Predstavljamo knjige: "Komandir" i "1943. Dalmacijo, mladosti..."

Knjiga Komandir

Ћирилица

Knjige "Komandir" i "1943. Dalmacijo, mladosti..." napisane su na osnovu sećanja protagoniste događaja, senatora Ajmone Finestre, komandira V antikomunističke pravoslavne čete u Severnoj Dalmaciji u Đevrskama. Obrađuju događaje na teritoriji Ervenika, Žegara, Kistanju - Bukovici ...

 

Autor: "Želja koja me je vodila je pravda i istina, ne zaboravljajući da ne može biti ni jedna-jedina niti isključiva; takva je samo ljubav koju su proterani sinovi Srbije sobom odneli u svet: ljubav prema majci Otadžbini." "Komandir"  roman o ljubavi i ratu, ispisan emotivno i poštujući istinu, baš kao knjiga istorije. Protagonista je mladi poručnik bersaljera, oficir isturenog odelenja na dalmatinsko-hrvatsko-bosanskoj granici. Posle kapitulacije Italije vraća se u zemlju i nastavlja da se, do definitivnog kraja rata, bori na čelu jurišnika, dalmatinskih veterana. Odiseja ljubavi dvoje mladih, pregaženih paklom Balkana i građanskog rata u Italiji, slede logor, poniženja, zatvor i politički proces. Roman je istinita priča o mladosti, idealima i strasti, o ljudima predodređenim za žrtve Bogu Ratu, po pravilu iz redova pobeđenih i civila. 

"1943. Dalmacijo, mladosti..." predstavlja jedinstveno svedočenje i viđenje italijanskog vojnika učesnika u ratnim zbivanjima u Lici i Dalmaciji.  Spisak imena 29 četnika koje su partizani zarobili i bacili u jamu, takodje je jedinstven, dosada neobjavljen, istorijski dokument. Namera je bila da se događaji, ličnosti, njihova imena, herojstvo i tragedija otrgnu od zaborava i postave u mozaik istorijske istine. Izvori su svedočenja Ajmonea Finestre i dokumenti sačuvani po privatnim i državnim italijanskim arhivima.

Ajmone Finestra - Komandir

 

Ukoliko ste zainteresovani da imate svoj primerak knjige,  obratite se na e-maila adresu: mila.mihajlovic@tiscali.it

 

Više informacija o gospodinu Finestri možete naći na sajtu:

Senator Finestra: Etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj 1941, prvo u Evropi