Tanja Petovar: Moj otac Rudolf Petovar, nikada nije bio ustaški oficir, niti je bio komandant hrvatskih formacija u Hercegovini.

Конференција у Латини, Италија: "Далмација: једна заборављена истина"

Ћирилица

Gospođa Tanja Petovar, poslala nam je demantij na prilog: Konferencija u Latini, Italija: "Dalmacija: jedna zaboravljena istina", objavljen na našem sajtu.

 

Poštovani,

Na vašem portalu www.jadovno.com sam u tekstu Konferencija u Latini, Italija: "Dalmacija: jedna zaboravljena istina", pročitala sledeće:

"Rudolf Petovar, ustaški oficir komandant svih hrvatskih formacija u Hercegovini, prelazi partizanima krajem '43. Partizani ga unapredjuju u generala, a posle rata - kruna svega - proglašavaju za Narodnog heroja!"

Rudolf Petovar je moj otac. On nikada nije bio ustaški oficir, niti je bio komandant hrvatskih formacija u Hercegovini. Bio je od oktobra 1941. godine u jedinicama narodno oslobodilačke vojske, a 1946 je unapređen u čin general majora. Nikada nije proglašen za narodnog heroja.

Uverena sam da je do gore navedenih opakih netačnosti došlo iz neznanja autora teksta pa vam u prilogu šaljem kratku biografiju moga pokojnog oca Rudolfa Petovara.  Molima vas da na način dostojan vašeg časnog udruženja ispravite ovu grubu neistinu i tešku klevetu moga pokojnog oca.

S poštovanjem,

Tanja Petovar

 

 

 

Uz demantij:

Prilog "Konferencija u Latini, Italija: "Dalmacija: jedna zaboravljena istina", pisala je naša saradnica i prijatelj udruženja, gospođa Mila Mihajlović iz Rima. Prilog smo objavili na sajtu, nikada (pa ni sada) ne sumnjajući u profesionalizam gospođe Mihajlović, koja je kao izvor informacije o Rudolfu Petovaru navela knjigu autora Miloslava Samardžića sa izvorima i arhivskom građom "Saradnja partizana sa Nemcima, ustašama i Albancima, ed. Novi Pogledi, Kragujevac, 2006.“

Evo tog dijela iz knjige:

"Bivši poručnik Kraljevine Jugoslavije, Rudolf Petovar, kao ustaški oficir učestvovao jeu pokolju Srba u srezu Ljubinje, u Hercegovini. Komandovao je svim hrvatskim formacijama utom kraju. Kod partizana je unapređen u generala, a posle rata je proglašen "narodnim herojem".

Napominjem, da ovaj tekst možete naći na nekoliko internet portala.

Iz biografije Rudolfa Petovara, vidljivo je da je bio pripadnik domobranskih, dakle hrvatskih formacija od avgusta do oktobra 1941., i to na položaju komandanta bojne.

Koja je bila njegova uloga u krvavim događajima ljeta 1941. u Ljubinju u Hercegovini, ostaje da se istraži.

Dušan Bastašić