaostala ručna bomba, dok se s njom igrao, odrezala mu ruku) i možda se zato kao prvi slikar SLANE ovoliko jako vezao za ovu temu i dao nam je od sunca koje izgara do lomača na kojima su na kraju spaljena tjelesa nevinih logoraša. Njegovi su akvareli puni evokacija života koji su ovdje ugašeni i ljepote suvremenikove spoznaje kojom sudi zločinačkom koraku našeg vijeka. Ovo vrednovanje sunca i kamena iz kojeg zrači poticajna tuga, moderni akvareli od 20 do 50 cm. veličine, ovaj slikarski san koji otkriva 1941. godinu na otoku koji ju je, takvom, najmanje zaslužio – utješni je glas pridružen našim željama i pretpostavkama da će SLANA, po svojoj logorskoj metaforičnosti, postati simbolika zla koji se više nikada ne smije ponoviti.

Akvareli (i ulja) Marija D'Anne nekoliko će godina ostati u Jugoslaviji na raspolaganje za izložbe po našim gradovima. Dobit će ih oni centri koji se na vrijeme prijave. Početnu izložbu sa 120 akvarela postavio sam i otvorio ljeta 1987. u Novalji na Pagu (Galerija »Loža«, Caskin).

Mario D'Anna, 22100 Como, Via Volpi 7, Italia

(Iz usluge: A. Zemljar, 41020 Zagreb, Siget 15a; tel. 692-616)

Mario D'Anna: Slana Mario D'Anna: Krvava cesta Mario D'Anna: Lomače Mario D'Anna: Progoni me Slana
Mario D'Anna: Prikaze
Mario D'Anna: Prikaze