BILJEŠKA O PISCU

Milan Bastašić
Milan Bastašić

Milan Bastašić rođen je u Grubišnom Polju 30. januara 1931. godine u porodici Luke i Evice, rođene Đukić, kao treće dijete. Otac mu je bio solunski dobrovoljac. Osnovnu školu završio je u Grubišnom. Krajem aprila 1941. godine hrvatske ustaše hapse mu oca i osamnaestogodišnjeg brata Stevu i potom ih ubijaju u Jadovnu na Velebitu. Poslije masovnog masakra srpskog naroda na Bilogori i u Grubišnom Polju koncem septembra i početkom oktobra 1942, Milana su sa muškarcima ustaše otjerale u Jasenovac, a majku i sestru Jovanku u Sisak. Krajem rata pošao je u gimnaziju, a malu maturu položio je u Daruvaru 1947. godine. Sanitetsku oficirsku školu završio je u Ljubljani 1950. i raspoređen je na dužnost u Gospić, gdje je položio veliku maturu 1953. godine. Poslije premještaja u Zagreb, upisao se na Medicinski fakultet u Zagrebu i 1961. godine promoviran je za doktora medicine. Općom medicinom u vojsci bavi se do 1964. godine kada dobiva specijalizaciju Epidemiologije koju zajedno sa Javnim zdravstvom uspješno završava u Zagrebu, a polaže u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Zagrebačkom sveučilištu 1982. godine. Učestvovao je u četiri objavljena naučna rada, vodio jedan naučno-istraživački projekat i objavio više od četrdeset stručnih i javno-zdravstvenih saopćenja i publikacija. Za vrijeme epidemije variole na Kosovu i Metohiji 1972. godine, rukovodio je suzbijanjem te bolesti u općinama Klina i Istok. Od 1972. do 1975. bio je savjetnik u republičkom Sekretarijatu narodne odbrane SRH. U vojnoj hijerarhiji napredovao je do čina pukovnika u koji je unaprijeđen 1975. godine. Na posljednju dužnost u JNA – Upravnik Zavoda za preventivno-medicinsku zaštitu zagrebačke armijske oblasti –postavljen je 1980. godine. Savez komunista napustio je 1986. godine, a penzioniran je 1987. godine u 56. godini života. Tko zna zašto je to bilo dobro?! Devedesetih godina, na vrijeme, jasno i javno opredjeljuje se na stranu interesa srpskog naroda Bilogore. Hrvatsku je napustio 15. avgusta 1991. godine.

Prvi je predsjednik Zavičajnog udruženja Bilogora sa sjedištem u Beogradu.

Dr Milan Bastašić
Autor govori o knjizi na promociji u Banjaluci 12.01.2010.