Датум и вријеме објављивања: 29.10.2010 9:18

Светозар Ливада: ОТВОРЕНО ПИСМО МИЛОРАДУ ПУПОВЦУ

др. сци. Светозар Ливада,  Предсједник Заједнице Срба у РХ

Latinica

Зашто Милораде – Бруте, смјени уредника „Новости“ Раду Драгојевића, а то предсједник Јосиповић од тебе није тражио? А да и јесте! Докле ћеш косити и рушити све око себе друкчије мислеће.

Драгојевић је не само добар новинар, него и врло добар уредник. Па он је „Новости“, као уредник, извео на тржиште, а не ти, и учинио их понајбољим тједником. Истина је, он је окупио боље сураднике од себе па му то може служити на част, а ти га незаслужено кажњаваш и стигматизираш. Сумњам да ће наредни уредник хтјети снизити ранг слободе уређивања и зашутјети пред тобом.

Милораде, Срби у Хрватској немају нити једну институцију осим окљаштрене Православне цркве на коју си се своједобно „каменом набацио“. Можда умишљаш да си ти свесрпска институција! Зашто у име „културе смрти“ жртвујеш појединце и институције? Та ваљда не сматраш, доктринарно, да треба сјећи и лијеве руке?
Јадранки Косор не треба српско гласило, њој је довољан отети српски стан и један Србин мање и да је постала један од 500 000 бојовника, а касније и предсједница Владе.

Немој себе, Драгојевића и јавност фамилијарно увјеравати да си га чак унаприједио. Тај цинични гег смо већ видјели (Фабер). Драгојевића си стигматизирао али и „Новости“. Његова смјена није довољна за заговараче „културе смрти“ и да си Драгојевића чак спалио као што су то такозвани „изворни праваши“ учинили са једним примјерком „Новости“.

Посље Француске револуције бијаше један јунак литературе „мештар за све“, а у Хрватској је послије националне контрареволуције то постао Шекс, плус лекс. „Све је по закону“ из којег је прокуљала баналност зла (Арнет). Ваљда се не бојиш оне: „Вратила се 91.“ чије смо посљедице горко сви искусили, а превалит ће се и у 22. стољеће. Скоро 5 година сам Кангрги свједочио по разним провинцијалним судовима због изјава о књигоциду или због метафоре.

Ова Влада пада као гњила крушка ма што ти чинио! Међутим, њеном пролонгацијом навлачис мржњу хрватског друштва на остатке остатака Срба у Хрватској, за агонију у којем се оно налази. Србима је одузета друштвеност, међу осталим, осим укопа. А кад им одузмеш или стигматизираш њихово јавно гласило или отворену информацију, као законито право, као да си им докинуо живот. Познато ти је ваљда: „Информиран – слободан“. Дакле, овај ти је чин смјене Драгојевића већи политички гријех, него кад си гласао с помпом за Хрватски Државни Сабор - назив из НДХ, што ме присилило, као антифашисту по учешћу и спознаји што је фашизам, да се политички разиђемо за сва времена, јер ти политику вазда стављаш испред људи, друштва и повијести. Слично си направио кад си гласао за признање Косова. Стално подржаваш зачуђујуће дражавотворство које разара друштво.

Док ти узалудно трошиш српско вријеме, Влада скоро канибалски помјера биолошке сатове својих грађана, а оне из најпродуктивнијих генерација убрзано троши, због отетог минулог рада и текућих примања, да три и пол године умиру раније. Волио бих да погледаш дегресивну скалу морталитета у РХ.

Твоја, да се Кантом послужим, „самоскривљена незрелост“ (политичка) бит ће повијесно запамћена по највећим импликацијама за судбину Срба на овим просторима. Јер си се упустио у трговину са њиховом својином, прошлошћу, садашњошћу и будућношћу. Нарочито кроз гласање „за шуму закона и прашуму безакоња“ према Србима. Онда се чудиш зашто те Срби не воле, а већина Хрвата презире, јер тако упорно подржаваш агонију и каос у којем се друштво налази. Као емпиричар, не могу да схватим да након 17 година власти „покрета опасних намјера и злочиначког садржаја“ (пљачка стољећа, деиндустријализација, етничко чишћење, жртвовање 8% становништва, ентропија и биолошко разарање друштва, рат „спаљена земља“ на једној трећини територије), очекујеш да се у наредних неколико мјесеци може нешто промјенити? Емпиријски може доћи само до већег каоса, ентропије и безнађа.

Властохлепље либералног капитализма доводи у очај сувремену цивилизацију, а наш „дивљачки капитализам“ нас доводи у колонијалну неизвјесност, јер, на примјер, оних седамдесетак тисућа који не примају доходак, у горем су положају него некадашњи робови. Власт која троши људе, крши властите норме и Устав, и која развија систем озакоњене пљачке, корупције, лажи, пријеваре, отимачине без санкција, левијатански прождире друштво.

Док сви слободоумни, напад на „Новости“ осуђују као затирање слободе, ти репресивно у име своје моћи, као јадник у привременом рају, примјењујеш драконске мјере.

Друштвено гледано, минули рад Раде Драгојевића за нашу укупну јавност, само као уредника, важнији је и значајнији и часнији него минули рат Мерчепа и Шекса заједно. Због тога, освијести се! Не робуј „култури смрти“.

Ваљда толико знаш, Милораде, да је рат сам по себи злочин. Он захтјева иманентну „критику свега постојећег“ у њему. Не само ради преласка на измирење, него на „културу живота“ тако нужну Србима и Хрватима који никада нису међусобно ратовали. Кад су то Французи и Њемци схватили, Европа која почива на гробљу ратних злочина, направила је коперникански обрат трендом обједињења.

Милораде, сине Бруте, ваљда не желиш да се у нашој јавности онемогући упораба аналогија, поредби, досјетки, метафора, алузија, иронија, цинизама, поруга, хуморески, сатира, спрдњи, гегова итд. Тиме би пледирао за докидање дијалога уопће, али истовремено и цијеле умјетности. Како видиш, каква трагедија слиједи кад се политичари и државотворци „подржаве“ у борби против слободе! Авај друштву!

Као што нисте могли у име „културе смрти“ због закона силе теже зауставити „Оба, оба су пала“, јер су доиста пала, тако због културе живота не можете зауставити природу човјека да оствари право слободе јавности ма што чинили. Јер сваки је од нас рођен слободан.

др. сци. Светозар Ливада
Предсједник Заједнице Срба у РХ

 

Везане вијести:

- Обавијест о одлуци предсједништва СНВ
- Оружани напад на "Новости"
- Показни усташлук у Бериславићевој

- Zajednica Srba u Hrvatskoj: Milorad Pupovac "navlači mržnju" Hrvata prema Srbima

- Srbi u Hrvatskoj: Zar i ti Milorade, Brute?

- У Хрватској само 200 000 Срба, умјесто милион и по
- Српско питање у Хрватској није политичко већ - еколошко
- Проф. др. сц. Светозар Ливада - ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ

- Глас српске: Пуповац навлачи мржњу

 

ОБАДВА, ОБАДВА СУ ПАЛА! - Насловна страна недјељника

 

Na vrh strane

Svetozar Livada: OTVORENO PISMO MILORADU PUPOVCU

Zašto Milorade - Brute, smjeni urednika „Novosti" Radu Dragojevića, a to predsjednik Josipović od tebe nije tražio? A da i jeste! Dokle ćeš kositi i rušiti sve oko sebe drukčije misleće.

Dragojević je ne samo dobar novinar, nego i vrlo dobar urednik. Pa on je „Novosti", kao urednik, izveo na tržište, a ne ti, i učinio ih ponajboljim tjednikom. Istina je, on je okupio bolje suradnike od sebe pa mu to može služiti na čast, a ti ga nezasluženo kažnjavaš i stigmatiziraš. Sumnjam da će naredni urednik htjeti sniziti rang slobode uređivanja i zašutjeti pred tobom.

Milorade, Srbi u Hrvatskoj nemaju niti jednu instituciju osim okljaštrene Pravoslavne crkve na koju si se svojedobno „kamenom nabacio". Možda umišljaš da si ti svesrpska institucija! Zašto u ime „kulture smrti" žrtvuješ pojedince i institucije? Ta valjda ne smatraš, doktrinarno, da treba sjeći i lijeve ruke?
Jadranki Kosor ne treba srpsko glasilo, njoj je dovoljan oteti srpski stan i jedan Srbin manje i da je postala jedan od 500 000 bojovnika, a kasnije i predsjednica Vlade.

Nemoj sebe, Dragojevića i javnost familijarno uvjeravati da si ga čak unaprijedio. Taj cinični geg smo već vidjeli (Faber). Dragojevića si stigmatizirao ali i „Novosti". Njegova smjena nije dovoljna za zagovarače „kulture smrti" i da si Dragojevića čak spalio kao što su to takozvani „izvorni pravaši" učinili sa jednim primjerkom „Novosti".

Poslje Francuske revolucije bijaše jedan junak literature „meštar za sve", a u Hrvatskoj je poslije nacionalne kontrarevolucije to postao Šeks, plus leks. „Sve je po zakonu" iz kojeg je prokuljala banalnost zla (Arnet). Valjda se ne bojiš one: „Vratila se 91." čije smo posljedice gorko svi iskusili, a prevalit će se i u 22. stoljeće. Skoro 5 godina sam Kangrgi svjedočio po raznim provincijalnim sudovima zbog izjava o knjigocidu ili zbog metafore.

Ova Vlada pada kao gnjila kruška ma što ti činio! Međutim, njenom prolongacijom navlačis mržnju hrvatskog društva na ostatke ostataka Srba u Hrvatskoj, za agoniju u kojem se ono nalazi. Srbima je oduzeta društvenost, među ostalim, osim ukopa. A kad im oduzmeš ili stigmatiziraš njihovo javno glasilo ili otvorenu informaciju, kao zakonito pravo, kao da si im dokinuo život. Poznato ti je valjda: „Informiran - slobodan". Dakle, ovaj ti je čin smjene Dragojevića veći politički grijeh, nego kad si glasao s pompom za Hrvatski Državni Sabor - naziv iz NDH, što me prisililo, kao antifašistu po učešću i spoznaji što je fašizam, da se politički raziđemo za sva vremena, jer ti politiku vazda stavljaš ispred ljudi, društva i povijesti. Slično si napravio kad si glasao za priznanje Kosova. Stalno podržavaš začuđujuće dražavotvorstvo koje razara društvo.

Dok ti uzaludno trošiš srpsko vrijeme, Vlada skoro kanibalski pomjera biološke satove svojih građana, a one iz najproduktivnijih generacija ubrzano troši, zbog otetog minulog rada i tekućih primanja, da tri i pol godine umiru ranije. Volio bih da pogledaš degresivnu skalu mortaliteta u RH.

Tvoja, da se Kantom poslužim, „samoskrivljena nezrelost" (politička) bit će povijesno zapamćena po najvećim implikacijama za sudbinu Srba na ovim prostorima. Jer si se upustio u trgovinu sa njihovom svojinom, prošlošću, sadašnjošću i budućnošću. Naročito kroz glasanje „za šumu zakona i prašumu bezakonja" prema Srbima. Onda se čudiš zašto te Srbi ne vole, a većina Hrvata prezire, jer tako uporno podržavaš agoniju i kaos u kojem se društvo nalazi. Kao empiričar, ne mogu da shvatim da nakon 17 godina vlasti „pokreta opasnih namjera i zločinačkog sadržaja" (pljačka stoljeća, deindustrijalizacija, etničko čišćenje, žrtvovanje 8% stanovništva, entropija i biološko razaranje društva, rat „spaljena zemlja" na jednoj trećini teritorije), očekuješ da se u narednih nekoliko mjeseci može nešto promjeniti? Empirijski može doći samo do većeg kaosa, entropije i beznađa.

Vlastohleplje liberalnog kapitalizma dovodi u očaj suvremenu civilizaciju, a naš „divljački kapitalizam" nas dovodi u kolonijalnu neizvjesnost, jer, na primjer, onih sedamdesetak tisuća koji ne primaju dohodak, u gorem su položaju nego nekadašnji robovi. Vlast koja troši ljude, krši vlastite norme i Ustav, i koja razvija sistem ozakonjene pljačke, korupcije, laži, prijevare, otimačine bez sankcija, levijatanski proždire društvo.

Dok svi slobodoumni, napad na „Novosti" osuđuju kao zatiranje slobode, ti represivno u ime svoje moći, kao jadnik u privremenom raju, primjenjuješ drakonske mjere.

Društveno gledano, minuli rad Rade Dragojevića za našu ukupnu javnost, samo kao urednika, važniji je i značajniji i časniji nego minuli rat Merčepa i Šeksa zajedno. Zbog toga, osvijesti se! Ne robuj „kulturi smrti".

Valjda toliko znaš, Milorade, da je rat sam po sebi zločin. On zahtjeva imanentnu „kritiku svega postojećeg" u njemu. Ne samo radi prelaska na izmirenje, nego na „kulturu života" tako nužnu Srbima i Hrvatima koji nikada nisu međusobno ratovali. Kad su to Francuzi i Njemci shvatili, Evropa koja počiva na groblju ratnih zločina, napravila je kopernikanski obrat trendom objedinjenja.

Milorade, sine Brute, valjda ne želiš da se u našoj javnosti onemogući uporaba analogija, poredbi, dosjetki, metafora, aluzija, ironija, cinizama, poruga, humoreski, satira, sprdnji, gegova itd. Time bi pledirao za dokidanje dijaloga uopće, ali istovremeno i cijele umjetnosti. Kako vidiš, kakva tragedija slijedi kad se političari i državotvorci „podržave" u borbi protiv slobode! Avaj društvu!

Kao što niste mogli u ime „kulture smrti" zbog zakona sile teže zaustaviti „Oba, oba su pala", jer su doista pala, tako zbog kulture života ne možete zaustaviti prirodu čovjeka da ostvari pravo slobode javnosti ma što činili. Jer svaki je od nas rođen slobodan.

dr. sci. Svetozar Livada
Predsjednik Zajednice Srba u RH

 

Vezane vijesti:

- Obavijest o odluci predsjedništva SNV
- Oružani napad na "Novosti"
- Pokazni ustašluk u Berislavićevoj

- Zajednica Srba u Hrvatskoj: Milorad Pupovac "navlači mržnju" Hrvata prema Srbima

- Srbi u Hrvatskoj: Zar i ti Milorade, Brute?

- U Hrvatskoj samo 200 000 Srba, umjesto milion i po
- Srpsko pitanje u Hrvatskoj nije političko već - ekološko
- Prof. dr. sc. Svetozar Livada - ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT

- Глас Српске: Пуповац навлачи мржњу

Назад